Vakcíny Covid-19 jsou zbraně hromadného ničení

colemanO práce MUDr. Vernona Colemana jsem poprvé hlouběji zavadil teprve v březnu 2020. V době, kdy jsem se i já začal obávat podat na pozdrav ruku svému sousedovi. Z hrůzy před nákazou tehdy ještě netopýří chřipkou. Už doktorovo první video, které jsem tehdy shlédl mně uklidnilo, a na straně druhé znepokojilo. S úlevou jsem přestal váhat nad podáváním ruky – a ještě silněji mně začala znepokojovat absurdnost chování a jednání politiků a řídících orgánů všech úrovní řízení vůči zdraví společnosti. Od starosty města až po prezidenty ..... a úředníky WHO, Světové Organizace Zdraví.

Dnes 74-letý MUDr. Vernon Coleman, zkušený lékař i filosof, proslul na poli odborném původně v oblasti medicínské etiky. Od 70. let se stal ve svém oboru světově uznávanou kapacitou a od let 80. autorem přes stovky světových bestsellerů, inspirátorem filmových scénářů i autorem řady odborných publikací. Některé jeho názory na poli komerční medicíny mohly vyvolat diskuze. Do počátku roku 2020 však ani komerční farma ani Wikipedia nešetřili chválou nad jeho morálním kreditem. Od března roku 2020 má však ve svých Hovorech starého muže v křesle lidi kolem světa k zamyšlení nad oficiální doktrínou kovidu-19. Jeho morální kredit u politiků se jednomyslně přes noc vypařil. Dobrý to důvod zaposlouchat se do jeho úvah a jeho sdělení.

V tomto svém posledním videu prosí Stařec ze svého křesla o pomoc s takovou silou argumentu, že nebylo možné ho ignorovat. Přijměte prosím pozvání k mému zdůrazňuji nelékařskému překladu slov úvahy pana doktora tak, jak byla řečena. Včetně pro mně samotného těžce stravitelných čísel. Chci věřit, že i Vy vyslyšíte jeho prosby.

Jakkoli k vám může mluvit cizí angličtinou, tón jeho hlasu v pozadí Vám jistě pomůže zachovat klid při čtení tohoto přepisu zatím posledního videa Dr. Vernona Colemana.

 

Vakcíny Covid-19 jsou zbraně hromadného ničení - a mohly by lidský druh vyhladit MUDr. Vernon Coleman

Copyright Vernon Coleman 13. března 2021 Překlad Michail Prouza

vernon

 

Ti z vás, kdo sledujete má videa už nějakou dobu dobře víte, že nikdy nepřeháním. Víte také, že v posledním roce se moje předpovědi, hodnocení a interpretace dosud vždy naplnily. Byly naprosto přesné.

Dnes potřebuji vaši pomoc. Více než kdykoli dříve. Pokud totiž dnes nepotáhneme společně za jeden provaz, jsme ztraceni.

Potřebuji vaši pomoc, protože tímto videem musíme oslovit milióny lidí. Jelikož mně velké platformy a všechna mainstream média zakázala ... bez vaší pomoci ty milióny neoslovím.

Jsem přesvědčený, že toto je nejdůležitější video, jaké jste kdy shlédli. Musíte ho prosím sdílet. Odložte prosím cokoli ostatní stranou a v následujících dnech ho posílejte všem, na každou e-mailovou adresu. Ať už adresáta znáte nebo ne. Pošlete to každému novináři, jehož e-mailovou adresu najdete.

Pamatujete si na video, na kterém se Bill a Melinda Gatesovi sarkasticky ušklíbali, když předvídali, jak teprve ta příští pandemie dá lidem poznat co to je skutečná pandemie?

Obávám se, že vím, co se na nás valí. Všichni víme, že zlovolná elita, hlasatelé Agendy 21 a Velkého Resetu, měla a má záměr vyhubit 90% až 95% světové populace. Zdá se ale, že něco závažného ve svých zlých plánech tragicky přehlédli.

Mám strach, že dnes už je bohužel příliš pozdě na záchranu mnoha z těch, kteří už novou vakcínu přijali. Milióny vakcinovaných jsou ztraceni. Bojím se, že mnozí z nich po příštím kontaktu s koronavirem nevyhnutelně zemřou.

