DALŠÍ ZÁVAŽNÉ INFORMACE O COVIDu-19 A NÁRŮST ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

25a356d8700a5755ed13b2ca1530ece3Vliv stresu, záněty a zánětlivost. Dr. David Hanscom vysvětluje, že stres, strach, obavy a podobné pocity snadno způsobí u člověka zánětlivost. I sledování zpráv v televizi může navodit stresovou situaci a tím pádem i zánětlivost. Záněty jsou nástrojem imunitního systém na léčení nemocí a zranění, ale jestliže je zánět trvalý, pak způsobuje vyčerpání a náchylnost k nemocem. Při dlouhodobém stresu může dojít k výskytu bolestí v těle a jestliže je nějaká existující nemoc, pak i k jejímu zhoršení. Dlouhodobý, nebo dokonce trvalý stres způsobuje nejen vylučování našich vlastních virů a bakterií, ale způsobuje nejrůznější nemoci, počínaje srdečně-cévními poruchami, přes cukrovku a obezitu, Parkinsona i Alzheimera, až po rakovinu a všecko mezitím. Stres způsobuje i chřipku. Je pravděpodobné, že v takovém případě člověk testuje pozitivně i na současnou chřipku.

Oproti tomu pocit bezpečí a klidu navodí v těle zcela jiný chemický stav. Dochází k hojení a bolesti zmizí. Imunitní systém začne lépe fungovat a činí nás odolnější proti nemocem.

Takže bát se současného strašáka ve formě korony, starat se jak se proti němu ubráníme, trápit se obavami o nakažení naše vlastní, nebo naší rodiny, nás dělá o to víc náchylné ke všem nemocem, jak zde na světě jsou. Proto i roušky a nedostatek společenského života, karanténa a to všecko, co na nás současná vláda ve své ignoranci uvaluje, to všecko jen zvyšuje hladinu stresu a dělá nás náchylnější k onemocnění.

Je ovšem možné, že přesně na to byla všecka „ochranná“ opatření proti koroně zavedena. I s tím musíme čítat.

Skoro by se dalo říct, že je to pravda, že je zde snaha o naše znevýhodnění, protože všecko kolem korony je nesmírně zveličováno. A přitom pouhých 5% všech hlášených úmrtí jsou na chřipku samotnou a navíc, nemusí to být vůbec korona, ale kdejaká chřipka, jak je každoročně máme. V nemocnicích je mnohem méně pacientů než kterýkoliv jiný rok a samozřejmě, s blížící se zimou přijdou další chřipky, další zveličované informace a statistiky a další vlny strachu mezi lidmi. Měli bychom si uvědomit, že veškeré předpovědi se ukázaly nepravdivé a velice přehnané. Ty obrovské davy zasažených a mrtvých doopravdy nikdy nevznikly a jestliže je nárůst úmrtnosti, notnou část z toho má na svědomí právě strach z blížící se nemoci, strach o vlastní přežití, karanténa a roušky.

Tak na příklad v Anglii, byla vybudována nová nemocniční zařízení přímo pro pacienty s koronou a zjistilo se, že zaplnění žádného z nich nepřekročilo 1.23%. A veškerá lůžka pro kritické pacienty byla kolem 31% plná.

Takže – kdo na tu koronu doopravdy umírá? Údajně jsou to pouze staří lidé nad 80 let a potom ti, kteří mají ještě jiné, přídavné a těžké nemoci. Ovšem u těch druhých je pak sporné, jestli opravdu zemřeli na koronu, anebo na již existující nemoci, anebo dokonce na nedostatek zdravotní péče z důvodu karantény.

 

Nárůst úmrtí na koronu a pravděpodobné důvody

V mnoha zemích, které dodržovaly přísnou karanténu, roušky a distancování, dochází v současné době k dramatickému nárůstu úmrtí na koronu. Česká republika je jedna z nich a tak, jak si všichni libovali, že se obyvatelstvo včas uzavřelo doma a skrývalo se před lidmi a před sluncem, tak se zdá, že dnes jsou právě za toto nenormální chování lidé trestáni formou nemocí. Politikové a zdravotní byrokrati nám tvrdili, že nás karanténa ochrání a přitom se ukazuje, že pravý opak je pravda. Severské země, jako je Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko, které nekaranténovaly tak zuřivě jako zbytek Evropy, mají menší počet úmrtí na Covid. To by samozřejmě mělo být považováno za protismyslné, tyto země nemají nárok být na tom lépe než my, protože mají mnohem méně slunce, tím pádem méně vitaminu D a méně ochrany proti nemocem. Ovšem je možné, že se zde projevuje škodlivý vliv karantény, roušek a distancování.

