Američtí nacisté, sovětští nacisté, Rockefeller, třetí světová válka a Trojmoří

25. srpna 2021 se na Aeronet.cz stránce objevil článek s názvem „Prezident Miloš Zeman naznačil, že BIS pod vedením plukovníka Michala Koudelky odposlouchávala i premiéra Andreje Babiše …“ Tento článek napsal šéfredaktor Aeronetu VK. Je asi malicherné se zmiňovat o takovém detailu, ale v informativním textu by měla být každá zkratka napřed vysvětlena a teprve pak použita. Lidé v ČR možná ví, co „BIS“ znamená, ale pro lidi mimo české hranice je to Bank of International Settlements (BIS, Banka mezinárodních smluv), což je ustálený a běžně používaný název.

Článek se rozjíždí v tom smyslu, že ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka přijal na soukromém a utajeném ceremoniálu v sídle americké CIA v Langley medaili v podobě Tenetovy ceny za zahraniční spolupráci. Když mu Američané tu medaili dali, tak si ji určitě zasloužil, tím si můžeme být jisti. A že za mimořádnou spolupráci? Samozřejmě, celá protiruská propaganda na základě ničím nepodložených důvodů, kdy jsme si znepřátelili tu jedinou mocnost, která by nám opravdu byla schopna a ochotna v době nouze pomoci, to určitě stálo i za víc než ubohý kousek raženého plechu ve tvaru medaile.

Nechci odvádět pozornost, ale Michal Koudelka je velmi zajímavá osoba. Když si přečtete to, co o něm říká Wikipedie, tak od dubna 1991, kdy nastoupil do armády (po skončení vysoké školy a 2 letech inženýrské praxe), to během nějakých 7 let dotáhl (předpokládám že) z obyčejného vojína na ředitele Odboru kontrašpionáže a během dalších 10 let se stal ředitelem BIS. To je řádně rychlý postup – je to snad v České republice běžné? Lidé, které tam znám, žádný z nich nezvládl tak rychlý vzlet rovnou nahoru, ani jejich příbuzní, nebo známí ne. Takže to je hned první záhada.

Dost mi to připomíná postup amerického presidenta jménem Dwight Eisenhower. V r. 1915 ukončil Vojenskou akademii Westpoint, ale v 1. světové válce se bojůvek v Evropě nezúčastnil. Přesto byl v r. 1941, což je o pouhých 26 let později, povýšen na brigádního generála. Za dalších 7 let, od r. 1948 fungoval pět let jako president významné Columbia university, pak se stal hlavním velitelem NATO a v r. 1952 byl dosazen na místo amerického presidenta. Ovšem Ike, jak mu přezdívali měl za sebou mocnou tlačenku, samotné Rockefellery. Těm se taky řádně za svého presidentování odvděčil. Nejen že nechal Nelsona přeorganizovat vládu, ale svěřil mu celé presidentství se vším všudy, zatím co on sám cestoval po Americe ve snaze vybudovat si pověst dobrého hráče golfu. Aspoň to o něm říká washingtonský právník Dr. Peter Beter v jeho audiolistech.

 

Nacisté zpátky do Evropy?

Zmíněný článek upoutal moji pozornost hlavně proto, že se autor zmiňuje o amerických Nacistech, kteří se podle jeho informací chtějí vrátit zpátky do Evropy. Vyvezení do Ameriky v rámci Operace Paperclip, což bylo asi 1 500 osob, vytvořili údajně skupinu, zvanou Majestic-12, nebo taky zkráceně MJ-12, která podle tohoto článku „od konce 40. let minulého století ovládá americkou zahraniční politiku.“

To není zcela pravda. Skupina Majestic-12 byla založena presidentem Trumanem a její členové byli nejrůznější vědci, kteří všichni pracovali na výzkumu UFO. To, že by se pletli do vlády a ovlivňovali americkou zahraniční politiku není příliš pravděpodobné, protože v politice jsou v Americe stále ti stejní hráči, což je Rockefeller a jeho klika, plus všichni hlavní bankéři.

 

Sovětští bolševici hromadně do Ameriky

Článek si ale nevšiml jiného podstatného trendu v americké politice, který jaksi záhadně unikl všem a to byl mohutný příliv hlavních sovětských komunistů. Sovětský svaz a Amerika byli údajně nepřátelské národy, ale to bylo jen navenek. Ve své podstatě to byli věrní přátelé. Vždyť Amerika to byla, kdo založil, financoval, podporoval a budoval Sovětský svaz. Rozepisovat se o tom nebudu, je to příliš složitý námět, který by se nevešel na pouhých pár stránek, ale je to skutečnost, o které běžní Rusové, ani Američané a zbytek světa dodnes neví.

Jak říká Dr. Beter, Rockefellerové byli vždycky velcí přátelé s ruskými komunisty. Aby ne, když to byli oni, kteří vydatně pomohli s nastolením bolševismus v Rusku v r. 1917 a od té doby s nimi udržovali blízké styky. Sovětští komunisté nechtěli nic jiného, než další válku, tentokrát atomovou. Měla to být „Nukleární válka 1.“ a měla být vedena výhradně na americké půdě, kdy by proti sobě stály Spojené státy a Sovětský svaz. K tomu účelu měli komunisté nastavěny kolem Ameriky a i na jiných místech světa řízené střely, které byly všecky namířeny na strategické objekty, roztroušené po světě. Komunisté byli pevně odhodláni po Americe převzít celý svět.

Jen tak na okraj, Dr. Beter zjistil přesné umístění těchto raket, kterých byly desítky, ne-li stovky a předal jejich seznam a přesnou geografickou polohu patřičným úřadům, které tyto zbraně postupně zneškodnily. Kde bral tento člověk informace je do dneška záhada.

Nukleární válka byla domluvena mezi Rockefellery a komunisty již na začátku 1970tých let. Sovětský svaz měl jako první napadnout Ameriku, ale jen její spodní polovinu. Proto si Rockefellerové nechali postavit protiatomový kryt na Bartlett ostrově, u pobřeží státu Maine, který sousedí s ostrovem Mount Desert, což měl být přesný střed bezpečné zóny. Rockefellerovi spolčenci, kteří věděli co se chystá, pak hromadně kupovali pozemky v severní části Ameriky, ve státech Oregon, Idaho, Montana, Wyoming a v obou Dakotách. Všecko, co leželo mimo předem smluvený bezpečný pruh mělo být zničeno, včetně Havaje a Aljašky – to všecko mělo být pod útokem, včetně Panamského průplavu, což je klíčový projekt obrovské důležitosti.

Zatím co Amerika by byla proti takovému útoku zcela obnažená, Sověti vydávali miliardy na miliardy na obranu země a byli by se bývali odvětnému útoku z Ameriky ubránili.

Jenže Rockefellerové nehráli čistou hru a chystali se Sověty podvést. Tito se to nějakým způsobem dověděli a oplátkou zkoušeli podvést Rockefellery, což se tito také dověděli. A tak na bázi nedůvěry obou stran celý projekt stagnoval, až postupně jeho konec byl nevyhnutelný, obzvláště kvůli situaci v Sovětském svazu.

 

Jaká byla skutečná situace v Sovětském svazu v té době

Komunisté neměli v Rusku snadnou pozici. Od samého začátku proti nim postupovala skupina odhodlaných rodilých Rusů, kteří byli křesťanského zaměření. Jejich nátlak pouze zesílil poté, když v r. 1953 Stalin zemřel. K jakémusi vrcholu došlo v polovině 1970. let, když tajná, proti-Bolševická sekta získala dostatečnou moc k tomu, aby převzala velkou část vlády nad zemí a vyhnala bolševiky z Kremlu. Tehdy začal obrovský exodus těchto lidí na západ. Část jich putovala do Israele, ale velké množství přišlo do Ameriky.

Desetitisíce na desetitisíce jich přibývaly všude, kam se člověk ohlédl. Přicházeli stále noví, ještě ke konci 1990. let přicházeli další a další. Byli u každé firmy, kterou jsem znala. Přesto, že se valně nedomluvili, což bylo dřív v Americe neodpustitelné, tak zastávali často vysoké pozice, na které neměli ani znalosti, ani vzdělání. Stát každému z nich poskytl dost peněz na zakoupení vlastního obydlí, bytu či domku a platil jim asi 3 roky univerzitního vzdělání. Měli nejrůznější výhody, zdarma zdravotní zajištění, finanční výpomoc tam, kde běžní emigranti nedostanou nic.

Otázka: jakou pomoc poskytne americká vláda novým emigrantům? Odpověď: žádnou.

Jenže tito lidé byli bráni jinak než ostatní a dostali veškerou podporu, což všecko zařídili Rockefellerové. Jenže Rockefellerové udělali jednu katastrofální chybu, že si neuvědomili, že bolševikové nejsou schopni sdílet vládu s nikým jiným. Bolševikové jsou státní socialisté, kteří chtějí soustředit moc v rukou několika málo jedinců, čímž myslí sami sebe a vládu používají na ochranu. Kdežto Rockefellerové jsou korporační socialisté, kteří chtěli soustředit vládu v rukou několika korporací, s minimálním vlivem vlády.

Takže poté, co přivítali Bolševiky v Americe s otevřenou náručí a dostali je na vysoká místa ve vládě a v korporacích, zjistili, že nemají ty stejné názory a nemohou tím pádem spoluexistovat v tom stejném státě.

 

Jaká byla skutečná situace v Americe v té době

Bolševikové si brzy zvykli na nové výhody a pak začali dělat vše pro to, aby Rockefellery a jejich klan zničili. Z celé 3. generace Rockefellerů to byli čtyři bratři, John, Nelson, Laurance a David, kteří pokračovali v plánu jejich otce na zničení křesťanské víry, což byla ta největší překážka jejich nesmírně ctižádostivého plánu na ovládnutí celého světa. Tito lidé se cítili povoláni vládnout všem ostatním a vládnout tvrdou rukou, jako správní diktátorové.

A pak nejstarší z nich, John, náhle zemřel v r. 1978 v podivné automobilové nehodě. Rok na to byl zavražděn Nelson, což bylo vydáváno za srdeční mrtvici, ale ani ten nejnezkušenější patolog nemohl přehlédnut kulku do hlavy, přímo mezi očima. Na jeho pohřbu pronesl dojemný proslov věrný poskok rodiny Rockefellerů, Henry Kissinger, který údajně také tajně Nelsonovi usiloval o život. To byla Kissingerova poslední slova na veřejnosti. Hned na to odletěl i s manželkou do Francie a pak do Londýna. Na cestě zpátky do Ameriky se jejich letadlo ztratilo a nikdy nedorazilo na místo určení. Henryho a jeho manželku nenašli. Napřed byli podle novinových zpráv „na dovolené,“ ale později byli zřejmě nahrazeni někým jiným. Snad proto současný Kissinger odmítl při video rozhovoru mluvit německy – protože neumí, kdežto původní Kissinger německy znal, byla to jeho mateřština.

