Joe Biden nebyl zvolen americkým presidentem. Kdo to tvrdí, tak neví nic o amerických volbách, anebo přímo lže. První část.

479Mnozí z nás si myslí, snad pod vlivem lživých medií, že presidentské volby v Americe skončily a že Joe Biden je novým presidentem. Nejen media, ale i on sám se tak dokonce chová a už navazuje styky s představiteli jiných vlád a rozděluje vysoce postavené funkce mezi své přívržence. Asi to své „presidentství“ zkouší na celý svět nanutit. Jakoby nevěděl, že skutečné volby ještě nezačaly, že nemá absolutně nárok cítit se presidentem a že podle americké Ústavy tyto populární volby, neboli volby lidu neznamenají zvolení do funkce. Presidenta v Americe volí tak zvaná „Electoral College“ (Volební komise), což je skupina zastupitelů lidu ze všech států a její členové jsou voleni lidmi samotnými pouze na tuto funkci, což je zvolení presidenta. A tato Volební komise bude volit až 14. prosince 2020. Je pravda, že přihlédne k výsledkům populárních voleb, ale není povinna se jimi řídit.

Takže ať to Joe Biden a jeho gang zaonačili jak to nejvíc šlo, ještě stále nemají vyhráno. Dokonce by se dalo říct, že mají prohráno!

Že šlo o obrovský volební podvod je dnes více než zjevné a s každým dnem přibývá o tom víc a více důkazů. President Trump a jeho lidé už mají celkem 234 stran přísežných prohlášení od očitých svědků, kteří potvrzují, že šlo o kolosální podvod. Tak na příklad:

 • Ve státě Wisconsin dostali zaměstnanci volebního aparátu povolení přímo od vedení, aby doplňovali na volebních formulářích chybějící informace. Správně nemá být volební formulář, kde chybí podpis a adresa voliče brán za právoplatný, takže doplňování těchto informací je nezákonné. Přesto, tisíce volebních lístků bylo takto upraveno.
 • Asi 30 poštovních zaměstnanců z města Elkins Park v Pennsylvanii (a na mnoha jiných místech) dostali příkaz doručovat pouze ty volební lístky, které byly pro Bidena. Volební lístky pro Trumpa byly vyřazeny jako „nedoručitelné,“ což je jen malý kousek od odpadkového koše.
 • Ve státě Michigan to byli samotní zaměstnanci volební kampaně, kteří vytvářeli pro lidi falešná jména, aby mohli volit více než jednou.
 • Podle předního právníka Rudy Giulianiho bylo ve městech Philadelphii a Pittsburgu podáno asi 900,000 nezákonných volebních lístků a těm, kteří kontrolovali správnost celého volebního procesu nebyl umožněn přístup k volebnímu zařízení.
 • 14,999 voličů z oblasti Maricopa v Arizoně podalo volební lístky aniž byli schopni prokázat americké občanství. Jak se dalo čekat, skoro všichni volili Bidena.
 • V kostele Sv. Anny ve státě Oklahoma (a na mnoha jiných místech) byl nalezen ve smetí velký pytel s volebními lístky pro Trumpa.
 • Zaměstnanec volební kampaně ze státu Nevada hlásil, že měli vedením přikázáno u volebních lístků pro Bidena přehlédnout, když tento neobsahoval všecky informace, nebo když adresa a podpis nebyly ověřeny, což by tyto volební lístky mělo správně okamžitě zdiskvalifikovat. To stejné bylo hlášeno i z jiných států.
 • Volební hlasy pro presidenta Trumpa byly převedeny na Bidena v neuvěřitelném množství: 98,000 v Pennsylvánii, 80,000 až 90,000 v Georgii a dalších 42,000 v Arizoně, 69,000 až 115,000 v Michiganu a 62,000 ve státě Wisconsin, říká advokátka Sidney Powell.
 • V Pennsylvanii byly nalezeny roztrhané volební lístky pro Trumpa, přidané do popelnic s odpadky. Nesčetné další balíky s volebními lístky pro Trumpa byly nalezeny na různých dalších místech.
 • Dokonce i mrtví volili pro Bidena. Asi 9,500 voličů ve státě Michigan, jejichž jména byla nalezena na seznamu mrtvých organizace Social Security (státní penzijní pojištění), se rovněž zúčastnilo voleb i ze záhrobí. Tito voliči byli prokazatelně zjištěni, ale kdoví ke kolika jiným zásahům ze záhrobí ještě došlo i jinde. Tucker Carlson udělal krátké video o dalších případech, ale to okamžitě zmizelo z internetu.
 • Ve městě Atlanta (stát Georgia) když zjistili, že Trump spolehlivě vyhrává, tak šli tak daleko, že narušili hlavní přívod vody a sčítání volebních hlasů muselo být zastaveno. Když bylo po několika hodinách znovu obnoveno, Joe Biden vyhrával po celé čáře.
 • Ve městě Detroitu, stát Michigan zjistil pozorovatel, že počítačové volební zařízení bylo nezákonně napojeno na internet. Pátráním bylo zjištěno, že asi 40 dalších volebních zařízení bylo spojeno s internetem. To samozřejmě dává možnost tisícům hackerů aby ukázali co dovedou, když dostanou dobře zaplaceno.
 • Stovky, tisíce, desetitisíce, ba i stotisíce volebních lístků se najednou z ničeho nic objevily v různých místech v Americe a všecky, do posledního, byly ve prospěch Bidena. Celá nákladní auta volebních lístků a všecky pro Bidena? To je statisticky naprosto nemožné.

