Hledají se zájemci o očkování, které způsobuje tu nemoc, proti které má účinkovat, sterilitu, změnu DNA a případnou smrt

killbill

Jak říká David Icke, nové vysvětlení slova „šílenství“ je nechat si píchnout kterékoliv Gatesovo očkování. Jen si představte, zde se jedná o virus, který ještě nikdo neviděl a nikdo neizoloval. Je to virus, který tím pádem může existovat, ale také nemusí. A my se necháme očkovat něčím, co bylo splácnuto dohromady během extrémně krátké doby a nebylo nikdy řádně vyzkoušeno? Kdy byli namísto zkušebních králíků na testování použiti lidé a tito měli těžké komplikace a dokonce jeden z nich zemřel? Kdy lékaři sami varují, že vedlejší účinky tohoto očkování jsou obtížné, protože ve skutečnosti očkování způsobuje to, proti čemu bylo vyvinuto – chřipku a ještě mnoho jiného. Kdy firma, která tato očkování vyvinula má dlouhou historii ubližování lidem svými léky a v současné době platí miliardy dolarů těmto postiženým. Kdy další firma, vyvíjející toto očkování ještě za dobu své existence nepřišla s žádným jiným očkováním, které by bylo použitelné a prodejné. A všecky tyto farmaceutické firmy byly učiněny imunní proti jakémukoliv soudnímu stíhání v případě ublížení na těle jejich očkováním. A aby tomu dodali korunu, tak zkoušejí jejich očkování nanutit na každého člověka po celé planetě.

Nechali byste se opravdu něčím takovým očkovat?

Ovšem po zkušenostech s dnešními zločinnými opatřeními proti tak zvané koroně, které na nás vláda uvalila – může existovat někdo, kdo ještě věří, že vláda má na mysli naše dobro? Že nás chce ochránit od nějakého viru zvaného korona, když se předtím vůbec nezajímala o ničení našeho zdraví a našich polí Roundupem a jinými jedy, když nás nechala shora postřikovat těžkými kovy a chemií v podobě chemtrails? Když nás nechala okupovat fašistickou Evropskou unii a dovolila navozit do celkem pokojné země hordy rušivých a ničivých elementů od bůhvíodkud? Může za těchto podmínek existovat někdo, kdo ještě věří, že taková vláda má na mysli dobro svých občanů?

 

Nové očkování má své problémy

Nové očkování se skládá ze dvou částí, které má každý dostat v několika dnech po sobě. Zdravotní personál se obává, že ti, kteří dostanou první dávku, se nedostaví pro tu druhou, protože následky prvního očkování jsou velice nepříznivé. Někteří zdravotníci se zasazují o to, aby očkovaní byli varováni, že jim nebude ani trochu dobře, když do sebe dostanou něco, co ještě nebylo schváleno pro použití na lidech.

Ti, kteří již očkováni byli hlásili bolesti hlavy, horečky a jiné příznaky, ne nepodobné chřipce! Ovšem tyto po několika dnech zmizí samy od sebe. Pravda, chřipka taky zmizí po několika dnech sama od sebe.

 

Další problémy s novým očkováním

Dr. Judy Mikovits má na tato nová očkování velmi vyhraněný názor a varuje, že během asi 40 let může zabít 50 milionů Američanů a samozřejmě i značné množství Evropanů. Očkování, které vyprodukovali jak Pfizer tak Moderna musí být chlazeno na mínus 70°C a může mít daleko silnější smrtící účinky, než bylo původně odhadnuto. Důvod pro takové podchlazení je ten, že očkovací látka obsahuje nanočástice, které doručují buňkám chemikálii, zvanou polyetylen glykol (PEG). Použití této látky ve zdravotnictví je zpochybňováno kvůli dobře známým škodlivým vlivům na imunitní systém, včetně schopnosti vyvolat těžkou alergickou reakci, která může být i smrtelná. A jako všecky dnešní farmaceutické léky, má PEG ještě celou škálu dalších škodlivých vlivů.