Wikipedia udává úmrtí dalšího bratra, Laurance Rockefellera v r. 2004 jako že zemřel ve spánku. Ale Laurance byl zastřelen kulkou do hlavy stejný rok, jak zemřel Nelson, 1979. Stejný osud potkal i Davida Rockefellera, který nezemřel ve spánku v r. 2017 (ve věku 102 let) ale dostal rovněž kulku do hlavy již v r. 1979. Opět, asi byl nahrazen dvojníkem – u všech těchto lidí je společná jedna věc, že se pak stáhli z veřejného života. Sice byli občas někde viděni, zúčastnili se různých akcí, ale už to nebyli ti aktivní a výbojní jedinci jako předtím. Velmi často jejich objevení se na veřejnosti, vysílané televizí, anebo hlášeno novinovými články bylo staršího data, což lidé běžně nepoznají. To je, jak se zakrývá skutečnost.

Takže po pádu základního Rockefellerova klanu měli bolševikové volné pole. Již v r. 1978 měli takový vliv v Pentagonu, že způsobili radikální změnu americké vojenské strategie. Jejich hlavní snaha byla rozpoutat atomovou válku, pomocí které by zničili Rusko, aby je potrestali za to, že byli odtud vypuzeni. A jelikož Střední Východ je kritické území pro rozpoutání čehokoliv, američtí bolševikové spoléhali na své bratry, Zionisty, že jím s tímto úkolem pomohou.

Ruská křesťanská skupina, která se po vypuzení bolševiků zmocnila vlády v Rusku dobře věděla, co bolševikové plánují. Také věděli, že kdyby tito uspěli v celém jejich plánu, že by to znamenalo zničení světa a proto podnikli kroky, aby jim v tom zabránili. Dnes jim v této snaze jaksi pomáhá i Rockefellerova klika, anebo to, co z ní zbylo (ne že by se ale vzdali svého snu vládnout celému světu), která se po zradě bolševiků postavila ostře proti nim. Jejich vzájemné vztahy se současnou vládou v Kremlu nejsou ještě vyřešeny, ale jedno mají společné, obojí jsou smrtelnými nepřáteli bolševiků. Takže boj v Americe pokračuje od té doby na mnoha frontách a je to zcela jiný boj než je nám říkáno. Potud Dr. Peter Beter.

Takže – kde jsou všichni ti Aeronetovi nacisté? Neexistují. Jsou to zcela jiní nacisté. než by mnozí čekali. Jsou to bolševičtí nacisté a velká většina z nich určitě mluví dobře Rusky.

 

Další obměna globalistického plánu

Článek na Aeronetově stránce se dopouští ještě další chyby, když se odvolává na tak zvaného geopolitického stratéga a plánovače George Friedmana a na jeho knihu „Dalších 100 let“ (The Next 100 Years), která vyšla v r. 2009. To, co je obsahem této knihy není zrovna nějaká předpověď, která se má naplnit. Je to možná plán globalistů na celosvětové změny, anebo je to tajné přání autora, jak by to všecko chtěl mít tady na světě uspořádáno. Protože to, co píše, jsou holé nesmysly.

Tak na příklad, v knize je psáno, že další století bude století mocných Spojených Států, které jsou ekonomicky, vojensky a politicky ta nejmocnější země světa. V tomto se náš prorok řádně mýlí, protože Americké století bylo podle znalců to minulé, dvacáté. A to už skončilo. Amerika nemá dnes ekonomickou základnu, protože veškerý důležitý průmysl je už dávno ze země vyvezen a horlivé tištění peněz ho nenahradí. Amerika rovněž není nejsilnější vojensky, Rusko je v tomto směru mnohem zdatnější a Amerika to dobře ví. Už to, že americké rakety musí používat ruské motory by nám mělo cosi říct. A když Biden nechá všecky vojáky očkovat, tak veškerá americká armáda přestane existovat, což je asi ten záměr.

Několik ukázek z této knihy přikládám níže. Autor se například holedbá americkou produkcí v poměru na množství občanů a americkým GDP (Gross Domestic Product). Ovšem produkce je všecko dovoz odjinud a GDP zahrnuje – což hodně lidí neví – i předpokládaný obchod s drogami. Pak se nemůžeme divit, že je americký GDP tak vysoký.

„Ocítáme se v době, jejíž středem je Amerika a americká kultura,“ píše autor – snad tím myslí Hollywood? Anebo prý „Spojené Státy vyhrály studenou válku.“ Opravdu? Dále píše, že se nikdo nemůže rovnat ekonomickému růstu Ameriky. Ekonomický růst? Kde je? Možná se schovává. Už asi od 1970. let jde Amerika dolů a nikdo pro to nic nedělal. Dokonce to bylo vládou podporováno. Politikové se pouze handrkují mezi sebou a všecko co je zajímá je, aby byli znovu zvoleni. Nezaměstnanost je obrovská a státní dluh předčí co do velikosti i vesmír.

„21. století má být stejné jako všecka ostatní století.“ A přitom hned za pár let po vydání jeho knihy mohl vidět jak málo pravdy měl. Přesto věří tomu, že „kolaps Sovětského svazu způsobila americká námořní moc, která dnes ovládá celý svět … Čína nebyla žádná velmoc na moři, takže vybudovat jejich námořnictvo bude trvat velmi dlouho.“ Asi neví, že Číňané spolu se Somálci byli ti největší piráti co kdy existovali. Takže ta možnost, že by neznali mořeplavbu není valná.

„Třetí válka musí prý přijít a z ní vyplynou obrovské technické vynálezy, tak jako ze 2. světové války.“ Je to možné, že je někdo tak nechápavý, že neví, že technické vynálezy nevzešly z války samotné, ale ze snahy, která začala dávno před válkou, v dobách míru a možná ve válce pokračovala, možná taky ne. Ale ty technické vynálezy nebyly produkty války samotné; válka produkuje pouze smrt, ničení, zkázu, utrpení a mohutné záporné následky.

„Amerika na 2. světové válce vydělala, protože za pouhého půl milionu mrtvých Američanů získala světovou nadvládu … Byl Franklin D. Roosevelt tak brilantně bezohledný, anebo jsme se stali velmocí jen proto, že jsme měli na mysli čtyři druhy svobody a vytvoření OSN?“ Ne, pane autore, stali jste se tím, čím jste jen proto, že to tak bylo plánováno a Roosevelt jednal jen tak, jak měl přikázáno shora. Váš mylný názor, že „vedoucí států jsou vedoucími proto, že ví, jak být vedoucí a úměrně se chovat“ je vrcholný nerozum. Jsou to lidé, kteří ví jak poslouchat příkazy a to i ty, které jsou proti jejich vůli a proti jejich svědomí.

 

Je možné, že všichni vedoucí činitelé jsou pouzí herci

Internetová stránka, která obsahuje popisy a bližší informace o všech filmech je „imdb.com“ (Internet Movie Database). Je zajímavé, že zahrnuje všecky hlavní politické osobnosti dnešního světa a i minulých dob. Je tam Clinton, Trump, ale také český president Zeman, Babiš, Gottwald a mnozí jiní. Zadejte tam patřičné jméno a pokud je to osoba vlivná, najdete ji tam.

Je taky zajímavé, že jako hlavní úloha není uvedena funkce tohoto člověka, jako třeba „president,“ nebo „premiér,“ ale jako hlavní úloha je pokaždé „herec“ (actor).

Takže – co jsou tito lidé? Jsou to opravdu politikové, kteří vedou státy a vážně přemýšlejí nad zlepšením životní úrovně národa, zvažují stav národního zdraví, budují cesty, navrhují státní rozpočet a mají přehled o tom, odkud ty peníze přijdou, co citlivě zaměřují politickou strategii a starají se o budoucnost dětí? Anebo jsou to herci, kteří čtou předepsaný scénář z teleprompteru a půlku toho, co čtou, vůbec nechápou?

 

Američané se prý hrnou do Evropy

Podle článku na Aeronetu se Američané, zklamáni tím, že se nemohli odstěhovat do vší té zimy v Grónsku, protože se je presidentovi Trumpovi nepodařilo koupit, chtějí houfně odstěhovat do Evropy a samozřejmě, kam jinam, než do České republiky. Chtějí prý zde založit „Středoevropskou unii,“ která nahradí rozpadlou Evropskou unii a je to ve skutečnosti tak zvané Trojmoří.

Podle již zmiňovaného George Friedmana se stane Polsko novou velmocí, která bude vládnout nad tímto celkem, ve kterém bude žít zbývající bílá evropská menšina. Budou to „Potomci Kříže,“ jak budou posměšně nazýváni muslimským zbytkem Evropy. Jejich největším nepřítelem bude Rusko, které se rovněž stane skrz naskrz islámským státem.

Ne, autor této knihy spolehlivě nepopisuje vývoj světové geopolitiky, který by vypracoval na základě dnes známých a zjevných faktů. Tato kniha je řádně neohrabaný globalistický plán. Je to návod na vytvoření takové politicko-hospodářské situace ve světě, která by jim samotným přinesla žádané výsledky a přitom nás všecky ještě víc ochudila. Je to pokus o zotročení nás všech zaráz a zavedení nové, další byrokracie, která jako správný parazit bude stát hodně peněz a nevzejde z ní nic dobrého.

Alternativní internetové stránky by si měly dát velký pozor, aby nerozšiřovaly stejné desinformace a polopravdy jako to dělají oficiální media.
66 Komentářů k Američtí nacisté, sovětští nacisté, Rockefeller, třetí světová válka a Trojmoří

 1. jop napsal:

  celý článok je "Oj, mama"
  všetkých Rockefellerov vystrielali ...
  Rozprávky na dobrú noc

  • Joope mam pro vás sděleni,napsala jsem ho tady,ale protiože bylo ureno i pro naše bratry Slovačiska

   CENZURA Zikmundů tady ho smazala.Boj o spravedlnost neni bohužel procházka růžovým sadem,ale bude to boj proti zlu!

