Nežádoucí reakce na vakcínu proti COVIDu-19: 4,576 mrtvých a 199,213 ublížení na těle do 20. března 2021, jak hlásí Evropská agentura léčiv (European Medicines Agency)

GettyImages-1263990592_1350Evropská agentura pro léčiva vydává bezpečnostní informace o lécích a shromažďuje jejich předpokládané nežádoucí vedlejší účinky. Kromě léčiv, tato EudraVigilance database má také na seznamu současná očkování proti Covidu-19. Uvádí vedlejší účinky pro celou Evropy a rozlišuje mezi zeměmi EU a ostatními zeměmi. Hlášení nežádoucích účinků má být povinné od konce června 2022, což znamená, že zatím je stále ještě dobrovolné. Ovšem – ptal se vás kdy lékař jakou reakci jste měli na lék, který vám předepsal? Jistě že ne. Takže je pravděpodobné, že se vás ani v budoucnu nebude ptát, ledaže byste ho k tomu přiměli. Každý lékař musí zpracovat určité množství pacientů za den, aby mohl pobírat slušný plat. Je sporné, jestli by našel čas na přídavnou činnost hlášení vedlejších účinků na léky svých pacientů.

EudraVigilance internetová stránka říká, že byla založena za účelem zlepšení veřejného zdraví tím, že bude dohlížet na bezpečnost léků a rovněž zvýší průhlednost pro zúčastněné strany a pro veřejnost. Ovšem jejich stránka je velice zmatená, nesnadno ovladatelná a velmi obtížná na navigování. Získat tam praktické údaje je obtížný a dlouho trvající úkol. Z toho důvodu nebylo možno získat současný počet úmrtí, ale počet nežádoucích vedlejších účinků k 1. dubnu 2021 byl 238,949, což je o 39,736 více za pouhých 12 dní. Internetové adresy na nová očkování na stránce EudraVigilance jsou uvedeny níže:

 

Informace ke 20. březnu 2021 pro tato čtyři očkování a co všecko zavinila jsou níže:

 • Moderna vakcína, 1,076 úmrtí and 7,030 ublížení na těle;
 • Pfizer-BioNTech vakcína, 2,906 úmrtí and 111,508 ublížení na těle;
 • AstraZeneca vakcína, 592 úmrtí and 80,642 ublížení na těle;
 • Johnson & Johnson vakcína, 2 úmrtí and 33 ublížení na těle.

Všecko dohromady to dává 4,576 úmrtí a 199,213 ublížení na těle, jak již řečeno v nadpisu tohoto článku. Ublížení na těle sestávala hlavně ze srdečních a mozkových mrtvic, krevních poruch, nemocí horních cest dýchacích, žaludečních, střevních a psychiatrických potíží a jiných problémů.

Johnson & Johnson (J&J) očkování se zatím ještě nevyznamenalo, protože je používáno mnohem kratší dobu než zbývající tři očkování. Toto očkování je vyráběno tak, že s použitím genetiku měnící technologie (podobně jako Pfizer a Moderna)¨je dopraven virus, jinak také nazývaný vektor, do buněk, které jsou tím donuceny vyrábět protein, který vyprovokuje imunitní systém k útoku. Tento vektor je podobný tomu, který používá AstraZeneca, pouze je biologicky odlišný a nejsou mezi sebou zaměnitelné.

Současný omyl u výrobce v Americe, když tyto dva vektory byly přehozeny způsobil, že 15 milionů dávek J&J očkování muselo být zneškodněno, protože jejich vektor byl zaměněn za AstraZeneca vektor. J&J vyrábí očkování pouze od r. 1959, ale již se ocitl na hlavních stránkách mnoha novin a byl pokutován miliardami dolarů za špatné chování, což zahrnovalo i nezákonnou činnost. Jejich přátelství s Gatesovou nadací je málem samozřejmostí.

Ruský Sputnik V nevykazuje velké množství škodlivých vedlejších účinků, což může být způsobeno (ale nemusí) komunikačními mezerami. Mnoho se toho o tomto očkování neví. Před časem začali ruští výrobci jednat s AstraZeneca firmou o nějakém společném programu, protože tato dvě očkování jsou si podobná, neboť jsou obě založena na adenovirovém vektoru. V současné době bylo vyjeveno, že jejich nový způsob genetického inženýrství jim umožňuje upravit Sputnik V proti novým, zmutovaným druhům korona viru během pouhých dvou dnů.

