„O krajine, kde sa nebudeme báť umierať…“ Č. II-2

barbara nantesTým, ktorí ešte stále rojčia o postupnom vyhasnutí Ruska, odkazujem, že jediné, čo nás v danej súvislosti trápi, je to, aby sme neprechladli na Vašom pohrebe.“

V. Putin, Valdaj, 22. 10. 2020

Egregoriálno-matričný rozbor balady „Dážď v Nantes“ od Barbary. Čo z toho vyplýva pre Slovensko.

Vo svetle intrigujúcich dátumových a historických paralel požiaru nantskej katedrály, uvedených v predchádzajúcej časti štúdie, teda udalosť v Nantes dodatočne vyzerá ako dopredu plánovaná a globálne-koordinovaná akcia s významnými symbolickými konotáciami. Ako ukážeme nižšie, ide akoby o trojitú matricu. Vráťme sa teraz späť k Barbare a skúsme zanalyzovať to, o čom šansoniérka spieva v „Il pleut sur Nantes“, z pozícií druhej významovej rady.

Il pleut sur Nantes     Dážď padá na Nantes
Donne-moi la main     Podaj mi ruku
Le ciel de Nantes     Nebo nad
Nantes
Rend mon cœur chagrin     Mi utápa srdce v smútku

Un matin comme celui-là     V jedno vcelku bežné ráno
Il y a juste un an déjà     Je tomu asi rok
La ville avait ce teint blafard     Ma mesto privítalo
bledým oparom
Lorsque je sortis de la gare     Keď som tam vystúpila zo stanice
Nantes m'était alors inconnue     Nantes mi vtedy bolo neznáme
Je n'y étais jamais venue     Nikdy som tam predtým nebola
Il avait fallu ce message     Musela som dostať tú správu
Pour que je fasse le voyage     Aby som tam nakoniec prišla

Madame soyez au rendez-vous      Madame, buďte na stretnutí
25 rue de la Grange-au-Loup     
Ulica Vlčej Stoly, 25
Faites vite, il y a peu d'espoir      Ponáhľajte sa, lebo nádeje je málo
Il a demandé à vous voir     Prial si Vás veľmi vidieť

À l'heure de sa dernière heure     Keď klopala mu posledná hodina
Après bien des années d'errance     Po mnohých rokoch tuláctva
Il me revenait en plein cœur      Zrazu mi sem zavítal s preplneným srdcom
Son cri déchirait le silence     
Jeho krik trhal mrazivé ticho
Depuis qu'il s'en était allé     Odkedy sa vytratil
Longtemps je l'avais espéré      Som ho celé roky čakala
Ce vagabond, ce disparu      
Vagabunda a prízrak
Voilà qu'il m'était revenu      A hľa, ako sa mi vrátil.

25 rue de la Grange-au-Loup      Ulica Vlčej Stodoly, 25
Je m'en souviens du rendez-vous     Pamätám si to stretnutie
Et j'ai gravé dans ma mémoire     Vryla som si do pamäti
Cette chambre au fond d'un couloir      Tú izbu na konci chodby

Assis près d'une cheminée     Usalašení okolo krbu
J'ai vu quatre hommes se lever     
Štyria muži, keď som vošla, povstali
La lumière était froide et blanche     Svetlo v izbe bolo chladné a biele
Ils portaient l'habit du dimanche     A muži oblečení do
nedeľňajších oblekov
Je n'ai pas posé de questions     Na nič som sa ich nespýtala
À ces étranges compagnons     Tých čudných spoločníkov
J'ai rien dit, mais à leurs regards     Nič som nepovedala,
no z ich pohľadov
J'ai compris qu'il était trop tard     Mi bolo jasné, že už je neskoro.

Pourtant j'étais au rendez-vous     Napriek tomu som tam došla
25 rue de la Grange-au-Loup     Na stretnutie v ulici
Vlčej Stodoly, 25
Mais il ne m'a jamais revue     No on ma už neuvidel
Il avait déjà disparu     
Zmizol vo večnosti

Voilà, tu la connais l'histoire     Takže, už teraz poznáš príbeh
Il était revenu un soir     Vrátil sa mi jedného večera
Et ce fut son dernier voyage      A bola to
jeho posledná cesta
Et ce fut son dernier rivage     A jeho posledný prístav
Il voulait avant de mourir     Chcel sa len pred smrťou
Se réchauffer à mon sourire     Ohriať nad mojim úsmevom
Mais il mourut à la nuit même     Ale zomrel v tú istú noc
Sans un adieu, sans un je t'aime     Bez vyslovenia „Zbohom“, bez „Ľúbim Ťa“.

Au chemin qui longe la mer     Pri chodníku, lemujúcom morský breh
Couché dans le jardin des pierres     Uprostred
záhrady z KAMEŇOV
Je veux que tranquille il repose     Som ho uložila na odpočinok
Je l'ai couché dessous les roses     Aby našiel pokoj
POD RUŽAMI
Mon père, mon père     Môj otec, otec môj.

