Great Reset v potravinách a Rockefellerovy vidiny nového, zářícího světa

tablesetVětšina z nás už určitě ví o tom, jak se Klaus Schwab v úloze světového mistra kata vyznamenal zorganizováním tak zvaného Cyber Polygonu, kterého se zúčastnila stejná skupina zájemců jako kdysi v říjnu r. 2019, když diskutovali světovou pandemii na schůzce, nazvané „Event 201.“ Tentokrát Cyber Polygon sledoval následky toho, když celý svět – samozřejmě všichni zaráz, jako na povel – zůstane bez proudu a bez infrastruktury. Mobily přestanou fungovat, nebude internet, nebude elektrický proud, potraviny nebudou dováženy do obchodů, nebude benzin, nemocnice zavřené a všecko, na co jsme zvyklí a navyklí, záhadně přestane existovat.

Něco takového se nikdy nestane samo od sebe, takže je zjevné, že to tihle lotři plánují. Nejspíš to byli oni, kteří způsobili nedávný „ransomware“ počítačový útok, což samozřejmě – jako všecko ostatní – sváděli na Rusko. Zaměřili se na obchody s potravinami a požadovali 70 milionů v krypto (digitálních) penězích výkupného. Odneslo to 500 supermarketů ve Švédsku, 11 škol na Novém Zealandu, 2 holandské počítačové firmy a asi 200 jiných firem, jak odhadla počítačovou bezpečnost zajišťující firma Huntress Labs.

Nejspíš to byla zkouška na celosvětový výpadek, zorchestrovaná manipulátory ze Světového finančního fóra, pod vedením Schwaba. Ovšem jestli to je, co plánují, pak – nač nám budou jejich digitální peníze, když je jako mávnutím kouzelného proutku mohou všecky zničit, nebo zabavit? Uvědomte si to nebezpečí, stačí menší magnetická bouře a jsme všichni bez peněz. Ale nejspíš i to je součástí jejich plánu.

 

Další „Great Reset“ se týká potravin

Manipulátoři naší budoucnosti si usmysleli, že krávy příliš znečišťují atmosféru, protože trpí nadýmáním a následovným únikem přebytečného vzduchu skrze zadní část těla ve formě metanu. Takže podle nich krávy způsobují větší škodu našemu ovzduší než všecka auta, letadla, ocelárny a slévárny, cementárny, spalovny, elektrárny a sopky dohromady. To, že oni sami naši atmosféru ještě víc zamořují pomocí chemtrails jim záhadně uniklo. Ale krávy jsou jim trnem v oku a tak chtějí odstranit z naší stravy hovězí maso. Samozřejmě, to je pouhý začátek. Po hovězím přijde na řadu vepřové a pak všecko ostatní. Evropská unie už nabádá, že bychom si měli zvyknout jíst červy, brouky a žížaly. Řekla bych, ať začnou sami, my se třeba přidáme!

Takže kravský metan jim, útlocitným barbarům velice vadí. To, že travnaté plochy, bažiny a rýžová pole vyprodukují mnohem víc metanu než všecky krávy jim taky uniklo. A přitom celkové vypouštění metanu na příklad v Americe kleslo od r. 1960 o 11% a přitom množství krav se v tomto období zdvojnásobilo. To proto, že přidáváním mořské trávy do krmiva byla snížena produkce metanu o celých 80%. Zřejmě kravičkám chybí k dobrému trávení jód.

Už kdysi dávno prohlásil Kissinger, že „když kontrolujete potraviny, kontrolujete lidi.“ Takže nás chtějí do nekonečna kontrolovat – hladem! Údajně to jediné, co zachrání naší planetu před naprostou zkázou je, když změníme způsob stravování a proto nás chtějí všecky převést na rostlinnou dietu. To je samozřejmě holý nesmysl, protože maso je naprosto nutné. Když budeme jíst pouze rostlinnou stravu, dojde k těžké podvýživě, která se projeví hlavně zesláblostí, únavou a ztrátou pohybových schopností, plus dalšími přídavnými problémy jako jsou kožní potíže a vředy v ústech, ztráta zraku, bolestivost, ztráta koordinace, chudokrevnost, včetně psychických problémů. Na příklad vitamin B12 nejsme absolutně schopni získat bezmasou stravou. Když nás donutí jíst vegetariánskou stravu, což je hlavně listová zelenina, stanou se z nás vyčerpané, vyzáblé a nemocné lidské trosky. Když přidají obilniny, stanou se z nás vyčerpané, obézní a nemocné lidské trosky. V každém případě na to těžce doplatíme.

V Americe už s těmito hloupými dětinskými nápady začínají. Sedláci jsou vytlačováni z trhu, Gates kupuje veškeré pozemky, které sežene. Umělá sucha, nebo umělé povodně zničily velké množství sedláků, kteří jsou tradičně zadluženi až po krk, takže je mezi nimi obrovský počet bankrotů a sebevražed.

Amerika je největší producent hovězího masa na světě přesto, že má pouze čtyři jatka. Touto dobou se i mnozí z těchto maso zpracovávajících koncernů spolu s Gatesem těší na to, že budou vyrábět syntetické maso. Takový umělý hamburger je 100% ze zeleniny a 100% škodlivý. Tvoří ho sojová bílkovina, brambory, slunečnicový olej, metylcelulóza a škrob. Soja je rakovinotvorná rostlina, způsobuje přecitlivělost na všecky nemoci, zesláblost a obezitu a obsahuje fyto-estrogen, který snižuje hladinu testosteronu a tím pádem snižuje zájem o sex. Stejně tak zeleninový olej snižuje hladinu testosteronu, způsobuje cukrovku, ucpávání cév a srdeční infarkty, zánětlivost a zelený zákal, kromě jiných potíží. Brambory poskytují skvělou výživu a jsou prakticky nenahraditelné, ale opět, po nich se tloustne a stejně tak po škrobu.

 

Rockefellerův názor na naši stravu

Rockefellerova nadace vydala v červnu 2020 dokument, nazvaný „Prostřete znovu stůl“ (Reset the Table), ve kterém si stěžují, že Ameriku čeká hlad, lidé si nemohou dovolit kvalitní stravu, děti nedostávají jídlo, které předtím měly ve školách, studenti nemohou tím pádem studovat – tak naříkají poté, co sami současný chaos a nedostatek způsobili!