To je samozřejmě velmi krátká doba. Jak asi bude vypadat testování? Bylo by takové nové očkování vůbec testováno? To víme, že existují případy po celém světě, kdy jsou povolovány léky, které byly testovány na méně než 100 lidech. Ale chceme hromadné očkování bez předchozího testování?

Různé obměny Covid-19 viru byly v poslední době zjištěny po celém světě. To samozřejmě vzbuzuje starost, jestli všecka současná očkování budou vůči nim vůbec účinná.

 

Jak s tím vládne Amerika

Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC, Center for Disease Control) uvádí skoro dvojnásobek úmrtí z důvodů očkování za první tři měsíce roku 2021 než co bylo úmrtí za veškerá očkování za posledních 10 let. Rozdělení vlivu čtyř nových očkování, jako je hlášen jejich systémem VAERS je uvedeno níže:

 • Moderna vakcína, 938 úmrtí;
 • Pfizer-BioNTech vakcína, 822 úmrtí;
 • AstraZeneca, není hlášena, ani není zatím povolena;
 • Johnson & Johnson vakcína, 16 úmrtí.

Všecko dohromady, 1,776 mrtvých z důvodu očkování.

Dr. Gary Null a Richard Gale píšou, že u všech čtyř druhů očkování, ženy jsou nepoměrně více postiženy než muži. Zatím pro to není vědecké vysvětlení. Adenovirové očkování firmy AstraZeneca je obzvláště hrozivé. V Evropě je používáno teprve 2 měsíce a již způsobilo obrovské množství ublížení na těle a úmrtí.

Shora zmínění autoři považují evropský systém EudraVigilance za spolehlivější než americký VAERS. Jinými slovy, myslí si, že americký systém je víc zkoruptovaný než jeho evropský protějšek. Různé studie odhadují, že pouhé 1% až 10% ublížení očkováním je hlášeno do systému VAERS. To by ovšem znamenalo, že skutečný počet úmrtí, zapříčiněných očkování proti COVIDu-19 v Americe – s přihlédnutím k číslům dříve uvedeným – by byl něco mezi 17,760 a 177,600.

Hlášení informací do systému VAERS je v Americe rovněž dobrovolné. Ale velmi málo Američanů ví, že vůbec taková database existuje. Lékaři a jiní profesionálové nejsou povinni hlásit ublížení na těle nebo úmrtí a mnoho z nich rovněž neví, že taková možnost vůbec je. Návštěva lékaře v Americe je velmi drahá a ne každá pojišťovna ji plně hradí. Takže nechcete ještě více zatěžovat svoji peněženku tím, že byste platili lékaře za to, aby nahlásil vedlejší účinky nějakého léku, nebo očkování.

Tady je rovněž nutno zohlednit dobře známé tajnůstkářství a nedostatek průhlednosti organizací CDC a FDA, spolu s jejich značným záporným vlivem na media. A samozřejmě, vždy ochotná media velmi ráda zkreslí jakékoliv hlášení, aby bylo ve prospěch farmaceutických firem, protože tam jsou peníze, je tam hodně peněz i pro ně, jak na reklamy, tak na úplatky.

Takže se můžeme jen dohadovat jak moc z toho se vztahuje i na evropský systém hlášení vedlejších vlivů léků a očkování. Je zcela možné, že oba dva jsou na tom stejně, jen v Evropě je všecko v menším měřítku.

 

Testování očkování a bezpečnostní studie

Již skutečnost, že žádné očkování nebylo testováno za posledních 32 let by nás mělo zneklidnit. Evropská komise to určitě taky ví a přesto povolili všecka ta nová očkování k použití. V Americe jsou studie, hodnotící bezpečnost léku nebo očkování zákonem nařízeny, ale žádný z výrobců očkování se tímto neřídí. Historicky důležitý soudní případ byl podán Robertem F. Kennedy v r. 2018 a tehdy vyšla tato smutná pravda najevo. A i když Kennedy soud vyhrál, nedošlo k žádném zlepšení. Ve skutečnosti, nestalo se vůbec nic. Vše bylo dál jako předtím.

Ten skutečný důvod proč jsou vakcíny nuceny lidem jsou pouze peníze a nic jiného. Žádné vakcíny nefungují, protože jsou založeny na špatné teorii. Jejich výrobci to velmi dobře vědí, ale protože jsou levné na výrobu, pro ně jsou to snadné peníze – a hodně peněz! Očkování nemusí být testováno k tomu, aby bylo schváleno k použití. Nejsou požadovány studie, hodnotící jejich bezpečnost, jako je tomu u léků. Tyto přídavné požadavky zaberou moc času, snahy, personálu, zdrojů a tuny a tuny administrativní práce. To všecko odpadá, když přijde na očkování.