Il pleut sur Nantes     Na Nantes padá dážď
Et je me souviens     A ja si spomínam
Le ciel de Nantes     Že nebo nad Nantes
Rend mon cœur chagrin     Mi srdce v smútku utápa

Na pohľad je to smutná balada, v ktorej autorka rozpráva, ako v jedno upršané ráno zavíta do Nantes po tom, ako obdržala správu, že jej otec, kozmopolita-námorník, je pri smrti, a ako nestihla dôjsť včas, aby sa umierajúci po vagabundsky strávenom živote mohol naposledy ohriať nad jej úsmevom. A ako ho pochovala pri mori, v KAMENNEJ záhrade POD RUŽAMI.

A teraz si čeknime biblické a iné matrice. Poetka do Nantes dorazila ráno a mestská obloha jej hneď privodila nezabudnuteľný pocit smútku. A skutočne, požiar katedrály vypukol v sobotu, 18. júla ráno o 7:30 a trval takmer do 11 hod. Pohľad na horiaci kostol v zajatí dyma a plameňov, siahajúcich do neba, skutočne pre každého francúzskeho vlastenca musel navodiť smútok, o to väčší, že sa udial len pár dní po národnom francúzskom sviatku dobytia Bastily 14 júla. Barbara spieva na pohľad o smrti svojho otca, avšak alegoricky aj o smrti „Otca“, t.j. akoby metaforicky „Boha" či Krista, resp. kresťanstva vo Francúzsku. Lebo kresťania už tam pomaly začínajú byť považovaní za nepriateľov spoločnosti. Žiaden omyl ani náhoda s tým požiarom, veď práve strojcovia kapitalistického systému (a okrem iného – scaligerovskej chronológie; pozn.) na základoch biblickej koncepcie sú najväčšími nepriateľmi tradičného kresťanstva a odkazu Boha-SLOVO, to práve ICH BOH neznesie, keď niekto trhá zo stromu POZNANIA a dokáže odlišovať dobré od zlého, ako svedčí ich hlavná ideologická zbraň - kniha Genezis, spísaná nie skôr, ako v XVI. stor.n.l. Na jednej strane. Na strane druhej môže ísť tiež o symbolickú alegóriu na smrť Londýna, resp. ako povedal nedávno Fico - smrť liberalizmu v Európe. Veď autorka stotožňuje svojho piesňového otca s vagabundom, kozmopolitom a námorníkom, pričom všetky tieto vlastnosti sedia na Pax Britannica (viď napr. jej historicky danú NÁMORNÚ projekciu), ktorý je vlastne nad-množinou Pax Americana , teda rozhodne od dôb Titanicu a založenia FED-u a obzvlášť od tichého prevratu v USA (1963, smrť Kennedyho – 1974, rezignácia Nixona), kedy sa zrušil zlatý štandard a USA sa stali menej suverénnym štátom, než inštrumentom medzinárodnej korporatokracie a globálneho riadenia. Ten Lyndon LaRouche tiež nekecá len tak do vetra. V správe, ktorú autorka monológu obdržala, stálo: "Madame, buďte na stretnutí na ulici Vlčej Stodoly, č. 25... Ponáhľajte sa, lebo nádeje je málo, chcel Vás veľmi vidieť".

Tento exces s požiarom v Nantes, ktorý bol už úplne cez čiaru, ohrozuje samotnú podstatu riadenia GP vo Francúzsku, a preto bude znamenať koniec "londýnskeho Sionu", pre ktorý vlastne nantský požiar a tým spústený proces, korunovaný beirútskym výbuchom a samoodpisom EÚ, bol teda Pyrrhovým víťazstvom, predzvesťou pádu. Očividne - za cenu maximálnej mobilizácie "kontinentálov", ba dokonca aj za cenu predvídateľnej straty riadenia globalistov v budúcnosti, lebo to dospelo tak ďaleko, že možno už iba "ruský svet" zachráni situáciu. Veď Macron už bežne telefonuje s Putinom a nejedenkrát opakoval tézu o "Európe od Lisabonu po Vladivostok", a teraz ešte aj prijíma drakonické proti-islamistické nariadenia, ba aj to sťatie učiteľa na parížskom predmestí vyšetrujú s najväčšou možnou prísnosťou. Takže preto tá dvoj- až trojzmyselnosť v symbole "umierajúceho Otca" - je to akoby trojitá matrica - buď umrie kresťanstvo, alebo Sion, alebo GP, alebo všetci spolu, môžu si vybrať. Francúzsko a Európa sú teraz tým príslovečným balkánskym sudom s pušným prachom. A knôt silno čmudí a zahasiť ho môže už iba Rusko. A nezdá sa, že by veľmi chcelo...

