Doba post-ústavní

137382473_1237109666729542_151175259867159425_oV období císařství antičtí Římané říkali, že „čím zkorumpovanější stát, tím více má zákonů“. V té době to bylo s jejích vymáháním jaksi „na štíru“. Kdo měl peníze a moc, nemusel je zase až tak moc dodržovat. Na ostatní sloužila změť paragrafů jako bič, který mohl z kteréhokoli svobodného občana udělat otroka. Otcové zakladatelé USA si při psaní Ústavy USA vzali za vzor Řím v době, kdy byl ještě republikou. Dnes mají USA – stejně jako EU – zákonů přehršel. Z Washingtonu prý pochází vtip, který je velmi oblíbený mezi advokáty. Podle něj je definičním znakem „právního státu“ to, že se v něm dobře daří právníkům. Jenže ty časy možná právě končí.
Na zádech „zvoleného“ prezidenta Joe Bidena, který na první pohled působí dojmem, že bude mít problém udržet nejen moc, ale i moč, míří jako „zvolená“ viceprezidenta do vlády a do čela Senátu dosavadní senátorka za stát Kalifornie Kamala Harrisová. Má právní vzdělání. Před zvolením do Senátu působila jako prokurátorka. Ze své právní praxe si přináší poznatek, že zákon může být kladivem na hříšníky i cárem papíru. Podle toho, jaká moc – rozuměj jak těžký balík peněz – se jím ohání.

Podle právní teorie jsou předpisy hierarchizovány. Nejvýše stojí Ústava a ústavní zákony, které společně tvoří ústavní pořádek. Pod nimi jsou zákony, které nesmí být s Ústavou v rozporu. Ještě nižší právní sílu mají prováděcí předpisy k zákonům (vyhlášky a nařízení vlády), které nesmí odporovat ani Ústavě ani zákonům. U nás je k jejich planosti nutné, aby zákon vládu nebo některé ministerstvo výslovně zmocňoval k jejich vydání. Jinak jsou neplatné a občas je Ústavní soud i zruší. Český i americký ústavní pořádek připouští, aby si dvě a více stran, které spolu uzavírají nějaký vztah, upravily vzájemná práva a povinnosti formou smlouvy. Smluvní ustanovení však nesmí odporovat ani zákonům natož Ústavě. Jinak jsou neplatná a soud je může svým rozsudkem zrušit.

V USA jsou ústavní zákony nazývány ústavní dodatky. Podle prvního dodatku je v USA „zakázáno vydávat zákony omezující svobodu slova a tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a podávat státním orgánům žádost o nápravu křivd“. Ústava ČR je mladší než Ústava USA. Otcové zakladatelé USA byli svého druhu průkopníky. Na jejich odkaz navázali tvůrci dalších ústav států s republikovým zřízením. I Ústava ČR je jí přes prvorepublikovou Ústavu Československé republiky částečně inspirována principy dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Nejvýše chráněná práva jsou nás zakotvena v Listině základních práv a svobod, která je ústavním zákonem č. 2/1993 Sb.

Podle jejího článku 17 odstavce 2 „má každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ Odstavec 3 výslovně zakazuje cenzuru. Mnozí z nás, bez ohledu na to, jestli jsme řadovými občany nebo volenými zástupci – ústavní činitele nevyjímaje – jsme se v posledních letech mohli přesvědčit, že sice máme práva zaručená Listinou, ale horší je to už s jejich vymáháním. Cenzoři řádí – zatím na udání. Teoreticky bychom mohli pomocí amerických právníků žalovat provozovatele sociálních sítí u soudu v místě sídla firmy, která je provozuje. Většina z nás na to nemá ani dost času ani dost peněz. Proto doposud protizákonné zásahy cenzorům najatým sociálními sítěmi procházely.

A podobné je to v posledních letech i v USA. Milionům lidí byly smazány příspěvky, které nějaký anonymní cenzor vyhodnotil, jako že „odporují zásadám komunity“. Většina z poškozených nemá dost času ani peněz s tím bojovat soudní cestou. Při vyhlídce na 10 let soudního putování od obvodního soudu kdesi v Silicon Valley až k Nejvyššímu soudu USA většinu přejde chuť utrácet za právníky, aby změřili u soudu síly s obřími právními týmy softwarového giganta s obratem v řádech miliard dolarů.

