Nakažlivost vakcín a útoky na naše DNA, plus Norimberk, 1947

VaccineSamovolně se rozšiřující vakcíny byly v minulosti používány pro očkování zvířat, kdy pouze několik zvířat bylo očkováno a ten zbytek od nich očkování „chytil.“ Je to výhodné, protože nemusí být očkováno každé zvíře zvlášť. Tento způsob je rovněž využíván na kontrolu populace na příklad myší, které se dokážou přemnožit a napadat domácí zvířata a dokonce i lidi, jak se dnes děje v Austrálii, viz krátká videa ZDESe samovolně se rozšiřujícími vakcínami přišel již někdy ve 1940. letech australský virolog a držitel Nobelovy ceny Frank Macfarlane Burnet. Jeho vakcíny byly úspěšně použity proti králíkům, kteří v té době doslova zamořili zemi. Očkování zastavilo funkci jejich imunitního systému, neboli vyvolalo v nich AIDS, čemuž postupně podlehli.

Macfarlane Burnet byl přítel Williama Gatese. Tento Gates byl otec současného Billa Gatese, který kráčí v otcových stopách ve snaze vyhubit většinu lidské populace. Gates starší, spolu s Burnetem navrhli a zaplatili vztyčení obrovských kamenů v Georgii (Georgia Guiding Stones), na kterých je zaznamenán zednářský plán na vyhubení lidstva.

Americká laboratoř na vývoj biologických zbraní ve Fort Detrick zaplatila Burneta za vývoj vakcíny, kterou chtěli v r. 1947 rozšířit v Číně. (Vždycky pracovali na něčem nekalém.) Jenže nebyla jistota, jestli by se tato vakcína nerozšířila do celého světa a proto celý projekt zrušili.

V r. 1967 napsal Burnet knihu „Snesitelnost života“ (Endurance of Life), kde propagoval ortel smrti za účelem okleštění lidské společnosti od nežádoucích osob, včetně mentálně nemocných. Obhajoval potraty za účelem výběrového řízení příbytků do lidské společnosti a eutanázii (usmrcení) pro ty nežádoucí, což zahrnovalo vraždění starších osob a invalidů, kteří již nemohou být produktivní. Jak se dalo očekávat, jeho kniha nebyla přijata s nadšením.

 

Hippokratova přísaha a Norimberský kodex

Má vůbec někdo nárok plánovat takové zásahy proti lidem jako je povinné očkování, které se přímo příčí Hippokratově přísaze, kterou lékaři skládají při ukončení studia? Samozřejmě, že lékaři, kteří by se něčeho takového dopustili, by jednali proti své vlastní přísaze. Ale tato nařízení na nás neuvalují lékaři (kromě Fauciho a jeho poskoků), ale politikové a ti si možná naivně myslí, že jsou zproštěni zodpovědnosti, když tuto přísahu nikdy neskládali.

To ale není pravda. Ještě pořád platí Norimberský kodex z r. 1947, který kromě Ameriky, Anglie, Francie a Sovětského svazu odsouhlasilo 19 dalších národů a dnes je prakticky platný po celém světě. I když to není přímo zákon, je to etický příkaz pro správné chování při jakýchkoliv pokusech, které používají lidské jedince.

Jenže – kolik těhotných žen bylo uvědoměno o tom, že po očkování mohou potratit a pak že zůstanou neplodné jen kvůli injekci proti jakési chřipce? 97 ze 106 očkovaných při jednom testu potratilo. Kolik mladých lidí bylo upozorněno, že skončí se srdečními nemocemi, nebo dokonce mrtví? Kolik starších příjemců bylo varováno, že mohou zemřít? Ani jeden z nich. Ani jedné oběti tohoto pokusu nevyjevili nebezpečí, které s sebou tyto injekce přinášejí.

Dokonce ani lékaři sami nebyli zpraveni o tom, co mohou tyto injekce způsobit. Přílohový leták byl často čistý, nepotištěný kus papíru. A mnohé z následků nevědí ani výrobci sami, protože tyto injekce jsou pokusné, jsou součástí obrovského experimentu na lidstvu a nikdo na světě nemůže předvídat co způsobí a to, co mohou způsobiž po čase už vůbec nikdo neví.

