Americké volby: Několik států žaluje u Nejvyššího soudu – takto bude zachráněno Trumpovo prezidentství

106029409-1563553732796trump_fistsV USA to bude vzrušující. Poté, co Nejvyšší soud USA zamítl žalobu republikánů z Pensylvánie na výsledek voleb, se mainstreamová média holedbala, že prezident Trump nyní nadobro prohrál. To je stejně špatně jako téměř vše, o čem bylo v mainstreamových médiích informováno v případě výsledků voleb v USA. Protože nyní je konečně soudní spor, který „celou věc“ otočí. Jásot mezi Trumpovými nenávistníky po celém světě: Nejvyšší soud USA (SCOTUS) zamítl žalobu republikánů z Pensylvánie na volební postup a platnost volebních výsledků v Pensylvánii. Texaský senátor Ted Cruz měl poskytnout ústní odůvodnění. Skončilo to pro prezidenta Trumpa? - Vůbec ne. Další žaloba je nyní na stole u SCOTUS.

Stát Texas byl první, který podnikl právní kroky proti houpajícím se státům. Řada dalších států se od té doby připojila k soudnímu procesu v Texasu. Právě teď jsou to Louisiana, Missouri, Severní Dakota, Arkansas a Alabama. Následovat by mohly další*. Na rozdíl od Trumpovy kampaně a jejího právního týmu nemusí státy procházet „nižšími úrovněmi“, ale okamžitě kontaktovat SCOTUS.

*) K Texasu se zatím připojilo 17 dalších států. Zdroj: https://www.watergate.tv/der-us-wahl-krimi-live-ticker-aktualisiert-5/

Pro samotný SCOTUS je žaloba federálních států úlevou. Nálada v USA je tak nažhavená, celá země je tak hluboce rozdělena, že jakékoli uvažování o této záležitosti jedním nebo druhým směrem by bylo považováno za stranické jednání, což by mělo malý deeskalační účinek.

Vzhledem k žalobě, podané řadou států kvůli neústavnosti volební certifikace ve swing-státech, je SCOTUS v mnohem pohodlnější situaci, protože je schopen vypořádat se s ústavními problémy, místo aby se musel odvolávat na konkrétní volební podvody. Má legislativní historii.

To znamená, že Pensylvánie, která je v současné době vylíčena jako „odstřižená“ kvůli odmítnutí pensylvánských republikánů od soudu SCOTUS - což pak vedlo k předčasné zprávě, že Trump již vystřílel poslední prach - bude stále problémem. Samozřejmě za předpokladu, že SCOTUS neodmítne také soudní proces států Texas, Alabama, Arkansas, Severní Dakota, atd.

Pokud by to však udělal, vyvstala by otázka, proč je vůbec zapotřebí Nejvyšší soud. Kromě toho, kdyby ji odmítl, Spojené státy americké by byly minulostí. V budoucnu by to byly Čínské státy americké. Více o roli Číny v USA níže ( Trump: „V příštích několika dnech dojde k mnoha velkým věcem“ - výbor odmítá Bidena jako zvoleného prezidenta ).

 

Silnější žaloba

Skutečnost, že se SCOTUS necítil odpovědný za soudní proces pensylvánských republikánů, je pravděpodobně způsoben skutečností, že federální státy organizují vlastní volební postupy, a proto je to na nich. Alespoň pokud jejich předpisy neporušují ústavu USA. Skutečnost, že volby v Pensylvánii mohly porušit ústavu USA, nebyla směrem úderu republikánských žalobců.

Proto pravděpodobně došlo k zamítnutí žaloby. V Pensylvánii však pravděpodobně došlo k porušení americké Ústavy, a to ve dvou ohledech: V Pensylvánii se pravidla volebního procesu změnila jen na jaře letošního roku - oficiálně kvůli - * tärä! * - COVID-19. Tyto změny porušují jak příslušné zákony státu Pensylvánie, tak ustanovení Ústavy USA.

Ve skutečnosti vedly k tomu, že i přes šestinásobný nárůst poštovních hlasů ve srovnání s rokem 2016 byla prakticky všechna dříve platná pravidla pro bezpečnou identifikaci voličů, která dříve platila po staletí, hozena přes palubu ( tříhvězdičkový generál vyzývá Trumpa, aby vyhlásil stanné právo a zahájil hromadné zatýkání pod vojenskou autoritou).

To je voda na mlýn pro ty, kteří tvrdí, že volební podvody byly připraveny v dostatečném předstihu. Mimochodem, soudci Nejvyššího soudu v Pensylvánii byli přehlasováni v poměru 5 (Dem): 2 (Rep) odpovědnými osobami ve státě, který byl Demokraty ovládán po celá desetiletí.