Důsledkem tragického opomenutí v plánu elit je, že i ti z nás, kteří jsme vakcínu ještě nepřijali, jsme ve vážném nebezpečí. Jistě, musíme udržovat náš imunitní systém ve špičkové kondici .... především tím, že budeme uvážlivě jíst a doplňovat vitamín D. V určité fázi se ale budeme muset také začít stranit všech těch, kdo už vakcínu dostali.

Jsem přesvědčený, že vakcinovaní jedinci představují bohužel už dnes vážné ohrožení přežití celého lidského druhu.

Přemýšlím o tom déle než bych si kdy přál ... a varuji před nebezpečím „vakcín“ na kovid-19. Vím dobře, že by se jim ve skutečnosti „vakcíny“ ani říkat nemělo ... to i přesto, že už jednu z oficiálních definicí vakcíny pozměnili tak, aby ten zavádějící termín použít mohli. Ale když to já nazvu správně, tedy genovou terapií, pak lidé, které se tady snažíme oslovit a kteří už ty injekce spojují se slovem „vakcína“, mi nerozumí a neví o čem mluvím ....

Je tomu už rok co jsem varoval, že důvodem a účelem hysterického zveličování rizika koronavirů byla mimo jiné i snaha získat důvod zavést programy povinného plošného očkování.

A skutečně - falešná fáma pandemie kovidu-19 byla vytvořena spíše proto, aby se našla omluva a záměr pro vývoj produkci vakcíny ... než aby vakcína byla nalezena jako zbraň pro boj proti údajné hrozbě kovidu-19.

Už měsíce varuji, že experimentální genetické „vakcíny“ jsou nebezpečné a vyvolávají řadu potenciálně smrtelných vedlejších účinků. Celebrity ... a mnozí lékaři ... dělají chybu poskytují-li veřejnosti svá uklidňující ujištění.

Myslím, že jsem měl pravdu, když jsem tvrdil, že vakcíny mohou zabít více lidí než kovid-19.

Dnes se ale zdá být velmi pravděpodobné, že ony “vakcíny“ budou mít na svědomí i smrt stovek milionů lidí, kteří očkováni nebyli.

Ve svých úvahách o dlouhodobých účincích “vakcín“ jsem měl vždy za to, že podvod s kovidem-19 byl plánován s jasným cílem:

 • vyhubit co nejvíce starších a zesláblých lidí
 • ... a, samozřejmě, zavést povinné očkování.

Poprvé jsem to řekl už ve svém prvním videu v polovině března 2020. Snad ho ještě stále budete moci najít na YouTube.

Zmínil jsem tam samozřejmě také plán elit zničit a pak znovu přetvořit světovou ekonomiku k obrazu cílů Agendy 21 a Velkého Resetu.

Jen pár dnů po zveřejnění mého videa jsem byl na internetu zuřivě napaden. Můj profil na Wikipedii byl ze dne na den dramaticky změněn. Seznamy a zmínky o všech mých knihách, televizních pořadech a tiskových sloupcích byly odstraněny. Jsem tam dnes představen jako zdiskreditovaný konspirační teoretik.

Pozapomněli však uvést kterou že autoritou jsem to měl být zdiskreditován.

Více o tom, jak nehorázně byla zmanipulována má stránka Wikipedie a jak jsem dnes démonizován abych byl veřejně deklasován jsem natočil video. Článek o tomtéž najdete i na mém webu. [www.vernoncoleman.com a www.vernoncoleman.org]

Mnoho dalších, kteří také zpochybnili oficiální doktrínu kovidu-19, utrpělo podobným způsobem. A jak jinak, BBC a národní tisk také zaútočili a přidali se ke kydání pomluv na všechny ty, kdo se kdy odvážili zpochybnit oficiální linii vyslovením nepohodlných pravd.

Čeho se dnes obávám je, že ti genocidní šílenci, jezdci Apokalypsy, kteří naplánovali tento podvod, nás ženou do Armagedonu.

Dlouho jsem věřil, že cílem architektů tohoto monstrózního podvodu bylo pozabíjet milióny.

Nyní však věřím, že zlovůlné mozky, které tento podvod stvořily, katastrofálně podcenily nebezpečí experimentálních „vakcín“, které s takovou vervou protěžovaly. Milióny těch, kdo už dostali jednu z geneticky zmanipulovaných vakcín na kovid-19, mohou na následky těchto očkování zemřít.

