Kult Kovidiánů a jeho následky

graf2. března 2021 se guvernér amerického státu Texas Greg Abbott rozhodl skončit se všemi ochrannými opatřeními proti Covidu-19, včetně karantény a nošení roušek a přikázal otevření všeho podnikání na sto procent. Jeho rozhodnutí bylo považováno za „extrémně nebezpečné“ a podle presidenta Joe Bidena ukazovalo na neandertálský způsob myšlení. Všichni očekávali dokonalou katastrofu, varovali před rizikem a hrozili se následků. A zatím se nestalo vůbec nic z toho, co bylo předpovídáno a najisto očekáváno. Oproti mnoha jiným americkám státům Texas prosperuje a množství nemocných a umírajících se nijak nezvyšuje. Jednoduše řečeno, tato změna neměla žádný vliv na výskyt korony. Z přiloženého grafu můžete vidět, že v porovnání s pěti dalšími státy byl na tom Texas naprosto stejně.

A protože obyvatelé v Peaster školním okrsku (Peaster Independent School District) nebyli spokojeni s učením dětí na dálku přes počítač, byly školy v tomto okrsku otevřeny již začátkem školního roku 2020 školy. Roušky nebyly povinné a ani školní lavice nebyly od sebe oddáleny. Všecky společenské a sportovní události se odehrály stejně jako každý jiný rok a za stejných podmínek.

Výsledek byl překvapující pro ty, kteří na hrůzostrašnost korony opravdu věří. Nevyskytly se žádné těžké případy Covidu až na běžná drobná onemocnění během chřipkové sezóny (3 učitelé a 7 studentů z celkového počtu 1228, kde je 11 žáků na každého učitele) a nikdo nemusel do povinné karantény. Nebyla žádná úmrtí.

To potvrzuje jen jedno, že karanténa, roušky, společenské distancování, uzavírání obchodů a jiná násilná opatření nebyla vůbec na nic a neměla nejmenší vliv na průběh „nemoci.“ Bylo to pouze na zotročení nás, na zničení drobných obchodů (velké mega-koncerny zůstaly otevřeny, nebo bylo možno objednávat potřebné přes internet), na zničení naší ekonomické základny, na vyčerpání našich úspor a následovné zadlužení.

Jak říká Dr. Michael Yeadon, který přes 20 let fungoval jako místoředitel farmaceutické firmy Pfizer: „Zkuste přemýšlet o tom, proč nám všecky vlády lžou i v těch nejmenších detailech. No přece proto, že nás chtějí zahubit i s našimi rodinami, příbuznými a přáteli.“

Je možné, že něco takového každý z nás nechápe a bude tuto smutnou skutečnost zpochybňovat, když ne nahlas, tak aspoň ve své mysli. Ale uvědomte si, jen proto, že vy sami byste nikdy nic takového neudělali, to neznamená, že neexistují loupeže, vraždy, znásilnění a jiné zločiny.

V  případě uměle vytvořené pandemie korony se skupina nesmírně bohatých bláznů a psychopatů spojila dohromady a myslí si, že když nás, které považují za zbytečné jedlíky bude míň, že nebudeme ujídat z jejich stolu, že nebudeme spotřebovávat jejich nerostné bohatství a tím pádem se oni budou mít o to líp. Ve své krátkozrakosti si nejsou schopni uvědomit, že čím více lidí, tím více nápadů a tím více geniálních řešení na každou situaci. Stejně tak kvůli své omezenosti nechápou, že spolu s menším množstvím lidí bude i méně odběratelů pro jejich zboží (touto dobou vlastní už skoro všecku výrobu a prodej) a pak jejich vlastní firmy mohutně ztratí na výdělcích a veškerý pokrok ustrne.

 

Covid, coby kult na naše zotročení

Někteří nazývají Covid-19 a všechnu tu šaškárnu kolem něho, kultem. A opravdu, je to kult a sice kult smrti. V každém kultu je vždy snaha prvně vymýt mozky lidem natolik, aby věřili všemu, co je jim předkládáno, aby netoužili po ničem jiném, než co se jim nabízí, aby rádi odevzdali tomuto pochybnému spolku všecko co vlastní a ještě s sebou do kultovního otroctví přitáhli i své děti.

