Koronavirus – spiknutí proti lidstvu

billgates

KORONAVIRUS je pandemie uměle vytvořená světovou vládou k nastolení Nového světového řádu. Vývoj Covid-19 byl financován Nadací Billa Gatese, hlavního propagátora očkování na světě. V roce 2010 vytvořil Gates „Dobrý klub“ (mezi členy: George Soros, Warren Buffett, starosta New Yorku Michael Bloomberg, šéf CNN Ted Turner a další), jehož jedním z úkolů bylo vyřešit problém antikoncepce a přelidnění Země. Finanční elita byla požádána, aby optimalizovala počet lidí na planetě, a poté zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates osobně daroval peníze instituci, která vyvinula Coronavirus. Gates, Buffett a Turner jsou hlavními zdroji financování programů snižování globální populace. Tyto programy (v Africe a jinde) jsou maskovány jako filantropie a zdravotnictví. Ve skutečnosti jsou spojeny s nucenou sterilizací populace očkováním a jinými drogami, které činí lidi neplodnými. Bill Gates také propagoval certifikaci lidí, což je vlastně očipování jako důkaz, že člověk není nakažen koronovirem. Bez takového osvědčení („immunity pass“) by lidé měli být omezeni v mnoha právech a svobodách. Iniciativy zaměřené na očkování mají všechny předpoklady k tomu, že budou provedeny, protože Bill Gates je hlavním sponsorem (a vlastně spoluvlastníkem) Světové zdravotnické organizace (WHO), která vydává závazné pandemické směrnice do všech zemí světa.

NANOCHIP PRO OČKOVÁNÍ PROTI „KORONAVIRU“ JE UŽ DÁVNO VYVINUT A „PANDEMII“ SPUSTILI PODLE PŘIPRAVENÉHO PLÁNU

Oficiální název nanočipů (senzorů) vakcíny deBila Gatese je „kryptoměnný systém využívající údaje o tělesné aktivitě“ (patent). Po očipování očkováním bude zavedeno sociální hodnocení (jako v Číně), budou zrušeny papírové a karetní peníze a veškeré účetnictví se bude provádět ve virtuální kryptoměně. Lidé budou součástí těžby, čip bude ovládán z věží 5G a veškerá lidská data (dokumentace, rovnováha a pohyby člověka, jeho rozhovory, puls, tlak, teplota, myšlenky ...) budou předávány do jediného počítačového centra ke zpracování v „BIG DATA“ ". Za dobré chování budou uděleny krypto bonusy, za špatné chování - krypto pokuty a elektrické šoky. Lidé se stanou bio-bytostmi závislými na systému. Téměř všechno toto již dávno (s výjimkou kryptografických výpočtů) vytrpěly oběti psychoterroru, na kterých se od konce 20. století do současnosti tajně a nezákonně zkoušel nový digitální židovský řád. Lidstvo čeká hrozná mučení, která fašisté ze zvláštních služeb zkoušeli na tajně mikročipovaných lidech po celém světě (od vybraných jedinců po stovky skupin v sociálních sítích!), zejména: čtení mysli, skenování a změna emočních stavů, neslyšené hlasy v hlavě (V2K), spojení s očními centry a pozorování očima kontrolované osoby, kontrola myšlenek a svalové aktivity, změněné stavy a vytváření různých nemocí a mnoho dalšího. A nejedná se o fantazii, ale o tajné technologie, které byly vyvinuty a skryté před světem po celá desetiletí, které se (Elity) nyní rozhodly tajně použít proti lidstvu. Zatímco se lidé bavili a zesměšňovali konspirační teorie, byl vyvinut, svým rozsahem a cílem, ZRŮDNÝ systém bio-robotizace a zombifikace lidí, který je již hotov pohltit veškeré obyvatelstvo planety. Úkolem světových židovských médií (která také neznají celou pravdu) je skrývat co nejdéle katastrofální důsledky pro všechny obyvatele Země, aby se zabránilo celosvětové panice. Člověk je odzbrojen, protože čelí spiknutí tak příšernému, že mu odmítá uvěřit.

