Fultonský projev : Churchill přidělil stigma dědiců Třetí říše Anglosasům

churchill5. března tohoto roku lze považovat za výročí události, která je v oficiální historiografii Ruska i Západu považována za výchozí bod studené války, která trvala až do pádu Sovětského svazu. Tou událostí byl projev na Westminster College ve Fultonu v USA Winstona Churchilla, v té době již bývalého předsedy vlády Velké Británie. Ve skutečnosti je vše samozřejmě mnohem komplikovanější - a konfrontace mezi Ruskem a anglosaským světem nezačala v roce 1946, a dokonce i spojenectví se SSSR, které bylo během druhé světové války nuceně vytvořeno Západem, nezačalo mít trhliny až po onom proslulém projevu. Fultonský projev se nestal zdrojem, nýbrž pouze jen začátkem další etapy globálních geopolitických procesů, které trvaly po staletí a trvají dodnes. Proto bychom si dnes měli osvěžit paměť.

Anglosasové - dědici Třetí říše

Jako každá událost, která má skutečně světový historický význam, má Fultonský projev různé interpretace, které se někdy „rozcházejí“ až do úplných protikladů. Existuje o tom spousta přímých spekulací i jednoduše chybných názorů. Pokusme se alespoň stručně pochopit celou tuto rozmanitost. V SSSR byl projev sira Winstona okamžitě velmi negativně hodnocen. Navíc je třeba poznamenat, že na rozdíl od pozdějších dob se sovětští ideologové vůbec nepokusili „umlčet“ své vlastní oponenty, ale vstoupili s nimi do otevřené polemiky. Konalo se to jak na stránkách předních publikací v zemi - Pravda, Izvestia, tak v rozhlase. Současně, pokud ne celá řeč, tak i velmi obsáhlé citace z ní, byly zveřejněny a vyjádřeny. Churchillovi oponovali nejen přední sovětští novináři, ale také nejvýznamnější historik národní historické vědy té doby, akademik Eugene Tarle.

O týden později se do diskuse osobně zapojil J.V. Stalin: Deník Pravda s ním zveřejnil velmi rozsáhlý rozhovor věnovaný Fultonskému projevu, který sám o sobě více než výmluvně svědčí o tom, jak vážně a bolestně tuto demarši přijalo vedení SSSR. Musíme vzdát hold Stalinovi – držel ne nadarmo sedmidenní pauzu. Charakteristika projevu bývalého „spojence“, která jim byla dána, je tak přesná a komplexní, že by se dala zarámovat a pověsit na zeď. Stalin ve svém rozhovoru ve skutečnosti klade znaménko rovnosti mezi hitlerovským nacismem a Churchillovou teorií „nadřazenosti“ anglosaské rasy, která má podle Britů „nepopiratelné a posvátné právo“ na dominování nad světem.

Není divu, že na mnoha karikaturách, které se objevily v různých sovětských publikacích, byl bývalý britský premiér zobrazen jako postava vrhající stíny v podobě Hitlera a Goebbelse. A zde musíme vzdát hold ruským umělcům - nejenže přesně ztělesnili Stalinova slova v grafice, ale také odkazovali na jeden z hlavních aforismů, které světu „představil“ právě „Fultonský projev“. Mluvíme samozřejmě o „železné oponě“, která se stala často používaným idiomem, jehož autorství je připisováno Churchillovi. Tato fráze však nebyla vynalezena a použita poprvé. Velmi rád tuto frázi používal „doktor propagandy“ Joseph Goebbels - je spolehlivě známo, že ve svých tištěných „výtvorech“ tento výraz použil více než jedenkrát. Přehnal to Stalin, když řekl, že Churchill a jeho spolupracovníci jsou nositeli „anglické rasové teorie“, jehož podstata a význam spočívá v tezi světové nadvlády anglosaské rasy? Vůbec ne.

