Očkování – jeho obhájci a odpůrci a co s tím má společného nemoc šílených krav a rakovinové nádory

bossche

Geert Vanden Bossche, PhD, DVM má být světově známá autorita na očkování. Jako návrhář očkování byl zaměstnán předními farmaceutickými firmami, jako jsou GlaxoSmithKline, Novartis, Univac, Bill & Melinda Gates nadace a jiné. V poslední době se proslavil kvůli video rozhovoru, kde vysvětlil proč má strach ze současného hromadného očkování. I když se Vanden Bossche objevil načisto z ničeho nic a předtím se o něm vůbec ani nevědělo, mnoho uznávaných zdravotních autorit, jako na příklad Dell Bigtreee, Dr. Vernon Coleman a dokonce i Dr. Gary Null s nadšením přijali jeho povídky a dále rozšiřovali jeho názory. A přitom něco zde nesedí, něco není v pořádku.

Podle jeho teorie, „viry se rozšiřují od buňky k buňce; mají tendenci být více vnitrobuněčné a mají sklony ke způsobování chronických onemocnění …“ opravdu? Další výrok z videa: „Potřebujeme protilátky v krvi, potřebujeme je aby se dostaly do sliznic a tam podchytily patogeny a zničily je.“ Opět omyl.

Dr. Ryan Cole popisuje protilátky jako „vzpomínky na něco, co může nastat v budoucnosti.“ Protilátky jsou jako pátrací četa, která vyhledává patogeny a označuje je pro likvidaci. Jsou jako služka s koštětem, nebo instalatér s nářadím. Na zničení vetřelce je potřeba bojovník s granátem a toho najdeme v přirozených zabijácích (natural killer cells, neboli NK), což jsou velké granulární lymfocyty, ale ne protilátky!

Toto jsou základní, školské informace a přesto je tato údajná „autorita“ má nějak popletené.

Vanden Bossche říká, že vakcíny jsou profylaktické, takže by neměly být dávány lidem uprostřed pandemie. „Když jste očkování v takové situaci, pak jste ohroženi, protože virus může uniknout imunitnímu systému a pak skáče od jednoho člověka ke druhému. S hromadnou vakcinací, když velká část lidstva bude mít velké množství protilátek, to způsobí velký nátlak na virus.“ Ubožák virus! A prý taková situace činí virus více infekční a nebezpečný. Opravdu?

Každý rok je velké množství lidí očkováno proti chřipce a i když si vyvinou velké množství protilátek, nezpůsobí to rozšíření virů a neudělá je to více infekční.

Dále mluví o lidech, kteří jsou infikovaní, ale nemají příznaky, což bylo už dávno vyvráceno jako nesmysl. Lidé bez příznaků infekce jsou lidé zdraví! Jestliže jsou označení jako infikovaní nějakým značně chybným a nespolehlivým PCR testem, to by nemělo být bráno v úvahu. Tyto testy měly být dávno zrušeny. Ale jestliže jsou nadále používány, pak jsou určitě určeny k jinému účelu, než je nám řečeno.

Uprostřed toho všeho žvatlání se Vanden Bossche zmínil o podivném vývoji Covidové pandemie, který považoval za netypický a také o výskytu několika mnohem nakažlivějších druhů nemoci. Ovšem vývoj situace není netypický, když si uvědomíme, že tak zvaná pandemie je umělá, že je to převážně mediální a politická záležitost. A politikové, spolu s medii rozšíří virus pomocí svého klábosení kam se jim zlíbí.

Další netypický problém je viděn ve vylučování virů (více infekčních druhů) u plně očkovaných jedinců. Ovšem i toto je normální. Těmto lidem byl právě vpraven injekčně jed do těla, takže jejich vlastní exosomy, neboli viry ho zkoušejí vyloučit ven.

Je možné, že Geert Vanden Bossche je odborník na vyvíjení očkování, ale neví toho moc o funkci imunitního systému a o základních vědeckých informacích. Je to možné? A je možné že tolik znalých zdravotních autorit na jeho podvod uvěřilo?

V podstatě říká, že současné hromadné očkovací kampaně začaly na bezbranné populaci, ohrožované nebezpečným a zlým virem. Všichni lidé, očkovaní i neočkovaní, staří nebo mladí, se stanou živnou půdou pro nové infekční druhy tohoto zákeřného viru. Jestliže toto bude pokračovat, očkování vytvoří ještě nebezpečnější a ještě infekčnější druhy, které si brzy vyvinou dokonalou imunitu proti očkováním.

