Apokalypsa právě začíná a co znamenají tři dny temna

Zombie+Apocalypse

Uvědomte si, že jsme neustále strašeni. Naši tajní manipulátoři na nás vytahují stále nové a nové triky, jen aby nás udrželi ve stavu obav, strachu, paniky, zoufalství a všeho ostatního záporného. Napřed to bylo 9/11 a celý svět se začal třást strachem. Pak přišly nějaké finanční manipulace, včetně kuponové privatizace a hodně lidí ztratilo velkou dávku finančního optimismu. Načež jako na zavolanou se dostavilo globální oteplování, pak jsme měli být zaplaveni oceánem a to nečítám davy mimozemšťanů, kteří jen číhají, aby nás mohli napadnout a meteory, které si na nás rovněž brousí zuby.

No a dneska zde máme COVID-19, způsoben neexistujícím virem, který se nikdy nikomu nepodařilo izolovat a představit ho světu jako zločince číslo jedna, mnohem horšího, než byl čínský diktátor Mao. Přesto, tento neviditelný, nenahmatatelný a neskutečný virus způsobil celosvětovou kalamitu nejhoršího rázu a pomocí celosvětové karantény a zablokování průmyslu a výroby zbankrotoval celé národy, připravil lidstvo o možnost přežít, zničil nám potraviny, zastavil výrobu, zruinoval malé podnikatele a obohatil manipulátory, kteří s námi stále dál mávají, jak se jim zachce.

Taková blbost by ani v pohádkách neobstála a přesto jsme jí uvěřili.

Je možné, že naši manipulátoři doufali, že nás strach z korony sblíží, semkne nás dohromady ve snaze čelit této hrozné nemoci, která si celosvětově vyžádala pár stovek mrtvých. Ovšem docílili tím pravý opak: lidé si balí obličeje do hader, raději se dusí, než by se nechali ovanout dechem někoho jiného a když vás mají potkat na chodníku, tak ze samého strachu přeběhnou na druhou stranu ulice a nechají se přitom srazit autem, než by čelili vašim bakteriím a virům.

Co takovým chováním způsobujeme? Jaký svět tím vytváříme?

Gilad Atzmon popisuje zvláštní mentální stav, který je podobný a zároveň opačný než tak zvaná Po-traumatická stresová porucha (Po-TSP). Nazývá tento stav Před-traumatickou stresovou poruchou (Před-TSP). Následkem nějaké silně traumatizující události, kterou jsme prožili, v nás Po-TSP dokáže vyprodukovat těžké nervové a jiné zdravotní potíže. Oproti tomu Před-TSP je způsoben silně traumatizující událostí, která se ještě nestala, ale kterou napjatě očekáváme. Podle něho, který je sám Žid, prý Židé mají sklony k Před-TSP, což značně poznamenává celý jejich život. Všichni hromadně se bojí antisemitismu a tento hromadný pocit, tento sdružený stav strachu a očekávání vyvolává přesně to, čeho se bojí. Anebo se již celá léta hromadně obávají, že Irán bude mít lepší zbraně než oni sami a pak se diví, když na podnět tak silného očekávání Irán opravdu pracuje na nejpokrokovějších zbraních.

Říká, že to je něco jako samo-splnitelné proroctví, které s pomocí hromadného, mnohanásobného a dlouhodobého očekávání něčeho katastrofálního dokáže přesně tuto situaci navodit.

Jenže dnes už to dávno nejsou jen Židé, kteří trpí Před-TSP syndromem; dnes jsme to my všichni, kteří jsme podlehli strachu z nějakého nepatrného, zanedbatelného viru, kterého jako maňáska na nás vytáhli globalisté a teď s ním dělají bu-bu-bu. A my jim to zobeme z ruky.