Minulý týden byl I. dodatek Ústavy virtuálně „veřejně spálen“, za potlesku "elit", které reprezentuje bývalá první dáma USA Michelle Obama. Sociální sítě Facebook a Twitter na její žádost zablokovaly účty úřadujícího prezidenta USA Donalda Trumpa. A hned po něm i jeho rodinných příslušníků a advokátů, kteří jej zastupují v soudních sporech proti volebním podvodům. Krátce poté, kdy byl „zabanován“ nejvyšší představitel USA, probíhala v ruské zpravodajské televizi RT debata, kde se různí právní experti přeli ohledně legality tohoto aktu. Nejdůležitější mi z celé hodinové debaty připadala otázka:
„Kde se to zastaví?“

Odpověď na ni nikdo nezná. Nyní víme, že cenzoři ve své tažení pokračují. Zlikvidovány byly tisíce profilů stoupenců Donalda Trumpa. Obří čistka bez soudního příkazu, který je podle US práva v jiných případech nutný k odebrání nebo omezení občanových práv. Miliony lidí na tento akt zvůle reagovalo přechodem z Facebooku a Twitteru k sociální síti Parler. Typické tržní řešení. Proč bych chodil na pivo do hospody, kde mi jej ředí špinavou vodou, když mohu jít do jiné osvěžovny, kde mi dají plnou míru poctivého piva.

USA si vždy zakládaly na tom, že jsou vyspělou tržní ekonomikou. Přechod ke konkurenci je právem každého občana i podniku. Formálně jej zaručuje antimonopolní zákon. Ten zakotvuje i právo podniků si vzájemně konkurovat. Výslovně zakazuje kartely, což jsou podle definice všechny druhy jednání, které omezují hospodářskou soutěž.

Antimonopolní zákony jsou ostatně také americkým vynálezem. Samotné USA vznikly totiž v reakci na zavedení kolkové daně z tiskovin, které britská vláda vypsala k sanaci dluhů Východoindické společnosti. Ta měla v době vzniku USA v britské říši monopol na řadu obchodních aktivit. Přesto byla jejími správci „vytunelována“ tak, že Parlament v Londýně na její záchranu vypsal mimořádní daně. V koloniích na americkém kontinentu byl v té době nedostatek drobných mincí, nutných k placení kolků na noviny a inzertní letáky. Obyvatele britských kolonií nová daň z tisku omezující svobodu projevu naštvala natolik, že v Bostonu demonstrativně naházeli čaj z lodí Východoindické společnosti do moře. Po této události označované jako „Bostonské pití čaje“ následovalo vyhlášení nezávislosti USA.

Ve Státech platí navíc již více než 100 let antitrustový zákon, který umožňuje soudu nařídit rozdělení podniku, který opakovaně zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Vznikl jako obrana proti Standard oil company, která ovládala většinu petrochemického průmyslu. Jeho přijetí nedokázal zabránit ve své době ani nejbohatší Američan J. D Rockefeller. Mafiánské praktiky Standardu, který bezohledně ždímal odběratele, zaměstnance i vlastníky půdy nad ložisky ropy takovou měrou, že to působilo celým USA národohospodářské škody. Na počátku 20. století jich měla velká většina lidí „plné zuby“. Na svých volených zástupcích si vymohli schválení zákona, který umožnil rozdělit Standard na několik firem, které si musely začít vzájemně konkurovat.

I s vymáháním tohoto zákona je to nejen v USA v poslední době „nic moc“. I u nás máme zákon na ochranu hospodářské soutěže. Je podobný americké předloze. Působí však u nás i Holding Agrofert. Kuřata uváděná na trh dceřinou firmou z tohoto holdingu jsou k nalezení ve všech obchodech s potravinami. Proč asi, když je osoba, která firmu fakticky ovládá předsedou vlády? Na místě je také otázka, proč se antimonopolní úřad, který je zákonem zmocněn k udržování poctivého konkurenčního prostředí, tímto faktem nezabývá.

Jestli jsme „divokým východem“ a USA vyspělou tržní demokracií se budeme moci přesvědčit v následujících dnech. Po přechodu milionů uživatelů z cenzurovaných sociálních sítí by necenzurovaný Parler měl podle teoretických zákonů trhu zažívat nebývalou prosperitu. Několik dní si jeho provozovatel mohl užívat nejen zvýšeného zájmu diskutujících, ale i masivního přílivu peněz za zveřejněnou reklamu.