 • Dokonce internetová stránka GoFundMe.com, která umožňuje lidem dát si na internet žádost o finanční podporu a účastní spoluobčané jim takto mohou posílat peníze, která vybrala na George Floyda několik milionů dolarů, tak tato stránka zrušila zadání ve formě žádosti o příspěvky na vyšetřování volebního podvodu

Toto všecko ale není ale nic ve srovnání s tím, co způsobilo samo počítačové zařízení na sčítání hlasů. Jeden druh tohoto zařízení je vyráběno firmou Dominion a je používáno na mnoha jiných volebních místech v Americe. Díky těmto výrobkům bylo 512,095 Trumpových hlasů převedeno na Bidena a přes 2,865 milionů Trumpových hlasů bylo prostě vymazáno.

Je zajímavé, že firma Dominion se nachází v Torontu (Kanada) ve stejné budově jako je „Tides Foundation,“ což je jedna ze Sorosových levičáckých nadací. Zaměstnanci obou firem jsou spolu v kamarádském poměru. Údajně je Dominion vlastněn Hillary Clinton, ale to nemám potvrzeno. Stačí, když k tomu připočteme skutečnost, že někteří hlavní Trumpovi demokratičtí odpůrci ve vládě, jako je Nancy Pelosi a Dianne Feinstein, mají úzké finanční vztahy s touto firmou.

Pročtením návodu na obsluhu volebního zařízení bylo zjištěno, že

 • Výběrem „přímého hlasování“ dojde k automatickému vyřazení volebního zadání.

 • Všichni obsluhující mají neomezená práva učinit jakékoliv změny. Všichni mají stejný přístupový kód, takže není možno prokázat, kdo z nich jaké změny udělal.

 • Volby jsou tříděny na centrálním serveru, ale nikde není řečeno, kde se tento server nachází a kdo k němu má přístup. Později bylo zjištěno, že se nachází v Německu.

 • Nastavení programu je možno změnit celkem snadno a rychle a tím ovlivnit mnohem větší množství voleb než falšováním volebních lístků. Stačí změnit procento podílu volené osoby na celkovém množství volebních hlasů a software přepočítá ten zbytek.

 • Změny běžně používaných slov činí obsluhu tohoto zařízení voliči obtížnou. Například slovo „vytisknout“ je nahrazeno něčím jako „spustit.“

 • Skener vymaže předem určené množství volebních zadání pokaždé, když někdo zastaví skenování před ukončením celé dávky.

A zatím president Trump s několika vybranými zástupci z oddělení Státní Obrany seděl v dobře zabezpečené místnosti a odtud celý podvod sledovali a zaznamenávali jeho průběh. To je důvod, proč bývalý ředitel CIA, kterého dosadil do funkce Obama, žádá okamžité odstranění presidenta Trumpa z Bílého domu, protože jak on, tak jeho spoluviníci byli přistiženi při činu a tím pádem mají důvod se obávat zaslouženého trestu.