A i tam, kde jsou očkování nějakým omylem testována, tyto testy jsou navrženy tak, aby výsledky splnily očekávání. Ovšem ta hlavní páka za vší snahou je udělat testovanou látku líbivou pro ty, kteří její použití povolí a rychle se vším na trh, jak nejrychleji to jde. Takže ať už testují nebo ne, není mezi tím valný rozdíl.

Brandy Vaughan, dříve obchodní zástupkyně farmaceutického gigantu Merck, která tuto situaci velmi dobře znala, neváhala toto veřejně hlásat do světa. A tak byla zavražděna.

John Magufuli, president afrického státu Tanzania, který nedůvěřoval očkováním proti Covidu-19 a nijak se tím netajil, právě zemřel. Jakmile jeho ministryně zdravotnictví oznámila veřejně, že žádná očkování ze Západu nebudou kupována, brzy na to president zmizel na celé dva týdny. Když se znovu objevil, byl mrtvý. Není známo na co zemřel a rovněž není známo kde se tyto dva týdny zdržoval.

Předtím veřejně prohlásil, aby se lidé hlavně ničeho nebáli a když už by byli nemocní, aby si vzali dostupná léčiva a tamnější byliny. Dobře věděl o čem mluví: nejen že měl doktorát z chemie, ale z neznámého důvodu není v Africe skoro žádná korona. Snad proto, že netestují?

To byl on, kdo poslal organizaci WHO k testování vzorky z kozy, motorového oleje, papaya ovoce, křepelky a afrického ovoce jackfruit. Čtyři z nich byly podle testu zasaženy koronou a ten pátý byl sporný. Na základě této zkušenosti zakázal testování v jeho zemi a volal po vyšetřování původu testovacích souprav.

Pierre Nkurunziza, president Burundi rovněž odmítl příkazy WHO a vyhostil je ze země. I on zemřel, již v loni v létě, údajně na ‚srdeční mrtvici.‘

 

Když přijde na očkování, výrobce není právně postižitelný

Další nevýhoda očkování je nulová zodpovědnost výrobce. Už v 1980. letech, farmaceutické firmy byly skoro zbankrotovány, kvůli početným soudům, které proti nim vedli ti, kterým jejich očkování ublížila. Tehdy naříkali v Kongresu a dožadovali se finanční podpory, kterou opravdu dostali, i když s tím tehdejší president Ronald Reagan nesouhlasil. Ale nejen finanční podporu, vymohli si i imunitu vůči jakémukoliv právnímu zákroku proti nim v souvislosti s očkováním. Toto bylo uzákoněno a od té doby nemohou být soudně stíhání kvůli ublížení, které jejich očkování způsobí. Což znamená, že jakékoliv zdravotní potíže, způsobené jejich jedy, včetně úmrtí, jsou náš problém a nemáme nejmenší právo žádat náhradu či zadostiučinění od nich.

Bill Gates se pilně staral aby tuto právní imunitu získal i v cizině, kam svá očkování vyvážel. On sám to veřejně přiznal.

Ale možná se Reagan necítil dobře ohledně celé záležitosti a proto v r. 1986 založil Národní dětskou akci proti ublížení očkováním (National Childhood Vaccine Injury Act), který byl podporován daňovými poplatníky a který vyplácel jakousi náhradu postiženým očkováním. To samozřejmě odstranilo poslední zbytky zodpovědnosti z farmaceutických firem, které teď měly volnou ruku vyrábět jakýkoliv jed si usmysleli, který důvěřivá populace přijala. Od svého založení zaplatila Národní dětská akce přes 4 miliardy dolarů vybraným obětem očkování a další miliony dolarů ve formě vyrovnání jsou přidávány každý měsíc.

 

Jak „bezpečné“ je očkování

Pfizer dnes požaduje, aby se země, kam vyváží svá očkování, zavázaly použít své osobní vlastnictví, což představuje bankovní vklady, vojenské základny a budovy svých vyslanectví jako záruku vůči předpokládaným soudům kvůli ublížení na těle očkováním proti Covidu-19. Zkoušejí předat zodpovědnost za jedy, které vyváží do světa, na vlády jednotlivých států. To je samozřejmě neslýchané nadužívání moci a velice odvážný podvod.

Ovšem ti, kterým očkování uškodí stejně u žádného soudu neobstojí. A to proto, že žádná pojišťovna nebude krýt ublížení něčím, co je pokusné. A nezapomeňte, všecka tato nová očkování proti Covidu-19 jsou pokusná, neboli experimentální!

