KURGIŇAN: KORONAVIRUS — JEHO CÍLE, AUTOŘI A VLÁDCI – ČÁST VII – pokračování

Richard-Hatchett-interview-with-BBC22. dubna 2020 The New York Times připomněl, že myšlenka sociálního distancování jako prostředku nemedikamentózního zákroku v boji proti epidemii byla poprvé formulována v Národní strategii boje proti pandemické chřipce (2006) a uvedl jména Carter Mecher a Richard Hatchett jako hlavních autorů této myšlenky sociálního distancování, kdy obyvatelé jednoho domu půjdou ven s rukama za zády v jednu dobu a obyvatelé jiného domu v jinou dobu - ​​a také ruce za zády. Hatchett a Mecher navrhli tento způsob izolace, který byl poprvé široce používán ve středověku, na základě požadavku prezidenta George W. Bushe. Noviny zdůrazňují, že Mecher a Hatchett museli překonat silný vnitřní odpor. Koncept sociálního distancování je dnes známý téměř každému. Když však byl v letech 2006 a 2007 poprvé prosazován federální administrativou, byl považován za zbytečný a téměř nemožný.
https://www.nytimes.com/2020/04/22/us/politics/social-distancing-coronavirus.html
V Bushově Národní strategii boje proti pandemické chřipce z roku 2006 se píše: "Ochrana hranic a přerušení dopravy budou nejúčinnější pro zpomalení pandemie, pokud budou součástí širší strategie, která zahrnuje další typy zásahů, jako jsou opatření pro boj s infekcí (hygiena rukou a pravidla kašle), sociální distancování, izolace, očkování a léčba antivirotiky“.
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/pandemic-influenza-implementation.pdf

A kdo je Richard Hatchett? Navštěvoval soukromou Vanderbiltovu univerzitu a lékařskou školu v lékařském centru univerzity. Stal se doktorem věd. Pracoval v různých lékařských ústavech. V roce 1997 pracoval v Africe s ebolou.

Od června 2002 do června 2004 pracoval jako hlavní poradce pro připravenost na výjimečné situace v rámci řízení veřejného zdraví. Tuto administrativu vytvořil za vlády George W. Bushe jeho ministr zdravotnictví Tommy Thompson, který také vytyčil téma globální karantény jako reakce na biologický úder komunistické Číny.

Poté, od listopadu 2002 do května 2003, působil Hatchett jako koordinátor programu ministerstva zdravotnictví USA pro národní cvičení pro boj proti terorismu TOPOFF 2. Účelem cvičení, které se konalo v květnu 2003, byla identifikace zranitelných míst v systému interakce mezi různými organizacemi na federální a místní úrovni v době nástupu teroristické hrozby.

Plánování TOPOFF 2 začalo v červnu 2001. Výsledkem práce stovek odborníků na obranu proti zbraním hromadného ničení byl 200stránkový scénář. Podle scénáře teroristé nejprve v centru Seattlu odpálili „špinavou bombu“ - výbušné zařízení s radioaktivními látkami.
Poté se události přenesou do Chicaga. Pacienti s příznaky podobnými chřipce začínají vstupovat do městských nemocnic v Chicagu, přičemž jejich počet se během dne stále zvyšuje. Ukazuje se, že obyvatelé Chicaga byli napadeni biologickými zbraněmi - neznámým virem.

Od července 2005 do ledna 2011 působil Hatchett jako zástupce ředitele pro výzkum radiačních protiopatření a připravenosti na mimořádné události v National Institutes of Health (NIH).

Na webových stránkách vojenského byznys centra v Severní Karolíně se uvádí, že Hatchett působil v letech 2005–2006 jako ředitel politiky pro oblast biologické bezpečnosti v Radě národní bezpečnosti v Bílém domě a byl „hlavním autorem Národní strategie implementace plánu pro boj s pandemickou chřipkou. V této funkci pomáhal rozpracovat politiku a rozvíjet strategii pro zmírnění následků pandemie a zabezpečení připravenosti na pandemii. “ https://www.ncmbc.us/wp-content/uploads/Dr.-Richard-Hatchett.pdf

Od dubna 2009 do ledna 2011 pracoval Hatchett v ústředí národní bezpečnosti USA v Bílém domě jako ředitel politiky lékařské připravenosti. Šlo o připravenost na pandemii. Konkrétně se zabýval otázkami souvisejícími s lékařským vývojem protiopatření proti pandemii prasečí chřipky 2009-H1N1.