ciloperacekoronavirus

http://snosim.org/video/5g.mp4

První fází operace Koronovirus je globální spuštění technologie 5G, která zabíjí hmyz, ptáky, stromy (vysychají) a lidi se silně oslabenou imunitou. Covid-19 je nevyhnutelný výsledek zapnutí věží 5G v důslrdku narušení imunitních systémů lidí a zvířat. Pandemie začala ve městě Wuhan, kde několik mobilních operátorů současně začalo testovat technologii 5G. Mnohamiliónové čínské město bylo ideálním místem pro vyzkoušení účinků elektromagnetického záření. Zpočátku byly věže 5G zapnuty na plný výkon a lidé padali jako mouchy přímo na ulici (foto v dolní části stránky). Poté se dávky začaly snižovat, ale to je jasný příklad toho, co lze s lidmi udělat jednoduchým otočením regulátoru radiační energie kterékoli věže na maximum. Všechny příznaky koronaviru jsou totožné s příznaky působení mikrovln na člověka. Mikrovlny 5G, pronikající i betonovými stěnami, zbavují tělo vody (buňky vysychají,bílkoviny se srážejí), zahřívají tělo a zvyšují teplotu. Lidské tělo je ze 70% voda. Silné záření 5G odnímá hemoglobinu kyslík, což způsobuje, že se člověk dusí a může zemřít. Při vystavení mikrovlnám trpí nejprve nejslabší článek v těle, a podobně jako „solí na ráně“ se účinkem všestranného ohřevu zhoršuje jakékoli stávající onemocnění, které potom nazývají Koronavirem. Nejčastěji se jedná o zápal plic: spolu s odpařováním hemoglobinu (srážení červených krvinek a zahušťování krve) dochází ke spálení tenké porézní plicní tkáně a imunitní systém to nepochybně vnímá jako selhání nebo virus. V důsledku toho se ochranné protilátky uvolňují ve formě hlenu, který blokuje dýchací cesty a ztěžuje dýchání člověka. Právě tyto protilátky objeví testy na Covid-19. Navíc všichni nakažení lidé mají přesně dvoustranný zápal plic, protože mikrovlny neozařují jen určitá místa. Po mnoho let byly prováděny zkoušky působení mikrovlnného záření na obětech psychoterorismu ve všech zemích (tajnými službami při použití zvláštního vybavení); nyní je nařadě ozařování všeho obyvatelstva Země a snížení jeho počtu. Pro nebezpečné zahřátí těla stačí na několik vteřin zapnout silné mikrovlnné záření. Věže 5G jsou anti-demografickou energetickou zbraní - ve skutečnosti jsou mikrovlnné trouby sestrojeny tak, aby „smažily“ lidi a způsobovaly jim nemoci, rakovinu a smrt. Pokud v mikrovlnné troubě zahřejete člověka, účinek bude přibližně stejný jako u „koronaviru“. Elektromagnetické a mikrovlnné zahřívání jakéhokoli orgánu může způsobit různé poruchy nebo místní nemoci v těle (zahřívání žil – trombóza, zahřívání srdce – infarkt), a proto je "koronavírus" tak neuvěřitelně univerzální. Je zřejmé, že věže 5G začali umísťovat níže a blíže k přeplněným místům, protože účinný škodlivý výkon mikrovln je omezený (jen 10-20 metrů při nízkém výkonu) a s rostoucí vzdáleností výrazně oslabuje. 5G používá milimetrové vlny (kromě mikrovln), vysoké frekvence až 300 gigahertz (tzv. neionizující záření) a vysokou sílu signálu. Celkový radius účinnosti 5G závisí na frekvenčním rozsahu a může dosáhnout až několika kilometrů. Ve městech by vzdálenost věží od sebe neměla být větší než 200 metrů, proto ie jich tolik. 5G záření je krajně karcinogenní, neuro - a geno toxické. Podobně jako radioakivní záření, záření ze stěžňů a opakovačů 5G vede ke kardiovaskulárním a rakovinovým onemocněním, ateroskleróze, cukrovce, duševním a neurologickým poruchám, předčasnému stárnutí, genetickému poškození a poruchám reprodukčního systému. Při vysokém výkonu mikrovlnného zářiče na vzdálenost několika metrů může být člověk zabit, což se stávalo ve Wuhan, když tajné služby prováděly první zkoušky 5G.

http://snosim.org/video/boln.mp4

Zařízení 5G je často vybaveno infrazvukovými generátory, které nemají vůbec nic společného s mobilní komunikací a jsou určeny pouze pro krajně škodlivé účinky na lidské zdraví. Infrazvuk jakožto nízkofrekvenční chvění prochází všemi překážkami (včetně betonových a cihlových zdí), a to na velké vzdálenosti. Lidským uchem neslyšitelný infrazvuk je mocnou zbraní, která ničí lidské tělo a psychiku. Vlády již dlouho používají účinky infrazvuku na obyvatele měst k tajnému snižování počtu obyvatel. Infrazvuk zabíjí mozkové buňky (což je zvláště nebezpečné pro děti), vyhlazuje paměť a má krajně ničivý účinek na srdce, zrak a nervový systém. Armáda a tajné služby provádí již několik desetiletí pokusy se zombifikací lidí zejména pomocí infrazvuku a mikrovln. Vzhledem k tomu, že věže 5G jsou včleněny do obrovské mikrovlnné sítě a jsou v součinnosti s obvody elektrických sítí domů a budov, stává se zvýšené elektromagnetické záření nedílnou součástí města (a každého domu), před nímž se nikdo nemůže nikde skrýt. Obyvatelstvo je proto varováno, že „koronavirus“ tu je na dlouhou dobu. Začíná přirozený výběr a lidé se slabou imunitou a důchodci jsou v krajně rizikové skupině. Mikrovlnné vysílače mohou skrytě stát přímo v nemocnicích, na nemocnicích nebo v jejich blízkosti, čímž trpí nic netušící ošetřovatelé, a tím se vytváří zdání NÁKAZY pacientů a lékařů. Zpravodajské služby většiny zemí, které podepsaly dohodu o budování nadnárodní digitální společnosti, v rámci utajovaného programu po mnoho let ozařovaly oběti psychoterroru (desítky tisíc po celém světě) a studovaly tak účinky – ozařovali lidi skrz zdi a z aut, z různých vzdáleností, různými druhy vln a frekvencí. Kromě toho byla vyvíjena technologie pronikání biopole člověka vlnami (k oslabení ochranných funkcí zdravého těla) a působení ultrazvuku – pomocí přenosných zařízení, i kapesní velikosti. Proti komukoli lze tedy použít i kombinovanou vlnu, která znásobuje ničivý účinek na zdraví. Příznaky při ozáření mikrovlnami jsou stejné jako u „pacientů s koronaviry“ – zvýšení teploty, prudké selhání imunity, zhoršení stávajících nemocí atd. Všechen tento výzkum nyní došel do stádia použití. Úkolem sionistů je přesvědčit lidi, že všechny nemoci a úmrtí jsou způsobeny biologickým virem a pandemií. Nikdo by neměl vědět o tajné zbrani (5G), která je všem na očích. Video v tomto bloku ukazuje, jak jsou nemocnice tajně ozářovány (stejnými mikrovlnami jako v 5G), aby se u lékařů a pacientů vytvořily příznaky „koronaviru“: dodávku připojili kabelem ke sloupu elektrického vedení a řidiči odešli, aby nebyli ozářeni. Tajně očipované (prostřednictvím zubních plomb, implantátů, při operacích ...) oběti psychoterroru ozařovali všude na světě přesně takovým způsobem – z automobilů a dodávek, a potom na dálku sbírali údaje o zdraví (puls, tlak, teplotu ...) z dodávek- laboratoří, které byly napojeny na čipy v okruhu až 400 metrů. To vše se dělat se všemi po očkování, ale teď už z věží 5G. Kvůli tomuto nelidskému podvodu nyní umírají nevinní lidé na elektromagnetické záření. Kromě toho trpí tisíce skutečných pacientů, kterým je odepřena léčba v důsledku zaměstnávání nemocnic a lékařů „pandemií“ koronaviru.