Jenže pak se stalo něco, co fanoušci seriálu Hvězdné války označují termínem „Impérium vrací úder“. Největší giganti v oblasti počítačových technologií během víkendu oznámili, že Parleru vypovídají smlouvy na uskladnění dat na diskových polích a na pronájem počítačového výkonu v serverových farmách. I dnešní zákony obsahují mnoho paragrafů k zajištění staré římské zásady „pacta sunt servanda“ (česky „smlouvy se mají dodržovat“). Zákonům navzdory skupina největších počítačových gigantů přestala od půlnoci kalifornského času přestat poskytovat své služby Parleru. Čímž jej hodlají zcela zlikvidovat.

Majitelé této necenzurované sociální sítě se hodlají bránit soudně – žalobou proti kartelovému chování likvidujícímu hospodářskou soutěž. Možná si také kladete otázku, jak je něco takového možné? Nebo zda si majitelé těch největších digitálních firem myslí, že pro ně zákony neplatí? Jen pro připomenutí dodávám, že jde o firmy, které mohutně sponzorovaly volební kampaně dua „demokratických kandidátů“ Joe Bidena a Kamaly Harrisové.

Příklad k porušování práva jim dává „zvolená“ viceprezidentka Harrisová, která po Capitolské demonstraci 6. 1. 2021 vyhlásila, že hodlá „usilovat o přijetí zákona na podstatné omezení vlastnictví zbraní“. I když by takový zákon byl v rozporu s II. ústavním dodatkem, který zakazuje omezování práva na vlastnění a držení zbraní. Ve veřejném prohlášení, které zveřejnily všechny federální televize viceprezident-elect uvedla, že pokud by Kongres USA takový zákon neschválil, hodlá jej vláda uvést do praxe formou prezidentského dekretu.

V několika příspěvcích jsem označil incident se vniknutím demonstrantů do budovy kongresu USA za „neplamenný požár Říšského sněmu“. Tedy útok pod falešnou vlajkou, po němž následuje omezení ústavních práv. Události, které po něm následují mají charakter virtuálního pálení celé Ústavy USA včetně dodatků. Skupina, které byla předána moc 6. 1. 2021, se chová, jako diktátor. Jako by se nemusela bát, že ji za její výstřelky voliči potrestají volbou jiných kandidátů v příštích volbách. Jsou přesvědčeni o tom, že každé další volby budou uspořádány na stejných principech korespondenčního hlasování, k němž papaláši nepotřebují miliony skutečných voličů, ale jen tisíce žoldnéřů firem, které volby "upraví" do požadovaných čísel.

Pokud Nejvyšší soud USA proti podvodu aspoň opožděně nezakročí a pokud se obecné soudy rychle nezhostí úkolu zastavit nelegální aktivity „big tech“, které likvidují konkurenci, vypukne v USA po 20. 1. 2021 DOBA POSTÚSTAVNÍ. Není žádný důvod se za to Američanům posmívat. Stejná pravidla pro nás připravuje nejvyšší politruk EU, kterým je eurokomisařka Věra Jourová (ANO).
48 Komentářů k Doba post-ústavní

 1. Petronel napsal:

  To už se zeměkoule musí otřásat v základech z toho co se děje.
  Mám správné tušení, že bude následovat jakýsi velký třesk? Nebo postačí slovo humbuk? Začíná to smrdět nějakou občanskou válkou.

 2. proud napsal:

  Anarchismem to smrdi,umyslne vyvolanym.Je ale zase na nas,jako ostatne vzdycky,jak se k tomu postavime,nebo nepostavime a nechame to "jim",jestli si to nechame vzit,nebo jen vytluceme sionisty a jejich poskoky a zaridime si svet pro vsechny normalni lidi..........nebo jestli nas "dostanou".

 3. Jéňa napsal:

  @"Pokud Nejvyšší soud USA proti podvodu aspoň opožděně nezakročí a pokud se obecné soudy rychle nezhostí úkolu zastavit nelegální aktivity „big tech“, které likvidují konkurenci, vypukne v USA po 20.1.2021 DOBA POSTÚSTAVNÍ." - píše se v závěru článku.

  Komentář:

  "DOBA POSTÚSTAVNÍ" v USA už začala loni, na konci roku - v prosinci.
  A to dnem 11.12.2000.
  Spojené státy americké už neexistují...pouze Rozdělené státy americké.
  Historickým bodem (datumem) byla událost v pátek 11. prosince,
  JEDENÁCTÉHO - kdy Nejvyšší soud USA zamítl žalobu amerického státu Texas.

  U nás už v tu dobu bylo 12.12.2020, když jsme se to dozvěděli http://www.nwoo.org/2020/12/01/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-23-11-2020/#comment-2166149 jak pamatuji.