Za chvíli vysvětlím, jak a proč.

Podvod jak víme začal divokými předpověďmi prof. Neila Fergusona z Imperial College.

Ferguson je matematický modelář s neutěšenou reputací. Lidé, kteří podvod plánovali, věděli, že Fergusonovy předpovědi bývají absurdní. Museli vědět, že Fergusonovy výsledky byly vždy notoricky pochybné. Přesto ... a nebo právě proto ... byly jeho předpovědi použity jako záminka pro lockdowns, pro sociální distancování, masky a pro uzavření škol a nemocničních oddělení.

To všechno bylo naprosté šílenství. Logickou věcí by přeci bylo izolovat infikované jedince ... tak, jako se radí lidem s chřipkou, aby zůstali doma ... a chránit tak ty nejzranitelnější jedince. Zejména starší osoby s poruchami srdce nebo plic.

Ale politici a jejich poradci naopak udělali všechno špatně. A ti, kdo na to poukazují a zpochybňují co se děje, jsou démonizováni a umlčováni.

Vždyť nesporným faktem je, že imunitní systém zdravých lidí je posilován interakcí s ostatními. Zdravé děti a mladí dospělí mívají velmi silný imunitní systém. Opravdu jsou to právě starší lidé kdo jsou novým virem ohrožováni s větší pravděpodobností.

Světoví politici a jejich poradci nás přesto záměrně zavádějí do programů masového očkování.

Veřejnost byla od samého počátku ujišťována, že výlučně cestou plošných očkovacích programů bude moci získat zpět alespoň některé ze ztracených svobod. Toto byl od počátku nebezpečný nesmysl.

Nicméně žádná z těch ze dne na den schválených experimentálních “vakcín” nikdy neudělaly to, co bylo lidem řečeno, že dělat mají. Nebyly navrženy ani k prevenci ani k zabránění přenosu infekce. Nové vakcíny neuchrání lidi před kovidem-19 ani nezabrání v přenosu viru z nakaženého na zdravého.

Nové vakcíny pouze pomáhají omezit závažnost příznaků u některých z těch, co už byli očkováni. Což není ani zdaleka to, co lidi od vakcinace očekávají.

Většina z lidí to však odmítá připustit ...

Samozřejmě. Drtivá většina očkovaných bláhově věří, že jsou další infekce uchráněni. A to je další podvod.

Vedle už tak zjevné podstatné skutečnosti, že vakcíny neúčinkují tak, jak si lidi myslí, že účinkují jsou zde s nimi další tři nadmíru kritické problémy.

Tím prvním samozřejmě je, že tyto experimentální „vakcíny“ se již dnes ukázaly být nesmírně nebezpečné - již dnes zabíjejí mnoho lidí a u mnoha dalších vyvolávají závažné nežádoucí vedlejší účinky.

Závažnost tohoto prvního problému lze pojmout už podle skutečnosti, že i samotné úřady připouštějí, že do statistiky je hlášeno ne více než jedno ze 100 úmrtí či vážných poškození s vakcínami souvisejících. Navíc nelze ani odhadnout, kolik z nich zemře na problémy s alergiemi, srdečními, mozkovými či neurologickými příhodami ani kolik jich bylo oslepeno nebo paralyzováno ....

Na mých webových stránkách je udržován aktuální seznam lidí, o nichž se ví, že byli vakcínou poškozeni nebo usmrceni. Je děsivé seznam pročítat.

Počet obětí je úděsný ... ale většina úřadů stále trvá na tom, že jsou to všechno pouhé náhody.

Když někdo zemře do 60 nebo 28 dnů od pozitivního testu na kovid-19 – a to i když byl výsledek testu zfalšován – je jeho smrt automaticky vykázána jako umrtí na kovid-19 ... aby se zvýšil ukazatel. Ale když zdraví mladí lidé zemřou během několika hodin po očkování, úmrtí se má za pouhou shodu okolností, za náhodu. Co za předlouhou řadu náhod...!?

Druhým problémem je problém imunitního systému známý jako patogenní aktivace nebo cytokinová bouře. Nebývá neobvyklé, že imunitní systém očkované osoby je předurčen k velmi dramatické reakci na případné setkání s virem po očkování osoby.

