Co je na nás chystáno, jaký podíl v tom má Bill Gates a kdo jsou zbyteční jedlíci

game over 1aBěhem pouhých pár dnů ztratí miliony Američanů nárok na podporu v nezaměstnanosti. V Americe je tato podpora časovaná a po vypršení lhůty nedostanou nezaměstnaní nic, ledaže by splňovali podmínky tzv. „welfare,“ což většinou není ten případ. Problém je, že současná nezaměstnanecká podpora byla uměle zvýšena o pandemický příplatek a většina lidí dávala přednost pobytu doma, před zaměstnáním. Ze stejného důvodu nebyli zaměstnavatelé schopni sehnat a udržet potřebné zaměstnance, jenže teď, když všichni vyjdou hromadně do ulic, budou jejich možnosti na sehnání místa o hodně menší.

Členové demokratické strany by nejraději nechali všecky dále sedět doma a platili jim nějaký minimální příspěvek, jen aby zničili veškerou ekonomii ve státě. Zůstat sedět doma by se možná mnohým líbilo, ale má to své stinné stránky. Předně, lidé byli stvořeni k tvořivosti. Bez tvořivosti a tím pádem bez práce, upadají mnozí do stavu živých mrtvol. Trvalá podpora by je dále udělala plně závislé na státu, který by si pak mohl diktovat podmínky: povinné očkování několikrát do roka, odevzdání dětí do výchovy státu, zabavení veškerého majetku, digitální peníze a jiné. Stali by se z nich otroci státního zřízení.

Co se ale stane, když miliony ztratí všichni zaráz podporu a nebudou místa, o která by se mohli ucházet, to je otázka.

 

Jeden velký plán a Bill Gates

To všecko je součástí jednoho velkého plánu, který je skrz naskrz proti nám. A v tomto plánu doslova září coby hlavní hvězda Bill Gates. Tento falešný spasitel lidstva, který rozdává vakcíny všude, kam oko dohlédne, se dnes zaměřuje na syntetickou potravu a má v plánu nahradit maso jakýmsi umělým, laboratorně vyrobeným, geneticky upraveným produktem. Prý obzvláště hovězí maso je nutno nahradit, protože krávy často trpí nadýmáním a plyn, který pak vydávají způsobuje ozonovou díru, nebo skleníkový vliv – už nevím který z těchto nesmyslů si vybrali. A přitom bylo zjištěno, že když je kravám do potravy dodáváno malé množství mořských rostlin, nadýmáním netrpí. Zřejmě jim chybí jód a všichni ti náramně chytří vědci na to nikdy nepřišli.

Gates v současné době skupuje obrovské množství orné půdy v Americe a i jinde. Údajně již vlastní desetitisíce akrů – co tam asi chce dělat? Co má v úmyslu? On sám je příliš daleko od sedláka, coby spíš kancelářský inkoust, takže není pravděpodobné, že by se chtěl vrtat v hlíně.

Už to je podezřelé, že tyto pozemky zkouší koupit tajně. Každá koupě je ihned utajena a někdy jde i do takových komplikací, že založí novou firmu, třeba o dvou zaměstnancích, která pro něho uskuteční koupi za 170 milionů dolarů. Někteří uvažují, že chce budovat „chytrá města,“ kde všecko bude automatizováno, 5G technologie bude používána všude a málem na všecko a lidé budou tím vším manipulováni jako loutky.

Jiní zase mají za to, že – coby největší velkostatkář v Americe – chce diktovat nové podmínky a navrhovat nové zákony, které by byly v souladu s nařízeními OSN (což znamená škodlivé pro nás i pro farmáře) pro ostatní americké farmáře. Toto by se týkalo stanovení povoleného druhu osiva, výběru krmiva pro dobytek, zavedení geneticky změněných rostlin, které jsou pro lidi i pro zvířata nestravitelné a způsobují těžké nemoci. Je možné, že uskutečňuje své záměry také v souladu s plánem státní organizace FDA, která zamýšlí zničit produkci mléka a vede otevřenou válku proti drobným, nezávislým statkářům.

Je jisté, že Gates to má všecko v hlavě trošku pokrouceno, anebo je za své bláznivé nápady dobře zaplacen, nebo taky někým vydírán. Postupem času chce docílit následující:

  • Namísto skutečného jídla nám chce dát umělou, v laboratoři vypěstovanou stravu;
  • Namísto skutečného zdraví propaguje nemoci;
  • Namísto skutečných informací nám předkládá propagandu;
  • Namísto skutečné vědy se uchyluje k propagaci nesmyslného globálního oteplování, které chce ještě víc ovlivňovat umělými zásahy ve formě sprejování z letadel;
  • Namísto život podporujících činů zkouší lidstvo udělat neplodné, a neváhá zničit i děti.