Od ledna 2011 do března 2017 pracoval Hatchett na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb USA v divizi pokročilého biomedicínského výzkumu a vývoje (BARDA) jako hlavní lékař a zástupce ředitele. Na stejném místě byl od března do listopadu 2016 ředitelem.

Webové stránky londýnské školy hygieny a tropické medicíny uvádí následující: „Ve společnosti BARDA vedl Dr. Hatchett programy na vývoj lékařských protiopatření proti chemickým, biologickým, radiačním a jaderným hrozbám, pandemické chřipce a novým infekčním nemocem a vedl vývoj nebo napomáhal při vývoji vakcín, terapií a diagnostiky řady nových virů, včetně chřipkových virů H3N2v (hongkonská chřipka) a H7N9 (ptačí chřipka), MERS (Blízkovýchodní respirační syndrom), Ebola a Zika. “

https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/events/richard-hatchett-lshtm

Od dubna 2017 je Hatchett výkonným ředitelem CEPI. Je jasné, kdo nás zachraňuje?

Hatchett zároveň působí v představenstvu CEPI, kolegiálního řídícího orgánu, který zastupuje investory, pozorovatele a klíčové odborníky v různých oblastech souvisejících s činností CEPI.

Hatchett není jediná postava, která pochází z Rumsfeldovy minulosti a vnucuje nám covidovou hojnost.

V představenstvu CEPI je také jistý Rajeev Venkayya, prezident jedné ze společností vyrábějící vakcíny. Web CEPI uvádí pro tohoto hosta z Rumsfeldovy minulosti následující pracovní pozice: Vaccine Division, Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Takeda Pharmaceutical je největší asijská farmaceutická společnost zařazená mezi 15 největších společností na světě. Jedná se o japonskou společnost. Jejím zakladatelem byl Japonec, pan Chobei Takeda. A její klíčovou postavou je prezident společnosti, pan Yasutika Hasegawa. Společnost má sídlo v Ósace. Tam se nachází také jedno z výzkumných center. Zároveň se jedná o globální výzkumnou strukturu, jejíž závody se nacházejí na mnoha místech, včetně Ruska. Obrat společnosti v roce 2019 činil téměř 31 miliard dolarů.

Na co si vzpomněl 24. dubna 2020 člen rady CEPI, který je zároveň vedoucím divize vakcín právě této Takedy, pan Rajeev Venkayya, který kdysi sloužil jako zvláštní asistent prezidenta a hlavní ředitel biologické ochrany v Bílém domě a který byl také hlavním autorem Národní strategie pro pandemickou chřipku.

„Před patnácti lety, v reakci na hrozbu ptačí chřipky H5N1, můj tým v Bílém domě vytvořil národní strategii boje s pandemickou chřipkou . Uvědomili jsme si, že svět projde první vlnou pandemie a případně druhou vlnou bez vakcíny. Pod vedením Richarda Hatchetta a Cartera Mechera jsme ve spolupráci s vývojáři modelů nemocí a klíčovými zúčastněnými stranami vyvinuli strategii pro koordinované zásahy v raných fázích, jako je zavírání škol a sociální distancování, s cílem oddálit a zmenšit vrchol výskytu onemocnění a snížení celkového počtu případů.“ https://www.statnews.com/2020/04/24/swiss-cheese-approach-second-chance-contain-covid-19/

Protože zde, společně s Hatchettem, je zmíněn také pan Mecher, nejdůležitější informace o něm:
11. dubna 2020 The New York Times ( NYT ) napsal, že „týden po zjištění prvního případu koronaviru v USA a šest týdnů předtím, než prezident Trump nakonec přijal agresivní opatření proti hrozbě, které národ čelí - pandemii, o které se nyní předpokládá, že si vyžádá desítky tisíc životů Američanů, vyzval dr. Mecher administrativu zdravotnictví USA, aby se probudila a připravila se na možnost ještě drastičtějších kroků. "Vy jste se mi smáli, když jsem křičel o zavírání škol. Nyní křičím: zavřete vysoké školy a univerzity, “ napsal Mecher skupině Red Dawn ( Rudý úsvit ), uvedly noviny.

https://www.nytimes.com/.../coronavirus-trump-response.html

V tomto případě noviny označují „Red Dawn“ speciální e-mailovou komunikaci organizovanou hlavním lékařem ministerstva vnitřní bezpečnosti dr. Duanem Canevou a jeho blízkými kruhy lékařských odborníků a přátel. Kolegové pana Canevy byli lékaři z různých oddělení, včetně Pentagonu a ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Skupina "Red Dawn," jak řekl dr. Caneva, byla navržena ke sdílení informací mezi kolegy odpovědnými za covid-19. Red Dawn můžeme označit jako jakousi paralelní byrokratickou polotajnou strukturu.

