A vítězem korony se stává … plachetnice

enviromentálna aktivistka Greta ThunbergováV článku, který sice byl na téma roku 68 v Československu, jsem psala, že 60. léta byla o celosvětovém dění a shrnula jej tak, že v něm šlo (a stále jde) o tři globální faktory:

- Zlato a dolar
- Kulturní revoluce
- "Gréta"
A shrnula je s tím, že podle důležitosti můžeme (musíme) pořadí obrátit, a to takto:
1) Projekt "Gréta" - planetární zdroje
2) Kulturní revoluce - sjednocení a ovládnutí lidstva přes neomarxismus, proto plus zrušení kapitalismu
2) Zlato, dolar a světová měna - konec dolaru krytého zlatem i ropou, proto zavedení nové měny zlatem kryté (Čína) a s tím i konec hegemonie USA

Psala jsem, že všechny body spolu navzájem souvisí, ovšem s tím, že na vrcholu je bod "Gréta" (fond WWF, ,Klub 1001, Le Cercle atd.), zatímco ostatní dva (neomarxismus a peníze) jsou "pouze" nástroji k naplnění toho prvního - ke globálnímu ovládnutí veškerých planetárních zdrojů. Dále jsem psala, že kulturní revoluce 60. let se týkala především Západu (jeho rozkladu) a že pokud jde o Východ, tam především Číny (tam byla kulturní revoluce přípravou pro převzetí role USA). V neposlední řadě se kulturní revoluce tehdy týkala už i Afriky - to když se letní OH 1968 v Mexiku nesly v duchu poselství Pozdrav černých sil (dnes můžeme vidět pod heslem Black Lives Matter). A protože zakladatel fondu WWF, manžel britské královny princ Philip - vévoda z Edinburgu, se proslavil větou, že v příštím životě by chtěl být smrtícím virem, tak musí být všem jasné, že vrcholným globalistickým organizacím (kam řadím právě WWF a Klub 1001) nejde o lidi, ale o zdroje (zájem pojmenovaný jako "zlatá miliarda").

K tomu nesmíme ztrácet ze zřetele velmi důležitý fakt, kterým je Rusko - přesněji: jednu šestinu planety, zdrojů plné tak, že to lze srovnat s objevením amerického kontinentu, a na ní jen 150 milionů lidí (za Sovětského svazu to bylo téměř 300 milionů, ale v tom se po nezdaru Hitlera pokročilo v rámci plánu "SSSR 1:0" rozpadem SSSR za Gorbačova). Tento zájem globalistů však nikam nezmizel (je nachystán projekt "SSSR 2:0", kterému v Rusku velí Komunistická strana Ruska). Když už před koncem 2. světové války bylo pod vedením holandského prince Bernharda, zakladatele skupiny Bilderberg, dohodnuto, že po neúspěchu Napoleona i Hitlera (a všech předchozích neúspěších - viz americký dokument z roku 1943 "Proč ten věčný boj o,Rusko", kde doporučuji úvod a k tématu článku především část od 6. minuty, týkající se ruských zdrojů) proběhne příští tažení na Rusko až za padesát let, až se zapomene na zvěrstva fašismu, ale nově proběhne velmi sofistikovaně, tak to je o tom, že i Rusko má být zničeno a ovládnuto neomarxismem. Putin to moc dobře ví, před neomarxismem proto Rusko chrání a pro případné opětovné válečné tažení k ovládnutí ruských zdrojů má armádu a zbraně a k tomu větu: "Nestojím o svět, ve kterém Rusko nemá existovat". Tím je Rusko v pozici, v jaké žádná jiná země není!

Po této vsuvce ale zpět k tématu článku - k bodu "Gréta". Kořeny tohoto bodu, přesněji projektu, v naší době nazvaného "Gréta" a realizovaného Covidem, musíme totiž hledat už v oněch 60. letech. Považuji to za důležité k potvrzení toho, že je to dlouhodobě řízený proces, který "náhodou" právě v roce 2020 (o tom v příštím článku, který bude i o číslech 11 a 22) jde do finále a dále k potvrzení toho, co V.V.Pjakin řekl už v únoru (!) - že Covidem jde o "spektakl pro svět". Tak nyní krátce, jak to od 60. let probíhalo.

 

Planetární zdroje a projekt "Gréta" v hlavní roli korony 2020

V roce 1961 vznikl z iniciativy britského prince Philipa (manžela britské královny) ve Švýcarsku fond WWF. O sedm let později, v tom revolučním roce 1968, vznikla organizace Římský klub, cituji: "Římský klub je globální think tank, který byl založen 29. dubna 1962 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou první zprávou MEZE RŮSTU. Šlo o knihu, která informovala o studii, kde závěrem bylo toto konstatování: "Studie analyzovala vývoj světového hospodářství od roku 1900 do roku 1970 a konstatovala, že hospodářský růst má exponenciální charakter (s mírou růstu okolo 5 % ročně) a že zároveň roste několik dalších významných parametrů včetně znečištění prostředí a čerpání přírodních zdrojů." V roce 1972 došlo k další významné události - tou byla Stockholmská deklarace, která byla rovněž o planetárních zdrojích. Na Stockholmskou deklaraci navázala konference v Rio de Janeiro v 1992, která se konala pod názvem SUMMIT ZEMĚ. Tam se objevila i předchůdkyně Gréty. Následovala konference v Johannesburgu EARTH SUMMIT v roce 2002, která stojí za pozornost i tím, že ji zmiňoval generál Petrov v souvislosti s tím, že přijde boj o vodu. Proces pokračoval tím, že v březnu 2015 se Čína pod velením MMF (viz projev šéfky MMF v Číně) zavázala k přijetí "udržitelného růstu" místo západního "nekonečného růstu" (přeložit to můžeme jako Globalisté s "Čínou v ruce" vs. globalizace ala Pax America).

