Ohrožení dětí je daleko větší než si uvědomujeme a hrne se ze všech stran

mathDěti jsou v této době nesmírně ohroženy. Nejen že je snaha jim zničit mozkovou činnost do budoucna a udělat z nich předčasné dementy pomocí roušek, které zabraňují přístupu kyslíku, tolik potřebného pro jejich vyvíjející se mozky. Dále je snaha zničit jejich společenské schopnosti pomocí karantény. Pro nás je rok života pouze další rok; pro malé dítě je to možná čtvrtina jeho dosavadního života a to je dlouhá doba. A ještě to dítě všichni chtějí mít. Dnes jsou děti kradeny, unášeny, odlákávány pryč od rodiny, zneužívány a terorizovány.

Terorizování dětí začíná pomalu, už ve škole, a to tím, že se jim nenápadně bere budoucnost. Jsou učeny míň a míň a učební látka zdaleka nedosahuje úrovně jejich schopností. Do nekonečna jsou omílány základní a nepotřebné věci a praktické vědomosti jsou opomíjeny. Individualismus je potírán a kolektivní průměrnost obdivována.

Kdysi jsem četla v českém časopise, že nač učit děti takové zbytečnosti jako je matematika a čeština. Jsou daleko zajímavější náměty, které navíc nenechávají nikoho pozadu, jako na příklad počítat kolik aut projede vesnicí … Jestli takové školy opravdu u nás budou chtít zavést, pak radši ať nezavádějí žádné. I nevzdělaný člověk má víc rozumu, než absolvent takových škol.

V Americe na to jdou jinak. Pod názvem „žádné dítě nesmí zůstat pozadu,“ což byl prázdný slogan Bushe ml., je každá látka učena tak dlouho, až ji i ten nejvíc zabedněný žák jaksi pochopí. Během tohoto procesu ti chytřejší ztratí zájem, přestanou sledovat vyučování, takže se nenaučí nic. V současné době se vytasili s naprosto nesmyslným školským programem, který nazývají „Společné jádro,“ (Common Core), který je naprosto nepochopitelný. Jako ukázku, uvádím „novou matematiku“ na obrázku, kde je provedeno jednoduché odečítání, 32 – 12. Správná odpověď (answer) je 20. Jak tento systém počtů funguje, nevím.

Jak říká francouzský filosof a sociolog Jacques Ellul, „(ve škole) člověk nemá možnost používat svůj vlastní kritický úsudek v žádném směru, což vede k odumření této schopnosti a pak podléhá plně propagandě.“

John Taylor Gatto byl celé dlouhé roky učitelem v New Yorku. Učil jak děti boháčů, tak i černé děti v Harlemu, což je tak zvané ghetto. V r. 1991 byl jmenován nejlepším učitelem státu New York. Přesto nebyl se svým povoláním spokojen. Říkal, že nepředává dětem skutečné znalosti, ale učí je něco, co nebudou nikdy potřebovat.

Stěžoval si, že přílišná různorodost předmětů není prospěšná, ani potřebná a vytváří chaos. Co má na příklad astronomie společného s počítačovými programy, sborovým zpěvem, historií, hodinami tance a matematikou? Proč musí být děti nuceny, vždy zůstat na svých místech, což je jako kdyby byly zamknuty všecky do jedné místnosti. Jsou učeny naprostému nezájmu a to tím způsobem, že během učební hodiny se po nich chce, aby byly nadšené učební látkou, ptaly se otázky, projevovaly zájem a když zazvoní zvonek, je to jakoby někdo vypnul vypínač, zájem je pryč zároveň s učitelem a zůstaly jen nezodpovězené otázky.

Dále jsou děti učeny emocionální závislosti na dobrých známkách, včetně hvězdiček v deníčku za dobré chování, anebo poznámek rodičům. Jsou učeny intelektuální závislosti, když studenti, kteří už třeba látku znají, musí čekat na staršího a zkušenějšího učitele, aby jim řekl, co mají dělat a aby jim vysvětlil jakým způsobem postupovat. Tím pádem ztrácí samostatnost, musí vždycky spoléhat na to, že jim někdo zadá úkoly. Domácí úkoly jsou prodloužené drápy školy, které zasahují až do soukromí žáka.