infrazvuk

Vlnové zbraně (mikrovlnná trouba, velmi vysoké frekvence, infrazvuk, ultrazvuk, elektromagnetické vlny) byly armádou dlouho používány, a tajné služby je používají nejen k ozařování, ale také k psychotronické kontrole lidí. Rádiové vlny různých frekvencí mohou ovlivnit a zhoršit fyzické a duševní zdraví, například můžete člověka přivést do hluboké deprese a dohnat ho až k sebevraždě, nebo u něho vyvolat nemotivovanou agresivitou a dovést ho ke zločinu. Pomocí mikrovlnného účinku „Hlasy v hlavě“ (V2K neboli „Hlas do lebky“) může být člověk přiveden do nepříčetnosti, nebo v součinnosti se zombírujícím infrazvukem lze člověka změnit v poslušného biorobota. Působením na určité části lidského mozku a orgánů je možné vyvolat rýmu, kašel, křeče, koliku atd. Suchý kašel a udušení způsobuje zejména intenzivní infrazvuk. Většina nemocí již byla digitalizována a zpravodajské služby již dlouho tajně používají dálkové zpracování údajů pro „úřední účely“ (což zkoušeli na obětech psychoteroru). Psychotronické technologie lze tajně použít v operaci Koronavirus, vč. „nakažení“ ozářením význačných pacientů (veřejných činitelů, lékařů, politiků), vybraných pro prokázání existence epidemie. Tajné služby jsou mistři v organizování „představení pro veřejnost“. Každý si jistě pamatuje výbuchy Twin Towers v roce 2001, které byly nezbytné k posílení kontroly nad lidstvem. Totéž se děje nyní.

Zatímco vystrašení lidé sedí doma, věže 5G se zřizují a zapínají zrychleným tempem - v lidnatých místech, na trzích, na střechách obchodů, v metru, poblíž škol a kostelů, a zejména v obytných čtvrtích měst. Pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických polí lze z věží ovlivňovat lidi v okolí (jak se člověk cítí, jeho náladu). Po očkování-očipování už budou věže 5G napojené přímo na každou osobou. Stejně jako SIM karta v telefonu bude člověk předáván od věže ke věži a (kontroloři) s ním budou moci dělat, co budou chtít. Důchodci a lidé s oslabeným imunitním systémem po ozáření rychle onemocní. V elitních čtvrtích (například v Rublovce u Moskvy) nejsou žádná zařízení 5G. Zvláště v okolí škol je mnoho věží 5G, protože se plánuje provádět zombifikaci dětí a ozařování především šišinky, čímž se potlačují duševní schopnosti, rozvíjí depresivní stavy, duševní poruchy, zhoršujemetabolismus atd. Pomocí účinku otupujícího infrazvuku lze z dětí dělat tiše a systematicky invalidy. Děti jsou další generací, kterou chtějí vychovat jako nemocné, duševně zaostalé lidi, klanící se novým, „bohem vyvoleným“ vládcům světa. Zdraví škodlivá záření lze prověřovat pomocí měřiče infrazvuku (program pro chytré telefony) přímo doma a měřičem mikrovln v bezprostřední blízkosti věží. Je však třeba mít na paměti, že mikrovlnné ozařování se provádí hlavně v pulsech, tj. nejde nepřetržitě, ale v nepravidelných intervalech, a infrazvuk se spouští nejčastěji v noci v několikaminutových intervalech, aby narušil přirozené frekvence lidského těla během spánku. Při často opakovaném ozáření (a zejména při vysoké síle) imunitní systém náhle selhává a JAKÁKOLI CHOROBA se stává pro člověka krajně nebezpečnou a dokonce smrtelnou. Současně probíhá sterilizace - záření 5G má krajně záporný vliv na plodnost člověka a u mužů snižuje tvorbu spermií. Vzdálenost mezi lidmi při „pandemii“ se vyžaduje, aby lidé nemohli udržovat svou kladnou energii (na úrovni duchovna), jakož i pro odladění jak rozpoznávání obličejů, tak systému naprosté kontroly, který je ve městech spěšně zaváděn, zatímco lidé sedí doma. Psychotronické věže mohou mít operátory, kteří sledují situaci a zapínají ozařovač v potřebný čas. A to je již tajný systém cíleného a „odstřelovačského“ očišťování společnosti, podobný tajným stanicím CULiP (centra pro řízení lidí a přírody), které v SSSR rozmístila KGB pro ozařování a psychotronické ovládání obyvatelstva. Při sledování lidí prostřednictvím zavedeného video systému totálního dohledu tedy může být nežádoucí jedinec jednoduše odstřelen neviditelnými soustředěnými vlnami poblíž některých z věží 5G. Pro takové „speciální operace“ jsou dokonce zvlášť vyhrazené frekvence (například 868 MHz). Přivolaní lékaři uvedou za příčinu smrti přirozený infarkt nebo krvácení. Všechny tyto „triky“ jsou dobře známy obětem psychoteroru, na nichž byly různé formy a dávky záření (včetně smrtelných) mnoho let tajně zkoušeny.

obliceje

Další fází po očipování je psychotronická kontrola a vymývání mozků pomocí čipů. Za účelem úplné kontroly nad lidstvem vypouští Elon Musk (SpaceX) desítky tisíc družic Starlink, které budou ovládat matrici Země. Do roku 2030 se plánuje spuštění sítí 6G a v rámci jejich zkoušení bude s největší pravděpodobností zahájen stejný krycí manévr ve formě další virové epidemie, na kterou bude možno svalit všechny nové choroby a úmrtí lidí v důsledku ještě smrtelnějších elektromagnetických útoků.