Asi 7 z 10 Američanů již mají přecitlivělost na PEG, takže jejich reakce na toto očkování může být velmi silná a životu nebezpečná a přitom očkování u nich nedocílí požadovanou účinnost. Jestliže bude toto očkování odsouhlaseno k použití na lidech, pak můžeme očekávat katastrofální výsledky, jak říká Dr. Mikovits.

Lipidy nanočástic způsobují přehnané zánětlivé odezvy v těle, které se projevují těžkými následky, spojenými často s pobytem v nemocnici a mnohdy i smrtí. Tyto částice jsou použity proto, aby obalily mRNA (cizí viry), ochránily je před degradací a byly nápomocny v doručení účinné látky do buněk. Zároveň tyto lipidy vyburcují imunitní systém na maximum, za účelem vyprodukování protilátek. Podle zkoušek na lidských dobrovolnících, tato očkování vyvolala zápornou reakci u 100% všech očkovaných.

A proč Moderna a Pfizer používají mRNA v očkování? Je to za účelem pokusu o přeprogramování našeho vlastního DNA na něco jiného? Zatím není jisté na co nás chtějí přeprogramovat, protože to celé je pokus. Ovšem soudě podle současné situace, to určitě nebude nic co bychom kdy my sami chtěli. Ti, kteří jsou proti očkování říkají, že když ne okamžitá změna DNA, tak sterilizace očkovaných je jistá.

Očkování AstraZeneca nepotřebuje chlazení, protože nepoužívá mRNA na přeprogramování lidského organismu. Toto očkování používá na vyvolání imunitní reakce tkáň z potraceného čtrnácti-měsíčního bílého chlapečka. Tento cizí, neslučitelný přídavek má vyvolat paniku, proti které se imunitní systém začne bránit.

 

Účinnost nového očkování

AstraZeneca očkování má asi 62% účinnost v případě naočkování plné dávky. Když ale byla omylem naočkována poloviční dávka, účinnost byla vyšší, až 90%. Představitelé firmy nedovedou vysvětlit ani to, že byla naočkována poloviční dávka, ani to, že její účinnost byla vyšší. Jelikož účinnost každého očkování je určována podle množství protilátek, které si tělo na základě tohoto napadení vyvine, tak je toto hodnocení stejně nepodstatné, protože protilátky neurčují schopnost lidského těla ubránit se nemoci. Protilátky dnes můžeme mít a zítra ne. I lidé, kteří vůbec žádné protilátky nemají, jsou často odolní a neonemocní. Protože to nejsou protilátky, ale bílé krvinky, tak zvané T-paměťové buňky, které rozhodují o tom, jestli se ubráníme nemoci nebo ne. Větší množství protilátek v těle bývá dokonce pro člověka škodlivé.

 

Ovšem i účinnost očkování musíme brát s rezervou

Pfizer říká, že jejich očkování je 90% účinné. Stejně tak AstraZeneca a jiní vystavují účinnost jejich produktů na odiv světu. Ale co se myslí slovem „účinnost“ očkování? V jakém směru je očkování účinné? Zastaví to postup nemoci, anebo to jen odstraní příznaky? Dokáže to přimět imunitní systém aby vyprodukoval protilátky, anebo dojde ke skutečné odolnosti proti dalším infekcím? Když se řekne 90% účinnost očkování, každý si představuje léčbu, nebo dokonalou imunitu proti infekcím, ale to nemusí být ten případ. To nemusí být to, co mají na mysli výrobci očkování, když hlásají do světa jeho účinnost.