Samozřejmě, na takový pokus se vztahují podmínky již zmiňovaného Norimberského kodexu, který zdůrazňuje důležitost informování pokusné osoby o tom, co se s ní bude dít, okamžité přerušení pokusu při sebemenším ublížení na těle, srovnání podstoupeného nebezpečí s humánní důležitostí řešeného problému a jiné body, které mnozí lékaři zamítli coby pokyny pro barbary, protože je považují za samozřejmé. Celý text deseti zásad v češtině je ZDE.

Tím pádem jak roušky, tak povinné distancování, karanténa, uzavírání obchodů a všecky ostatní nesmyslné příkazy na obranu proti jakési pochybné koroně jsou v přímém rozporu s tímto kodexem – kromě toho, že jsou v rozporu s Ústavou mnoha států. A ti, kteří je vydali a nás donutili je přijmout, jsou právě ti barbaři, pro které byl tento kodex napsán.

Měli bychom se postarat, aby byli podle těchto deseti zásad souzeni a taky potrestáni.

 

A co když se očkování opravdu rozšíří nežádoucím způsobem?

Nejen že rozšiřování očkování mezi lidmi takovým zákeřným způsobem, že je přenášeno z očkovaných na neočkované bez jejich souhlasu není vůbec etické, ale mělo by být považováno za přímý ozbrojený útok, stejně jako ve válce. Jestli se opravdu něco takového děje, pak by měli být jak výrobci, tak i propagátoři těchto vakcín postaveni před vojenský soud.

Je zde ovšem ještě další nebezpečí – co když se očkování rozšíří mezi domácí zvířata a ta vyhynou? Pak nebude žádné maso a my se budeme živit chlebem a bramborami.

A co když se očkování rozšíří i na hmyz a ten vyhyne? Pak nebudou včely a tím pádem nebude opylování a pak nebude ani chléb, ani brambory.

A pak budeme všichni hladem.

Nemyslete si, že jsme od toho daleko a že se to nemůže stát. Už dnes zřídkakdy vidíte včelu a některé státy začaly ochraňovat vosy, v naději že aspoň část toho opylování zastanou. Ovšem jak vidím všude kolem nás na jaře stromy plné květů a létě ani jeden plod, tak mám za to, že je to marná naděje.

 

Čím je „nakažlivost“ očkování doopravdy způsobena?

U blízkých partnerů, nebo v rodinách, či při intimním styku je přenos očkování snad jaksi pochopitelný, když přimhouříme obě oči. Ale došlo k němu i tam, kde nebyl přímý styk jednoho člověka s druhým. Nemuseli spolu ani mluvit, ani se držet za ruce, ani se poplácávat po zádech, nebo se líbat.

Bylo hodně úvah o mechanismu, který toto způsobuje a ten nejpravděpodobnější se zdá být přenos elektromagnetickými frekvencemi. Když očkovaní i neočkovaní mají ty stejné příznaky, pak možná ani nejde o přenos očkování samotného, ale o vliv, který tyto příznaky způsobuje a který může produkovat totožné výsledky s tím, co způsobuje očkování.

Krvácení z nosu, celková krvácivost, menstruační problémy, migrény, krevní poruchy jsou přesně to, co vliv mikrovlnného záření způsobuje na živých tvorech. Postupně pak se přidá leukemie, rakoviny a celá spousta dalších nemocí.

Jako na příklad, v Anglii dnes mají epidemii rakoviny! Pročpak asi? Někteří uvažují, že je to kvůli nedostatku lékařské péče, ale to není tak jisté. Lékařská péče ještě dodnes neví jak opravdu rakovinu vyléčit než ji barbarským způsobem vyřezat, spálit, otrávit a zničit. Spoléhají na to, že rakovina zahyne dříve než člověk, což nemusí vždycky fungovat.

Je pravda, že spolu s očkováním do sebe očkovaní dostávají nano částice, možná kovové, možná krystalické, které fungují jako anténa a mikrovlny přímo přitahují. Ti neočkovaní tyto částice v sobě mít správně nemají, ale co když i oni už je nějakým způsobem dostali do těla? Nesmíme zapomenout, že chemtrails už tady máme více než dvacet let a jestliže jejich hlavní součást byla kovová (aluminium, barium) pak by se ani nebylo čemu divit.