Změny pravidel provedené těmito soudci (z důvodu - * tärä! * - COVID!) porušují ústavu „Pensylvánského společenství“, protože o nich mohl zákonodárce rozhodnout jen tak, že měly být také oznámeny ve všech novinách a že o tom mělo proběhnout veřejné slyšení. Nic z toho nebylo v Pensylvánii zaznamenáno. Změnu volebních podmínek provedly soudy, které k tomu neměly pravomoc.

Jednalo se o zákonné zmocnění, které již porušovalo pensylvánský zákon. Tak vznikl druhý legální problém, který se týká všech voličů v USA. Změny, které vstoupily v platnost na základě domněnky autority soudců v Pensylvánii a prostřednictvím kterých byla identifikace poštovních voličů prohlášena za prakticky zastaralou, jsou porušením zásady rovného zacházení s ústavou USA - a to také dvěma způsoby.

Pokud jde o volební identifikaci, byly vytvořeny dvě kategorie voličů, kteří byli rozděleni na ty, kteří se osobně dostavili k volbám a museli se na jedné straně podrobit kontrole totožnosti, a na druhé straně obrovské množství voličů, skládajících se ze svazku nekontrolovatelných hlasovacích lístků nejasného původu (Trumpova skrytá válka proti hlubokému stavu po celém světě - přestřelka ve Frankfurtu?).

Skutečnost, že jiné státy nepodnikly žádné srovnatelné změny pravidel - a rozhodně žádné, které jsou nezákonné podle zákonů jejich vlastního státu – změny pravidel způsobily, že hlasování v Pensylvánii mělo vliv na hodnoty všech hlasů v ostatních státech, leží žaloba proti swing-státům na státu Texas a dalších státech Unie.

Údajná zisková rozpětí ve swing-státech jsou tak nízká, že by se tamní volební výsledky převrátily, pokud by jen polovina údajného a dobře zdokumentovaného podvodu měla být potvrzena soudem, což by bylo příliš zdlouhavé vzhledem k převládajícímu časovému tlaku.

Na rozdíl od zamítnuté soudní žaloby republikánů, vlastní podnět k předběžné soudní žalobě proti státu Pensylvánie a jeho volebnímu osvědčení, musejí houpající se (swing) státy, žalované Texasem a spol., podat prohlášení o obraně usnesením SCOTUS do čtvrtka 10. prosince 2020 / 9:00 hodin času na východním pobřeží. Soudní proces probíhá od půlnoci. Je také docela možné, že SCOTUS zamítnutím žaloby signalizoval zamýšlenému mluvčímu navrhovatelských republikánů, Tedovi Cruzovi, že Nejvyšší soud by měl s žalobou států jednodušší práci, než kdyby ji podal jeden z republikánů.

Volební spor v USA je proto dvojí. Na jedné straně je to otázka volebních podvodů jako takových a na druhé straně jsou to protiústavní okolnosti, které to usnadnily. Posledně jmenovaná okolnost je cílem soudního sporu státu Texas a spol. Pokud SCOTUS dospěje k závěru, že pořádání voleb v houpajících se státech, konkrétně v Pensylvánii, bylo nezákonné, volební hlasy těchto houpajících se států budou ztraceny. To by bylo asi 60 hlasů, které by pak Bidenovi chyběly. V takovém případě by Donald Trump téměř jistě zůstal prezidentem (operace „mop-up“ vede k Trumpovu drtivému vítězství - USEUCOM převzal kontrolu nad servery v Německu).

 

Rozpálená nálada a Čína

Z demokratického hlediska bylo volební vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 takřka provozní nehodou v historii, bizarním vykolejením. Trumpovy šance na vítězství byly na této a na druhé straně Atlantiku považovány za tak zanedbatelně mizivé, že to prostě nechali toho „blázna“ udělat v naději, že se ztrapní. Co to bylo místo toho? - Byl to Pustekuchen*.

*) Jde o nepřeložitelný německý výraz s přibližným významem „bez šance!“

Establishment narazil na svou vlastní aroganci. S vědomím, že vlastní lesk a sláva budou s vyhlídkou na další čtyři roky s Trumpem extrémně chudé, musely volby v roce 2020 napravit „chybu“ roku 2016 za každou cenu a absolutně všichni. To, že toho lze úspěšně dosáhnout, bylo kladně zodpovězeno, protože stále měli mezinárodní kontakty z Obamových let a z těch před tím a mohli je využít pro svůj vlastní prospěch, zejména s Čínou.