  • Drazi Termiti,naše heslo budiž heslo SWISS STATU

   Jeden za všechny všichni za jednoho!

   Termiti maji prý svůj Sociálni stát,ale heslo by pasovalo dobře pro SOLIDARNI STAT,ale to nikdo z našich prý zastupitelů si do programu jako náš Narodni zájem NESMI dát,jinak pojede na dlažbu vyhozen kolegy z toho křiváckeho prdlamentu,který máme znovu zvolit,aby si odsouhlasil zákony typu zavřeme svým voličům mordy, přes rozbiječky vedeni velice oblibeného EU,přičemž jedna se dala zvolit 7 hlassy a nyni to nešťastné EU rozbiji na sračku čili tzv lejno!
   Pomáhá ji Ďoura zlodejka svobody z ANO bude mi lip a je cenzor v nikým nezvoleném politbyru tzv Evropské komis,která je vedena pani LEYNO,známou tim,že způsobila statečnému Bundeswehru škody větši než maršal Žukov Wehrmachtu!

   Tady už nám všem praskaji nervy a tento proces rozkladu by měl být zastaven.
   Nebylo by na škodu,kdyby předseda EK byl buldozer ORBAN a to je ono pravo, než dojde k rozpadu EU na sračku nebo Trojmoři za jeho vedeni!

  • Slyšela jsem,že Romové strašně zuři prý je gadžové chtěji jako slabě nebo vúbec ne očkované strčit znovu do lagrů jako kdysi

   prý proto,že jejich přeceda po zvoleni jim bude očkovat děti pokusnou injekci mRNA,která má schvaleni až v r 2023 a to asi bude ještě později!
   Radili se s právnikem a ten jim prý řekl,že mohou přijmout od gadžů penize za to,že půjdou volit,ale do obálky maji vstrčit kus toaletniho papiru,aby nikdo z gadžů jim jejich hlas neukradl,tak jak to udělaji nebohýym ovečkám,kteřé nemaji koho volit.
   Tak vznikne prý neplatný hlas,aby jim pak nikdo nevyčital,že si zvolili prý mNRA genocidu,nebot i velmi inteligentni národ židu naletěl a ti co si tam pořidili Putinův sputnik V zůstanou a přežiji,nebot viry pry po něm zdechnou!
   Toto určitě vnitraci ČSSD vymažou,aby jste je všichni volili!

  • Poslouchejte Termiti,když se tak hemžite a chcete byt bohati jako ti ve SWISS STATU,kde je vše řizeno lidem i platy,ktere nam

   bohata mensina zloçinců z piratostanu ve dvou třetinách stale vykrádá a my ovečky ji radostně tleskáme a znovu ji za to zvolime,aby oni menšina poroučeli většině a tak upálili tu demokracii jako slečnu HANU,nebot jsou vychováni už na prvni prioritě zla tou taky menšinou nenažraných boháčů,kteři nejen nejsou zdaněni 90% ale volaji si na pomoc AFRIKACORPS,aby svou ideologii ten zbytek co zbude po útoku jejich virů C19 podřezali,no tak tu hrůzu máme volit?
   Nebylo by lepši jit k volbm a následovat recept skvělýych ROMU,když ti židi budou zas těmi fašisty vyvraždeni?
   Smiluj se care PUTINE dej přes to lejno v EK schvalit tvůj Šputnik V,aby se nemohl přeceda vymlouvat,že mu ted porouci jeho podřizena Ďdura a on musi tu semetriku poslouchat a snažit se pobit své voliče!
   Je to dostatečně ostré nebo mám žadat toho Magyara o dalši ještě ostřejši papriku at vy moje milé ovečky,které ty prý už dost ty fašistické zastupce plati,ale i chtěji ten prdlament dále za to,že je rabuje na plech do smrti obdivovat a volit?

  • Jaký asi musi být strach před pravdou,když vyhnali děvčatko pravdy Haničku z kličové Rady TV,aby nepřerušila rabováni koncesionářských poplatku od občcanů voličů

   a tady na prý altenativê nesmi byt za žadnou cenu zveřejněn ještě před volbami, Program Narodnich zajmů vá voličůs,kdy slova jsou oheň pravdy našich pedků husitů a nikdo z občanů nesmi uvidet co jim je potřebné,aby to měli ve svych programech bobkovýsych listů tzv zastupitelé voličů,kteři po volbách maji zažit prý PIRATOSTAN zločinců majici zločin už ve svém názvu!

  • Tak mě napadá,kdovi zda v budoucnosti nepůjdou kohorty nových husitů pod Rudým praporem vitězstvi nad fašisty,kde misto cerepetek a kladiv bude žlutý kalich pravdy v hlavě praporu.

   Pak nam v bode 8 PNZ zaruči naše nikým dnes nezaručené hranice, nový ruský stat muriků ,stat,který vyvěšenim své rude vlajky vitězstvi nad nad sousednimi zeložrouty,jak je nazývaji naši spojenci z AMERU, zahájil novou éru svobody a demokracie,která má být nahrazena nyni DIGIKONCENTRAKEM zla a řáděnim nepozabijených virů c19 jak to pise članek

   A SARS like cluster of cirkulating coronavirus show potential for human emergence.
   Překlad .
   SARS SKUPINA netopýřich koronavir DEMONSTRUJE potencial přechodu na člověka,

   který vidět nesmi nikdo z republiky jinak by se strachem s nákladem v gatich ani k vobám nemohl doplazit!
   Ta Jane K. zmiňuje BIS jako Banku pro mezinarodni vyrovnáváni,ale asi už nechce napsat jaké svinstvo si dohodli bankéři 29.3.2019 a ted prave to svinstvo pomalu vychazi najevo a to bude fakt zlo jak parnik!
   Napsal o tom tehdy web nabožensky laděný "Protioproud",ale nepřipojil modlitbu za naše duše,nebot tanec okolo toho právě maskován C 19 začina a proto si na to zvolite právě brzy to čisté zlo a mě za tu pravdu udělaji moji voliči NESMRTELNOU na škvarky !

  • Občane sice chtěji Svobodu a Přimou Demokracii SPD,ovšem bez Okamůry,která pohrda voliči,nechce je tak dlouho, až ho učinili jen

   táboroým řečnikem typu tetřev hlušec,který naslouchá jen sobê,dalšsi voliče prý nechtěl a tak dlouho mával dřevěným prý samurajským mečikem až to pohnojil tak daleko,že vygumoval ze svého programu nejdůležitějsi bod tj

   POŽADAVEK ZMĚNY SYSTEMU a STAL SE POPINDOSTNIKEM REžIMU ZLA!,

   Nebo to neni pravda ,co myslite vy prý TERMITISKA?

  • Jak se zdá,každý národ dostane ve volbách tu vládu,kterou si zaslouži!

   AA team SV pomáhal tomu Okamurovi a doporučoval mu na webu NR zařadit do jeho tzv "slabého programu" postuláty PNZ tedy Programu Národnich Zájmů občanů voličů a s nimi v diskuzi na webu Nová Republika bojovat za většinu ve Sněmovně a ziskat jimi co nejvice voličů.
   Je s podivem,že voliči nyni dále budou tleskat tomu,že je čeká green deal a to v situaci,kdy jsou okrádáni o dvě třetiny mezd,oproti sousedum,kteři sice válku prohráli,ale topi se v penězich svého SOCIALNIHO STATU,který moji drazi voliči tedy očividně NECHTÊJI a proto nikdy v ČR NEEXISTOVAL!
   Co se však stalo dává obraz o tom,že projekt SPD je projektem finančnim a ne politickým!
   Nyni s SPD programem nedostatečnosti chce dále samuraj mávat!
   Nová Republika se rovněž vyznamenala,piráti ji zlikvidovali skvělou versi webu a zkáza tam byla dokončena,když vše z předchozi verse tamniho webu,nejcenějši diskuzi pod články tam vymazali a web se tak zbavil opravdových pomocniků a co tam zbylo je nyni jen zdecimovaná hrstka chaotickych diskutujicich,kteři NR budou považovat za "vrbu",kde si budou hořce stěžovat aniz by tamni autory napadlo dát do placu jak té mizerii čelit!.
   Co však tam jejich samuraj odvážne vygumoval byl hlavni bod 10,požadavek změny systému, toho svého nyni už tedy naprosto nedostatečného prý programu a přes upozorňováni AA teamu SV,že s tim dosáhne s vyplazeným jazykem něco pod 10% se mu to opravdu podařilo!
   Tady je ukázka jak nyni bude jen táborovým řečnikem a prý ptákem zvaným tetřev hlušec,ktery ke své spokojenosti potřebuje ne voliče,ale zrcádlo!
   Tak si všichni voliči opět zacinkali kliči a zažiji tanečky o kterých se jim doposud ani nesnilo!

   Nebo nemám pravdu?

  • Zasadnim omylem občanů voličů je,že jejich budoucnost "vyléči"ODS a jeji podpindostnici a to přesto,že právě ona dopustila instalaci nejhorši sorty kapitalismu vycházejici z gangsterismu!d

   Metoda CHUCPE instalovaná GŘ TV ohlupila voliče natolik,že poskakovali radosti když celý Parlament odoperoval novou hrdinku PRAVDY členku Rady tv HANU a za jásotu nyni poraženého BABIŠE,který si podle tto metody nasmolil do vlastniho hnizda a bude jako bezkulecnik nyni rezikovat v opozici,kde se mu maji prý občané vysmivat,že dovolil to ohlupováni voličů GŘ TV tak dlouho az na to doplatil svou betonovou hlavou,kterou mu pomohla udržovat ještê KSČM a ČSSD přiemž neomarxiste těmto prý levicovým stranam dali polibek smrti,přesně podle scénaře metody CHUCPE,kdy se ukázali "menageři"těchto tupých stran jako by měli mezi ušima žaludy a včetně BABISE nyni mohou trénovat skoky do rakve a to je tak celé!
   Vidite tu sami mi drazi Termiti,že vám kdosi CENZUROU vyoperoval kusadla a nyni budete trpět a stěžovat si MARNÊ nebot intelektuálům chybi koule!
   Nikdo z nich nemá dostatek odvahy pomoci nebohému národu sloužicich kapitalismu bez přivlastku a budou dále pošlapvat návrh instalovat SOLIDÁRNI STAT v domněni,že POLICEJNI STAT už odhlasovaný prdlamentem je neposadi do basy za totalni blbost!
   Tak co nemám pravdu Termiti?