Takže je zcela možné, že vakcínová frekvence je na nás vysílána ze všech těch 4G a 5G antén, které tak horlivě a v tajnosti instalovali, zatím co nás drželi zavřené doma, v karanténě. Snad abychom tu aktivitu neviděli. Stránka, která registruje 5G antény v České republice je ZDE.

 

Naše DNA je nejen vysílačka, ale i přijímací anténa

DNA (deoxyribonukleická kyselina) je považována za základ lidského těla. Je to rovněž přijímací a vysílací stanice energie. Francouzský virolog, nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier, který tento energetický přenos prokázal, došel k závěru, že „ve vysoce vodním zředění indukují bakteriální a virové DNA sekvence nízko-frekvenční elektromagnetické vlny.“ Krátce řečeno, naše DNA je jako anténa.

V dokumentu z r. 2010, nazvaném „DNA vlny a voda“ popisuje, jak nádobka s vodou, ze které odfiltroval všecky bakterie a jiné živé organismy stále dál vydávala ultra nízké elektromagnetické vlny. Když vedle této nádobky postavil jinou nádobku, ve které byla voda, která žádné frekvence předtím nevydávala, tato začala také vydávat elektromagnetické frekvence. A ještě ke všemu, když vzal základní bílkoviny, nukleotidy a polymery, což jsou stavební látky DNA a dal je do čisté vody, tyto vytvořily skoro perfektní kopie původní DNA.

Jediná možnost, jak k těmto úkazům mohlo dojít byla ta, že DNA návod je nějakým způsobem vklíněn do vody samotné, neboli zůstává v jakési paměti. Že voda má paměť je už dnes známo a je mnoho důkazů, které toto potvrzují.

Už i naše „na zdraví,“ když si připíjíme svědčí o moudrosti našich předků, kteří tím dávali pokyny vodě, jak se má v našem organismu zachovat.

Konspirační detektiv David Icke říká, že i když může existovat nějaký chemický element, který je přenášen z očkovaného člověka na člověka neočkovaného, ten hlavní a podstatný přenos je formou energetického vlivu, skrze elektromagnetické frekvence. Současná očkování, která jsou syntetická (umělá) jsou navržena na to, aby změnila naši DNA anténu natolik, aby byla schopna přijímat pokyny skrze elektromagnetické signály.

Pátral vůbec někdy někdo po tom, odkud všichni ti nemocní přicházejí? Jestli to náhodou nejsou skupiny lidí, kteří bydlí v blízkosti 5G antény? Sledoval někdy někdo tuto souvislost? Spíš ne než ano, řekla bych.

Ti, kteří dostali očkování mají jejich DNA anténu přepolarizovanou, takže mohou přijímat a vysílat různé druhy informací, což je zamyká do tak zvané Chytré mřížky (Smart Grid) a stávají se součástí snahy o transhumanizaci lidstva. Transhumanizace je pokus o předělání lidí na roboty, kteří sice jaksi žijí, pohybují se a mluví, ale nemyslí. Očkovaní se takto stávají součástí projektu na zrobotizování lidské společnosti, kdy budou postupně ovládáni tak zvanou umělou inteligencí (AI, Artificial Intelligence), která bude kontrolovat jejich myšlenky a odstraňovat ty nevhodné, pokud by jaké byly, přidávat jim cizí vzpomínky a odstraňovat vzpomínky jejich vlastní. Bude je manipulovat ve všech směrech.

Toto je snad ten největší pokus, který doposud naši manipulátoři provedli, za účelem vymytí mozků, změnění našeho chápání a ovládání mysli. Současně tím mění to, kdo jsme a snad mění i naši spirituální podstatu. Je docela možné, že tímto způsobem ztrácíme nesmrtelnou duši.

Jak se vyjádřil kdosi, kdo byl právě očkován při testování jedné z vakcín: „Někdo zabil Boha. Necítím již Boha – moje duše je mrtvá.“

Více než před 100 lety prohlásil architekt, společenský reformátor, filosof, esoterik a vizionář Rudolf Steiner: „V budoucnu bude duše odstraněna pomocí medicíny. Pod záminkou ochrany zdraví dají lidem očkování, které dostanou jak nejdříve to bude možné, snad hned při narození, takže nebudou schopni chápat duševno a spiritualitu.“ Neboli: ztratí svou nesmrtelnou duši. Nebudou rozumět vyšším myšlenkám.