Úkolem médií během pandemie koronaviru je rozdmychat strach a paniku (což samo o sobě oslabuje obranyschopnost těla). Úkolem vlád podřízených světovému sionism je poslat lidi do domácího vězení a znemožňovat a důsledně potlačovat shromáždění a skupinová hnutí všemi možnými způsoby. Tím se odstraní problém projevů nespokojenosti a protestů. Ekonomiky všech zemí se zastaví. Důsledky: masová nezaměstnanost, potravinové nepokoje, rodinné konflikty, nárůst trestné činnosti a tajná odveta úřadů vůči nepohodlným jedincům. Lidé jsou dohnáni k zadlužení s úmyslem následně skoupit za babku podniky a nemovitostí zkrachovalých lidí. Po krutém výsměchu obyvatelům celého světa a jejich ponižování se útlak trochu uvolní a lidé dostanou požadovanou „svobodu“, ale už v novém řádu digitálního a nesvéprávného lidstva.

Na Zemi byl stanoven nový limit pro lidskou biomasu. V první fázi je plánováno zničení 2 miliard lidí: v Africe, Jižní Americe a v Asii až 1,5 miliardy lidí, v Evropě a Spojených státech až 500 milionů lidí. Nejprve budou odstraněni nemocní a starší lidé (nad 60 let), bezdomovci, asociální živly a občané s nízkým sociálním hodnocením. V zemích s židovskými vládami (kterých je většina) se bude také odstraňovat inteligence titulárního národa, protože „Bohem vyvolení“ Židé podporují svou nadřazenost a nepotřebují chytré a rozumné „goyimy“ (stejně jako kritiky a lidi bijící na poplach). Pozemšťané se setkávají s novým světovým systémem *, o kterém sionisté všech zemí tak dlouho snili - se systémem digitálního otroctví a naprosté kontroly.
*Z článkuDigitální koncentrační tábor - informačně celulární civilizace

Z hlediska včely, ona prostě žije svůj život. Včelař ale ví, že vlastně pro něho sbírá med. Včela to však nikdy nepochopí, protože je to mimo dosah jejího myšlení.

Z hlediska včely, ona prostě žije svůj život. Včelař ale ví, že vlastně pro něho sbírá med. Včela to však nikdy nepochopí, protože je to mimo dosah jejího myšlení.

 

NENECHTE SE TESTOVAT ANI OČIPOVAT OČKOVÁNÍM

http://snosim.org/video/vak.mp4

Koronavirem mohou člověka „nakazit“ přímo při testování nebo testy mohou být podvodně positivní (dokonce i zdravých lidí), což je důvod k odstranění osoby - nejprve do nemocnice a poté do márnice. V minulém století židovští komisaři vyhlazovali a posílali do táborů miliony Rusů a Slovanů se stigmatem „nepřátel lidu“; nyní vlády podřízené světovému sionismu zamýšlejí provádět tajné čistky pod označením „pacienti s koronavirem“. Testy se provádějí odebíráním výtěrů z nosohltanu pro sběr a zkoumání DNA. Lidé s nežádoucí DNA (morální, nemocní atd.) jsou pak prohlášeni za nemocné a podléhají přednostnímu očkování (očipování nebo tajné, zpožděné likvidaci). Systém potřebuje lidi, kteří jsou zdraví, poslušní a nezatížení duchovním růstem. Odpor vůči testování může vést k trestnímu stíhání za nedodržení pravidel a předpisů karantény, což znamená, že každého člověka bude možno nuceně testovat a „najít“ u něho virus. Takový postup je možný u nepohodlných význačných osob, například: pravoslavných kněží, neposlušných vojenských a bezpečnostních úředníků titulárních národů, veřejných osobností, novinářů, aktivistů a také lékařů (kteří chápou pravdu o neexistujícím koronavíru). Na takové testování mohou lovit lidi přímo na ulici, nebo chodit k lidem domů domů či do práce. Oběti psychoterapie velmi dobře vědí, co je stálý dohled. Shledán „nemocným“ s koronavirem může být každý (i člověk bez symptomů), koho je nutno v první řadě umístit pod dozor a očipovat očkováním. Poté bude takový člověk zahrnut do povinného sledovacího systému a může být kdykoli likvidován pomocí vysoce cíleného mikrovlnného záření z nejbližších věží 5G. V první řadě „nákazou“ izolují (někdy i pomocí trestního stíhání) bdělé církevní osoby (kněží a mnichy), kteří zasahují do plánů Antikrista a vytvářejí modlitební odpor vůči temné energii zla, aby je pak likvidovali, stejně jako celou pravoslavnou církev, která je základem slovanské duchovnosti. Armáda jako možný zdroj odporu bude také přednostně očipována a tudíž zombifikována. Sionistické speciální služby mají již dlouho seznamy lidí, které je třeba neutralizovat, a tento program nyní probíhá. Již jsou schvalovány zákony, podle kterých by všichni „nakažení“ měli být sledováni kamerovým systémem 24 hodin denně a v případě narušení izolace umístěni do zvláště upravených klinik (táborů pro nežádoucí lidi, jako jsou například Uyghurové v Číně). Počet ostatního obyvatelstva bude snižován pomocí očkování/očipování nanočásticemi v součinnosti s věžemi 5G, pracujícími na plný výkon. Mohou vypínat internet, telefonní spojení, vodu a elektřinu. V mnoha zemích (v USA, Německu, Indii, Kanadě, na Ukrajině ...) jsou vyhlašovány amnestie pro obviněné z pořádání nepokojů a okrádání civilistů. To vše má vyprovokovat lidi k demonstracím, které se stanou záminkou ke krvavému masakru a zavedení diktátorského režimu. Proto se vojska stahují k městům a a jsou schvalovány zákony, dovolující vojákům střílet s úmyslem zabít. To vše povede k občanské válce.