Jejich dokument je plný plánů, jak zlepšit kvalitu a hodnotu potravin. Zdánlivě kladná snaha nakrmit všecky je podložena snahou o plánovanou centralizaci zásobování potravinami, kdy pouze ta úroda, vyprodukovaná určitými zemědělci bude vykupována a používána.

Pod záminkou, že strava je lék, uvažuje Rockefellerova nadace, že lékaři by měli mít možnost předepisovat nejen léky, ale i potraviny. Takže to vypadá, že jídlo bude na příděl! Chtějí vytvářet různé programy na pomoc těm, pro které je jídlo nedostupné. Tento plán bude podle nich vyžadovat vytvoření dalších organizací, dalších byrokracii na výkup a distribuci potravin, což bude znamenat ještě větší okrádání malých zemědělců, protože organizace, která je velko-odběratel si bude také diktovat ceny. Podle nich mají velké organizace kupovat pouze od těch, kteří zakládají svoji produkci na hodnotách jako jsou rovnoprávnost, etika a udržitelnost, ale o kvalitě produktů se nezmiňují. To samozřejmě jsou velmi široké pojmy, které je možno vztahovat po libosti na kohokoliv, čímž dojde k nespravedlnostem, podvodům, k okrádání zemědělců a jako vždycky, ke zvýšené byrokracii, protože o všem budou muset být vedeny záznamy a tyto budou podléhat nekonečným kontrolám dalšími zbytečnými byrokraty. To samozřejmě povede pouze k jednomu – k podstatnému zvýšení cen potravin.

Je ovšem ještě jedna věc ve hře: jak Bill Gates a jemu podobní skupují zemědělskou půdu vlevo vpravo a Gates je již dnes ten největší „velkostatkář“ v Americe, tak můžeme očekávat, že Rockefellerem navrhované programy na podporu chudých budou rozšířeny na celou populaci země. Postupně tato podpůrná zařízení nahradí stávající obchody. A potom budou kupovat všecko pouze od Gatese a od jemu podobných. A malí statkáři, kteří často hospodaří na rodinných polích celé generace zbankrotují, protože nenajdou pro své produkty odbytiště. Už tak je jejich průměrný roční výdělek v mínusu, –1840 dolarů za rok,

Na to všecko chtějí získat více peněz jak od státu, tak z privátních zdrojů, pochopitelně, protože celá tato agenda bude velice drahá. Také se zmiňují o zdražení kvůli změnám počasí a kvůli přírodním katastrofám, což všecko jsou vlivy, které sami způsobují ať už různými druhy nových technologií, o kterých my nejsme informováni, nebo špatným hospodařením s informacemi.

Tak na příklad, současné povodně v Německu se nepřihodily jen tak samy od sebe. Zpráva o blížících se deštích byla hlášena vládě dávno před tím, než došlo k nejhoršímu. Jenže vedení státu nechalo přehrady plné až úplně po vrch po celé 3 týdny předtím a nenařídili systematické vypouštění vody v přípravě na deště, které byly včas a správně hlášeny. Když 4 dny před katastrofou meteorologové znovu varovali před velkými dešti, nikdo na ně nedal. A pak zkoušeli politikové svést svoji neschopnost na „změnu klima.“ Jako obvykle, lži, lži a lži.

 

Podstatné problémy jsou ignorovány

V jejich plánu se Rockefellerova nadace vůbec nezmiňuje o těch hlavních problémech v americkém zemědělství. Jedním z nich je rotování úrody, s úspěchem praktikované již celá staletí v Evropě. V Americe, když sedlák pěstuje kukuřici, tak ji pěstuje rok za rokem, stále na tom stejném poli. Takže plodina má čím dále míň látek a poskytuje čím dál horší výživu. Další ignorovaný problém je genetické upravování rostlin. Nedávno bylo uzákoněno, že u geneticky změněných potravin toto nemusí být uvedeno na štítku, nebo na obalu. Prostě – zákazník o tom nemusí být uvědoměn. To je samozřejmě velmi špatné, protože geneticky změněné potraviny jsou zdraví škodlivé a velmi často nestravitelné.

Co rovněž není zmíněno je používání chemie na postřiky a hnojení. Současné zemědělské metody, bohužel i v České republice praktikované, vyžadují čím dál tím mocnější přípravky proti hmyzu a jiným škůdcům, protože přesto, že je mnohý hmyz zásahem těchto jedů opravdu vyhuben, někteří jedinci, kteří přežijí, se stanou o to odolnější a pak jsou zapotřebí silnější a silnější přípravky na jejich zničení. Velmi často jsou proti hmyzu používány hormonální přípravky na bázi estrogenu, který učiní hmyz neplodným – ovšem stejně tak neplodní se po čase stanou i lidé, kteří tyto rostliny požívají.

Další problém je v tom, že i užitečné ptactvo se podílí na spotřebě toho, co na polích zbyde. A pak tito tvorové vymírají zrovna tak, jak budeme vymírat my, když budeme s takovými škodlivými metodami pokračovat. O včelkách nemluvě, ty dostane snadno 4G a 5G mikrovlnná technologie, proti které nemají včely šanci.

Geneticky měněné plodiny je obrovské zlo, snadno použitelné proti nám. Osivo je samozřejmě drahé a když včely, nebo vítr roznesou pyl těchto rostlin na jiná pole, Monsanto je víc než ochotno soudit sousední majitele kvůli zcizení jejich produktu. A budete se divit, zatím to pokaždé Monsanto vyhrálo a chudák sedlák přišel o všecko.

Další problém s geneticky upravenými rostlinami je ten, že genetická změna může zahrnovat kdejakou monstrozitu. Tak na příklad, již byly dělány pokusy s farmaceutickou kukuřicí, kdy tato zároveň produkovala farmaceutická léčiva. Co když takový pyl je roznesen po okolí? To pak všichni budeme zároveň s chlebem nebo se zeleninou pojídat i antibiotika či jiné drogy?