A stejně tak testy nového očkování – všechny testy jsou navrženy tak, aby dopadly podle přání testujících lékařů, podle požadavků jejich nadřízených a podle zájmů investorů, kteří firmu financují. Správný test má být samozřejmě navržen tak, aby zaručoval bezpečnost uživatelům. Proto mají být podmínky upraveny, aby uspět bylo málem nemožné, protože jedině tak je zaručeno, že nic nemůže selhat. Jenže to není jak farmaceutické firmy operují. Navenek hlásají, že jejich testování používá 30–60 tisíc lidí a trvá několik let. Ale když si uvědomíte, že toto naprosto nové očkování, které ještě nikdy nebylo nikým na světě vyvinuto začali testovat někdy v červenci-srpnu, tak to není zrovna „několik let“ testování. Je to ve skutečnosti neuvěřitelně krátká doba, dalo by se říci zločinně krátká doba na to, aby poznali skutečný vliv a vedlejší účinky takového očkování.

A pak, když sledujete skutečné studie, tak jak ty předběžné, tak i ty hlavní, najednou používají 164 lidí! Ne 30-60 tisíc, ale 164! Sice se často brání tím, že to je pouze předběžná studie, ale i ta vyžaduje aspoň 70% účinnosti testované látky.

Nemluvě o tom, že při navržení těchto studií jsou používány triky a podvody. Tak na příklad při jednom testování použili placebo, což má být neutrální a neškodná látka, a přitom použili jako placebo očkování proti zápalu mozkových blan, které má být údajně taky neškodné. Neškodné ale nebylo, jeden člověk na ně zemřel. Proč ale použili očkování namísto placebo? To proto, aby i u těch, kteří dostanou tuto náhražku, byla aspoň nějaká reakce. Když pak to hlavní očkování vyprodukuje záporné následky, tak nevypadají tak strašně ve srovnání se skupinou, která údajně dostala neutrální placebo ve formě destilované vody.

Výsledky testování očkování, které vyvinula Moderna budou založeny na pouhých 53 lidech. Opravdu, pouhých 53 očkovaných a ne 30-60 tisíc! Takže při 70-procentní účinnosti, když naočkují 13 z nich a 40 dostane placebo, tak to bude úspěšné. Nebo firma Johnson & Johnson, jejich předběžná analyza byla založena na 77 očkovaných a na to, aby byli úspěšní, potřebovali výsledky pouze u 18 z nich. AstraZeneca měli 50 lidí a výsledky u 12 z nich. Pfizer, který se chlubí 90% účinností, použil skupinu 32 očkovaných, kde potřeboval docílit výsledky pouze u 7 z nich, nebo méně. Takže když jeden z nich zaznamenal reakci, to stačilo; byli úspěšní.

Mnozí si mohou myslet, že když předběžné testování bylo katastrofální, snad hlavní studie dopadne lépe. Bohužel, to není ten případ. Při hlavní studii musí být dokázána účinnost ne u 70%, ale u 60% testovaných. Takže AstraZeneca k tomu účelu použila 100 lidí, Moderna 151 lidí, Johnson & Johnson 154 lidí a Pfizer 164 lidí. Na tak málo lidech je založeno tvrzení, že jejich očkování jsou naprosto bezpečná pro celosvětovou populaci!

K tomuto podvodu ještě dále přispívá PCR test na koronu, o kterém hlavní americké noviny New York Times prohlásily, že vyhodnotí 90% falešně pozitivních případů, neboli že má 90% chybu. A na takové bázi je dnes vyhodnocováno, jestli je někdo nemocný nebo ne a jestli musí být izolován v záchytném táboře, či ne, jestli mu mohou sebrat děti, či ne.

Tím to ale nekončí. Za účelem těchto testů byly sníženy požadované příznaky koronavirové chřipky na: bolesti hlavy, horečku, kašel a mírnou nevolnost. To jsou ovšem příznaky běžného nachlazení! Takže vliv očkování je testován na nachlazení, což samozřejmě pomáhá docílit jeho vyšší účinnost. A to ještě není jisté, jestli má očkování zabránit infekci, anebo pouze odstranit příznaky. Tak jak to vypadá, když stačí, aby u 7 lidí snížili příznaky, tak to je zřejmě všecko, co chtějí očkováním docílit.