Dokonce i významný lékařský časopis „The Lancet“ píše celkem opatrnicky (jak jinak):

„ … vládní nařízení, jako uzavření hranic, plná karanténa a zvýšené testování na COVID-19 nezpůsobily statisticky podstatné snížení počtu případů a celkové úmrtnosti.“

Studie na téma karanténování hlásí, že není historicky známo, že by dlouhodobá karanténa jakkoliv ovlivnila šíření chřipky. A dokonce bylo zjištěno, že uvolnění karantény neudělalo vůbec žádný výkyv v počtu nemocných a v počtu úmrtí. Takže ty všecky výhody, které nám měla karanténa spolu s ostatními ochrannými nařízeními přinést, se nedostavily a nám zbyly pouze nevýhody a těžké následky. Mnozí odborníci dokonce očekávají, že nakonec budou mít všechny státy světa zhruba stejné počty nemocných a mrtvých, ať už měly karanténu, roušky a distancování, nebo ne.

Ovšem je jasné, že ti, co karanténovali, rouškovali a distancovali, budou mít úmrtnost vyšší. To proto, že hodně nových onemocnění a zhoršení stávajících nemocí a úmrtí způsobila karanténa sama, plus roušky, plus u starých lidí odříznutí od podpory členů rodiny a u jiných zármutek nad ztrátou plánované dovolené.

Když vezmeme v úvahu třeba Anglii, tam jsou v současné době zaváděna drsná obranná opatření proti koroně. Lidé jsou neustále strašeni tím, že koronavirus je ten třetí největší zabiják a jaké davy ubožáků mu už podlehly. Ale Kancelář národní statistiky hlásila, že celkový počet všech úmrtí za říjen 2020 byl pouze o osm (8) vyšší než za stejný měsíc v r. 2019. Pouhých 8 lidí navíc! Kde se skryly ty hromady úmrtí na koronu? Nikde – prostě nikdy neexistovaly. Korona je obyčejná chřipka a jako taková má svůj počet ublížení za rok a nic víc.

A tak si vymysleli „šiřitele bez příznaků.“ To znamená, člověk-šiřitel testoval na PCR testu jako pozitivní, ale nemá žádné příznaky nemoci. A jak je možno očekávat, oficiální zdroje, pověřené strašením lidstva před takovými lidmi silně varují, jak nebezpeční jsou, protože to, že jsou nemocní se na nich nepozná.

Studie, na toto vypracovaná, zkoumala 455 zdravých lidí, kteří byli vystaveni jednomu „šiřiteli bez příznaků.“ K údivu badatelů, ani jeden z nich se od „šiřitele“ nenakazil. A tak vydali zprávu, že člověk má méně než 1:455 možnost chytit nákazu od takového člověka. To, že člověk má nulovou možnost něco chytit, to tam opatrnicky nenapsali. Stále si nechávají zadní dvířka.

Další pokus byl proveden v Číně a tentokrát použili 3,410 lidí – se stejným výsledkem. A tak zkoumali dále a tentokrát to bylo 10 milionů lidí, z nichž vyhodnotili 300, kteří testovali pozitivní a neměli žádné příznaky, neboli 300 „šiřitelů bez příznaků.“ Z celkového počtu testovaných pak vybrali 1,174 lidí a tito se zmíněnými „šiřiteli“ přišli do těsného kontaktu. Nevím, jestli se objímali, anebo si pouze povídali, či cokoliv jiného, ale přesto – žádný z nich neonemocněl.

Samozřejmě, chybnost PCR testů pouze přidává nesmyslnosti celé situace. Jestliže jejich nespolehlivost je 80%, jak je udáváno (někteří říkají 100%), tak pak je menší možnost vyhodnotit skutečný případ onemocnění než vyhrát v loterii, kde se odškrabává krycí vrstva. Údajně v takové loterii je možnost výhry 1 ze 25; u PCR testu je ta možnost mnohem menší.

 

Biochemie, ta obtížná a složitá věda, to všecko potvrzuje

Dr. Michael Yeadon je biochemik, který pracoval pro mnohé významné farmaceutické firmy, mezi nimi Pfizer, kde vedl skupinu 200 odborníků na alergie a nemoci horních cest dýchacích. Dr. Yeadon v podstatě říká, že pandemie už skončila a není nejmenší vědecký důvod očekávat, že dojde k další vlně. To, co vidíme dnes, jsou výsledky testování, z něhož skoro všecky testy jsou „falešně kladné,“ jinými slovy, negativní.