Dopad takové reakce organizmu může být katastrofický ... a obávám se, že k tomu nevyhnutelně docházet bude... zvláště na podzim a během příští zimy. Lidé, kterým už byla vakcína podána, budou mít při příštím kontaktu s koronavirem skutečné potíže. Jejich geneticky zmanipulované imunitní systémy zareagují přehnaně zmateně ... a tehdy pravděpodobně zaznamenáme mnohá úmrtí.

Očkovaní jedinci nejsou před tímto problémem oficiálně varováni, přestože důkazy byly zveřejněny v Mezinárodním věstníku klinické praxe už v říjnu 2020. Příspěvek má titul Zveřejnění informovaného souhlasu subjektů ověřovacích testů vakcín kovid-19 o riziku zhoršení případného klinického onemocnění“.

Nikde však nevidím záznam o informovaném souhlasu žádného z očkovaných ... a mám podezření, že většina lékařů soustavně přítomnost tohoto rizika ignoruje. Očkovaným je falešně tvrzeno, že s vakcinací není spojeno žádné riziko.

Zabiti budou s největší pravděpodobnosti zvláště starší lidé a lidé s oslabeným imunitním systémem.

A co vám oslabí imunitní systém?

Tři zjevné příčiny vidím v nošení masky, izolování se od ostatních lidí a v nedostatku vystavení se slunečnímu záření. Přílišné pití alkoholu a kouření v domácím vězení také zrovna nepomáhají.

K výraznějšímu nárůstu úmrtí obávám se dojde asi na podzim, kdy budou očkovaní jedinci vystaveni viru s větší pravděpodobností. Koronavirus se šíří nejrychleji na podzim a v zimě.

V důsledku epidemie, s eskalací nemocí a úmrtí, která nastane začnou vlády propagovat další kolo očkování. Nepřestane se mluvit o mutacích ... samozřejmě ... a rozjede se výroba nové spěšně vyvinuté vakcíny hlasitě propagované celebritami ... které o medicíně nebo vakcínách nevědí nic.

Lékaři, kteří to nebezpečí chápou a vyjádří o vakcínách své pochybnosti budou jako obvykle rázně umlčeni.

Neuvěřitelné ...

Věřím, že lidé v pozadí tohoto podvodu věděli velmi dobře, že se to stane. Bylo to součástí jejich zákeřného plánu.

Věděli, že na podzim a s příští zimou dojde k nárůstu úmrtí. Jsou vždy připraveni svalit ta úmrtí na nového mutanta koronavirů – na jednu z tisíců mutací, které na podzim nepochybně přijdou.

Dlouho jsem předvídal, že nakonec budou propagovat očkování každých pár měsíců - nebo ještě častěji ... i každý měsíc či co.

Poprvé jsem použil význam slova hoax [podvod] v březnu 2020 .... tehdy bylo slovo hoax výrazem mé kritiky reakce úřadů na virovou infekci ... infekci né nepodobnou chřipce. Jejich reakce byla divoce přehnaná tehdy ... a je přehnanou i dnes.

Mám podezření, že právě to je to nad čím se Bill a Melinda Gatesovi ušklíbali, když naznačili, že první pandemii možná nebudeme brát vážně - a že teprve tu následující vezmeme mnohem vážněji.

A jsem si jistý, že jak oni dva tak všichni ostatní, kteří se podílejí na tomto podvodu, předpokládali, že budou v naprostém bezpečí, protože oni sami se přeci těm vakcínám zaručeně vyhnou. Mám vážné podezření, že i mnoho elit a důležitějších osobností dostalo před kamerami místo jedné z experimentálních vakcín jen neškodnou náhražku..

Nikdy by se proto nemuseli bát smrti z experimentální vakcíny, nebezpečí těžkého poškození zdraví ani rizika příhody patogenní aktivace či cytokinová bouře ... ani vybičované přecitlivělosti kdykoli by se s virem setkali.

Ano, elita si myslela, že je v bezpečí.

Myslím si, že vymysleli plán na vyvolání milionů úmrtí aniž by kdy měli sami dosáhnout jakékoli újmy. Jsem ale přesvědčen, že se dopustili zcela zásadní ... kardinální chyby.