 

Ve skutečnosti to žádná očkování nejsou

Z lékařského a právního hlediska nová očkování ani žádná očkování nejsou. Nejsou schopna zabránit, aby někdo nebyl infikován a už vůbec nedokážou zabránit rozšíření nemoci. Očkovaní si všichni vyvinou tu nemoc, proti které byli očkováni, včetně mnoha dalších zdravotních potíží. Takové výrobky nemají být nazývány očkováním, protože to je ve skutečnosti genetická terapie. I Pfizerova žádost o patent na jejich mRNA očkování je popisuje jako „genetickou terapii.“

Očkování je ve slovníku popisováno jako „produkt, který povzbudí imunitní systém člověka k tomu, aby si vytvořil imunitu proti určité nemoci a posléze ho proti této nemoci ochrání.“ Ovšem ani Moderna, ani Pfizer, nebo kterýkoliv jiný výrobce očkování neříká, že to je, co jejich ‚očkování‘ zaručuje. Po pravdě řečeno, při testování přímo prohlásili, že imunitu testovat nebudou. To proto, že jejich výrobky imunitu nepodporují ale ničí ji.

Všecka tato ‚očkování‘ byla navržena pouze na to, aby při onemocnění Covidem zmírnila příznaky infekce. Právní následky takového podvodu jsou nesmírné.

 

AstraZeneca je maličko jiná

Očkování firmy AstraZeneca není prohlašováno přímo za genetickou terapii, ale není daleko za ostatními když přijde na vedlejší škodlivé účinky. Nadměrná srážlivost krve je jedním z nich, ale jsou i jiné, je celý seznam toho, čím lidem ubližují. Toto očkování nebylo v Americe povoleno ani jako nouzové řešení, ale zato je hojně rozšiřováno organizací WHO – kým jiným – a Billem Gatesem v Evropě a jinde.

Asi 20 zemí již zastavilo očkování tímto produktem. Tyto byly: Itálie, Francie, Německo, Australie, Kanada, Dánsko, Švédsko, Holandsko, Bulharsko, Irsko, Luxembourg, Iceland, Litva, Estonsko, Kypr, Venezuela, Jižní Afrika, Indonesie, Thaisko, Filipíny. Ale pak se některé z nich otočily zpátky a znovu začaly toto očkování chválit a říkat, že „jeho kladný vliv vyváží to riziko.“ A ihned se vyskytli další, kteří veřejně prohlašovali, že srážlivost krve nebyla prokázána, že to musí být napřed vyšetřováno … a zatím, pokračujte v očkování.

Je zjevné, že když větší množství předtím zdravých lidí zemřou náhle na srdeční nebo mozkovou mrtvici těsně po očkování, to není pro některé dostatečný důkaz vedlejších škodlivých vlivů.

Britský systém hlášení zaznamenal celkem 713 úmrtí a 495,345 ublížení na těle následkem použití experimentálních vakcín firem Pfizer a AstraZeneca. Pouze za minulý týden došlo ke 119 úmrtím a 90,820 ublížení. Přesto odmítají zastavit očkování, navzdory všemu varování zdravotními profesionály a jinými vědci.

Rozdělení shora zmíněných čísel je uvedeno následovně:

 • AstraZeneca vakcína způsobila 421 úmrtí a 377,487 ublížení na těle;
 • Pfizer vakcína způsobila 283 úmrtí a 116,627 ublížení na těle;
 • 9 úmrtí a 1,231 ublížení neuvádí výrobce vakcíny.

 
4 Komentářů k Nežádoucí reakce na vakcínu proti COVIDu-19: 4,576 mrtvých a 199,213 ublížení na těle do 20. března 2021, jak hlásí Evropská agentura léčiv (European Medicines Agency)

 1. .lak napsal:

  Z ae
  Přes fundament to jde také k onomu "ovoci.

  rur
  Z hľadiska najvyšších procesov riadenia /okultných/, je najdôležitejšie venovať čo najviac pozornosti /svojej živ. energie/ tým veciam, ktoré chceme zreálniť v budúcnost. Že vraj známe židovské anektody vymýšľali samotní židia, aby aj takým spôsobom priťahovali na seba pozornosť a zvyšovali tak svoj energetický potenciál. Ak sa neustále opakujú, zdôrazňujú či dokonca zveličujú negatívne správy, tak sa aj v budúcnosti budú diať. Mainstream je plný nepríjemných, násilných, pesimistických a smutných správ a aj mne je smutno , keď na alternatíve je to podobné. Nepamätám si kedy naposledy VK písal o niečom pozitívnom, či dokonca radostnom a krásnom. Tak ako môže byť pohár dopoly prázdny, môže byť aj dopoly plný. Aj v kvantovej fyzike realita závisí od pozorovateľa. Aké emanácie vysielame do unitárneho priestoru, to aj dostávame do reálneho života.

