Si Ťin-pching staví kříž nad „Velký reset“?

pchingProgramový projev Si Ťin-pchinga, který odhaluje obsah a ideologickou náplň politiky ČLR, přesvědčivě dokazuje, že za současné situace nemá „velký reset“ prosazovaný Davosem vůbec žádnou šanci. Samo objevení se tendence o provedení „Velkého resetu“ je proto třeba chápat jako extrémní stupeň podráždění a zmatku elit Západu, jimž půda klouže půda pod nohami a proto jak sláma leze z uší jejich plán na vybudování „Nového světového řádu s novými otroky“, kteří by živili a pečovali o Západní elity po celá další desetiletí a možná i staletí.

Si Ťin-pching Ivan Shilov © IA REGNUM

Si Ťin-pching, prezident Čínské lidové republiky a generální tajemník vládnoucí Komunistické strany Číny, vystoupil na Světovém ekonomickém fóru (WEF), které se obvykle koná každoročně v této době v Davosu, ale letos kvůli epidemii bylo přepnuto do režimu online. Čínský vůdce proto promluvil ze svého bydliště v Pekingu a jeho projev nemohl neupoutat zvláštní pozornost z řady důvodů. Mimo jiné i proto, že Čína v loňském roce jako první čelila problému s koronaviry a také byla první, která jej úspěšně překonala a zabránila rozsáhlé „druhé vlně“, která zasáhla další země, zejména USA.

A vzhledem k tomu, že se ČLR ukázala jako jediná z největších ekonomik na světě, která se nevzdala tváří v tvář virové depresi a zachovala si, i když minimální v posledních desetiletích, růst o 2,3%, nikoli pokles. A kvůli nedávné změně moci ve Spojených státech, která v souvislosti s obchodní a celní válkou rozpoutanou předchozí vládou proti Číně, se vytvářily předpoklady pro hledání nových řešení ve slepé uličce, do které vstoupila. A konečně i proto, že samotné Davoské fórum je letos věnováno humbuku kolem knihy jejího zakladatele a prezidenta Klause Schwaba s názvem „Great Reset“, která byla zveřejněna loni v létě. Kniha o vytvoření globální environmentální („zelené“) a digitální diktatury v duchu konceptu „udržitelného rozvoje“.

Oficiálně to organizátoři Davosu 2021 označili za „setkání“ na „davoské agendě“. Bez vystoupení Si Ťin-pchinga ono setkání nebylo možné a všichni na ně netrpělivě čekali. V situaci obrovské krize jsou vůdci západního byznysu nuceni uznat Čínu jako hnací sílu růstu a naději pro globální ekonomiku, jakož i silnou závislost na ní pro všechny ostatní hráče. Řada západních kruhů navíc navzdory rostoucí konkurenci mezi Čínou a Spojenými státy počítala s podporou Pekingu pro obecný koncept globalizace (Great Reset) podle západní verze, vzhledem k touze Číny globálně propagovat špičkové technologické úspěchy (např. 5G sítě) a „zelená“ témata.

cinani

Kremlin.ru

Řekněme hned, že naděje kolektivního Západu čínský vůdce nenaplnil. Zaměřil se především na princip rovnosti v mezinárodních vztazích, který odmítá jakýkoli diktát. Kromě toho se digitálního a zeleného tématu dotknul jen velmi okrajově, bez důrazu na něj. A „mezi řádky“ informoval milovníky volných interpretací čínské politiky, včetně zastánců globalismu, že Čína má úplně jiné vidění perspektiv a co je nejdůležitější, obsahu globalizace než západ.

Vzhledem k tomu, že Davos je přesně ten formát, kde jsou tyto otázky vždy kladeny do popředí, je legitimní vyvodit zcela definitivní závěry z projevu Si Ťin-pchinga o tom, že se vize „sjednoceného světa“ Pekingu zásadně liší od vize Washingtonu , Londýna nebo Brusele .... Podstata globalizace na americký způsob je velmi dobře vyjádřena hlavní myšlenkou druhé zprávy Římskému klubu „Humanity at a Crossroads“ (1974); zabývá se rozdělení světa na zóny, tj. konsolidace stávající ekonomické specializace v rámci modelu deseti regionů, který by legitimizoval západní ekonomické a technologické vedení.

Devět regionů se liší podle specializace a desátý - Západ – sjednocuje úspěchy všech regionů sám o sobě a pro sebe a jako bezpodmínečný světový lídr si dává právo tuto diferenciaci regulovat, korigovat a „optimalizovat“. Si Ťin-pching hovořil o tom, jak si představují procesy globalizace v Číně, přičemž vyvrátil výše uvedený „římský“ model u každé z jeho tezí.