Neustálými testy je podemílána sebedůvěra studentů, protože jejich ohodnocení vždycky závisí na někom jiném, kdo je neustále posuzuje a klasifikuje. K tomu ještě přispívá ohodnocení kolektivem, jak ostatní děti přijmou každého jedince, jestli se snesou či ne a podobně. Na to, aby se správně naučily spolu vycházet není čas, protože přestávky mezi předměty jsou příliš krátké a ve vyučování mluvit nesmějí. Další věc, kterou jsou děti učeny, že jim nic neprojde. Není kde se ukrýt, není kde zmizet, aby nebyly neustále pod drobnohledem.

To jsou dnešní školy. Co z nich vyjde ven? Budou to samostatní a rozhodní jedinci, anebo budou poslední školní den vypuštěni do ulic ustrašení a nerozhodní bázlivci? Problém je, že čím víc škol, tím víc nerozhodnosti, konformismu, podléhání propagandě, spoléhání na odsouhlasení někoho tam nahoře, kdo je v pozici autority. Tím pádem mnoho z těch, kteří se ohánějí různými tituly nemají k nim potřebnou volnost mysli a spoléhají na vzorečky a návody ze školních učebnic, na normy, které myslí za ně, na příkazy šéfů, nebo na požadavky zákazníků.

V současné době, kdy děti ani do škol kvůli karanténě nechodí a učí se doma, přes počítač, jsou ještě víc ohroženy, protože jejich společenské schopnosti pomalu odumírají. Emocionální vývoj zaostává a kvůli omezenému styku s ostatními jejich schopnosti, jako na příklad číst výraz obličeje, anebo tělesné pohyby druhých, zanikají. Z mnohých se pak stávají malí poustevníci, jiní propadají depresi a další vzteku. Je toto život pro děti?

Učení se přes počítač má ještě další nevýhody. Ne všecko na internetu je vhodné pro děti a tím, že smějí používat tuto zbraň, která byla původně vymyšlena proti nám, což je počítač, se mohou „vzdělávat“ tam, kde je to nežádoucí.

 

Pornografie pro děti

UNICEF, což je odvětví OSN, zabývající se dětmi došla po nějakých nesmyslných testech k závěru, že pornografie je pro děti prospěšná, protože některé byly docela spokojeny, když jim byly ukazovány pornografické scény. Není prý žádný důkaz, že by dětem pornografie jakkoliv ublížila a tím, že je nenecháme takové náměty prozkoumávat, omezujeme jejich lidská práva!

Když si uvědomíme, že pornografie na internetu je plná hrůzostrašných pohlavních zvrhlostí, včetně znásilnění, týrání, mučení a ponižování žen – je to žádoucí, aby něco takového znaly děti již v raném věku? Je to, co má vést dále jejich život? Mají opravdu zapotřebí poznat veškeré bahno světa ve věku, kdy ještě nejsou schopny si udělat správný úsudek? Pornografie vede k předčasným pohlavním zkušenostem, což je vždy následováno impotencí. Z toho je ovšem vidět, na čí straně doopravdy jak UNICEF, tak OSN stojí.

 

Dětská krev

Děti jsou dále ohroženy perverty, kteří udělají cokoliv, aby získali jejich krev. Známý herec Mel Gibson obviňuje Hollywood z vražd nevinných dětí za účelem získání jejich krve. Říká, že: „krev malých dětí je tak populární v Hollywoodu, že se prakticky stala novou měnou. Lidé v Hollywoodu mají své vlastní společenské a morální zásady, své vlastní náboženské a spirituální učení. Jejich svaté texty jsou hrozné – tito lidé jsou nemocní a nemůžou být víc v rozporu se základy, na kterých Amerika stojí. Nevím jak to jinak říct, ale Hollywood je institutionalizovaná pedofilie.“ Tolik Mel Gibson.

V r. 2006 byl Gibson za jeho názory, které neváhal veřejně sdílet, vyhoštěn z Hollywoodu a pak pracoval na svých nápadech sám. Celkem strávil v Hollywoodu asi 30 let, takže vnitřní situaci dobře zná. Říká, že Hollywoodem projde ročně obrovské množství dětí. Ti lidé, kteří tam vládnou je zneužívají a sbírají jejich krev, jí jejich maso, protože věří, že jim to dodává životní sílu. A když dítě trpí strachem, nebo když trpí tělesně, když je nějakým způsobem mučeno o to větší sílu si myslí, že z něho dostávají.