 

Co na to všecko asi řekne naše Země?

Nejsme to jen my, kteří jsme všemi těmito elektromagnetickými a chemickým pokusy ovlivněni. Naše Země je zaváděním stále výkonnějších mikrovlnných antén nesmírně zasažena. Její přirozená rezonance, která existuje mezi zemským povrchem a ionosférou a je známá jako Schumannova resonance (7 Hz) je narušena a to všecko se promítá zpátky na nás.

Už dnes je na zemi několik míst, kde nefunguje zemská přitažlivost, letadlům a lodím tam vypovídají přístroje a je podezříváno, že se letadla mohou zřítit a lodi potopit, stejně jako v Bermudském trojúhelníku. Severní a jižní pól už dávno nejsou na svém místě a severní pól to dokonce od jisté doby bere klusem, prý zhruba 50 km za rok a ubíhá směrem k Sibiři.

Podle některých je naše Země živý tvor, který cítí s námi, s lidskou populací a těžko nese všecko to krveprolití a ubližování svým chovancům.

Všechen ten elektromagnetický vliv tady na zemi ještě ke všemu vyzařuje do magnetosféry, kde se odráží a dopadá zpět k nám. Problém je, že signály, vysílané ze Země jsou před návratem na místo původu tisícinásobně zesíleny. Takže pouhá jedna polovina Wattu vyslaná do éteru ze severní polokoule stačí na to, aby tento signál mohl být přijat na jižní polokouli. A když dopadne na Zemi, odrazí se zase zpátky a dopadne zpět na severní polokouli, opět mnohokrát zesílen a tak stále dokola. Takže jsme neustále bombardováni stále se zesilujícími elektromagnetickým vlnami, což je nesmírně škodlivé pro veškeré živé tvory i pro rostliny a celou přírodu. Ohrožuje to naše zdraví a ohrožuje to naše přežití.

Vrácený signál má jinou frekvenci, která je vždy ve formě násobků 60 Hz. Takže se má za to, že na cestě zpět na zem do sebe přibírá další informace ze zemské elektrické sítě. To by ovšem znamenalo, že celá zemská elektrická síť vyzařuje neustále do magnetosféry, kde je tento signál neúměrně zesílen a takto se vrací zpátky k nám na zem.

Takže 4G, 5G, dnes už i 6G – kam se řítíme? Odpověď je zjevná: do záhuby. Ale jste ochotni vzdát se mobilu i když vám zjevně a prokazatelně škodí na zdraví? Dnes má mobil skoro každý, včetně dětí, což je hrůzostrašné. Důvod je jednoduchý, dříve nebylo vůbec snadné sehnat v České republice pevnou linku do domu a ten kdo ji měl, ji dokonce mohl někomu darovat, nebo odkázat v poslední vůli a někdo jiný ji mohl zdědit. Ten záměr za tím byl jednoduchý, až si všichni Češi koupí mobily, za pár let přestanou otravovat. Mozkové nádory, leukemie, rakoviny, neplodnost, DNA změny se o to postarají.

 
4 Komentářů k Nakažlivost vakcín a útoky na naše DNA, plus Norimberk, 1947

 1. Rudolf napsal:

  Je to velice dobře napsané.Potřebuje to ale aby sii tuto hrůzu lidé uvědomili a už se probudili.Tady přidávám ještě něco---https://www.ireporter.cz/2021/01/20/dokument-tajne-unikly-projev-generalniho-tajemnika-trilateralni-komise-z-prosincove-konference-v-bruselu/

 2. rezident napsal:

  australské králíky "očkovali" mixomatozou , tedy velmi nakažlivou
  smrtelnou nemocí, zdá se mi, že skrze údajnou alternativu se rozšiřují i řízené kraviny poškozující opozici

 3. Palino napsal:

  už som čítal, že tvrdenie o nebezpečnosti vakcinovaných šíria vakcinátori, aby vyvolali strach v oboch táboroch a poštvali nás proti sebe (divide et impera, divided we fall, v jednote je sila...)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!