Ti, kteří na celou šaškárnu nevěří a nevěří ani na globální oteplování, na oficiální výklad 9/11, nevěří na přelidněnost planety a podobné nesmysly, jsou často označováni jako „pravičáci,“ nebo „zastánci spikleneckých teorií,“ či „sabotéři“ a někdy i jako „Nacisté.“ Takže nejít se současnou propagandou, oddělit se jenom trošičku od stáda, znamená cosi jako společenskou kastraci, kterou současná celosvětová apokalyptická víra ráda vykoná.

Docela dobře se do toho hodí i „Tři dny temna,“ které nás údajně mají zasáhnout když to nejmíň očekáváme – jako vždycky. Stephanie Relfe, která o tom napsala zajímavý článek, říká: „zůstaňte doma, ani se nedívejte z okna ven, nebo zemřete!“

Podle nejznámnější věštkyně, Italky Anny Marie Taigi (1769-1837), mají tři dny a tři noci temna nastat za účelem zničení všech nepřátel Boha. Nic nebude vidět, všude bude tma a vzduch bude plný jedů a morových látek. Nic nebude schopno prosvítit tuto temnotu, pouze svěcené svíčky. Lidé mají zůstat doma a v žádném případě nevycházet ven. Ten, kdo vyjde z domu, padne na zem mrtev. Všude kolem budou démoni, kteří každého, koho najdou, zničí.

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) z Bretoňska předpověděla, že k těmto třem dnům má dojít v čtvrtek, pátek a v sobotu. Celé peklo se otevře a všichni čerti a démoni budou řádit po celém světě. Údajně jí toto sdělil archanděl Gabriel a má se tak stát na dušičky, v r. 2020.

To je ale problém, protože letos padne 1. listopad na neděli, takže buď datum, nebo dny v týdnu nebudou správné.

Z různých jiných proroctví je známo, že tyto tři dny bude předcházet nezvykle tuhá zima. Lidé mají zůstat doma, připravit se na to, že nebude nic fungovat, že nebudou mít na čem si ohřát jídlo a nebudou mít žádný zdroj tepla. Mají si připravit dostatečné zásoby potravin a pitné vody a zatarasit okna, pokud nemají rolety, protože pohled ven bude znamenat smrt, tak hrozné věci se tam budou dít. Démoni budou napodobovat hlasy našich blízkých, kteří budou z venku volat o pomoc, ale my nesmíme otevřít dveře, jinak zahyneme.

Již zmiňovaná Stephanie Relfe uvažuje, že to bude doba, kdy k nám přijdou mimozemšťané, aby sbírali lidi na hormony, na život prodlužující látky a jako potravu. Přiveze je obrovské UFO, které dokonale zastíní slunce, což způsobí onu temnotu a s ní spojenou zimu. Tyto tři dny mají být rovněž doprovázeny hurikány a zemětřeseními, bouřkami a trvalým deštěm.

Kapucín páter Pio, který stejně jako Marie-Julie Jahenny měl stigmata, potvrdil toto proroctví v r. 1950, když popsal vše, co se stane v dopise do Vatikánu. Píše (zkráceně):

Dobře zakryjte okna a nedívejte se ven. Rozsviťte svěcenou svíci, mějte při ruce svěcenou vodu a modlete se růženec, kajte se. Nevycházejte z domu ven. Déšť ohně způsobí, že se všichni lidé budou třást strachem. Postarejte se předem o zvířata. Majetek spravedlivých, i jejich zvířata budou ochráněna. Andělé jsou připraveni, aby zničili všecky ty, kteří se vysmívali Bohu. Toto všecko začne, když bude v noci velká zima, vítr bude zuřit a blesky se objeví na obloze. Vítr přinese s sebou jedovaté plyny. Nemluvte s nikým venku. Modlete se a proste pannu Marii o ochranu, protože to bude období Satanova vítězství. Válka v r. 1950 je začátek všeho. Ale po třech dnech se vše utiší, vyjde slunce a světem zavládne mír a pokoj.“

Tři dny temna byla údajně třetí zpráva, kterou předala panna Maria dětem ve Fatimě, v Portugalsku v r. 1917:

Za velmi studené noci, 10 minut před půlnocí, velké zemětřesení začne a bude trvat 8 hodin. To bude signál. Skloňte hlavy a proste Boha o odpuštění.“