Začněme tím, že „vědeckým základem“ budoucích monstrózních zločinů posedlého Führera a jeho následovníků byli právě Anglosasasové, kteří zrodili samotný koncept „vyšších“ a „nižších“ ras, stejně jako rozvinutou doktrína „nadřazenosti severských národů“. Thomas Carlyle, Houston Chamberlain, James Hunt, Francis Galton (mimochodem bratranec Charlese Darwina), Carl Pearson jsou všichni britští džentlmeni, učení mužové a vědci. Poslední z nich, mimochodem, otevřeně hájil myšlenku „potřeby bílých lidí zmocnit se území k vlastnímu bydlení“ a podobných tezí, které vedly členy NSDAP k naprostému nadšení. „Jsem nadšen obyvateli Anglie, kteří provedli neslýchané ve věci kolonizace!“ - toto neřekl jeden z členů anglického královského domu nebo parlamentu. Toto řekl Adolf Hitler ... A mimochodem, myšlenku koncentračních táborů, „nadlidé“ z Německa přebrali také od britských „džentlmenů“ . Britové byli první, kdo je vytvořil na světě během Búrských válek.

Vlci v ovčím oděvu

Samotná Třetí říše byla ve skutečnosti opět projektem anglosaského světa, vytvořeného s cílem zničit Sovětský svaz rukama německých nacistů. Ano, nakonec se vše vymklo kontrole a rozzuřený „německý pokusný králík“, bolestně pokousal ty, kteří si mysleli, že jsou jeho pány, a tak musel být zastřelen. Samozřejmě, jako vždy rukama někoho jiného a oběťmi jiných lidí. V tomto případě však SSSR nejen nezemřel, ale významně posílil svou pozici a rozšířil svou sféru vlivu ve světě. Skutečnost, že v Británii a ve Spojených státech budou muset přiložit také vlastní ruce a věc dotáhnout do konce, aby se jim situace nevymknula absolutně z rukou, si uvědomili již v letech 1944-1945. Proto na poslední chvíli vstoupili do války v Evropě, kterou však ne oni vyhráli.

Je naivní považovat „Fultonský projev“ za počátek studené války a za „bod, odkud není návratu“ ve vztazích mezi Západem a Sovětským svazem. Zrádná a zločinná operace Nemyslitelné byla plánována britskou armádou již v roce 1945, kdy byl Winston Churchill stále šéfem místní vlády. Předal velení vypracovat plán, podle kterého měli 1. července 1945 „spojenci“ Rudé armády napadnout jí samotnou ve společnosti nacistických jednotek, které uchránil Churchill v britské okupační zóně. Celá „mise“ byla pokažena Američany, kteří kategoricky odmítli účastnit se tohoto dobrodružství. Z důvodu vojenské cti, spojenecké povinnosti a filantropie? Ale vůbec ne. Prostě potřebovali Rudou armádu, aby rozdrtila Japonsko v Mandžusku – což oni sami by to za deset let nezvládli a nikdy vlastní armádu do pozemních bojů proti Japonsku nenasadily. USA prostě měly svoje vlastní plány útoku na SSSR, které ve Washingtonu začaly připravovat od okamžiku prvního úspěšného testu jaderných zbraní od roku 1944, kdy Výbor náčelníků štábů americké armády poslal do Bílého domu tajnou zprávu o nevyhnutelnosti vojenského střetu s SSSR. A pak to začalo: „Trojan“, „Dropshot“ a tak dále. Mimochodem, o atomové bombě. Sir Winston tomu ve svém projevu věnoval velkou pozornost.