lavrov shoigu

Umierajúci otec, vagabund-kozmopolita (t.j. stelesnenie medzinárodných banksterov), námorník (¬ námorná moc Británie), čo cestoval po svete, nestaral sa o rodinu a ponechal vlastné dieťa napospas osudu (cítite tie paralely na riadenie podpindosníkov dneška a ich konkrétne politiky v školstve, ideológii kozmopolitizmu, vojny proti tradičnej rodine a spretŕhanie generačných väzieb skrz názorové odcudzenie a tie zločinné školské semináre o dezinformáciách? – pozn.), umiera na ulici Vlčej Stodoly, č. 25. T.j. akoby pod dohľadom VLK-ov, alebo v prenesenom význame Valachov-Volchvov (Žrecov), viď moje poznámky k biblickému pojmu Chavila, Chaldeji (napr. „Kadiaľ pretekala rieka Píšon?“ alebo články o Svätoplukovi, Sedembolestnej a Babylone; pozn.) a častý výskyt priezviska Valko, Volko a i. na Slovensku. Symbolika vlkov, ako aj psov, odkazuje na tzv. „strážcov globálnej moci“ (prečo asi má NAKA v logu vlka? Let noone be mistaken, it is not Matovic who leads and commands the current headhunt of NAKA– pozn.), na Žrecov, prináležiacich k číslu 2+5=7, k "červeným" alebo „kontinentálom“, viažúcim sa na kult "Sedembolestnej". Títo „VLCI Sedembolestnej“ teda akoby dohliadaju nad „smrťou liberalizmu“ v Európe.

NAKA logo

Priamo v izbe sedeli okolo krbu ŠTYRIA NEZNÁMI páni v NEDEĽŇAJŠÍCH oblekoch. Ak si spomínate, vo „FINIS CORONAT OPUS 3/3“ som písal o pozoruhodnej básni D. Miku „Smutná vŕba“, ktorá v sebe nesie symbolický odkaz o krachu biblického projektu a Sionu na Slovensku (smutná vŕba je synonymom porážky Izraela, smútku a babylonského zajatia) v súboji s globalistami-kontinentálmi (vŕba ako symbol starogermánskeho boha POMSTY), pričom zároveň je tu okno možností pre našu vlastnú sebarealizáciu podľa schémy – kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Vŕba je totiž v slovanskom svete vnímaná ako stelesnenie jari, VODY (informácie), nového ŽIVOTA, radosti. Dostávame, že vŕba v básni D. Miku zohrávala funkciu dvojitej matrice: pre Sion smútok, pre nás radosť a znovuzrodenie k novému životu vďaka VODE.

salix babilonica

A práve to je čitateľné aj na úrovni druhej významovej rady z Barbariných riadkov o tom, že v miestnosti, kde skonal jej otec, sedeli ŠTYRIA v NEDEĽŇAJŠÍCH oblekoch. Pojem ŠTYRI (STR) môže byť v istom zmysle hyperbolou na Krajinu STR-edu, odvodňovanú ISTEROM (STR)-Dunajom, ktorá mala v histórii mnohé pomenovania, napr. Arkádia, Dácia alebo aj domovina apoštola Pavla, (v matrici „NCH“- Rastislava alebo aj Pavla z Théb) – TARS/TARŠÍŠ. Ešte v XVII. stor. A. Ortelius do mapy „Pannonie et Illyrici...“ umiestňoval veľkú etnickú skupinu TAURISCI. Etymologický koreň TRS/STR v rôznych obmenách a variáciách je v našom regióne široko prítomný, viď toponymá – Ostrava, Turzovka, Turiec, Štrba, Ostrihom.

ortelius_pannonia_illyria-m

Títo štyria muži boli oblečení do NEDEĽŇAJŠÍCH oblekov, ale my predsa vieme, že nedeľa po rusky znie ako „VZKRIESENIE“, t.j. nový život, ako bolo naznačné vyššie skrz slovanské konotácie Smutnej VŕbySalix babilonica. Ergo, ak to správne uhráme, bude pre anglo-sionistický močiar FINIS CORONAT OPUS/Smutná vŕba, pre nás nový život a vzkriesenie, súbežný s triumfom našej, slovanskej VODY ¬ INFORMÁCIE. Ale len v tom prípade, keď zvíťazíme tam, kde sa dvaja bijú. Nuž, kontinentáli zápasia s atlantistami o Slovensko (posledne si to odniesol Kollár – pozn.) a pri našej suverenizácii treba využívať rozpory medzi nimi vo svoj prospech, využívať objektívne okolnosti na realizáciu našich, subjektívnych cieľov. Takú zložitú úlohu, ak to teda ešte vôbec bude možné, zvládne len Fico. Ale ani ten nezmôže nič, keď bude národ rozptyľovať svoj potenciál na všelijaké pofidérne strany, na Pellegriniho či na „patriotov“ typu ĽSNS, NK či Harabina, ktorých spája predovšetkým jedna kruciálna vlastnosť „patriotov“ – že sú na vodítku SIS a Vatikánu a že sú PODLÍ.

