Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, který ani nemá hotové klinické zkoušky, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti

vakcína P - nic se nevíMinulý týden Státní úřad pro kontrolu léčiv ( SÚKL ) začal posílat jednotlivým zdravotnickým zařízením a lékárnám tento dokument https://ulozto.cz/file/nnAcNUNR4GoP/sukl-k-vakcine-pfizer-biontech-pdf , který se týká vakcín od společností Pfizer/BioNTech ( jejich název je ,,Comirnaty 500“ ), jejichž vakcíny koncem roku začínají proudit do České republiky. V lednu a únoru jich mají dorazit miliony kusů. Jenže sám SÚKL porušil zákon a vlastní pravidla.

Úkoly SÚKLu jsou takovéto:

,,Každý hromadně vyráběný léčivý přípravek podléhá před uvedením na trh v České republice registraci. V rámci registračního procesu se posuzuje dokumentace, ve které budoucí držitel registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, účinnost a kvalitu přípravku. Posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku, klasifikace pro výdej, ale i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal léčivého přípravku. Součástí rozhodnutí o registraci je i souhrn údajů o přípravku (SPC), který slouží lékařům a zdravotnickým odborníkům jako klíčový zdroj informací o léčivém přípravku.“

Jelikož chybí dokumentace o prokázání bezpečnosti, účinků a kvality přípravku, stejně jako údaje o kontraindikacích ( strana čtyři dokumentu ), takže SÚKL takový přípravek neměl vůbec zaregistrovat. Vakcína podle ( strany 17/18 ) dokumentu nemá pro Evropskou unii finální schválení, ale pouze podmínečné schválení a farmaceutická společnost BioNTech jako partner Pfizeru musí do července 2021 dodat podklady pro konečné schválení, přičemž závěrečnou klinickou studii musí Pfizer dodat evropské lékové agentuře do konce roku 2023. V Evropské unii se bude očkovat, tedy podle plánu Evropské komise, přes 300 milionů obyvatel vakcínou, která bude mít klinické studie hotové až v prosinci 2023. Jinými slovy, z obyvatel EU se stanou pokusné subjekty experimentu daleko většího, než prováděli nacisté v omezených prostorách koncentračních a vyhlazovacích táborů.

vakcína P - zkoušky

Zrekapitulujeme si současnou situaci, v jakém v kontextu je propaganda okolo očkování prováděna:

 • VIR SE SMRTNOSTÍ 0,23% ( DLE WHO ) OHROŽUJE JEN JASNĚ VYMEZENÉ RIZIKOVÉ SKUPINY
 • MÍSTO OCHRANY RIZIKOVÝCH SKUPIN SE PRONÁSLEDUJÍ ZDRAVÍ OBČANÉ ( TESTOVÁNÍ, TRASOVÁNÍ, UZÁVĚRY, LIKVIDACE ŽIVNOSTÍ I PRACOVNÍCH MÍST, VAKCINACE MÍSTO IMUNITY )
 • ZNEUŽÍVÁ SE NOUZOVÝ STAV, KTERÝ MÁ SLOUŽIT JEN PRO SITUACE VÁŽNÉHO OHROŽENÍ, NIKOLI PRO SEZÓNNÍ VĚCI: DNES JSOU TO CHŘIPKY V CHŘIPKOVÉ SEZÓNĚ, ZÍTRA TO BUDE MRÁZ V ZIMĚ…
 • LÉK, KTERÝ LZE POUŽÍT I PROTI COVIDU, EXISTUJE 50 LET A JMENUJE SE ISOPRINOSINE: JE TO AŽ 100% PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ A 70% ÚSPĚŠNÁ LÉČBA STŘEDNÍHO A TĚŽKÉHO PRŮBĚHU JIŽ NEMOCNÝCH. DÁLE JSOU K DISPOZICI ANTIVIROTIKA
 • MÍSTO VYZKOUŠENÝCH LÉČEB PRO CÍLOVÉ SKUPINY SE PROPAGUJE VŠEOBECNÁ APLIKACE EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNY, KTERÁ BUDE MÍT HOTOVÉ KLINICKÉ STUDIE AŽ V PROSINCI 2023
 • FAKT, ŽE VAKCÍNA MŮŽE ZAMEZIT VZNIKU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEZNAMENÁ, ŽE ZAMEZÍ VIRU SARS-COV-2 VE VSTUPU DO ORGANISMU A JEHO PŘESUNU NA DALŠÍ SUBJEKT. JE TEDY ZHOLA NESMYSLNÉ HOVOŘIT O „ODPOVĚDNOSTI ZA OSTATNÍ“ ANEBO DOKONCE NA ZÁKLADĚ (NE)PODSTOUPENÍ VAKCINACE NĚKOMU DÁVAT BONUSY NEBO PROTIÚSTAVNĚ ODEBÍRAT ZÁKLADNÍ PRÁVA
 • OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU ( ČI JEJICH PODMIŇOVÁNÍ VAKCINACÍ ) BY MĚLO SMYSL V SITUACI, KDY BY SE NĚJAKÁ VYSOCE SMRTNÁ NEMOC ŠÍŘILA LOKÁLNĚ ( NAPŘ. AFRICKÁ ŽLUTÁ ZIMNICE ) Z DŮVODU, ABY SE NEDOSTALA DO DALŠÍCH REGIONŮ A ZEMÍ. V SITUACI, KDY SE JEDNÁ „JEN“ O NOVÝ CHŘIPKOVÝ VIRUS, KTERÝ JE JIŽ PO CELÉM SVĚTĚ, ŽÁDNÉ OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU NEMÁ SMYSL