A to nás přivádí k problému třetímu – k problému, o kterém si nemyslím, že ho očekávali.

Tento třetí problém právě nedávno nastínil Dr. Geert Vanden Bossche, který je velmi významným specialistou na vakcíny. Přiznávám, že původně jsem byl k tomu, co vyjevil skeptický ... protože Dr. Bossche dříve pracoval pro GAVI [Globální Sdružení pro Vakcinaci a Imunizaci] a pro Gatesovu nadací. Je posledním člověkem na světě, o kterém lze říci, že by byl proti očkování. [Prohlášení Dr. Bossche najdete zde https://youtu.be/ZJZxiNxYLpc ]

Přesto sám Dr. Bossche poukázal na to, že genetické “vakcíny“, které se v současné době používají, nejsou těmi správnými zbraněmi pro boj s touto virovou infekcí.

Je to katastrofa.

Tím, že geneticky modelované vakcíny pícháme milionům lidí, učíme vlastně virus jak mutovat aby se stal silnějším a vražednějším. Pokusy vyvinout další nové vakcíny proti dalším novým mutacím pak prostě všechno dále zhoršují. Vědci nikdy nebudou moci získat před novou mutací viru náskok. A lidé, kteří byli očkováni nyní sdílejí v nich samotných nově mutované viry s lidmi kolem sebe. Mutace jsou stále silnější a smrtelnější.

Ukončení lockdownu bude vždy perfektně načasováno tak, aby bylo zajištěno, že nové mutace koronaviru budou šířeny široko daleko.

A existuje zde další související problém.

Naše těla normálně obsahují bílé krvinky, které nám pomáhají si s infekcí poradit. Buňky zvané NK buňky - NK znamená Natural Killer [Přirozený zabiják] - pomáhají zabíjet špatné buňky vetřelce. Jakmile NK buňky odvedou svoji práci, nastoupí naše vlastní protilátky a ten nepořádek uklidí.

Dr. Bossche však také poznamenává, že vakcíny na kovid-19 spouštějí v tělech očkovaných produkci úzce specializovaných protilátek, které se bijí s přirozeně nabytým obranným systémem jedinců novou vakcínou naočkovaných.

Přirozeně nabyté obranné systémy nově naočkovaných osob jsou tak potlačovány, zatímco ony specializované protilátky, které jsou vyvolány novou vakcínou, získávají v těle navrch.

A tyto implantované úzce specializované protilátky produkované vakcínami přežívají v organizmu trvale. Zůstávají v tělech očkovaných navždy.

Katastrofálním důsledkem této vakcinace je, že přirozený imunitní systém desítek či stovek milionů lidí, kteří už vakcíny dostali, je tak systematicky účinně oslabován, ničen.

Jejich imunitní systém nebude schopen bojovat proti jakékoli mutované variaci viru, která se vyvíjí v jejich tělech. A tyto mutované viry se mohou z těla nositele šířit do komunity.

Věřím, že právě to je proč se nové agresivnější mutace virů objevují hlavně v oblastech, kde vakcinaci přijala velká spousta lidí.

Hlavním poznatkem je to, že aplikací vakcín do těl lidí jsou viru vytvářeny dobré podmínky k posilování jeho odolnosti a k umocňování jeho nebezpečnosti. Každý naočkovaný jedinec má pak potenciál stát se masovým vrahem ... protože z jejich těl se stávají laboratoře produkující smrtící viry.

A nejhorší je, že někteří z očkovaných jedinců se mohou stát asymptomatickými přenašeči - šiřiteli smrtící nákazy ve svém okolí.

Lidé, kteří přijmou vakcínu už nebudou schopni reagovat dostatečně bezpečně na mutace virů, protože jejich přirozený imunitní systém byl už přemožen umělým obranným systémem vytvořeným aplikací vakcíny. Systémem, který byl navržen pro boj specificky proti původnímu viru kovid-19. Očkovaní jedinci budou tak ve chvíli výskytu mutovaného viru vysoce ohroženi nákazou virem každé nové mutace.

Jejich těla jsou totiž trvale vybavena výlučně na obranu proti formě již slábnoucího viru, který rychle zastarává.

Píchání dalších nových vakcín nepomůže, protože nově zmutovaný virus nebude zranitelný. Vědci, kteří vakcíny vyrábějí nebudou nikdy moci mutující virus předehnat.

