ŽALOBA NA LÉKAŘSKÝ SYSTÉM V ČR Z DŮVODU ODMÍTÁNÍ ÚČINNÉ LÉČBY ONEMOCNĚNÍ COVID, JEŽ SE BĚŽNĚ POUŽÍVÁ V ZAHRANIČÍ, A KTEROU MŮŽE UŽÍVAT KAŽDÝ

cdsLékařský systém, včetně České lékařské komory a WHO, soustavně znevažuje, zesměšňuje a odmítá uznat do širšího užívání lékařskou metodu, která prokazatelně zabírá i při těžkých průbězích koronavirové infekce – užívání oxidu chloričitého. Tento lék je v podstatě 100% účinný a má prokazatelně (lékařskými studiemi) ověřenou bezpečnost. Navíc ho postupně zavádějí v mnoha zemích Latinské Ameriky, v Bolívii má státní podporu obou komor parlamentu, pro užívání ho již akceptovala i regionální vláda mexického státu Campeche, pracuje s ním více než 3 500 lékařů a zachránil život již desetitisícům lidí. Jeho jedinými nevýhodami je to, že je enormně levný, takže na něm farmaceutické firmy nemohou vydělat, a že úspěšně léčí. Což znamená, že skupiny, které chtějí prostřednictvím koronavirové epidemie získávat politické výhody, omezovat občanská práva a nutit k očkovacím programům, se aktivně snaží, aby se tento lék nedostal do širšího povědomí.

Lékařský systém je tak nejen vinen záměrným mařením životů, ale i ohromnými ekonomickými ztrátami států, finančními bankroty jednotlivců, hrozbou plošného očkování potenciálně velmi nebezpečnou vakcínou a v neposlední řadě zneužitím koronavirové epidemie k omezování osobních svobod.

Tento text je veřejnou, společenskou žalobou, kterou má právo rozsoudit každý z vás na základě skutečností, jež si může ověřit. Není potřeba soud v kamenné budově se soudcem v taláru. Spravedlnost má být k užitku a v tomto případě užitek může přinést jedině rychlý rozsudek. A tak tedy prosím suďte! A suďte bez předpojatosti, bez toho, že jste milionkrát slyšeli, že na koronavirus není lék a že jediné spásné řešení přinese očkování. Že média na vás neustále chrlila, že „bazénová chemie“ je nebezpečná. Není to pravda. Jsou to pouze propagandistická hesla připravovaná PR agenturami, které pracují pro farmaceutické firmy. Spravedlnost je slepá, buďte spravedliví. A důležitá věc na úvod: léčivý roztok oxidu chloričitého si může připravit každý sám doma a z koronavirové infekce bezpečně vyléčit sebe i své blízké. Na konci tohoto textu je stručný návod pro přípravu i užití oxidu chloričitého, který zvládne každý jen trochu zručný člověk.

Všude na světě působí lékařský systém podobným způsobem jako u nás a levný lék – oxid chloričitý (chlordioxid, zkratka CD) – se snaží diskreditovat a jeho užívání potírat. Jenže v Jižní Americe se stal malý zázrak. Plukovník ekvádorské armády Tamayo měl se svou jednotkou odstraňovat mrtvé v epidemií zasaženém největším ekvádorském městě Guayaquilu s minimálními ochrannými pomůckami. V té době bylo ve městě 15 000 mrtvých a místo rakví byly k dispozici pouze lepenkové krabice. Věděl však o možnosti chránit se před infekcí preventivním užíváním CD, a tak nařídil jeho užívání v celé jednotce. Nikdo z jeho jednotky koronavirem neonemocněl a tato zpráva se rozšířila do dalších vojenských jednotek. A protože vojsko nespadá pod civilní medicínský režim, užívání CD a jeho v podstatě 100% účinnost se rozšířila mezi vojáky Ekvádoru i okolních států natolik, že lékařskému systému se nepodařilo této „epidemii“ oxidu chloričitého zabránit a ani političtí představitelé nemohli tento léčebný efekt ignorovat.