NGOs

A výsledky tohoto dlouhodobého procesu v letošním roce dostávají přesně tu podobu, kterou mají od začátku mít. Na pozadí všech každodenně opakovaných zpráv o počtu testovaných, nakažených a zemřelých a na pozadí opatření v té souvislosti zaváděných, totiž běží úplně jiný proces, ve zkratce asi takto:

- Letecké společnosti bankrotují, propouštějí, omezují lety (ono to začalo už Boeingem)
- Automobilový průmysl upadá, cituji : "V červnu Evropské sdružení výrobců automobilů odhadlo, že prodej aut v zemích EU letos klesne o rekordních 25 procent na 9,6 milionu. Pokud se předpoklad naplní, prodá se v Unii nejméně aut od roku 2013, kdy odvětví ukončilo šestiletý propad po finanční krizi.
- Další zpráva, opět cituji: Prodej nových aut v zemích Evropské unie se za osm měsíců letošního roku snížil o 32 procent na více než 6,12 milionu vozů. Z toho v samotném červenci počet registrací nových aut klesl o 5,7 procenta a v srpnu o 18,9 procenta. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA)."
- Dopravní podniky přecházejí na prázdninové a víkendové režimy, tady například Brno , ve světě to není jiné.
- Další zpráva říká, že elektromobil si budou moci dovolit jen někteří, ale že i ten bude problémem, protože elektromobil bude zdrojem odpadu, se kterým si planeta neporadí a navíc jeho výroba spotřebovává ještě větší množství ropy, než provoz na fosilní zdroje, viz Vlastní auto bude luxus.
- S tím ladí i aktuální článek "Grétin restart": Vítejte v Británii 2030 - žádný benzín, doprava ani svoboda pohybu".
- K tomu tady máme zcela zásadní informaci: "Covid snížil emise CO2 více, než druhá světová válka, nová studie odhaluje největší pokles v historii"
či zpráva zde: "Důsledkem pandemie covid-19 byl největší pokles emisí, větší než v roce 1945. A nepadl přitom jediný výstřel"
- Na české půdě bylo možné zaregistrovat dvě související informace: 1) Schvalování rozpočtu ČR se v Poslanecké sněmovně zúčastnil i prezident Zeman. V jeho projevu zazněla i velmi významná věta: "S první vlnou epidemie Česko muselo opustit "adoraci hospodářské růstu", aby se podařilo zachránit lidské životy. Poznamenal, že se tak vytvořila nová situace, ve které je nutné vzdát se některých stereotypů, a to nadřazování ekonomického růstu nad cokoliv jiného" . A 2) Český senát 12. listopadu projednával zákon o odpadech a padla tam i věta, že díky Covidu-19 se produkce odpadu snížila.

Tak tolik stručně ke dle mého zásadnímu bodu Covidu-19 - "Vítězem korony se stává Gréta". Aneb o čem Gréta jen hovořila, to teď běží v plném proudu. Jakožto maskot globalistů nezabrala ani tím, že před více jak rokem, v létě 2019, se na cestu do USA vydala na plachetnici místo letadlem (ještě zajímavost jen tak volně - ta plachetnice kdysi patřila Rothschilldům). A nyní Gréta může mlčet, protože práci za ni převzal Covid . A shrnuto – když doba koronová žádá izolaci, tak o peníze vůbec nejde, nejde ani o žádný kapitalismus (ten je nadále nežádoucí), nejde o finanční ztráty (ty jsou naopak žádoucí!) a jde pouze a jen o zdroje! Proto pro naší dobu neplatí: „Za vším hledej peníze“, ale platí „Za vším hledej trubky“ (a stačí se podívat na dění kolem Arménie, Ázerbájdžánu a Turecka, kolem Venezuely, kolem Perského zálivu, kolem Navalného a Nord Streamu 2 atd., atd.). Vítězem korony je „Gréta“ (rozuměj maskot panda fondu WWF a spol). A když Prymula ve třívteřinovém(!) videu volá „Zůstaňte všichni doma“, tak přeloženě tím říká vzkaz WWF: „Ropu si dále likvidovat nedáme“.

 

Korona 2020 - lidstvo a peníze jako nástroje pro realizaci projektu "Gréta"

Jak píšu výše, hlavním cílem globalistů je ovládnutí všech světových zdrojů. Přes projekt "Gréta" a následně přes Covid je dosahováno toho, že planetárními zdroji (především fosilními) nebude dále plýtváno (ono i ty uhelné doly jsou údajně zavírány proto, aby tento zdroj zůstal zakonzervován na případné nejhorší časy). Ale je tady další plán, který s tím jde ruku v ruce - ovládnutí lidstva a ovládnutí významu peněz. Což ale už jsou "pouze" nástroje pro naplnění primárního cíle přesto i pro ně platí, že i je pořeší Covid .

Tady se musím vrátit k Pjakinovi a k jeho větě z února "Covid je spektakl pro svět". Zdůrazňuji, že to je věta z února, tzn. z doby, kdy svět nastoupil na vlnu paniky (a kdy obzvláště alternativa tu paniku šířila - v Česku v tom byl jedničkou Aeronet, který paniku moc rád). Jeden by si řekl, proč název "Covid-19", tak tady si připomeňme dvě věci. Za prvé: Covid-19 je označení z anglického spojení coronavirus disease 2019, což česky znamená" koronavirové onemocnění 2019" , které se v prosinci 2019 začalo šířit z čínského města Wu-chan, Světová zdravotnická organizace toto označení prohlásila za oficiální 11. února 2020 (dva týdny poté, co v Číně začal Nový rok) . Za druhé: Ve Wu-chanu se nachází čínské centrum virologie, nadřazeným orgánem je Čínská akademie věd, tady ale je zajímavost, že v roce 2006 se Čínská akademie věd spojila s australskou Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) a že v rámci této dohody se vědci Wuchanského institutu školili v Austrálii a společné projekty zahrnovaly i studium netopýřích koronavirů. A Austrálie, jak víme, to je Británie. Tak tolik vsuvka, že se dosud neví, kde se najednou Covid-19 vzal - Čína obvinění stále odmítá m.j. s tím, že první informace o souvislosti mezi netopýry a nemocemi SARS publikovala už v roce 2005 ( pozn.: tzn. rok předtím, než navázala spolupráci s Austrálií). Z toho mi plyne, že byl "vyšší zájem", aby se nový virus objevil, a to právě v roce 2020 (proč právě v tom roce, o tom v příštím článku, ke kterému je tento úvodem). A v souvislosti s "vyšším zájmem" nelze nezdůraznit tu již zmiňovanou větu manžela britské královny a zakladete WWF: "V příštím životě se chci stát smrtícím virem". Ať už to bylo jak chtělo, virus tady je, nakolik je ovšem smrtící, toť otázka (článků na to téma je dnes přehršel.) Za důležitější považuji jinou věc: že Světová zdravotnická organizace (WHO) hned 11. února přijala oficiální označení "Covid 19" a hned o měsíc později, 11. března, virus označila za pandemii (pozn.: ty jedenáctky - náhoda?"). A dále to, že hned byla "předpovězena" druhá vlna pandemie, zakrátko na to dokonce třetí...(více rovněž v příštím článku). Ale zpět k Pjakinovi.