Jedním z nejhorších a nejrozšířenějších chemických přípravků je Roundup (glyfosát), který je v zemědělství používán daleko více než si mnozí myslí. Pár dnů před sklizní je pole postříkáno Roundupem, takže všecky rostliny začnou odumírat. Ve smrtelném zápase dojde k zoufalému vyprodukování několika málo přídavných procent sklízené potraviny a nedozrálé části urychleně dozrají. To proto, že odumírající rostlina chce za každou cenu zanechat „potomstvo,“ které by mělo schopnost se znovu rozmnožit.

Tímto způsobem, kvůli miniaturnímu zvýšení sklizně jsou dnes otravovány obilniny, luštěniny a mnohé jiné zemědělské produkty, které my potom jíme, spolu s Roundupem. To, že Roundup způsobuje genetické změny, rakovinu a jiné nemoci, včetně neplodnosti, nikomu zřejmě nevadí. Ovšem ti, kteří jsou znalí situace říkají, že během dalších dvou generací podobného zhoubného počínání se lidstvo přestane rozmnožovat a pak vyhyneme.

Jako další, nejen chemické postřiky zemědělských produktů, ale také to, co je na nás sypáno z letadel v tak zvaných „chemtrails“ způsobuje, že zemědělská půda ztrácí kvalitu, je víc a více prosycena chemií a po čase se i ona stane neplodnou. Monsanto ale pro nás má řešení, už navrhli a vyrobili osivo, které může prosperovat i v takto znečištěné půdě. Samozřejmě není levné a už vůbec není jisté, jestli to, co z něho vyroste bude pro lidstvo prospěšné a stravitelné.

Takže nás dostanou tak jak tak.

 

Přídavné šílenství jako zákon

V r. 2005 byl v Americe uzákoněn „Národní zvířecí identifikační systém,“ což je digitální systém na kontrolu a sledování majetku a zvěře. Krátce na to byl tento systém učiněn povinným a byl pojmenován „Traceability“ (Sledovatelnost). Obsahuje tři základní body:

1. Všechen majetek patří vládě a bude opatřen abecedně-číselným kódem podle země původu;

2. Elektronická identifikace všech živých tvorů na těchto územích se nacházejících bude zajištěna opět abecedně-číselným kódem;

3. Bude zavedeno sledování 24/7 naprosto všeho.

Nezapomeňte, že i člověk je živý tvor, takže i on je zahrnut v bodu č. 2 – proto nám dali ony injekce, zrádně nazvané „očkování,“ kde opravdu každý očkovaný do sebe dostává abecedně-číselný kód. S pomocí skeneru, nebo při černém světle je možno tento kód číst, jak ukazují mnohá videa. Takže se naplňuje to, co předpovídá Bible, že „znamení šelmy budou mít všichni na ruce, nebo na čele a bez něho nebudou moct ani kupovat, ani prodávat.“ A v některých zemích světa již opravdu ti neočkovaní nesmějí do obchodů!

 

Další útok – digitální zabezpečení potravin

Americká „Administrace potravin a léků“ (Food and Drug Administration, FDA) oznámila začátek nového období zabezpečení potravin, kdy pomocí digitálního identifikačního systému chtějí sledovat pohyb potravin, zabezpečit jejich kvalitu a v případě výskytu infekce, zamezit dalším případům. To jsou samozřejmě byrokraticky velice náročná těšínská jablíčka, v naprostém souladu s Rockefellerovými směrnicemi, zmiňovanými dříve. Pomocí identifikace nakupujících a čárkového kódu na kupovaném výrobku mohou prý snadno zjistit odkud zboží přišlo, kde bylo vyprodukováno, jak bylo doručeno a cokoliv jiného. Že by ale tyto informace byly využity ve prospěch kupujících v zemi jako je Amerika, kde zadarmo žádné kuře nehrabe, to by byl další div světa. A protože odněkud ty peníze jít musí, tak je možno očekávat masivní zdražení potravin.

Jen tak na okraj, všimli jste si, že každý čárkový kód má v sobě číslo 666? Tito lidé jsou svojí pekelnickou symbolikou doslova posedlí. Viz ukázku níže:

V optimisticky psaném FDA dokumentu si mnozí snad ani nevšimnou malé poznámky, která by jim správně měla nahnat hrůzu, že tento program má v úmyslu se sladit s mezinárodními potravinovými normami jako jsou GS1 a Codex Alimentarius. GS1 se týká hlavně čárkových kódů, ale Codex Alimentarius je sbírka mezinárodních zásad a příkazů na produkci potravin a jejich štítkování. To je jeho oficiální definice. Ve skutečnosti jsou to zásady a příkazy k tomu, jak nás otrávit, zničit nám zdraví a snad nás i postupně zlikvidovat pomocí běžné stravy.

Podívejte se sami, co všecky tyto nabubřelé zásady a plány postupně udělaly z běžných Američanů. Všecky ty Roundupy, geneticky měněná strava, potraviny plné škodlivých chemikálií, jedů proti hmyzu, proti plísním, včetně nadměrného cukru (běžná sodovka má asi 0,20% cukru, což je celá pětina obsahu!), plus velice škodlivé zeleninové oleje se postaraly, že z kdysi zdravých a houževnatých Američanů je dnes národ obézních příšer. Víte jak ztloustne slepice? Kuřeti se dá do potravy malý kousek jedu. Jeho systém začne proti jedu bojovat tím, že kuře neúměrně ztloustne.

Jediné navrhované řešení proti těmto nelidským zákonům je prý domácí pěstování potravin, jejich správné uskladnění a konzervování. To je ale již dnes v některých amerických státech nemožné, protože pěstování zeleniny a jiných potravin na zahrádkách je zákonem zakázáno! Dokonce, Johns Hopkins Univerzita navrhuje sledovat lidi pomocí drónů a kdo by na zahradě něco pěstoval, postříkat mu to Roundupem.

Nikdy nezapomínejte, jak v Americe, tak za pár let u nás.