Jedním z těchto kolegů z Red Dawn byl právě doktor Mecher. A Mecher nyní instruuje skupinu.

Jak uvádí The New YorkTimes, Mecher 28. ledna „varoval, že Světová zdravotnická organizace a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí reagují na nový koronavirus pozdě “. A NYT cituje i Mechera z jeho dopisu z 28. února : „Myslím, že data jsou dostatečně přesná, aby přesvědčila lidi, že to všechno bude velmi špatné, a budeme muset použít celou škálu nástrojů".

Vrátíme se ještě k Rajeevu Venkayyovi, který během Bushovy éry řídil Mechera i Hatchetta a další, kteří stáli u zrodu strategie totální karantény.

24. dubna napsal, že :
V tomto okamžiku můžeme podniknout tři kroky, abychom zmírnili naše nejpřísnější sociální distanční opatření a znovu otevřeli naše města.
- Požadovat, aby všichni nosili masku
- Provádět testování lidí

Kurgiňan více cituje z Venkayyova článku ( vše zde neuvádím ), který při vysvětlování strategie píše, že žádá lidi, aby si každý typ zásahu, jako je zavření školy, představovali jako kousek švýcarského sýra - jako nedokonalou bariéru přenosu viru, kterou představují díry v sýru.
"Když se na počátku ohniska zkombinuje několik částečně účinných zásahů, například plátky švýcarského sýra položené na sebe, otvory se uzavřou a přenos viru se zpomalí nebo dokonce zastaví".

- "Připravte se na opakované skoky covidu-19. Jak vidíme v Asii, oslabení sociálních zásahů by mohlo vést k obnovení přenosu viru. To bude představovat riziko, dokud u významné části populace nevytvoříme imunitu podstatné části obyvatelstva, ať už po vakcíně nebo po předchozím působení viru. Všechny zásahy nám umožní vyhladit druhou vlnu pandemie, pokud k ní dojde na podzim - nebo dříve - ale co je nejdůležitější, umožní nám koupit tolik potřebný čas, dokud nedostaneme vakcínu. “
https://www.statnews.com/2020/04/24/swiss-cheese-approach-second-chance-contain-covid-19/

A samozřejmě vakcínu dostane v každém případě CEPI, jehož členem představenstva je tento zástupce největší japonské farmaceutické společnosti a zároveň jeden z členů Ramsfeldovy skupiny, která jako první začala propracovávat karanténu, ne jako opatření ochrany obyvatelstva, to je jen záminka, ale jako způsob transformace společnosti i člověka.

Předchozí část: http://www.nwoo.org/2020/12/29/kurginan-koronavirus-jeho-cile-autori-a-vladci-1-dil/
4 Komentářů k KURGIŇAN: KORONAVIRUS — JEHO CÍLE, AUTOŘI A VLÁDCI – ČÁST VII – pokračování

 1. Josef napsal:

  Ještě delší články prosím!!!
  Uvědomte si že 70% lidí čte jen nadpisy. 25% prvních pár vět a jen 5% celý článek.

  • proud napsal:

   Celej clanek si prectes,kdyz te to tema zajima,nebo ho shledas potrebnym a hlavne smysluplnym..............

   • Josef napsal:

    Já to samozřejmě četl. Řadím se k těm pěti %. :)
    Ovšem tady jde o osvětu a informovanost co nejvyššího počtu lidí. To je nutno si uvědomit při tvorbě čláků a příspěvků. Takže buďto rozdělit na více článků anebo zhutnit.
    Uvědomme si že lžimédia fungují přesně takhle!

 2. .lak napsal:

  :lol: Nejdydelnatější dydlační dydloforie dydlační dydelnatosti dydlých dydlatých dydlavých dydlů dodydlace dydlaterie
  DYDLACE.
  https://st5.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8020498893?profile=RESIZE_710x
  https://www.youtube.com/watch?v=oVcxdRsSsvI&feature=emb_logo
  http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/vakcina

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!