Ale hlavně a především se zajímá o očkování. Nejen že pomocí očkování zkouší zahubit co nejvíce lidí, ale ještě na těch injekcích neuvěřitelně bohatne. Podle jeho vlastních slov, investice 2 dolarů mu vynese 20. To je desetinásobek! Takový úrok vám žádná banka na světě nedá.

To, že svými vakcínami ubližuje všem, že byly miliony dětí v Africe, v Indii a dnes již v celém světě zmrzačeny a i zavražděny jeho vakcínami, že byly miliony žen učiněny neplodnými, to mu zřejmě svědomí nezatěžuje. Dokonce se vyjádřil, že má v úmyslu zcela vylidnit Etiopii a s ní celou Afriku. Po Africe přijdeme samozřejmě na řadu i my – je to pouze záležitost pořadí na nějakém tajném seznamu.

Gates je myšlenou na očkování touto dobou tak posedlý, že chce geneticky měnit komáry, aby tím, že lidi štípnou, do nich zároveň napumpovali očkování. Zaplatil japonskou Jichi Medical University, aby udělala výzkum jak geneticky upravit komáry na tuto funkci.

Chce odstranit co nejvíce uhlíku a přitom, jako správný pokrytec, létá kolem světa ve vlastních letadlech, kterých má celou flotilu a zamořuje planetu mnohem víc než kdokoliv jiný.

 

Gates jako eugenik a okultista

Ne každý ví, že Gates je svým zaměřením nejen eugenik (usmrcování starších a zdravotně nebo geneticky znevýhodněných), ale také Nacista a okultista, lépe řečeno Satanista, anebo aspoň tyto myšlenky podporuje. Jakmile se ale objeví nějaká správa o těchto jeho vedlejších zájmech, je ihned odstraněna. Přesto bylo zjištěno, že Gatesova nadace finančně podporuje „Lucis Trust,“ který se původně jmenoval „Luciferova nadace“ (Lucifer Trust, což dnes popírají) a který založila Alice Bailey na základě učení Heleny Blavatsky, spolu s jinými okultisty, jak si říkali Teosofisté, cokoliv tím mysleli.

„Teo,“ neboli „Theo“ může být od staroněmeckého „theud,“ což znamená lid. „Sofist“ může být ze starořečtiny a znamená to učitel. Blavatsky je považována za zakladatelku hnutí „New Age.“ Svým zaměřením se nijak netajila a v jedné z jejich knih napsala zcela otevřeně: „… vidět v Satanovi toho hada z knihy Genesis jako skutečného stvořitele a dobrodince, Otce spirituálního lidstva …“ Tím „spirituálním lidstvem“ určitě myslela sebe a pár těch, kteří s ní souhlasí.

Lucis Trust internetová stránka uváděla Gatesovu nadaci jako jejich finanční partnery, nebo také pobočku jejich organizace. Měli tam psáno: „Lidé dobré vůle, kteří spolupracují, tvoří součást Nové skupiny světových služebníků, která pracuje na uvedení našeho Plánu ve skutečnost.“

Co je tento Plán není přímo sděleno, ale dále pokračují s různými náznaky, jako na příklad: „…vnitřní spirituální vláda naší planety … toto království není křesťanské království, ale tito lidé budují nový světový řád … také jsou nazývání „osvícenými,““ Neboli: Iluminátové.

Tyto informace ze stránky Lucis Trust velmi rychle zmizely a celý seznam „finančních partnerů“ s nimi. Také byl odstraněn článek, kde děkují George Sorosovi, vychvalují Kofi Annana, Bono a jiné a kde psali, že: „finanční energie se vlévá do nových kanálů.“ Naštěstí si autor článku Geri Ungurean pořídil fotokopie těchto nabubřelých prohlášení a můžete je shlédnout ZDE.

 

Válka proti uhlíku

Válka proti uhlíku je skrytá válka proti nám. Všichni ti slabomyslní, kteří ji propagují mají na mysli něco trochu jiného. Obávají se, že vydechujeme příliš mnoho kysličníku uhličitého a chtěli by jeho produkci snížit tím, že podstatně sníží počet dýchajících. Ze stejného důvodu chtějí odstranit hovězí dobytek, který – jak již bylo řečeno – trpí nadýmáním.