Lékaři, kteří mají tak skvělou zkušenost s podáváním oxidu chloričitého založili organizaci Comusav (comusav.com), do které se zapojilo již 20 zemí převážně z Latinské Ameriky. Oficiálně s Comusavem spolupracuje víc jak 3 500 lékařů a všichni potvrzují vysokou, téměř 100% účinnost na Covid-19 a nenachází u této látky kontraidikace. V jedné z mexických nemocnic byl dokončen výzkumný protokol s CD u pozitivních pacientů s covid, který již byl schválen etickými a výzkumnými komisemi. Světový propagátor oxidu chloričitého, Andreas Kalcker, na svých stránkách (andreaskalcker.com) zveřejnil mnoho lékařských studií dokazujících bezpečnost užívání oxidu chloričitého při správném dávkování. Přestože se CD užívá desítky let, nikdy nebyl prokázán jediný případ úmrtí zaviněný touto látkou. V jedné studii byl myším dlouhodobě podáván oxid chloričitý i během březosti. Narozené myši vykazovaly dokonce lepší zdravotní parametry než kontrolní skupina. Přestože je oxid chloričitý oxidační činidlo, jeho oxidační „agresivita“ je nižší než například u ozonu nebo peroxidu vodíku. Proto je ke tkáni a buňkám mnohobuněčných organismů šetrný. Přesto je jeho oxidační schopnost natolik silná, že likviduje viry včetně SARS-CoV-2 už v poměrně nízkých koncentracích, které mají daleko do toxicity k lidskému organismu. Z veřejně dostupných zpráv se ví, že tento virus je citlivý i na obyčejné mýdlo. Pro vnitřní užití potřebujeme látku, která účinně virus likviduje, je však bezpečná pro organismus, a touto látkou právě oxid chloričitý je, jak prokazuje i řada vědeckých studií. Jediné otravy připisované oxidu chloričitému mají na svědomí jiné látky určené k dezinfekci, například Savo nebo chemikálie na čištění akvárií. Toxických hladin může oxid chloričitý dosáhnout teprve při množství mnohonásobně překračujícím doporučené terapeutické dávkování.

Lékařské autority na celém světě i v naší republice jsou opakovaně informovány o možnosti léčit covid tímto prostředkem, avšak v zemích, kde má farmaceutický systém a WHO rozhodující vliv, mají nulovou odezvu. V mainstreamových médiích se pouze občas objeví manipulující informace varující před „bazénovou chemií“, nikde však nezazní žádný skutečný důkaz o nebezpečnosti. A různé „autority“, včetně prezidenta ČLK Milana Kubka, občas posměšně zmíní výrazy jako „bělidlo“, „bazénová dezinfekce“ a podobně. Ve skutečnosti se však dopouštějí skutečného zločinu na lidech. A pouze připravují půdu k hazardu se zdravím celé populace – masovému proočkování nevyzkoušenou vakcínou. I vakcíny vyzkoušené a užívané desítky let mají závažné nežádoucí účinky, o čemž se každým rokem přesvědčují tisíce rodičů, a tyto informace se šíří dál, přestože se je farmaceutická lobby snaží ututlávat. Stále více vyplouvají na hladinu informace o falšování vědeckých studií prokazujících „bezpečnost“ očkování. Například v americké studii CDC prokazující souvislost očkování se vznikem autismu byla upravena čísla a tento podvod vyšel na světlo teprve před několika lety. Byl o tom natočen investigativní dokument České televize „Utajená data“. Pokud chce mít někdo, kdo má to štěstí, že negativní účinky očkování nezažil na vlastní kůži, představu o tom, co se po očkování běžně děje, může se podívat na příběhy (poockovani.cz/brozury). A Ministerstvo zdravotnictví nyní bude chtít většinu populace proočkovat vakcínou, o jejíž bezpečnosti nevíme vůbec nic? Když přitom máme bezpečný a účinný lék?

Oxid chloričitý je účinný u všech průběhů onemocnění covid včetně těžkých. Z Latinské Ameriky mají lékaři zkušenosti, že lék zachrání život lidem i ve stavu, kdy by je jinak bylo nutné připojit na ventilátor a jejich šance na přežití by se blížila 20 %. Oxid chloričitý lze podávat orálně ve formě CDS (chlorine dioxide solution) a v těžkých případech intravenózně (CDI). V případě zájmu je možné lékařům protokol pro intravenózní podávání CD poskytnout.