Kdo dlouhodobě sleduje globální dění (nikoliv jen geopolitické!) tak, jako Pjakin, ten měl jasno hned v únoru. Pjakin téma pak rozvedl 2. března (tedy ještě předtím, než WHO virus označila za pandemii) . Tehdy řekl, že virus sice je objektivní jev, ale plní hned několik účelů, krátce v bodech o tom, co tehdy řekl:

- Ptačí chřipka ani prasečí chřipka nezabraly, je třeba něco silnějšího, něco, co budou skutečně řešit lékaři i vědci a z čeho bude strach.

- Ve světě narůstá inflační bublina, je třeba z ní upustit, peníze JE nezajímají, finanční ztráty jsou naopak žádoucí. Je nutné přijmout opatření ke zmizení obrovského množství peněz - spousta peněz prostě zmizí. V této souvislosti je celý manévr s koronavirem velmi účinným prostředkem ke zmenšení této inflační bubliny, když za to nemůže nikdo, nemohou za to ani správcovské společnosti, no, taková je situace - ten koronavirus zametl celý svět, ale to je dobře, protože všichni byli zachráněni, no, přišli o peníze, ale to je dobře. Když tedy hovoří o ztrátách, ty jsou plánované, protože jsou nezbytné pro stabilizaci světového ekonomického systému, jinak by se mohl zhroutit pod tlakem inflační bubliny - praskne a všechno se rozpadne. To nelze připustit, vše musí být provedeno opatrně a co nejjednodušeji.

- Tento koronavirus má velmi významný pozitivní dopad zejména ve vztahu k Číně. Z Číny je vytvářeno centrum koncentrace řízení, ale vědí, že Čína má velmi špatné životní prostředí. A najednou se ukázalo, že během tohoto koronaviru, během období, kdy byl průmysl zastaven, se ekologie dramaticky zlepšila. Řeknou: "No, dobře, ekonomika byla na chvíli zastavena, ke stejným pádům dochází, ale vždy jen dočasně. A až koronavirus zmízí, všechno bude znovu fungovat". Ekonomika začne fungovat. Ale ZA JAKÝCH PODMÍNEK bude fungovat?

- Je nutné aby se obnovila čínská ekonomika, ale aby se jednalo o malé podniky. Někteří si myslí, že jde o cestovní ruch a obchodování, ale to jen tráva na bojišti, která bude znovu růst. Mluvíme o malých podnicích, jako jsou Toyota, Honda - to jsou malé podniky této úrovně, protože jsou malé ve vztahu k nadnárodním společnostem globálního významu. Protože co se stalo v Číně? V Číně, která potřebovala ekonomický růst, vstoupilo do hry mnoho, mnoho hráčů, i do různých malých podniků, čímž čínskou ekonomiku rozvinuli. Pak ale vyvstala otázka ohledně vztahu mezi aktivitami těch hráčů a zájmy čínského vedení při řízení země. Tedy mezi zájmy Číny a obchodními zájmy těch, kteří čínskou ekonomiku rozvinuli. V důsledku tohoto koronaviru tedy v Číně probíhá homogenizace domácího výrobního sektoru, to znamená, že všichni malí hráči jsou podřízeni státnímu vedení. Koronavirus umožňuje Číně velmi výrazně homogenizovat vlastní výrobní odvětví a tento proces běží obrovskými kroky. Čína zcela převádí výrobní odvětví pod vedení státu a státní zájmy a odstraňuje všechny hráče tak, aby jejich soukromé obchodní zájmy neovlivňovaly státní politiku budoucího centra moci. Jedná se o velmi důležitý proces. (pozn.: Americký úpadek: Nixon v Číně, tím to začalo (ač přesnější by bylo říct: Kissinger v Číně, tím to začalo)

- Dále: Takřka nepostřehnutelně změnila Čína hotovost, cirkulující v ekonomice. To znamená, že řekli: „Staré peníze vyžadují dezinfekci, proto zavádíme nové peníze.“ Kdyby to bylo provedeno v době, kdy nebyl koronavirus, každý by si pomyslel: „Proč se to děje? O co jde? “ Jenže peníze jsou extrémně zobecněná informace o výměně produktů a to podle toho, jaké peníze jsou zavedeny. I když se vůbec neliší - mnoho se toho liší!. Tímto způsobem je celý hotovostní obrat peněz zcela pod kontrolou a jakýkoli vnější vliv se stává transparentnějším.

- Další okamžik: Čína má vztahy s různými zeměmi, tyto země mají vztahy také s jinými zeměmi, a aby se obnovil celý systém mezinárodních vztahů (mezi zeměmi), je zapotřebí obrovské a obrovské práce. To přirozeně vzbuzuje zájem všech: „Proč se to stalo? Proč toto omezení? Proč je tato dohoda? “ - to je to, co vždy vidíte v tisku, v médiích, v televizi, na internetu. Nyní dochází k dvoustupňovému kroku: zavádějí se určitá omezení nejen ve vztazích Číny s ostatními zeměmi, ale také mezi jinými zeměmi mezi sebou, v závislosti na tom, co je třeba. A až epidemie skončí a omezení se zruší, ukáže se, že jsou v platnosti nová pravidla vztahů, týkající se turistické výměny, podnikání, vzdělávacích a kulturních programů, kulturní spousty věcí. Právě tyto dva tahy jsou nyní implementovány.