Z výše uvedeného je zřejmé, že se politici, kteří se experimentu, jeho propagace a vymáhání jakkoli zúčastní, tedy osoby veřejné moci jednající jménem státu, dopouští podle mezinárodního práva zločinu proti lidskosti.

Zločinem podle mezinárodního práva rozumíme chování těch fyzických osob, které v postavení státního orgánu způsobily, že jejich chování je přičteno státu jako porušení jus cogens a toto porušení pak je kvalifikováno jako mezinárodní zločin státu samotného. Jedná se o odpovědnost jak státu, tak odpovědnost konkrétních fyzických osob.

Dokumenty Amerického úřadu pro kontrolu nakažlivých nemocí uvádí, že 2,79% lidí, kteří se zúčastnili tohoto pokusu utrpělo ihned ( v řádu max. dní ) vážné zdravotní následky, které vyžadovaly nemocniční péči a dlouhodobou pracovní neschopnost

vacc-safe

ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI

 • Čl. 7 Statutu
 • Můžou být spáchány i bez souvislosti s ozbrojeným konfliktem (posun od Norimberku)
 • Musí být spáchány „jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu
 • Skutkové podstaty:

• vražda

• vyhlazování

zotročování

• deportace nebo násilný přesun obyvatelstva

zbavení svobody při porušení základních pravidel MP

• mučení

• znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, sterilizace

• persekuce určité skupiny z politických, rasových, národnostních, etnických, kulturních,

Náboženských a jiných důvodů, které MP nedovoluje

• nedobrovolné mizení osob

apartheid

• jiné podobné nelidské činy, způsobující úmyslně velké utrpení

Skutkové podstaty:

• úmyslné zabití

mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů

úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné tělesné újmy či poruchy zdraví

• rozsáhlé ničení a přivlastňování si majetku, které není ospravedlněno válenou potřebou

• nucení válečných zajatců nebo jiných osob, požívajících ochrany, ke službě ve vojsku

• svévolné zbavení válečného zajatce nebo jiné osoby, požívajících ochrany, práva na spravedlivé a řádné

Jak sami vidíte, tak to, co připravují naši politici pod vlivem globalistů a farmaceutických kartelů, splňuje hned šest skutkových podstat zločinu proti lidskosti. Něčeho se již dopustili a to hlavní je teprve před námi. Pokud myslí vážně některé své úvahy a budou na nich trvat i situaci, kdy budou již přímé škody na zdraví a životech jako následek této vakcinace ( zatím vyplouvají na povrch v USA, kde 3150 lidí z 112 807 očkovaných skončilo v dlouhodobé pracovní neschopnosti a v nemocnicích ), tak mohou politici svůj zločin proti lidskosti rozšířit o úmyslné zabití, případně o genocidu, pokud se škody na zdraví budou jevit jako ohrožující celou společnost.