Nelze očekávat, že by se v našich končinách začal oxid chloričitý podávat plošně v nemocnicích, přestože by to zcela vyřešilo současnou koronavirovou krizi. To farmaceutické firmy v čele s WHO nedopustí. Pokud by se však jeho podávání dostatečně rozšířilo mezi lidmi, mohlo by to mít zcela zásadní vliv na budoucnost celé naší země. I jednotliví odvážní lékaři mají šanci použít tento oficiálně neschválený léčivý prostředek u svých pacientů. Podle Helsinské deklarace světové lékařské asociace totiž platí, že „Pokud při léčbě pacienta neexistují žádné osvědčené preventivní, diagnostické a léčebné metody nebo jsou neúčinné, musí lékař mít svobodu, po získání úplného, informovaného souhlasu pacienta, použít neověřené nebo nové preventivní, diagnostické a léčebné postupy, pokud podle úsudku lékaře nabízejí naději na záchranu života, znovunabytí zdraví nebo mohou zmírnit utrpení pacienta.“ (lf3.cuni.cz/3LF-426-version1-helsinska_deklarace.pdf). Informujte proto o těchto postupech i lékaře. Lidé, kterým klesne saturace kyslíkem k 85 %, mají u covidu velmi špatnou prognózu, přestože v této době mohou být ještě zdánlivě v dobrém stavu a mohou se svobodně rozhodovat o možné léčbě. U takového člověka nemají lékaři k dispozici žádný účinný oficiální léčebný postup a aplikace oxidu chloričitého může tomuto člověku zachránit život. CD je schopen výrazně zvýšit saturaci kyslíkem u nemocného již v řádu desítek minut.

Odsouzeníhodný zločin, který naše lékařská reprezentace páchá, může samozřejmě omluvit nevědomost. Nevědomost, kterou se snaží živit farmaceutické firmy jen kvůli svému výdělku. Nevědomost, kterou mezi lékaři desítky let úspěšně pěstují. Jenže tato nevědomost je zcela v rozporu s tím, co si představitelé léčebného umění vybrali za své životní poslání. Totiž především neškodit a léčit a zachraňovat lidi s co nejmenšími riziky. Lékařský systém v tomto selhává. Zcela ignoruje, že na druhém konci zeměkoule se jednoduchý léčebný postup zavádí plošně v nemocnicích a podporují ho státní orgány. A vina tak padá na každého jednotlivého lékaře, který tyto informace ignoruje. Každý, kdo ví o zločinu a mlčí, se stává spoluviníkem. Avšak soud ještě neproběhl. Každý lékař i každý jednotlivec to může změnit svým vlastním postojem. Každý lékař si může nastudovat dostupné informace a studie, může o této možnosti informovat pacienta a s jeho souhlasem může léčbu nasadit. Každý může informovat ostatní a podělit se jak o informace, tak o léčivý prostředek. Není pozdě. Koronavirus nám dává šanci postavit se zaběhlému chorobnému systému. Je to na každém z nás.

Václav Hrabák

Příprava a užívání CDS*:

Spoustu informací o přípravě, užití i lékařských studiích naleznete na facebookové stránce facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz, i na dalších stránkách a videích. Zde je uveden popis funkčního osvědčeného návodu, aby se každý mohl rychle přesvědčit o tom, že příprava je velmi jednoduchá. Užívejte toto léčivo teprve po nastudování dalších podrobností.

CDS lze koupit již i vyrobené, např. na czchem.cz - důležité pořídit si koncentraci 3 000 ppm.