Říká, že zakládáme veškeré naše ochranné akce (karanténa, roušky) na bázi informací, které mohou být naprosto nesprávné. I kdyby všecky ty PCR testy byly pravdivé, ostatní ukazatelé, jako je množství hospitalizovaných, množství kritických případů a úmrtí – podle nich je naprosto zjevné, že pandemie již skončila. A je zajímavé, že když porovnáme statistické křivky výskytu nemoci po celém světě, jsou všecky stejné! Jsou naprosto shodné!

Úmrtnost na COVID je asi 0.2% nemocných, což je blízko úmrtnosti na běžnou chřipku, která je 0.1%. Je pravda, že COVID může mít vážné následky, což může mít chřipka zrovna tak. Korona je nový virus jen v tom směru, že je to nový typ koronavirového onemocnění. Běžné jsou známy čtyři druhy koronaviru (které máme už asi 17 let) a ty všecky jsou si velice podobné.

V České republice byl v současné době zaznamenán obrovský nárůst úmrtí na údajný koronavirus, viz grafy níže. Bylo by záhodno pátrat proč a co se stalo v období mezi 15. říjnem a 15. listopadem, že to způsobilo tento prudký nárůst. Je to skutečný nárůst, anebo propaganda?

 

Testování na koronavirus

Je nutné se ještě vrátit k testování na koronavirus. Jak už jsem psala jinde, tam, kde se testuje, tam je korona. Tam kde se netestuje, korona není. Ten virus může být právě v tom testu a protože nikdo nepátrá, nikdo nic neví. A co když takový drsný zásah – strčit tyčinku s vatou tak hluboko do nosu – něco naruší? To rozhodně není zapotřebí, brát testovací materiál z takové hloubky. Nesmíme zapomínat, že o kousíček dál a máte frontální lobotomii, kdy se z člověka stane naprosto apatický tvor bez zájmu, bez názoru a bez iniciativy, protože mu bylo přerušeno spojení mezi hlavním mozkem a jeho přední částí. Údajně toto byla oblíbená metoda českých komunistů na odstranění opozice. Možná bychom se jich měli zeptat – nakonec sedí všichni zhruba na stejných místech jako před r. 1989. Když ne oni, tak jejich potomci.

umrti

umrtnost

Další ohrožení zdraví – elektromagnetické vlny

A ještě jedno vážné ohrožení a podstatný stresor je jaksi šikovně všude opomíjen a to jsou elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny typu 5G způsobují přesně to, čím se vyznačuje korona. Při vystavění člověka vlivu 5G zapne imunitní systém a ten způsobí vylučování virů: našich vlastních virů. Lidé se začnou dusit, protože 5G má vliv na kyslík a učiní tento nedostupný pro naše potřeby. Tím dojde ke zranění plic a při delším vlivu i ke smrti. Při testování jsou objeveny ty stejné viry, které jsou připisovány koroně. To proto, že test hledá právě tyto viry, hledá součást našeho vlastního DNA systému, což je pak mylně vydáváno za koronu. O tom bylo již psáno dříve. A když test vyhodnotí koronu, pak řeknou, že máte koronu a přitom máte poruchu, způsobenou el-mag vlněním, která není v nejmenším nakažlivá.

Nesmíme zapomínat, že zatím co jsme se všichni zavírali doma a zkoušeli nic nevidět a nevnímat, kolem nás se s obrovskou rychlostí stavěly stanice 5G a měnily se existující a rovněž škodlivé 4G na ještě více škodlivý typ technologie 5G. Takže dnes máme zrůdnou 5G technologii snad všude. Mapka instalací v České republice je ZDE.

Zkoušel již někdo pátrat, jestli všichni ti, postiženi „koronou“ nepochází náhodou ze stejného místa? Zkoušel již někdo vyhodnotit vliv 5G antény na její okolí? Zajímal se někdo vůbec o to, co za lidi žije v okolí každé antény, jestli tam nejsou děti, školy, nemocnice, atd.?

Na všecky tyto otázky je jednoznačná odpověď: NE!

Když to přímo nehřeje, nepálí, tak je to považováno za neškodné. A tyto antény jsou vztyčovány hlavně na školách, na nemocnicích, na veřejných budovách, starobincích a podobně.

Takže za pár let nás opravdu dostanou všecky. Lidé se přestanou množit, protože jak 4G, tak 5G způsobují kromě rakovin a všech ostatních těžkých nemocí také neplodnost. A pak to, co z nás zbude, bude možná tím stejným zákeřným způsobem snadno vyřízeno. To je možná ten pravý důvod proč sem vozí miliony a miliony pochybné populace z nejzaostalejších zemí světa – aby nás nahradili, až nás všecky vyhubí.

 

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!