Krev pohlavně zneužívaných nemluvňat je považována za nejcennější materiál a je vysoce ceněna. Tito šílenci prosperují na bolesti, trauma, stresu, nadužívání a utrpení druhých.

Ovšem to není pouze Hollywood, který se vyznačuje takovými a podobnými zvrácenostmi, pedofilií a kanibalismem. Celá Amerika se zdá být zachvácena tímto zlořádem. Je to vidět i na veřejných projevech, jako je vztyčování nových soch a dekorací, které jsou zjevným aktem vzdávání úcty jejich spirituálnímu vládci, což je Lucifer.

Podle britského autora Matthew Delooze, jsou tyto sochy a symboly tajně v noci zasvěcovány jejich „božstvu“ satanickými rituály a my jim pak vzdáváme nevědomky poctu tím, že je buď obdivujeme, anebo třeba před nimi skláníme hlavu, jakoby v úctě, či když v jejich blízkosti prožíváme silné emocionální zážitky, na příklad záchvaty davového vzteku při protestech.

 

Veřejná symbolika ukazuje rozsah satanského spiknutí

Všecky obelisky a pyramidy patří mezi tuto tajnou symboliku. A nemyslete si, že to je jen v Americe; Evropa je zasažena tím stejným a znalci dokonce tvrdí, že hlavní, celosvětové sídlo tohoto zlořádu je v Belgii a tím není myšlena Evropská unie. Ta je toho pouhá odnož. Však si uvědomte, co bylo postaveno v Brně na náměstí coby „orloj,“ který víc připomíná falický symbol než cokoliv jiného – obelisk! Tím stejným, ještě hnusnějším výtvorem byla nahrazena socha maršála Koněva.

Některé projevy oddanosti pekelným silám jsou více než výmluvné, jako je na příklad socha, umístěná před vládní budovou v americkém státě Arkansas, viz obrázek dole. Socha byla vztyčena za jásání a nadšených výkřiků zastánců „volného projevu.“ Jako další, v prosinci 2018 dostala odnož „Satanova chrámu“ (Temple of Satan) v Chicagu povolení postavit sochu Satana mezi křesťanský vánoční stromek a židovskou menóru před vládní budovou státu Illinois.

bafometTaké Big Tech propadl satanismu. Apple dnes censuruje všecky informace, které by byly vůči satanismu kritické. Bidenova vláda má dokonce v úmyslu soudit stát Texas, který právě uzákonil proti-potratové nařízení. Potrat lidského zárodku je ve skutečnosti krvavá oběť Molechovi, starému démonovi Kannanitů, kterému se ve starověku přinášela nemluvňátka na usmíření a jako prosba o dobrou úrodu, což bylo následováno veřejnými orgiemi, na výrobu dalších nemluvňat.

Všecka společenská media, Apple, Google, Twitter, YouTube, Pinterest, včetně hlavních mediálních zdrojů a nevyjímaje Amazon a podobné, jsou vedena skrytými satanisty. Mezi ně samozřejmě patří i naši tajní manipulátoři.

V Australii se přihodila zajímavá věc: jejich vysílání zpráv televizní stanicí ABC bylo krátce přerušeno a na obrazovkách se objevil satanský rituál. Viz krátké video ZDE. Nikdo se k této události nevyjádřil a hlasatelka pak pokračovala ve čtení zpráv, jakoby se nic nestalo. Někteří si myslí, že to bylo záměrně způsobeno členy „Noosa Satanova Templu,“ kteří v současné době protestují proti místnímu Oddělení školství kvůli náboženské výuce ve školách.

 

Objednávka od Amazonu došla na špatnou adresu

Jistá osoba si objednala zboží od Amazonu a spolu s ním obdržela také skupinu PDF dokumentů, které se ukázaly být seznam unesených dětí. Podle těchto informací, firma jménem CYM krade po celém světě děti, které pak drží na neznámém místě za účelem sbírání jejich adrenochromu z krve. Seznamy jsou stovky stránek dlouhé – jestli je to pravda, zbývá vědět. Video je ZDE.