 4. proud napsal:

  Nechci vam tu do toho moc kecat adminove,ale jestli neco neudelate s tim sionistickym spamerem,bude problem,zaspamuje vam tady vybrany clanky a tuhle sajtu "dorazi",protoze odradi svejma sahodlouhejma zvastama, jednim na druhym, i zbytek "vernejch" a siozidovsky sajty zadnej normalni clovek skutecne nemusi............

 5. Jéňa napsal:

  @"Nechci vam tu do toho moc kecat adminove,ale..."

  ...dnes je 11 . ledna, den zajímavých zpráv. Stejně tak...jako je např.:

  11 číslo jednoho týmu hierofantů
  22 číslo - počet hierofantů a úplný souhlas obou křídel
  33 číselné opatření řízení
  44 číselné opatření kněze
  +
  další...

  Zprávy a informace se dnes hrnou pod tlakem...a pod proudem :-)
  Globální informace :-o ...nejenom z obýváku.

 6. Jéňa napsal:

  @"...dnes je 11 . ledna, den zajímavých zpráv. Stejně tak..."

  Stejně ta po vánoční pauze vychází pořad "Otázka-Odpověď" s analytikou vyšší úrovnš - od Pjakina.

  Otázka-Odpověď" dne 11. ledna 2021 (rusky)

  https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-11-yanvarya-2021-g
  «Вопрос — Ответ» от 11 января 2021 г.

  Téma jednoznačné, viz. obrázek v úvodu pořadu - takže zatím...

 7. proud napsal:

  Jak rikam,zaspamovano..............siopicovinama,my zijeme v cechach! Ale kdo chce kam,pomozme mu tam Honziku,dal nechte u nas v cechach vyhazovat z prace omnudsmanky co by bejvaly byly neco platny siozidama jako je "Jéňa" co ho nechas spamovat a otravovat lidi,kurvit jim mysleni jak to siozidi potrebujou......

 8. proud napsal:

  Nicmene........kdo chce kam,pomozme mu tam.......ze? ;-)

 9. Jéňa napsal:

  @"Pompeo „klade miny“ kde se dá"

  Pompeo vrací Kubu na seznam sponzorů terorismu, omezuje Bidenovy plány

  Akce, ohlášená s pouhými dny zbývajícími v Trumpově administrativě, obrací krok přijatý v roce 2015 poté, co prezident Barack Obama obnovil diplomatické vztahy s Kubou a označil desetiletí politické a ekonomické izolace za pozůstatek studené války, píše The New York Times.
  https://www.nytimes.com/2021/01/11/us/politics/cuba-terrorism-trump-pompeo.html?searchResultPosition=1

  Pompeo poukázal na to, že Kuba odmítla vydat vůdce kolumbijské levicové radikální povstalecké skupiny Národní osvobozenecké armády a „ukrývá několik amerických zločinců, kteří jsou hledáni na základě obvinění z politicky motivovaného násilí“.

  Podle Spojených států jsou také kubánské úřady „zapojeny do celého spektra nepřátelských aktivit v regionu“, například ve Venezuele, informují RIA Novosti a TASS. https://vz.ru/news/2021/1/11/1079545.html

  • Jéňa napsal:

   @"Pompeo vrací Kubu"

   Připomeňme si, že 1. ledna zahájila Kuba rozsáhlou reformu měnového systému. Země by měla upustit od paralelního oběhu konvenčních a takzvaných konvertibilních kubánských pesos, jedné ze dvou oficiálních národních měn, které existovaly od roku 1994. https://www.kp.ru/online/news/4139615/

   Kubánské úřady provedou zásadní finanční reformu, která ukončí paralelní řízení konvenčních a takzvaných konvertibilních kubánských pesos, informovala agentura Bloomberg.
   Od 1. ledna 2021 stanoví země jednotný směnný kurz na 24 kubánských pesos za 1 dolar,
   řekl kubánský prezident Miguel Diaz-Canel v televizním projevu.
   Optimalizace měnového systému poskytne zemi dobrý základ pro "zahájení změn nezbytných ke zlepšení jejího hospodářského a sociálního modelu," řekl Diaz-Canel.