   • Jan Kowak napsal:

    Termiti NATO to.. kálej Ančo https://youtu.be/VojA1AkD-Qk .lak na placatej kámen.
    Těrazky ssom bol cez weekend w Carawanu u Beroun.ky z Chlíbkem & z Helčou ta-ky a Helča řika-la , že..

    Ss s náma juž TO newyhra-je...

    ww wi-ce na Terminálu .net !
    R
    pes : Ančo - I lowe ju..

    Michala

    • Termitišek II. napsal:

     Aba °° Gréta °° Roxete = tři *** termiti *** legendárn-í Šwé_di ! Termiti Teš kwindění na JW.ORG a VK Eronetu aenews - politico, kafe zautomatu, a leží asi wolná štangle salámosu, segra France Kafky, gtomu harmonika PhDr. Bartoše - Piráti tom-bola

     termiti undrground - music rebel veget army
     https://www.youtube.com/watch?v=loZznzYaOQ8

 2. Pozorovatelka napsal:

  Před časem jsem jsem narazila na starší článek, jehož titulek je k tématu velmi výstižný:
  "Konec Aeronetu v Čechách aneb čučka sem čučka tam"
  https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1075/konec-aeronetu-v-%C4%8Dech%C3%A1ch-aneb-%C4%8Du%C4%8Dka-sem-%C4%8Du%C4%8Dka-tam

  Akademici si tam vzali na paškál i mě, to ale nic nemění na tom, že Aeronet už dlouho považuji jen za dojmologický web jednoho muže, kde se na fakta a serióznost kašle, hlavní je udělat dojem a vyvolat emoce. To vše bombasticky a s pořádnou dávkou strašení, což je cesta, jak se stát vůdcem (guru) pro slepé a nekritické davy - "Víme první", "Pouze u nás najdete správné informace" a vrchol, který tam zrovna razí u nápisue pro zasílání příspěvků "Konceptuální analýzy bez obalu jen u nás!" Po dlouhé době jsem tam klikla a "konceptuální analýzy", tak to mi fakt stačilo...

  S Aeronetem jsem se dostala do konfliktu poté, co se pan VK vrátil z USA, kde se setkal se S. Bannonem a začal na něj pět ódy, dokonce v jeho případě židovství obhajoval, spory gradovaly, když mě tam označovali za židovku, ale také tím, že žádný kritický názor už tam neměl prostor (např. zabanovaný zdejší Jéňa, ale i mnozí jiní) a moje komentáře vycházely kráceny anebo vůbec ne, až jsem nakonec odešla. A to až jako poslední poté, co všichni, kteří pro Aeronet kdysi psali, to dávno vzdali.

  Svůj "konceptuální přehled" za mě pan VK ukázal nejen tím, jak plantal pojem globalizace (a očividně podle článku, na který autorka reaguje, dosud plantá),ale také takovými články, jako "Zachraň se kdo můžeš, bude válka s Koreou" či "Američané vtrhnou do Venezuely", áách jo...tak to je konceptuální přehled jako blázen... Ale ok, jeho cesta a kdo chce, ať bere.

  PS1: Paradoxem je, že akademici z levanetu, na jejichž článek jsem dala odkaz v úvodu, se chovají téměř podobně (mě i Jéňu vykopali úplně stejně), což ale ve výsledku nevadí, protože zdejší prostor je za mě naprosto vyhovující i pro typy ala "Sám voják v poli" - a tedy pro jakýkoliv názor, přeloženo: NEJSOU to stránky názorů jednoho muže.

  PS2: S argumenty, které mají vyvrátit tvrzení Aeronetu, při vší úctě nesouhlasím.

  • jop napsal:

   aj ty často s argumentami si mimo mísu. Ale aj máš dobre rozvinuté logické úvahy. Takže nepokladaj samu seba za majstra sveta. Ale keď tam na teba hrubo a urážlivo útočili, tak som bol na tvojej strane. Nie kvôli argumentom, ale kvôli tomu, že si rovnaký diskutér ako ostatní.
   Aj mňa mažú na AE, príspevky mi neprejdú, a vždy vyjdú s veľkým oneskorením. Som na čiernej listine, admin zjavne osobne všetko z mojej IP číta a potom rozhodne, či pustí alebo nie.
   Takže nestrácaj mentálnu energiu na diskusiu v AE.
   Ja osobne ťa tiež pokladám za zaujatú, niektoré tvoje príspevky sa nedajú čítať, väčšina príspevkov je argumentačne vypracovaná.
   Nepovedal som, že s tebou nesúhlasím, ale si zaujatá nekriticky v prospech Židov. Takže si pre mnohých diskusný nepriateľ.
   Aj ty kvôli svojej zaujatosti sa ľahko mýliš, alebo vedome manipuluješ a nepriznávaš iných ich argumenty. Ani oni tebe.
   Takže sa nediv.
   AE je samozrejme marketingová akcia jedného človeka, ktorý asi mieni nastúpiť do politiky. Ale má podporu nejakej informačnej služby.
   Pjakin je hlásna ideologická trúba proputinskej organizácie, má informácie z analytického oddelenia ruských tajných služieb.
   VK je niečo podobné. Niekto za ním stojí, informačne ho podporuje a pripravuje. Asi k nástupu do politiky. Ďalšia riadená polofake alternatíva s nejasným pozadím.

   • Pozorovatelka napsal:

    @ale si zaujatá nekriticky v prospech Židov.

    To je věc názoru, za sebe ale zas můžu jen zopakovat to, o čem už jsem napsala tolik, že shrnutě řeknu jen jedno - mě nejde o "prospěch Židů", mě jde o to, čemu se říká procesy.

    A k tomu mám zásadní otázku: Čím začala 2.SV, kde hlavním cílem bylo tažení na Rusko? Odpověď není třeba dlouho hledat - začala tažením proti židům. A pokračovala tažením proti tzv. židobolševismu, ve skutečnosti ale šlo o likvidaci východních židů jakožto předstupně likvidace slovanů/Rusů především. A historie se opakuje a antisemitismus/tažení na Rusko je opět aktuální (a Aeronet je v tom v Česku nb.1)

    Dále: Hitler si za spojence vzal bohatého jeruzalémského muslimského muftího Al-Husajního, který měl heslo "Vyhlašuji tímto Svatou válku, moji muslimští bratři! Vražděte Židy! Všechny zlikvidujte!” Dnes už nemusí Německo chodit za muslimy, protože samo je islámské, přesto se historie opakuje, jen o vyšší level v tom, že účelem je opět tažení na slovany/Rusko.

    Ale pojďme dál. Jak už všichni vidí zcela zjevně, na celém světě je zaváděn marxismus. A byť poupravený na neomarxismus (kulturní revoluce) a zaváděný na celém světě, stále jde Rusko, které jej odmítá stejně, jako odmítlo marxismus. A tady je místo pro další citaci:

    „Emancipace od čachru a od peněz, tedy od praktického, reálného židovství by byla sebeemancipací naší doby. Židé usilují o světovládu prostřednictvím peněz: Jaký je židův světský kult? Čachr. Jaký je jeho pozemský bůh? Peníze… Jaký je světský základ židovství? Praktická potřeba, zištnost… Směnka je židův skutečný bůh. Jeho bůh je jen ilusorní směnka.“
    a ještě jedna citace
    ” …gój sice kapitalismus stvořil, ale žid zdokonalil jeho tržní potenciál. Stručně řečeno: bez žida by kapitalismus vypadal naprosto odlišně. Gój jej musel stvořit, neboť žid sám od sebe nedokáže přijít s žádným novým světem, ale žid proměnil kapitalismus na zcela materialistický, na peníze zaměřený systém, usilující o zisk za každou cenu”.
    A kdo je autorem těch slov? Světe div se, je to žid (!) Karel Marx!

    A teď další citace:
    "Otázka : “Závěrem lze říci, že ve věku globalizace upozorňujete na konec této mnohosvětové ekonomické role židů: už je nepotřebujeme?”
    Odpověď:“Hlavní rolí židů po tři tisíce let byla role kočovníků. Když se však s globalizací všichni stanou kočovnými, tito kočovníci již nejsou potřeba!”
    Autorem těchto slov je žid J. Attali, jeden z nejvlivnějších mužů planety, jinak dlouholetý vodič francouzských prezidentů, který ve Francii stojí na straně muslimů a současně je obhájcem marxismu
    https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/DpiFDHXXgAAkCEA.jpg

    Marx byl žid, Attali je žid, oba přitom jsou proti židům. K tomu můžeme doplnit, že i Hitler byl žid a co nám z toho celkově vychází? Že největší židobijci jsou vždy mezi židy (a tady nezapomeňme hlavně na Rothschilldy!)

    K tomu by pozornosti nemělo uniknout, že i žid H. Kissinger židy označil za lidský odpad a dávno tomu predikoval, že Izrael přestane existovat (na tom dosud ve velkém pracuje Británie přes Katar a přes Hamás a Hizballah).

    Možná už velmi konspiračně by šlo ještě doplnit odkaz na A. Pikea a jeho predikci o tom, o čem bude 3. světová válka, cituji:
    "Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus
    vzájemně zničily." Což ladí, protože vrcholem globalizace má být ž Indie, resp. indický pyramidový kastovní systém.

    Ale to by bylo na další a další dlouhé psaní, do kterého se mi už nechce, myslím, že kromě článků na AEN jsem to dost obšírně popsala ve dvou částech zde:
    https://naseveru.org/2019/12/20/svata-valka-zide-izrael-biblicka-kultura-a-krvave-uplnky-druha-cast/

    A závěrem už jen zcela polopatická věta: Když Putin vstoupil do Sýrie se slovy "Jestli draka neizbežna, nado biť pervým", zcela jistě to neznamenalo, že pro zájmy globalistů zničí Izrael ve prospěch Íránu. Zničení Izraele by mu totiž židé, žijící v Rusku, nikdy neodpustili. A on nechce udělat sejnou chybu, jako Stalin. Že jeho politika přináší ovoce, o tom nejlépe svědčí obrat Kolomojského: "Západ ať si nachystá pampersky, protože z ruských tanků se opět po.ere"

    PS: Na Ukrajině je žid, který školí banderovce, jak zabíjet židy, jmenuje se Chodos. A VK, to je taková obdoba toho Chodose. K tomu za sebe znova opakuji: nejsem nekritická ve prospěch židů, já jsem jen velmi kritická k informacím, protože ze všeho nejvíce mě zajímají procesy (dění a účel).