V Americe se údajně ztratí ročně asi 2 miliony dětí. I pro nezúčastněného člověka je možno tento trend sledovat na příklad na kartonech s mlékem, které na sobě mají fotografie ztracených dětí. Každý týden při nákupu to byly jiné fotografie! Také chodily poštou malé lístky s obrázky ztracených dětí – to všecko byly případy, kdy rodiče byli schopni a ochotni za tuto reklamu zaplatit. Bylo určitě mnoho těch, kteří toto učinit nemohli.

Při zemětřesení na ostrově Jamaika asi před 2 lety, se Clintonová vyznamenala, když s pomocí neziskovky, jejímž veřejným záměrem je ochrana dětí před zneužíváním, vyvezla z ostrova celé zástupy dětí, které posbírali po ulicích. Ne všichni z nich byli sirotci. Od té doby je Clintonová na Jamaice nežádoucí osobou. Kam tyto děti šly – kdoví. Prostě zmizely.

Stejně tak současní přivandrovalci, kteří proudí do Spojených Států z Mexika, ti s sebou mají i děti a mnohé děti přicházejí i samotné, bez doprovodu rodičů. Tyto děti jsou umístěny zvlášť a hromadně někam odváženy, neznámo kam. Je jisté, že pak už o nich nikdo neslyší.

 

Ubližování dětem pokračuje – očkování proti Covidu je již na cestě

BioNTech (Pfizer) připravuje produkci očkování proti Covidu pro malé děti od 5 do 12 let. Toto je největší zločin, jaký může být. Děti očkování absolutně nepotřebují, protože jednak nejsou na onemocnění náchylné a dále – 99,97% z nich se snadno vyléčí i bez jakýchkoliv léků. S přihlédnutím ke složení těchto zavádějícím způsobem pojmenovaných „očkování“ je možno směle prohlásit, že je to plánovaná vražda malých dětí.

Podle německého časopisu Der Spiegel má být toto „očkování“ na trhu někdy v říjnu. Ozlem Tureci, turecký zakladatel BioNTech dosvědčil, že je již připravována hromadná výroba.

 

To všecko je součástí jednoho velkého plánu

Plán našich manipulátorů je jednoduchý: chtějí dostat celý svět pod vojenskou diktaturu, kdy budou ozbrojení vojáci chodit dům od domu a očkovat lidi smrtícími jedy, brát jim zbraně a mnohé přímo popravovat. Začátek je v Americe, kde právě probíhá generální zkouška, anebo přímo premiéra tohoto divadla. Podstatou je vytvořit v populaci dokonalý chaos, kdy pouze někteří vybraní budou vědět o co jde a jak se mají zařídit. Ale ani ti neuniknou katově sekyře, nebo Gatesovu očkování, protože ti, kteří to všecko ze skrytu organizují, si nikdy neponechávají svědky, kteří by je mohli z jejich zločinů usvědčit.

Nadneseně tomuto plánu říkají Nové světové zřízení (New World Order, NWO), nebo také Great Reset a jeho hlavní částí je nanucení smrtelného očkování na lidstvo za účelem zotročení a vyhubení. Současně je popírána skutečnosti, že přirozená imunita, kterou dnes už skoro všichni máme, je ta nejlepší zbraň proti jakékoliv chřipce a jiné nemoci. Další bod plánu je navodit v zemi anarchii, včetně vykrádání, vražed, přepadání a znásilňování. Některá města se stanou nebezpečná, protože tam nebude potrava, ani pitná voda, elektřina či zdroje ohřevu.

V Americe to má být Biden, který v krajní situaci vyšle volání o pomoc na OSN a to mu rádo vyhoví, protože už je na to připraveno. Vyšle do země armádu Číňanů, kteří již jsou k tomu účelu shromážděni na severní hranici v Kanadě a na jižní hranici v Mexiku a na ostrovech. A pak Čína převezme Ameriku.

 

Je možno něčemu tak strašnému zabránit?