   • Jéňa napsal:

    @"Pompeo „klade miny“ kde se dá"

    Pompeo řekl, že Al-Káida má novou hlavní základnu v Íránu. Teherán to odmítl
    https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3253852-pompeo-rekl-ze-al-kaida-ma-novou-hlavni-zakladnu-v-iranu-teheran-odmitl

    • Jéňa napsal:

     @"Pompeo „klade miny“ kde se dá"

     Plukovní sesumarizoval "kladení min" Pompea do svého článku, který nazval:

     Rozloučkové turné Pompea
     https://colonelcassad.livejournal.com/6466772.html
     Před tím, než se zřekne Ministerstva zahraničí, oznámil Pompeo řadu kroků:

     1/ Hnutí „Ansar Allah“ v Jemenu má být prohlášeno za „teroristickou organizaci“ za to, že útočí na Saúdskou Arábii. To, že to Hútíové dělají v reakci na bombardování jemenských měst, USA rozhodně netrápí.
     2/ Kuba opět plánuje vyhlásit „stát sponzorující terorismus“ jako odplatu za to, že Kuba podporovala a podporuje Venezuelu, Chavistase a Madura.
     3/ Plánuje se, že Írán bude obviněn z přechovávání a podpory Usámu bin Ládina, jakož i ze skutečnosti, že Írán skrývá bin Ládinovy ​​příbuzné.
     4/ V sobotu již byla zrušena omezení vztahů s tchajwanskými orgány, což je jasně zaměřeno na další využití Tchaj-wanu v protičínské politice.

 10. Jéňa napsal:

  @"Nechci vam tu do toho moc kecat"

  Ale představte si, P&P alias add_mini, že Trump ve Washingtonu vyhlásil nouzový stav - u Kapitolu se před inaugurací opevňuje Národní garda.

  Konečně, při věech těch starostech, co mají v Americe se Trump poprvé od nepokojů sešel s Pencem.

  Kdo by to předpokládal? :-)

  Trump zároveň neplánuje odstoupit před vypršením svého prezidentského mandátu 20. ledna.

  Troufám si říct, že do jisté míry je má kdesi u zadní části těla. :-)

  Podle vysoce postaveného vládního činitele, na nějž se odkazuje agentura AFP, to vyplynulo z prvního setkání dosluhujícího prezidenta s viceprezidentem Mikem Pencem od nepokojů v Kapitolu.
  https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3253366-ministr-vnitrni-bezpecnosti-usa-chad-wolf-rezignoval#articlewithopenedgallery

  • Jéňa napsal:

   "představte si, P&P alias add_mini"

   Že o čerstvých informacích z Ameriky píší všechna média, mainstream, alternativa – všichni (skoro).

   S rozumem i bez rozumu.
   Někteří dokonce po Trumpově vyhlášení k „vyjímečnému stavu“ se doporučují modlit...i ateistům, prý jde do tuheho https://outsidermedia.cz/trump-vyhlasil-vyjimecny-stav-ve-washingtonu-do-24-ledna/ :-o
   Prostě jim to pochoduje z tenkého do tlustého :-)

   Předpokládám ©, s dovolením (a díky), že dnes VK z AEN v nejblžší době vydá článek o blížící se další světové válce - která je zase dvěřmi...u něj už tak 22. U VKáčka se dveře se WW netrhnou. :-)

   PS
   Podporovatelů je hodně, předpokladů taky (o Americe)...a přitom: „oni se také tolik nezajímají o to, co se děje u nás“ © :-)
   Sakra, to jsou mi věci...

   Tě pic, prozatím

 11. Jéňa napsal:

  @“Prezident Trump hovoří po „Big Tech“ odstavení“...před touto akcí vypustil Trump nové video.“

  Trump odstavován nejen „Bih Tech“

  Nově vypuštěné Trumpovo video ODSTRAŇENo _viz. http://www.nwoo.org/2021/01/11/doba-post-ustavni/#comment-2167798

  6. ledna 2021 nastal bod rozdvojení - bude určovat vývoj událostí ve světě v blízké budoucnosti (měsíc-rok-desetiletí) http://www.nwoo.org/2020/12/01/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-23-11-2020/#comment-2167505

  Bod rozdvojení, tedy Dvojvládí, v nynějších státech amerických potvrdil, pojmenoval a vysvětlil včera V. V. Pjakin v novém pořadu, který je celý o těchto událostech.
  O Dvojvládí psal už Lenin, tedy nic nového...

  Čeká se na vystoupení Trumpa, má být zde https://www.youtube.com/watch?v=c_WNI43s3ds&feature=youtu.be „LIVE: Prezident Trump hovoří z Alamo“ ...z texaského Alamo u hranic s Mexikem, přesněji v údolí Rio Grande v místě přezdíváném "země Dvou lét". V roce 1836 zde proběhla bitva o Alamo. Byla jednou z nejvýznamnějších bitev Texaské revoluce, během níž se Texas odtrhl od Mexika. (citace z wiki).