To se mělo předpokládat. Vždyť z podobného důvodu ani soustavně zušlechťované vakcíny proti chřipce tak často nefungují dobře.

Politici a jejich poradci budou dále lhát a z nárůstů úmrtí obviňovat ty, kteří vakcínu odmítli a přispěli tak údajně k vývoji nových nebezpečnějších mutací.

Ale pokud má Dr. Bossche pravdu, a já věřím, že má, pak jsou to očkovaní jedinci, kdo budou pro lidstvo tou hrozbou. Oni sami budou hlavní hrozbou i pro každého, kdo už očkován byl.

Budou však také hlavní hrozbou pro neočkované, protože viry, které pak rozšiřují jsou nebezpečnější než ten vir původní.

Jsme ve velmi nebezpečné zóně.

Jestliže nezastavíme tento očkovací program teď, pak není přehnané říci, že je ohrožena samotná existence lidstva.

Je to to, co měli na mysli ti, kteří se nám snaží prodat Velký Reset ...?

Nevím. Možná jejich cílem po celou dobu skutečně bylo zabít nás všechny.

Nebo se jim jejich zlověstný plán přeci jen vymkl z rukou?

Tady ve Velké Británii mi vždycky Ferguson, Hancock, Whitty a Vallance připadali jako ti nejhorší lidé, kteří by měli rozhodovat o reakci národa na epidemii. Podobně v případě USA se domnívám, že i Dr. Fauci je nesprávně vybraný člověk.

Po celou dobu jsem se obával, že byli vybráni právě proto, že jsou to špatní lidé. Všechno, co udělali bylo pro nás špatné, ale správné pro jen ně a pro zlou kabalu propagující Agendu 21 a Velký Reset.

Na hranu této propasti nás přivedlo nekompromisní trvání na potlačování svobodné debaty. Žádnému ze jmenovaných lidí neměla být umožněna neomezená kontrola nad našimi životy.

Potlačováním diskuze a umlčováním jakékoli a jakkoli zpochybňující opozice způsobem, který nemá v historii obdoby a zakrýváním faktů mainstreamovými médii a internetovými giganty se běh věcí nenapravitelně zhoršuje.

Myslí si snad elity, že oni přežijí ...?!?

Existuje skutečné riziko, že namísto pouhého vybití 90% -95% lidstva, jak si původně elita zla přála, mohli by omylem zabít každého; mohli by vyhladit lidstvo.

Máme jen velmi málo času na to, abychom se sami zachránili. Musíme posilovat náš imunitní systém a paradoxně je možné, že se budeme muset držet dál od očkovaných lidí. Příští týden napíšu článek o tom, jak svůj imunitní systém můžete posílit.

Tady vidíte, proč říkám, že se jedná o nejdůležitější video, jaké jsem kdy o kovidu-19 vydal. A snad nejdůležitější, jaký jste kdy viděli ....?

Nemám více přístup k masovým médiím. Ta jednoduše pravdu potlačují a odmítají jakoukoli debatu nebo diskusi. Například YouTube nevydá videa, která by jakkoli zpochybnila cokoli co je propagováno zlou vládou elit.

Proto prosím pošlete toto video lékařům a novinářům, přátelům a známým, příbuzným.

Sdílejte ho, sdílejte a sdílejte .... Možná přesvědčíme lidi u moci, že nejsou imunní vůči katastrofě, která stojí přímo před námi.

Toto je zatím mé poslední video. Je tím nejdůležitějším. Přál bych si aby ho shlédl každý ... a každý aby ho sdílel.

Přál bych si, aby se Dr. Bossche mýlil. Doufám, že i já se pletu.

Nicméně vše, co bylo v tomto videu řečeno musí být vyšetřeno a zodpovězeno. Nebudou-li tyto obavy zveřejněny a řádně zváženy pak s naprostou jistotou poznáme, že jejich plánem je co nejvíce z nás pozabíjet. Nebylo by možné dojít jakéhokoli jiného závěru.

Děkuji Vám za vaši pozornost a ochotu poslouchat Starého muže v křesle. Prosím, šiřte toto video na ostatních platformách. Pro úplnost dodávám, že toto video není jakýmkoli způsobem monetarizováno. Žádné z mých videí nebylo nikdy zpeněženo.