Samozřejmě, ta možnost tady vždycky je. K tomu jsou potřeba především informace – vědět o co doopravdy jde a ne co nám televize nalhává. Televize bude až do posledního momentu blábolit o tom, jak je všecko krásné a v pořádku, protože to poslední co budou chtít způsobit je uvědomit lidi o katastrofě, která se blíží. Možná promítnou i pár starých filmů a starých televizních pořadů na uchlácholení těch netrpělivých a za účelem navodění politické nirvány.

Je naprosto nutné vědět, odkud tento útok přichází, je nutno vědět kdo ho tajně podporuje. Tyto lidi, pokud jsou v jakékoliv vedoucí pozici, je nutno odstranit, odvolit, či odhalit, cokoliv z toho je použitelné. Jako na příklad, zvolte si Piráty na hlavní místa a máte katastrofu zaručenou. Už to jméno to přece inzeruje.

Pátrejte, čtěte, sledujte, sbírejte informace. Těch řešení je mnoho, stačí jen se o ně začít zajímat.
5 Komentářů k Ohrožení dětí je daleko větší než si uvědomujeme a hrne se ze všech stran

 1. .lak napsal:

  Oni si to vyzkoušeli dávno že děti "lžou a pravidelně dělali šikan navzdory protestům rodičů, dnes v trhu se mnozí bojí o existenci stejně založenými úžery devast absolutismu. V součastnosti to spolčení povýšili sociopaty covid apartheidem bílých plášťů na samozřejmou likvidaci sliznic špachtlemi kdoví čím a ještě drze někde jsem zahlédl že nanogel darpy žumplvání nosů je na alzaimra a dusí je v toxických odpadních metabolitech samozřejmě nesmyslnými patogenními tlamolepy, zrůdy.

  • .lak napsal:

   Armica
   Co to řekl Obama, když byl prezidentem ? Připomeňme si . Ode mě pouze ve zkratce, útržek z Obamova projevu, co mě zaujalo nejvíce:
   “…čelíme obrovské výzvě, která se na nás žene. V ohrožení jsou všichni muži, ženy a děti…Kdo jsme, abychom uvěřili, že dnešní výzvy nemůžeme překonat !? Když jsme viděli, jaké změny dokáže lidský duch přinést ? Kdo může v tomto sále tvrdit, že budoucnost patří těm, kteří se snaží tohoto ducha potlačit…?” …..- Dále k pochopení postačí stisknout cc překladač.
   https://www.youtube.com/watch?v=E6J-cT1-7ow

   (já.) a vyřešili to. Makrela otevřela hranice pologramotným musulmanům a řekla : “My to zvládneme!” A když se migranti zklidnili a začali se přizpůsobovat morálce evropanů a tak se nenaplnily očekávané scénáře globalistů o masakrech nevinných lidí, tedy bílé populace, vytáhli další eso z rukávu. V podobě pandemie. Násilné zasunování kontaminovaných špejlí hluboko za nosní přepážky lidí. Ani to nepomohlo, velká hubící epidemie nikde. Krematoria nadále stíhala pálit mrtvé , apokalypsa nikde , oznamovatel hrůz Flégr se místo prorokem stal obecním bláznem a tak přišly do pár dnů vakcíny pro každého dobrovolníka. Dokonce už jen jako částečná ochrana. Ač před tím nám tvrdili, že vakcíny nejsou a dlouho nebudou. Nyní je vakcíny pro všechny na planetě zázračně dost, ale žádná očekávaná tlačenice před stany vakcínačního centra se nikde ve světě ani u nás nekonala.. A tak se ty vakcínační centra zrušily a z dobrovolnosti se pomalu přechází na psychoteror a různá nařízení. Myslím si, že tohle vše velmi úzce souvisí s tím, co měl Obama na srdci. To jeho “,,když jsme viděli, co dokáže lidský duch přinést”, chápu z jeho strany tak, že povznesený lidský duch začal velkým globalistům dělat velké starosti.
   Pokud někdo nepokládá za velký zázrak už to, že dosud žádný z hororových scénářů globalistům nevyšel, pak nevím, jaký jiný důkaz, že jsme chráněni neviditelnou silou, by kdo chtěl ?