http://snosim.org/video/maneken.mp4

Pandemie je globální fraška s inscenovanými videozáznamy, jejichž lživost odhalují blogeři i obyčejní lidé z celého světa. Lékaři jsou donucováni vydávat všechny nemoci za koronavirus, a jejich platy jsou proto zvyšovány na maximum. Do statistik pacientů s koronaviry jsou zahrnováni i lidé bez symptomů a úmrtí na všechny možné nemoci. Navíc se lidé mnohdy nakazí a onemocní běžnou chřipkou, o které nikdo nemluví, protože všechno se vydává za koronavirus. Covid-19 je ve skutečnosti upravená chřipka. Působením 5G se každý virus stává nebezpečnějším, protože odolnost těla se snižuje, a při ozáření nemocných a oslabených lidí se u nich vyvinou další a podivné příznaky, často podobné příznakům radiační nemoci. Proto nepomáhají žádná antibiotika (ani citron, česnek, med ...). Sdělovací prostředky zrádně klamou lidi. Cílem světové vlády je zastrašit obyvatelstvo planety natolik, aby očkování (čipování) přijalo jako „záchranu“, a pod záminkou výjimečné situace z vyšší moci zavést Nový světový řád. V mnoha zemích se postupně přijímá stále více „dočasných“ zákonů a omezení, která hrubě porušují lidská práva. WHO (Světová zdravotnická organizace) vydala pokyny k povinnému testování i doma a k bezpodmínečnému odvozu „k léčbě“ i u zdravých lidí s latentní formou nemoci, přičemž exhumce zemřelých je přísně zakázáno. Důvodem k šíření strachu po celém světě je gavvah - energie strachu a utrpení, kterou se živí temné síly. Sběr nízkofrekvenční energie strachu po celém světě zbavuje energie lidi a předává ji ďábelským silám, které vyvěrají z temnoty, aby zotročily lidstvo. Odpor světlé energie byl odstraněn uzavřením pravoslavných kostelů. Před koronavirem se gavvakh shromážďoval po celém světě od obětí psychoterroru, ze stadionů i od hromadných úmrtí lidí - ve válkách, při nehodách, přírodních katastrofách, teroristických útocích atd. Nyní se včelaři pozemského úlu rozhodli „sebrat med“ od sedmi miliard „včel“ najednou.

Rok před pandemií koronavirů předvedla zpěvačka Madonna na soutěži Eurovision Song Contest 2019 v Izraeli představení s proroctvím o světové epidemii pod heslem „Ne každý může přežít.“ Takovým způsobem svobodní zednáři, kteří pomocí programování mysli předpověďmi plánovali a připravovali globální zhroucení na rok 2020, ukázali lidstvu, co ho čeká v budoucnu.

http://snosim.org/video/madonna.mp4

Světový psychoterror před koronavirem byl dlouhodobým tréninkem sionistů, a na jeho obětech speciální služby vypracovaly schémata izolace, ozařování, psychických útoků a způsobů, jak lidi přivést k chudobě a sebevraždám. Koronavirus je počátkem světového koncentračního tábora. Zahnali lidi do domů jako dobytek do stájí a oddělili každého od ostatních. Zavádí se hlavní strategie psychoterroru „Člověk člověku nepřítel“, ve které by se lidé měli lidíbát. Osamělost narušuje psychiku a vede ke stresu a oslabení imunitního systému. Rozdrobené, zastrašované a zmatené společnosti se dá snadno vládnout. Ve strachu jsou lidé hotovi přijmout jakékoli změny, jen aby si zachránili život. Po mnoho let byla při psychoterroru používána technika dravců „oddělit oběť od stáda“ a teprve potom ji „roztrhat na kusy“. Chtějí to všechno opakovat se všemi ve městech – lidé jsou odděleni jeden od druhého pod záminkou nebezpečné infekce, ale ve skutečnosti proto, aby byli bezbranní a zranitelní. Celý tento démonický scénář a přenos světa do nízkofrekvenčních sfér provádí světová sionistická a farmakologická mafie. Svět je vtahován do matrice – pod úplnou kontrolu pomocí satelitů a věží 5G, prostřednictvím nanočipů nebo kvantových tetování instalovaných během „očkování“. Všichni neočkovaní lidé budou oběti diskriminace a vyvražďování. Vlády zemí prosazují politiku postupného a „měkkého“ provádění zákeřných plánů na zotročení obyvatelstva, podle nichž by každý měl být v panice, nikdo by neměl ničemu rozumět, a už vůbec ne se tomu bránit. Všechny složky života by se měly postupně stát zcela pomyslnými – cestování, koncerty, sex, přátelství, výuka. Sdílení myšlenek – na internetu a na sociálních sítích. Pouze imunitní pasy umožní přístup k omezené svobodě. A imunitní pas je očkování s čipem, které umožňuje člověka kdykoli zabít. Planeta je pro světovou elitu vylidňována podle zásady „Méně lidí - více kyslíku“. Lidem se slibuje rychlý návrat k normálu, ale karantény se budou neustále prodlužovat kvůli „novým vypuknutím koronaviru“ (v důsledku zvýšení výkonu 5G). Tvrdé zákony o karanténě a systém propustek do táborů by měly vést k tomu, že se lidé nebudou moci volně setkávat, zakládat nové rodiny a rozmnožovat se. Pojmy „svoboda“, „štěstí“ a „láska“ mohou stejně jako lidé po určité době zmizet.