Takže podle něho, virus se teprve pak stane imunní proti očkování. Jakoby už nebyl!

To všecko jsou nepodložené a nevědecké nesmysly. Předně, současné nové vakcíny nebyly navrženy na to, aby nás ochránily před Covidem-19 a jeho obměnami. Byly navrženy pouze na to, aby zmírnily příznaky infekce, když bychom onemocněli. Z právnického a z lékařského hlediska by neměly být nazývány „vakcínami,“ ale je to genetická terapie a ti co ji vyvinuli to potvrzují. Takže o čem tady jednáme?

Skoro to vypadá, že tento člověk, který se vynořil odnikud se zde objevil jen na to, aby začal novou akci ve strašení lidí. Teď se všichni budou bát nejen viru, ale také toho, že se virus stane ještě více infekční a nebezpečný a že očkování nebudou schopna ho zkrotit. Taky bude skákat od člověka k člověku a my všichni mu podlehneme, bez ohledu na to, jak dobrý imunitní systém máme.

To je snůška hovadin.

 

Dopis, který napsal Geert Vanden Bossche

Dopis, který poslal organizaci WHO a dále „všem autoritám, vědcům a odborníkům na celém světě, kterých se toto týká a celosvětové populaci“ je další ukázka velmi podivného chování. Dopis nemá záhlaví, nemá vysvětlení jeho záměru a účelu; to celé je velice neprofesionální.

V dopise autor píše, že „Vakcinologové, vědci a kliničtí pracovníci jsou zaslepeni kladnými krátkodobými vlivy (očkování) na jednotlivé pacienty …“ Ale – jaké kladné vlivy má na mysli? Všecko co nová očkování způsobují je ublížení na těle a tragédii. Množství úmrtí jsou ohromující a ti, kteří nezemřou jsou zachváceni nemocemi, které nikdy předtím neměli!

Dopis je dále plný sporných prohlášení, jako na příklad, že, „… vybrané mutace vybaví virus zvýšenou infekčností …“ Proč „vybrané“ mutace a kdo je vybral? Z vědeckého hlediska je známo, že každá mutace dělá virus slabší a ne silnější, až nakonec zmizí. Každá chřipka trvá jen pár týdnů; chřipka, která trvá rok a déle, to není záležitost lékařů, ale je to věc politická a mediální a jako taková není vůbec infekční.

Během pandemie, obzvláště mladí lidé budou zasaženi …“ tvrdí, což je další chybné prohlášení. Již zmiňovaný Dr. Ryan Cole říká ve videu, které bylo z YouTube odstraněno, že náš imunitní systém se skládá hlavně z T-buněk a pak z těch, které jsou nazývány přirozenými zabijáky, neboli velké granulární lymfocyty. A děti mají dvakrát až třikrát víc těchto buněk. Čím starší jsme, tím méně jich máme.

Dnešní vědci, zabývající se očkováním se ale nestarají o náš imunitní systém. Všecko co je zajímá jsou protilátky. Ale protilátky nemusí být vždycky dobré. Když jsou kladné, pak je to v pořádku, ale když ne – změnit to nemůžeme a zůstávají s námi na život.

Dr. Cole varuje, že si můžeme způsobovat imunitní únik, což je situace, když imunitní systém není schopen bojovat s nemocí. To se stane, když jsme očkováni vakcínou, která nevytvoří skutečnou, sterilizující imunitu a pouze zmírní příznaky – což jsou všecky nové vakcíny!

V opozici vůči tomu, Dr. Bossche říká, že náš vrozený imunitní systém, což je skvělý nástroj proti všem nemocem, pravda, nemá paměť a měl by být vycvičen očkováním. To je španě, pane doktore; náš imunitní systém má velmi dobrou paměť – copak jste zapomněl T-buňky?

