Instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci/purifikaci SARS-CoV-2

aktualita-izolace-sarsOdpovědi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím odhalují, že zdravotnické/vědecké instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci/purifikaci SARS-CoV-2

Smísil by duševně zdravý člověk vzorek od pacienta (obsahující různé zdroje genetického materiálu a u kterého nebylo nikdy prokázáno, že obsahuje nějaký konkrétní virus) s transfekovanými buňkami ledvin opic, fetálním bovinním sérem a toxickými léky, potom by tvrdil, že výsledná směs je „izolát SARS-CoV-2” a poslal to do zahraničí pro použití v životně důležitém výzkumu (včetně vývoje vakcín a testů)?

Protože to je ten druh podvodné lumpárny, který je výzkumnými týmy z celého světa vydáván za „izolaci viru“.

Níže je uveden jen jeden z mnoha příkladů – je to ze studie, kterou uvádí Australian Department of Health jako práci, „která vedla k izolaci SARS-CoV-2 v kultuře“. Vidíte v té citaci protimluv?

Pokud jste v tématu „izolace/purifikace viru“ nováčky, tak vám velmi doporučuji si přečíst „Prohlášení o izolaci viru“ od dr. Andrew Kaufmana, dr. Thomase Cowana a Sally Fallon Morell, MA. https://andrewkaufmanmd.com/sovi/ nebo se podívat na toto 5-minutové video od dr. Cowana

(V české verzi zde Prohlášení o izolaci viru | Statement On Virus Isolation (SOVI) pozn. redakce)

S kolegou z Nového Zélandu (Michaelem S.) jsme zasílali žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím různým institucím po celém světě a hledali jsme záznamy popisující izolaci viru SARS-CoV-2 z jakéhokoli vzorku odebraného z nemocného pacienta, do něhož nebyl přidán žádný další zdroj genetického materiálu.

Naše žádosti se neomezovaly na záznamy o izolaci provedené příslušnou institucí ani se neomezovaly na záznamy autorizované příslušnou institucí, ale spíše byly přístupné jakýmkoli záznamům popisujícím izolaci „viru COVID-19“ provedenou kýmkoli, kdykoli a kdekoli na světě.

Doposud (18. června 2021) poskytlo své odpovědi 26 kanadských institucí: Public Health Agency of CanadaHealth Canada, the National Research Council of CanadaVaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Centre (VIDO-InterVac)Canadian Institutes of Health Research,Natural Sciences and Engineering Research Council of CanadaOntario Ministry of HealthInstitut National de Sante Publique du QuebecBritish Columbia’s Ministry of Health (týká se „britské varianty“), British Columbia’s Centre for Disease ControlBritish Columbia’s Provincial Health Services Authority (2 odpovědi, 1 se týká “SARS-CoV-2″, 1 se týká “britské varianty”), Vancouver Coastal Health Authority (týká se “britské varianty”), Newfoundland Labrador Department of Health & Community ServicesMcGill University, the City of TorontoToronto Police, the Region of Peel (Ontario), KFL&A Public Health (Kingston, Frontenac, Lennox and Addington, Ontario, týkající se “jakékoli varianty”), Grey Bruce Health ServicesPeterborough Public Health (Ontario)Peterborough Police Service (Ontario), Aylmer Police Service (Ontario), the University of TorontoSunnybrook Health Sciences CentreMcMaster University and Mount Sinai Hospital (Toronto) (všimněte si, že vědci z posledních 4 institucí, stejně jako VIDO-Intervac, veřejně tvrdili, že „virus izolovali“).

Žádná z institucí nebyla schopna poskytnout ani jeden záznam popisující izolaci neboli purifikaci jakéhokoli „viru COVID-19“ přímo ze vzorku pacienta, který nebyl nejprve znehodnocen přidáním jiných zdrojů genetického materiálu. (Těmito dalšími zdroji jsou obvykle buňky z ledvin opic alias „Vero“ buňky a fetální bovinní sérum).

Odpověď od 1 další kanadské instituce má již dlouhou dobu zpoždění:

Public Health Ontario (žádost podána 16. července 2020). Dne 3. června 2021 uvedlo jako omluvu, proč neodpovědělo: jsme příliš zaneprázdněni COVID-19:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/PHO-response-re-isolation-Access-Request-2020-08.pdf

Kliknutím na výše uvedené odkazy získáte přístup k odpovědím kanadských institucí. Níže v tomto článku najdete odpovědi od institucí mimo Kanadu.

Zde jsou 4 soubory pdf obsahující odpovědi od 69 institucí ve více než 20 zemích / jurisdikcích, které se týkají izolace/purifikace/existence „SARS-CoV-2“, naposledy aktualizované 3. června 2021 (pozn.: některé z těchto odpovědí na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím získali jiní žadatelé než Michael S. a já, jak je uvedeno dále na této stránce):

1. část: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/02/FOI-replies-SARS-COV-2-isolation-existence-causation-47-institutions-Feb-12-2021-chrono-part-1.pdf

2. část: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/02/FOI-replies-SARS-COV-2-isolation-existence-causation-47-institutions-Feb-12-2021-chrono-part-2.pdf

3. část: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/FOI-replies-SARS-COV-2-isolation-purification-existence-part-3-April-3.pdf

4. část:  https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/FOI-replies-re-SARS-COV-2-purification-existence-June-3-2021-part-4.pdf

Vraťte se sem (stránka, na které se právě nacházíte) a získejte pravidelné aktualizace. K 22. červnu 2021 dosud odpovědělo 73 institucí a úřadů ve 20 zemích / jurisdikcích a žádná neposkytla ani necitovala žádný záznam popisující izolaci / purifikaci „SARS-CoV-2“ (kliknutím sem zobrazíte seznam; posuňte se dolů na této stránce k odpovědím).

Všimněte si, že některé instituce nedokázaly plně spolupracovat. University of Auckland, Public Health Wales, Imperial College London.

(A ano, víme o mnoha publikacích, ve kterých autoři tvrdí, že „virus izolovali“. Podívali jsme se na mnoho takových studií a zatím jsme neviděli takovou, kde by tak skutečně učinili. Tvrdit, že něco bylo uděláno, a doopravdy to udělat, jsou někdy 2 různé věci, dokonce i v recenzované (peer- reviewed) vědě. A ano, víme o mnoha publikovaných údajných „genomech SARS-CoV-2“ – ty byly ve skutečnosti vyrobeny, nebyly objeveny. A ano, víme, že byly zveřejněny fotografie z elektronového mikroskopu, údajně zobrazující „virus“, ale fotografie něčeho vám neřekne, o jakou věc jde, odkud pochází nebo co dělá. Je potřeba pečlivě zkontrolovat metody použité k „izolaci viru“/získání zmíněných fotografií/získání údajných genomů, a to je bod, kdy se úplně všechno kolem „COVID-19“ hroutí.)

Odpovědi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od institucí v USA, Indii, na Novém Zélandu, v Austrálii, Velké Británii, Anglii, Skotsku, Walesu a Irsku, Dánsku, Španělsku, z evropského CDC, ve Slovinsku, České republice, Kolumbii, Uruguayi atd.

(Velké poděkování všem jednotlivcům, kteří již laskavě sdíleli další odpovědi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, které získali ohledně „izolace SARS-CoV-2“. Někteří dávají přednost anonymitě, jiní jsou jmenováni níže.)

Všimněte si také, že jsme níže zahrnuli odpovědi amerického CDC a několika novozélandských institucí, pokud jde o izolaci/purifikaci řady dalších údajných „virů“, tj. „HIV“, „viru Ebola“, „viru Zika“, „XMRV“, „HTLV1“, „HTLV-III / LAV“, „SARS-CoV“ z roku 2003, jakéhokoli „koronaviru“ běžného nachlazení, jakéhokoli „viru“ uvedeného v „očkovacím“ schématu Nového Zélandu. Žádný z nich opět nepřinesl žádné záznamy ani citace záznamů popisujících izolaci/purifikaci jakéhokoli viru.