Skoro všichni, kteří brojí proti Trumpovi mají na svědomí nějaké vážné přečiny, ať je to účast v nekalé činnosti, nebo finanční podvody, mravnosttní úchylky (pedofilie) a jiné, které kdyby vyšly najevo – a s Trumpem by určitě najevo vyšly – tak mají žalář zaručen. Trump ve skutečnosti bojuje proti celosvětové korupci, nemravnosti a podvodům. Proto mu tisk a media nasazují psí hlavu, protože se rovněž bojí odhalení. Nechci tím říct, že president Trump je ten nejlepší člověk na světě, ale jisté je, že postupuje správným směrem a zkouší pomoci nám, obyčejným lidem. Něco takového se snad v současné politice posledních sta let ještě nestalo.

Programátor vypovídá.

Cliff High, který psal a prověřoval programy pro letadla nejrůznějších hlavních aerolinií říká, že počítačový podvod je možno udělat snadno a to dvěma způsoby. Buď vezmou Trumpovy volební hlasy a přidělí je Bidenovi, anebo prostě přičtou Bidenovi nějaká čísla. Už to, že jak volby probíhaly a Trump vedl daleko před Bidenem bylo podivné, protože když pak zařízení vypnuli a znovu zapnuli, tak Trump neměl málem žádné hlasy a Biden byl doslova zavalen volebními příspěvky.

Rovněž tak je podivné že den před volbami nainstalovali zaměstnanci firmy Dominion k programu nějakou „záplatu,“ čímž je myšlen malý program, který má vesměs upravit existující problém. Podle něho, něco takového nepřipadá v úvahu. Programy takového důležitého zařízení jako jsou třeba letadla, nebo volební sčítače, podléhají přísných zásadám, jak má každá taková záplata být nainstalována. Získat oprávnění k instalaci něčeho takového vyžaduje skrz naskrz testování, kdy je použito všecko, co by mohlo kdy způsobit selhání programu a teprve až je jistota, že program selhat za žádných okolností nemůže, pak je povoleno ho upravit. Tento prověřovací proces trvá 90 dnů. Takže je nemožné, že by Dominion přišlo najednou z ničeho nic s opravou existujícího programu a takřka přes noc ho tam přidali. A ještě ke všemu, počítačové programy firmy Dominion jsou velmi dobře známy tím, že nejsou spolehlivé. Je ověřeno, že dokážou samovolně převádět volební hlasy, anebo navyšovat hlasy některých kandidátů.

Cliff High podotýká, že je zde ještě další problém a to je množství voličů. Na volby v Americe je nutno se zaregistrovat u patřičné strany, pro kterou chce člověk volit. Takže když množství skutečných voličů na mnoha místech značně přesahovalo množství registrovaných voličů , pak je zde něco zjevně v nepořádku.

Druhý systém volebního zařízení, který je hojně v Americe a i jinde používán se nazývá Scytl. Je to výrobek španělské firmy, která je podporována George Sorosem, Bill Gatesem a mnozí demokrati k ní mají blízký finanční vztah. Přesto, Scytl je před bankrotem a možná právem, protože i tato firma má za sebou dlouhou historii volebních podvodů v nejrůznějších zemích světa.

Třetí zúčastněná volební technologie je Smartmatic. Je to počítačový program americké firmy stejného jména z Floridy, který byl použit na Dominion volebním zařízení a na zařízení dalších volebních přístrojů. Tento program byl záměrně navržen tak, aby dokázal zešvindlovat jakékoliv volby. Však jeho tvůrce a majitele čeká za tuto snahu náležitá odplata ve formě kriminálního vyšetřování, říká Trumpova advokátka Sidney Powell. Podle ní, program přesunul miliony volebních hlasů z Trumpa na Bidena. Už jen to, že ředitel firmy Smartmatic byl součástí Bidenovy skupiny na převzetí presidentského úřadu, říká hodně.

Ovšem celá situace, týkající se letošních presidentských voleb v Americe je ještě mnohem a mnohem složitější než co bylo doposud popsáno. 12. září 2018 vydal president Trump „Výkonný příkaz“ (Executive Order), který všecko mění na něco zcela zcela jiného. Jakoby tento podvod očekával, vyzbrojil se proti němu už předem. To, že si nikdo z těch, kteří proti němu vystoupili nevěnoval tomuto příkazu pozornost, je asi přijde velice draho.

Pokračování příště.

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!