Uprostřed paniky z koronaviru se posiluje diktatura, přerozděluje se majetek a přetěžují se všechny ekonomikysvěta. Pod záminkou nákupu ochranných pomůcek se pere spousta peněz. Svět a lidstvo přecházejí do digitální podoby. Škola by měla být elektronická a na dálku, děti bez spojení s druhými a bez přátel jako slabomyslní zombíci, a státní rozpočty bez mnohamilionových sociálních výdajů. Léky by měly být dostupné pouze bohatým. Hotovost, malé podniky a střední třída budou historií. Ve všech zemích se urychleně přijímají protinárodní zákony, aby se společnost přetvořila na elektronickou matrici. Stát se stává digitální platformou a svět přechází pod kontrolu umělé inteligence (AI), programů a algoritmů.

Konečným cílem vládců světa je hladký přechod do éry transhumanismu a vytvoření nové rasy lidí – poslušných a nízkonákladových biorobotů. Lidi slovanských národů by nikdy nenapadlo takové rouhání a šílenství. Program digitalizace planety i lidí provádějí židovské klany (Chasidé, kabalisté a zednáři), kteří se dostali k moci téměř ve všech zemích světa. Židé jsou národem, který je nejvíce nemocný na genetické úrovni, s největším počtem duševních a tělesných abnormalit - ve formě schizofrenie, autismu, hemofilie a dalších patologií, které jsou zakotveny v jejich DNA. Po celém světě jsou tisíce klinik, které se zabývají výhradně zdravotními problémy Židů. Satanistské programy umělé inteligence a bio-robotizace společnosti prostřednictvím čipů mají umožnit, aby lidstvo opustilo nedokonalé tělo a přešlo do digitální formy. Oficiální rozvojový program Ruské federace „Rusko 2045“ (www.2045.ru) jasně naznačuje všechny fáze – od vytvoření umělých kopií člověka a avatarů až po přenos vědomí lidí na hologramová těla. „Novolidstvo“ se tak zbaví „smrtelných“ těl a pozbude božské jedinečnosti. Nové biologické bytosti nebudou mít svědomí, duši a emoce - zůstane pouze zjednodušená chladná mysl spojená se světovým intelektem. Koronavirus je začátkem éry digitálního satanismu.

Pandemie strachu a psychózy paralyzovala celý svět; lidé jsou zastrašováni a doháněni k panice. Trestající zákony otevírají novou éru úplné kontroly a nejpřísnějších sankcí proti všem nežádoucím lidem. Každý, kdo se bude vzpírat novým zákonům, bude označen za bioteroristu a bude vystaven represáliím. Již začalo pronásledování vůdců odporu a zatýkání obránců lidských práv, kteří mobilizují obyvatelstvo pro boj proti zotročení. Digitální židovský fašismus nabírá obrátky. Kostely jsou zavřené a mše zrušeny nebo přeneseny na internet, k čemuž v celé historii pravoslavného křesťanství nedošlo. Duchovní hodnoty lidí jsou pro smích, a probíhá odosobnění a odlidštění lidí. Světová sionistická vláda již nasadila „otrokům“ roušky-náhubky, a Židé po celém světě se netrpělivě (a znovu) těší na příchod Mesiáše (ve slovanském pojetí – Antikrista), který by jim měl přinést požadované osvobození ... od goyimů. Židé (včetně zamaskovaných s místními jmény) pronikli do vlád většiny zemí již dávno, systematicky a masově. Cílem světového sionismu jsou cizí úrodné země a očipovaní otroci.

 

CÍLEM PASTÝŘŮ JE ZASTRAŠIT A OČIPOVAT STÁDO

Nevěřte sdělovacím prstředkům ve vlastnictví židovských oligarchů. Na falešné zprávy, pořady a projevy „odborníků“ jsou přidělovány miliony dolarů. Spiklenci soustřeďují všechny síly a prostředky na odvádění pozornosti od skutečného zla a na zakrývání důsledků prováděného plánu. Při pozorování přeplněných nemocnic a pořadů o dezinfeki by nikdo neměl pochybovat o hrozném viru a o potřebě včasného a bezpodmínečného očkování. Hrozbou pro lidstvo může být nejen očkování s nanočipy, ale také očkování se zpožděným smrtelným účinkem na lidi. Očkování může také obsahovat virus, který mění vědomí a poškozuje „gen boží“ (duchovno) na úrovni DNA, což by nakonec mělo vést k apokalypse, ve které se lidé sami zničí. „Neškodné“ očkování může být také katalyzátorem, který aktivuje smrtící účinek „asymptomatického“ viru. Počet obyvatel planety musí být nějak snížen, a země světa spěchají s přijetím zákonů o povinném očkování. Epidemie je důvodem k odstranění nebo neutralizaci velkých skupin nechtěných lidí, stejně jako k přechodu k digitální a bezprávné společnosti, plně kontrolované pomocí čipů. Slibují postupně uvolňovat karanténu, ale po zrušení režimu izolace by se člověk neměl uklidnit. Světová zdravotnická organizace a místní úřady, ovládané světovým sionismem, „varují“ před novými ohnisky „koronaviru“.Tentokrát bude působení 5G mnohem silnější a již se skutečně velkým počtem obětí (a nejen starších). Nejnebezpečnější frekvence 5G (60 GHz) byly dříve používány výhradně armádou a jejich použití ve městech bylo zakázáno, ale nyní se budou používat zejména tyto frekvence. Držte se dál od 5G a přeplněných míst; zařízení 5G se umísťuje především na přeplněných místech – v obchodních centrech, obchodech, na trzích a v nemocnicích. V létě infekce nevydrží, ale plánuje se pokračování nových a intenzivnějších „ohnisek epidemie“, která se budou vyvolávat pomocí záření 5G. Covid-19 nebude tam, kde není 5G, a pandemie skončí, až budou vypnuty všechny věže, vyzařující „koronavirus“.