Zdá se, že zejména Čína je více „zapojena“ do procesu voleb v USA v roce 2020, než se dosud předpokládalo. To, že „State Street Capital“ jako sdružení vlastníků společnosti „Dominion Voting Systems“ a bývalí manažeři Dominionu společně obdrželi od Číny 8. října 400 milionů amerických dolarů prostřednictvím švýcarsko-čínské dceřiné společnosti banky UBS se sídlem v New Yorku, je jen jeden detail.

Jistá společnost toho času v USA vytvořila video z Číny (zde vložené do videa Tuckera Carlsona), jež je šokující v neposlední řadě svou otevřeností. Prominentní čínský podnikatel vysvětlil, jak lze během dvou desetiletí dosáhnout vzestupu Číny ke světové mocnosti (americké volby: v Číně bylo vytištěno 5 milionů padělaných hlasovacích lístků).

Upřímně řekl, že Čína dosadila „své lidi“ do vnitřního kruhu vlivných mocností v USA. Kdo by si okamžitě nepomyslel na Joe Bidena, jeho syna Huntera a jejich podnikání s Čínou? Čínský podnikatel doslovně: „Proč se USA a Čína dokázaly dohodnout na všech možných výsledcích jednání v letech 1992 až 2016? Protože máme naše lidi nahoře.

Na vrcholu vnitřního kruhu amerického vlivu a moci máme své staré přátele. “To znamená nejen americké vládní úředníky, ale také Wall Street, BigTech, Big Media atd. atd. Mimochodem, měl by existovat důvod, proč prezident Trump vždy mluví o čínském viru místo o koronovém viru.

I v USA si stále více lidí uvědomuje, o čem zřejmě je údajná pandemie. Méně o vysoce nebezpečné epidemii, ale spíš o politickém nástroji, který používají globalistické elity ke zrušení demokracie, svobody a základních práv - jinými slovy: k přípravě na „velký reset“. Jsou to právě demokratické státy v USA, které se ve svém hysterickém „pandemickém boji“ snaží překonat koronový režim v Německu.

Američtí demokraté jako celek jsou zase taženi arénou doleva na nosním kruhu, lidmi jako Alexandria Ocasio Cortez, Elizabeth Warren, Jon Osoff a Raphael Warnock. Pokud by tito dva vyhráli georgijské „runoffs“ 5. ledna 2021 proti dvěma republikánům Kelly Loefflerové a Davidovi Perdueovi - a poté by se přesunuli do Senátu USA, republikánská většina v Senátu by byla historie - a celá řada globalisticko-nedemokratických zvěrstev by mohla projít Senátem USA, když by tam byli dva nejhorší ... -

1. Inflace nejvyššího soudu USA z devíti na nejméně 24 soudců, většinou s lístky Demokratů. Ve výsledku by samotný Nejvyšší soud USA mutoval z orgánu výkonu spravedlnosti do kvaziparlamentu, v němž by politické přesvědčení vedlo k rozhodnutí v právních otázkách většinovým rozhodnutím. To by byl takříkajíc „pseudodemokratický dav“ nejvyššího amerického soudu.

2. Zrušení volebního kolegia je na pořadu jednání. To znamená, že všechny budoucí prezidentské volby v USA by byly v souladu s přímými volbami známými v Evropě. Otcové zakladatelé Spojených států velmi dobře věděli, proč volili prezidenta nepřímo. Jak správně měli takovou regulaci, ukazuje aktuální hackerství ohledně výsledku voleb - volební podvod.

Volební kolegium je mimo jiné zařízením pro předcházení volebním podvodům. Při volebním chování jsou voliči povinni vzít v úvahu volební výsledky ověřené jejich příslušnými státy, ale zhruba v polovině (26:24) ze všech států k tomu nejsou nuceni. Tam mohou voliči hlasovat také pro „poraženého“ kandidáta, například pokud mají dojem, že volby v jejich příslušném státě byly zfalšované.

Lze s jistotou předpokládat, že přinejmenším konzervativní soudci Nejvyššího soudu by měli mít jasnou představu o to, co je v sázce s americkými volbami v roce 2020. Není to nic víc a nic menšího než pokračující existence Spojených států jako symbolu svobody obecně, ilustrovaná na Soše svobody u vchodu do newyorského přístavu. Pokud se USA dostanou do rukou globalistické elity, jejich guvernér - Joe Biden na krátkou dobu, pak Kamala Harris - promění Spojené státy v globalisticko-komunistický trestní ústav.

Odzbrojení amerických občanů by bylo jedním z jejich prvních kroků. A s tím nechte jít s pochodní svobody po celém světě. Proto je soudní proces Texas et al. proti swingovým státům nejdůležitějším soudním procesem.

"Wow! Ve výjimečném případě největšího volebního podvodu v historii Spojených států se k Texasu připojilo nejméně 17 států. Děkuji!"

