Co se skrývá za Koronavirem a lži na zakrytí pravdy

20-0516-F1David Icke v jeho novém videu mluví o dokumentu, který vydala americká státní organizace CDC (Centrum pro kontrolu zdraví) a který se jmenuje „Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease“ (Těžký, akutní dýchací syndrom Koronavirus 2 u pacienta s koronavirovou nemocí), vydaný v červnu 2020. Je to šokující dokument, což právě zveřejnil Dr. Thomas Cowan. Popisuje, jak se jistý člověk vrátil z Číny nemocný. Byly vzaty vzorky z jeho sliznic a asi 20 virologů pracovalo na jejich analýze. Namísto aby virus izolovali a sekvencovali jeho genom od konce do konce, vybrali si pouhých 37 párů z nepřečištěného PCR testu. Takže použili ubohých 37 párů z celkového množství 30,000, které tvoří genom tohoto viru. Těchto 37 párů potom vložili do počítačového programu a ten doplnil zbytek. Jinými slovy, sekvencování bylo provedeno na základě náhodného rozhodnutí počítače. Jestli toto je vědecký přístup, tak jízdní kolo je satelit.

Nechat počítač vygenerovat vše, co má být mezitím, je vědecký podvod. Je to jako kdyby skupina vědců našla kus kopyta, nějaké žíně z ocasu a kousek rohoviny, dali by to do počítačového programu a ten by z toho vytvořil jednorožce. Přitom každý jiný počítačový program by mohl vytvořit jiného jednorožce, anebo taky nosorožce, či nějakou jinou obludu.

Na to se všech 20 virologů rozhodlo formou hlasování že to, co počítač vyhodnotil, je ten správný výsledek. Představte si, oni se „rozhodli“ formou hlasování! A na bázi tohoto pochybného výzkumu byl uznán Covid-19, vyhlášena celosvětová karanténa, zničeno národní hospodářství všech poslušných států a jejich lidé uvrženi do bídy.

Ovšem toto nevědecké šílenství pokračovalo dále. Když virologové zkouší potvrdit infekčnost daného vzorku, pak mají možnost použít tři základní procedury. (1) Vyzkoušet jeho škodlivost na lidech, což není etické a s Covidem-19, ani s jiným koronavirem to nebylo nikdy provedeno. (2) Vyzkoušet to na zvířatech, což bylo vyzkoušeno v případě koronaviru jen jednou. Pokusná zvířata nedostala přečištěný virus, ale jakýsi roztok, který prý virus obsahoval. Po naočkování tohoto roztoku polním myším, ani jedna neonemocněla. Když použili myši, které byly geneticky pozměněné, určité nepatrné procento zaznamenalo zanedbatelnou ztrátu srsti, ale žádná myš doopravdy neonemocněla.

(3) Třetí možnost jak dokázat infekčnost dané látky je naočkovat ji do tkáně, k čemuž se používá lidská nebo zvířecí tkáň. Taková tkáň není virem nikdy zničena, aniž by nebyla předem zbavena živin, tak říkajíc „vyhladověna“ a nasycena jedovatými látkami. A to je přesně co těchto 20 virologů udělalo, zjevně chtěli za každou cenu dokázat, že ten virus je škodlivý. Napřed několik druhů této tkáně drželi bez živin a vyhladověli ji. Pak k ní přidali jedovaté látky a nakonec řádně veliký vzrorek viru. Kdyby došlo ke zdegenerování tkáně, pak by tvrdili, že to způsobil virus a že je škodlivý. Jenomže – nic se nestalo. Ať to zkoušeli jak chtěli, nic se nestalo. Covid-19 není škodlivý pro lidský organismus; není pro lidi nakažlivý. Pouze ve tkání z opičích ledvin měl virus jakýsi vliv, ale k tomu účelu museli přidat dva silné jedy: gentamicin a amphotericin.

Chápete to? Covid-19 není infekční pro člověka a přesto nám lhali natolik, že zavedli karanténu a všecky ostatní nesmysly. A to všecko zavedli na základě počítačem vygenerovaného, nesmyslného a nepravdivého monstra: korony!