OČKOVÁNÍ JE ZBRAŃ PRO VYHLAZOVÁNÍ OBYVATELSTVA.

Vlády spěchají, protože stále více lidí se každý den dozvídá skutečnou pravdu o koronaviru a cílech pseudo-pandemie. VLÁDÁM SE MUSÍ PODAŘIT VZÍT KAŽDÉHO POD KONTROLU OČKOVÁNÍM. Bylo oznámeno, že pokusy s očkováním proběhnou v blízké budoucnosti a povinné očkování může začít na konci léta. Z toho lze předpokládat, že od září nepustí děti do školy a do školky bez očkování, a zárověň budou rychle – aby lidé neměli čas se zorientovat – přijímat zákony k omezování všech „pro společnost nebezpečných“ (neočkovaných) lidí, až po jejich represivní izolaci ve všudypřítomných hangárech-koncentrácích. Již jsou přijímány zákony o přednostním očkování branců (mladí muži mohou být připraveni o reprodukční schopnost), bezpečnostních složek a armády, stejně jako lékařů a učitelů. S vědomím, že začnou nepokoje a protesty, vlády již přijaly zákony, které policii zcela uvolnily ruce. Odvolání některých omezení je plánováno až po všeobecné čipizaci. Je nutné, aby co nejvíce lidí rychle pochopilo pravdu. Již na podzim budou židovští pastýři hnat stádo lidí na očkování: v televizi budou promítána krásná propagandistická videa s podplacenými celebritami a lékaři, kteří budou naléhat na to, aby se lidé nebáli očkování, protože je jejich vlastní, tuzemské, což znamená, že je spolehlivé a prověřené. Nevěřte jim a nesouhlaste! Lži jsou zbraní ďábla a sionisti necouvnou před žádným podvodem, jen aby uskutečnili své zákeřné plány.

Výrobci očkování jsou zproštěni veškeré zodpovědnosti za jakákoli rizika a komplikace spojené s očkováním. Farmaceutický průmysl poskytuje plnou právní imunitu výrobcům očkování proti koronavirům. V případě jakýchkoli vedlejších účinků a dokonce i úmrtí nebudou žaloby přijaty a léčba i pohřeb budou výhradně na vlastní náklady. Globalisté a sionisté dělají vše pro to, aby chránili sebe a všechny své pomahače před budoucími problémy. K dovršení spiknutí budou technologičtí giganti jako Google, Facebook a Twitter cenzurovat všechny zprávy o úmrtích nebo komplikacích, způsobených očkováním, a znemožní zveřejnění takových stížností v internetu. Představte si, že si koupíte auto, ale upozorňí vás, že v případě selhání brzdy, řízení nebo při dokonce výbuchu výrobce nenese žádnou zodpovědnost a navíc nedostanete žádné zdravotní pojištění. Neohrozte sebe a své děti! Koronavirus je světový podvod a očkování je počátkem přetvoření člověka na GMO (geneticky modifikovaný organismus).

Společnost je v nebezpečí, ale nekrmte temné síly energií svého strachu. Nenechte se oklamat a očipovat. Svrhněte zlo a očistěte svou zemi od nákazy. Od skutečné nákazy. Lavrentij z Černigova, Seraphim ze Sarova a další mudrci ve svých předpovědích varovali, že „v Rusku nastane poslední, ale nejstrašnější jho - židovské jho. A všichni, kdo pod touto ďáblovou mocí skloní šíji a budou jí sloužit, půjdou s touto mocí do ohnivého pekla pro ně připraveného.

Je nutný všeobecný živelný protest proti nezákonné karanténě a povinnému očkování, a zároveň zahájení procesu s těmi, kteří se rozhodli zotročit lid. Každý návrh zákona prosazují nějací lidé, a oni mají jméno a příjmení.


PRODLENÍ ZNAMENÁ SMRT!

Sdílejte tyto informace se svými přáteli a na sociálních sítích. Odkazy na stránku: http://snosim.org/coronavirus.stop

VÍCE SE DOZVÍTE NA NAŠEM FACEBOOKOVÉM KANÁLU.