- Kromě toho Čína řeší i vnitřní problémy. Pamatuje si někdo na systém sociálních bodů, který tam byl zaveden? To je zcela konkrétní postup ve všech parametrech: co, jak, proč a proč. Jde o spravování velkých mas: jak jsou tyto masy ovládatelné a kde a co je třeba upravit předtím, než se Čína stane plnohodnotným centrem koncentrace řízení. (pozn.: Čína a systém sociálních kreditů - chce se mi dodat, že roušky časem nebudou tak důležité, jako dvoumetrové odstupy, protože pro kamery je to asi lepší...).

Zdroj: v psané verzi zde, ve video verzi s českými titulky zde

Pjakin tak už 2. března popsal, kolik účelů koronavirus plní a jak velmi se týká samotné Číny a s ní spojeného přeformátovávání světa. Dále mi potvrdil, že peníze a lidé jsou pouze nástroji primárního cíle - cíle "Gréta". Nad vším, co bylo koronavirem v roce 2020 (v tom roce globalistické "22") dáno do pohybu, mi totiž jako zásadní informace ční to, že v březnu 2015 se Čína zavázala zavést ve světe tzv. "udržitelný růst" místo dosud Západem řízeného "nekonečného růstu". Tehdy Čína vyzvala svět, aby vstoupil do Asijské infrastrukturní investiční banky (AIIB), která má sídlo v Pekingu. I přes naléhání Spojených států na své spojence, mezi prvními vstoupila Británie, následně i Austrálie, v prosinci 2015 pak banka zahájila činnost a dnes má 103 členů plus 21 potencionálních členů z celého světa. A je tady ještě jedna zajímavost: v roce 2017 se k bance přidaly i Kanada a Etiopie. Obojí je to hodné pozornosti, ale tady mám na mysli především Etiopii. Předsedou WHO, která má sídlo ve Švýcarsku, je totiž od roku 2017 Tedros Adhanom Ghebreyesus - ETIOPSKÝ mikrobiolog, imunolog a politik, který imunologii vystudoval na Londýnské univerzitě a je prvním Afričanem a nelékařem na tomto postu. Pokud jde o Kanadu, tak ta je kanadská asi tolik, jako Austrálie - hlavou země je britská královna, státní hymnou anglická "God save the queen" Proto není žádným překvapením nedávná zpráva "Fantastická dohoda.‘ Británie podepsala obchodní smlouvu s Kanadou o vzájemných vztazích po brexitu"

Pjakin spoustu věcí neříká nebo říká jen mezi řádky, jsou tady ale i další souvislosti, které se dějí na pozadí koronaviru a které se týkají přeformátovávání světa a velmi souvisí s Čínou, to je ale na další samostatný článek. Ty ovšem nemůže vidět nikdo, kdo pozornost zaměřuje "jen" na zdravotní dopad Covidu (v uvozovkách, protože zdravotní dopad nechci zlehčovat, byť se stále více ukazuje, že jde o velmi nafouknutou bublinu). Tak či tak, Pjakin byl první, kdo už v únoru řekl, že je to divadlo pro svět a následně vysvětlil, proč. Částečně se tomu pohledu přiblížil i jiný ruský analytik, Katasonov, když v dubnu na svých stránkách přetiskl článek "Sedm kroků od pandemie k totalitě" - jen k tomu nedodal, že pandemie (a totalita) je nástrojem k ovládnutí lidí a peněz, ale že to jsou jen nástroje primárního projektu "Gréta".

Související: Krávy a prasata, Gréta a křivé zrcadlo
51 Komentářů k A vítězem korony se stává … plachetnice

 1. Pozorovatelka napsal:

  Související aktualita:
  "Babiš porušuje zákon o střetu zájmů, trvá na svém Evropská komise."
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stret-zajmu-audit-babis-dotace-agrofer_2012011233_kno

  Ono to běží už nějaký čas - viz souhrn vcelku výstižných článků zde
  https://www.arfa.cz/tag/babis-eu/#.X8Y6GmhKjIX

  Ale kdo by si to spojoval s Covidem... Více dopovím v krátkém článku o tom, co se mi do právě publikovaného článku nevešlo (v dovětku k němu). Jde totiž o další souvislost s Covidem, která se velmi týká právě i Česka.

 2. no one napsal:

  Děkuji za článek, který je jako vždy super. A doplním taky aktualitu: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/nejsi-naockovany-tak-to-si-pivo-nedas-britove-uvazuji-o-covidovych-pasech-40343837#seq_no=7&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=pEEhTPVOeha-202012011255&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
  která souhlasí s tím, co jste tu před několika dny zveřejnila buď Vy nebo Jéňa (už si nevzpomínám), a sice, že Británie je jakousi globální Petriho miskou.

  A k Babišovi - ten vadí, protože jej pořád ne a ne posunout z evropské integrace směrem k dvourychlostní Evropě, tedy projektu Trojmoří atd., ale vadí dle mého i kvůli tomu, že nejede "zelenou" evropskou politiku na snižování uhlíkové stopy v dostatečně velké míře. Ano, loni sice s uhlíkovou neutralitou na summitu EU souhlasil (https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/summit-eu-uhlikova-neutralita-jadro-babis.A191212_191204_zahranicni_zaz), ale pouze s tím, že to ČR zvládne s podporou jaderné energetiky. A odkud se vrátil Nejedlý před pár dny? Z Ruska. A to už jsme zase u toho Trojmoří.

 3. Jéňa napsal:

  Citace z článku:
  "Pjakin spoustu věcí neříká nebo říká jen mezi řádky, jsou tady ale i další souvislosti, které se dějí na pozadí koronaviru a které se týkají přeformátovávání světa a velmi souvisí s Čínou, to je ale..."