Takže politici, máte poslední varování. Pak vykročíte na cestu, ze které pro vás už nebude návratu a nakonec budete mezinárodními elitami předhozeni davu, obětováni.
23 Komentářů k Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, který ani nemá hotové klinické zkoušky, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti

 1. Eschatolog napsal:

  škoda, že autor patrně nenahlédl kdysi do Gigantu Třeboň s jeho 35000 obyvateli - Pištíkovými soudruhy, prase je inteligentní tvor - o samotě, tam se kdokoliv bál vstoupit do kotce, pár odvážných proroků multikultury a bratrství vstoupilo a už je nikdy nikdo neviděl, takové očkováni proti července byla úplná logistická operace who, stačilo nalákat pašíky na dobrotu a sami se radostně stavěli do náběhových uliček z ocelových profilů a jeden druhého pobízeli k veterinárnímu technikovi s očkovací pistolí v očekávání dávky krmení v druhém kotci, a to ani neměli internet :-) , ostatně tento kulturní návyk byl pak použit pro odvoz na jatka i na jatkách samotných, tolik o zvycích a tradicích savců

 2. Maroš napsal:

  „Voľakedy“ očkoval praktický lekár, ktorý poznal aj kontraindikácie. Dnes budú vakcinovať v centrách – 500 denne, teda aj keby som si zobral so sebou kartu za desaťročia dozadu – nikto to čítať nebude! Je to OK podľa lege artis?! Čiže – nemôžu takýmto spôsobom nanútiť nikoho! Respektíve „môžu“ – ako zločin proti ľudskosti! A čo sa týka experimentov na ľuďoch s týmto svinstvom – je to priame porušenie Norimberského kódexu a patrí to pred Medzinárodný trestný tribunál v Haagu!

  Ďalšia vec – tie vakcinačné strediská vznikajú „kvôli nízkej teplote uskladnenia“?! Hovno! Oni chcú vyšachovať praktických lekárov z toho, že by svojim ľuďom falošne potvrdili vakcináciu! Na toto môžete zabudnúť! Už v tom je zabudovaná tá nadnárodná moc – lekári sú im dobrí len ako užitoční idioti – nie samostatné medicínske subjekty. Veď si ich tak kúpila a vychovala farmakomafia – tak čo by chceli „samostatne riadiť“, že.

  V minulosti som hovoril, že ten podlý Archón Matovič bez problémov obetuje aj „svoju“ rodinu! A je to tu!

  TOP SOCIOPAT sa prebral – v medializovanej konkurencii placebo komediantov!

  „Aby premiér Igor Matovič dokázal, že očkovanie je bezpečné, je ochotný poslať na očkovanie svoju rodinu. Ale iba vtedy, ak dostane dostatok srdiečok a lajkov na sociálnej sieti.“
  https://www.infovojna.sk/article/matovic-predhodil-davu-svoju-rodinu-ked-bude-dost-lajkov-posle-ich-na-ockovat-sa-proti-koronavirusu

  „Prezidentka, ministri či poslanci môžu pracovať aj s pozitívnym testom na COVID-19. Rozvrat štátu v priamom prenose, reaguje poslanec Podmanický“
  https://www.infovojna.sk/article/prezidentka-ministri-ci-poslanci-mozu-pracovat-aj-s-pozitivnym-testom-na-covid-19-rozvrat-statu-v-priamom-prenose-reaguje-poslanec-podmanicky

  Čiže – boh chráň toho, kto nejakého „pozitíva“ obviní z trestného činu šírenia nebezpečnej choroby! Toto sú úplní idioti pri moci, ktorí jednoducho nepoznajú mieru! Ja im predpovedám veľmi krutý osud!