Existuje asi šest podmínek pro vymytí mozků členům kultu:

 1. Členové kultu nesmějí vědět co se doopravdy děje a jak jsou postupně, krůček po krůčku, měněni, aniž by znali celkový program a jeho dosah. Vzpomeňte si, napřed to byla drsná a hrozivá propaganda, strašení s koronavirem, který pomalu ustupoval, pak přišla karanténa, strach z druhých, neustálé testování zdravých lidí. Karanténa měla být pouhé dva týdny, pak to byly měsíce, následovalo pár dnů volna a znova, tuhá karanténa, zákaz cestovat za poslední patník ve vesnici, zavřené hranice. Pomalu to utužovali, postupně přidávali dny a týdny, až z toho byl rok.
 2. Okolní vlivy musí být pod dozorem a obzvláště je nutno věnovat pozornost volnému času jednotlivců. Neustálá kontrola dodržování předepsaných příkazů, udržování strachu před nákazou a tím pádem udržování strachu z druhých lidí. Denní bombardování mediální propagandou, která z každého z nás vytvořila samostatné infekční oddělení, což způsobilo morbidní zaobírání se nemocemi a smrtí a zabralo nám veškerý volný čas.
 3. Systematické vytváření pocitu bezmocnosti. Vedoucí kultu, který většinou bývá sympatická a charismatická osoba, je postupně nahrazen jednotkami televizních zdravotních odborníků, kteří neustále pečetí nutnost osobní ochrany, nabádají k nekonečnému dodržování nesmyslných a často protichůdných vládních příkazů a potvrzují převládající názor, že bez povolení nesmí člověk dělat nic, vůbec nic. Záchytná centra jsou budována pro ty, kteří by se zkoušeli chovat volně a svobodně a třeba by si někam vyjeli.
 4. Manipulace systému odměn a trestů. Jednotliví členové kultu se natolik obávají kritiky druhých, že se radši poctivě schovávají za rouškou, sedí doma, aby nebyli potrestáni a když jim vláda udělí nějaký ten bakšiš, jsou nesmírně vděčni. Vůbec nechápou, že vláda, která toto všecko způsobila, by měla hradit veškeré ztráty, které utrpěli a to v plné hodnotě a ne hodit ubožákům otrokům pár šesťáčků sem a tam.
 5. Kultovní ideologie nesmí být zpochybňována. Kritika jakéhokoliv druhu není dovolena a je přísně censurována. Pouze kultovní názor smí převládat a všecko ostatní jsou konspirační teorie. Veškerá logika je démonizována a názory skutečných odborníků jsou potlačovány. Jakékoliv změny podléhají rozhodnutí vedení kultu, anebo vládním příkazům. Některé složky kultu dokonce uvádějí do provozu záchytná centra pro nevěřící, nebo protestující členy.
 6. Hypnotické ovlivňování a kontrola stravy. Veškeré hromadné kultovní akce jsou ovlivňovány světelnými a zvukovými efekty, které používají přeblikávající světla, spolu se zvukovou frekvencí, což vytváří hypnotický stav. V současném případě je toto v hojné míře produkováno televizí, která je odborník na hypnózu diváků. Člověk v hypnoze pak přejme jakoukoliv předloženou myšlenku za naprostou pravdu, aniž by ji podrobil kritice zdravého rozumu. Z potravin jsou propagovány sladkosti, ovoce a maximálně zelenina, zatím co bílkoviny jsou zavrhovány. To proto, že jednostranná a nedostatečná strava napomáhá fyzickému i psychickému oslabení člověka a snadnému převedení do hypnotického stavu.

Je jasné, že s odříznutím veškerých informací zvenčí, systematickým potíráním kritiky a kritiků a neustálou propagandou, která opakuje do nekonečna jedno a to stejné a ještě k tomu přidává nějaký ten hypnotický vliv, ztratí členové kultu schopnost rozpoznat pravdu od lži a snadno uvěří všemu, co se jim předkládá, obzvláště když jim to řeknou „odborníci“ v televizi.