Oxid chloričitý se v dřívějších dobách používal ve formě MMS podle receptury Jima Humbla. Nevýhodou však je, že MMS obsahuje nečistoty a způsobuje překyselení - acidózu žaludku a zatěžuje ledviny i játra. Proto se začla používat výrazně čistější verze CDS (čistý oxid chloričitý rozpuštěný ve vodě), kterou v současnosti organizace Comusav doporučuje pro orální užívání ve vhodném protokolu. Příprava CDS není složitá, důležité je pouze správné odměření výchozích substancí, nízká teplota při probíhající reakci (optimálně 15 °C) a tma. Jeden šikovný člověk s kuchařskými schopnostmi může zásobit celé své okolí. Důležité je zdrojovou látku pro přípravu CDS (chloritan sodný NaClO2) a vyrobený koncentrát CDS (3 000 ppm) dobře označit výstrahou a uchovávat mimo dosah dětí.

Pro přípravu 0,5 litru CDS nalijte do skleničky na stopce 25 ml v ledničce vychlazeného chloritanu sodného (24,5% roztoku – cena jednoho kilogramu NaClO2 se pohybuje od 200 do 300 Kč, např. fichema.cz) a k ní přisypte 5 až 6 gramů potravinářské kyseliny citronové. Skleničku vložte do skleněné uzavíratelné zavařovací láhve (s plastovým nebo skleněným víkem opatřeným gumovým těsněním) s půl litrem čisté vody tak, aby byl obsah skleničky nad vodní hladinou a nesmísil se s ní. Hermeticky uzavřete a ve tmě a chladném prostředí nechejte 24 hodin probíhat reakci, optimálně při teplotě kolem 15 °C, ale může probíhat v rozmezí pokojových teplot 15 – 25 °C. Před otevřením je vhodné celou sestavu opatrně přenést do ledničky a nechat ji tam cca 1 hodinu. Veškerý plynný oxid chloričitý zkondenzuje. Po otevření (na větraném místě, pozor nevdechujte výpary, ideální za použítí větráku) vyjměte a vylijte skleničku se zbytkem chemikálií a v zavařovačce vám zbyde 0,5 litru koncentrovaného CDS (3 000 ppm – tento koncentrát na pití a vnitřní použití vždy ředíme! Označte koncentrát výstražným nápisem a uchovávejte mimo dosah dětí). Koncentrát skladujte v chladu a tmě v dobře uzavíratelné skleněné láhvi s plastovým víčkem. Kov při styku s CDS podléhá rychlé korozi.

Pro užití zřeďte v poměru 1:100, tedy litr čisté vody smíchejte s 10 ml koncentrovaného CDS. Tím připravíte roztok o síle 30 ppm. Při onemocnění covidem se pijí 2 litry denně roztoku o síle 30 ppm ve dvou sekvencích. Při každé sekvenci vypijte celkem 1 litr roztoku rozděleného na 10 dílů. Tedy 1 dl roztoku pijte v čtvrthodinových intervalech. Mezi sekvencemi udělejte alespoň čtyřhodinovou pauzu. Jiné léčivé prostředky (např. vitamíny, doplňky stravy, antioxidanty) je vhodné užívat až hodinu po poslední dávce. Z půl litru koncentrátu připravíte 50 litrů roztoku o síle 30 ppm pro užití. Je to množství pro vyléčení cca 5 lidí z covidu. U starších, oslabených lidí je vhodné množství redukovat na polovinu a případně i popíjet po půl deci. U dětí zredukujeme podle tělesné homtnosti. U alergiků je vhodné vyzkoušet nejdříve malé množství. Preventivní užívání pro ošetřovatele nakažených se dočtete na výše uvedeném odkazu. Protokol pro lékaře pro intravenózní podávání u těžkých případů je k dispozici na vyžádání.

Účinky CD na organismus se zkoumají více než 100 let a i při dlouhodobém vnitřním užívání je prokázaná bezpečná denní dávka do 3 mg na 1 kg lidské váhy. U citovaného protokolu proti onemocnění covidem je množství CD výrazně pod hranicí 1 mg na 1 kg.

*Podle zákona jsou tyto informace určeny pouze ke studijním účelům, nelze je brát jako doporučení léčby, protože léčbu může doporučit pouze lékař. V Jižní Americe užívání CD koordinuje přes své lékaře organizace Comusav s odkazem na helsinskou deklaraci lékařů i na regionální zákony v čase nouzového stavu a nedostupnosti účinného léku. Tyto informace můžete použít na vlastní zodpovědnost. Nejedná se v rámci EU o lékařsky zavedený a odsouhlasený postup.