Sion/liberalizmus je podľa slov piesne pochovaný v KAMENNEJ záhrade pri mori, POD RUŽAMI. Kamenná záhrada, alebo v doslovnom preklade záhrada KAMEŇOV (jardin des pierres, franc.) akoby odkazuje na kamenščikov/murárov, resp. na slobodomurárstvo alebo TAJOMSTVO globálnej moci. Zároveň v rímskej tradícii pojem „sub rosa“, t.j. doslova „POD RUŽOU“, znamenal to isté, čo TAJOMSTVO. A Barbarin „otec“ tiež bol pochovaný v záhrade (cintoríne?) KAMEŇOV/slobodomurárov, pričom POD RUŽAMI – SUB ROSA.

sub rosa masons I masons II masons III

Čo to znamená pre Sion – liberalizmus - Pax Britannica, ktorého vyjadrením vlastne vždy bolo slobodomurárstvo, viď napr. známy Priorát Sionu? Pod akou ROSA bude pochovaný? Slobodomurárstvo, oficiálne zlegalizované v Európe v deň sv. Jána Krstiteľa 1717 (hoci v rôznych podobách existovalo už skôr, viď Leigh, Baigent a Lincoln v „Svätá krv a Svätý Grál“ – pozn.), bolo odjakživa funkcionálnym operátorom globalistov-Benátčanov a Východoindickej spoločnosti ako tvorcov Pax Britannica a kapitalizmu ako nadnárodného systému. Slobodomurárske lóže sa delili na ostrovné (britské), ktoré u seba doma presadzovali idey patriotizmu, monarchizmu a konzervatizmu, zatiaľ čo kontinentálne lóže vyznávali hodnoty kozmopolitizmu, internacionalizmu, politického liberalizmu, čiže v konečnom dôsledku nahrávali Británii, alebo skôr londýnskej City, ktorá vďaka tomu v tandemovej hre s protestantskou dynastiou na tróne mohla hrať úlohu arbitra a udržovateľa írečitej balance of power v Európe. Tento stav trval až do porážky Francúzska v prusko-francúzskej vojny 1870-71. Málokto vie, že Napoleon III si podpísal rozsudok, keď chcel zaviesť v Európe bimetalický systém. Francúzske lóže dostali od ostrovných direktívu, že „malý strýko veľkého synovca“ musí ísť dole, a Prusi akoby zázrakom fenomenálne vyhrali. Situácia je dnes v mnohom veľmi podobná, keďže táto krátkodobá „výhra“ sa pre ostorovné lóže v dlhodobej perspektíve ukázala ako prehra, pretože neskôr Bismarck zjednotil nemecké a väčšinu kontinentálnych lóž s tým, že „ostrovným bratom“ odkázal, že odteraz bude v Európe nový arbiter. Nemecké lóže v spojení s kontinentálnymi a monarchickými európskymi elitami s Anglosasmi dvakrát prehrali v XX. storočí, ale vždy sa z toho nejak dostali, a teraz zrejme asistujeme pri ich konečnom dueli.

bismarck

V nadväznosti na dnešnú konfrontáciu a jej pulz, merateľný štádiom klinickej debility europoslancov, sa dá povedať, že situácia sa opakuje, toto posledné vypätie európskeho močiara, odštartovaného požiarom v Nantes a korunovaného rezolúciami EP o Navaľnom a Bielorusku, bude pre Londýn-Kartágo fatálnym, bude to Pyrrhovo víťazstvo. Opičie pracky všade, kde sa len obzrieme, a projekt EÚ definitívne odpísaný, čo len potvrdil Putin na Valdaji. Nech by tento duel dopadol akokoľvek, výsledok bude pochovaný buď v záhrade/cintoríne slobodomurárov, alebo slobodomurárskom cintoríne. Pod RUŽAMI, SUB ROSA, čo zrejme znamená, že nový, post-londýnsky svet, ktorý globalisti pôvodne plánovali ako NWO v Terminátori, nebude budovaný „na úkor Ruska, proti Rusku a na jeho ruinách“, ale práveže ľahne SUB ROSA, t.j. ROŠA, resp. RUS, ROSsia alebo Rosja (pol.). Napr. biblický prorok Ezekiel v tridsiatej ôsmej kapitole varuje pred „zákernými nepriateľmi ľudu Božieho“ a vyjadruje zrejme úmysly Brzezinského jednomyseľníkov vo veci budovania NWO , keď píše:

„2 Synu človeka, obráť svoju tvár proti Gógovi zeme Magóga, kniežaťu Róša (Rusi), Mešecha (MOSK-vy) a Tubala (TOBOĽ-ska alebo Moskovskej Tartárie ¬ KITAJA), a prorokuj proti nemu.

3 a povieš“ Takto hovorí Pán Hospodin“ Hľa, prijdem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala!