V tomto dalším odkazu uvidíte stejný druh odpovědi typu „žádné záznamy“ na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím z amerického Centers for Disease Control and Prevention and Agency for Toxic Substances and Disease Registry (CDC/ATSDR): https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/USA-CDC-Virus-Isolation-Response- Scrubbed.pdf

1. března 2021 CDC znovu uvedlo, že stále nemá žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“ provedené kýmkoli, kdekoli a kdykoli na světě,… jen to neuvedlo tolika slovy. Místo toho CDC absurdně naznačilo, že izolace „SARS-CoV-2“ by vyžadovala replikaci „viru“ bez hostitelských buněk, a není tedy možná.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/CDC-March-1-2021-SARS-COV-2-Isolation-Response-Redacted.pdf

Evl5eiaXEAMO3Ao

3. března 2021: CDC znovu nebylo schopno poskytnout/uvést jakékoli záznamy popisující izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“ kýmkoli, kdekoli a kdykoli… ALE už to tak jednoduše neřeklo (jako tomu bylo 2. listopadu); místo toho citovalo vlastní klamavou studii (Harcourt a kol.):

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/CDC-March-3-2021-SARS-COV-2-purification-FOI-response.pdf

Ev1R6GaXAAAYhGm

[Všimněte si, že někdo laskavě zaslal další reakci na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od CDC ze dne 30. prosince 2020 ohledně údajného „SARS-CoV-1“ z roku 2003 a všech „koronavirů způsobujících běžné nachlazení“ – CDC nemá žádné záznamy o tom, že by byly izolovány. Zde je dočasné pdf redigovaného dopisu…. lepší pdf bude následovat: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/12/CDC-isolation-FOI-reply-any-coronavirus.pdf]

A… 15. března 2021 CDC na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím odpovědělo: žádné záznamy o izolaci/purifikaci „viru Ebola“ kýmkoli, kdekoli a kdykoli: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/CDC-Ebola-FOIA-request-response-No-Records.pdf

A… 19. března 2021, americké CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) připustily, že nemají žádné záznamy o jakémkoli „viru Zika“ izolovaném/purifikovaném ze vzorku pacienta kýmkoli, kdekoli a kdykoli na světě: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/FOIA-request-response-CDC-re-Zika-isolation.pdf

A … 23. března 2021 CDC v odpovědi na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím připustilo, že nemá žádný záznam o jakémkoli „HIV“ purifikovaném/izolovaném ze vzorku pacienta, a to kýmkoli, kdekoli a kdykoli.

[Pozn.: v mé žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím si můžete všimnout podivného odkazu na „chřipku“, ale tento detail žádným způsobem žádost neovlivnil, protože odkaz byl uveden jako příklad druhu záznamu, jaký jsem hledala. Odkaz byl výsledkem nedbalé úpravy z mé strany, když jsem znovu použila moji dřívější žádost na CDC v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se purifikace jakéhokoli „viru chřipky“, a opomněla jsem tuto část při úpravě textu pro mou žádost týkající se HIV editovat.]

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/FOIA-request-reply-CDC-HIV-purification-March-2021.pdf]

CDC nemá žádný záznam o purifikaci/izolaci „XMRV“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/XMRV-request-response.pdf

CDC nemá žádný záznam o purifikaci/izolaci „HTLV-1“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/HTLV1-request-response.pdf

CDC nemá žádný záznam o purifikaci/izolaci „HTLV-III/LAV“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/HTLV-IIILAV-request-response.pdf

12. dubna 2021: CDC připustilo, že nemá žádné záznamy o jakémkoli „viru chřipky“ izolovaném/purifikovaném ze vzorku pacienta, a to kýmkoli, kdekoli a kdykoli na světě: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/CDC-FOIA-request-response-influenza-purification.pdf

7. června 2021: CDC poskytlo 4 odpovědi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím ohledně záznamů o purifikaci „viru“ (kýmkoli, kdekoli) ze vzorku pacienta pomocí macerace, filtrace a použití ultracentrifugy. Na každou žádost CDC poskytlo přímou odpověď a připustilo, že o následujících „virech“ nemá žádné záznamy:

„SARS-CoV-2”:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/CDC-FOIA-request-response-no-records-SARS-COV-2-purification.pdf

„Lidský papilomavirus (HPV)“ (pozn.: CDC udělalo ve své původní odpovědi chybu a později poskytlo opravenou verzi, obě jsou zahrnuty zde):

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/CDC-FOIA-request-response-no-records-HPV-purification.pdf

„Virus spalniček” (pozn.: CDC udělalo ve své původní odpovědi několik chyb a později poskytlo opravenou verzi, obě jsou zahrnuty zde):

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/CDC-FOIA-request-response-no-records-re-measles-virus-purification.pdf

Jakýkoli „virus“, na který se zaměřují „očkovací“ schémata CDC pro děti a dospělé: [Pozn.: v této žádosti byla také zmínka o „chřipce“, která však žádost žádným způsobem neovlivnila, protože byla uvedena jako příklad druhu záznamu, který jsem hledala… šlo o nedbalou editaci z mé strany, když jsem znovu použila moji dřívější žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se „viru chřipky“.]

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/CDC-admits-no-records-re-purification-of-any-virus-on-vax-schedules.pdf

E3TO8DRWUAIIjfh

10. června 2021: CDC připouští, že nemá žádný záznam o purifikovaném „viru MERS“, který byl získán z jakéhokoli vzorku pacienta pomocí macerace, filtrace a použití ultracentrifugy, a to kýmkoli, kdekoli a kdykoli: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/CDC-MERS-request-response-no-records.pdf

E3mnSMgWYAQYGPk

10. června 2021: CDC připouští, že nemá žádný záznam o purifikovaném „viru dětské obrny“, který byl získán z jakéhokoli vzorku pacienta pomocí macerace, filtrace a použití ultracentrifugy, a to kýmkoli, kdekoli a kdykoli:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/CDC-FOIA-request-response-no-records-polio-virus-purification.pdf

E3ndjeiWYAUYW99

Nyní zpět k „SARS-CoV-2″…

Ron Bublitz položil americkému National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) otázku uvedenou níže. Jeho korespondence je zveřejněna na následujícím odkazu, spolu s vyhýbavou odpovědí vedoucího sekce NIH/NIAID pro Controlled Correspondence and Public Inquiries, Legislative Affairs and Correspondence Management Branch. https://www.linkedin.com/pulse/has-causation-been-proven-ron-bublitz/

Zde je soubor pdf s textem a snímkem těchto e-mailů: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/NIAID-reply-to-Ron-Bublitz-re-SARS-COV-2-isolation.pdf

Ron laskavě poskytl níže uvedený screenshot své komunikace s NIAID.

Všimněte si, že NIH/NIAID neodpověděl na žádnou z otázek Rona Bublitze a pouze citoval studii CDC, která se vyžívá v typickém podvodném „darebáckém“ přístupu k takzvané „izolaci“ – jak lze vidět na uvedeném screenshotu. Odpověď NIAID silně naznačuje, že ani oni nemají žádné záznamy o izolovaném/purifikovaném „SARS-CoV-2“.

Jedná se o stejnou studii, o které nedávno napsal dr. Thomas Cowan (‚Virus rostl‘ pouze na otrávených buňkách opičích ledvin), kde se také zabýval podvodnou povahou autory vytvořeného „genomu SARS-CoV-2“ (jak je ukázáno na níže uvedeném screenshotu).