Známý prorok z nedávné doby, Němec Alois Irlmaier (1894-1959) prorokoval to stejné, rovněž v r. 1950. Řekl, že tuto zprávu dostal přímo od Boha. Podle něho, tři dny temna mají trvat tři a půl dne. Radí:

Mějte jídlo v konzervách, všechno ostatní se zkazí. Vodu nebude možno pít, připravte si pitnou vodu předem. Zůstaňte uvnitř, zamkněte všecky dveře, neotevírejte a nepouštějte nikoho dovnitř. Všichni ti, kteří zůstanou venku, zemřou. Nejstrašnější bude, že tvorové, kteří budou řádit všude kolem budou prosit, abyste je pustili dovnitř a budou mluvit hlasy vašich blízkých příbuzných. Takže se budete bát, že je to vaše dcera nebo syn, kteří se opozdili. Ale každý bude mít dost času, aby se dostal do bezpečí. V žádném případě neotevírejte dveře. Černý, jedovatý prach bude ve vzduchu, kdo se ho nadechne, zemře. Po třech dnech prach sedne na zem a bude vypadat jako černý sníh. Nedotýkejte se ho aspoň týden. Déšť ho smyje do země. Všecky rostliny potom porostou rychleji a budou zdravější a větší. Sedláci budou mít dvě úrody do roka. Nakupte si teď semena a schovejte je v těsných nádobách.

Co se týče časování, řekl, že to nesmí vyjevit, ale že je několik věcí, které se stanou předtím:

  • Mnoho válečných lodí kolem Syrie;
  • Válka na Středním Východě;
  • Výbuch obrovské sopky;
  • Velmi vysoce postavená osoba je zabita během mírové konference a Rusko vtáhne do Evropy;
  • Sníh bude v Alpách i na jaře a v létě;
  • Poslední znamení: revoluce v Italii.

Věřím, že se vám to bude zdát neskutečné a nemožné. Mnozí to budou považovat za dokonalý blábol a povídačky starých babek. Ale jsou zde možnosti, o kterých nevíme a které dávají pádný námět k zamyšlení.

Tak na příklad, CERN. Je to Evropská organizace pro nukleární výzkum a jejich firemní znak je symbolizované číslo 666. Sídlí v Ženevě, ve Švýcarsku. Věnují se akceleraci částic a nejen že zaměstnávají asi 10,000 nejlepších vědců z celého světa, ale spolupracuje s nimi velké množství významných světových univerzit. Pro svůj výzkum postavili v podzemí kruhový zrychlovač, 27 km dlouhý, který se nazývá „Hadron Collider.“

Na dvoře mají velkou sochu indického boha Šivy, kterého prý jim někdo věnoval. Je to možné, ale po obdržení této sochy v r. 2016 byl před ní v noci proveden podivný rituál, osobami zahalenými v černém, spolu se zjevnou lidskou obětí. Někdo tento rituál filmoval z okna, video ZDE. Samozřejmě, všecka veřejná hlavní media toto popírají a tvrdí, že je to hoax a že tam doopravdy o nic nešlo.

Bůh Šiva je jeden ze trojice Bohů v Hinduismu; další dva jsou Brahma a Višnu. Tito tři jsou zodpovědni za stvoření, údržbu a zničení našeho světa. Brahma je tvůrce, Višnu je údržbář a Šíva má za úkol celý vesmír zničit, aby mohl být znovu vytvořen. Takže Šiva je ničitel.

Co má co dělat socha Boha-ničitele (na obrázku) na nádvoří v čistě technicky-zaměřeném CERNu?

shiva

Někteří říkají, že ve skutečnosti 27-km zrychlovač má sloužit jinému účelu než je veřejně tvrzeno. Pomocí tohoto zařízení prý vědci v CERNu zkouší otevřít portál do jiné dimenze. Je to dimenze temnoty, kde jsou uvězněni ti, kteří se dopustili ultimativního zločinu, jinými slovy, je to peklo.