 

Virus nezpůsobuje onemocnění

Dr. Cowan je další vědec, který zastává názor, že virus není schopen způsobit nemoc. Spíše „nemoc“ je způsob, jakým se náš imunitní systém zbavuje starých, nevyhovujících a nefunkčních buněk. Náš systém nesnáší podřadnost a nedokonalé buňky okamžitě nahrazuje novými, při čemž využívá nemoc jako způsob, jak se zbavit vzniklého odpadu. Takže „být nemocný“ je doopravdy léčivá snaha našeho systému. Velké dávky vitaminu C pomáhají proti chřipkám, nachlazením a mnoha jiným nemocem, včetně rakoviny. Ale jeho kladný vliv nespočívá v tom, že by ničil viry a bakterie; spíše posílí imunitní systém a tento se s případným onemocněním vyrovná po svém.

Způsob ochrany proti nemocem s použitím očkování je velice špatný. To není ten způsob, jak získat skutečnou imunitu. Je pravděpodobné, že očkování vytvoří v těle příliš mnoho protilátek a tyto pak způsobují nejrůznější alergie a také auto-imunitní problémy.

 

Když ne virus, tak co pak tu koronu způsobuje?

A jsme zpátky u názoru, že funkce virů, kdy chodí od buňky k buňce, informují je o vzniklém nebezpečí a nabádají je k produkci nových, zdravých buněk je zaviněna elektromagnetickými frekvencemi (dále EMF). Jestliže tato technologie dokáže vyprodukovat ty stejné zdravotní potíže, jaké jsou dnes mylně přičítány ubohým virům, pak je to přece jasný důkaz!

Toto bylo již popsáno v mém minulém článku, „Podstata Koronaviru a v čem je zdravotní riziko.

Během karantény byly všude instalovány 5G antény a dnes je jich tolik, že lidstvo začíná pociťovat jejich vliv. A aby se na to nepřišlo a tyto antény se nestaly obětí buď protestů, nebo vandalismu, či jiného druhu odporu, jejich škodlivý vliv je maskován jako chřipka, Covid-19.

Podle vyjádření organizace „Globální systém pro mobilní komunikaci,“ jejíž členství se sestává z více než 750 telekomunikačních firem z celého světa, tato technologie nepředstavuje žádné nebezpečí pro lidské zdraví. To je samozřejmě nehorázná lež. I sama zrádná WHO přiznala v tiskové zprávě (č. 208 ze 31. květně 2011) že elektromagnetické vlny skupiny 2B jsou „pravděpodobně rakovinotvorné u lidí.“ Toto prohlášení bylo učiněno na bázi výzkumu, který provádělo 31 vědeckých pracovníků ze 14 zemí světa a který bral v úvahu jen mobilní telefony a bezdrátové spojení, neboli WiFi.

Ve Španělsku byla vypracována studie, která dokazuje spojení mezi výskytem koronaviru a přítomností 5G sítě. Bylo porovnáváno množství výskytu tak zvané korony v zemích bez 5G technologie s těmi, kde je 5G technologie zavedena. Stejným způsobem byla porovnávána některá města a i někdy i městské části. Tak na příklad, republika San Marino byla první evropský stát s 5G technologií. Itálie má hodně 5G na severu, ale méně v jiných částech. Chorvatsko nemá 5G žádnou. Výsledky:

 

San Marino 10.56 případů na 1000 obyvatel

Italie 2.59 -“- případů na 1000 obyvatel

Chorvatsko 0.39 -“-  případů na 1000 obyvatel

barcelona

Jak je vidět na obrázku, v Barceloně je výskyt koronaviru rovněž v naprostém souladu s křivkou 5G instalací. Více příkladů a grafického znázornění najdete přímo na stránce.

Annie Sasco, která pracovala pro WHO jako lékař pro veřejné zdraví je náruživým oponentem 5G. Již v r. 2012 veřejně varovala v tisku, že EMF způsobují nádory v mozku a obzvláště děti jsou na tyto vlny velice citlivé. EMF frekvence rovněž ničí hmyz, stromy a přírodu. Říká také, že to, že telekomunikační firmy prohlašují, že EMF nejsou škodlivé, je podmiňováno jejich finančními zájmy. Škodlivý vliv pulsující EMF na lidské buňky byl potvrzen již mnoha studiemi. U lidí, kteří žijí v blízkosti mobilních antén byla zaznamenána kromě různých nemocí také změna DNA. Tento vliv byl zohledněn v patentu Swisscom, č. WO2004/075583.