Vše o věžích 5G a jejich skutečném účelu. Skupina společností „Ruské věže“ (www.rtowers.ru), založených v zahraničí, staví po celém Rusku věže 5G za účelem úplné psychotronické kontrolu nad lidmi.
https://youtu.be/ptGA1eMcsm4

Vědci, spojaři, lékaři a ochránci lidských práv o 5G. Koronavirus není nic jiného, než ozařovací zbraň 5G.

https://youtu.be/HRma160qaHk

Jak se dělají statistiky „nakažených“ koronavirem. Naprostý podvod sdělovacích prostředků.

https://youtu.be/PqcDbuB0Q10

Technologie mikrovlnného záření 5G jako ideální zbraň proti obyvatelstvu, TAJNĚ vedoucí k demenci, nemocem a smrti. 5G ničí flóru, faunu a lidi.

https://youtu.be/864r1VVsYIE

Všechny lživé zprávy na světě jsou velkoryse placeny Světovou zdravotnickou organizací (WHO), stejně jako lékaři, kteří každou nemoc vydávají za koronavirus.
Pandemie je zlatý důl pro novináře a zdravotníky, kterým jsou vypláceny přemrštěné poplatky za lži a zastrašování.
Na každého pacienta s diagnózou koronaviru je v Rusku přiděleno 200 000 rublů – „pandemie“ živí všechny nepoctivé úředníky, sdělovací prostředky a lékaře.

https://youtu.be/5rMfgsVUh0Q

Pro vyvolání co největší paniky by se statistiky pacientů s koronavirem měly zveřejňovat nejen ve velkých městech, ale také v zapadlých vesnicích a dokonce v horách. Aby lidé opravdu onemocněli, musí být ozářeni. Ve městech to dělají stacionární antény 5G a ve vzdálených oblastech tajné pojízdné skupiny.

https://youtu.be/Z1IhcV76lmQ

Věže 5G v obchodech – měření úrovně nebezpečného mikrovlnného záření.

https://youtu.be/pczcj4gVJTA

psiteror

Psychoterror je utajená genocida duchovních lidí bílé rasy, prováděná silami světového sionismu a přívrženci židovského náboženství, otevřeně volajícího po utrpení gójů (nežidů) a po nastolení světové nadvlády Bohem vyvoleným židovským národem. Celosvětové psychotronické spiknutí provádějí zednáři a Chasidé, kteří řídí vlády a zpravodajské služby většiny zemí světa. Další fází po psychoterroru („Koronavirus“) je drastické snížení obyvatelstva a úplná kontrola (včetně duševní) nad lidstvem pomocí technologie 5G a očipování očkováním. V Novém světovém řádu mají být lidé digitalizovanými otroky a jejich země, bohatství a životy se mají stát majetkem nových pánů planety.

Zdroj: http://snosim.org/coronavirus.stop
11 Komentářů k Koronavirus – spiknutí proti lidstvu

 1. Marek napsal:

  Takova snuska nesmyslu, povedali by nasi zapadni bratia. Docital som sa do polovice a uz som sa smial nahlas

  • proud napsal:

   Uz se tedy nemuzu dockat tvoji verze......sem s ni,kdyz vis co je nesmysl,pak musis znat pravdu a tu chci znat taky,do toho.

   • Eschatolog napsal:

    praeputium z žida nevymámíš, app. copak by nám na tento vývoj na Rusi ( a nejen tam ) sdělil slovan Robo, asi se mu jeho Aghartha poněkud vzdálila, leda by Putin spolu s generálním tajemníkem KS Číny byli mistry klamu :-)

    • proud napsal:

     Njn,kdovi jak to je vlastne s Putinem............slysel jsem neco o tom ze "putinu" je vic.........coz by taky pravdepodobne bylo jenom opakovani historie.Myslim,ze tomu puvodnimu originalu jsem taky docela fandil,ac me vic zajimaji obycejny lidi,jak tam,tak tady...............

  • bingo napsal:

   si hlupak a smej sa kolko len chces.....

  • pv napsal:

   Aha, tak snůška nemyslů? A jak vysvětlíš, že je potřeba změnit ústavu a napasovat tam DOTKNUTELNOST OSOBY A OBYDLÍ???
   ituji z návrhu:
   Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku.

   Právo na stávku si mohou narvat do zádele, když si současně zajišťují možnost si s lidmi dělat co chtějí!

   Jinak, článek je exelentní a chování vlády, počínaje Zemanem je na jasné vyoknování!

 2. Monika Ikema napsal:

  Pokud to vše víte nebylo by jednodušší nežli zabíjet lidi po celém světě zničit celý stát Izrael a byl by klid pro normální lidi všade kolem?

  • proud napsal:

   Sion byl pred Izraelem a bude i po nem..............to neni o niceni,to je o vedomostech.Vedomyho na kolena nedostanes,stado ovcanu na nich mas a jen ho nenechas vstat,nakonec,ono ani nevi co to "vstat" vubec znamena a stejne by se toho balo.

 3. okal napsal:

  TOMUTO MŮŽOU UVĚŘIT POUZE OBČANÉ USA, PROTOŽE VĚTŠINA MÁ INTELIGENCI STOJATÉ VODY.

 4. .lak napsal:

  Ti co vám vládnou se vejdou do jedné místnosti a Vás je 8. miliard?
  Faktem je formou městské zástavby by se lidstvo prý vešlo na madagaskar. A z hlediska organické hmoty kdyby vylezli všechny žížaly na povrch země byl by to prý koberec do váše 60. cm. Jsou prý běžně až do stametrových hloubek Asi jež ne tam kde kobercovali ochuzeným uranem (seploid uránium) běžná munice nato. A to prý kdyby vlezlo lidstvo do bodamského jezera zvýšilo by hladinu o 6.cm. Jsou tu ale i prý úvahy že po aktualizaci vyvolení prý zjistili že jim stačí pouhých 135 000 otroků takže sny vyjímečných že mezi otroky budou patřit úslužně s privilegii prostě padají. Je to choutkách a vášních extrémně protroublých magorů kteří se zoufalstvím a beznadějí ovládaných snad s posedlostí živí k sebeadoracím.
  https://www.extrastory.cz/georgijske-poradni-kameny-znepokojuji-jsou-dilem-satanistu-iluminatu-nebo-rosekrucianu

 5. ros napsal:

  "Finanční elita byla požádána, aby optimalizovala počet lidí na planetě"
  Kým byla požádána ??

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!