    Mohla bych přidat spoustu dalších odkazů pro potvrzení svých argumentů (svého pohledu), ale to by se mi sem nejen nevešlo, ale také si stále více myslím, že je to marnost, marnost.

    • Pozorovatelka napsal:

     Aktualita:
     "Šestnáctiletého Syřana, který se chystal vyhodit do vzduchu synagogu v německém Hagenu, řídil na sklonku srpna instruktor a odborník Islámského státu na výbušniny vystupující pod bojovou přezdívkou Abú Harb."
     https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/syrskeho-mladika-ktery-chtel-odpalit-synagogu-navadel-expert-z-is-40373685

     Zajímavá je i diskuse, ze které vybírám tento názor:
     "Luděk Peleška
     Luděk Peleška
     Před 2 hodinami
     Když oni popletenci sedmiteční neví, že o i musí. Aneb jak říká Korán: “ najdeš li za kamenem Žida, zabij ho!” “ Najdeš li za kamenem křesťana, zabij ho!” Je to prosté. Taky se můžou vykoupit platbami, ale to, jak je vidět nefunguje. A největší odpor nemají k židům a křesťanům, ale k nevěřícím!"

     Všechno jede v duchu výzvy Hitlerova spojence Al-Husajního: "Vyhlašuji tímto Svatou válku, moji muslimští bratři! Vražděte Židy! Všechny zlikvidujte!", jen s tím rozdílem, že dnes už Německo nemusí za muslimy, protože je má doma (a Evropa od Švédska až po jih). Jestli si někdo myslí, že ke křesťanům bude islám přátelský, tak ať si tomu věří, můj názor ale je, že každý antisemitismus (na jehož vlně tak hojně jede Aeronet), je nahrávkou islámu - tzn. globalistům (jak řekl Marx, kapitalismus nelze zlikvidovat bez likvidace židů a křesťanů/biblické kultury).

     Závěrečný armagedon přitom má proběhnout mezi Izraelem a Íránem (mezi Biblí a Koránem), v současnosti se ale velmi pracuje na tom, aby Izrael zlikvidovalo Rusko (kolik těch provokací už proběhlo?) a aby se Írán/islám poté chopil své vlády bez boje.

     A protože Putin není děbil, tak dělá vše pro udržení Izraele a tedy 1) proti finálnímu holokaustu a 2) proti dopadu finálního holokaustu na Rusko (a Ukrajinu). Pjakin to popsal mnohokrát a malá ukázka je např. tato:

     "Jen Rusko jim brání v realizaci tohoto scénáře. A židé jsou stejně jako dříve nástrojem řízení globálního významu Globálního prediktoru. Aby si toho lidé méně všímali, protože už i tak byl příliš zviditelněn, tak se na celém světě vykřikuje: „židé, židé, za všechno mohou židé….“. Existují antisemitské kruhy, které jsou speciálně finančně přiživované, aby to vykřikovaly."
     https://aliancenarodnichsil.cz/vyklad-v-v-pjakina-na-tema-globalizace-globalniho-prediktoru-a-postaveni-ruska-2-dil/

     Jó, nejlepší opozice je vždy naše opozice (viz Aeronet) a davy opět jednou jsou přesně tam, kde je globalisté chtějí mít...

     A pro úplnost - Sion/Zion nejsou pouze židé, je to i islám (viz mešita Al-aksá v Jeruzalémě na hoře Sion). Přeloženo: ať židé a křesťané či muslimové, pořád jde o babylonského Abraháma, otce všech tří (!) náboženství. Ještě jinak - globalistům je jedno, jestli v Jeruzalémě vítězí šalom nebo salam (salam alejkum), pro ně je důležité, že kdo ovládne Jerusalém (původní název Ur-u-salem), ten ovládne svět. A právě dochází ke střídání stráží, ovšem s tím, že v závěrečném armagedonu se mají navzájem zničit všechna ta tři Abrahámova náboženství (západní - monoteistická), aby k moci dostala náboženství východní (indo-íránská ala New age, Baha´i či scientologie)

 3. Majka z Gurunu napsal:

  Aeronet je ve skutečnosti Agronet . . . gdyby to nazvali Agronet
  tak každej by věděl vodku ť vítr fouká:nebo Agrofert.net
  Pak je eště termitiste.net
  no Rockefeleři a Hitler jedna ruka
  dnes N a Termitišti hrajem hymnu SSSR a Kalinku *

  • Jan Kowak napsal:

   A wíte co je nowý-ho ROBOTI ??
   Newíte - bo nečtete termit .net !

   .. keby stě ho číta-ly ( sste mrtwý ) .jak polowina Kaťáků tag by
   Sste bli-ly konceptuálně gramot-ný .jak .lak anebo já..

   Reptiliani w.r.

   • Kovaku,termiti jsou muj vzor.Jsem totiž autorka prvnich 4 postulatů PNZ tj programu Narodnich zajmů

    tak to bratře Kowaku i tam můžeme roztočit.Dala jsem přes sveho mentora avizo té Švycarske demokracii,že ji team AA SV může pomoci,ale ukazuje se že to jsou taky "zastupci"co voluiče nechtěji a nikdo z nich se tafdy na lidovém webu nechce objevit.
    Asi si vystači prý sami či co!
    Maji plán!Chtěji instalovat SWISS Ústavu a to tak,že by LID jako dva roky tu Ustavu studoval a snad ji i odsouhlašoval a to by pry bez pohnuti měl sežrat Parlament plný piratskycj zločincu,komunistu ve vedeni,kteři maji jedinou starost jak prohrat volby a prodat poté jměni KSČM a s pytlem penez utéci prý pěstovat banany na jiné plantáže,když tagdy byli vycinkani.
    AA team SV chtěl navaawzat spojeni s poslednim MARXISTOU Skalou,ale krajsky vybor Prahy to nepovolili.
    Novinek je vice,ale musim utikat do práce a taky mě čeká cenzura.
    Termiti se svym Sociálnim staatem se mi libi mam i vylepšeni a sice SOLIDARNI STAT!
    No jsem docela zvědava,jak si s tim parlamentem poradi sami SWISS DEMOLKRATI,když ten dal ovčanům 32 let trvajici embargo na zakon o referendu,což prý jakoby ti SWISS DEMOKRATI zasklili,nevidi to a nami občany tu asi pohrdaji a Společnost voličů,SV ktera může dosahnout až 8 395 132 dušiek je pro ně vzduch!

 4. Jéňa napsal:

  @ "Konec Aeronetu v Čechách aneb čučka sem čučka tam"

  :-o

  „Ještě, ještě, ještě!“

  https://youtu.be/aaph6AGKor0?t=399

  Vlaky přece mají řád a smysl
  Měla by je mít i tvoje mysl
  . . .

  Ale to už je jiný příběh... https://www.youtube.com/watch?v=vkdMc1XEp1M&t=2s
  - - -

  Informace = info (tak jak tak)
  :-)

  http://www.nwoo.org/2021/09/18/patrime-na-zapad/#comment-2195203

 5. Jan Kowak napsal:

  Tež podzimní ARMY mjůzik pp pozdrawu-je Annu Husitu.. KRTa je -li -
  Tu tu & je-ho Autičko ( Camper 4 wheele ) https://youtu.be/QyEvsWx73eQ T3..

  Da-le ww wďa-ka panu johnu Phánu.bo-hu Pitralonowý.. ZATO , že
  .lak ww wonim : p

  Micha Lea

 6. Pozorovatelka napsal:

  @Odpověď: "Hlavní rolí židů PO TŘI TISÍCE LET (!) byla role kočovníků. Když se však s globalizací všichni stanou kočovnými, tito kočovníci již nejsou potřeba!”

  Tady si dovolím přidat odkaz na bitvu u Kadeše
  https://aeronet.cz/news/bitva-u-kadese-po-trech-tisiciletich-aneb-rusky-koncert-v-syrii-a-finale-kdo-s-koho/

  A když už, tak ještě odkaz na Katar (Británii) a antiizraelskou OSN
  https://aeronet.cz/news/izrael-ve-valce-s-globalisty-globaliste-vs-judaismus-katar-hamas-hizballah-a-hlasovani-v-osn-proti-izraeli-macron-euroasijske-kridlo-gp/

  A pro úplnost ještě odkaz na článek, který obšírně vyšel i na zdejších stránkách a ze kterého jsem výše i citovala:
  http://www.nwoo.org/2013/01/04/jak-byly-naplanovany-tri-svetove-valky-aby-pomohly-nastoleni-noveho-svetoveho-radu/

  Ale kdo chce, ať jede spolu s Aeronetem na vlně antisemitismu (a to bez ohledu na to, co si dovolím znova zdůraznit - že totiž největšími židobijci jsou vždy židé, jen zřejmě s tím rozdílem, že jde o ty "nejvyvolenejší")

 7. .lak napsal:

  Z ae :-) mazalů
  To je asi o přebírání not a ztotožňujete se s hejbly záměrů což tedy podle mne nekriticky dělá i organický akismet mechanického. Jste v možná v zajetí vyslovovaných přání mocných nemocných a autority se zápřahem či tokem a proudem kýžených směrů a zdá se že tak plavete. Cestou nejmešího odporu? Nikoliv svébytně a jak volkové na pokyny, soráč.
  https://www.youtube.com/watch?v=AMOVsU8H6mw
  0OdpovězUpravZář 30, 2021 2:08

  Vedoucí kolotoče
  Posunout dál se nejde. Svět je na konci a další posun znamená jen konec a transformaci civilizace bez nás. Téma Total Control tu zůstane jako hlavní téma bohužel hodně dlouho, jenom málo lidí to je nyní schopno vidět, ale volby v Německu byly tak nepodstatné, že i to včerejší Babišovo točení Orbánem v Ústí mělo větší dopad na globální procesy než Merkelová a ten guláš, který zůstal po volbách do Reichstagu. Dnes globalisté už zahájili naši likvidaci, zabíjejí nás i naše děti. A veřejnost s tím souhlasí, nechá se likvidovat. Matrix, kóje, modrá pilule, baterky a potom vypuštění do odpadu. Není prostor na nepodstatnosti, je důležité psát o tom, co ovlivňuje a ohrožuje naše životy. V minulosti se dalo psát v teoretických rovinách, dnes se píše naživo o věcech, které se označovaly před lety za konspirace a dnes je z toho totalitní realita.