 

Odpor proti 5G

Více než 240 vědců, kteří zkoumali elektromagnetickou technologii vydalo výzvu:

„Mnoho současných vědeckých studií dokázalo, že EMF mají vliv na lidský organismus již při daleko nižších hladinách, než jaké většina mezinárodních a národních směrnic udává. Tyto vlivy zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, škodlivé volné radikály, genetické poškození, strukturální a funkční změny v rozmnožovacím ústrojí, problémy s pamětí a s učením, neurologické poruchy a celkový škodlivý vliv na lidstvo. Toto poškození ale nekončí u lidí a je stále větší množství důkazů o škodlivých vlivech i na rostliny a zvířata.“

Arthur Robert Firstenberg, aktivista proti mikrovlnné radiaci poslal dopis na WHO, OSN a EU organizace, v němž prohlásil:

„ … zavedení 5G je zkouška na lidské populaci a na přírodě, kterou je podle mezinárodního práva možno nazvat kriminálním činem.“

Dr. Ben-Ishai z Hebrejské university v Jerusalémě dokonce zjistil, že pro 5G energii funguje lidské tělo jako jakýsi druh antény. Přímo tuto radiaci na sebe přitahuje a ta pak spolupůsobí na pokožku a na oči a postupně i na další orgány. Takže my jsme doslova magnet pro tuto radiaci. Dr. Martin Pall, PhD., významný profesor Biochemie na universitě v americkém státě Washington říká, že „... dát tuto 5G technologii ven bez jakéhokoliv předešlého testování je ten nejblbější nápad, jaký kdo měl v celé historii světa.“

Návody a podmínky pro instalaci bezdrátové technologie jsou více než 20 let staré a přesto, že je čím dál více zařízení, které tuto energii používá, nebyly nikdy na to upraveny, ani obnoveny. Žádná telekomunikační firma toto zařízení nevyzkoušela a tím pádem nikdo neví, jaký vliv to bude mít na lidi, na zvířata, na přírodu a na naši zemi.

Jak již víme z dřívějška, Frank Clegg, bývalý president Microsoftu v Kanadě varuje před nebezpečím 5G a bezdrátové technologie. Video s českými titulky je ZDE.

Chcete vědět kde jsou instalace 5G v České republice? Klikněte ZDE a pak sledujte, kde je nejvyšší výskyt nemocných.

 

Nejen lidé, ale i letadla a auta

Během posledních pár let došlo k několika nevysvětlitelným zřícením vojenských letadel a helikoptér. DARPA (americká vojenská agentura při Pentagonu) začala tyto případy důkladně vyšetřovat a zjistili, že je možné, že EMF, které zařízení letadel novější výroby vysílá, mají silný vliv na stav mozku pilotů a ostatního personálu.

Hladina EMF v dnešních vojenských letadlech a helikoptérách je velmi vysoká a je možné, že dokáže způsobit desorientaci a popletení pilotů, kteří pak ztratí kontrolu a letadlo se zřítí. Jen v r. 2017 tímto způsobem zahynulo 37 vojáků. V r. 2018 bylo takových katastrof pět a bylo hlášeno, že pilot jednoho z těchto letadel přestal chápat situaci a začal velice podivným způsobem manévrovat těsně předtím, než se i s letadlem zřítil.

Podobné nebezpečí nás očekává v tolik protlačovaných elektrických autech. Tato totiž používají střídavý proud a ten je pro lidský systém škodlivý. Když budeme mít elektrický motor hned za sebou, bude hodně nemocí, které tato konfigurace způsobí.

Již zmiňovaný biochemik Dr. Martin Pall, PhD. uveřejnil zprávu, která ukazuje jakým způsobem mohou EMF škodit a sice skrze vytváření peroxynitritů, což jsou velmi silné okysličovací stresory a dále vytvářením druhotných volných radikálů. Mozek člověka, jeho nervová soustava a DNA jsou obzvláště citlivé na takové vlivy.

Mikrovlny, i ty, které jsou velmi nízké frekvence, aktivují vápníkové kanálky ve venkovních membránách buněk, které jsou ovládany elektricky. Tyto kanálky se pod vlivem EMF otevřou, což způsobí příval vápníkových iontů, což vede k vytvoření již zmíněných peroxynitritů. Tyto velmi reaktivní odrůdy dusíku způsobují zánět celého systému a mitochodriální nefunkčnost. Je podezření, že jsou původem mnoha dnešních chronických nemocí, včetně neplodnosti a že snižují inteligenci.