  … na dlouho, to bychom mohli rozebírat od nevidím do nevidím. To není jen tak, Čínu rozebrat.
  Zkráceně proto dáme kousek z Afriky, narychlo, ta také s Čínou souvisí, dosti silně. Což viditeně neuniká pozornosti Ruska, kteréžto promptně jedná, zkušeně reaguje s předstihem, nuž, hle:

  O námořní základně v Súdánu (to není pohádka, no, podoba tu je)

  Prohlášení o vytvoření základny Námořnictva RF https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mo%C5%99nictvo_Rusk%C3%A9_federace v Súdánu, do které budou schopny vplout i lodě s jadernými pohonem, sotva přišlo jako velké překvapení pro ty, kteří sledovali vývoj v africkém směru ruské zahraniční politiky, která se začala intenzivně rozvíjet po začátku vojenské operace v Sýrii a byla doplněna loňským fórem Rusko-Afrika.

  Úspěšná vojenská kampaň v Sýrii a stabilizace syrské vlády nejenže zaručila Rusku dvě plnohodnotné vojenské základny na území SAR (nepočítaje různá letiště a logistická místa) a zvýšila vojenskou a politickou prestiž RF v regionu.

  Vytvořily předpoklady pro úplný návrat Ruska na africký kontinent, odkud Rusko po rozpadu Sovětského svazu skutečně odešlo, opustily obrovské investice a desítky let staré vojenské a politické postoje, na které se Moskva spoléhala během poslední studené války. Letecká základna Hmeimim se stala nejen základnou Ruska v Sýrii, ale také jakousi vstupní branou na africký kontinent, přes kterou významná část vojenských specialistů chodí pracovat do různých "jižních zemí".

  Od roku 2015 do roku 2020 se v Egyptě, Libyi, Súdánu, caru, Mozambiku, Kongu objevili ruští vojenští specialisté na státní a soukromé linii. Mapy, vyobrazení, pokračující popis k tématu spolu s grafy je zde https://colonelcassad.livejournal.com/6366603.html od autora blogu, experta centra vojensko-politické žurnalistiky.

  • Jéňa napsal:

   odešlo, opustily obrovské = odešlo, opustilo obrovské
   - - -
   Súdánu, caru, Mozambiku = Súdánu, Středoafrické republice, Mozambiku

  • Jéňa napsal:

   @"O námořní základně v Súdánu"

   Začíná ruská vojenská a hospodářská spolupráce se Súdánem
   https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/307/126/7.jpg
   Nová 25 letá dohoda mezi Ruskem a Súdánem začne vytvořením bezpečnostníh bázy ruského námořnictva. Základna bude schopna ubytovat až 300 osob.

   Právě skončila sezóna hospodářské sklizně.
   Ale Súdán se již připravuje na novou. Sklízíme zde tři sklizně ročně., říká sudánský farmář (video). Súdán se nazývá obilnice arabského světa. Ovoce, zrna, a dokonce i jetel - krmivo pro dobytek jde na vývoz.
   Většina súdánské populace se zabývá zemědělstvím. Problémy jsou dva – voda, ta je řešena zavlažovacími poli. A skrovně úrodná půda - tento problém lze vyřešit ruským hnojivem.

   Není to jen o dodávkách hnojiva. Súdán má také zájem přilákat do země ruské komoditní společnosti. "Mluvili jsme o zemědělství. Hovořili jsme o těžbě zlata a dalších přírodních zdrojů, ve kterých bychom mohli spolupracovat s Ruskem," řekl Mohammed Dagalo, viceprezident Súdánské vojenské rady.

   Súdán je klíčovou zemí v regionu na křižovatce Afriky a Blízkého východu s přístupem k Rudému moři, a tedy do Indického oceánu a Středozemního moře.

   Na znamení zvláštního přátelství posílá viceprezident země dar do Moskvy. Slonovinu s ručním rytím (video). "Je to dárek pro Putina. Prosím, předejte to dál."

   Ze zdroje https://www.vesti.ru/article/2493083 (+ video)

 4. Pozorovatelka napsal:

  Holandsko vyhlásilo stav klimatické nouze. Nový Zéland se na vyhlášení připravuje.
  Nový Zéland se připravuje na vyhlášení stavu klimatické nouze. "Musíme okamžitě jednat,‘ řekla premiérka".

  "První zemí, která vyhlásila stav klimatické nouze, se stala minulý rok VELKÁ BRITÁNIE následovaná Irskem, Kanadou či Francií. Před týdnem stejný symbolický krok učinili i japonští zákonodárci."
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/novy-zeland-stav-klimaticke-nouze_2011260731_pj

  A teď Holandsko - no žádné překvapení, holandský princ Bernhard je zakladatelem Klubu 1001 a předtím zakladatelem Bilerbergu.

  A k tomu novinka z Německa:
  "Německo od 1. ledna 2021" zavádí uhlíkovou daň"
  https://www.info.cz/zpravodajstvi/svet/nemecko-zavadi-uhlikovou-dan-co-to-bude-znamenat-pro-cesko

 5. Jéňa napsal:

  @"Pjakin spoustu věcí neříká nebo říká jen mezi řádky, jsou tady ale i další souvislosti, které se dějí na pozadí koronaviru a které se týkají přeformátovávání světa"

  Zde "Kotas", mám dotaz - k autorce (nejenom, samozřejmě).
  Ohledně nových souvislostí a vztahů(vazeb), které se dějí na pozadí...viz. hlavička komentáře...přeformátovávání světa.

  Jde o tuto dnešní aktualitu:
  "Afghánská vláda, Tálibán oznámil průlomovou dohodu, aby pokračoval v mírových rozhovorech"
  https://www.tehrantimes.com/news/455350/Afghan-govt-Taliban-announce-breakthrough-deal-to-press-on-with
  Afghánská vláda a zástupci Tálibánu ve středu uvedli, že dosáhli předběžné dohody, aby mohli pokračovat v mírových rozhovorech, což byla jejich první písemná dohoda za 19 let války.
  - - -
  Šlo by dáti krátký komentář k aktualitě, stojí-li to za to?
  Jde o průlom nebo neprůlom? Změna či ne? Posuv, neposuv? Souvislosti a vazby? O co jde? Popř. odpověď jen zkratkou, obecně, pouze osobní názor - pár slovy.
  Taliban s Afghanistánem plně nezapadají do mých pojmů (dojmů). Tož proto, díky.