4 A zavrátim ťa a dám obrúčky do tvojich čeľustí a vyvediem ťa i všetko tvoje vojsko, kone i jazdcov, ktorí všetci sú bezvadne oblečení, veľké zhromaždenie s pávezami a so štítmi, všetko takí, ktorí narábajú mečami:

5 Peržan, Etiop a Pút s nimi, tí všetci, opatrení štítom a lebkou,

6 Gomer i všetky jeho hejná, dom Togarmy, najďalšie kraje severa, a so všetkými jeho hejnami, mnohé to národy s tebou.

7 Priprav sa a prihotov si všetko, ty i všetky tvoje zhromaždenia, ktoré sa zhromaždili k tebe, a budeš im strážou!

8 Po mnohých dňoch budeš navštívený, na konci rokov prijdeš do zeme, ktorá je navrátená od skazy meča, zhromaždená, jej ľud, z mnohých národov, na vrchy Izraelove, ktoré bývali ustavične púšťou...“

Akože to hovorila tá Vanga o „pobediteľovi-víťazovi“, ktorý „budet ne tot?“ A že „keď sa všetko rozplynie“, zostane len „slava Vladimira“??

Už chápete, prečo je také dôležité Smeru prinavrátiť staré logo, a nie používať toto nové, DOPRAVA otočené dvojité esíčko? Kým bude toto logo pretrvávať, dovtedy nebude Smer očistený od rôznych Beňových, Glváčov, Blanárov a Mažgútov (tebe to ešte kamoško spočítam!).

Veď staré logo, ak sa naň prizriete, vlastne má podobu RUŽE a je na úrovni druhej významovej rady neskutočne potentné, a – ako teraz chápeme - nielen ako symbol Dňa Žien a 8. marca. Staré logo Smeru-SD skutočne ukazuje jediný správny SMER pre Slovensko za daných podmienok.

Smer logo nove

Smer logo stare

Celý rozmer tej brutálnej akcie v Nantes nepochopíme, ak nebudeme analyzovať jej následky pri zohľadnení princípu QUI BONO? Zakrátko po požiari v Nantes, už 5. augusta 2020 sa prevalila správa, že voči 3 príslušníkom francúzskej tajnej služby DGSE (Directoriat Géneral de Surveillance Extérieure) bolo zahájené trestné konanie pre obvinenia z toho, že poslední sa chystali v rámci údajne ne-služobnej akcie zavraždiť 54-ročnú ženu. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/05/french-intelligence-agents-charged-with-attempted Dvaja komplici boli už 24. júla (t.j. 6 dní po Nantes – pozn.) prekvapení in flagranti zásahom francúzskej polície, ktorá ich našla v ukradnutom aute s falošnou ŠPZ. Vo vozidle policajti našli aj vojenské nože a tašku s pištoľou a 12 nábojmi. Tretí agent DGSE bol zatknutý 31.7.2020 (pekný ciferný súčet – pozn.). Ak budú usvedčení, môžu títo traja „spoluúčastníci organizovaného gangu“ dostať 10 rokov.

Nuž, čo k tomu povedať... Viete, niečo také je samo o sebe smiešne, pretože tajné služby prakticky všetkých krajín sa predsa nezapodievajú umeleckou kritikou, ale práve špinavými záležitosťami. A to teraz hovorím nezávisle od toho, či tí traja chlapíci niečo plánovali alebo nie. Viniť „tajných“, ba ešte aj s toľkým mediálnym hlukom, z takej veci, je ako viniť tigra z toho, že chce zožrať gazelu. Zmysluplný riadiaci rozmer však táto akcia nadobúda, ak ju vnímame ako výstup mocenského boja vo vrcholných úrovniach francúzskych elít, ktorý je priamym následkom nantského požiaru. T.j. brutálneho riadiaceho manévru anglo-sionistov, ktorí predsa vidia vo francúzskej tajnej službe hlavného protivníka, keďže veľa francúzskych tajných sú práveže „gaullisti“, mnohí vyslúžilci a dôstojníci mediálne šíria pre mainstream neprijateľné informácie o podstate francúzskych problémov, forsírujúc pritom myšlienku konsolidácie spolupráce Európy a Ruska, resp. odstrihnutie od londýnskeho močiara. Takže QUI BONO požiar v Nantes? Od toho momentu, a obzvlášť od výbuchu v Beirúte, začalo byť zrejmé, že Macrona bažina definitívne ochočila. To preto sa „Fantomas hnevá“, ako pred istou dobou skrz RTVS odkázal GP nášmu domácemu „močiaru“. Paralelný proces vidíme v Nemecku na príklade s Navaľným. Bažina dosiahla v Európe svoje posledné, Pyrrhovo víťazstvo, ktoré sa jej aj stane osudným. Obecná schéma je nasledovná:

Stranoviki budú aj naďalej uťahovať skrutky, čím si poštvú proti sebe všetkých (korona-opatrenia), ale zároveň pripravia pôdu pre odpis ich štruktúr a štruktúr EÚ, pretože národné elity ich nebudú počúvať, a zahraničie (Rusko a Čína) s týmito nacistickými pohrobkami jednoducho nebudú jednať. Ešte raz – TOTO JE POSLEDNÁ EUROKOMISIA A POSLEDNÝ EUROPARLAMENT.