  Tenhle svět není pro starý, ani pro staré články. AEN reaguje na stav společnosti a o hlavních tématech společnosti píšeme. Na nepodstatnosti není čas, ani proto nepíšu o německých, ani o českých volbách. Obojí neobsahuje žádné konceptuální podstatnosti, protože to hlavní se rozhoduje jinde a hlavně ve velkém předstihu. Lisabonská smlouva, Istanbulská úmluva, Arabské jaro, Marakéšská deklarace, Aachenská smlouva, Brexit, natrůnvzetí Donalda Trumpa a COVID-19 operace následovaná Total Control programem. To jsou hlavní koncepty za posledních 20 let a pouze AEN je plně a konceptuálně pokrývá. Na jiná témata nemám čas a sil, to bych se musel zduplikovat a naklonovat. Berlín rovná se Moskva. A Praha rovná se Jeruzalém. To je jediné, co potřebujete vědět o německých a českých volbách, abyste věděl, co se po volbách dá očekávat. Žádné změny.

  8OdpovězZář 30, 2021 0:31

  Tady mi to s komentářem asi mazalů "big brothers kamsi ulétlo.

  Ale k těm žádným změnám podotknu, opravdu? :-(

  Možná se zvědavci objeví víc, půlka vypadla z mezipaměti při editaci.

 8. Definitiva napsal:

  AE som začal čítať kvôli Vašim príspevkom, keď na Vás vk kydal, tak som mu napísal, že pravda je na Vašej strane. S Vašim názorom na AE aj levanet plne súhlasím. Na Slovensku niet média, ktoré by nemazalo moje príspevky, včítane alternatívy. Slovensko je jedna svetová katastrofa, je to posledné dejstvo likvidácie Svätoplukovej ríše, ktorej sa pokrytecky klaňali aj pápeži.

  Dnes píšem na AE, viem, že ma vymažú, ale ja to píšem už pre VK, nech si to ten duchovný minimalista aspoň prečíta. Ale dneškom končím aj s AE, je to strata času a ja ako dôchodca toho času naozaj nemám nazvyš.

  VK nehorázne drístal, keď obhajoval konzumáciu mäsa /čakal som, že začne obhajovať aj alkohol a cigarety/ a tvrdo odsúdil vegetariánstvo, že vraj to spôsobuje degeneráciu ducha. Pritom opak je vedecky dokázanou pravdou /Campbel, Čínska štúdia/, vegetariáni a makrobiotici sa dožívajú 90 - 100 rokov pri plnej duchovnej aj fyzickej sile, bez lekárov a liekov. Bol som na zomretie a dnes mám cieľ aspoň tých sto aktívnych rokov. Strava lieči v každom veku.

  Ďalší dríst VK je, že má korona poradcu, doktora a napriek vedeckým štúdiám, ktoré potvrdzujú neexistenciu vírusov, a nemožnosť nakaziť vírusom, či baktériou zdravého človeka, s následným logickým zneplatnením "vedy" o nákazách, imunológii a vakcínach, VK splieta piate cez deviate o vírusoch, nákazách, imunite, neúčinnosti vakcín a do toho vnesie totálny chaos biologickými zbraňami. Ani sám sa z toho nevyzná. Na celom korona cirkuse je pravda iba jedna, tou sú mRNA biologické zbrane a depopulácia a z toho faktu vyplýva aj nefunkčnosť vakcín, imunity, klinické príznaky... všetko to má vedecky doloženú náväznosť. Netreba byť doktor, aby človek zistil nefunkčnosť vakcín do doby ich zavedenia /vyše 100 rokov farmaceutického podvodu/. Organizmus odmieta reagovať tvorbou protilátok na antigén vo vakcíne, je to vyhodnotené ako málo nebezpečné, nestojí to za reč, preto do vakcíny "vedci" pridávajú jedy a tie organizmus vyhodnotí ako nebezpečné, reaguje zápalom a tvorbou obranných látok, globulínov, ktoré sa nerovnajú špecifickým protilátkam, tie neexistujú a neboli dodnes nájdené. "Vakcína" bez jedov je pre telo nezaujímavá, teda nie je zdravotným nebezpečenstvom.
  VK ide presne podľa želania svetovlády, živí v ľuďoch strach z vírusov, choroby, smrti, klame ich vakcínou, protilátkami... je to primitívna podlosť, neverím, žeby VK nevedel, čo robí, jeho ego je choré.
  Aj ja som študoval klamstvá, ale hľadám pravdu a v mene pravdy nie hanbou priznať si omyl zámerne a programovo spôsobený zlovládou sveta.. Viac na resetheus.org.

  Mrzí ma, že hľadači pravdy sú samotári a nemajú vytvorený jednotný front proti zlu. Lastovičkou je resetheus, ale je to vedecká platforma s úzkym záberom.

  • Pozorovatelka napsal:

   @ Definitiva
   Jednu z vrcholných ukázek svého "konceptuálního přehledu" VK předvedl v tomto článku:
   https://aeronet.cz/news/svet-je-na-pocatku-konce-globalizace-projekt-jednotneho-rizeni-sveta-selhal-ceka-nas-navrat-ke-kolonialismu-v-cem-se-pjakin-mylil-a-proc-je-trump-zachrancem-zapadniho-sveta/
   Tam dokonce oslavoval Brexit jakožto vítězství nad globalizací...

   Od té doby na téma globalizace předvedl tolik teorií ("konceptuálních analýz"), že ani čert by se v tom nevyznal, z čehož zase čerti brali mě. Obzvláště když jsem si občas poslechla Svobodné rádio nebo Svobodný vysílač (dnes už to dávno nedělám, nejsem masochista),kde pokaždé platilo "Odvolávám, co jsem řekl a říkám, co jsem odvolal, resp. říkám něco úplně jiného". O kradení cizích myšlenek (velmi často mých), nemluvě, které ovšem ale vždy překroutil do úplných nesmyslů - no, škoda mluvit o tom "konceptuálním přehledu", který nabízí pouze Aeronet...! Nejvíce to bylo zjevné, když dostal dotaz a kde odpovědí byla klasika : "Na to nemáme čas", přitom ale dlouze hovořil o něčem úplně jiném, než o čem byl dotaz, čímž dotazované téma zcela obešel. Pochybuji, že se v tom něco změnilo a stačí mi k tomu projít vždy ty bombastické titulky, co vídávám na zdejších stránkách - ego až na půdu ala Já, já, já jsem nejlepší! Že kritika, či alespoň polemika, jsou nepřípustné, na to už přišli mnozí a když srovnám diskuse z doby, kdy AEN vznikl a ty pozdější, tak je to vyselektované jen na "Kdo není s námi (se mnou), ten je proti nám (proti mě). No, škoda mluvit - a jak píšu výše, kdo chce, ať bere...

   Vám děkuji za pozornost mým článkům, ale ještě chci dodat takovou malou perličku. Občas kupuji produkty na čistě přírodní bázi od firmy Diochi. A právě jsem tam narazila na toto sdělení:

   "Pokud u bylinek a silic nejsou uvedená zdravotní tvrzení, pak nám EU nedovoluje psát jejich účinky. Dohledejte na internetu.

   Dle současné legislativy EU u bylinek a bylinných produktů nesmíme uvádět podrobnější informace, které by v nás mohly vzbudit dojem zdravotního nebo léčebného účinku bylin – byť se ony bylinky používají stovky let a pomohly miliónům lidí. Nesmíme již uvádět ani vědeckými výzkumy prokázané účinky bylin, pokud se nejedná o farmaceutickou firmou registrovaný lék."
   https://www.zdravoteka.cz/LIPODESTRON-kapsle-d3.htm#detail-anchor-description

 9. Jane K. napsal:

  Pozorovatelko a ostatní, nemyslím si, že je dobrá zaujatost proti Židům a proti nikomu a ničemu jiném. Ale stejně tak nesouhlasím s přeháněním na opačnou stranu. Každý případ musí být brán sám na svých. Na příklad ti Židé, kteří vidí věci správně, tak jak opravdu jsou, bez zaujatosti a dovedou přiznat i vlastní chybu, to jsou nesmírně cenní lidé. Proto i my bychom se měli snažit vidět všecko správně, bez zaujatosti a tak, jak to je. Jsou dvě skupiny Židů: jedni jsou tak zvaní Zionisté a k těm patří i velké množství křesťanů, kterých je možná víc, než Židů samotných. A pak jsou obyčejní Židé, prostí lidé. Tito dělají jednu chybu, že věří Zionistům a mají za to, že jsou to stejné co oni. Jenže Zionisté si myslí pravý opak a kvůli své nadřazenosti zkouší tyto prosté lidi zničit. Píšu "prosté" z nedostatku jiného výrazu. Taky by se dalo napsat "chudí příbuzní." Podívejte se na dnešní Israel, jak Zionisté zkoušejí všecky své "chudé příbuzné" zničit smrtícím očkováním. V poslední době je ještě jeden podstatný trend, o kterém vám v TV neřeknou a to je přestupování Židů na křesťanství. To je velmi rozšířeno a podněty pro to jsou velmi zajímavé. Takže bych řekla, neměli bychom kazit těm dobrým z nich jejich snahu, aby se přidali k nám tím, že proti nim budeme zaujatí.

  • proud napsal:

   jiste,hazet vsechny do jednoho pytle je obecne pitomost. Nicmene se zidama je to jeste mnohem komplikovanejsi,je jich vic "druhu" a to i u stejny odnoze viry.Takze nadavat obecne na zidy je skutecne blbost,nejhorsi je siozid,ale je jich vic podobnejch,napriklad ti ortodoxni..........ale i mezi ostatnima hodne zalezi z ceho kobkretne cerpaji,talmud?Ktera jeho cast,nebo tora? atd.Nedivim se proto ze je nemame radi,jen taky tvrdim,ze je potreba rozlisovat.

 10. Jane K. napsal:

  Co se týče Hitlera, že napadl Rusko, to nemělo s Židy nic společného. Stalin totiž plánoval útok na Evropu a měl už nastavena vojska podél rumunských hranic, kde chtěl předně zabrat olejářský průmysl, který zásoboval Hitlera. Stalin ve skutečnosti porušil smlouvu s Hitlerem o neútočení - napřed mu dodával vojenský materiál, který Hitler nemohl kvůli embargu získat a pak na něho zkoušel zrádně zaútočit. Hitler proti Židům nebyl zaujat tak, jak se píše a taky je neplynoval. Naopak, měl úmluvu se Zionisty, že je bude posílat do Israele, který tito zkoušeli zalidnit svými lidmi. Vozil je tam na lodích a ta první, která vyplula, plula pod hákovým křížem a měla kutého SS kapitána. Na loď je vozil i v limuzínách a jejich majetek převáděl prostřednictvím určité banky a za to mu Israel dodával válečný materiál a finance, což nemohl kvůli embargu získat. (Mike S. King) To se samozřejmě málokde dovíte, protože ta snaha udělat z Hitlera totálního padoucha je větší než pravda. Proč? Přečtěte si Rakovského protokoly, tam o tom píšou. Tím se ovšem v žádném směru nezastávám Hitlera. Pouze popisuji tu část historie, která je nám zkreslována.