Zmiňuje se o záležitosti „… vycvičení imunitního systému tím, že budou naše lymfocyty vzdělávány, aby rozeznali a zasáhli koronavirus …“ Jinými slovy, chtěl by podpořit činnost lymfocytů pomocí speciálních vakcín, na kterých v současné době pracuje, aby ještě lépe napadly vtírající se koronavir. Ale zde si musíme uvědomit, že všecky nové mRNA vakcíny vsunují cizí viry do našich vlastních buněk za účelem podnícení těchto buněk, aby vyráběly hrotový protein, který signalizuje imunitnímu systému napadení cizími vetřelci. Náš imunitní systém pak tuto cizí látku napadne, aniž by věděl, že napadá své vlastní buňky. Spolu se zesílenou funkcí lymfocytů můžeme očekávat ještě silnější reakci, ve kterémžto případě předčasný odchod všech očkovaných z tohoto světa je skoro jistý.

 

Geert Vanden Bossche má jistý záměr

Podle Rosemary Frei, MSc, která je profesionální zdravotní spisovatelka se skoro 40. letou praxí, náš složitý a vysoce efektivní imunitní systém funguje velmi dobře a nepotřebuje žádnou pomoc od biomedického nebo farmaceutického průmyslu. I ona vidí víc než dost důkazů o tom, že Vanden Bossche má ne příliš skrývaný záměr. Na příklad, jeho již zmiňovaná poznámka, že se pracuje na očkování, které bude „vzdělávat imunitní systém jiným způsobem než to dělají běžná očkování“ ukazuje nejen na střet zájmů, ale odhaluje další ďábelský plán útoku proti našemu imunitnímu systému a proti našemu zdraví.

Ano, Geert Vanden Bossche má skrytý záměr a je to ten stejný záměr jako mají globalisté: dávat nám víc a více smrtících očkování, až zničí celosvětovou populaci a většinu z nás zabijí. S očkováním, které umělým způsobem podpoří naše lymfocyty – co jiného můžeme očekávat?

Jakoby současné mRNA vakcíny nezpůsobovali dostatečné množství ublížení. A to nesmíme zapomínat, že nevíme jaké budou jejich dlouhodobé účinky. Nikdo to neví. Nikdo neví co se stane za šest měsíců nebo za rok. Znalí a zkušení lékaři a vědci jako jsou Dr. Judy Mikowits, Dr. Dolores Cahill, Dr. Joseph Mercola, Dr. Sherri Tenpenny a jiní říkají, že když tito očkovaní přijdou do styku se skutečnou, živou infekcí, jejich umělá, geneticky změněná verze té stejné infekce, získaná očkováním, způsobí konflikt a mnoho z nich, pokud ne všichni, těžce onemocní, pokud ovšem nezemřou.

 

Co je skutečný záměr očkování proti Covidu-19

Dr. J. Bart Classen, dlouholetý mikrobiolog a výzkumník infekčních nemocí si rovněž dělá starosti ohledně vlivu nových mRNA očkování proti Covidu-19. To je člověk, který jako první zveřejnil spojení mezi nárůstem chronických nemocí jako jsou třeba cukrovky (typ 1 a 2) s očkováním.

V jeho poslední studii mRNA očkování (ke stažení zde) je velmi skeptický co se týče jeho následků. Tato očkování aktivují lidské bílkoviny a nutí je, aby na sebe přejaly „patologické seskupení, což je spojeno s chronickými degenerativními neurologickými nemocemi. Krátký popis celého článku říká:

„… V tomto článku je hodnocena Pfizerova vakcína proti Covidu-19 kvůli svým možnostem způsobit v očkovaných nemoci na bázi prionů (nemoc šílených krav – moje pozn.). RNA sekvence tohoto očkování stejně jako cílová spolupráce hrotové bílkoviny byly zkoumány kvůli jejich schopnosti převést vnitrobuněčné RNA vázající bílkoviny, TAR DNA bílkovinu (TDP-43) a Fused in Sarcoma (FUS) na patologickou prionovou formaci. Výsledky ukazují, že RNA očkování má zvláštní sekvence, které mohou přimět TDP-45 a FUS, aby se poskládaly do patologické prionové formace. … Jako další, hrotová bílkovina, vytvořená převedením vakcíny RNA váže enzym 2 (ACE2), který převádí angiotensin, což je enzym, obsahující zinek. Toto spojení má schopnost zvýšit vnitrobuněčný zinek. Zinkové ionty se ukázaly schopné způsobit transformaci TDP-43 na její patologickou prionovou formu. Poskládání TDP-43 a FUS na jejich patologickou prionovou formu je známo, že způsobuje ALS (amyotropická laterální skleróza), degeneraci předního temporálního lobaru, Alzheimerovu nemoc a jiné neurologické degenerativní nemoci ...“

Dr. Classen varuje, že mRNA technologie, použitá v „očkováních“ výrobci Pfizer a Moderna (Johnson a Johnson a některé jiné také, moje pozn.) proti Covidu mohou spustit nový mechanismus záporných vlivů, což může být zjištěno až za několik let.