 

Různé druhy EMF stresů

Dnes jsme skoro všichni neustále bombardování elektromagnetickými frekvencemi, které nejen že narušují spánek, způsobují předčasné stárnutí a výskyt dříve nevídaných nemocí. Lidské tělo se v noci, během spánku regeneruje a když je spánek narušován EM frekvencemi nejrůznějšího druhu, pak je regenerace přinejmenším zdržována, když ne přímo zastavena.

Běžné příznaky elektromagnetické přecitlivělosti zahrnují zvonění v uších, nepříjemné pocity v místnostech s fluorescenčními zářivkami, pocity pálení a štípání kůže, bolesti hlavy, nepravidelný tlukot srdce a nevysvětlitelné pocity úzkosti.

Je celkem šest druhů elektromagnetických vlivů a všechny jsou škodlivé:

 1. Bezdrátové spojení, WiFi, mobily a všecko co je „chytré,“ nebo samoregulovatelné.
 2. Elektrická pole z vedení ve zdech domů, která nejsou v kovových trubkách. Také všechno elektřinu používající zařízení, zapnuté do zásuvek.
 3. Magnetická pole, která vznikají při chybách ve vedení, z motorů, transformátorů a z kovových trubek pod proudem, k čemuž dochází v případě zavedení městské vody.
 4. Tak zvaná „špinavá elektřina,“ která vzniká při výchylkách blízkého elektrického vedení.
 5. Geopatický stress, který pochází ze zemských geopatických čar.
 6. Umělé osvětlení – všecko, co kmitá, je škodlivé. Současný zákaz inkandescentních žárovek (běžné žárovky, jak jsme je vždycky používali) je pro nás víc škodlivý než si dovedeme představit.

V současné době je v Americe projedáváno znovu-zavedení starých inkandescentních žárovek. Jak se dalo čekat, reakce na to je záporná, všichni naříkají o kolik víc elektrické energie to bude vyžadovat. To se ví, velkým korporacím nikdy nezáleží na lidském zdraví; pro boháče jsou životní mízou peníze! Ovšem tady se bouří proti jakémusi poměrně malému nárůstu spotřeby a přitom chtějí zavádět elektrická auta, která elektrické energie spotřebují mnohem víc.

Znám někoho kdo má rád rostliny a má jich plnou kancelář. Před časem si nainstaloval LED úsporné žárovky do všech svítidel a liboval si, jak ušetří na proudu. V záchvatu nadšení si ty LEDky nainstalova i doma. Brzy na to, začal mít potíže se spaním, což se stále stupňovalo. Asi po roce tohoto osvětlení začaly rostliny v jeho kanceláři hynout. Rozrušen už svojí nespavostí usoudil, že to je způsobováno novým osvětlením a vyměnil LEDky za běžné, staré, dobré žárovky. Během 1-2 týdnů se vadnoucí rostliny vzchopily a začaly narážet nové lístky a i spánek se začal upravovat. Pokud tomu nevěříte, vyzkoušejte to sami.

Fluorescentní světla mají rovněž špatný vliv na spánek a škodí brzlíku, což je žláza mladosti.

Spisovatel Daniel Estulin, původem z Litvy říká, že to, co se teď děje v Americe (a vlastně i jinde, po celém světě) prožívalo Rusko v r. 1991, čímž myslí, že jeden den šli spát v jedné zemi a druhý den se probudili v zemi jiné, to je v Rusku. To představovalo značný problém. Lidé ztratili všecky úspory, jaké kdy měli. 40% populace přešlo od jakéhosi majetnictví na mizinu, což způsobilo, že 25 milionů lidí spáchalo sebevraždu. „To stejné teď přichází do Ameriky a musíte být na to připraveni,“ říká.