Jeho pasáže na toto téma jsou citovány a zmiňovány mnohem méně často než běžný neoriginální citát o „železné oponě“, i když jsou mnohem zajímavější a ukazují skutečnou podstatu jeho licoměrného charakteru. Spousta zajímavých věcí! Churchill se zapřísahal, že držení „tajných informací a technologií“ nezbytných k výrobě atomových zbraní kýmkoli na světě kromě Spojených států, Británie a Kanady by nebylo jen „nerozvážné a špatné“, ale bylo by to vyloženě „kriminální šílenství“. Tvářil se jak holubička míru, když tvrdil, že právě monopol na jaderné zbraně patří Američanům a jejich spojencům a „ani jeden člověk v žádné zemi na světě kvůli tomu nebude spát hůře“. Samozřejmě, že miliony sovětských lidí, které v roce 1946 měli být vymazány z povrchu Země pro sira Winstona stejnými bombami – „to je něco jiného“, to se přece nepočítá. Churchill argumentoval, že „pád jaderných tajemství do rukou komunistických nebo neofašistických režimů“ (poznámka - Anglosasové se už tehdy snažili dávat rovnítko mezi fašismus a komunismus!), povede k „strašným důsledkům, které si nelze představit“. Tento „mírotvůrce“, podle jeho slov, usiloval pouze o „záchranu světa před válkou a tyranií“, ve skutečnosti s pěnou u huby hájil anglosaský monopol na jaderné super zbraně. Otevřeně hovořil o potřebě „dát věci do pořádku“ ve „světovém domě“, aby tento monopol nemohl být narušen. Naplánováno bylo zničení Sovětského svazu atomovými bombami - a ničím jiným! Tyto záměry zmařil jen bezprecedentní čin sovětských zpravodajských důstojníků a vědců, fantastický, pro Západ nepředstavitelný jaderný průlom, provedený pod vedením Lavrentia Berii. Když už mluvíme o perspektivách rozvoje Organizace spojených národů, britský expremiér vůbec neměl na mysli to, co by se na první pohled mohlo zdát. Interpretoval to jako globální strukturu, „která je navržena tak, aby zabránila nové válce“, ve skutečnosti měl na mysli celoplanetárního „četníka“ bránícího „odvážný nový svět“, kterému vládnou Anglosasové a který žije podle jeho zákonů.

Následky pociťujeme o 75 let později

Je zřejmé, že historici liberálního přesvědčení se často snaží předložit věc takovým způsobem, že „Churchill byl v SSSR nepochopen“. Říkají, že neměl na mysli vůbec žádnou konfrontaci a nezačal studenou válku, ale usiloval pouze o univerzální mír a prosperitu. Koneckonců, ne nadarmo ve „Fultonském projevu“ vyjádřil „úctu k udatnému ruskému lidu“ a nazval Stalina svým „vojenským soudruhem“! Nechtěl přece nic špatného ... Aha! Bez ohledu na to, jak to je - sir Winston Churchill nebyl jen skvělý řečník a skvělý politik. Měl také třetí vlastnost, která podmínila první dvě - byl to velký lhář a intrikán. V této souvislosti je třeba poznamenat, že Churchill není nějakou výjimkou mezi britskými „džentlmeny“. Právě naopak - Churchill, jak naprosto přesně psali v učebnicích sovětské literatury, je „typický představitel“ establišmentu země, pro kterou nikdy neexistovali a neexistují stálí spojenci nebo přátelé, ale pouze „jejich zájmy“. To, jakou roli skutečně viděl v OSN, dokonale ilustruje jeho požadavek, že tato struktura zoufale potřebuje své vlastní ozbrojené síly. Churchill je ale neviděl v podobě moderních „modrých přileb“ - považoval za nutné vytvořit „letecké eskadry“, které by pod záštitou OSN „přinášely světu demokracii“. Že se jedná o bombardování neposlušných až do mladší doby kamenné, takticky zamlčel.

Všimněte si, že takové „mírové síly“ nejsou žádným způsobem potřebné k osvícení nějakého domorodého kmene, který uspořádal genocidu proti jinému sousednímu kmenu. Podle Churchillovy myšlenky mělo být „světové letectvo“ použito pro úplně jiný účel - pro šíření „anglosaské demokracie“.

Naštěstí jeho kanibalistické myšlenky byly předurčeny k tomu, aby získaly na dlouhou dobu odklad. Američtí „příslušníci mírových sil“, kteří se vrhli do Koreje a později do Vietnamu s požehnáním OSN na „létajících pevnostech“ dostali „do zubů“ tak kvalitně, že seděli relativně tiše až do rozpadu SSSR.