A opravdu, Evropská centrální banka právě založila nové oddělení, které se má zaobírat změnou klima. Není jasné od kdy se čistě finanční organizace jako je Světové ekonomické fórum, nebo Evropská centrální banka pletou do záležitostí jako je počasí a plynatost krav. Je těžko pochopitelné co tím hodlají získat. Už tak máme dost policejních organizací, které hlídají málem všecko co na světě je a tito necitliví barbaři přidávají ještě další, čistě byrokratické instituce, které budou stát hodně peněz daňových poplatníků a užitek z nich nebude žádný.

Ovšem plán je plán. A tento plán je na zničení našeho světa a nás s ním.

 
34 Komentářů k Great Reset v potravinách a Rockefellerovy vidiny nového, zářícího světa

 1. Tento židomurársky GASTARBEITER SKONČÍ V OHNI APOKALYPSI, ich plán nemá budúcnosť! V 2032 k9nčí Veľký Biblický Precesný rok, a v roku 2033 tu nebudé židomurársky Novus Ordo Seclorum, ale Boží Jubilejný Veľký rok Krista!!! Neveríte? Som v antic.astronómiách 40 rokov, a viem, že 2033 je rokom 2.Príchodu Krosta-Spasiteľa! Rok 2032 je koncom Anno Magnus: a aj Trojkopec a Dvojkríž je viac v Mexic. Chrámoch ako u neakeho " Cyrila a Metoda"!!! Covid 19 je 2.koňom židomuraskej Apokslypsi po 11.septembri, 2001, kde zakódovali oba roky, 2032, ako aj 2033! V roku 2023 tu bude Hladomor, a okolo 2025, Armag3ddon= Depopulačná vojna, kde Ruský Sv. Juraj zotne USAtana do 1.hodiny!!!

  • proud napsal:

   Necelejch 8 radku a tolik picovin,smekam:-)))))))))))))))

   • rezident napsal:

    přesný zásah pane proud

    • proud napsal:

     Ale mysli to dobre,to mu neberu.Jenze kolik zverstev nadelala cirkev,specialne ta katolicka,krestanska,v "dobry vire",ale je to jedno,cista neni ani jedina,ze? Copak je zac proradnej,nenazranej a dabelskej Vatikan......

     • Vaska napsal:

      zotročit člověka dokázali už ve starověku (to nebyl a není problém) - ale co s tím, aby se nebouřil a nejlépe i kontrolovat a určovat, co si má myslet (nedokázali zotročit mysl člověka) - tak vymysleli náboženství (vpodstatě je jedno jaké) nutno dodat, že v dnešní době náboženství nahrazují masmédia - no a tohle vakcinování nebo čipování bude posun do vyššího levelu

      • Eva napsal:

       Otroci utíkali vždy, za Římanů je známý Spartakus a nebyl urřitě sám, jen tenhle dokázal vzdorovat dlouho.
       U Tuaregů se občas narodí světlé dítě, údajně jsou Tuaregové potomci uprchlých otroků, kteří zdrhli Římanům.
       Také Indijáni se otroctví bránili, proto se do meriky vozili černoši. Černoši také utíkali, proto byla vyšlechtěná argentinská doga a brazilská fila. Obě plemena lovily právě uprchlé otroky. A není to jediné plemeno psů, které nylo použito k lovu lidí.

       • proud napsal:

        Nevim jak Fila,ale molosoidni argentinska doga byla vyslechtena jako loveckej pes k lovu jaguaru,pum a divokejch prasat!!! Mimochodem,je to pes urcenej zkusenejm pejskarum a je milionovej,vernej a milujici ochranar cely rodiny,vcetne tech nejmensich,ty lovkyne otroku:-))))))))))))))))))))))))

        • Transgenezis napsal:

         Když dáte pejskovi do tlamičky balonek, tak nemůže vzrušeně štěkat, když ho jdete vyvenčit A ZÁROVEŇ si ho níst. Tak podobně může být "vtip" s těmi různými ..mektiny a jinými léčivy (také přece z Big Pharma nebo ne?) v tom, že používání jednoho "protokolu" VYLUČUJE používání jiného (třeba těch "vražedných nálad" zdravotníků) a to je klíčem k zisku čas...pro tělo (kdy mu do toho nehážou vidle "hlavy"), pro buňky. "Hlavně neuškodit." - Nevím nevím, ale myslím, že "lékaři" žádnou "Hippokratovu přísahu" nijak závazně neskládají, že je to maximálně tak "ceremoniální představení pro přihlížející" a nikoli podmínka.) Jinak i v případě, že se "needituje" genetická "informace" v jádře buňky, ale zasahuje se mimo jádra...(Např. se "vnášejí" zmanipulované plastidy do rostlinných buněk aniž by se muselo něco v jádru dělat. To se biotechnologicky dělá dokonce častěji - pro určitou pohodlnost a dostatečnost.) je přesto PLNĚ TRANGENNÍ. Takže GENETICKÁ MANIPULACE není jen když je jaderná.

 2. .lak napsal:

  Pokračují ve všech směrech.
  https://www.youtube.com/watch?v=p0TxeMfPbhI

 3. Viro-geny asi jsou ale metoda na to není aby se izolovaly bez buněk napsal:

  Všude se bez vysvětlení desetiletí OBECNĚ (nikoli jen v aktuální souvislosti) používal pojem "oslabený živý virus" či "usmrcený virus". Ale jak je takový "připravován"? Jak se to dělá konkrétně? Co to znamená "umrtvený neživý virus", který přece dle definic nebyl moc "živý" ani před "umrtvením"?