„Ale přesto,“ pokračuje, „je jedno jak moc se nás globalisté snaží zničit, svět přesto zničit nedokážou. Pouze ten starý, parazitní systém zahyne a to je všecko. Co chtějí docílit, je vzít nás s sebou do pekla. Ale my jim to nedovolíme. Nesmíme zapomínat, že ve vědomostech je ta pravá síla.“
4 Komentářů k Co se skrývá za Koronavirem a lži na zakrytí pravdy

 1. Maroš napsal:

  "Predseda vlády Igor Matovič oznámil, že ideme do ťažkej zimy a do príchodu vakcíny budeme nosiť rúška vo vnútri, vonku a nebudeme mat hromadné podujatia."
  https://www.infovojna.sk/article/video-ruska-budete-mat-nasadene-dokedy-nepride-vakcina-odkazal-slovakom-matovic

 2. Čau Marošu ty stare projimadlo.Našla jsem na interbretu všechno

  Kdo financoval vznik viru,které instituce ho vyzkoumaly a jména vědců,ale i članek v časopise NATURE ,který je na světé vědy nejstarsi na světe,kde jsou vysledky i s obrazky a schematy.
  Tady to vydat nemůžu ,el comandante Honzik tady vede likvidačni komando a ZAS by mě zabil,nema ženy rád,je to neomarxista!
  No,kdyby jsi to u sebe v zahranici vydal NAKA by te hned zabasla a ty se stal později presidentem!

  Tož tak,co ty nato?

  • Maroš napsal:

   Keď Belzebub prisahá na svoje "srdce".

   Ad kontrola „certifikátov“ – certifikát je aj letenka, alebo vlakový lístok „Bratislava – Peking“ – ten má aspoň cenu! Všimnite si, že na na tých podvodníckych bumaškách chýba podstatná vec – miesto pre podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá test vykonala!!! Toto nie je verejná listina!
   Tu je to dobre nafotené – uložte si to ako dôkaz!
   https://www.funmagazin.sk/co-vsetko-sa-od-zajtra-zmeni-ak-mate-negativny-test-mozete/

   Matovičova duša už patrí Satanovi – to video si treba stiahnuť ako dôkaz! Už som niekoľko krát spomínal, že satanisti musia- aby im to prešlo pred Stvoriteľom – povedať pravdu! Lenže oni ju hovoria zámerne tak /Matovičove „prekecnutia“ – o vražde Kuciaka napr., Čaputovej „prekecnutie“ o hrobe M.R.Štefánika v Prahe – pod dlažbou – teda nie v zigurate mohyly = zosilovači na Bradle/ – aby tomu nikto neveril. A ešte dosiahnuť „odpustenie“ – to je ich vrchol blaha! To už sa rehoce samotný Satan! Lenže Boh je Pravda a skutočný Zákon, a kto falošne prisahá „na svoje srdce“, že ono patrí nám Slovákom – no tak mu raz /čoskoro/ neviditeľná Sila ten jeho „bypass“ zovrie! Satan dostane svoje a Stvoriteľ nepríde o tie naše duše – lebo o tie sa vlastné hrá znamením Šelmy – ty zle „zasvätený Belzebub“!
   https://www.funmagazin.sk/matovic-sa-s-rukou-na-srdci-ospravedlnil-slovakom-odpustite-nam-to/
   https://www.infovojna.sk/article/koronavirus-rozdeluje-nasu-spolocnost-a-rozbija-rodiny-pise-prezidentke-profesor-mudr-fischer-a-varuje-ze-situacia-dospela-na-hranicu-unosnosti

   Položte si otázku - prečo psychopatovi Matovičovi robí dobre utrpenie miliónov obetí? "Zachraňuje" 100 životov pred smrťou "Covidom" a nechá zomrieť od hladu 2 milióny - lebo nemajú tú správnu pojebanú bumašku?! Lebo chce vstúpiť ako Archón do ľudských dejín?! Byť v niečom prvý?

   "Títo cudzinci plazov pracujú v skupinách. V skutočnosti je väčšina z nich viac ako 6 "4". Sledujú a študujú cieľovú osobu, aby o nich vedela všetko, a keď preberú svoje mozgy a telá, môžu doslova konať a stať sa touto osobou. Dokonca to robia so svojimi deťmi, aby si deti nerobili starosti s tým, že niečo nie je v poriadku s mamičkou alebo oteckom, pretože niečo nie je v poriadku. Nezaujíma ich ničenie životov detí. Všetci sú chladní a bezcitní, bezhlaví plazi bez myšlienky na lásku, súcit alebo ľudské emócie a sentiment. To sú emócie, ktoré sa musia naučiť falošné, keď preberajú ľudské telo, aby sa mohli spojiť so spoločnosťou ako človek. ““
   https://www.disclose.tv/the-black-eye-club-initiation-ritual-of-a-sinister-secret-society-341115