 

Armáda a očkování

V Americe chtějí toto očkování rozšiřovat s pomocí armády. Takže vojsko má dohlížet na průběh očkování populace – snad aby je nanutili na ty, co by se bránili? To pak vypadá jako čistě vojenská akce. Asi je to tak – je to válka; je to otevřená válka proti nám, lidem. Armáda už také má dostatečné zásoby očkování na tuto akci, koupili od firmy Pfizer 100 milionů dávek jejich genetiku-měnícího chemického jedu (Evropská unie toho koupila 300 milionů dávek!) a přitom tyto látky nebyly ještě řádně otestovány a nebyly ani schváleny pro použití. Přesto už mají tisíce dávek na skladě a hlídají je vojáci se samopaly. Proč? Je snad nebezpečí, že by někdo takový sklad zkoušel napadnout?

Ve skutečnosti, veškerá zdravotní věda nedokázala virus zastavit a my si dnes máme myslet, že ho dokážou odstranit očkováním?

Žádné očkování!

Jelikož koronavirová chřipka SARS COV-2 má 0.1-0.2% úmrtnosti, což je stejné jako obyčejná chřipka, tak je lepší jakékoliv očkování nepoužít. Musíme si uvědomit, že očkování jsou vyráběna k tomu účelu, aby přinesla výrobci zisky a ne aby pomohla lidem. Další problém je, že všechna očkování obsahují antibiotika. Takže když dostaneme jednu jedinou dávku antibiotik a nedobereme ten zbytek, vytváříme si odolnost a antibiotika na nás pak už nikdy nezaberou.

A k tomu je ještě nutno brát v úvahu to, že očkování používá na vyvolání imunity geneticky upravený materiál. Ty chřipkové viry, které obsahuje, jsou umělé, geneticky změněné. Když se takto očkovaný člověk dostane do styku se skutečnou chřipkou, vznikne konflikt a může dojít k tak zvané cytokinové bouři, která bývá i smrtelná.

Každá chřipka rovněž mutuje a mutuje velmi brzy a snadno. Již za pár dnů to může být zcela odlišný virus, na který očkování nezabere. Proč tedy očkovat? Vždyť je to totální nesmysl. A to ještě nikomu nedošlo?

 

Náš vlastní obranný systém

My sami máme vynikající obranný systém, který je mnohokrát účinnější než cokoliv, co dnešní lékařská věda dokáže vyfantazírovat. Cokoliv vezmeme do úst, naše mandle, kterých máme údajně šest kusů, okamžitě pracují na identifikaci této látky a instruují imunitní systém, aby připravil protilátky. Všecko co vezmeme do úst je takto rozlišováno a paměťové T-buňky v krvi to kdykoliv později rozpoznají a přimnějí imunitu, aby přišla s obranou. Proto malé děti strkají všecko do úst, protože instinktivně seznamují svůj systém s okolím. V tomto směru je důkladné žvýkání potravy rovněž pomocné, protože dává čas našim čidlům rozlišit co je bráno do systému a na co je potřeba vytvořit enzymy na strávení a jiné pomocné látky, případně proti čemu se bránit.

Říkám vám, my lidé jsme dokonalí tvorové. Jsme samo-léčitelní, jsme prostě perfektní. Pouze to nedovedeme využívat a často se uchylujeme k nějakým ubohým náhražkám současné středověké alchymie.

Takže které očkování?ŽÁDNÉ, protože to není ten správný způsob, jak se bránit nemocem. Vpíchnout injekčně cizí látku do těla, které pak neví co s ní dělat a pochopitelně se jí brání, není ani trochu logické. To, že tím dojde k imunitní odezvě, se dá čekat, jenže to je odezva na to očkování samotné a na jedy v něm, ale ne na živý virus, navíc v té době už párkrát zmutovaný.