 

Kult Kovidiánů je kult smrti a genocida lidstva

Skoro všecky kulty většinou slouží nějakému dalšímu záměru, který mnohdy nebývá znám ani samotnému vedení kultu. Jako na příklad náboženský kult „Peoples Temple,“ který založil pochybný „kazatel“ Jim Jones a který i se všemi členy vycestoval z Ameriky do Guajany, byl určen k hromadné likvidaci, neboli genocidě, čemuž taky podlehl. Další náboženský kult „Branch Davidians“ v Texasu byl rovněž určen k likvidaci a opravdu byli napadeni americkými vládními jednotkami BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) a vyvražděni.

Kult „Heaven’s Gate“ v Kalifornii, což byl UFO-náboženský kult, údajně spáchal hromadnou sebevraždu, anebo spíš to tak bylo vysvětlováno. Kult „Ordre du Temple solaire“ (Řád slunečního templu) ve Francii byl rovněž vyvražděn, i když nutno dodat, že někteří ojedinělí členové prý opravdu spáchali sebevraždu.

Takže jak asi dopadne kult Kovidiánů? Ta snaha je stejná a je více než zjevná pro ty, kteří mají oči na vidění a uši na slyšení: genocida nás všech, anebo aspoň velké většiny z nás.

Genocida se opět skládá z několika bodů, které jsou nutné pro úspěch. Posuďte sami, kolik z těchto bodů již vešlo v platnost:

 1. Klasifikace, neboli označení. Jelikož se jedná o útok proti celé lidské populaci, jsme všichni označeni jako problematická skupina, která musí být sledována, kontrolována, omezována a ochuzena natolik, aby byli závislí na státu.
 2. Symbolizace. Ti, kteří nesouhlasí jsou vyčleněni a postaveni na pranýř, v dohledu všem. Když nenosí roušky, zjevně protestují, na pranýř s nimi.
 3. Diskriminace. Zákony a vládní ustanovení zamítnou jakákoliv práva vyčleněné skupině. Ještě větší odlišení je možno docílit pomocí vakcinačních průkazů.
 4. Dehumanizace. Ti, kteří jsou proti rouškám, karanténě a očkování jsou označeni jako konspirační teoretikové, fanatici, sobečtí psychopati, blázni, záškodníci a podobně.
 5. Organizace. Plány na genocidu jsou prozkoumávány a vyzkoušeny, viz Gatesův Event 201 a spisy OSN Agenda 21, Agenda 2030.
 6. Polarizace. Protestující skupiny jsou odděleny od zbytku obyvatel. Media mají v tomto směru značný pomocný vliv. Emocionální vydírání pomocí výroků jako že tím, že se nenechají očkovat ohrožují zbytek lidstva.
 7. Stíhání a tresty. Označení jedinci jsou izolováni, možná i uvězněni. Často je jim zabaven majetek, musí mít na oblečení označující symboly (podobně jako Židé za 2. světové války).
 8. Vyhubení. Masakry jsou nazývány vyhubením, protože ti, co se odmítali podřídit diktátu nejsou považováni za lidi. Odstranění všech volně myslících lidí. Umlčení opozice pomocí násilí a vražd. Jen tak na okraj, příliš mnoho virologů, biologů a biochemiků v poslední době záhadně zemřelo.
 9. Popírání. Ti, kteří toto všecko způsobili a provedli, popírají, že šlo o masakr a genocidu. Skrývají důkazy a viní oběti za všecko, co se stalo.

Takže je to jasné, buď my, nebo oni. Nás je víc, ale oni mají policii a armádu, což mnohé může zastrašit, ale ani policisté, ani vojáci nebudou stát na straně těch, kteří jsou proti nim a proti jejich rodinám.

Zde je potřeba pouze jedno: aby o tom všem, co se na nás chystá co nejvíc lidí vědělo a aby se na základě těchto informací dovedli včas rozhodnout na čí straně stát.

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!