   31 OdpovězZář 26, 2021 2:51
   Jestlo ta správná síla není jejich trpělivostí že na džihád se vším všudy si počkají až jich bude většina a to se jim daří. Protože statistici třeba v německu nepočítají třeba takzvané naturalizované turky o když třeba ve z francie tvrdí že nejradikáknější jsou v třetí generaci. A bombama jel za sarkozim galských kohoutků co bude když vyplení lýbii a zbaví ho jeho dluhu za prezidenskou kampaň. Jen pro připomenutí jak invazisté začali. Kdyvy řekl že mu vysuší vošintonskou bažinu, vše by bylo jinak.

 2. .lak napsal:

  Definitiva
  DR.Lanka a Dr.Hamer a ďalší došli k záveru, že vírusy neboli dodnes dokázané, t.j. izolované, vyčistené a rozborované, čiže neexistujú, žiadne, ani besnota.
  Ďalej padá teória nákazlivých chorôb, aj imunológia. Neexistujú nákazlivé choroby, ani vírusové, ani bakteriálne. Baktérie sú súčasťou prírody a žijú tam, kde im vy svojim spôsobom života vytvoríte vhodné podmienky. Najskôr si vy zničíte zdravie, až potom príde upratovacia bakteriálna rota požierajúce vaše odumreté bunky.
  Západná veda a vojenský výskum dobehol sám seba a to tým, že riešil depopuláciu tak, že vyvolá pandémiu. Lenže ak neexistujú vírusy, ani infekčné baktérie, tak nemôže existovať ani pandémia. Tá ani v skutočnosti nikdy nebola. Celá korona pandémia existovala a dodnes existuje len virtuálne, len v mysliach Fauciho a spol, hlúpych politikov a veriacich bekotajúcich dvojnohých tlupo stádových opíc, ktoré nevedia ako sa používa rozum, čo sú to fakty a ako funguje vedomie a myseľ. /Stádo poslúcha vodcu a tlupa slúži na dosahovanie cieľov. Veličko./
  Vedomie sa vytvára na základe prijatých informácií. Ak človeku zatajíte pravdu a vystavíte ho 24 hod denne klamstvu, tak sa vedomie vytvára z klamstiev, žijú v klamstve, vo viere v niečo, v ilúzii, lebo dvojnohé tlupo stádové opice nikdy nehľadali pravdu, fakty, nechceli poznať vesmírne-božie zákony.
  Strach vyvolaný obavou o život je perfektný nástroj na ovládanie tlupy. Kto raz spozná pravdu, ten je neovládateľný.
  Príklad: Môjmu psovi som dopomohol k zisteniu, že svet je nebezpečný a ja mu dávam informácie, ako sa týmto vyhnúť. Poslúcha ma do bodky už len hnutím mysle.
  Vakcinácie začali v 60 tich rokoch, ale vtedy už boli choroby na minime a mali klesajúci trend, štatistiky existujú. Čiže celá vakcinácia je biliónový podvodný biznis farmaceutov.
  Dodnes sa nepodarilo nakaziť ani JEDNÉHO zdravého človeka žiadnou tzv. nákazou, vedecké štúdie o tom neexistujú, naopak o neúspechu prenosu nákazy EXISTUJÚ, platí to aj o kiahňach, tzv. Španielskej chrípke, tuberkulóze, dnešných chrípkach, besnote…
  Tetanus žije v hnisavej nevyčistenej rane, kde neprúdi krv, čiže v hnijúcom mäse. Naviac je bakteria tetanu krásne liečiteľná obyčajným penicilínom. Denne sa hrabem v zemi, na stavbe, drobné rany sú na dennom poriadku, nijak ich neošetrujem, a nemám ani zápalovú reakciu a nevakcinujem sa proti tetanu desiatky rokov.
  Neexistujú ani špecifické protilátky proti konkrétnej chorobe, dodnes neboli nájdené a vedci ani neodporúčajú preverovať účinnosť vakcín tým, že sa budú hľadať špecifické protilátky.
  Existujú OBRANNé látky organizmu, globulíny, len tie sa laboratórne zisťujú a doktori v nich majú chaos, lebo globulíny sa zisťujú aj u zdravých, aj u chorých.
  Zloženie testov na diagnostiku chorôb je tajné, výrobné tajomstvo. Ak máte test pozitívny na tzv. protilátky proti HIV, tak ste chorí a musíte sa liečiť, čiže nechať sa zabiť.
  Ak máte tzv. protilátky proti kiahňam, tak máte silnú imunitu. Debilizmus na n-tú.
  Ľudia bez globulínov môžu mať klinické príznaky choroby a naopak, s globulínmi sú zdraví.
  Globulíny sú všeobecné obranné látky, tvoria sa aj v zdravom aj chorom tele podľa potreby a nie podľa želania vedcov.
  Medicína od vekov definuje chorobu na základe prítomnosti KLINICKÝCH PRÍZNAKOV.
  ŽIADNY POZITÍVNY TEST NIE JE POTVRDENÍM CHOROBY.
  Sú svedectvá ľudí z tbc liečební, denný kontakt s chorými a personál neochorie. Dajte si antrax bacila na ruku, umyjete si ju a ste zdraví.