Nějak jim v jejich prostoduchosti uniklo, že my všichni jsme založeni na uhlíku, naše těla ho obsahují 12% a že rostliny zrovna tak vydávají kysličník uhličitý (CO2), který je nesmírně důležitý pro zeleň na Zemi. V dobách, kdy bylo málo kysličníku uhličitého bylo i málo rostlin. Všimněte si třeba starého zobrazení hory Říp – ta byla holá jako Neonacistova lebka. A dnes je plná stromů!

Uhlíkový cyklus v produkci potravin nutně potřebuje CO2. Vědí tito lidé vůbec o těchto základních podmínkách? Anebo si myslí, že my jsme tak hloupí, že to nevíme?

Podle profesora fyziky na Universitě v Princetonu Dr. Williama Happera, údajně potřebujeme hladinu CO2 na naší Zemi zvýšit a ne ji snižovat! Současně naměřené množství je asi 400 částic na milion (ppm), což je to nejnižší, co bylo za celých 600 milionů let.

Podle současné německé studie, CO2 nejen že se zúčastňuje fotosyntézy v rostlinách a dělá tím naši Zemi zelenější. Je také účasten při našem buněčném dýchání a pomáhá kyslíku, aby se dostal na patřičná místa a v patřičném množství. Za posledních 100 let došlo k nárůstu vegetace o asi 11-14%, z čehož převážná většina byla způsobena zvýšeným obsahem CO2 v atmosféře. Největší nárůst zaznamenala soja (25%) a z potravin to byly pšenice a rýže (20%). Kukuřice si vedla nejhůř, pouhých 10%. V Německu samotném došlo k nárůstu úrody od r. 1990 o 30%.

Kdybychom našim manipulátorům tento ubohý argument nějak zdiskreditovali, pak by se určitě obrátili na svého dalšího strašáka, což je globální oteplení. Prý CO2 způsobuje ohřívání naší Země. Asi zapomněli na slunce.

Ale ani to není pravda, jak bylo zjištěno nedávno v Italii. Tamější mofettová pole v Toskánsku, což jsou sopečné nánosy, neustále vydávají výpary, z nichž ten hlavní je CO2. Měřitelný kysličník uhličitý se tam pohybuje v následujících hodnotách:

Čas: Množství CO2 Teplota
15:30 odpoledne 1 000 ppm 33°C
7:00 ráno 750 000 ppm 23°C

Jak vidíte, se zvýšeným obsahem kysličníku uhličitého ve vzduchu teplota klesá a ne stoupá, jak je nám současnou manipulační politikou nalháváno.

 

Snaha zakrýt slunce

Přesto by tito manipulátoři velmi rádi nějak to slunce odstranili a Bill Gates se opět v tomto směru vyznamenává tím, že plánuje zahlušit sluneční svit rozprašováním blokujících materiálů letadly. Jakoby chemtrails nebyly už dost špatné! Ovšem slunce je pro nás a pro naše zdraví nesmírně důležité. Už dost škody napáchala karanténa, kdy lidé nesměli ven, na slunce a to způsobovalo, že většina z nás trpěla nedostatkem vitaminu D, což podporuje výskyt skoro všech nemocí až asi na zlomeniny a ani to není jisté.

Lidská kůže převádí sluneční světlo na vitamin D skrze syntézu z cholesterolu. Cholesterol, který je pro nás rovněž velmi důležitý (a žádný z nich není špatný) je rovněž demonizován již celá desetiletí. Tihle vědečtí ignoranti si neuvědomují, nebo to prostě nevědí, že bez cholesterolu bychom nebyli schopni myslet – náš mozek je cholesterol sám. A když budete cholesterol uměle snižovat, snižujete zároveň svoje mozkové schopnosti a dáváte si schůzku s Alzheimerem. Cholesterol rovněž pomáhá proti dýchacím problémům, žaludečně-střevním potížím a je součástí každé léčby, která v našich tělech probíhá.

Ale zpátky ke slunci, sluneční paprsky jsou vstřebávány nejen pokožkou, ale také zrakem. Bez slunečního světla zrak slábne a vznikají oční poruchy. Samozřejmě, příliš mnoho slunečního světla a přímo do očí je další extrém, ovšem nosit venku v létě černé brýle proti slunci, to je f zjevná nevědomost, možná i fanatismus. Takoví lidé si spolehlivě ničí zrak a zdraví s ním.