Na dalším odkazu (z webu oceněného investigativního novináře Torstena Engelbrechta a spoluautora knihy Virus Mania) je e-mail od dr. Michaela Laue, vedoucího laboratoře Consultant Laboratory for Diagnostic Electron Microscopy of Infectious Pathogens německého Institutu Roberta Kocha (RKI), institutu, který je „součástí portfolia federálního ministerstva zdravotnictví a je odpovědný za kontrolu a prevenci nemocí:

https://www.torstenengelbrecht.com/wp-content/uploads/RKI_noSARSCoV2purification-1.pdf

image-8

Zde je odkaz na abstrakt studie B. Turoňové a kol., který poskytl Dr. Laue ve výše uvedeném e-mailu. A zde je celé znění jejich studie: Strukturální analýza hrotu (spike) SARS-CoV-2 in situ odhaluje flexibilitu zprostředkovanou třemi spoji).

Výchozím bodem pro tuto studii je takzvaný izolát SARS-CoV-2 s názvem „MUC-IMB1“ (v podpůrných materiálech studie označovaný jednoduše jako „MUC-1“). Turoňová a kol. poděkovali za poskytnutí tohoto „izolátu“ G. Doblerovi z Mikrobiologického ústavu Bundeswehru.

Kontaktovala jsem dr. Gerharda Doblera, aby mi potvrdil podrobnosti o „MUC-1“ (který nese několik různých jmen, včetně Germany/BavPat1/2020), a ukázalo se, že MUC-1 je dalším výsledkem metodologie podvodné lumpárny citované v horní části této stránky. (E-maily a další podrobnosti jsou zveřejněny zde: MUC-1 alias MUC-IMB1: jen další obchodní podvodná lumpárna Cormana/Drostena.) MUC-1 není izolovaný/purifikovaný „virus“ a nikdy se ani neprokázalo, že by nějaký „virus“ obsahoval.

(Dr. Andrew Kaufman nedávno stejnou studii Turoňové a kol. komentoval. Shrnutí jeho videa naleznete v části „Bonus Video“ na: https://andrewkaufmanmd.com/covid-19-myths-public-release/.)

Na webových stránkách Torstena Engelbrechta jsou také odkazy na e-mailové odpovědi od autorů studií o „SARS-CoV-2“, počínaje studií Zhu a kol., kterou výše citoval dr. Michael Laue. Nikdo z autorů neposkytl žádné důkazy nebo ujištění o purifikaci „viru“. Následující text je zkopírován a vložen z Torstenovy domovské stránky:

Na Zhu a kol. (NEJM): „[Prezentujeme] obrázek sedimentovaných virových částic, ne purifikovaných“ (viz e-mail).

Leo L. M. Poon; Malik Peiris (Nature Medicine): „Na obrázku je virus pučící z infikované buňky. Nejedná se o purifikovaný virus “(viz e-mail).

Sharon R. Lewin a kol. (The Medical Journal of Australia): „Extrakce nukleové kyseliny byla provedena z izolovaného materiálu získaného z infikovaných buněk. Tento materiál nebyl odstředěn, takže nebyl získán sacharózový hustotní gradient, ze kterého by byl purifikován. Snímky z elektronového mikroskopu byly získány přímo z materiálu buněčné kultury“ (viz e-mail).

Myung-Guk Han a kol. (Osong Public Health and Research Perspectives): „Stupeň purifikace jsme nemohli odhadnout, protože virus kultivovaný v buňkách nepurifikujeme ani nekoncentrujeme“ (viz e-mail).

Wan Beom Park a kol. (Journal of Korean Medical Science): „Elektronový mikrograf ukazující stupeň purifikace jsme nezískali“ (viz e-mail).“

13. ledna 2021: Norské Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb nebylo schopno poskytnout ani citovat žádný záznam o izolaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku od pacienta s příznaky, u kterého nebyl vzorek znehodnocen dalším genetickým materiálem. Žadatelem byl Martiens Bekker. Žádost a odpověď s anglickým překladem:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/Norway-Ministry-of-Health-cites-no-records.pdf

E20eOdjWQAUF8c9

25. dubna 2021: Norské Ředitelství zdravotnických služeb (které spadá pod Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb) nebylo schopno poskytnout ani citovat ani jeden záznam o purifikaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku pacienta kýmkoli a kdekoli a místo toho poskytlo hloupou výmluvu:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/Norwegian-Directorate-of-Health.pdf

E20WIbBXwAM7kUP

Květen 2021: Uruguayský Clemente Stable Biological Research Institute (pod Ministerstvem školství a kultury) a Faculty of Chemistry, University of the Republic neposkytly/neuvedly žadatelce Maríi Bettině Galo žádné záznamy o purifikaci „SARS-CoV-2“ nikým a nikde. Obě odpovědi:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/Uruguay-Clemente-Stable-Biol-Research-Inst-Min-Edu-and-Culture-Faculty-of-Chem-U-of-Repub-no-records.pdf

7. června 2021: Uruguayské Ministry of Public Health neposkytlo ani neuvedlo žadatelce Maríi Bettině Galo žádný záznam o purifikovaném „SARS-CoV-2“ ze vzorku pacienta, a to kýmkoli, kdekoli a kdykoli a v odpovědi tvrdí, že žádosti nerozumí :

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/Uruguay-Ministry-of-Public-Health-of-Res-377-2021.pdf

E32TBkKWYAcsv2f

Uruguay-Clemente-Stable-Biological-Research-Institute-dont-work-w-live-virus-havent-purified-SARS-COV-2-or-variants-1-scaled-1-1117x1536

30. března 2021: Oregon Health Authority potvrdil, že nemá žádný záznam o purifikaci „SARS-CoV-2“ z jakéhokoli vzorku pacienta na světě:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/Oregon-HA-March-2021-request-response.pdf

E2WNnWdWUAkvDMh

22. května 2021: Ministerstvo zdravotnictví a sociální ochrany Kolumbijské republiky připouští, že nemá žádné záznamy o purifikaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku pacientů, a to kýmkoli a kdekoli. Celý dopis:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/FOI-Colombia-no-records-package.pdf

E2O_BaFXIAIT10E-2

3. května 2021: Indian Council of Medical Research (ICRM, „vrcholný orgán pro formulaci, koordinaci a podporu biomedicínského výzkumu v Indii“) nebyl schopen žadateli (který požádal o to, aby jeho jméno a soubor nebyly zveřejněny) poskytnout/uvést žádný záznam o purifikaci „SARS-CoV-2“; místo toho ICRM citoval studii představující typický příklad podvodné lumpárny. Všimněte si, že ICRM klamavě tvrdil, že „virus“ stopoval po celé Indii, že izoloval imaginární britskou variantu, vyvinul šarlatánskou vakcínu proti COVID-19, na kterou sdílí vlastnická práva a je členem Global Health Workforce Network Světové zdravotnické organizace. Plná odpověď zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/India-Council-Medical-Research-request-reply-redacted.pdf

E0fEiXaX0AcGjWl

Univerzita Karlova: Tento dokument pochází od nejprestižnější univerzity v České republice. V odpovědi nás informují, že „v mezinárodní vědecké komunitě existuje široký vědecký konsensus o přesné sekvenci RNA viru SARS-CoV-2, o jeho chemické a proteinové struktuře a o tom, že způsobuje chorobu COVID-19.“ Univerzita Karlova tedy neposkytla žádný záznam prokazující purifikaci nebo existenci tohoto „viru“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/Czech-university.pdf

E0qNrcqXIAM4dPJ

České Ministerstvo zdravotnictví: Toto je odpověď českého Ministerstva zdravotnictví, když bylo požádáno o předložení důkazu o existenci viru SARS-CoV-2… Odkazy citované Ministerstvem zdravotnictví jsou v angličtině a purifikaci údajného viru nepopisují, natož aby obsahovaly vědeckou studii, která by ji uváděla. Celý dokument je zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/Czech-ministry-of-health.pdf

image

Nizozemské ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí a sportu neposkytlo/neuvedlo žadateli žádné záznamy o skutečné purifikaci a kontrolních experimentech, které by prokázaly existenci „SARS-CoV-2“:
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/12/FOI-RIVM2.pdf