Vědci zkoušejí vyrobit očkování proti SARS-COV a MERS koronavirům již od začátku tohoto století a narazili přitom na velký problém. Testy očkovaných zvířat odhalily, že tato si sice vyvinula mohutné protilátky proti koroně, ale když byla tato zvířata vystavena živému viru, ty následky byly strašlivé. Všechna podlehla hyper-imunitní reakci, která zahrnovala záněty v celém těle, obzvláště v plicích.

Prosím, povšimněte si, záněty obzvláště v plicích – je možné, že současná epidemie zápalu plic je způsobena tím stejným?

Tato nečekaná odezva byla nazvána „vylepšenou imunitní odezvou,“ ale to je nesprávné pojmenování a dokonce může vyznít jako něco kladného. Původně ten název byl „posílení nemoci“ a dnes je to stejné nazýváno „patogenická příprava“ (pathogenic priming). Očkovaná zvířata nebo lidé, kteří přijdou do kontaktu s živým virem nejen že si vyvinou tuto nemoc, ale její příznaky jsou u nich daleko horší než u neočkovaných a mnoho z nich zemře.

Patogenická příprava se zdá být způsobena tím, že je očkovaný tvor vystaven bílkovinám patogenu, nebo jejich částem, které „připraví“ jeho organizmus na autoimunitu. Je možné, že současná nová očkování, obzvláště ta, vyráběná firmami Pfizer a Moderna obsahují hrozbu patogenické přípravy.

Dr. Fauci sám informoval veřejnost o tom, že tato nová očkování nezastaví přenos nemoci, takže proč nás pak vůbec chtějí očkovat? Jestli chřipka, kterou dostanou očkovaní má mnohem horší průběh než je u neočkovaných a jestli očkování nezastaví přenos nemoci, proč pak vůbec očkovat? V nestřežený moment řekl Fauci na videu že nové očkování proti koroně může způsobit smrtelnou imunitní reakci, zmiňovanou dříve.

 

Očkování podporuje zákeřným způsobem rakovinu

Vědci ve Sloan Kettering centru v Americe právě objevili další škodlivý vliv, který mRNA očkování způsobuje: je schopno deaktivovat bílkoviny, které potlačují vývoj nádorů, což znamená, že podporuje vznik a rozmnožení rakoviny.

Naše buňky mají vrstvu molekul, které obsahují informace a nazývají se posel RNA (messenger RNA, neboli mRNA). Tato vrstva se nachází mezi DNA a bílkovinami. V současné době zjistili vědci ve Sloan Kettering centru že toto mRNA má v sobě i instrukce na vytvoření rakoviny, které nejsou zjistitelné genetickými testy.

Tento objev je samozřejmě jako rána pěstí do obličeje teorie o očkování s cizími mRNA.

Když jsou cizí mRNA injekčně vpraveny do žijícího organismu, pak mohou způsobit rakovinu. Molekuly, které tyto instrukce přinášejí přinutí buňky, aby vyprodukovaly rakovinu a tyto poslechnou, což je jejich funkce. Bylo zjištěno, že podstatné množství těch, kteří mají rakovinu krve (chronická lymfocytická leukemie) mají rovněž deaktivované nádory-potlačující geny.

I když jen polovina mRNA změn by se odehrála v lidských buňkách, i to je dostatečné množství na to, aby to dokonale převzalo funkci původních mRNA buněk. Takové změny se mohou vztahovat na sto jiných genů zároveň a mohou způsobit hrozivé zdravotní problém.

Má někdo zájem o očkování?

 
3 Komentářů k Očkování – jeho obhájci a odpůrci a co s tím má společného nemoc šílených krav a rakovinové nádory

  1. Mirka napsal:

    Díky moc za ucelený a souhrnný přehled nebezpečnosti genetických vakcín.

  2. Vaska napsal:

    no možná už to svinstvo do nás už cpou – https://www.gfrtube.com/forum/obecne-diskuse/cesky-masky-a-testy-covid-obsahuji-vakciny-nanotech-bez-informovaneho-souhlasu
    jsou tam odkazy na další články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!