  Čeká se na vystoupení Trumpa, čeká se na Alamo...přenos „Prezident Trump hovoří z Alamo“ začne za 4 hodiny (měl by), nyní čas ukazuje 16:33

 12. proud napsal:

  A co treba vcelicka,tak zvana devitka,a zobnuti do cela,problem vyresen?......co taky jinyho se sektarem............

 13. proud napsal:

  Prolecilo,ale muselo by se zacit az zeshora.Coz je nerealnytakze vcelky by zafungovaly aspon ke klidu,a kdyby se nahlasilo co a proc,ten klid by chvili i vydrzel,protoze kdo se necha vedome odbouchnout jako takyotrok pro sizida? Nikdo! Tihle to delaji,protoze jsou podobne zpovykani jako "covidaci" s hadrama na tlamach,vlastne nevedej co cinej,coz jsou,co si budeme povidat,nejlepsi otroci,kdyz si myslej ze delaj dobro,navic jakoby z vlastni hlavy,to je zaklad vsech cirkvi a sekt.

 14. proud napsal:

  Jedna vec na "covidovejch" lzich a chystany anarchii me hreje u srdce,konecne vytahnu svuj seznam a v dobe anarchie,kdy bude "vsechno" beztrestny a budeme kazdej sam za sebe,se vyporadam se vsema zmrdama a vlastizradcema vcetne siosektaru jednou provzdy ;-).Aspon mala sluzba lidstvu.Proto muzu klidne spat a tesit se.Libi se ti to "Hoxi" a "ostatni"? Me skutecne moc!!! ;-)

 15. Jéňa napsal:

  @"Prezident Trump hovoří z Alamo..z texaského Alamo u hranic s Mexikem"

  Video projevu Trumpa v Alamo k mexické zdi, atd....v překladu a komentáři Martina Dzuriše:

  Trampův projev překlad živě 12.1.2001
  https://www.youtube.com/watch?v=-jNIK_qe5Z4

 16. Jéňa napsal:

  @“Pevné disky v kancelářích NANCY PELOSI stáhli a ukradli během CAPITOLského CHAOSu“
  / http://www.nwoo.org/2020/12/01/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-23-11-2020/#comment-2167634 /

  Účastník bouře v Kapitolu, který ukradl notebook Nancy Pelosi, byl nalezen mrtvý

  53 letý americký občan Christopher Stanton ze státu Georgia, který se podílel na nepokojích v Kapitolu, byl nalezen mrtvý ve sklepě vlastního domu. Právě tento muž vnikl do kanceláře předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, zveřejnil fotografii jejího pracovního stolu a ukradl notebook.
  https://www.mk.ru/politics/2021/01/13/ukravshiy-noutbuk-nensi-pelosi-uchastnik-shturma-kapitoliya-nayden-mertvym.html

 17. Jéňa napsal:

  @“..v překladu a komentáři Martina Dzuriše...“

  Poslední novinky z USA pohledem Martina Dzuriše....s nově vydaným (krátším) Trumpovým videem z WH (přeloženo):

  https://www.youtube.com/watch?v=rAQcf9ZRq4M
  Poslední události v USA 14.1.2021 živě

 18. Majka napsal:

  Já bych taktež potřebo-vala la jednoho trolla la la la z Che-pičkou k nám na zahrádku.

  Májka Pájka

 19. Majka napsal:

  Byla sem na Taděscu a Koukám NATO jag Pana Orleánská! Je tam i Vladimir Vladimirovič. To je tak romantický.

  https://www.youtube.com/watch?v=JkUAc4alC2Y

  Májka Pájka

 20. .lak napsal:

  Tak jsem po tomhle tady na dětském kanálu čt-d v programu četl vývratka :lol: //výtvarka

 21. Jéňa napsal:

  Petronel vs zombifikace
  https://en.wikipedia.org/wiki/Petronel#/media/File:Hand_cannon_for_a_knight_called_a_petronel.jpg
  Mám správné tušení, že bude následovat jakýsi velký třesk? ©
  http://www.nwoo.org/2021/01/11/doba-post-ustavni/#comment-2167766
  Troufám si říct, že do jisté míry je nám amerika kdesi u zadní části těla. ©
  - - -
  © Copyright - Petronel

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!