  To, co je v článku psáno o Aeronetu je spíš záminka pro článek sám. Doufám, že jste si povšimli hlavního námětu, což jsou velké geopolitické změny a jejich zastírání historiky a medii.

  • proud napsal:

   Ale melo,vsechno jde pres siozida k sionistovi a pak dal........Ovsem je fakt ze sam Hitler byl po tatovi siozidem a ne jen tak ledajakym,a ze posilal zidy i s majetkem do Izraele je pravda,to jelo uz pred valkou.Co se zidu tejka a cisel o zabitejch(ne zplynovanejch,to je pitomost)ve valce,je dalsi pitomost,kde by se vzalo nejakejch 6 milionu,i dva jsou prilis,klonil bych se tak cirka k x-set tisicum..........Nakonec sam Stalin byl zid,ale v prvni rade vlastenec.Zidovstvi je vira,vlastenectvi je neco uplne jinyho.

   • Pozorovatelka napsal:

    Ani vám nevadí, že v době Hitlera žádný Izrael neexistoval?

    Ale pojďme dál:
    @Zidovstvi je vira,vlastenectvi je neco uplne jinyho.

    Pjakin říká, že židovství je sekta, resp. ideologie - například čas asi 8 minut od 26:50 zde
    https://www.youtube.com/watch?v=tzFVEuZibes

    Protože však Putin není děbil, tak neskočil na žádnou z provokací, aby spustil válku proti Izraeli, resp. aby zlikvidoval Izrael ve prospěch Íránu tak, jak si přejí globalisté a dovolil tak vítězství Koránu/islámu nad Biblí/židokřesťanstvím. A nejde mi v tom o vítězství Bible, ale o to, aby s vaničkou nebylo vylito i dítě...

    • proud napsal:

     Ne,skutecne nevadi,protoze misto tapetovani volovinama si radeji shanim informace a vim,ze republika neni sklenice limonady co se naleje a je! Republika existuje dlouho pred zalozenim,obzvlast ta umela kterou zaklada GP,vyhlasuje se az kdyz uz je co vyhlasovat!

    • proud napsal:

     GP neni cisnik,pracuje v horizontech generaci,ne jen jedny...........Takovej "izrael" pro nej vlastne byl spis takova "rychlovka" hotova mnohem driv nez se oficialne vyhlasila...........kapisto?:-))))))))))))))

  • Pozorovatelka napsal:

   @ Naopak, měl úmluvu se Zionisty, že je bude posílat do Israele, který tito zkoušeli zalidnit svými lidmi.

   Začalo to v roce 1935, loď se jmenovala Tel Aviv a na území Palestiny (Izrael tehdy ještě neexistoval) vyvážela pouze německé bohaté židy. Vznikla k tomu i pamětní medaile
   https://pbs.twimg.com/media/DlRo-QCWsAEGGZ0?format=jpg&name=900x900

   Šlo o německo-sionistickou spolupráci, která umožnila desetitisícům německých Židů migraci do Palestiny i s jejich bohatstvím. Dohoda je známá jako Ha’avara (hebrejský výraz pro „přesun“) a byla uzavřena už v roce 1933 mezi Německem a Světovou sionistickou organizací.

   Do Palestiny se tak přesunulo asi 60 tisíc německých Židů, cca desetina židovské populace v Německu z roku 1933, pokud jde o kapitál, tak přes německé židy bylo na území Palestiny převedeno asi 40 milionů dolarů, velkou část přitom financovala Říšská banka.

   V té době se už ale velmi dobře vědělo, že na území Palestiny má vzniknout stát Izrael tak, jak to už v roce 1897 předpověděl T. Herzl:
   "První sionistický kongres svolal Theodor Herzl do švýcarské Basileje na 29. srpna 1897. Probíhal celkem tři dny a Theodor Herzl jej financoval z finančních prostředků své manželky, která se od něj poté po čase odstěhovala. Výsledkem tohoto kongresu bylo mimo jiné i založení Světové sionistické organizace. Byly založeny finanční instituce jako např. Židovský národní fond, který za peníze ze sbírek vykupoval půdu v Palestině.

   Dne 3. září 1897 si zapsal do svého deníku: "Shrnu-li kongres jedním slovem, založil jsem v Basileji židovský stát. Kdybych to dnes řekl nahlas, všichni by se mi vysmáli. Snad za pět let, každopádně za padesát, to ale každý pochopí." Přesně o padesát let později, roku 1947, rozhodlo Valné shromáždění OSN o založení židovského státu v Palestině - Izraele."
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

   Opticky vzato lze říct, že nikdo pro židy neudělal více, než právě Hitler, jenže... Jenže on ve skutečnosti nepoložil základy pro vznik samostatného státu pro židy, on totiž "pouze" převedl německé bohaté židy pod kontrolu Británie! (Palestina byla od konce 1.VV mandátním územím Británie). A jakou blízkovýchodní pobočkou se následně Izrael stal pro Británii, netřeba dodávat. Jaký význam mělo/má mít vytvoření židovského státu v arabském obložení, to by bylo na další téma.

   Ale hlavně - východoevropských židů se možnost přesunu na území Palestiny netýkala! A např. jedním z prvních cílů Hitlerova tažení na Rusko byl ukrajinský Kamenec Podolský
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_Kamenci_Podolsk%C3%A9m

   Hitler prostě byl slouha. Ale hlavně nezapomeňme na Marxe: "Slované a židé jsou stejná verbež". Přeloženo: Co je nachystáno na židy, je nachystáno i na slovany. A to je to, o co mi jde.

   • Pozorovatelka napsal:

    @Naopak, měl úmluvu se Zionisty, že je bude posílat do Israele, který tito zkoušeli zalidnit svými lidmi.

    Tuto větu považuji ve Vašem komentáři za natolik chybnou a zavádějící, že mi nedá nedodat, že snad každý ví, že Izrael vznikl až jako důsledek 2.VV, resp. že existuje až od 14.května 1948, tzn. od doby, kdy Hitler už dávno nebyl.

    A říkám to proto, že to jsou takové maličkosti/"maličkosti", vůči jakým jsem pak v přijímání informací velmi kritická v tom smyslu, že o přehledu autora mám pochybnosti.

    • jop napsal:

     Aj Hitler a Rusko boli pripravované k vojne proti sebe už či ešte pred vznikom Ruska v 1917. Plány na vytvorenie Ruska boli plánované Rothschildami a týmito rodmi možno už v roku 1870-1880.
     Aj druhá svetová bola naplánovaná možno ešte pred začiatkom prvej svetovej.
     Al Izrael bol naplánovaný 50 rokov predtým, ako oficiálne vznikol.
     Hitler bol iba vykonávateľ cudzích plánov.
     že mi nedá nedodat, že snad každý ví, že Izrael vznikl až jako důsledek 2.VV, resp. že existuje až od 14.května 1948, tzn. od doby, kdy Hitler už dávno nebyl.
     toto tvoje tvrdenie je lož a zavádzanie čitateľov.
     Presne o tomto hovorím, ty často fabulujueš a zavádzaš.
     Hitler pomáhal vytvoriť Izrael, vedel o tom, robil to kvôli príkazom Rothschildov a GP klanov

     • Pozorovatelka napsal:

      @Presne o tomto hovorím, ty často fabulujueš a zavádzaš.
      Hitler pomáhal vytvoriť Izrael, vedel o tom, robil to kvôli príkazom Rothschildov a GP klanov

      Jasně svůj pohled říkám ve větě:
      "Jenže on ve skutečnosti nepoložil základy pro vznik samostatného státu pro židy, on totiž "pouze" převedl německé bohaté židy pod kontrolu Británie! (Palestina byla od konce 1.VV mandátním územím Británie)"
      A dále ve větě:
      "Hitler prostě byl slouha."

      Tak nevím, co mi to vyčítáte...

      • Pozorovatelka napsal:

       A ještě dodatek - Británie chtěla mít na území Palestiny židy pod svou kontrolou, ale rozhodně nechtěla, aby tam židé měli svůj samostatný stát, viz hlasování o vytvoření Izraele, kde jediná Británie byla proti
       https://www.slavne-dny.cz/episode/632938/den-kdy-byla-rozdelena-palestina-29-listopad

       A to je velmi zásadní zpětná informace, protože dnes je to právě Británie, kdo přes Katar a Hamás a Hizbaláh financuje likvidaci Izraele tak, aby se na Blízkém východě vládcem uhlíku stal Írán...

       • Pani Pozorovatelko,jak se zdá chcete vést opravdovou diskusi!

        Ja navrhla a napsala nahoře co o tom soudim,ale cenzura to nepustila a objevil se tam text z komunistického Vietnamul
        Tak,aby když celý nami zvolený parlament to vede všecko tak jedině do kytek,aby jsme se ujali pověsti Termitů a zkusili navrhnout sami,tady v ostré diskusi, PROGRAM NARODNICH ZAJMŮ, zkratka PNZ a jeho body tady postupně zdiskutovali,nebot se tady schromažduje už velké množstvi odvážných lidových komentátorů a tak by ta diskuze prorazila strop a bylo by co cenzurovat!
        Co vy na to?

       • Pokud by jste chtěla pani Pozorovatelko diskusi otevřit připominám,

        že máme brzy volit a jak to vypadá polit,formace nechťeji voliče,kteři je plati,ale pouze jejich hlasy a po volbách už budou pokračovatv činnosti tvorby zákonů proti nim.Tak SPD chtěla vztekle zmenu režimu,ale asi ji dali kapky,tak tento bod programu mazla!
        Tak by bylo zajimavé začit diskusi tim,jaký vlastně režim a na co chtělo to SPD změnit,no co to vlastně znamená,že se smrtelně vylekal,nebo co nebo jak?