 6. Jéňa napsal:

  "A vítězem korony" při využití možností pro dosažení subjektivních cílů, které se při globálním spektáklu otevřely se stává...na půdě OSN - RUSKO! Uraaa!

  Rusko se stalo jedinou zemí, která nabízí vakcínu zaměstnancům OSN

  Žádná jiná země než Rusko dosud nenabídly svou vakcínu představitelům Organizace spojených národů (OSN), řekl Stephane Dujarric, mluvčí generálního tajemníka OSN.
  https://vz.ru/news/2020/12/3/1073657.html

  Více než 50 zemí se zúčastnilo prezentace vakcíny "Sputnik V"
  v OSN

  Ve virtuální prezentaci ruské vakcíny proti koronaviru
  "Sputnik V" se v OSN zúčastnilo 55 států, stejně jako zástupci vedení OSN, Světové zdravotnické organizace (WHO) a Červeného kříže.
  https://vz.ru/news/2020/12/3/1073657.html

  Aha, tak proto gosudarovi říká (Pjakin) - Sniper!

 7. Jéňa napsal:

  @„A jsme zase u Číny, přesněji ...“

  Přesněji u trendu USA kontra Čína:

  Demokratická Sněmovna ve středu schválila návrh zákona, který může mnoha čínským společnostem zakazat kótování akcií na amerických burzách nebo jiné získávání peněz od amerických investorů.

  Opatření, známé jako holdingový zákon o odpovědnosti zahraničních společností, by se mohl rychle dostat k podepsání prezidentem Donaldem Trumpem, protože ho v květnu schválil republikány kontrolovaný Senát.

  Cílem tohoto návrhu je přimět zahraniční společnosti, aby umožnily Úřadu pro dohled nad účetnictvím veřejných společností dohlížet na audit jejich finančních záznamů, pokud chtějí získat peníze prodejem akcií nebo dluhopisů americké veřejnosti.
  Všechny americké společnosti a většina zahraničních společností již s PCAOB pracuje tímto způsobem, ale čínské MCHI (-0,59%) ne. Slovně řečeno - ne.

  • Pozorovatelka napsal:

   Cituji z článku z části od Pjakina:

   " Protože co se stalo v Číně? V Číně, která potřebovala ekonomický růst, vstoupilo do hry mnoho, mnoho hráčů, i do různých malých podniků, čímž čínskou ekonomiku rozvinuli. Pak ale vyvstala otázka ohledně vztahu mezi aktivitami těch hráčů a zájmy čínského vedení při řízení země. Tedy mezi zájmy Číny a obchodními zájmy těch, kteří čínskou ekonomiku rozvinuli. V důsledku tohoto koronaviru tedy v Číně probíhá homogenizace domácího výrobního sektoru, to znamená, že všichni malí hráči jsou podřízeni státnímu vedení. Koronavirus umožňuje Číně velmi výrazně homogenizovat vlastní výrobní odvětví a tento proces běží obrovskými kroky. Čína zcela převádí výrobní odvětví pod vedení státu a státní zájmy a ODSTRAŇUJE VŠECHNY HRÁČE TAK, ABY JEJICH SOUKROMÉ OBCHODNÍ ZÁJMY NEOVLIVŇOVALI STÁTNÍ POLITIKU BUDOUCÍHO CENTRA MOCI. Jedná se o velmi důležitý proces. (pozn.: Americký úpadek: Nixon v Číně, tím to začalo (ač přesnější by bylo říct: Kissinger v Číně, tím to začalo)"

   Už proto mi přijde k neuvěření, že Bidenovi projde jeho (americká) spolupráce s Čínou.

   • Jéňa napsal:

    @"Už proto mi přijde k neuvěření, že Bidenovi projde jeho (americká) spolupráce s Čínou."

    Asi ještě nedozrál čas, zřejmě vše do času, jedním vrzem, když už tak už, jakýpak štríchy.

    Pomalu zraje kvas se všemi fakrory ve hře.
    Některé aspekty mače k vypálení se již ojevují http://www.nwoo.org/2020/12/01/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-23-11-2020/#comment-2165718, již jsou.

    Globální informační pole obyvatel Zeměkoule je asi už správně vyladěno na správnou a potřebnou notu,vše potřebné připraveno (k aktivaci) - usuzuji.
    Také "neklid Demokratů se stupňuje", že prý, píše už i mainstream (WSJ).

    Trend se zdá být jasný, faktory a indicie se sbíhají...proces by měl tudíž začít, má-li být, pěkně řízeně, anžto - na povel, kontrolovaně.

    • Jéňa napsal:

     jakýpak štríchy = jakýpak štráchy

     (Těch nedo-překlepých patvarů je tam víc...nechávám, není čas se zabývat travičkou, když je tu bitevní pole)

  • Jéňa napsal:

   @"Přesněji u trendu USA kontra Čína"

   Globalistický plátek The Wall Street Journal z USA hlásí radí informuje:

   Čína je hlavní hrozbou pro národní bezpečnost.
   Boj proti čínským pokusům změnit náš svět a nastolit si nad ním nadvládu je úkolem naší generace.
   https://inosmi.ru/politic/20201204/248685421.html
   Šéf amerických zpravodajských služeb zaútočil na Čínu tvrdými obviněními. Ratcliffe nejen obviňuje Čínu ze „krádeže“ amerických nápadů, ale také hovoří o „nekompatibilitě ideologií“ mezi ČLR a Spojenými státy.

   Informace z WSJ pěkně zapadají k @faktoru Čína a také ke vztahům USA – Čína. Pjakin pouze naznačil, zmínil trend (USA – Čína), více neřekne dopředu.

   Ale to nezná "informátora" Pečkina, když cítí stopu při vyhledávání a doručování, ten je někdy bez zábran, už se těším na něj, listonoše - že prý zítra (možná).

  • Jéňa napsal:

   @Přesněji u trendu USA kontra Čína

   USA oznámily nové sankce proti Číně

   USA mají v úmyslu zavést vízová omezení na několik úředníků z Číny, včetně členů Komunistické strany země (KSČ), Podle prohlášení ministra zahraničí Mike Pompeo.