Novozélandské ministerstvo zdravotnictví a novozélandský výzkumný ústav Institute of Environmental Science and Research připustily, že nemají žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“: https://www.fluoridefreepeel.ca/new-zealand-no-record-of-covid-19-virus-isolation-at-the-ministry- of-health-or-the-institute-of-environmental-science-and-research/

Tady je 5 stránek ryzího zlata, které dokazují mistrovské vyhýbání se odpovědi a ohromující nekompetentnost a/nebo klamání od novozélandského ministerstva zdravotnictví. Místo toho, aby poskytlo požadované záznamy o izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“ a důkaz o přesných diagnostických testech, tak tlachalo o genomech a kulturách imaginárního viru, který nebyl nikdy izolován; uvedlo, že testy PCR byly validovány po celém světě a jsou zlatým standardem; a citovalo předběžnou zprávu z února 2020 („The Pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 Transgenic Mice”), která použila tzv. kmen „SARS-CoV-2“, který si vymyslel Zhu a kol. a tvrdilo, že Kochovy postuláty byly splněny.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/01/NZ-Min-Health-2nd-FOI-no-records.pdf

EsXctdZXAAEwiE4

Novozélandské oddělení Department of the Prime Minister & Cabinet připustilo, že nemá žádné záznamy popisující izolaci SARS-CoV-2 ze vzorku, který by nebyl nejprve znehodnocen přidáním jiného zdroje genetického materiálu:  https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/NZ-Prime-Minister-And-Cabinet-Response-scrubbed.pdf

22. března 2021 novozélandské ministerstvo zdravotnictví, premiérka Jacinda Ardern a novozélandská vláda potvrdily, že stále ještě nemají žádný záznam popisující purifikaci „viru“, a tudíž nulový důkaz o jeho existenci, a místo toho se rozhodly citovat klamavé studie (nechvalně známou studii Harcourt a kol. uvedenou výše a australskou studii uvedenou v horní části této stránky). Úplná odpověď ve formátu pdf:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-22-NZ-MOH-Purification-SARS-COV-2-redacted.pdf

Ex_-z96WYAUSG8I

19. dubna 2021 novozélandské ministerstvo zdravotnictví (v reakci na žádost, kterou mu zaslala kancelář předsedkyně vlády Jacindy Ardern) potvrdilo, že ministerstvo ani jakýkoli „úřad podléhající zákonu“ nemají v držení žádný záznam popisující purifikaci SARS-CoV-2. Celá odpověď ve formátu pdf:  https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-04-19-NZ-MOH-Purification-SARS-COV-2-Final-Request-Redacted.pdf

23. dubna 2021 kancelář předsedkyně vlády Jacindy Ardern na Novém Zélandu znovu potvrzuje, že nemá žádný záznam popisující purifikaci „SARS-CoV-2“ provedenou kýmkoli, kdekoli a kdykoli. Úplná odpověď ve formátu pdf:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/NZ-PMO-23.04.2021-2021-068-Redacted.pdf

E0qBY2DXMAEW1QT

Novozélandská University of Auckland bohužel dostatečně nespolupracovala, jako jediná instituce k datu 8. října jednoduše nepřiznala, že takové záznamy nemá, a místo toho zvolila pouhé „odmítnutí“ žádosti mého kolegy. Přiznejme si, že kdyby univerzita skutečně měla nějaké takové záznamy (které nikdo jiný na planetě zjevně nemá) a které by byly veřejně dostupné, tak by University of Auckland tyto odkazy/citace hrdě poskytla. Ale neudělala to. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Auckland-redacted-FOI-emails.pdf

Novozélandská University of Otago, kde profesor Miguel Quiñones-Mateu, Ph.D. před několika měsíci tvrdil, že „izolovali virus“, odpověděl, že také nemají „žádné záznamy“ popisující izolaci SARS-CoV-2 ze vzorku, který by nebyl znehodnocen jiným genetickým materiálem: https://www.fluoridefreepeel.ca/new-zealands-university-of-otago-claimed-to-have-isolated-covid- 19-virus-but-has-no-record-of-it-isolated-from-an-unadulterated-sample-anywhere-on-earth-by- anyone-ever/

30. března 2021 novozélandská University of Otago potvrdila, že stále nemá žádné záznamy o izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“, provedenou kýmkoli a kdekoli. Úplná odpověď ve formátu pdf zde:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-30-University-of-Otago-Purification-of-SARS-COV-2-redacted.pdf

EyAD9eAXMAAqNLK

Novozélandské Ministry of Health připouští, že nemá žádné záznamy popisující izolaci JAKÉHOKOLI VIRU uvedeného v očkovacím schématu Nového Zélanduhttps://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Ministry-of-Health-Immunisation- Schedule-Virus-Isolation-Request_Response-2-scrubbed.pdf

Novozélandský výzkumný ústav the Institute of Environmental Science and Research také připouští, že nemá žádné záznamy popisující izolaci JAKÉHOKOLI viru uvedeného v očkovacím schématu Nového Zélandu a ztotožňuje „izolaci“ s kultivací:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/01/NZ-ESR-Isolation-of-ANY-VIRUS-OIA-Request-Response.pdf

ErPTz8WXIAUK0VO

Novozélandské ministerstvo zdravotnictví očividně nemá žádný záznam popisující izolaci údajného „SARS-CoV“ z roku 2003 nebo jakéhokoli „koronaviru běžného nachlazení“ kýmkoli, kdekoli a kdykoli, ale nebylo ochotno to přiznat. Místo toho nepravdivě naznačilo, že Michael S. žádal o věci, o které však nežádal.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/02/NZ-MOH-SARS-COV-1-Isolation-Response-redacted.pdf

Et5eNMsXMAY-dV-

Novozélandský výzkumný ústav Institute of Environmental Science and Research znovu ztotožnil „izolaci“ s kultivací a tentokrát připustil, že nemá žádný záznam o izolaci „SARS-CoV-1“ ani jakéhokoli „viru“ v očkovacím schématu Nového Zélandu a jednoduše „ignoroval“ dotaz na izolaci jakýchkoli „koronavirů běžného nachlazení“. Myslím si, že odpověď známe, že?

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/01/ESR-FOI-reply-schedule-SARS-common-cold.pdf

9. března 2021: Novozélandský Institute of Environmental Science and Research připouští, že stále nemá žádné záznamy o izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“ (provedenou na světě kýmkoli, kdekoli a kdykoli):

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/ESR-SARS-COV-2-Purification-Redacted.pdf

EtAgFEjU0AAGkPh

Jedna z náměstků ministra zdravotnictví Nového Zélandu Jenny Salesa nemá „žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/NZ-Ass-Min-Health-Hon-Jenny- Salesa-Response-scrubbed.pdf

Další z náměstků ministra zdravotnictví Nového Zélandu Julie Anne Genter „nemá žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Hon-Julie-Anne-Genter- Response-scrubbed.pdf

A další z novozélandských náměstků ministra zdravotnictví Peeni Henare nemá „žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Hon-Peeni-Henare- Response-scrubbed.pdf

Bay of Plenty District Health Board, Tauranga Hospital, New Zealand taktéž uvádí „žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Bay-Of-Plenty-District- Health-Board-response-scrubbed.pdf

16. června 2021: University of Western Australia – domovská univerzita výzkumné pracovnice Christine Carson, financované Gatesem, která v uplynulém roce strávila nespočet hodin na sociálních sítích, kde tvrdila, že „ano, virus COVID-19 byl izolován“ – neposkytla/neuvedla žádné záznamy o izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2″ ze vzorku pacienta, kýmkoli a kdekoli:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/UWA-Carson-no-records-redacted.pdf

E4Agej1VUAgIu6_

Na tomto dalším odkazu najdete zajímavou odpověď typu „žádné záznamy“ na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od australského Department of Healthhttps://www.fluoridefreepeel.ca/australian-dept-of-health-has-no-record-of-covid-19-virus-isolation/

Stejné přiznání od australského Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (který veřejně tvrdil, že „izoloval virus“).