 4. plášťový protein napsal:

  Nicméně v případě aférky "SARS-cov2" bylo "řízení" usurpováno "globalistickými mafiánskými organizacemi a tudíž "místní" vás odkážou na ně (sami "nic nevědí"). A dále pak skutečně se po světě nerozesílal "REFERENČNÍ VZOREK" kompletního fyzického viru, nýbrž (a to i zmiňovala Peková - naposled dokonce naznačila zhruba kolem půlky rozhovoru, že snad "prvotní sekvence byla podvrh"? Nebo se to špatně pochopilo?), nýbrž jen virtuální sekvence (A jak mnohem dříve zmiňovala i Peková... Prostě si pak každá laboratoř může poměrně snadno podle virtuální sekvence "NASYNTETIZOVAT" v komerční sadě z aminokyselin atd. požadovaný "vzorek", aby s ním mohla dále pracovat (např. podle toho vyvíjet a validovat testy, atd).
  Jinak "očko" funguje asi jako "pojištění" - když ho máte, budou se k vám zdravotníci chovat tak, aby se sami neznemožnili - tudíž jste spíš chráněni před jejich vražednými náladami (Ty prudce rostou s nárustem nároků na ně kladených - jako třeba "muset chodit ve skafandrech" či vyplňovat mega tlusté formuláře, kontrolovat ležáky víc než jednou denně, atd.), zatímco na "neočko" si smlsnou...(Takže zvětší rizika kterými můžete být nepéčí i nevhodnou péčí vyprovozen ze slzavého údolí tohoto světa, kde dokonce i technologický pokrok vázne třebaže předstírají že"za nich" zdárně postupuje...Úpadek je projev NADVLÁDY.
  PS.: Když už má někdo "očko" za sebou, tak mu teprv řeknou, že "to má jen na 2 roky" (jakože potom už přijde o "ochranu"). Kdyby to říkali předem, tak se možná tolik pokusných králíků do "KONEČNÉHO řešení" nehrne.

  • nepřírodní pato-gen napsal:

   Často jsou "přidružené" bakteriální "zápaly", tudíž antibiotiky vyléčitelnými. Značná část trpících zemřela kvůli tomu, že byla zdravotníkmi uvedena do umělého "spánku", aby jim bylo "vypnuto vlastní dýchání" a převedeno na stroj (Tak se tomu nemůžou bránit, jinak by se totiž "pokoušeli sami dýchat".). Výslovně je uváděno, že napojení nemá přesáhnout asi týden, protože poté začnou selhávat různé orgány (a zřejmě vůbec homeostáza). A co hůř, ikdyž se mnohdy zdravotníci pokoušejí, "aby začal pacient zase sám dýchat", tak se jim "odpojení" ne a nedaří (Co zkurvili, to napravit nedokáží.).

 5. Jane K. napsal:

  Sörös - mám dojem, že konec Velkého roku je letos v prosinci, 2021 a ne až 2033. Taky nemyslím, že Ježíš Kristus přijde zpátky, to jsou báchorky a povídky na naše popletení. Ovšem je pravda, že podle předpovědí převezme Ježíš vládu nad Zemí, kterou měl Satan pouze půjčenou na to, aby dokázal, že jeho způsob vlády je lepší.

  Je škoda, že velká většina lidí dnes na tyto věci nevěří, což je důvod, že procházíme tak těžkými časy. Zjevně jsou příliš poznamenáni ateistickým komunismem - k jejich škodě. Ovšem vulgaritou lepší časy nenavodíme, i kdybychom měli všecky znalosti tohoto světa. Tím pouze nahráváme našim otrokářům a zhoršujeme situaci. Ne vždycky mají pravdu ti, co jsou přesvědčeni, že mají pravdu.

 6. rezident napsal:

  slušně požádejte svého otrokáře o to, aby vás nechal naživu, a pak se nám tu svěřte, jak jste pochodila

 7. Jane K. napsal:

  Zde se nejedná o slušné požádání. Tady jde o něco úplně jiného. Je to převod energie. Energie je buď kladná, nebo záporná. Když máme strach, zlobíme se, nebo nadáváme, vytváříme zápornou energii, která nejen že na nás samotné přitahuje další zápornou energii z našeho okolí (pak se setkáváme hlavně se zápornými lidmi a máme vesměs záporné příhody), ale ještě tím sloužíme těm, co nás zotročují, kteří tuto zápornou energii potřebují k přežití. Jak k tomuto převodu energie dochází, technologii tohoto postupu neznáme, anebo ti, kteří ji znají, o ní nemluví a nepíšou. Podle anglického autora jménem Matthew Delooze (https://matthewdelooze.com/) slouží k převodu této energie všecky ty obelisky ve tvaru falusu a stavby ve tvaru pyramid - uvědomte si, že je jich všude víc a víc. Tyto útvary jsou většinou v místech, kde mají lidé snahu se shromažďovat, většinou za účelem protestních demonstrací a to pak mají potvory ve 4. rozměru banket. Kdybychom všichni oplývali kladnou energií, což je radost, spokojenost, soucit s druhými, přátelství a hlavně láska, pak tyto potvory nebudou mít co žrát a buď půjdou jinam, nebo zahynou. Pak ovšem riskujeme, že nás Amerika zbombarduje, aby z nás za každou cenu tuto zápornou energii vyrazili.

  • proud napsal:

   Tak v tomhle mas trochu dost velkej bordel,ale budiz,jsou to tvoje nazory :-).Mam jiny. Ano,vsechno je zalozeny na energiich a jejich frekvencich,takze se bavime v nasem pripade o FREKVENCICH:-).A je dost megalomansky si myslet,ze Universum jede podle lidskejch terminu,zapornejch a kladnejch,ne nejede! Existuje takzvana Sila a kdo to s ni umi muze delat po nasem dobro i zlo,protoze Universum nezna dobro a zlo,zna jen svoje zakony nadrazeny vsemu,protoze jsou to zakony jeho vlastni existence,takze kdyz je neporusim,muzu se Silou delat co se mi zlibi,paklize to umim! Co si na sebe lidi vymejslej s nejakejma jezisema a panbickama a cimkoliv lidskym, ma Universum samozrejme uplne u zadele:)))))))))). A mimochodem,ja na ten socik a "komunismus" co jeste nikdy nikde nebyl moc rad vzpominam,asi jsem byl jednim z tech co jeste za nej zdrhnul,aby cirka za dva roky prisel na to,ze sice nebyl nejlepsi,ale presto byl lepsi nez cokoliv jinyho co jsem kde poznal,rozhodne si s demokracii a kapitalismem velice slusne vytiral zadek! Skodaze v 89 nebyli lidi tak daleko,ze si to nevzali do vlastnich rukou a nechali to ozralymu bisexualnimu siozidovskymu slouhovi,ale to uz je zas dalsi tema :-).Nicmene nezdrhnout a nezkusit si to na vlastni kuzi,dodnes bych to nevedel a mimochodem,i Amerika ma tam u sebe,vevnitr,vicemene socik,jen tak mimochodem,trochu jinej nez byl ten nas,ale hodne podobnej,prekvapeni,co? ;-). Bohuzel ho ma na ukor celyho sveta,takze Ameriku zvenci skutecne nebrat,protoze zije na ukor celyho sveta,ovsem v sociku x krat propracobvanejsim,nez byl ten nas,to je znat na svobode jednotlivcu tam. Zilo se mi tam jak v hodne peknym snu.