   "S využitím svých pravomocí podle zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti ukládám vízová omezení úředníkům Čínské lidové republiky a KSČ a osobám, které se aktivně podílejí na činnosti Sjednocené fronty (Ústřední výbor KSČ), kteří se uchýlili k fyzickému násilí, krádeži a zveřejnění důvěrných informací, špionáži, sabotáži nebo zlovolným zásahům do vnitřních politických záležitostí, akademické svobodě, osobní svobodě nebo obchodním činnostem," citovala agentura TASS prohlášení.
   https://vz.ru/news/2020/12/4/1074069.html

 8. proud napsal:

  https://rumble.com/vbfd9r-kodlivost-rouek-neuroloka-dr.-margareta-griesz-brisson-md-phd.html , to je vic nez predlouhej spam Jenovo a dalsich jejich bliti............

 9. Jéňa napsal:

  Ve volbách v Namibii získal kandidát na okresního poslance
  Adolf Hitler 85% hlasů.

  Po vítězství kandidát prohlásil, že ho tak pojmenoval otec a dlouho nevěděl, že je pojmenován po muži, který chtěl ovládnout svět.

  Namibijský Adolf také prohlásil, že na rozdíl od původního Hitlera nemá plány na dobytí světa, chce jen zlepšit životy lidí. https://colonelcassad.livejournal.com/6374701.html

 10. Jéňa napsal:

  @"po muži, který chtěl ovládnout svět"

  Zase zpátky pod "plachetku". Pod plachtu korona viru. Pod ní se tiše a oddaně (skoro neviditelně) formuje a klavně sjednocuje informační pole (též agenda Covida)- pole celosvětové zorané, pole globální...matičky Země, zeměkoule.

  K tomuto informačnímu poli přináleží nyní i nové součásti a možnosti. Jedním z nich, který je v našem dnešním digitálním věku také aktuální je umělá inteligence (AI). Do tohoto projektu při jeho formování vstoupilo i Rusko. Nesmí chybět, chce-li ho ovlivňovat (řídit)- nebýt mimo. Osobně přes gosudara Putina. Možno doložiti - dnes je v informacích:

  Konference o umělé inteligenci

  Vladimir Putin v režimu video konference přijal účast v hlavní diskusi konference o umělé inteligenci Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) na téma "Umělá inteligence — hlavní technologie XXI. století". http://kremlin.ru/events/president/news/64545

 11. Pozorovatelka napsal:

  Dnešek se na čt24 nesl v duchu ekologie a udržitelného růstu, šéf OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj )
  chválil Česko jak je nakloněno reformám a jak tedy novou ekonomiku nastartuje, ale nově jako ekologičtější a v rámci "udržitelného růstu" - no, blik, to jsou mi novinky...
  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058291204

  Nemluvě o tom, jak dnes zprávami v Česku rezonuje zastavení těžby uhlí....

  • Jéňa napsal:

   @"v duchu ekologie a udržitelného růstu"

   ŘÍM, 3. prosinec /TASS/. Globální ceny potravinářských komodit v listopadu prudce vzrostly a dosáhly nejvyšší úrovně za téměř šest let. Jak ve čtvrtek uvedla Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství. https://tass.ru/ekonomika/10161135

 12. no one napsal:

  @Pozorovatelka
  Už je to popravdě celkem dlouho, co jsem nad SPD zlomil hůl. Ono je totiž nelze označit jinak než strana (pardon, hnutí) užitečných idiotů, protože pořád jedou přesně v těch mantinelech, které nastavuje globální řízení, a přitom si toho vůbec nejsou vědomi s tím, že si myslí, jak jsou protisystémoví. Inu, každý v míře svého chápání... K mému zklamání jim v té své slepé nevědomosti začíná sekundovat i Trikolóra. No a vzhledem k tomu, jak to je rok před volbami hlavně s ČSSD, tak to vypadá, že právě SPD by mohl být jedním z kandidátů do koalice s ANO. Druhá možnost je, že se do toho ještě nějak vloží Piráti. K tomu prezidentu Zemanovi končí mandát za 2 roky. No nejsou ty vyhlídky "bezva"? Trojmoří už se nemůže dočkat až si na nás pošmákne. A kdyžtak je tu Pirátská Internacionála. https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-posvitme-si-na-piraty.A190408_230357_p_politika_wag

 13. Jéňa napsal:

  @"zpátky pod "plachetku". Pod plachtu korona viru."

  Toto sem také myslím patří (rámcově zapadá):

  Ve světě peněz přichází revoluce

  Kapitalismus založený na penězích bude nahrazen postkapitalismem digitálního koncentračního tábora https://www.fondsk.ru/news/2020/12/07/v-mire-deneg-grjadet-revoljucia-52410.html píše Valentin Katasonov.

 14. Jéňa napsal:

  @"Toto sem také myslím patří (rámcově zapadá):"

  Na Wall Street poprvé začali obchodovat s vodou

  Mezi zbožím obchodovaným na Wall Street, spolu se zlatem, ropou a tak dále byla voda. Informovala o tom agentura Bloomberg.

  Futures jsou vázány na Index vody Nasdaq California, který byl zahájen v roce 2018.
  https://www.mk.ru/economics/2020/12/08/na-uollstrit-vpervye-stali-torgovat-vodoy.html

 15. Jéňa napsal:

  @“Vypadá to jako by si Británie nechávala na Čtyřkolku nasednout Kanadu.“
  - - -
  /britská Čtyřkolka Quad + „oříšky“ Británie http://www.nwoo.org/2020/12/01/a-vitezem-korony-se-stava-plachetnice/#comment-2165688 /
  - - -
  Mohli byste si představit, že...Čínská lidová osvobozenecká armáda, mocná PLA, stejná vojenská síla, kterou představitelé Pentagonu démonizovali jako součást většího hnutí, aby ovládla svět, jak ho známe, prováděla vojenská zimní cvičení s kanadskými silami?

  I když se to může zdát divné, podle přísně tajných dokumentů se to téměř stalo.