Stejné přiznání od Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – CSIRO, která je zapojena do testování vakcíny na „COVID-19“ s použitím takzvaného „izolátu SARS-CoV-2“ od Doherty Institute: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/CSIRO-Isolation-Response- scrubbed.pdf

22. března 2021 australská Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation stále nemá žádný záznam o „SARS-CoV-2“ purifikovaném ze vzorku pacienta, a to kýmkoli a kdekoli: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/no-records-CSIRO-SARS-COV-2-Purification-Redacted.pdf

Další žádost zaslaná v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím na snímku obrazovky níže je odpovědí na požadavek, který byl předložen na doporučení australského ministerstva zdravotnictví a dostal se k nám prostřednictvím Johna Blaida. Formální (ale nedatovaný) dopis byl zaslán Mary-Jane Liddicoat a někdy po 9. březnu 2021 jej napsal dr. Nick Coatsworth, výkonný ředitel zdravotnických služeb Canberra Health Services (CHS), vlády ACT (Government of the Australian Capital Territory).

[Při přezkoumávání odpovědi dr. Coatswortha mějte na paměti následující fakta, která nám poskytl Darren Christison, novinář v Sydney v Austrálii: „Jedná se o stejného doktora Nicka Coatswortha, který je „reklamní tváří“ nátlaku australské vlády očkovat každého, dokud nebude močit jed, a který byl v posledních měsících stálým hostem v televizi a online (https://www.youtube.com/watch?v=Aep_RKawTWc). Je to ten samý dr. Nick Coatsworth, který nedávno podle The Sydney Morning Herald napomínal „tvrdé jádro aktivistických lékařů“ šířících dezinformace a podrývajících důvěru ve vakcíny“ (https://www.smh.com.au/national/former -deputy-chief-doc-warns-australia-must-reopen-border-prepare-for-the-return-of-covid-19-20210514-p57s1u.html).]

Coatsworth připustil, že Canberra Health Services nemají žádné záznamy týkající se tématu izolace (neboli čištění) údajného „SARS-CoV-2“. Celý jeho dopis je zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/Australian-Dept-of-Health-March-2021.pdf

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/04/Australian-Dept-of-Health-March-2021.pdf

Australian-Dept-of-Health-1-768x1086

[BONUS: Australská organizace Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – CSIRO („Australská národní agentura pro výzkum a vědu“) rovněž připouští, že nemá žádný záznam popisující izolaci JAKÉHOKOLI viru uvedeného v australském národním „očkovacím“ plánu, a to kýmkoli, kdekoli a kdykoli:]

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/02/CSIRO-Immunisation-Schedule-Response-Redacted.pdf

CSIRO-vax-schedule-no-records

Totéž od britského Department of Health and Social Care (pozn.: od DHSC nejsou k dispozici 1, 2 nebo 3 odpovědi, ale existují 4 takové odpovědi – poslední ze dne 23. listopadu 2020): https://www.fluoridefreepeel.ca/u-k-dept-of-health-and-social-care-has-no-record-of-covid-19- virus-isolation/

[Všimněte si, že britské Department of Health and Social Care nás nechalo čekat již 2 měsíce na odpověď na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím na analýzu (vyžadující maximálně 3 dny) jejich údajné „nové varianty“ oznámené Mattem Hancockem 14. prosince 2020:  https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/02/UK-DHSC-handling-of-Dec14-FOI-re-socalled-variant.pdf]

Britský Government Office for Science nemá žádný záznam o izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“:https://www.fluoridefreepeel.ca/uks-government-office-for-science-has-no-record-of-a-covid-19-virus-isolated-from-an-unadulterated-sample-anywhere-on-earth-by-anyone-ever/

Totéž z britského Cabinet Office a britského Prime Minister’s Office v reakci na dotaz Marca Horna. Viz zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Cabinet-Office- isolation-FOI2020-10121-Reply.pdf a zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/Prime-Ministers-Office-FOI-reply-isolation-SARS-COV-2.pdf

Zde je vágní odpověď na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od britské Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (získaná panem Athanasiosem Kandiasem). Agentura neposkytla/neuvedla žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“. Jejich odpověď zahrnuje (zjevně podvodné) tvrzení, že takové záznamy jsou k dispozici ve veřejné doméně, neposkytli ale žádné odkazy/citace, přestože byli o uvedení odkazů na takové záznamy požádáni. Výňatky jsou uvedeny níže. Plná odpověď: https://www.whatdotheyknow.com/request/documents_held_showing_sars_cov2_2#incoming- 1670059

Pdf: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/UK-Medicines-and-Healthcare- products-Regulatory-Agency-no-isolation-records.pdf

4. května 2021: University of Warwick (VB) připouští, že nemá v držení žádný záznam popisující purifikaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku pacienta, a to kýmkoli, kdekoli a kdykoli:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/University-of-Warwick-F352.20-21-May-4-2021.pdf

Pokud jde o „BNT162b2“, složku mRNA ve vakcíně „Covid-19“ firmy Pfizer-BioNTech, která je údajně přepsána z údajné odpovídající genetické předlohy, která údajně kóduje údajný virový spike (S) protein údajného „viru SARS-CoV-2“, tak britská Medicines & Healthcare products Regulatory Agency přiznala investigativní novinářce Frances Leader, že genetická předloha (pro „BNT162b2“) „nepochází přímo z izolovaného viru z infikované osoby“, ale spíše „byla vytvořena kombinací genové syntézy a technologie rekombinantní DNA.“

Výměna e-mailů je k dispozici zde: https://hive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic- sequence-of-sarscov2 a jako pdf zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2021/01/UK-MHRA-emails-w-FL.pdf

Britský Cabinet Office v reakci na níže uvedené dotazy Bartholomeuse Lakemana uvádí, že nemá žádné snímky purifikovaného „SARS-CoV-2“ z elektronového mikroskopu, žádnou recenzovanou práci s genomem purifikovaného „SARS-CoV-2“, žádný důkaz, že „virus“ způsobuje „COVID-19“ atd; celý dopis zde: https://www.whatdotheyknow.com/request/666330/response/1589609/attach/3/FOI2020%2006375 %20Draft%201.pdf?cookie_passthrough=1 a uložené zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Bartholomeus- Lakeman-Cabinet-Office-isolation-FOI-reply.pdf

Britská sněmovna House of Commons v reakci na dotaz Marca Horna uvádí, že nemá žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku, který nebyl znehodnocen jiným genetickým materiálem: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/House-of-Commmons- FOI-reply-isolation-SARS-COV-2.pdf

Totéž z britské sněmovny House of Lords v reakci na dotaz Marca Horna: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/House-of-Lords-FOI-reply-isolation- SARS-COV-2.pdf

Kliknutím sem zobrazíte řadu žádostí v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím ohledně „COVID-19“, které předložil Marc Horn různým agenturám: https://www.whatdotheyknow.com/user/marc_horn

Totéž z Public Health Scotland v reakci na dotazy Athanasiose Kandiase: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/PH-Scotland-RESPONSE-2020- 000133.pdf

To samé, podruhé z Public Health Scotland v reakci na mého kolegu na Novém Zélandu: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Public-Health-Scotland-Response-2020-000158.pdf

Public Health Wales poskytlo dr. Janet Menage chabou výmluvu, že řádně nepomohlo vyřešit její žádost (dr. Menage podala stížnost „Corporate Complaints“ týmu PHW); viz odpověď PHW zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Puplic-Health-Wales-453-Isolation-of- Sars-COV-2.pdf

Tady je druhá a novější pochybná odpověď z Public Health Wales, která nepřinesla žádný záznam nebo citaci jakéhokoli záznamu o izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“ provedenou kýmkoli, kdekoli a kdykoli: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/12/PHWales.pdf

Níže je snímek obrazovky odpovědi v rámci svobodného přístupu k informacím z University College Dublin, který vysvětluje, že irská National Virus Reference Laboratory nemá žádné záznamy popisující „jak byl nový koronavirus purifikován“. Kliknutím na odkaz zobrazíte další podrobnosti.