V minulém století to byl americký lékař Broda Barnes, který přišel s metodou, jak zlepšit zrak jednak cvičením očního svalu (oddalováním a přibližováním textu, šilháním) a pak díváním se do silného světelného zdroje, což je slunce. Je potřeba začít velmi opatrně, přednostně k večeru, když slunce zapadá a neustále mrkat očima, než si zvyknou. Taky dobré jsou nárazy oslňujícího světla, jako při jízdě autem v noci. To všecko cvičí oční svaly a prospívá to zraku.

Znala jsem člověka, který při náhlém rozsvícení se stával hysterickým, zakrýval si oči jakoby ho nevím jak bolely – taky měl 13 dioptrií a brýle tvaru mikroskopických čoček.

A to ještě všichni zapomínají na to, že sluneční světlo ničí mnohé škodlivé a infekční látky, jako jsou tak zvané bakterie, mikroby a viry. Podle profesora mechanického inženýrství Paolo Luzzatto-Fegize, krátkovlnné ultrafialové paprsky dokážou snadno zneškodnit SARS-CoV-2, jenže tyto paprsky jsou často odvráceny od země vrstvou ozonu, která nás obklopuje. Ještě že máme tu démonizovanou ozonovou díru, třeba těm paprskům umožní přístup na Zemi.

Vystavením koronaviru letnímu slunečnímu světlu, které obsahuje větší množství krátkovlnného záření je možno tento vir snadno zničit. Během méně než 20 minut byl pokusný vzorek deaktivován. Takže když vám někdo řekne, že máme opět další vlnu korony, tak můžete hned vědět, že lže, anebo že o tom nic neví, protože v létě chřipky nejsou.

 

Zbyteční jedlíci

Je předvídáno, že současná očkování nejsou nic proti tomu, co teprve přijde. Druhá očkovací vlna se má sestávat z vakcín, které budou přímo zaměřeny na určitého člověka, jeho zemi a budou vytvořeny na to, aby vyprodukovaly co nejvíc úmrtí. Epidemie rakovin, mozkových a srdečních mrtvic bude následovat a to všecko bude sváděno na Covid.

Jak zjistí jaký specifický jed kdo z nás potřebuje? To je docela snadné, touto dobou už to mají zjištěno pomocí nefunkčních PCR testů, které byly zaměřeny hlavně na sbírání našich DNA informací, o čemž už bylo taky psáno.

Tito manipulativní nadřazenci se zkoušejí zbavit všech těch, které nazývají „zbytečnými jedlíky.“ Jsou to převážně starší osoby, které už nemohou nijak přispívat svou prací, anebo jsou nemocní. Jak zjistíme jestli patříme mezi zbytečné jedlíky je jednoduché: sečtěte svůj věk s váhou těla a jestliže je přes 100, pak mezi ně patříte.

Další ovlivňující faktory jsou genetické problémy, slepota, hluchota, nemoci jako cukrovka, chronické nemoci, neschopnost pohybu nebo chůze, autoimunní nemoci a jiné. Taky počet dětí ovlivňuje výsledek a čím více dětí, tím větší možnost patřit mezi zbytečné jedlíky. Povolání a vzdělání v žádoucích předmětech (technické obory) odečítají nějaké body, zatímco to stejné vzdělání v nežádoucích předmětech (všecko ostatní) přidává body. Taky kriminální historie si přidá své, ale zajímavé je hodnocení některých povolání:

Povolání Počet bodů
Vládní zaměstnanec, včetně volených osob + 200
Právník + 100
Střední vedoucí pracovník + 200
Vyšší vedoucí pracovník, ředitel + 400
Stavební dělník - 500
Dělník s mechanickými znalostmi - 500
Lékař, licencovaná zdravotní sestra - 500
Zaučený zdravotní pracovník s osvědčením - 200
Zemědělec, pilot, námořník, voják - 300
Jiné zaměstnání, považované za důležité - 200

 

Jak již bylo řečeno, čím více bodů, tím větší možnost být považován za zbytečného jedlíka. Bohužel, stránka, ze které je toto vypsáno už byla stažena, ale naštěstí mám založenu její kopii.

Vesměs můžeme čítat s tím, že mezi zbytečné jedlíky bude patřit většina z nás, naši rodiče určitě a velká část příbuzenstva zrovna tak. Takže pokud proti tomuto zlu nic nepodnikneme a budeme dále sledovat své oblíbené pořady v televizi, tak to je, co nás pravděpodobně nemine.

Doporučuji vám podívat se na velmi krátké video, kde se ovce postaví hlídacímu psovi, který na ni doráží. Občas se prý taková ovce vyskytne. Nakonec to ovce vyhraje jen tím, že tam stojí a sleduje psa a nenechá se jeho řáděním příliš zastrašit!

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!