Pripraví sa pôda pre prevraty a občiansku vojnu (kontrolovanú) v celej Európe, a globalistický plán je zrejme nasledovný – zanevrieť na Západnú Európu, prenechať ju islamistom a urýchlene budovať Medzimorie. Absolútne súhlasím s tvrdením, že jeden z dôvodov, prečo má teraz Česko najvyššie korona-štatistiky per capita, je ten, že Zeman a Babiš sa nezúčastnili nedávneho summitu o Trojmorí. To, že sa ho nezúčastnil Matovič, nikoho netrápi, za Slovensko už teraz rozhodujú iní. Avšak situácia je taká, že tieto preformátovávacie procesy sa môžu vymknúť z rúk samotným globalistom, lebo úroveň rozporov a nebezpečenstva je nepredstaviteľná. Ide o to, kto ovládne protestnú vlnu. Vo vízii globalistov sa tak či onak so žiadnou perspektívou národných štátov v akejkoľvek podobe nepočíta.

Nuž, my hlavne musíme všetky sily sústrediť na odradenie ľudí od toho, aby chodili do ulíc, a potom treba len v správnom momente, po koordinovanom odpise Matoviča zhora (do 2 mesiacov tipujem – pozn.) v dôsledku amerických volieb, prevziať iniciatívu, a stanoviť si vektor cieľov – ČSR. Len tak budeme môcť stanoviť SVOJE pravidlá a byť balansujúcim mechanizmom rovnováhy v novej Európe. T.j. stať sa novým centrom koncentrácie ideologického riadenia. Musíme len vydržať, kým GP nepotopí Matoviča a stranovikov (buď cielenými infoleakmi alebo vyhlásením nulitnosti volieb – pozn.), a za žiadnu cenu nenechať sa vyprovokovať do bratovražednej občianskej vojny – poslednej nádeje dzurindovcov, penťákov, neokonov a Matoviča, ako sa zachrániť pred spravodlivosťou za ich zločiny.

A teraz pár slov pre Matoviča. Nemysli si, že sa ti kamsi podarí zdrhnúť, ty šmejd, už teraz Ti je prisúdená úloha obetného baránka a chlapca pre bitie. Veď 9.októbra, v jeden a ten istý deň, bola medializovaná správa, že Matovičovi bola udelená pokuta za bývanie v neskolaudovanom byte (to už ani nie je smiešne – pozn.), a zároveň večer ČT 2 premietala film „Kandidát“ (natočený podľa scenára M. Havrana už v 2013 a premietaný až teraz?? – pozn.), ktorý veľmi ilustratívne ukázal, aké technológie „stranoviki“ uplatňovali pri voľbe Kisku, Čaputovej a iných chudákov, ako aj o úlohe médií v Majdane v nadväznosti na vraždu ich spolupracovníka J. Kuciaka. Btw, zaujímavé, že to odvysielala ČT2, už druhý deň v rade po filme „Trhlina“ z 8.októbra. Každopádne, predpokladám, že ČT2 to premietala preto, lebo slovenské médiá si nemôžu dovoliť to premietať, avšak informácia sa do infopoľa dostať musí. Ech, Bárdy, Baloghová, toto nerozchodíte nikdy, proti globalistom sa šťať nedá.

A čo sa týka Matoviča, ty úbohý a ničoho poriadneho neschopný klaun, ktorý si tu vždy šíril len nenávisť, anarchiu, štátofóbne reflexy a naočkovával ľuďom kult vandalizmu, šikany, lynčovania a donášačstva, ktorý si si šiel pokrytecky a trestuhodne hrdlo vyvrieskať na námestiach, tancujúc na hrobe Kuciaka, o vražde ktorého všetko dobre vieš, ešte budeš na kolenách Fica prosiť, aby Ti doprial pre Tvoj naničhodný život „bezpečný“ proces s „bezpečne garantovanou sadzbou“, než aby Ťa predhodil zúrivému davu. Lebo Ty, svoloč, máš veľmi rád život, celý ten tvoj si sa len poflakoval a užíval si. Rozmýšľaš v intenciách „teplo-studeno“, „sýto-hladno“, „peniaze-chudoba“, „výslnie – väzenie“. Ty nechceš zomrieť, aj keby Tvoj ďalší život mal prebiehať v úlohe poskoka silného kápa v base, šmeliaceho cigarety. Ja viem, Ty si myslíš, že skôr, než by zničili Teba, Ty stihneš zničiť Slovensko 17. novembra, keď prostredníctvom provokácie, na ktorej sa už boli dohodli Kollár a Haščák v Borguľovom hoteli, vyvoláte na slovenských uliciach občiansku vojnu, o ktorej si Vy podliaci myslíte, že môže byť „kontrolovaná“, budiž príkladom Vami oblizovaná Ukrajina... Akože, keď som videl, jak na stretnutí Čaputky so Zelenáčom naša prezidentská stráž zakričala „Sláva Vám“, vážne prestávam mať pochybnosti o miere korupčnej infiltrovanosti našich bezpečnostných zložiek, a o ich schopnosti prostredníctvom teroristickej provokácie vyvolať občianske nepokoje. Tí americkí experti na PSYOPS tu nie sú len tak.