Dánský Statens Serum Institut odpověděl Alexovi Holmstedovi, že (překlad):

„Statens Serum Institut může konstatovat, že jsme nyní provedli vyhledávání v časopisech pro dokumentaci, která by přesvědčila Statens Serum Institut o skutečné existenci SARS-CoV-2, údajné příčině COVID19 a navíc jsme se pokusili příslušné dokumenty najít i jiným způsobem. Statens Serum Institut může konstatovat, že požadované dokumenty nemáme k dispozici…“ 

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Denmark-The-Statens-Serum-Instituttet-SARS-COV-2-FOI-reply-Afgoerelse_Alex_Holmstedt_SAG_20-08162__1_.pdf

Duben 2020: Public Health England přiznává použití falešného virového materiálu k hodnocení testů na „COVID-19“, zlatým standardem není izolovaný virus a další https://www.fluoridefreepeel.ca/public-health-englands-answers-to-covid-19-testing-questions/

Public Health England odpovědělo Andrew Johnsonovi, lektorovi v oblasti technologií na univerzitě ve Velké Británii, že nemá žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku, který nebyl znehodnocen: https://www.whatdotheyknow.com/request/679566/response/1625332/attach/html/2/872%20FOI %20All%20records%20describing%20isolation%20of%20SARS%20COV%202.pdf.html

Toto je jeho souhrn informací k žádosti o svobodný přístup k informacím: https://cvpandemicinvestigation.com/2020/08/phe-has-no-real-evidence-that-sars2-cov2-causes- covid-19-chromosome-8-blood-plasma-treatment-and-more/

Před měsíci zveřejnil StandUpX Science Committee otevřený dopis ze dne 22. června 2020 britskému premiérovi Borisi Johnsonovi. Níže je snímek obrazovky jejich dopisu, požadujícího vědecký důkaz údajného „viru COVID-19“. Celý jejich dopis si můžete prohlédnout a/nebo stáhnout zde: https://kevinpcorbett.com/onewebmedia/Signed%20StandUpX%20definitive.pdf

Člen StandUpX Committee Piers Corbyn také vyslovil tuto žádost verbálně před ústředím vlády Spojeného království.

Níže je záznam Pierse Corbyna, vyzývajícího vládu Spojeného království kvůli neizolování jejich teoretického „viru SARS-CoV-2“. https://www.bitchute.com/embed/1eDDh3eqFPAJ/? feature=oembed#?secret=fSiAIVe09M OPRAVA: V popisu pod videem (na stránce bitchute) jsou autoři publikace o PCR testu Drosten zmiňováni jako „Drosten et al“, ale mělo by být „Corman et al“.

V dubnu zveřejnil člen výboru StandUpX dr. Kevin Corbett MSc PhD (@KPCResearch na Twitteru) dokument popisující problémy týkající se neizolování teoretického viru SARS-CoV-2. Níže je snímek obrazovky jeho příspěvku s názvem „KDE JE DŮKAZ EXISTENCE ́NOVÉHO KORONAVIRU ́, ́SARS-CoV-2 ́ A PŘESNOSTI TESTŮ?“, ke kterému máte přístup zde: https://kevinpcorbett.com/onewebmedia/WHERE%20IS%20THE%20EVIDENCE%20FOR %20THE%20EXISTENCE%20OF%20THE%20CORONAVIRUS%20FINAL2.pdf

StandUpX má petici s názvem „Pokud neexistuje žádný důkaz, že virus existuje, ukončete všechny akce jako jsou lockdowny/roušky/trasování/vakcinace“Pokud poznáte rozdíl mezi izolací a podvodnou lumpárnou, zvažte prosím její podepsání zde: https://www.gopetition.com/petitions/if-theres-no-proof-the-virus-exists-end-all- lockdownsmaskstraxvax-actions-2.html

Hádejte, „KDO“ („WHO“ – Světová zdravotnická organizace) doporučil Public Health England (a zbytku světa), aby neizolovaly „virus“ jako rutinní diagnostický postup? Viz snímek obrazovky 4. strany dokumentu Interim Guidance ze dne 2. března 2020 „Laboratorní testování onemocnění způsobeného koronavirem z roku 2019 (COVID-19) v případech podezření nákazy u lidí“, který laskavě poskytl dr. Corbett ze StandUpX: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/WHO-COVID-19-laboratory-2020.4-eng.pdf

image-32

Aktualizace, 1. října 2020: Můj kolega na Novém Zélandu nedávno obdržel od Public Health England odpověď „žádné záznamy“ – shodnou s výše uvedenou odpovědí „žádné záznamy“, kterou již poskytl Andrew Johnson. Tuto druhou odpověď od PHE najdete zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Public-Health-England-scrubbed.pdf

Aktualizace 1. listopadu 2020: Marc Horn také dotazoval Public Health England na záznamy popisující „izolaci SARS-CoV-2“ ze vzorku, ke kterému nebyl přidán další genetický materiál. Odpověď: žádné záznamy. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/PHE-FOI- reply-re-SARS-COV-2-isolation.pdf

Další odpověď „žádné záznamy“ v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím z Public Health England ze dne 3. listopadu 2020, v reakci na žádost Athanasiose Kandiase o záznamy (ohledně izolace SARS-CoV-2) v držení National Biological Standards Boardhttps://www.whatdotheyknow.com/request/701311/response/1669071/attach/2/1740%20FOI %20NIBSC%20records%20on%20SARS%20COV%202.pdf?cookie_passthrough=1

Uloženo zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/PHE-1740-FOI- NIBSC-no-records-SARS-COV-2-isolation.pdf

Žádné záznamy podporující tvrzení, že údajný „virus SARS-CoV-2“ způsobuje příznaky „COVID- 19“, uvádí Public Health England v reakci na dotaz Marca Horna. Všimněte si, že PHE citoval 3 veřejně dostupné studie, z nichž žádná nezahrnuje izolaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku, do kterého nebyl přidán další genetický materiál. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/PHE-FOI-reply-re-SARS-COV-2-isolation-and-causation-of-COVID- 19.pdf

Žádné záznamy podporující tvrzení, že údajný „virus SARS-CoV-2“ způsobuje příznaky „COVID- 19“, uvádí britská sněmovna House of Commons v reakci na dotaz Marca Horna: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/UK-House-of-Commons-FOI-reply- re-COVID19-causation.pdf

Žádné záznamy podporující tvrzení, že údajný „virus SARS-CoV-2“ způsobuje příznaky „COVID- 19“, uvádí britská sněmovna House of Lords v odpovědi na dotaz Marca Horna: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/UK-House-of-Lords-FOI-reply-re- COVID19-causation.pdf

Britský Health and Safety Executive potvrdil Athanasiosovi Kandiasovi 3. listopadu 2020, že nemá žádné informace týkající se izolace „SARS-CoV-2“:  https://www.whatdotheyknow.com/request/documents_held_showing_sars_cov2_3