  0 OdpovězDub 7, 2021 21:55
  No
  Návštěvník
  No
  Nějak tak to je že se celý vesmír spojí aby splnil přání, je to debilní metrix v 3D určitě a lidé co by mamlasové mávají víkem pandořiny skříňky vskutku dárečků a jak si myslíte že mameluci dopadnou. Stále platí s čím se zachází s tím se schází. Co na tom nechápete? Práce je nekonečné množství a vy si vyberete krmit šmejdy co vás žerou za živa i tedy úděl. :-))) Vy fakt urážíte boha nechápavostí i nezpracováním informací zmatečnými a nevhodnými činnostmi a nedivte se následků.
  Nežijete skrze boha tedy informace a telpete si zištné zájmy a co je k nevíře kreatůr zmarů a beznadějí aktuálně agendě kovid příšerného molocha big pharmy/mengelistů bez hranic. Ono se vám to poklonkování již zatraceně nevyplácí. Jste tvůrci a nějakými mentály se necháváte zavádět? Naučená poslušnost autoritám není omluva. Máte mozek a kdo ho nepoužívá tak víte co. Žel hrajete hry spasitelů? To si myslíte? Sklízíte jejich ovoce těchto dárečků. ??? a poznáte je!!
  Skláníte se před arogancí a korupcí moci hrsky fašistů na které se nabalují jiné skupiny důležitých fašistů deep state a jiný systém ve vládě peněz prostředků chudých není. Ať jde systém který se navzdory mimikrám reklamní vyxvajlantové krabice stejně odpudlivého obsahu bratříčkuje s 6. stoletím prologovaný 1 400. let do psí prdele.
  https://www.youtube.com/watch?v=SO5_QQVYlpA

  0OdpovězUpravDub 7, 2021 23:20

 2. .lak napsal:

  Také tam odsud, reakce na podnět.
  vanitas vanitatum
  Kádr střídá kádra na ministerstvu zahradnictví rychlostí téměř výměny špinavých ponožek. Žijeme vskutku v těžké době. Nyní pro změnu budou lidé toužící po dávce vakcíny jezdit směrem západním, myslím zájemce rusofóbní a vyloženě protikomunistickočínské. Jak soudruzi ze Západu omezili dodávky těch správných vakcín. Jak před časem jezdili zájemci z Čechie směrem východním si šlehnout tu správnou dávku vyrobenou v RF nebo Číně.
  Ale možná, že soudruzi z USA pochopí závažnost situace a nebude to tak hrozné. Dodají mimořádně vojenským speciálem vakcíny a získají na svou stranu přízeň českých vakcinofilů. A tím podpoří preference předvolební těch pro ně správných stran- nejmenovaných. Anebo nedodají a podpoří přímo Ukry, aby se nerozpakovali a rozjeli tu akci na Donbasu. I když z toho Kijev asi nic nebude mít, při ekonomické situaci si jen vezme na hrb problémy. A Rusové se na to budou jen koukat, protože nic z toho nebudou mít, jen problémy. Ale dodají nám pro změnu Sputnik V. A budou bodovat u vakcinofilů z Čechie- nerusofobních. Opravdu těžká doba .Ještě ,že máme to oteplení klimatu….

  3 OdpovězDub 8, 2021 7:18
  No
  Návštěvník
  No
  Ta posedlost být GMO resistentní a nevylečený parazitům které v sobě budou tahat je pro mne k nepochopení. Ale záměr big pharmy je je záplatovat jako proslulé widle antiviry je tam průmyslově ovšem big pharmy. Smeťák na nožičkách, myslíte že jim to není jedno že se vám podlomí s náloží? Budete cálovat a to je pravý smysl dané operace covid slořápkářů napříč businessmany, poblitiky a bankstery. A samozřejmě mengelisty ostrova doktora moreau dosud nebývalého a dá se říci popřeného významu funkce. Celý tento konglomerát a ano stvůr by si zasloužil pozornost chápavých a vnímavých apartheidu.
  https://www.badatel.net/pravnici-slubuju-norimberske-procesy-kazdemu-kto-je-za-kovidovym-podvodom/
  https://www.youtube.com/watch?v=-bs529Jws5A

  0OdpovězUpravDub 8, 2021 11:20

 3. Guybrush Ulysses Threepwood napsal:

  V reáli je to koľko? 10, 20 krát viac?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!