Zdroj: http://vaclavhrabak.cz/zaloba-na-lekarsky-system-z-duvodu-odmitani-lecby.html
31 Komentářů k ŽALOBA NA LÉKAŘSKÝ SYSTÉM V ČR Z DŮVODU ODMÍTÁNÍ ÚČINNÉ LÉČBY ONEMOCNĚNÍ COVID, JEŽ SE BĚŽNĚ POUŽÍVÁ V ZAHRANIČÍ, A KTEROU MŮŽE UŽÍVAT KAŽDÝ

 1. nick y napsal:

  Potvrzuji účinnost CDS , používám trochu jiný protokol (CDS 2 , neutralizace NaClO2 (chloritan sodný) pomocí Na H SO4 ( hydrogensíran sodný) , popis pošlu případně na admina ,bude-li chtít.
  Začínal jsem s MMS , později přešel na CDS s kys.chlorovodíkovou, nyní CDS 2 , popsaný výše .
  Za ta léta používání jsem se prokazatelně zbavil paradontozy ( zubař říká "zázraky se dějí") , také se mi prokazatelně snížil krevní tlak a dále jsem fyzicky dost aktivní= tuny ručně přesouvaného materiálu moc nepočítám. Už mi není žádných 20 či i 50 let !
  Ještě chci být něco platný i v případě poppisu zmíněného CDS . Ověřte si sami, nedůvěřujte nikomu, zejména ne farmamafii . A doktoři , co vám mají poradit či zařídit léčbu čehokoliv : Jsou to fachidioti, vychovaní lék.fakultami a neschopní nejenom zkoušet cokoliv z "alternativy" ,ale i to pochopit ! A proto vše popírají, potírají a zesměšňují, pitomci . Tím škodí. Hanba jim .

 2. proud napsal:

  Tak zaloba,hmmm :-))). Presne jak to ma bejt a jak to GP chce a tisicileti dela.Pekne si to vyridime mezi sebou,kovarickove s kovarickama a kovare zase budeme oslavovat a nechame je kout pikle.Stejny jako s ovcema skandujicima na slavnejch demonstracich ulicniho nic..........vyrvou se,daj si pivo,nasadej hadry na hubu a jdou pekne poslusne do rachoty,pardon,montovny...........

 3. Krokodýl napsal:

  Znám MMS a používám ho patnáct let a kupodivi jsem naživu...divné že? Podle doktoršmejdů alá Kubek bych už měl šustit v plastové pixle.CDS2 používám na pití a to i pro psa.MMS /původní/ na čištení zubů.Každý v, že i když si bude večer drhnou zuby jak chce dlouho,ráno bude mít na zubech plak.Po vyčištění jen MMSkou je plak ráno historií a nepáchne vám z úst.Jinak...ten původní "recepis" Jima Humla byl překyselený.Chloritan v koncentraci 24,5% aktivuji 50 % kyselinou citronovou v roztoku v poměru na 2 kapky chloritanu z bralenky dávám jednu kapku 50%ní kys. citronové,tím je roztok v podstatě neutrální.Funguje to super.I když se vám staně,že si odřete dásně třeba kůrkou chleba,infekce zmizí do druhého dne.

 4. argentaurum napsal:

  ľudia sú tak naivní..Podávanie žalôb na systém,kde sú prachy na prvom,druhom aj treťom mieste,pričom ľudský život je na úplnom dne tohoto rebríčka je tragikomické.Americký agent a zločinec A.Kiska,bývalý p-rezident SR sa blysol výrokom-"Ľudské práva nasmú byť nadradené obchodným záujmom".Aj zdravotná starostlivosť je ľudským právom,teda v prvom, rade je biznis,percentá,obrat,zisk a nahrabanie všimného pre seba a spriaznené firmičky,vreckové sem,vreckové tam,nadhodnotenie tovaru,reklama atď.obzvlášť,ak sa jedná o neúčinný,či málo účinný liek(Remdesvir)Zaujímavá je jeho cena 2100 eur za balenie,no neber to.V pozadí je zisk farmafiriem a big tech.Otázka kto ich vlastní je zbytočná,ide o mega biznis,príležitosť poslednýkrát mega zarobiť a vtedy idú práva mravčekov a ľudského dobytku bokom.Používanie účinných liečiv by im pokazilo biznis,preto sa o účinnú liečbu zásadne ani nepokúsia,zato budú pretláčať očkovanie do aleluja,aby big tech netrpeli fin,núdzou..