Ihned po něm však byly okamžitě realizovány Churchillovy plány na bombardování „ve jménu míru“ schválené OSN nebo i bez jeho mandátu ! Irák, Jugoslávie, Libye, Sýrie (a byly plánovány i další země) ... To vše je konkrétní a skutečné uplatnění jeho myšlenek v praxi. V Churchillově projevu, který je možná standardem klamavé a cynické politiky Západu, jeho dvojím měřítkem, není vše tak, jak se zdá. Mluví o jakémsi „ideálu“: bezpečnosti a pohodě, pokroku a svobodě. Okamžitě však stanoví, že pouze ta práva a svobody, které mají občané Britského impéria, jsou „skutečná“. No a samozřejmě Spojené státy – pokračovatel a prodloužená ruka anglosaského světa. To je místo, kde začíná nové rozdělení světa na „čisté“ a nečisté, „hříšné“ a spravedlivé. Ano, Churchill přímo nevyzývá k válce proti SSSR a jejímu zničení. Vysvětluje to však jasně a jednoznačně: existuje „svobodný svět“ a existuje „tyranie“, se kterou bude tento svět muset bojovat ne na život ale na smrt, a samozřejmě výlučně „ve jménu nejvyšších ideálů“ a „pro svou vlastní bezpečnost“. Výroky Sira Winstona o „železné oponě, která dopadla na Evropu“ a o „stínu padajícím na celý svět“ z důvodu „nebezpečné výzvy, kterou komunistické strany a jejich páté kolony vrhající se na křesťanskou civilizaci“, byly již v době jejich vyslovení nejdokonalejší, absolutní lež. Těsně po skončení Velké vlastenecké války se Stalin choval vůči západním „spojencům“ úzkostlivě a absolutně čestně - ruské jednotky odešli nejen z Dánska a Norska, ale také z Rumunska, Bulharska a Československa, v Maďarsku a Polsku zůstaly jen naprosto minimální pozemní vojenské síly, později odešly ruské jednotky i z Rakouska. Nejmocnější komunistická hnutí ve Francii, Itálii a Řecku, která mohla snadno převzít moc ve svých zemích, žádnou podporu z Moskvy nedostávalo. Stalin nechtěl provokovat Západ a úzkostlivě dodržoval dohody dosažené (za účasti Churchilla) v Teheránu a na Jaltě. Ale Sir Winston ve Fultonu již otevřeně prohlásil, že „jaltské dohody byly podepsány, když si všichni mysleli, že válka s Japonskem bude pokračovat dalších 18 měsíců, a neskončí tak brzy. Protože je však již po válce s Japonskem, není nutné je dodržovat.“ Skutečně pravá britská „logika“ a „poctivost“!

Všichni víme, jaké události se staly logickým pokračováním projevu ve Fultonu: konference v Bretton Woods v roce 1947, která upevnila globální finanční dominanci dolaru a amerického Federálního rezervního systému, vytvoření NATO již v roce 1949, jehož jediným účelem bylo zničit SSSR ... Stalin dokonale pochopil podstatu odporných záměrů Anglosasů již v roce 1946; skutečné přípravy na nový vojenský střet se Západem zahájil ale až počátkem roku 1950, kdy se konečně a neodvolatelně ukázalo: bývalí „spojenci“ Rusko nikdy nenechají na pokoji.

Konfrontace, vycházející ze všech výše zmíněných událostí, trvá dodnes. Od roku 2014 vzplanula s obnovenou energií a nyní roste ještě rychleji. Není nadarmo, že tiskový tajemník Vladimíra Putina Dmitrij Peskov u příležitosti 75. výročí projevu ve Fultonu prohlásil, že „hodně toho v pohledu západního světa týkající se naší země, formované v ní, zůstalo nezměněno.“ Hodně?! Spíše je to skoro všechno. Tři čtvrtiny století, které od té doby uplynuly, bohužel, nezbavilo anglosaské „džentlmeny“ iluze své vlastní výlučnosti a nadřazenosti. Možná, že poslání napravit jejich omyl mají naplnit současné generace?

Autor: Alexander Necropny

Zdroj: https://cont.ws/@fruct/1933866
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!