Portál je vstupní brána a je jich na světě několik, kde opravdu zmizeli lidé či zvířata, když prošli určitým útvarem a už se nikdy nevrátili. Kdosi v Americe jeden takový portál objevil (jeho místo ale utajil) a když jím prohodil psíka, tento zmizel a nikdy nepřišel zpět.

Takže takový portál zkouší CERN údajně otevřít. To může mít nedozírné následky pro celý náš svět. Má se za to, že kdyby se jim to povedlo, bylo by to doprovázeno neuvěřitelným zemětřesením, sluneční žár by dosáhl až do magnetosféry, kterou by zničil a to by způsobilo ony tři dny temna.

Otevřením tohoto portálu by se všecky temné elementy, doposud v tomto místě uvězněné, vyhrnuly na povrch zemský, kde by pustošily a ničily vše, na co přijdou. Mají údajně zabíjet každého, koho potkají, budou zkoušet vylákat lidi z domů ven, aby je mohli mučit a zabíjet.

Údajně je jakýmsi portálem i zrcadlo a stalo se různým lidem, že se na ně skrze zrcadlo dostaly temné bytosti. Stává se to hlavně těm, kteří mají metafyzické schopnosti. Často můžeme v minulosti jejich rodin najít významné osobnosti, anebo mají nějaké spojení s vojenskými objekty (někdo z rodiny tam pracuje), anebo je někdo z rodiny zednář.

Jako ochranu proti něčemu takovému doporučuje Stephanie Relfe krátký citát z Bible, z Nového zákona, připevnit na zrcadlo a taky na dveře. Údajně podobné opatření funguje i proti únosu mimozemšťany.

Známý autor jménem S.K. Bain píše, že když došlo ke 9/11, nikdo z nás zpočátku netušil, že to byl falešný prapor. Byla to dokonalá přehlídka složité válečné techniky spolu s veřejným globálním rituálem. A i když to, co se pomalu odehrává dnes se zdá by jiné, je to zároveň jaksi podobné: hromadné mytí mozků pomocí medií, rituální luciferiánské obřady mytí rukou, nošení roušek a nedobrovolné karantény. A to ještě nevidíme celý obrázek, protože toto všecko je pouhá předehra, říká. To, co přijde dále, bude ta největší oslava za posledních 26,000 let. Bude to oslava bohatých dětiček a my všichni jsme pozváni – abychom jim byli pro smích a nakonec zahynuli jako lidské oběti.

Filmy „Hladové hry,“ neboli „Hunger Games“ nebyly pouhé filmy pro zábavu; to byl návod na další dějství celosvětového dramatu. My všichni máme na sebe uvrženu kletbu. Všichni máme vymyté mozky, hodně zjevných ukazatelů a informačních zpráv nechápeme, jsme vedeni životem skrze psychodrama, okultní symboliku, numerologii, sigily a jiné nám neznámé vlivy a co je nejhorší, vůbec o tom nevíme. Když se podíváme na nějaký symbol, mávneme rukou a řekneme si, „to nic, to jsou tři šestky.“ Jenže naše podvědomí to čte úplně jinak a ví velmi dobře, co takový tisíce let starý symbol znamená. A pak se začne bát.

Stejně tak většinou nevíme, že se blíží konec 26,000 roku Velkého věku (nebo taky Velký rok, čili Cyklus precese rovnodenností) a že tento skončí zároveň s koncem roku 2021. Tedy skončí zároveň s koncem příštího roku. Naši globální manipulátoři na toto datum chystají rovněž jejich techno-fašistický Nový světový řád, který má podle nich znamenat Nový velký věk. Z toho důvodu všecko, celou naši Zemi, spolu s námi, v jejich rituálech znovu a znovu zasvěcují Satanovi.

Nežádám abyste mně věřili. Já sama mám určité pochybnosti. Pátrejte sami na svých a hledejte pravdu – kdo hledá, najde.

Hadron collider obrázky níže:

 lhc3 lhc2 lhc1

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!