  „Norimberský kódex

  Norimberský kódex[1] je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.
  Desať bodov norimberského kódexu

  Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
  Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.
  Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
  Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
  Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
  Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
  Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
  Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
  Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
  Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
  Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.“
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_k%C3%B3dex

  Povedané stručne – za poškodenie zdravia národa a jednotlivcov – POPRAVÍME VÁS! Bez odpustenia!
  Mor ho!

  Stále tvrdím – niektoré zločiny treba nechať dokonať – kvôli jednoznačným dôkazom! Ale vtedy treba exemplárne trestať! ELIMINOVAŤ! Pretože pokiaľ budeme zločincom neustále len odpúšťať akúsi „prípravu“ – nikdy sa poriadne nevyspíme!

  Ak je teda pravda, že alternatívne médiá sú pod dohľadom polície a tajných služieb a tie pracujú pre vládu – žiaden zmrd z vlády sa nemôže vyhovoriť, že o týchto kriminálnych skutočnostiach nemal informácie! A pokiaľ viem – vládni zmrdi sa nemôžu vyhovárať na to, že „iba plnili niekoho rozkazy“! Oni majú v rukách takú moc, aby štát dokázal čeliť akémukoľvek nadnárodnému zločineckému zoskupeniu! Lenže oni sú členmi tohto zločineckého zoskupenia! Budú to rýchle procesy!

 3. Vaska napsal:

  nevím zda to tu už bylo – 11 let staré : https://www.infowars.cz/post/11-let-star%C3%BD-po%C5%99ad-o-konspirac%C3%ADch-p%C5%99edpov%C4%9Bd%C4%9Bl-dne%C5%A1n%C3%AD-situaci

  jinak: proč tak pospíchaj a tu sračku chtěj mermomoci do lidí dostat v co nejkratším čase ?
  proč znemožňujou ruskej sputnik V ?
  proč vražděj lidi, kteří by jim zřejmě mohli do toho hodit vidle ? – (dočtěte do konce) – https://www.infowars.cz/post/11-let-star%C3%BD-po%C5%99ad-o-konspirac%C3%ADch-p%C5%99edpov%C4%9Bd%C4%9Bl-dne%C5%A1n%C3%AD-situaci
  proč ta šaškárna s očkováním státníků ?

  samé proč – co z toho plyne – ta sračka v sobě skrývá něco daleko horšího – je to můj názor

 4. odkaz napsal:

  virolog CDC přiznal: „Nyní jsme vytvořili více nových výskytů viru, než jsme zastavili.“

  https://zpravy.dt24.cz/zahranicni/who-konecne-priznala-ze-gatesem-podporovana-vakcina-zpusobila-nedavne-vypuknuti-obrny-v-africe/

 5. proud napsal:

  Tak si teda taky prisadim:https://www.biosferaklub.info/vedci-varuju-pred-rizikom-nakazy-hiv-vakcinami-proti-covid-19/ , ma to ale hacek...........sam neverim na existenci HIV.......

 6. Maroš napsal:

  "Núdzový stav bude možné predlžovať donekonečna, poslanci Matovičovej vládnej koalície schválili novelu zákona"
  "Poslanci v súvislosti s novelou ústavného zákona o bezpečnosti štátu v pondelok schválili aj novelu zákona o Ústavnom súde SR. Rovnako o nej rokovali zrýchlene. Cieľom novely je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.

  Novelu poslanci odsúhlasil po tom, ako hlasovanie dvakrát preložili. Dôvodom bol nedostatok poslancov vládnej koalície pre karanténu. Na odsúhlasenie ústavnej novely totiž treba 90 hlasov poslancov. Dostatok poslancov koalícia nazbierala po tom, ako hlavný hygienik SR udelil výnimku poslancom NR SR, ministrom či prezidentke SR pracovať aj v prípade, ak sú pozitívni na ochorenie COVID-19."
  "Pozrite si a zapamätajte si dobre ako hlasovali jednotliví poslanci TU."
  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=45191

  "Čaputová novelu zákona podpísala"
  https://www.infovojna.sk/article/nudzovy-stav-bude-mozne-predlzovat-donekonecna-poslanci-matovicovej-vladnej-koalicie-schvalili-novelu-zakona

  Čiže - keď sa vietor obráti - MY /Já a Rudolf/ - im odsúhlasime tresty smrti - zoznamy aktívnych osôb korona podvodu a ich obsadenie visia všade denne na mainstreame. A internet je kurva, ktorá si pamätá!