   • Ouroborox napsal:

    Od objevu genů...si s tím bezostyšně zahrávají a "pomohli tak na svět z Pandořiny skříňky" především zhoubným umělým zbytečným "novotám", které by nedělaly takový problém, kdyby nebyly (Na druhou stranu řešit problém je také v ÚMĚRNÉ míře zvladatelnosti třeba.)...Peková např. zaspekulovala, že se klidně mohlo stát, že HIV tehdy dávno "uniklo při pasážování vakcín na hepatitidu B jako vedlejší kontaminace"...Což by mohlo částečně vysvětlovat i to jakto že se tak rozmohlo zprvu mezi homosexuály (mohli se chtít spíše "chránit proti žloutence"?...), ale jakto že našlo záhy tak "úrodnou půdu" v Africe? (?Belgické Kongo?...). Ale je také možné, že se od samého počátku pokoušeli o GENETICKOU MANIPULACI (Tu by bylo "bezpečnější" zkoušet na lidech u nichž je menší pravděpodobnost, že budou chtít mít děti - a tudíž menší rizika "přenosu úpravy" - tedy homosexuálech. A krom toho tito v té době neměli obvkle "podporu rodin" a jakožto "odsuzovaní vyvrhelové" byli snadnější obětí bez zastání se u nikoho... IMUNITA živočišných (a tedy i lidských) organismů jim transgenozi PŘEKAZILA... Proto mohli vyzkoušet "sáhnout" po prostředích na způsobení IMUNOKOMPROMITOVANÝCH těl...Navíc s možnostní TRANSFEKCE jaderné DNA...a to už jsou u HIV. Také experimenty s ONKOGENY jsou temným stádiem vývoje...(prudká koincidience nárustů kancerozních problémů?).

    • IGtrucker imunoglobulinový náklaďák napsal:

     Ovšem do podobné doby také spadají pokusy uspět v transplantacích orgánů (i mezi druhy)...Opět to naráželo na praktické překážky stran imunity...a tak vyšašili nějaké "kompro" (imunokompromitující)... Pro opice samé "neškodný" SIV jim mohl přijít vhod k vyvolání imunodeficience...Jenže u člověka z toho byl škodlivý HIV. Později se rozšířil transfuzemi krve při operacích dokud se to nezačalo řešit a nebyly vyvinuty tomu uzpůsobené "filtry". Oni nemají žádné "dokonalé HOTOVÉ technologie"- naopak jdou nekoncepčně naslepo brutus pokus-omyl od neúspěchu k neúspěchu zanechávaje za sebou nenapravitelně tratoliště chyb.
     Co se týče momentálních VAXperimentů, tak se lze na základě informací poskytnutých jimi (Nakolik je na to spoleh?) dovtípit, že transgenicky jsou DOČASNĚ upraveny buňky vystavené šmakuládě (První to dny je někdy někomu "divně" nikoli už z důsledků transgenozní úpravy a reakce na ni, nýbrž z ADJUVANTS) kolující několik dní krví - a sice na ráně jsou buňky výstelky cév - endotelu a také mobilní krvinky v řečišti...Ty všechny v míře úpravy dosti náhodné (Spíše pár buněk různě roztroušeně po cestě nežli celotělová úprava.). Ne všechny a ne u všech to vyjde komplet, běžně se u těchto procedur mnohé pokazí. Transfektována je rovnou nejspíš více než jen 1 "úprava" (Spíše 2 až 3 spolu jen volně související a třeba i s různou pravděpodobností "uchycení" a pak ještě "projevu".). Tímto se organismus stává chimérou (Některé buňky upravené, jiné ne.). Jedna z "instrukcí" má patrně přimět transfektovanou buňku vyrobit a povystrčit ze své membrány plášťový protein jenž nevypadá jako tělu vlastní a tak vyprovokovat NA SEBE útok bílých krvinek jenž ji ZLIKVIDUJÍ (Takže pak může vypadat endotel jak řešeto.)..a přitom ty bílé krvinky vyrobí ještě imunoglobuliny (ony "protilátky"). Postupně pozabíjí většinu z (ikdyž nejspíš ne úplně do poslední, do některých se sice editgeny zanesou, ale než se stačí projevit, tak jsou "vypnuty" - Pak jsou z nich "spící editbuňky". Vcelku by snad nemuseli dělat moc potíží, "somatických buněk" s nějakou tou poruchou a mutacemi má tělo i tak hodně, takže budou mezi takovými akorát navíc.) VAŠICH VLASTNÍCH "UNESENÝCH" - transfektovaných buněk a tak zase osoby přestanou být za pár měsíců tranďáckými mRŇAty.

 8. SyntheticMind napsal:

  "Digitalni zabezpeceni potravin", ta cast je dost mimo misu a vase usudky jsou dost kratozrake, nevim zdali umyslne, nebo neumysle. Kdokoliv kdo zna technologie to vi, bohuzel ti co to neznaji .... Dalsi blabol "O včelkách nemluvě, ty dostane snadno 4G a 5G mikrovlnná technologie", dejte odkaz na jedinou legitimni vedeckou studii, ktera to potvrzuje nebo vyvraci to je fuk. Odkaz na youtube video mi rozhodne nestaci, chci puvodni zdroj informace a ne co jedna baba povidala .....

  • Nesrovnatelne napsal:

   "Pravé neštovice" nebyly "eradikovány" vakcinací, nýbrž prostě tak, že byla "ohniska uzavřena" a co v nich uvízlo nechali "zdechnout". Mohlo to vyjít ještě z dalších důvodů - totiž samotného - celkem se ostatním nemocem vymykajícího charakteru pravých neštovic. S jinými nelze srovnávat.