 5. proud napsal:

  Nic proti mms/cds........jen se mi jednou povedla dobra blbost pri michani a dobre jsem si zavaril:-))). S DMSO se mi nic podobnyho stat nemuze........

  • proud napsal:

   Nicmene radeji vysvetlim co jsem si provedl,abych neodradil potrebny od dobry veci! Vina byla jen u me.Proste jsem to hodne tvrde prehnal s oxidem chloricitym,spletl jsem si ho s necim jinym a prasknul jsem pul kapatka do trochy vody a vypil,strasne jsem se poblil a bylo mi poradne soufl.Nicmene i to jsem "vydejchal",takze skutecne az tak skodlivej neni,ale ted se trikrat divam co s cim micham :-))))))))))

 6. proud napsal:

  "Otázka kto ich vlastní je zbytočná".......mysleny je to dobre,ale otazka to zbytecna rozhodne neni,je druhorada,ta prvni je jak je odstavit,ale neni zbytecna,protoze jde o kriminalniky planujici a uskutecnujici genocidy a vrazdeni! Dokud nebudou potrestani,bude ta otazka porad aktualni.To se pak za Hitlera taky mohli vsichni vrazi vymlouvat jen na rozkazy a prachy??? To pak muze i kazdej podnikatel co je vedome podporuje?!

  • argentaurum napsal:

   myslené samozrejme ironicky.Otázkou je,ako môže taká žaloba prejsť,veď sú v tom namočené všetky kádre západu od elít po najposlednejších úradníčkov.Žalobu na nich si prajem aj ja,ale obaja vieme,že si zločinci sami šibenicu nepostavia.Práve o tom,že západ zdegeneroval a zabudol na lekciu z Norimbergu r 1946 vravel aj Putin.Zločinci si to nakoniec od.erú,no nejaký čas to potrvá-spáchať taký gigantický zločin proti ľudskosti,to rozhodne nebol nápad mocenských nástrojov,ale konkrétnych elít.Stopa k nim vedie cez financie a práve nenážranosť a mocibažnosť im nakoniec podkopne stoličku.Tie konkrétne elity sú zatiaľ v anonymite a nástroje ako Bill Gates,či Anthony Fauci to rozhodne nie sú.

   • proud napsal:

    Nastroje to nejsou,ale dopadnou stejne jako oni.A myslim ze bez zaloby,soudce a soudu,takovy se strilej, ubijej nebo vesej hned jak se chytej,na miste. Kazda minuta je jen sanci na utek,na co to riskovat,kdyz se bude vedet o koho jde...........Chteji anarchii,budou ji mit......A nakonec,podivej na soudy a jejich prejrozsudky,tak k cemu,kdyz bude mezi nima i plno prejsoudcu...

 7. proud napsal:

  "CD je schopen výrazně zvýšit saturaci kyslíkem u nemocného již v řádu desítek minut.".......totez dokaze peroxid vodiku co ma kazda lekarna nakapanej v trosce vody.......
  Uz dost dlouho se zabejvam myslenkou nachazeni "leku" v prirode uz hotovejch,protoze kazda umela vyroba muze bejt sabotovana a taky bude. A ze existujou i tzv."zazracny",jen je znat.Tech par ktery je znali si jejich tajemstvi po -set prozitejch letech bohuzel vzali s sebou do hrobu.......