Otázka stojí, či sa ľudia dokážu ukľudniť a ZOSTAŤ DOMA, obzvlášť 17. novembra. Ja viem, že všetci trpíte, ale viete čo, je to predovšetkým čiastočne zaslúžený trest za Vaše väčšinové volebné rozhodnutie v logike LEBOFICO. Ukázali ste, že nedokážete rozlíšiť PRAVDU od LŽI, DOBRO od ZLA, o chápaní nejakej „konšpiračnej“ teórii riadenia ani nehovoriac. Nemôžete tvrdiť, že ste popri mainstreame nemali na výber z alternatívy, hoci je pravda, že väčšina poslednej tiež fungovala v logike LEBOFICO. Ale pokusy tu boli и не мне, Господи прости, Вам об этом говорить... Zoznam len mojich koncepčných a novochronologických článkov nájdete v prílohe záveru štúdie. A keď už o tom hovoríme, v závere poslednej štúdie som všetkých predsa DOSLOVNE VAROVAL, ŽE AK ĽUDIA BUDÚ VOLIŤ V DUCHU „LEBOFICO“, ČAKÁ NÁS SOCIO-EKONOMICKÁ K A T A S T R O F A.

A teraz sa tu „patrioti“, ktorí celú dobu, ba aj teraz (tie večné Harabinove invektívy typu https://stefanharabin.blog.pravda.sk/2020/09/18/je-alebo-nie-je-aj-fico-riadeny-ambasadou-usa/) iba opľúvali, zrádzali a ohovárali Fica, nechtiac mu priznať očividné zásluhy a riadiace kvality, tí istí patrioti, ktorí majú paralelne s väčšinou štátnych inštitúcií, dokonale nahlodaných za slávnej Pelleho vlády, vlastne maslo na hlave kvôli tomu, že to horúčkovité psychologické ovzdušie v predvečer volieb zavinili... – tak títo „patrioti“ sa tu idú hrať na tých pohoršených? Oni idú zvolávať ľudí na ulice? Ruku na srdce, páni odborári, páni poľnohospodári, zamestnanci, štrajkujúci a protestujúci, ba aj „patrioti“, nespôsobili ste snáď súčasný stav a Matovičovu výhru čiastočne aj Vy tým svojim večným nekonštruktívnym horekovaním, kopaním do Fica a „volením proti niekomu“? Veľmi dobre si pamätám, čo hovoril S. Žiaran pred voľbami, nech sa ide bozať aj s Forischom a Bavolárom, siskárska trojka.
Ešte raz, máme na čele štátu CVOKA, a máte kvôli tomu všetci maslo na hlave, a ak chcete, aby Vám tie omastené hlavy vôbec zostali na pleciach, nechoďte, pre Pána Boha živého Vás zaklínam, na žiadne demonštrácie ani manifestácie. Matovič je sociopat, ktorý, kým sa stal premiérom, žil z onanovania nad vlastnými preferenciami. Keď ho teraz začínajú všetci nenávidieť, tak jeho pohŕdanie a nenávisť voči nám sa len stupňuje. Myslíte si že on, zlodej bez svedomia a súcitu, bude váhať poslať proti Vám bezpečnostné zložky? Chcete tu mať reprízu Pinočeta? Veď Macron zvládol hromadne vytrieskať žlté vesty a médiá poslušne čušali, má sa kým inšpirovať. Pochodmi v uliciach revolucionizovaný dav nikdy nič nedosiahol ani nedosiahne. Mám seriózne dôvody sa domnievať, že jediné, čo dosiahnu tí, ktorí budú z tých-ktorých príčin (blahými zámermi je vydlaždená cesta do pekla – pozn.) zvolávať protesty DAV-u, obzvlášť na 17. Novembra, zjednocujúc ich pod anti-matovičovskými heslami, je krviprelievanie. Nevyjadrili sa snáď minister vnútra a obrany už v tom zmysle, že Armáda a Polícia budú pri akomkoľvek mávnutí ruky, nápade či prde korunovaného cvoka ochotné a pripravené pohotovo zaistiť verejný poriadok. Nepredvádza snáď už Polícia v priamom prenose na Orave šikanu ľudí, pre ktorých sú za dnešných podmienok pokuty v rozmere 1000 EUR likvidačné? A viete, že tí ľudia začali z Oravy jazdiť a organizovať svadby v Poľsku preto, lebo Matovič, bezrúškový svadobčan, tu zakázal svadby? Teraz ešte aj hranicu uzavreli vojskom, tak je to správne. A nenechajte sa oklamať „mäkkosťou“ fízlov pri poslednom proteste v Blave, skutočnosť, že nezakročili desaťnásobne horšie, než by mohli, bola daná len tým, že mali ukázať a presvedčiť ľudí o svojej slabosti. Len aby čím viac tých ľudí prišlo v novembri. Vy si myslíte, že je NÁHODA, keď Pjakin v jednom jesennom vydaní „Otázok – Odpovedí“ zavŕšil rozprávanie citátom od Júliusa Fučíka „Občania, buďte bdelí!“??