 9. Jane K. napsal:

  "Digitální zabezpečení potravin" je přímo z dokumentu Rockefellerovy nadace, máte na něj odkaz v textu. Já sama to považuji za přitažené za vlasy, ale kvůli tomu bych to nevynechala. Podle celkového smyslu jsem usuzovala, že je tím myšleno, že sledováním odkud potraviny přišly, kdy a za jakých podmínek, je snaha zabezpečit jejich kvalitu. To samozřejmě není proveditelné, stejně jako většina ostatních návrhů v tomto dokumentu, protože je to velmi nákladné. Je to něco, co by politik slíbil při volební kampani, ale nikdy by to nedodržel.

  Studii na ospravedlnění toho, co píšu o včelách dodat nemohu, věřím, že nebyla žádná udělána a to záměrně. Telekomunikační průmysl pokud možno nic neověřuje, protože by ho to naprosto zdiskreditovalo. To všecko jsou nebezpečné zbraně. Včely totiž mají stejnou frekvenci jako 4G. Mluví o tom britský fyzik, který za studené války pracoval na vývoji mikrovlnných zbraní, Barrie Trower. Můžete mu i zavolat, potvrdí vám to. Viz: http://www.nwoo.org/?s=barrie+trower

  • proud napsal:

   Jane,tady mame problem taky,beru to jen amatersky,samozrejme,ale nezda se mi to o vcelach a 4,nebo 5 nebo kolik G. To "vymirani" podle me neni adekvatni tem technologiim.Duvod proc si to myslim je v tom,ze vcely jsou na tom vesmes vsude stejne,nemaji tak slozitou stavbu jako treba lidi,nebo savci vubec,proto se mi zda ze je na miste premejslet tak ze vsechno,nebo nic,jak vysvetlis ze jedna zemre,druha ne............paklize nejde o prirozenou vec,ale o zabijeni technologii.Udelam primer,mozna spatnej,taky amaterskej: Koupim spray na hubeni hmyzu a doma to po zavreni oken vystrikam,myslis ze najdu jedinyho zivyho tvora po par minutach z tech co jsou na sprayi uvedeny??? ..........Pro skalni zastance teorie 4-5G je to zbytecny,ostatni to muze donutit k zamysleni se.Tim nehajim tyhle technologie,nejspis na nich nic moc zdravyho nebude,jen premejslim,jestli nejsou jen casteckou,pokud vubec. Staci se podivat co se na planete deje a uvedomit si ze clovek na tom nema ani zdaleka lvi podil,ale vychcankove tvrdej ze ho ma a vyuzivaj to tvrzeni k obohacovani se.Stejne jako cirkev vymyslela a vysperkovala panbicka a jemu podobny za stejnym ucelem,vedeni stada a sladkyho zivota pro sebe........

   • rezident napsal:

    synergie svinstva je pro mnohé organismy, nejen včely, fatální, jak pro druhy tak pro jednotlivce , nakonec zůstane na planetě jediný živý tvor - jistý cemper

 10. proud napsal:

  Me zas nestaci tvrzeni kohokoliv,ze tvuj otec je tvym skutecnym otcem,dokaz vec kterou muze vedet(ale nemusi) jenom tvoje matka,tvrzeni mi nestaci ;-)
  Ruznejch tvrzeni je vsude prehrsel,proto nekteri z nas pouzivaji hlavu a dalsi nastroje,napriklad intuici,aby se priblizili pravde.Tim spis ze umyslny lzi prosakly,taky umyslne,i do teorii konspiraci..........proto se diskutuje,jako zpusob hledani pravda,nebo nejpravdepodobnejsich reseni............

 11. Jane K. napsal:

  Proude, to, co jsem napsala o kladných a záporných energiích nejsou moje vlastní názory nebo nějaké výmysly. Jsou to výsledky výzkumu více lidí, kteří se tímto problémem zaobírají již celá léta. I vlády dělají tento výzkum, ale neřeknou nám o tom, naopak to zlehčují a zpochybňují, abychom nepátrali dále. Ale nějaká záhadná Síla, jak píšeš, která jde využít, nebo taky zneužít - to zní jako báchorky Boženy Němcové.

  Co se týče Ameriky, tak nevím, o jakém "socíku" mluvíš, žádný tam není. V Americe si každý musí jak chleba, tak i vuřt k němu řádně zasloužit. A vůbec - znáš to tam osobně že takhle píšeš? Amerika nežije na úkor celého světa. Výtěžky z jejího loupení jdou právě těm, kteří sbírají naše zápory a hoví si v nich. Obyčejní lidé nedostanou vůbec nic. Je pravda, že teď s tou koronou je to tam jiné, ale pořád platí pravidlo: co dáš ven, to dostaneš zpátky. Všichni ti, kteří spoléhají na vládní peníze zaplatí všecko zpátky do posledního centu a často i mnohem víc. Ne vždycky se to ale platí penězi a to je na tom to nejhorší.

 12. Jane K. napsal:

  Pro ty, co nevěří, že mikrovlnná energie je škodlivá, tento článek může hodně vysvětlit:
  http://www.nwoo.org/2021/01/29/ze-by-bylo-jeste-neco-jineho-co-zpusobuje-tolik-onemocneni-a-tolik-umrti/

 13. jejich přístupy narazily na své zevnitř přednastavené limity napsal:

  "xG sítě" jsou problém z jiného ranku, s covidismem souvisejícím spíš jen tím, že je to "vedle toho" další protlačovaná "experimentální technologie" těmi samými lotry a také potenciálně zneužitelná, ale ne že "technologie za všechno může". Navíc lotři měli velké zlaté voči, příslibů až do nebe, jenže ve skutečnosti když si odfiltrujete jejich předstírání (to víte "granty must go on") tak spatříte jak je POKROK ZAMRZLÝ - ustrnul (Co udělali když mají "ZÁSEK" div že jim "nespad Systém"?..."Reset"?) odhadem v sedmdesátých letech někdy kolem "Helsinských dohod" - neznámo PROČ. Vaše odposlouchávátka - hračky zvané "mobily" už žádný vývoj nepředstavují. "Oni" nejsou napřed, naopak jsou už 50 let ZAOSTÁVAJÍCÍ. A tyto "biotechnokratohrátky" jsou toho také důkazem. Mimochodem málo prozkoumanou oblastí jsou třeba i jen LÉKOVÉ INTERAKCE S PRŮBĚHEM NEMOCI (jsou akorát náznaky, že některá zvláště pak chronická farmaka by u některých jedinců mohla zhoršovat PRŮBĚH a přispět k NÁSLEDKŮM po částečném zotavení.). Zrovna tak je nevyzkoumané jak ovlivňují jiné brané "léky" transgenickou VAX.