 7. Palko napsal:

  Politici by měli dát na stůl dohodu, kolik peněz stát lidem zaplatí za jednotlivé vedlejší účinky, odstupňovaně, od pracovní neschopnosti, přes dlouhodobé následky, přes trvalé následky lehkého rázu, trvalé následky těžkého rázu, až po smrt. Nic takového dosud na stole není, Andrej Babiš čísla a částky na stůl zatím nedal, Igor Matovič totéž, nechce a přitom horečka přes 38 stupňů po vakcinaci může být smrtelná pro staršího člověka! Toto si politici chtějí vzít na svědomí, že budou dělat z občanů laboratorní myši a aplikovat jim komerčně neověřené americké mRNA vakcíny? Co si to politici vůbec dovolují? Je možná taková drzost? Ano, je to možné, protože demokracie skončila, nastává total control. A úplná ztráta důvěry v lékaře bude přitom dalším důsledkem tohoto procesu.

  • proud napsal:

   A to je prave ten problem,respektive je jich vic,vezmem si jen ty cos nastinil. 1/Politici- na ty se spolehas a myslis si ze oni neco? Oni neco,pro sebe,jen dokud je nechas,to by si mel nejdriv kazdej uvedomit,podobne s diktaturou,nechas je,mas ji.2/k doktorum,pises o duvere? Nikdy jsem jim neveril,maximalne u chirurgu a starejch praktiku,co uz nejsou mezi nami a znali "babsky leceni",treba karlovarskou soli.Pak nekteri z neuralgie,ale muselo je to bavit,co umeli rozhejbat treba ztuhlou pater,aby te vecne nebolela hlava. Pak zubari,zase jen nekteri,co ti vytrhli zub tak,abys nedostal zanet.Tim vycet konci. Dokud budes doktora platit za leceni a ne bud vyleceni,nebo naopak za to kolik ma zdravejch,padnes do osidel farmakoncernu s nim. O penezich a zakazech a narizenich obecne ani pak nemluve,tak se nevladne,tak se zenou stada ovcanu.im se dostaneme ke kafemlejnku co porad opakuju o konci politiky,stran a vlade lidu referendama a tak dale.

 8. Monika Ikema napsal:

  Ve Švýcarsku Pfizer zakázán vaxinovat včera veřejně odmýtla i Austrálie ! Japonsko zatím neuvedla kdy a čím se vaxinovat bude ! Pokud žijete v cizině z ambasády vám chodí pokyny co a jak se zachovat ! Nechápu proč vaše vlády přijali tu nejhorši vaxinu která neprodělávají ani roční vyskum a normálně predhodila celi stát na pokusnou králikarnu ! Je to zločin proti lidskosti a ty zrůdy ve vládě za to budou pykat !

  • Maroš napsal:

   Okrem kovid debilizácie a genocídy treba pamätať aj na ďalšie vrstvy problémov – plánovanú výmenu bieleho obyvateľstva v Európe za negroidnú rasu z Afriky a plánovanú islamizáciu! A tomuto bude treba fyzicky-početne čeliť! Preto nie je jedno, koľko našich blbcov pokape po vakcinácii doboha! Už dnes si tie fašistické kurvy odhlasujú čo chcú, tak pozor na to, ako im ešte dovolíme vyrásť a do čoho nás ešte môžu zatiahnuť – Matovič = islamovič!