 8. Já MMS používám leta jen jako ústní vodu. Někdy to i piji. Jako ústní vodu si to dělám velmi ledabyle, ale sleduji cíl, aby to bylo +/- PH neutrální. Tedy v koupelně mám 24,5% roztok NaClO2 a 3% HCl, jak se to prodává jako bělodla či co... Kapátko natáhnu naplno cca 4 x s NaClO2 a cca 1x HCL a smíchám to ve skleničce. Než si vyčistím zuby a umyji se, pěkně to zreaguje. Šplíchnu do toho trochu vody pak trochu DMSOčka a dám to do pusy a kloktám i oplachuji. Pro nedůvěřivce doporučuji testnout PH. Někdy si do tohoto roztoku ještě přimíchám trochu peroxidu vodíku. Jde o velice levnou a zároveň velice efektivní ústní vodu.

 9. proud napsal:

  e-mail loutkam sionistu:

  Super,jen tak dal a dal k hovnu,k ty kyzeny anarchii co vas pravdepodobne bude stat nejen kresla u zlabu,ale i holy zivoty za vlastizrady. Ted si zlodeji chystaji nadobicko na vykradani chalup a bytu,kdyz vedi ze tam bude prazdno a benga ze sebe delaj kaspary na silnicich.A to je jen jedna vec co me tak napadla. Mate vy vubec rozum s celym "covidem",co je desitky let soucasti ruznejch respiracnich nemoci,hlavne chripky,paklize vubec a najednou ho vytahli a zverejnili,protoze vira tva te uzdravi,ale i zabije??! Vazne se dal budete stavet proti narodu a nicit ho ,hlavne ekonomiku a jeho deti,nase nastupce a myslite si naivne ze to bude bez nasledku jak pro nej,tak jmenovite pro vas? To uz jste az tak odstrizeni a zpitomeli tou hrou na kraviny? Nemate mit uplne jiny starosti??! Prijde mi to,ze bohuzel umyslne zrazujete zemi,uz nepisu ani vasi,protoze k ty byste se nejspis chovali jinak!!! ............. S POHRDANIM VAMI,AMATERI...........Vlastenec

  PS.: Seru na vas,vy uz pro me nejste ani vlada,autorita,natoz zastupitele,chovate se jako dobytek na dvorecku kterej mu ani nepatri a taky tak skoncite! Kazdyho uslapanyho a prejetyho policistu,kdyz ne hur,zaplatite vlastni krvi,ne vsichni jsme ovcani!!!!

 10. monolaurin napsal:

  lek: monolaurin/kokosovy tuk
  davka: 1-2 cajove lzicky pri prvnich priznacich infekce
  ucinek: do 2 hodin (vlastni zkusenost)
  cena: 1 kg – cca 200 davek – cca 120 Kc

 11. .lak napsal:

  Z ae
  Jotar Jablatar
  Vir, byť upravený, aby napadal člověka útočí na náš imunitní system tak jako útočili ostatní bilióny virů v minulosti a s nimiž se musel IS vypořádat. Někdo umře a to většinou tím kdo by stejně umřel i na jiný vir. Drtivá většina lidí má IS dostatečně silný a natrénovaný těmi miliardami virů. A myslite si, že máme v sobě miliardy protilátek?

  Prostě, nic zvláštního se neděje. vše nadto je cílená a promyšlená propaganda.

  12OdpovězÚno 27, 2021 9:37
  Svatá prostoto
  Návštěvník
  Svatá prostoto
  Za co si myslíte že se zavírá za inkvizice konqisty svědků kovidových.
  https://orgo-net.blogspot.com/2021/01/profesor-jean-bernard-fourtillan-umely.html

  0OdpovězUpravÚno 28, 2021 13:08

  • proud napsal:

   Proc seres AE vsude kam vlezes???? Uz s tim ses vazne otravnej,tady je NWOO.org jestli ti to porad unika........Kdyz budu stat o zapraskanej AE,dojdu si tam a budu mit tvoje picoviny z prvni ruky,hadej proc tam nelezu!