Drahí spoluobčania, sám som z toho celého naštvatý, obzvlášť po tom, ako som sa štyri roky v kuse snažil šíriť nejakú tú elementárnu politicko-koncepčnú osvetu. Ale teraz toto obdobie jednoducho MUSíTE pretrpieť. Ja viem, čo to je trieť chudobu, nebojte sa, nezničí Vás to. Z pohľadu biskupa Cyrila Vasiľa, ktorý vlastne predložil ucelený program Matovičovej vlády na najbližšie obdobie (https://www.hlavnespravy.sk/homilia-arcibiskupa-cyrila-vasila-sj-prednesena-pocas-liturgie-sv-jakuba-v-kosiciach-23-oktobra-2020/2326952) a iných sme vraj ešte ani poriadne netrpeli, a určite budeme trpieť omnoho viac. Ale ubezpečujem Vás, že všetko sa dá prekonať, keď človek rozmýšľa. Tie Vasiľove chotelki len ukazujú, akú žalostnú nevedomosť o globálnej politike vykazujú hodnostári našich cirkví, ktoré sú tiež v Majdané namočené po samé uši. Znovu sme pri filme „Kandidát“, ktorý Vám týmto veľmi odporúčam k zhliadnutiu. Uvedomte si, že stačí jediná krvavá potýčka, jediný výstrel nejakého známeho-neznámeho ukrajinského snajpera, o ktorom sa zistí, že je vlastne Gruzínec,, jediná bomba, stačí prvá preliata krv revolúcie, aby sa nám situácia vymkla spod kontroly a degradovala do štádia otvorenej občianskej vojny. Treba konať triezvo a kľudne, ako Fico, zbierať politické body, mobilizovať už teraz všetkými dostupnými spôsobmi (ale nie tak, ako Blaha vzývaním k tomu, aby sme „spoločne ZVRHLI“ Matoviča !!! – pozn.) budúci elektorát, šíriť znalosti a urýchlene realizovať masový politický LIKBEZ. Obzvlášť medzi zmagorenou mládežou.

V perspektíve, keď budú voľby zneplatnené, vypíšu sa nové, ktoré, ak máme prežiť, musí Fico vyhrať so ziskom NAD 40 %, po čom bude nasledovať okamžitá a rýchla očista súdnictva (to, čo a deje dnes, je paródiou na očistu, resp. očista v réžii Kiskovcov – pozn.), médií (hoci tie zrejme budú „zmiznuté“ už skôr – pozn.), vyriešenie Kuciaka a Gorily, odpísanie Penty a prevzatie riadenia nad SIS. Musia byť znovunaštartované a znovuoživené veľké makroekonomické, keynesiánske projekty (napr. dostavanie diaľnic, poľnohospodárstvo, strategické podniky, širokorozchodná trať). To všetko máme na dosah, pretože západné elity nám budú musieť ustúpiť, ak ich pritlačíme ku stene kompromatom vo veci ich priameho zapojenia do nášho Majdanu, nepokrytého zasahovania do našich vnútorných záležitostí. Ku koncu prvého obdobia, alebo najlepšie už v polovici, treba vyzdvihnúť otázku znovuzjednotenia ČSR, pripraviť informačné pole pre celonárodné referendum, KTORÉ PREJDE. Fico sa stane novým prezidentom obnovenej ČSR a bude bezkonkurenčne najdôležitejším politikom v Európe po Putinovi. Kto ovláda Československo, ovláda Európu. Toto je JEDINÁ schodná cesta, ako zachrániť slobodu a suvernitu a budúcnosť slovenského a českého národa. Možno sa to niekomu nepáči, ale je to cesta k VÍŤAZSTVU, ku SLOBODE. A okrem iného, len a len vtedy nám Rusko pomôže s bezpečnostnými garanciami a udrží na uzde Poliakov a Maďarov.

První část: http://www.nwoo.org/2020/10/22/o-krajine-kde-sa-nebudeme-bat-umierat-c-ii-1/
5 Komentářů k „O krajine, kde sa nebudeme báť umierať…“ Č. II-2

 1. Maroš napsal:

  Ja len, že tá židula na úvodnej foto má dnes - ak žije - dobrých 80. Viem si predstaviť, ako si tunajší SS mother fucker - predstavuje, ako ho tá mŕtvola fajčí.

 2. Nikita napsal:

  Hladnemu sa o chlebe sníva, Maroško.

  • Jan Kowak napsal:

   Tam gde je Slabejcydžus & Nikita brutál-ní..
   .. dozaj.tra ukáže sa ai Mrož !

   R
   ps : juž ssem TO psal , ale něg-do mig to zz zmáznul : (

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!