   Pozrite si riadne drsný film o posledných SWAT bojovníkoch proti Islamskému štátu /Daeš/ pri oslobodzovaní Mosulu. Zničená krajina, zničení ľudia, smrť prichádza odvšadiaľ a prakticky okamžite. Zrada nezostane nepotrestaná! Bez titulkov /s dabingom/ by film nepôsobil autenticky – drsná perzština a arabčina sú súčasťou prostredia. Film podľa skutočných udalostí. Včera som ho objavil a dnes som si ho kvôli prehliadnutým detailom pozrel znovu. Pointa /univerzálna/ je v závere.
   https://www.freefilm.to/film/mosul

   https://www.mojevideo.sk/video/2bb01/matovic_islam_je_mierumilovny.html

   "Keď v januári 2020 v televíznej diskusii, súčasný premiér Igor Matovič povedal, že chce po voľbách nastoliť v krajine atmosféru strachu, nikto jeho vyjadreniu nepripisoval žiadny význam." - lebo satanisti musia pred Stvoriteľom hovoriť pravdu - aby sa každý, koho sa to týka, mohol rozhodnúť - konať, alebo nekonať proti tomuto, a preto satanisti hovoria tú pravdu vždy takým "srandovným" spôsobom, aby jej nikto neveril! A tak im to prechádza! "Aby sa ľudia na Slovensku nebáli zomierať!" - Čaputová detto!
   https://www.infovojna.sk/article/ked-rozum-zostane-stat

  • asyle napsal:

   nějaký link k tomu Švajcu, prosím? Hledala a nenašla jsem. Dík.

 9. Louis napsal:

  Vakciny jsou ted nezavisle na oficialnich laborkach analyzovany. Jestlize se potvrdi podezreni, ze jsou tam latky zpusobujici neplodnost, budou politici volani k odpovednosti. A beda, kdyz se tak nestane!

 10. Monika Ikema napsal:

  asyle : Lidi žijící v cizině dostávají pravidelně informace od svého velvyslanectví ! Moje matka od vás odešla já se již narodila ve Švýcarsku a provdala se do Japonska ! Na očkováni dostanete předvoláni a pokyny kam se dostavit ! Vaxinaci firmou Pfizer byla zamýtnuta po celém Švýcarsku a očkováni odvolání !

  • asyle napsal:

   Díky za info. :) Mám ve švýcarsku příbuzné, ale nejsme roky v kontaktu.
   V Japonsku se chystají očkovat čím, mohu-li se zeptat?
   Sama mám vakcíny (jakékoliv) kontraindikovany, ale jde mi o příbuzné, práci atd. Děkuji.

 11. Sasin napsal:

  Jak se neziskovky z města začnou srát do světa, vzejdou z toho dycky spíš sluníčkové nesmysly.

 12. Maroš napsal:

  O ČO "HRÁME" VO V4!

  Hráme o pokračujúce životy našich 8-tisíc rokov starých pokolení TU! Hráme o našu jedinečnú DNA. Hráme o najdôležitejšie zdroje na planéte - o vodu a o pôdu!

  https://ulozto.net/file/eIwVXpTo4eJu/vyprahli-valka-o-vodu-ngc-mp4

  Tento dokument odstránil z internetu sám National Geografic, dôvody pochopíte z obsahu.

  1/ Už to, že sa objavil dabovaný v ČT, t. j. na území /spolu so Slovenskom/ hlavného rozvodia Európy - vyslovene upozornilo obyvateľstvo, že "Ups!" - voda je nad zlato!

  2/ Dokument hovorí o organizovanom zločine okolo zdrojov vody. Snahy cudzích korporácií a ich politických poskokov totálne privatizovať zdroje vody u nás sú všeobecne známe. Áno - je to vodná mafia!

  3/ Dokument hovorí o spôsobe vysídľovania pomocou nedostatku vody - pripomeňte si geoinžinierstvo, chemtrails a HAARP a tých - presne 7 rokov "biblického" sucha v oboch našich krajinách!
  Zadlžovanie farmárov = skupovanie pôdy bankami! Viď Babiš, ktorý ovláda vstupy a výstupy slovenského poľnohospodárstva a jeho skupovanie pôdy dlžníkov Agrofertom. Ha! A Babiš - podľa jeho vlastného vyjadrenia - nevlastní "nič", lebo jeho firmy patria bankám a niť vedie až do Goldman-Sachs!