  Tajné dokumenty odhalují, že kanadský premiér Justin Trudeau pozval čínskou PLA k účasti na zimních vojenských cvičeních. Ale generál Vance ji odmítl kvůli tlaku Pentagonu.

  Podle Rebel News „The China Files ukazují, že Trudeauův submisivní přístup k Číně není jen jeho osobní posedlostí - je to oficiální politika celé jeho vlády a hluboce zasáhla kanadskou státní službu."

  https://asiatimes.com/2020/12/canadas-trudeau-invited-pla-for-winter-exercises-report/
  PLA. People's Liberation Army = česky ČLOA, Čínská lidová osvobozenecká armáda

 16. Jéňa napsal:

  @"..propojení s Íránem, který má velet všem blízkovýchodním.."

  Írán nedovolí nikomu zasahovat do otázek územní celistvosti:

  "Žádné básničky, Erdogane, na to hezky rychle zapomeň.
  Už ani sloku, turecký Sultáne, a alou na kobereček! Na náš - na perský."

  Íránské ministerstvo zahraničí předvolalo tureckého velvyslance po Erdoganově básni

  "Turecký velvyslanec v Íránu byl předvolán v reakci na nepřijatelná prohlášení pana Erdogana během jeho návštěvy v Baku. Velvyslanci bylo řečeno, že Írán nedovolí nikomu zasahovat do otázek územní celistvosti. Svědkem toho je historie - (Írán) se ve věcech národní bezpečnosti nevzdá", - oznámilo ministerstvo zahraničí agentuře RIA "Novosti".

  Ve čtvrtek Erdogan ve svém projevu v Baku na vojenské přehlídce na počest nepřátelských akcí v Karabachu přečetl řádky z básně, která zmiňuje řeku Aras, „násilně rozdělenou" mezi Ázerbájdžán a Írán, píše TASS. Uvádí se, že Aras je přirozenou hranicí mezi Ázerbájdžánem a dvěma íránskými provinciemi obývanými převážně turkickými národy. https://vz.ru/news/2020/12/11/1075307.html

 17. Jéňa napsal:

  Švýcarsko, hmmm...taky jede.

  Švýcarsko uvalilo sankce na Lukašenka

  Švýcarská federální rada uvalila sankce na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a 14 dalších vysoce postavených představitelů republiky. Bern se tak připojil k omezujícím opatřením Evropské unie, uvedla švýcarská vláda.
  Prezidentu a běloruským úředníkům byla uložena finanční omezení a zákaz vstupu a tranzitu přes Švýcarsko, uvádí agentura RIA Novosti.
  Jak je uvádí ve švýcarská vláda, sankční seznam zahrnuje osoby "odpovědné za násilné činy a zatýkání po prezidentských volbách v Bělorusku". Mezi nimi je kromě Lukašenka i jeho syn Viktor, šéf prezidentské administrativy Igor Sergienko, šéf KGB Ivan Tertel, prezidentův tiskový mluvčí Natalia Eismont, velitel skupiny "Alfa" Sergej Zubkov a předseda Ústavního soudu Petr Miklaševič. https://vz.ru/news/2020/12/11/1075359.html

  Z diskuze pod článkem:
  Artur Artur
  Бедный Саша.
  Только одна Россия с тобой.

 18. Jéňa napsal:

  Zpráva z testovacího polygonu.

  Média: Švédsko se hodlá vzdát hotovosti
  https://www.mk.ru/economics/2020/12/12/smi-shveciya-namerena-otkazatsya-ot-nalichnykh.html

 19. Jéňa napsal:

  COVID-19 - začátek Velké perestrojky
  "Otázka světové vlády je centrem všech otázek"
  Valentin Katasonov, 19.12.2020

  V posledních měsících odcházejícího roku se stále více předpokládá, že stav společnosti, v angličtině označovaný jako lockdown (uzavření podniků, izolace lidí, zemí), nikdy neskončí.

  Na květnové online konferenci WEF (2020) vytvořil Klaus Schwab společně s princem Charlesem, synem královny Alžběty II., termín The Great Reset (Velký reset, Velká perestrojka). Smysl servírovaného: svět kapitalismu prochází vážnou krizí, kapitalismus je třeba předělat (princ Charles mluví o "zodpovědném kapitalismu"). Pandemie koronaviru s jeho lockdownem dává k přepracování jedinečnou šanci, ale rychle se to nepodaří, a proto lockdown by měl být prodloužen.

  Mnoho lidí se ptá: kdy se vrátíme k normálnímu životu?
  Odpověď je krátká: nikdy.
  Náš příběh bude rozdělen na dvě části: před koronavirem a po něm."
  https://www.fondsk.ru/news/2020/12/19/covid-19-nachalo-velikoj-perestrojki-52510.html

  • Jéňa napsal:

   @“Valentin Katasonov“

   „Pandemie“ a nová finanční a měnová architektura USA
   BlackRock povede Velkou perestrojku
   https://www.fondsk.ru/news/2020/12/26/pandemia-i-novaja-finansovo-denezhnaja-arhitektura-us-52556.html

   Generální ředitel BlackRock Larry Fink řekl: „...jsme na pokraji zásadního přeformátování financí.“ BlackRock bude mít na starosti tento proces. Hodnota těchto aktiv na světě, které BlackRock považuje za udržitelné (udržitelné), se dnes odhaduje na 17 bilionů dolarů, ale během příštích pěti let se mohou zvýšit na 120 bilionů.

   V dubnu jsem napsal (Kasatonov): „BlackRock, největší investiční fond na světě, povede boj proti COVID-19.“ Nyní, na samém konci roku 2020, kdy boj proti COVID-19 přerostl v dlouhodobou globální restrukturalizační operaci, mohu říci, že tuto perestrojku povede investiční fond BlackRock.

 20. Jéňa napsal:

  @"článek s názvem - Strategie "jeden pás - jedna cesta" a strategická nestabilita na Blízkém východě."

  První nákladní vlak z Turecka do Číny prošel dopravním koridorem jako součást čínské strategie "Jeden pás - jedna cesta"_ BRI.

  https://colonelcassad.livejournal.com/6415396.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!