Děkuji Mohamedu Burovi a BrandNewTube za poskytnutí platformy … a blahopřeji Mohamedu a BrandNewTube … protože vím, že i on měl nedávno potíže s YouTube. To je vždy znamením toho, že jste na správné straně, na straně Andělů.

Nezapomeňte si přečíst můj článek na The Light Paper (Noviny Pravdy) na této stránce:https://thelightpaper.co.uk/assets/pdf/The-Light-Issue-4-Web-Optimised.pdf

Nezapomeňte sledovat videa mého drahého přítele Dr. Colina Burnse. Poslouchejte úžasnou radioshaw Richie Allena
https://www.youtube.com/watch?v=F5990XC9yOM

... a navštivte mé webové stránky vernoncoleman.com a vernoncoleman.org.

Nu a závěrem, jakkoli se můžete někdy cítit osamoceni ... nikdy nezapomínejte, že nejste sami. Stále více lidí se probouzí ... a když budou vzhůru, zůstanou vzhůru.

Nedůvěřujte vládě. Vyvarujte se hromadných sdělovacích prostředků. A bojujte se lží.

Děkujeme, že jste sledovali Starého muže v křesle. A prosím, prosím, sdílejte toto video se všemi, které znáte. A všemi, které neznáte. Je to naše jediná šance.

Konec překladu
8 Komentářů k Vakcíny Covid-19 jsou zbraně hromadného ničení

 1. .lak napsal:

  Lidé zírají.

  Z ae
  kachni noha
  oni tu svojí hru na kokovida teď už snad ani přestat hrát nemůžou, tragédi

  15 OdpovězDub 2, 2021 10:36
  No
  Návštěvník
  No
  Rádi sociopatují, živí se vaším strachem a čvachtají si v něm úchylové. Přiznejte si to a bojíte se bestií kterými jsou ale budou a již vás napadají i bez domnělých příčin s agendou podvodu covid.

  Teď poslouchám že někde v polsku soud zrušil zákazy lockdownu podvodu covid.
  Tak v praze to taky dovedli.

  0OdpovězUpravDub 2, 2021 21:20

 2. .lak napsal:

  Pokud si matně vzpomínám tak za totality byl prý průměrný věk mužů 46.let a pomiňme tedy akceleraci úmrtí do 1. roku a dospělosti. Tak proto bych zrovna neřekl že děti a mladí jsou víc odolní oproti starým když ti mají patinu :lol: s kterou dále nerezaví a zrovna chorobně za průměrným věkem a jsou tedy "traktorově výkonnými. A těžko utahatelnými čímkoliv, zvlášť tedy když si nefoukají workolicky do svíčky na oslnění okolí. :-)

 3. asyle napsal:

  "Rádi sociopatují, živí se vaším strachem a čvachtají si v něm úchylové. Přiznejte si to a bojíte se bestií kterými jsou ale budou a již vás napadají i bez domnělých příčin s agendou podvodu covid."
  Bingo. Jak jen jím to ale vysvětlit? Mmch kolotocar taky straší jak divej.
  Co takhle koukat tam, co není vidět denně v tvvizi... Ukr, migracci, no a když nepůjdu daleko tak korupce a ruka ruku že by jeden blil.

 4. .lak napsal:

  Nechce se tomu věřit.

  https://www.infowars.cz/post/covid-19-nástroj-pro-nový-světový-řád
  //Při testování vakcín Billa Gatese, sice došlo k vyléčení všech druhů coronavirů včetně SARS, Mers, dokonce i Meningokok, Zíka a dalších, ale krátce po vyléčení se zhroutila testovaným subjektům imunita takovým způsobem, že umírali ve strašných stavech a bolestech. Pro koho si myslíte, že jsou ty koncentrační tábory FEMA a haly plné prázdných lůžek určeny? Pro ty co projdou vakcinací jako za Španělské chřipky, scénář je stejný. Zabije vás vakcína, ale budou to svádět na SARS2 či jeho novou mutaci.//

  • asyle napsal:

   Proč ne... Já v dospělém životě tři KOčko A pokazdy velký špatný. De facto si farmafirmy vyrobili chronickyho pacoše.
   Konkrétně klíštovka, chřipka, tetanus.
   Takže slovy klasika nemajitele Sorry jako.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!