  Jediná pravda Západnej vedy je existencia bojových biologických zbraní, to je aj korona, kedy mRNA slúži ako program na produkciu S-proteínu v tele. Za tým účelom sa mRNA musí očkovaním dostať do tela. Očkovaním sa dostávajú do tela aj ďalšie darčeky, grafén, morgelony a iné toxíny. Toto je dôvod očkovacieho šialenstva.
  S proteín má svoje 20 ročné dejiny, patentovaný Patentovým úradom ako TOXÍN.

  Existujú len tri príčiny chorôb, hladovanie /aj podvýživa, nedostatok vlákniny, minerálií, avitaminóza…/, toxíny z potravín /prebytok energie, tukov, cukrov, škrobov, bielej múky, bielkovín-aj sója-naviac GMO, mäsa…/. Pri zlej výžive produkujú toxíny aj baktérie v čreve. Vonkajšia intoxikácia, voda, vzduch, elektromagnetické žiarenie, rádioaktivita, odumieranie tkanív a tvorba odpadov-toxínov. Tretia príčina je trauma.

  Jedinou prevenciou chorôb je zdravá výživa / jedine makrobiotika, vid. Kushi/ a zdravé životné prostredie. Pri zdravom spôsobe života človek sa pri vysokej duševnej aj fyzickej aktivite dožije 90 – 100 rokov, nepotrebuje celý život doktora a chemické lieky, prírodná lekáreň funguje perfektne, vytvorí svojmu telu podmienky na spustenie samoliečby, ktorá tiež funguje perfektne. Z toho vyplýva, že som dôchodca viem, o čom píšem. Slovania tomu vraveli žiť podľa odkazu predkov!

  Na pochopenie toho, čo som napísal, nepotrebujete študovať medicínu, na to vám stačí poznať pravdu a pracovať s logikou, používať tzv. zdravý sedliacky rozum. Slovania boli pre Západ vždy iba sedliaci, škoda že už vymreli.

  14 OdpovězZář 27, 2021 9:15

  Návštěvník
  jedině takto
  Že slované jsou dlouhověcí bylo jistým skupinám vždy proti srsti a i o tom je averze promítaná skrz naskrz děním. A napíši demoralizace které v současnosti jede k důchodcům třeba a střelím “stepními chazary” to nejsou obyvatelé čech (žvanírna, konírna, zaprodanci úžer) mlékem a strdím oplývající kteří tu dělají ohrádku upírů na oběti nenažranými tržníky likvidace konkurencí a je to i stav vlády peněz* – deep state & dominion hejblů protroublých skořápkářů, *nejhorší možný a na tom se filozofové víceméně shodnou.
  https://www.youtube.com/watch?v=wxogkCO6haA time 2:38
  Kainar byl bohém :-)
  https://www.youtube.com/watch?v=AMOVsU8H6mw

  0OdpovězUpravZář 27, 2021 23:24

  • Yooo napsal:

   Mohl bys mluvit normalne?To je otřesny!Urcite mas co říct, ale kdo se to dozví?Čeština je prekrasna ,tvoje čeština je paskvil a nechápu, co tim sleduješ. Zajímavý to teda rozhodne
   není. Originální ano,ale jaksi k hovnu!Hlavně,že toho vyprodukujes kilometry!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!