   Ako funguje "NORMÁLNA slovenská rodina" - samozrejme tá, ktorá má čo jesť!
   "OĽaNO zverejnilo video, v ktorom Matovičovi kladie otázky jeho 11-ročná dcéra Klára. Pýta sa ho, akú knihu má najradšej, či by si radšej dal piercing alebo tetovanie. Svojej dcére hovorí aj to, že má ambíciu stať sa premiérom."
   https://dennikn.sk/minuta/1770670/

   Podarená "obyčajná" rodinka, že...
   Hitlerova propagandistická mašinérie (2/3)
   https://www.youtube.com/watch?v=U48nPdk6ROk

   „Predseda vlády Igor Matovič oznámil, že ideme do ťažkej zimy a do príchodu vakcíny - znamenia Šelmy - budeme nosiť rúška vo vnútri, vonku a nebudeme mat hromadné podujatia.“
   https://www.infovojna.sk/article/video-ruska-budete-mat-nasadene-dokedy-nepride-vakcina-odkazal-slovakom-matovic

 3. Maroš napsal:

  Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………………………., kontaktná adresa:……………………………………………………………………………….
  tel. č. : ……………………………………, email: …………………………………………………

  Okresná prokuratúra ……………… ………………………………………………..
  …………………………………………………

  V ……………………… dňa …..11.2020

  VEC: O z n á m e n i e o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu

  Podpísaný/á …………………………………………, trvale bytom ……………………………………., občan/ka SR, na základe nižšie uvedeného skutkového stavu podávam nasledovné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu .

  V dňoch 24.10. až 26.10.2020 sa uskutočnilo pilotné testovanie antigénnymi testami na COVID-19 v najviac postihnutých oblastiach Slovenskej republiky. V dňoch 31.10. a 01.11.2020 sa uskutočnilo plošné testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky. 23.10.2020 a 30.10.2020, t. j. v dni pred započatím testovaní, odzneli v médiách vyjadrenia predstaviteľov vlády a zástupcov ZMOS, ako aj prezidentky republiky, že personálne zabezpečenie celoštátnej akcie je nedostatočné. Prezidentka vyzvala, aby sa testovania zúčastnili občania, ktorí pociťujú príznaky ochorenia. Vládni predstavitelia vyzvali všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili nezávisle na zdravotnom stave, a to pod hrozbou obmedzenia, až straty niektorých Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi garantovaných osobných práv a slobôd. Využili aj psychologický nátlak na občanov vo forme legitimizovania oprávnenia zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer pre prekážku na strane zamestnanca pri neúčasti dotknutého alebo aj jeho rodinných príslušníkov na plošnom testovaní. Takisto bolo vládnymi predstaviteľmi spomenuté na tlačovej besede, že tí, ktorí sa nezúčastnia na testoch, budú mať hradený len obmedzený rozsah zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia oproti tým, ktorí sa dali otestovať.
  Okrem dňa 1.11.2020 sme v testovacích dňoch mali možnosť v médiách sledovať po celom Slovensku niekoľkohodinové rady a zhluky ľudí zdravých a preukázateľne aj chorých, ako aj starších ľudí z rizikových skupín, ktorí obvykle trpia chronickými ochoreniami, vo vlhkom a chladnom počasí spoločne čakajúcich na testovanie. Takisto sme sa dozvedeli, že na poslednú chvíľu prišli na žiadosť vlády pomôcť zdravotníci z Maďarska a zdravotníci z Rakúskej armády.
  Organizátori akcie boli lekármi a inými odborníkmi verejne upozornení na riziko prenosu SARS-CoV-2 medzi spoločne čakajúcimi na testy. Takisto boli upozornení na rozdielnu senzitivitu zakúpených testov oproti tej, ktorú uvádza juhokórejský výrobca a v dôsledku toho riziko falošnej negativity testu a tiež na možnosť falošnej pozitivity testu, čo aj pri verejných vystúpeniach opakovane vládni predstavitelia potvrdili. Kompetentní napriek uvedeným skutočnostiam nevyčlenili odberové miesta alebo časy odberov zvlášť pre príznakových a pre bezpríznakových testovaných, pričom si museli byť vedomí verejného ohrozenia z prenosu ochorenia z chorých na zdravých testovaných, ktoré takýmto postupom potencovaným chladným a vlhkým počasím spôsobili.
  Vzhľadom na uvedené máme za to, že došlo verejne zo strany vládnych predstaviteľov k prejavom nátlaku na občanov a nepriamo aj na zamestnávateľov v zmysle §192 trestného zákona.