Uloženo zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Health-and-Safety- Executive.pdf

Imperial College London neposkytla/neuvedla ve své divoce neinformativní odpovědi na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 12. března 2021, týkající se izolace/purifikace pomyslného „SARS-CoV-2“ (kýmkoli, kdekoli a kdykoli), žádné záznamy:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/Imperial-College-London-March-12-reply-re-isolation.pdf

Kepa Ormazabal podal žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím španělskému ministerstvu zdravotnictví, požadující bibliografické záznamy studií popisujících izolaci „SARS-CoV-2“ („termín ‚izolace‘ je používán ve smyslu daném slovníkem Real Academia Espanola Dictionary“); odpověď ministerstva nepřinesla žádné záznamy: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/Spain-Ministry-of-Health-isolation-request-reply-w-translation.pdf

Ředitelka ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) Andrea Ammon přiznala, že nemá žádnou dokumentaci, ani pro metodiku ECDC k prokázání, že virus existuje, natož důkaz SARS-CoV-2: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/DOCUMENT-REQUEST-ECDC-AND-RESPONSE.pdf

Podle webové stránky slovinské Univerzity v Lublani se Lékařská fakulta podílela na „…implementaci nejnovějších molekulárně diagnostických postupů; pokusu o izolaci viru v buněčných kulturách [oxymoron], která je předpokladem pro testování antivirových látek a vakcín…“. Fakulta 30. listopadu 2020 formálně připustila, že nemá žádný záznam (ani získaný od ostatních) o izolaci „SARS-CoV-2“ nebo prokazující příčinnou souvislost s „COVID-19“; také to, že od začátku testování se ve Slovinsku používá 40 cyklů PCR. Originál odpovědi fakulty a anglický překlad jsou k dispozici zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/01/FOI-reply-Slovenia-University-of- Ljubljana-re-isolation.pdf

Slovinské ministerstvo zdravotnictví nedávno uvedlo, že nemá žádné záznamy o purifikaci „SARS-CoV-2“, o testech PCR atd., a žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím přeposlalo Ústavu mikrobiologie a imunologie (IMI) na Univerzitě v Lublani. IMI nakonec v únoru 2021 připustil, že nemá žádné záznamy o purifikaci „viru“ a že testy PCR byly prováděny s použitím až 40 cyklů. Oba dokumenty jsou zde:  https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/Slovenian-Dept-Health-transfers-to-IMI-at-U-of-Ljubljana-no-isolation-40-PCR-CT.pdf

Slovinská Národní laboratoř pro zdraví, životní prostředí a potraviny (Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoNLZOH – „ústřední a největší slovinská laboratoř pro veřejné zdraví, která se zabývá ochranou životního prostředí, diagnostickými činnostmi a mikrobiologickými činnostmi v oblasti veřejného zdraví, chemickými a mikrobiologickými analýzami různých typů vzorků a provádí také výzkumnou činnost“) neposkytla ani neuvedla žádný záznam o purifikaci nebo důkaz o existenci „SARS-CoV-2“, a to navzdory zásahu komisaře pro informace. NLZOH v odpovědích na dotazy týkající se PCR testování také uvedla, že jde o „obchodní tajemství“.
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/Slovenia-Lab-package-w-translations.pdf

E4gqAzwWUAcB9NP

 

Síň hanby

Níže uvedená žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím byla německému spolkovému ministerstvu zdravotnictví předložena Michaelem S. 9. srpna 2020 a byla zcela ignorována. Myslím si, že odpověď známe, že?

Pdf: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/02/German-Federal-Ministry-of-Health-ignored-FOI-request-redacted.pdf

EtlWghfXcAAdk0A

Dne 15. února 2021 podal Kepa Ormazabal žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se izolace/purifikace fantomového „viru“, kanceláři prezidenta v Baskicku (Španělsko) a ministerstvu zdravotnictví a všem podřízeným institucím. O několik měsíců později Kepa napsal: „Podle zákona mají 30 dní na odpověď; 60 dní pokud je otázka obzvláště složitá. Dnes je 2. května a stále od nich nemám žádnou zprávu.“

Spain-FOI-recd-by-Basque-Country-Office-of-President-and-Dept-of-Health-Feb15-2021-2

30. března 2021 podal Kepa Ormazabal další žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se izolace/purifikace fantomového „viru“, stěžejní španělské výzkumné instituci Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Nejvyšší radě pro vědecký výzkum (dokument níže ukazuje přijetí žádosti ze strany instituce). O několik měsíců později Kepa napsal:

„Opět neodpověděli, a proto jejich mlčení brání přístupu k informacím, které mohou ohledně mého dotazu mít.“„CSIC a baskická vláda jsou veřejnými institucemi, a proto musí dodržovat Ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública/zákon o transparentnosti, řádné správě věcí veřejných a přístupu k veřejným informacím. Článek 20.4 tohoto zákona stanoví, že pokud orgán veřejné správy do 30 dnů neodpoví, tak se má toto mlčení chápat v tom smyslu, že žádost o přístup k požadovaným veřejným informacím byla zamítnuta.“

image-1

Zde je frustrující e-mailová výměna mezi mnou a Imperial College London, domovem zdiskreditovaného autora „COVID-19“ modelů profesora Neila Fergusona a britské viroložky, profesorky Maria Zambon FMedSci FRCPath (Public Health England’s Deputy Director of National Infection Service and Director of Reference Microbiology Services). Vysoká škola zjevně nemá žádné záznamy popisující izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“, ale není ochotna to připustit:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/Imperial-College-London-FOI-exchange-SARS-COV-2-isolation.pdf

image-2

Záložní úložiště žádostí v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím

Na tomto odkaze přítel zálohoval soubor s odpověďmi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím:  https://jumpshare.com/b/05F75HqalwFSRBB8Axsw

Takže „Co se to sakra děje?

V tomto okamžiku byste si mohli lámat hlavu nad tím, co se to tady proboha děje? Pokud ano, tak soubor prezentací, článků a faktů (nikoli teorií) na níže uvedené stránce odhalí podvod a triky, které stojí za falešnou pandemií známou jako „COVID-19“.

“So What The Hell Is Going On”?

Pokud chcete dostávat e-mailové aktualizace, týkající se nových odpovědí v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, dejte mi vědět na Christine.Massey@protonmail.com

Spojte se se mnou (CM) na Twitteru: https://twitter.com/Christi45657364

[26. listopadu na protestu v Torontu jsem dostala náhlou příležitost, prostřednictvím mainstreamových médií, předat kanadské vládě vzkaz ohledně jejich zvládání „COVID-19“: https://www.facebook.com/667080161/posts/10164414770715162/?d=n]


Poznámka redakce

I naše asociace zaslala několik žádostí jako autorka článku, a to na Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, SZÚ, HSHMP, výrobce testů. Výrobci testů se odpovědět neobtěžovali vůbec. Od SZÚ čekáme stále odpověď. HSHMP nás odkázala spolu s MZ na weby „špičkových“ organizací WHO, CDC a ECDC, kde jsme však požadované informace po důkladném prozkoumání nenašli. Od té doby jsme Ministerstvo zdravotnictví opětovně žádali již 2x, jednou skrze stížnost. Dle právních analýz to vypadá na porušování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Je fascinující, jak je pro zdravotní instituce po celém světě, včetně těch našich, tak složité dohledat jednu jednoznačnou publikaci, na které musí být postavený celý následující výzkum. Tato publikace musela být tedy vypracována někdy v lednu 2020. Tím se pole pro hledání značně omezí. Pokud by ji někdo z vás našel a trumfnul tak všechny dotazované instituce, dejte nám, prosím, ihned vědět.