Právě proto, že ho přináší několik států Unie, Nejvyšší soud se osvobodil od podezření z rozhodnutí motivovaného stranickou politikou. Proto by pro něj mělo být relativně snadné připustit ústavní obavy předložené stěžujícími si státy - a pak jednoduše sbírat volební hlasy od houpajících se států.

To by nejen zachránilo prezidentství Donalda Trumpa, ale také pokračující existenci Spojených států jako „majáku svobody pro svět“ - a tím i svobody obecně. Rozhodně tedy stále existuje naděje až do čtvrtka 10. prosince 2020, do kdy státy žalované houpačky musely předložit společnou odpověď.

Pokud by v této reakci byly údajné nepravdy, což se ukázalo v průběhu vyšetřování volebních podvodů, znamenalo by to, že by se její signatáři stali předmětem dalšího stíhání. Lze předpokládat, že o tom právě teď velmi pečlivě uvažujete. Bez ohledu na to je rozhodnutí volební akademie stále ještě 14. prosince.

To by mohlo být samo o sobě dobré pro překvapení. Moje prognóza: Inaugurace prezidenta USA 20. ledna s Donaldem Trumpem.

Literatura:

Codex Humanus - Kniha lidstva

Světové spiknutí: kdo jsou skuteční vládci Země?

Informátor

Zdroje: PublicDomain / journalistswatch.com 10. prosince 2020

https://www.pravda-tv.com/2020/12/us-wahlen-mehrere-bundesstaaten-klagen-vor-dem-supreme-court-so-wird-trumps-praesidentschaft-gerettet/
12 Komentářů k Americké volby: Několik států žaluje u Nejvyššího soudu – takto bude zachráněno Trumpovo prezidentství

 1. proud napsal:

  "takto bude zachráněno Trumpovo prezidentství"...........bude???

 2. ventlas napsal:

  Konečné řešení lidské otázky 21.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=6E-F3_VOgWA&feature=emb_logo

  • proud napsal:

   Mozna,ale jestli,budes bohuzel hodne zklamanej..............Apropo cekam srumec az kolem leta.Nevim presne jakej bude,protoze jsem anarchii jeste nezazil,ale rozhodne nic peknyho........a pak......az bude lidstvo skutecne hodne krvacet,prijde armada a slibi rad a poradek............ve FEMA lagrech! Vzpomen si pak na me ty "slunicko". Protoze new world order porad v praxi pracuje na svym a my se jen vykecavame,rozdeleny az beda!!!! Co nerozdelej ostatni vazalove,pomaha dorazit jeste siozidovskej zmetek pjakin a jeho zpovykany debilove co nevedej do ceho se namocili!

   • Josef napsal:

    Ano proude, take si to myslim.
    Na ragauian.cz jsou pekne články.

   • Louis napsal:

    Prave hlasi, ze zaloba Texasu byla zamitnuta. Po zalobe Pensylvanie je to potvrzeni, ze SCOTUS je v rukach chazarskych Demokratu a ze spravedlnost v USA neni vymahatelna. Dalsi scenar uz se rysuje. Bez revoluce to nepujde a bude nelitostna ke vsem, kdo tento svet doted ridi a klamou.
    I k uplatnym soudcum. Vsechny sve odpurce si uz nemohou koupit.

    • Vlabi napsal:

     Po zamítnutí žaloby Nejvyšším soudem Texas vyhlásil možnost vytvoření nové americké konfederace "Unie států".
     Tedy rozpad USA, jak jej předvídal I. Panarin už v r. 1998?

   • Louis napsal:

    proude, ty nicko, co si to dovolujes? Debil jsi ty a jeste to nevis.

 3. Slávek napsal:

  Taky už to vím, Bude mít Trump dostatek podpory od armády, aby zavedl Presidentský Act a vyhlásil nové volby? Nevím nevím...

 4. michal napsal:

  za volební podvody v USA může přece Putin a Rusko a také ten ricin, kterým Putin otrávil Hřiba, Novotného a Koláře a k tomu ještě polovinu obyvatel USA.

 5. Louis napsal:

  Zajimave je, ze v narativu dezinformaci se na ovlivnovani Ruskem zapomnelo. Chaoticke pomery v USA, ovladnuti SCOTUSe Demokraty vedlo k popreni volebnich podvodu. Chazari maji skutecne vsechno v rukou, i ten SCOTUS.
  A tak se vse vlece, na jedne strane prohra za prohrou Trumpa, na druhe strane jeho neochvejna vira ve vitezstvi. Jak a cim je podlozena? Nevim. Zatim vse probiha zelvim tempem.
  Trump slibil, ze se nam konec filmu bude libit. Mne se zatim vubec nelibi a ostatnim v USA urcite take ne.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!