 

Co můžeme od nového očkování očekávat?

Zatím co lživá media jásají nad očkováním proti koronaviru, které má tak úžasnou účinnost, britská vláda rychle pochopila o co jde a vládní kancelář Léky a zdraví regulující kancelář (MHRA – Medicines & Healthcare Regulatory Agency) vyhlásila konkurs na počítačový program, který by dokázal zpracovat obrovskou záplavu hlášení o ublížení na těle novým očkováním.

Můžeme v takovém případě věřit, že když vládní úřad hledá program na zpracování laviny stížností na škody, napáchané očkováním, že toto očkování je bezpečné a účinné? Pročtením popsaných požadavků na tento počítačový program je zřejmé, že MHRA očekává:

 • velké množství škodlivých vedlejších vlivů,
 • jsou si vědomi toho, že tyto vedlejší vlivy některé lidi usmrtí a upozorňují na „přímé ohrožení pacientova života,“
 • nový systém je nutno uvést do provozu co nejdříve, aby se zabránilo nebezpečí úmrtí mnoha lidí z důvodu prodlení.

Celý test konkursu je ZDE.

 

Lidé v Dánsku rovněž pochopili o co jde a dali svůj názor najevo pádným způsobem.

Dánská vláda chtěla uzákonit povinné očkování občanů proti koronaviru i v případě jejich nesouhlasu. Tento zákon je opravňoval nejen k povinné karanténě, k povinnému testování a lékařským prohlídkám, ale také k určení skupin lidí, které musí být očkovány za účelem zneškodnění této „nebezpečné“ nemoci. V případě, že by někteří očkování odmítli, mohli být donuceni násilím, s pomocí policie.

Ale devět dnů protestů docílilo zrušení nového zákona. Dánové protestovali před parlamentem, kde tloukli do kastrolů a pánviček. Krátké video je na stránce, uvedené shora.

 

A ještě ke všemu – kdoví jestli je to virus

Německé Ministerstvo zdravotnictví vydalo zprávu, že tak zvaná korona není virus, ale jsou to bakterie. Přišli na to tím způsobem, že jednali proti nařízení WHO (Světová organizace pro zdraví), které zakazovalo pitvy těch, kteří zemřeli na tak zvanou koronu a nařizovalo okamžité pohřbení těchto mrtvých, protože prý příliš znečišťují planetu. Němci je namísto rychlého pohřbení pitvali, stejně jako to učinili patologové ve Španělsku, Italii, Francii, ve Švédsku a v Bulharsku (viz. můj článek z července 2020 s názvem: „Šokující: ‚Nikdo nezemřel na koronavirus,‘ říkají lékaři“). Pitvou bylo zjištěno, že nemoc, vydávaná za koronu způsobuje silnou srážlivost krve, neboli trombózu. Patologové našli ve všech žilách velmi hustou krev, bržděnou v pohybu četnými krevními sraženinami, které ještě více bránily přísunu kyslíku do všech orgánů, hlavně pak do mozku, srdce a plic a pacienti se dusili.

Ovšem to je, co podle kanadského lékaře Dr. Andrew Mouldena, MUDr, PhD, způsobuje každé očkování. Každé očkování způsobí katastrofální zahuštění krve, buď hned po vpichu, nebo o dny, či týdny později. Toto silné zahuštění, kdy se krev prakticky přestane pohybovat, trvá někdy velmi krátkou dobu, takže člověkovi pouze přijde chvilkově nevolno. Ale jindy přetrvává déle a pak člověk zemře. Po čase se stejná reakce znovu opakuje a nikdo neví jak často a kolikrát po sobě. Dr. Moulden za svůj svět-převracející objev bohužel zaplatil životem. Zemřel za podivných okolností, ani jeho rodina neví na co, ještě mu nebylo padesát.