Pro ulehčení hledání kdyžtak níže uvádíme publikace, ve kterých „virus“ SARS-CoV-2 v žádosti popsaným (tedy exaktním) způsobem izolovaný a purifikovaný nebyl:

 • Na Zhu a kol. „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China“, 2019, New England Journal of Medicine, 20. února 2020
 • Wan Beom Park a kol. „Virus Isolation from the First Patient with SARS- CoV-2 in Korea“, Journal of Korean Medical Science, 24. února 2020
 • Myung-Guk Han a kol. „Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19″, Osong Public Health and Research Perspectives, únor 2020
 • Leo L. M. Poon; Malik Peiris. „Emergence of a novel human coronavirus threatening human health“, Nature Medicine, březen 2020

Zdroj: https://resetheus.org/instituce-po-celem-svete-nemaji-zadny-zaznam-o-izolaci-purifikaci-sars-cov-2/
13 Komentářů k Instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci/purifikaci SARS-CoV-2

 1. Eschatolog napsal:

  tolik práce a co jako ? prd leda ! modlářství věčné lůzy jsou schody k židochazarskému trůnu , na pravdu kaká bílý tesák , kolik dnes přijde pravdy na demonstraci na Palackého náměstí ?

  • proud napsal:

   Pravda nikam chodit nemusi,pravda je.Co je pruser je to, ze se musi hledat cim dal vic, namisto toho aby se proste jen oznamovala.O tom jak se s ni zachazi ani nemluve.

 2. Kuba napsal:

  Dolozeni totoznosti u voleb v USA je neco neslychaneho
  https://outsidermedia.cz/parlamentni-demokracie-po-americku/

 3. izrael napsal:

  Covid napomohol Izraelu vytvorit velku databazu tvari, odtlackov prstov a inych biometrickych udajov...

  https://cursorinfo.co.il/israel-news/obnarodovana-sekretnaya-biometricheskaya-baza-dannyh-izrailya-smi/

 4. proud napsal:

  A co zkusit premejslet ne o tom,jestli covid(a casto nejen on) je,nebo neni,ale komu k cemu slouzi on a komu k cemu slouzej vsechny ty tanecky kolem nej a hlavne,co s tim a co s nim,nebo s nima? ;-).Pak bysme se spis dostali k nejakejm navrhum reseni. Prijde mi to jako dohadovat se proc je otravena trava spis hneda,nebo spis cervena,a jestli je fakt otravena,a az pak cim je vlastne otravena, misto toho kdo a proc to udelal!!!

  • Zdeněk napsal:

   Ano, uhodil jste hřebík na hlavičku. Nikdo nejde po těch, co v tom mají prsty, ať už domácí, nebo cizí. Tam by se mělo začít, chytit ty vejlupky za límec a dohnat je k výslechu. Ovšem málokdo ví, že tento plán je koncipován už celá staletí, jen být trochu více informován o dějinách, ale ne ze sračkometů MSM.

 5. Definitiva napsal:

  Tu sa nejedná o vírus SARS Cov2, tu ide o začiatok konca virológie, vid. Dr. Lanka. Medicína ma učila o vírusoch, aj ja som bol veriaci v to, že škola vás učí len pravdu,, dnes už nepochybujem, že virológia je podvod živený štátnymi grantami.
  Ani alternatívne médiá nehovoria o podvode zvanom virológia, výnimkou sú NWOO a resetheus. Slovensko je totálne zabité, surová cenzúra, každé médium si zúrivo chráni svoju dogmu.

  Tento komentár sa mi stratil z aeronet-u:
  Dodnes neboli nájdené špecifické druhové protilátky proti konkrétnej chorobe a vedci ani neodporúčajú tieto špecifické protilátky hľadať za účelom zistenia účinnosti vakcíny proti tej ktorej chorobe.
  Telo vytvára všeobecné protilátky účinné proti všetkým jedom, imunoglobulíny, ktoré sú prítomné u zdravých aj chorých ľudí.
  Telo teda nevytvára špecifické Covid protilátky, ale prudko zvyšuje tvorbu imunoglobulínov ako reakciu na jedy z vakcíny a pseudo vedci to vyhlasujú za protilátky proti Covid, resp. iným chorobám. To je podvod trvajúci tak dlho, ako dlho trvá výmysel VAKCÍNA. farmaceutický biznis a Rockefeller.
  Španielskej chrípke ľudia veria dodnes, pritom to nebola chrípka, tá nezabíja. Išlo o otravu z EM žiarenia, elektrifikácia, plus efekt z vakcín-jedov, ktoré vojakom pichali v počte 14 - 25 dávok a na základe falošnej infekčnosti vojakov začali byť vakcínami chránení aj civilní obyvatelia. Svoj omyl si lekári a vedci uvedomili, ale pravdu nezverejnili dodnes.
  Infekcia, epidémia sú podvodné označenia, v skutočnosti ide o jedy a ich rôzne mechanizmy účinkov.
  Dodnes nebol preukázaný prenos infekcie z chorého človeka na zdravého, ani počas španielskej chrípky, ani "našej" bežnej chrípky, ani pri tbc, dokonca ani pri besnote. Besní sú akurát pseudovedci.
  Baktérie nie sú dobré a zlé, sú iba baktérie, ktoré žijú tam, kde majú na to vytvorené podmienky, týka sa to Helicobacter, ten sa má liečiť stravou a nie vakcínou.
  Platí zásada, ktorú propagujú lekári celostnej medicíny, že choroba vzniká vtedy, keď je na ňu telo pripravené. To my svojou životosprávou si zničíme telo do tej miery, že to nám chorobou signalizuje: Zmeň svoj život, lebo si začal zomierať. O vírusoch: odysee com/@resetheus:5.

  • proud napsal:

   koment neprosel a ztratil se kvuli "nespravny" captche",znovu ho smolit nebudu,at ti odpovi admin,kdyz tady blbe trpi takovy svinstvo................nebo at si sem rovnou pise genialne sam...............to je porad falesnejch kecu o cenzure a tohle neni nic jinyho...............

   • Eschatolog napsal:

    moh's to říc' Korálovi včera na Palačáku, našel bys ho snadno mezi 95 lidma co tam byli, tenhle malej izrael je odsouzen k záhubě, po zásluze

    • proud napsal:

     Nemam s Honzikem problem,jen ta zpropadena captcha......mysli si ze chrani web a nevidi,ze odrazuje vsechny bez rozdilu...........

 6. Jan napsal:

  Jó jó, nevyhovující pravda a uklidňující lež neb pravda bývá krutá a bez pozlátka. Stupeň hlouposti stoupá jako koronové počty v březnu. Vypadá zo, že Korona je i testem inteligence. Česká deformace - od národa vzdělanosti ke globálnímu debilovi.

 7. Jan napsal:

  Jo, jak to vyřešit, když se těch vejlupků díky "Kovidu" odhalilo, vyrojilo jako kobylek. V r. 1938 si můj táta ani nevystřelil a já to samé v r. 1968. Řešení byla, ale Bylo nám v tom zabráněno. A dnes? V našem novém Protektorátu? Koupení kolaboranti, politici, vědci, žurnalisté, média atd., pod dohledem bruselských bachařů řízených Sorošem a podobnými psychoopaty. Řešení se nabízí jako tehdy a možná jen to jediné možné? Z té doby dle drama Karla čapka Matka, kde matka brání svému synovi odejít bojovat. Uslyší rozhlasové zprávy o zabíjení dětí (dnes by to bylo o "vakcíně" atd.). "Děti? Malé děti ...?" Opakuje nechápavě. Pak rozhodným gestem strhne pušku zavěšenou na zdi a podá jí svému synovi ... .

  • proud napsal:

   Na to jsou zvykli a maj to zmaknuty,to nefunguje. Funguje ignorantstvi a jednota.Ale je to podmineny znalostma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!