  • proud napsal:

   xG site souviseji hlavne s podlamovanim imunity,se mi zda,protoze ta je naprostou alfou a omegou. Ovsem imunitu nejen nam nici dneska uz kdeco,na tu nasi jsme vubec "experti". Nicmene jeste porad si ji muze kazdej jedinec do jisty miry hlidat,vi li jak a rodice svejm detem. Jenze me to prijde ze na ni kdekdo zvysoka karasi,nevi co a jak,nezjistuje,pak se divi.Mam kseft blizko cukrarny,napriklad,tak vim o cem tocim;-).A ta cukrarna je jeste to mensi zlo,nicmene porad zlo.

   • Korpo krato kumpanie napsal:

    Imunita nefunguje tak jak si mnozí představují ("Životospráva" je spíš obor na kšeft a "výdělečné pozice" nežli otázka imunity. Jistě...zhoršit se dá..., ale posílit nepříliš. Není to tak přímočaré.).
    "která si podle šéfa Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petra Smejkala ne­očkované najde, ale očkovaným neublíží" - To by šlo logicky akorát tak, že "přeskáče" přes ty vaxperimentální na ty nenarušené (Při těch procentech ÚDAJNĚ co už "jsou vaxperimentovány" by to ani jinou cestou nešlo. Nebo myslíte, že nevaxperimentovaní budou agentově interagovat jen mezi sebou?). Kvůli vaxperimentování v "PROBÍHAJÍCÍ nákaze" se vyselektoval docela průser...kterému naprosto nevaděj nějaké ty vaxperimentálně vytvořené "protilátky", uniká RESPIRÁTORŮM, PROCHÁZÍ NEPOVŠIMNUT TESTY a k tomu ještě není moc poznat, kdy je kdo nemocný, aby zůstal doma. Vaxperimentovaní jsou "filtrem" - semeništěm "odolných" vyselektovaných "variant". Vaxperiment není srovnatelný s proděláním nemoci (Ta "cesta" organismem při níž by na každém kroku postupu nákazy spouštěla imunitní "miny" neproběhla a je zmatečná při vaxperimentu "od konce" - Bez varování, bez toho aniž by cokoli předcházelo jsou náhle v nitru těla už transfektované buňkyc - Překvápko pro imunitu!). Při vaxperimentu je vytvořena jen asi 1 "imunita" z celé kaskády (Ta méně důležitá, zato lehce měřitelná "na efekt".), proto některým variantám ani "nevadí" a klidně si přes takové "přejdou" k dalším. Nevaxperimentovaní nemohli být inkubátory "variant" odolných na protilátky, když ani protilátky neměli (protože se s tím setkali poprvé).

    • proud napsal:

     "("Životospráva" je spíš obor na kšeft a "výdělečné pozice" nežli otázka imunity. Jistě...zhoršit se dá..., ale posílit nepříliš. Není to tak přímočaré.)."..........to je tak trosku pitomost,nemyslis? Ze si z toho kdekdo dela kseft je sice smutna pravda,nicmene to spis ukazuje na blbost tech kdo jim "prispivaji" A zivotosprava je u imunity naopak klicova! Jenze se clovek musi skutecne zajimat a ucit! Kdo da na kecy druhejch,zaplati dvakrat,penezma a jeste svym zdravim.Pritom to neni az tak slozita zalezitost. Co je zac podle travicich organu si muze zjistit kazdej a podle toho se stravovat,co je chlast taky neni tajemstvi a podobne,o pohybu uz se toho napsalo stohy.Jen nebejt linej a z lenosti duverivej vocas.O duchovni a dusevni casti ani nemluve,to uz je "vyssi divci" ale porad zvladnutelny.

     • Jsou varianty vypěstované že je z trosek nedetekuje ani PCR napsal:

      "Vážnost" následků oni manipulují skrzevá zdravotníky (a chronická farmaka..co brali ti, které už "dostali" ještě předtím a pak při nákaze), není ani tak moc dána "patogenem" jako takovým. Jinak nejde o "plicní" onemocnění, nýbrž jak už dávno bylo psáno - o cévní. A nedělá problém "nedostatečná", nýbrž "prudká imunita".
      Nejvíc je dáno OČEKÁVÁNÍM zdravotníků vzhledem k tomu, co si myslí o tom kterém "pacošovi" ("Sebenaplňující se proroctví."-Které ovšem naplňují tím jak ho ne/léčí. Když si třeba řekne o někom, že "tohle tlustý prase stejně umře"...Tak to pak taky dojebou a NIKDO SE TOMU NEDIVÍ, PROTOŽE PŘECE U TAKOVÝCH "JE NORMÁLNÍ (Každý to falešně čeká) ABY TO TAK DOPADLO" - NO NI? Bohužel zdravotníci NEJSOU NEPŘEDPOJATÍ!
      Ale tohle není ta genocida (Mimoto vir se třeba jako "etnická zbraň" naprosto nehodí. I ty zdánlivě "čisté rasy" jsou ve skutečnosti totální hybridmix). Jelita maj svý vlastní problémy (nejen se řízením, ale i sami se sebou) a mokrý sny a ty si chtěj na Vás a za Vaše...vyzkoumat (rizika vyvinutí nesete vy, ne oni) a vyzkoušet než to schovaj pro sebe na patent (Co třeba takový věčný život? Je spousta toho, co přes všechnu moc ještě nemaj.)

      • proud napsal:

       To to trosku motas,cevni problemy,trombozy,pachaj "vakciny"(a to je bohuzel jeste jen to prvni,mensi zlo),covid je chripka co se specializuje na plice,dejchaci cesty,nejlip mu je v tech uz nacatejch hadrovejma kosikama na hubu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!