  De facto organizovanie zhromaždení na prístupových cestách pred odberovými miestami je v rozpore s uznesením vlády, ktoré zakazuje združovanie sa viac ako 6 osôb z obavy pred prenosom SARS-CoV-2 a tým rozšírenia ochorenia COVID-19, v dôsledku čoho by mohli kolabovať zdravotnícke zariadenia a došlo by k verejnému ohrozeniu. Na základe uvedeného máme za to, že kompetentní vedome alebo z nedbanlivosti navodili situáciu, ktorá znamená riziko všeobecného ohrozenia v zmysle § 284 a §285 Trestného zákona, ktoré sa môže prejaviť v najbližšom období.
  Napriek tomu, že COVID-19 poznáme ako nebezpečnú nákazlivú chorobu, trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby v zmysle §164 a §165 v súvislosti s COVID-19 náš Trestný zákon nepozná, lebo ho nezahŕňa aktuálna Vyhláška č. 105/1987 Zb. ktorou sa určuje, ktoré choroby sa v SR považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona.
  Ak kompetentní nepovažujú dôsledky šírenia COVID-19 za verejné ohrozenie a bez obáv organizujú plošné akcie, kde sa združujú ľudia pozitívni na SARS-CoV-2 a negatívni, tak v tom prípade vláda vedome bezdôvodne obmedzila osobné slobody občanov v zmysle §195 ods.1) z. č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.
  Tomu by nasvedčovala aj 10.aktualizácia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 OSIO/79/116950/2020 z 30.10.2020 v ods. 9.3 a vyhlásenie ministra zdravotníctva o tom, že bezpríznakoví lekári pozitívni na SARS-CoV-2 môžu pracovať, byť v kontakte s kolegami, ošetrovať pacientov a dokonca aj operovať. Ostatní musia byť v nútenej izolácii a mať uzatvorené prevádzky aj v tých prípadoch, keď sú existenčne v dôsledku výpadku príjmov tieto prevádzky ohrozené alebo im hrozia pokuty. Ak nie je u bezpríznakových nosičov dokázateľný antigén zo slín alebo z okrajov nosových prieduchov, je dôvodný predpoklad, že pri zachovaní hygienických opatrení, nie je nutná ich izolácia.
  Toto oznámenie podávam za účelom preverenia, či vyššie uvedené skutočnosti a konanie kompetentných nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a či ich konanie nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských právnych predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov v zmysle §190, §192, §195, §284 a § 285 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení .

  V nasledujúcom texte si dovoľujem odcitovať ustanovenia Trestného zákona, na ktoré sa odvolávam:
  § 192 Nátlak
  (1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu,
  d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo
  (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) a spôsobí ním značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
  b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  d) za krízovej situácie./

  § 195 Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania
  (1) kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  Všeobecné ohrozenie § 284
  (1) Kto úmyselne
  a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
  b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
  (2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe,
  c) z osobitného motívu, alebo
  d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
  (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
  b) za krízovej situácie.
  § 285
  (1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
  (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním
  a) značnú škodu, alebo
  b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb./,

  Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 5 zákona č.301/2005 Z. z. ( Trestného poriadku) a aby ma o postupe orgánov činných v trestnom konaní v zmysle § 197 a § 198 Trestného poriadku, informovali.

  S úctou

  ……………………………………………………………………………
  podpis oznamovateľa

  ----------------------------------------------------------------------
  Autor textu MUDr.Andrej Janco, predseda SLUŠ
  --------------------------------------------
  Ten koncept MUDr.Janca je správne postavený smerom k všeobecnému ohrozeniu z dôvodu nátlaku z osobitného motívu! Toto musí trknúť každého normálneho policajta, ktorý má „Pomáhať a chrániť!“

  1/ Text si stiahnite a preveďte do formátu svojho vlastného dokumentu.
  2/ Vytlačte si ho a noste ho so sebou ako manuál pre prípadnú diskusiu s policajtmi, SBS-kármi a debilmi, ktorých stretnete.
  3/ Zdieľajte ho na svojej sociálnej sieti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!