Němečtí lékaři začali lidem proti takovému zahuštění krve předepisovat antibiotika, protizánětlivé léky a antikoagulační prostředky a pacienti odcházeli domů zdraví. Samozřejmě, první obrana je acylpyrin (nebo aspirin, stejný čert) a údajně také apronax.

Ale nesmíme zapomínat, že tuto zprávu vydalo německé Ministerstvo zdravotnictví. Nemůžeme očekávat, že němečtí politikové a německá vláda budou tyto informace respektovat, nebo dokonce propagovat. Už ta skutečnost, že zprávy toho druhu kolují po internetu a ne v hlavních novinách, to potvrzuje. Politikové nejen němečtí, ale i jiní, chtějí udržovat koronu, vysokou úmrtnost, psychologický teror na obyvatelstvo, zákazy a příkazy, ekonomický krach, zničení malého podnikání, nedostatek potravin, čili hlad a bídu až do března 2025. Nejen že to všem těm malým Merkelo- a jiným Napoleonům dává fantastický pocit moci nad mnoha lidmi, ale ještě za to určitě dostali dobře zaplaceno. Anebo je někdo drží pod krk a vydírá je.

Takže do března 2025. To je, jak to má WHO naplánováno. A to jim dává dost času, aby na této planetě zničili všecko co zde je a taky všechny z nás.

 
7 Komentářů k Hledají se zájemci o očkování, které způsobuje tu nemoc, proti které má účinkovat, sterilitu, změnu DNA a případnou smrt

 1. weissbach napsal:

  Proč myslíte, že do března 2025? Oni to hodlají zavést nafurt.

 2. .lak napsal:

  Z ae :lol:
  https://aeronet.cz/news/video-krabicove-mleko-bez-laktozy-od-slovenske-firmy-je-pozitivne-testovane-na-covid-19-pomoci-antigenoveho-steroveho-testu-z-lekarny-kvuli-temto-smejdovskym-testum-pritom-zavrel-slovensky-premier/

  André Linoge
  To ví všichni, že testy jsou podvod.

  Kde by ale politici nakradli tolik peněz ze státního rozpočtu do vlastní kapsy?

  Netolický by chtěl ukončit spolupráci s ANO, ale to by Hamáček už státu neprodal ani jeden test a roušku.
  A ví jen on a Bůh, kolik zasilek z letadel z Číny má ještě někde po hangárech, než se jich zbaví a jaký z toho bude mít vývar…!

  2 OdpovězLis 30, 2020 23:52
  Co dodat
  Návštěvník
  Co dodat
  No a je tím daná legenda a lajf motiv proč se tak s kupčíky a penězoměnci děje.

  Pořád je to o tom samém nemoc šílených krav byla na geopatogenních zónách které vyvolávali rušivé interference elekromagntických polí a “viry jsou tříštěná DNA buněk. Pokud vzpomínám tak se tomu říkalo spongifonní encefalitida/encelofalopatie? a v té souvislosti si spojitost najděte na odkazu s očkováním onu encefalitidu. A asi krávy očkovali do nosů tyčinkami.
  https://www.youtube.com/watch?v=iHub0GBvLEI

  A kdy si úžeři či ziskovci prosadili úplně jiné úrovně škodlivých pozadí “bezpečných záření. A petigéčkem vás dorazí. A tedˇo obchoďácích to není o 15.metrech čtverečních na plochu obchodu co člověk ale viděli jste videa fórových vaření vajec mobily? Tak proto ty odstupy radiačních verků alespoň dva metry. “Alarmisté tvrdí že vlnová délka záření dovede nakmitat nebo překmitat DNA a máte “viry z tříštěného genetického kódu.

  Je to původně vojenská technologie a sami vojáci v počátku měli výstrahu v boji že to mohou užít v nouzi nejvyšší. Nakonec jsou svědectví že mezi 1. a 2. světovou válkou měli neznalé manželky s nedalekými zkumáky z městečka v trhu kam tahali zboží volové protože v rozbahněných cestách to koně nezvládli tlačítkové telefony velikosti pudřenek a zřejmě no ano první covidy a to raz a dva.