  Dokument Válka o vodu po krátkom úvode vysvetľuje, ako bola začatá príprava na vojnu v Sýrii - začalo to likvidáciou jej zdrojovej základne - poľnohospodárstva. Turecko odrezalo vodu a prinútilo vysťahovať jeden a pol milióna obyvateľov do strednej a západnej časti Sýrie. Tým vznikol sociálny aj humanitárny problém, takže prvých utečencov do EU vyhnal klimatický terorizmus Turecka - nie Islámsky štát. V každom prípade - podľa plánu globalistov na islamizáciu EU a výmenu jej obyvateľstva.

  4/ Dokument pokračuje, ako si Izrael privlastnil vodu Jordánu a fakticky tým terorizuje palestínske obyvateľstvo a Jordáncov. Dôvod? Arabi údajne nevedia s vodou zaobchádzať efektívne. Takže veľký pozor na to, kto si chce korporátne privlastniť NAŠU vodu kvôli "efektivite"

  5/ Dokument pokračuje "ódou" na Izrael - akú úžasnú technológiu vlastní - odsoľovanie morskej vody membránovým spôsobom, čo vyžaduje obrovské množstvo energie a následnú úpravu na vodu pitnú. Tejto technológii predchádzala technológia vymrazovania.

  Ku tomuto z iných zdrojov - podľa jednej s prednášok prof.Petra Staněka - 4 Slováci sú autormi patentu na unikátnu výrobu pitnej vody - aj z odpadových vôd! Chybička krásy - vyžaduje to prístup k nanotechnologickej úprave striebra, čo Slovensko nemá. A teraz pozor - Izrael sa chce stať svetovým lídrom výroby pitnej vody na Zemi! Existujú konšpiračno-teoretické informácie, že Izrael už je schopný dekontaminovať vodu znečistenú spádom z chemtrails, teda - ak sa sionisti nedostanú ku priamej kontrole vodných zdrojov cez svoje korporácie a banky - kto vodu aj bude mať, ale nebude pitná - bude musieť spolupracovať s Izraelom pri jej úprave, takže nebuďme o 10-20 rokov prekvapení, že niekam posielame našu vodu, aby sme ju mohli odkúpiť späť upravenú na pitnú! Tu sa stále hrá o TOTÁLNU KONTROLU ZDROJOV NEVYHNUTNÝCH NA PREŽITIE!

  6/ A táto kontrola sa dá fyziky zrealizovať tak, že sa vyhladí a vymení pôvodné obyvateľstvo, ktoré má historický, kultúrny aj dedičný vzťah k týmto zdrojom! Naši MÚDRI PREDKOVIA sa tu zastavili, pretože tu našli všetko čo potrebovali pre tvorivý život napĺňaný prácou, pretože naša kultúra nie je kultúrou kozmopolitných židovských obchodníkov a chazarských výpaľníkov! Veru - srať na celého Jánošíka - to je ďalší kultúrne deštruktívny mýtus o gangsterskej a cudzo-agentskej "spravodlivosti". U nás stále platí - "Cudzie nechceme a svoje si nedáme! Mor ho!"

  7/ Čiže ak si dáte info z tohto dokumentu do súvisu aj s tým, ako Čína odrezáva vodu Indii, nadávne "pretrhnutie" priehrady v Laose, pokukovanie Číny /= svetové centrum riadenia globalistov/ po ruskej vode, po Bajkali, geoinžinierske odrezávanie európskeho rozvodia ČR a SR od pravidelných zrážok - musí vám byť jasné, čo robia tie zasrané chemtrail lietadlá nad našimi hlavami!

  Detto výmena-likvidácia rusko-ukrajinského obyvateľstva na Ukrajine - voda, pôda! Ukrajina samá stať centrom Chassidskej ríše. Čiže - vychádzajúc z info, že agentúry BBC a NGC sú nástrojmi globalistov - niet sa čo diviť, že z internetu sťahujú aj vlastné dokumenty.

  Stiahnite si to, než to zmizne aj odtiaľ. Tento dokument by mali vidieť hlavne žiaci a naši mladí ľudia - že voda netečie automaticky z kohútika!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!