Nejprve čínský vůdce zdůraznil, že historické a kulturní rozdíly, stejně jako originalita sociálních systémů v různých zemích, jsou dány výsledky jejich přirozeného historického vývoje a také podporou jeho národů, nikoli globálními elitami. "Bez rozmanitosti nebude žádná lidská civilizace a taková rozmanitost bude existovat tak dlouho, jak si dokážeme představit."

Různá historická minulost, kultura a sociální systémy jsou stejně staré jako lidská společnost a jsou nedílnou součástí lidské civilizace ... Na světě neexistují dva stejné listy a neexistují absolutně identické historie, kultury a sociální systémy. Nejlepším kritériem jsou ukazatele toho, zda historie, kultura a sociální struktura země odpovídá její konkrétní situaci, zda se těší podpoře lidí, zda slouží k zajištění politické stability, sociálního pokroku a zlepšování životní úrovně lidí a zda napomáhají k pokroku všeho lidstva ... “.

Jinými slovy, v překladu z politického jazyka do lidského potvrdil čínský vůdce bezpodmínečnou rovnost všech zemí a národů v jejich originalitě a zcela odmítl jakékoli nároky na „exkluzivitu“, bez ohledu na to, od koho pocházejí a bez ohledu na to, co se za nimi skrývá. Si Ťin-pching si dokonale uvědomuje, že motivací těchto aspirací jsou korporátní zájmy určitých skupin ovládaných jejich vlastníky, stejně jako skutečnost, že Davos představuje soustředění právě těchto zájmu. Si Ťin-pching odmítá těmto kruhům zachovat jejich dominanci, a háže jim tak výzvu v jejich vlastním doupěti.

A toto odmítnutí doprovází velmi transparentním náznakem neúčinnosti Západu a neschopnosti kapitalistického oligarchického systému řídit tyto procesy, který tak jako tak nemá žádné právo na monopol, když nemá ani na podporu svých vlastních národů, což jasně demonstrují nedávné události ve Spojených státech.

Čínský vůdce, dobře si vědom jakou nevoli způsobí, vystupujíc z pozice morální nadřazenosti, se nezastavil ani před přidáním racionálních argumentů, které budou srozumitelnější zjevným adresátům jeho poselství, aby je přesvědčil o marnosti oponovat novým trendům a přesvědčil je, aby se domluvili „po dobrém“. "Žádná země nemůže vyřešit globální problémy sama, to vyžaduje globální akci, globální reakci a globální spolupráci."

Mezinárodní společenství musí obrátit svoji pozornost na dlouhodobé perspektivy a plnit své závazky poskytováním nezbytné podpory rozvojovým zemím a ochranou jejich legitimních rozvojových zájmů. Rovná práva, rovné příležitosti a stejná pravidla musí být zajištěna, aby všechny země mohly těžit z rozvojových příležitostí a výsledků. Měli bychom se například postavit za spravedlivou soutěž, soutěžit mezi sebou o převahu jako na závodním poli a nebojovat navzájem jak v zápasnické aréně, “uzavírá čínský vůdce myšlenkou,“ že pokud někdo opravdu chce bojovat, mohl by toho později litovat.“.

Mluvil také o bezvýhradných výhodách socialismu, naznačujíc, že se to nevyhnutelně projeví brzy ještě výrazněji než nyní, jakmile budou všichni jednat podle stejných pravidel a když bude Západ připraven o možnost „hrát jen na jednu branku“, získanou prostřednictvím dvojitých standardů.

Na první pohled se zdá, že Si Ťin-pching „klepe na otevřené dveře“: to vše je již dlouho zaznamenáno v mezinárodních dokumentech a představuje jádro „udržitelného rozvoje“. Ale ve skutečnosti čínský vůdce, parafrázující slavný leninistický aforismus „formálně je všechno správné, ve skutečnosti to je výsměch“, veřejně prohlašuje „pánům pravidel hry“, ať ho pozorně poslouchají, protože doba, kdy podle Machiavelliho bylo možné se skrýt za „vyhlašování ctností a ne za nimi“, nenávratně minula.

A tyto „ctnosti“ bude nutné dokázat ne slovy, ale činy. A to buď po dobrém nebo z donucení. "Vy něco prohlašujete ?" - jakoby se ptal jasných adresátů. – „Neprohlašujte ! Udělejte to !“ Proto čínský vůdce nezmiňuje „zelené“ téma, které je obecně obligatorní pro jeho projevy, které s ním obvykle začínají a končí. S plným vědomím, že se to „pánům hry“ mírně řečeno vůbec nelíbí, je varuje, že „vytvoření úzkých kruhů nebo rozpoutání nové studené války bude tlačit svět k rozdělení a dokonce ke konfrontaci“.