  No a opakuje se situace španělské chřipky kdy to bylo zázračně shodně tam kde byli jako nová technika radary a samozřejmě s očkováním kdy není znám případ kdy by umřel co?!?! jediný neočkovaný a zase zasáhla inkvizice kongisty a teď vážně, roušky nebyli protože si baby strkali hadry do kalhotek, nazdar bazar a brutopýrujte. :-)

  Nepřekonatelně humorističtí že takovou šalbu by si s nimi spolčení nehráli to mohou považovat za fejeton a za každou cenu inkvizitoři konqisty za rétorické cvičení. hukaři

  Rozebírat funkční debilizaci školastikou nebudu protože postižené oběti nevěří že jsou poslušní výheci a nikoliv rozumní.

  Přistoupil jsem na vaši hru protože máte jakousi předpojatost namlácených informací do jednoho odstavce a pro těžší případy to nedávám do jedné věty. :-))

  https://www.youtube.com/watch?v=C5IJ1uXxywA&list=RDC5IJ1uXxywA&start_radio=1
  0OdpovězZrušitPro 1, 2020 2:06

 3. Milare napsal:

  Tkáň z potraceného čtrnáctiměsíčního chlapečka? To jako vážně? Prosím vás, dejte si pozor na překlad. Takovéhle chyby degradují kredibilitu celého textu a přitom jsou úplně zbytečné. Chtěla jsem článek sdílet, ale právě kvůli tomuhle to nemohu udělat - je to přesně ten typ chyby které si vyhledávají nevěřící tomášové, aby mohli posměšným komentářem shodit smysl celého textu.

  • proud napsal:

   Dobra poznamka,jeste dodam,ze casto se prave takovy podobny clanky uz umyslne s chybama pisou,plus cast pravdy a cast lzi..........je treba skutecne dobre vybirat a u cteni premejslet co vlastne clanek rika,jakej je jeho cil,pouzivat vlastni hlavu.

 4. Jane K. napsal:

  WEISSBACH, organizace WHO má na své internetové stránce konec této "epidemie" na březen 2025. Důvody neznám, nejsou uvedeny a ani není vysvětleno jak k tomu datu přišli.

 5. Jane K. napsal:

  MILARE, nejedná se o žádný omyl. Zde máte zdroj této informace:
  https://vidrebel.wordpress.com/2020/11/19/the-vaccines-are-worse-than-dr-mikovits-thought/
  A patřičný text je zde:
  "... In this case they are using MRC-5 which is from the lung tissue of an aborted 14 week old Caucasian male. Adjuvants stir up your immune system. MRC-5 which is the DNA from that aborted baby is seen by your body as an invasion and mounts a defense."

  Hoďte si text do Googlu, ten Vám to přeloží. Toto říká Dr. Judy Mikovits, která je doktorka (PhD) biochemie a přímo na těchto výrobcích pracovala, takže to zná. Ovšem četla jsem to ještě jinde.

  To, že jsou tkáně z potracených dětí používány na výrobu očkování, je běžně známo, už jsem o tom psala jeden varovný článek. Také z nich používají tzv. collagen na výrobu některé kosmetiky, obzvláště té drahé. A i když je to všecko hnusné, lidské tkáně jsou prodávány také běžně, aspoň v Americe (situaci v ČR neznám) a existují firmy, které s tímto obchodují. Dokonce byla před lety velká aféra, když se zjistilo, že Alistair Cooke, známý televizní hlasatel byl po smrti rozprodán na všecko možné.

 6. Jane K. napsal:

  Nedalo mi to, ale až teď jsem zjistila podstatu omylu: byl to 14-týdenní chlapeček, NE 14-měsíční. MOJE CHYBA. OMLOUVÁM SE. Jane K.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!