   • .lak napsal:

    Protože je tam prostě komentář na který reaguji a to co sděluješ že nelezeš na ae je otravné a vymýšlíš kravinu. Tam prostě nedavají to co jde k podstatě věci ale jen to co se hodí jako přitleskávačům jejich pohledu ze "singularity projektoru. :lol:

    • proud napsal:

     Fole,ja te chapu,ne ze ne,ale jsem treba aktivni na torrentech a ctes tady ze bych ventiloval ze nekdo jen bere a nedava,kdo a kde a podobne,ze bych to tu zasiral jen tak vsim co se mi nelibi a kazdym kdo me kdy nasral,obzvlast z jinejch sajt?! :-))))))))))))))))))))) Predstav si ze to udela kazdej,jak to tu bude vypadat,plny malichernejch picovin. Ono bohate staci ze sem serou siozidi co se da aby zblbli lidi,jeste jim v tom pomahej.Taky trochu chlape kua premejslej:-).Staci "Jena"(mozna i placenejsiozidem) a jemu podobny a ten magurek co mele vubec kraviny jak pod pervitinem a zve lidi na sajtu o picovinach co si zalozili natruc se svejma muzikantskejma "pochutinama":-)))))))))))))))))))

    • proud napsal:

     Vzpomen si na platny a funkcni porekadlo,ze 1000x opakovana lez se stava pravdou,na cemz stavi siopjakin z narizeni siozidu a GP a jde sofistikovane jeste dal, a nepis sem picoviny jinejch i kdyz ti jde o tvou reakci na ne,jen je roznasis dal! Navic zpusobem jako debilni Jena,pres celou sajtu! Pis svioje nazory ke kterejm jsi dosel pokud mozno i s cestou jakous k nma dospel,nebo s tim co by to melo prinyst dobryho vsem. Vim ze ti nemam co prikazovat,ber to jako pripominku a prosbu,trollu a spameru,sektaru tu jinak uz mame dost..........kurvit si asi posledni forum kde jde otevrene psat cokoliv je hola pitomost,naopak je ho potreba chranit ;-)

 12. proud napsal:

  Uzijte si protektorat............ovce!

 13. Max napsal:

  Když už píšete recept, tak zkuste taky pro nechemiky říci, jak připrait chloritan v koncentraci 24,5%. To je kolik gramů rozpustit v jakém objemu vody.
  Jinak je takový návod, víte na co ...

  • proud napsal:

   Najdes na netu,jestlis nemel na skole chemii a matiku..........
   Ty bys radeji aby ti to nekdo vyrobil a poslal......chapu,a pak jeste nalil do tlamy:-)))))))))))))))))))))))

   • Max napsal:

    ty si chuj, vulgární idiot

    • proud napsal:

     Tesi me......proud :-)

     • Max napsal:

      Při tvé inteligenci bys mohl znát že procentuální koncentrace se vyjadřuje jako
      hmotnostní procenta, objemová procenta a nebo hmotnostně-objemová procenta.
      Procentuální koncentrace vyjadřuje počet dílů látky rozpuštěných ve 100 dílech roztoku. Používají se tři základní vyjádření:
      V jednotlivých vyjádřeních se výsledná koncentrace liší právě podle použité metody.
      Proto napsat že výsledný roztok má 19.5% může znamenat cokoli. Chemici vyjádřují u koncentrace použitou metodu, nebo prostě váhu rozpouštěné látky a objem, nebo váhu rozpouštědla. Pak je vše jasné.

      • proud napsal:

       Kdybys nebyl blbej a umel pouzivat internet a mel v hlave mozek misto pruvanu,naredis si cokoliv s cimkoliv bez blbejch otazek a debilnich komentaru.Na netu a dokonce pro uplny idioty na YT obrazem, jsou toho hromady! Nehlede na to,ze nekteri z nas jeste chodili do poctivy skoly a skutecne se misto picovin ucili potrebny veci!

 14. Eschatolog napsal:

  košický protokol

 15. proud napsal:

  Zajimalo by me,kdy uz ty blby z hradu a podhradi konecne vykopeme,sundame hadry z tlam a normalne se nadechneme a nakoupime si..........asi uz nikdy,ovce bez baci jsou totiz v riti,maji v hlavach jenom pruvan a verej kazdy blbine,i ty do nebe volajici!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!