Zároveň varuje „pánům hry“ před „praxí bojkotů, vyhrožování a zastrašování, svévolnému přetrhávání vazeb, zastavení dodávek a ukládání sankcí, umělé izolaci a odcizení“. A aby jeho myšlenka byla srozumitelná nejen „pánům hry“, ale také těm, které utlačují - rozvojovým zemím, což jim dává signál čínské podpory, bez obalu dodává: „Mezinárodní správa by měla být založena na pravidlech a konsensu. … a nikoli na příkaz jedné nebo několika zemí “. Tím je řečeno, že praxe jednostranného diktátu je produktem nejen vládní politiky USA, ale také konsensu západních elit, čímž apeluje na „koncepční“ moc oligarchie za těmito elitami.

"Svět prošel v průběhu staletí bezprecedentními změnami a nyní je čas na průlomový vývoj a transformace," udeřil Si Ťin-pching přímo na "plexus solar" "pánům hry", kteří nemají zájem o žádné průlomy a transformace. Protože to likviduje jejich monopolní postavení v globálním systému a přerozděluje „náklady a výnosy“ ve prospěch úplně jiných - mnohem širších zájmů než oligarchických. „Vědecký a technologický pokrok by měl být přínosem pro celé lidstvo a neměl by být používán k omezování rozvoje jiných zemí“ - tato diplomová práce z Pekingu obsahuje nejen prohlášení o nezákonnosti spekulací o konjukturárním chápání předmětu autorského práva ze strany Západu, čímž téma komercializoval ne v obecném zájmu.

Nastínil také, jaké gigantické příležitosti se před lidstvem otevřou, když zpod roušky se na světlo světa dostanou všechny objevy lidského umu získané po celém světě a skryté pod rouškou či schované pod koberec Západem, schopné vyřešit mnoho především dlouhodobých energetických problémů. Vraťme se k tomu, proč Si Ťin-pching nezmínil „zelené“ téma. Chtěl tím zdůraznit, že současná „alternativní energie“ je drahá, neefektivní a ekologicky „špinavá“ při jak výrobě, tak při využívání a likvidaci - v žádném případě není řešením problému, ale jeho skrýváním. A že tento postup je opět v zájmu nikoli lidstva, ale jen elit a současně jim poskytuje pohádkové zisky (zde zmíníme, že samotný roční příjem evropského ekologického průmyslu se blíží 1 bilionu dolarů).

sitin

COP PARIS

"Není pochyb o tom, že lidstvo zvítězí nad virem a vynoří se z této katastrofy ještě silnější." Pandemie ještě zdaleka neskončila ... A přesto jsme pevně přesvědčeni, že zima nemůže zastavit příchod jara, temnota noci nemůže skrýt světlo úsvitu, “řekl Si Ťin-pching. A je zřejmé, že „zima“ a „temnota“ jsou v tomto případě vybaveny nejen přímým, ale také alegorickým významem.

Měl zejména na mysli pojem rozšířený v Číně tzv. „politického viru“, který je od doby propuknutí nemoci ve Wu-chanu spojován s postavením a aktivitami jasně definovaných globálních zájmů, sil a struktur. Vzhledem k obrazům a symbolice vlastní čínské kultuře, včetně politické, je na čase si připomenout přísloví, které má ve folklóru této země mnohem širší výklad než jen význam změny denní doby. „I po té nejtemnější noci vždy přijde ráno.“

A poslední věc, která z toho všeho vyplývá. Zástupci globálních elit a jejich žurnalistické a odborné komunity, které jim slouží, samozřejmě mohou a zřejmě budou pokračovat ve využívání myšlenky takzvaného „velkého resetu“. Je však naprosto jasné, že praktická realizace projektu této „zeleno-digitální“ diktatury samotnými silami Západu bez Číny a bez Ruska, již není možná. A pro Čínu a Rusko je tato cesta nepřijatelná. Projev Si Ťin-pchinga se specifikovaným rozsahem programových tezí odhalujících obsah a ideologickou náplň moderní politiky ČLR přesvědčivě dokazuje, že „reset“ pod diktátem Západu, nemá šanci.

Zdroj: https://cont.ws/@fanc/1900694
4 Komentářů k Si Ťin-pching staví kříž nad „Velký reset“?

 1. Ahttpsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx://

 2. Eschatolog napsal:

  nebyl bych fanoušek STP, mi to dělá dojem jako takíja sedmi barev, jedna věc je vyslovit se za ukončení tributu "západu" druhá je udělat to

  • proud napsal:

   Vsechno jsou to jen "tanecky" mocnejch pod taktovkou GP za vydatny pomoci sionistu.Politiku a jakykoliv "vlady" byl lidstvu cert dluznej,misto vlady si lidi samotnejch,mravnich zasad a jasnejch, lehce pochopitelnejch pravidel pro celou Zemi,ktera by tak mohla zit v dostatku,bez vykoristovani a niceni planety a jejiho zivota a honby za majetkama.

 3. .lak napsal:

  Vím že to tu delší věc nebere.
  https://pravyprostor.cz/vratil-se-leden-1989/
  8.3.2021 23:59:23

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!