  • jop napsal:

   Jane K

   Stalin totiž plánoval útok na Evropu a měl už nastavena vojska podél rumunských hranic, kde chtěl předně zabrat olejářský průmysl, který zásoboval Hitlera
   aj jaj
   v ruskej armáde v rokoch 39-39 prebehla čistka dôstojníkov.
   Stalin nemal veliacich dôstojníkov, aby mohol útočiť
   Stalin nemal útočnú armádu pri hraniciach.
   Stalin a Červená v 39tom v rusko fínskej vojne skoro prehrala. Lebo ruská armáda nemala velitelov, nemala zásobovanie, nemala zásoby vojenské ani hospodárske. Ale Rusko chcelo napadnúť na Európu?
   Hitler v 39tom napadol a obsadil Benelux, Frantíkov, ČSR, Grácko, Poľsko, pridružil si skoro celú ostatnú Európu.
   Rusi, ktorí len tak tak vyhrali s malinkatým štátom Fínskom chceli útočiť na Európu a začať vojnu?
   Útočiť na Európu UŽ obsadenú Hitlerom?
   Čo ti hrabe v makovici?

   Jane K. alebo si totálny vedomý dezinformátor, lebo vedome manipuluješ a obraciaš dejiny naopak
   alebo
   si obyčajný hlupák, ktorý obracia dejiny naopak.
   Neviem čo z týchto dvoch možností je horšie.

   Panebože, takéto žvásty som počul skutočne iba od hlupákov, ktorí drístali podobné totálne kraviny, alebo od platených dezinformátorov

   • proud napsal:

    Netreba urazet v tomhle pripade,si myslim.Jane se snazi a ma svoje zdroje,ne vzdycky se podari spravne vytridit sehnany a pritom se ji to do znacny miry a casto i dari. Upozorni na to co je,nebo muze bejt jinak.Taky se priklanim k tomu co pises a verze nepripraveny Stalinovy armady v duchu hura do boje mi nesedi,ale je treba rozlisovat mezi skutecnym dezinfarmatorem,spammerem a blbcem.Blbec a spammer je prostej,neni to tezky,par jich tu mame,tapetujou jak o zivot kilometry hoven,ale dezinformator je uplne jina liga a chvili to trva.Jane bych rekl maka a snazi se,ujet muze kazdej,obzvlast kdyz preklada,zrovna u ni bych prave diskutoval o tom co kde sehnala a dobiral se pravdy,dela to i ona.Napadaj se jen skutecni magori.Jak to vidim sam,treba to vidis jinak.Kazdej se vyvijime,plno veci mnou psanejch pred par lety bych dneska uz napsal jinak,nebo nenapsal vubec.......

   • Jane K.

    maniapulovat dějiny na prioritáxch ohlupováni už tak zubožených a vykrádaných mas se musi umět!
    Jinak takový manipulátor ztrati kredit důvěry a co pak napiše už čtou jen žaludi mezi ušiskami!
    Řešit tady zmanipulovanou historii a nevědět,že to má za účel odvrátit pozornost od kritiky programů polit.formaci,které nám po volbách odhlasuji,že strejda Putin je zabiják,který uspěšne svým Sputnikem V vraždi prý veskere viry a chráni tim už vice než 70 zemi,tak to moje drahá přitelkyně by bylo vyživnějsi!
    Nakonec,když si zchrupnete mRNA můžete si v sobě ty viry pěstovat jako prý Izraelci,kteři se budou asi muset davat co půl roku opichat?

    Co vy na to Jane K.?

    • proud napsal:

     sama jsi priorita,pico zmanipulovana! Uz je tady tech pjakinovejch siosvini az prilis,pozoruju.......

   • Jane K. napsal:

    Nemyslím, že někdo z nás byl za války v Rusku a byl ze své pozice schopen posoudit stav tehdejšího sovětského vojska a jeho vedení. Takže to, co víme, je záležitost zdrojů, ze kterých čerpáme, nebo lépe řečeno propagandy, podle které usuzujeme na skutečnou situaci. Na akademické úrovni se tyto rozdíly řeší formou diskuze a předložením důkazů. Na současné české úrovni se to řeší urážkami.

    Kdyby Stalin neměl armádu a vedení, tak by vydržel u Stalingradu asi tak týden a možná ani to ne. Ovšem tady bylo ještě mnoho dalších vlivů ve hře, které vysvětlit by nebylo snadné při současném stavu zaujatosti.

    Co se týče očkování, všecka z nich jsou smrtelná. Ruský Sputnik je asi nejmíň škodlivý, ale protože žádné očkování nefunguje, tak není o co stát.

    • proud napsal:

     Co si ja vzpominam,armadu mel,mel i to veleni,ale protoze byl napadenej prilis brzy a necekane,nebyla jeste dostatecne vyzbrojena a dobudovana,to vsechno se dohanelo az behem valky,proto se nemci dostali tak daleko a proto meli soveti takovy ztraty,nicmene je to nezlomilo,zrejme naopak.Priznejme si to,klika byla ze jich bylo hodne.A doufam ze se z toho vyvoje poucili,ne jako my co se tem kdo nas jenom zrazovali a zrazujou,zkousej ovladat,uz zase cpeme do riti,pro ostudu u toho mnozi jeste potesene hejkaj..........

 11. Jane K. napsal:

  Jak správně poznamenáno, toto všecko je plánováno mnoho let předem. Plán na TŘI SVĚTOVÉ VÁLKY byl vyjeven vysoce postaveným americkým zednářem jménem Albert Pike v dopise, který poslal svému příteli, Giuseppe Mazzinimu do Itálie již v r. 1871. V popise tří světových válek používá tehdy většinou neznámá slova jako jsou: komunismus, fašismus, nacizmus, zionismus, stát Israel, agentura Iluminátů. V tomto dokumentu je přímo psáno, že druhá světová válka měla být vedena za tím účelem, aby byl založen samostatný stát Israel v Palestině.

  Už jsem o tom psala, celý plán je zde:

  http://www.nwoo.org/2021/03/22/to-neni-vakcinacni-kampan-proti-nejake-chripceto-je-valka/

 12. Pani Jane K.samozřejmě,že vaše članky přinášeji vaši pravdu!

  Ale jen se podivejte co udelal Parlament "děvčátku pravdy" HANĚ!
  "Přeceda" dal s pomoci toho parlamentu,který máme znovu volit
  tu nositelku pravdy tzv upálit vyhodili ji na dlažbu,jen aby GŘ TV mohl dále vylupovat naše penize z koncesionářských poplatků a co je hřichem smrtelným, nechce se s námi občany voliči o svůj lup dělit fifty fifty a sežere ho celý do svoji kapsy,no nemám pravdu?!

 13. proud napsal:

  Pomerne hodne zajimavy videjko ;-),diky korendorovi,odjinud: https://rutube.ru/video/a337be28035ec122bff7bae5c7494716/

 14. Ted jsem tu dala vyzvu jane K.a všem zdejšim skvělým válečnikům

  pokrokového odporu váleniků dobra,aby rozebrali članek z časopisu NATURE nejstaršiho vědeckeho časopisu světa,kde jsem našla jamenovitě vědce a instituce,tj 9 vedcuů a 6 ibnstitutů,kteri dostali penize,aby podle zadáni zla zkonstruovali virus C19,který nikdy v přirodě NEEXISTOVAL a OKAMŽITÉ zgumovawani následovalo!

  Jojky jojky tak musite ty drbany ANO bude mi lip, cenzury pani Ďoury, nařizené z EU vnitrákum ČSSD znovu zvolit,aby se nebohá EU rozpadla na sračku,jak ukazuji ti dezinformátoři z Ruska!

 15. martin bareš napsal:

  To je panečku přehlídka či hitparáda. Neuvěřitelný. Vlastně uvěřitelný. Na nwoo určitě. Zdař bůh.

 16. Pozorovatelka napsal:

  Ještě mi nedá nedoplnit přítele pana VK, S. Bannona a jeho Breitbart News:

  "Breitbart News sídlí v kalifornském Los Angeles. Má pobočky v Texasu, Londýně a - v Jeruzalémě!" Zakladatelem B.News přitom byl Andrew Breitbart,vychovaný v židovské rodině
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrew_Breitbart dalším vrcholným představitelem je žid Larry Solov
  https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Solov
  výkonným ředitelem je Alex Marlow, po matce žid
  https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Solov

  Ale to panu VK zřejmě nevadí a jede na stejné vlně se S. Bannonem, bývalým výkonným ředitelem Goldman Sachs, o kterém Wikipedia m.j. uvádí:
  "Podle agentury Reuters udělal ze svého portálu tribunu neonacistů, bílých rasistů a antisemitů."

  Co mi přitom stojí rovněž za hodné pozornosti: Antisemitská Breitbart News má sídlo i v Jeruzalémě... No,to no comment...

 17. Pani Pozorovatelko,jsou ty volby,koho doporučujete volit?

  Co myslite,když lidé nechtěji ten Program Narodnich Zajmů tj

  změnu systemiu zla,za ktery se preseident (byvaly) ODS doposud neomluvil,

  přimou demokracii ihned a tak jak to chce AA team Společnosti voličů dále

  radu jak obejit 32 let trvajici embargo na Zákon o referendu

  Dale jak financovat tuto změnu a zajistit informačni pole pravdy a to bez upalováni "děvtek pravdy"jako byla naße hrdinka HANA v pozici radniho Rady TV,kterou jednoduše odoperoval ten prdlament,který máme znovu zvolit nebo jak?
  Nebo budete prý následovat hrdinné ROMY,kteři pry budou do volebnich obálek cpat toiletni papir a tak způsobi jeho nedostatek,co?

 18. Josef napsal:

  Zato ty Vaše tzv. "analýzy" (záměrně v uvozovkách) stály za to. To byly bláboly jeden na druhém, často umocněny pseudovědou zvanou astrologie a jiné chuťovky.
  Vy raději pomlčte, agresivita, se kterou jste ty své elaboráty obhajovala (a jak vidím obhajujete i zde) se stala skoro světoznámou :-)

  • Pozorovatelka napsal:

   @Josef

   Zato "Konceptuální analýzy" VK právě předvedly, jak aeroneťáci své volební hlasy doslova a do písmene zahodily...

   Před pár dny jsem napsala článek
   http://outsidermedia.cz/cim-se-provinil-a-babis-skonci-jako-d-cameron/#comment-106745
   Teď, když vidím vítězství Fialy, vybavil se mi v souvislosti s článkem Kubera/ODS:
   "Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) uvedl, že země V4 se budou muset do budoucna vypořádat s úbytkem evropských peněz. Ocenil proto Orbánův nápad vytvořit společnou banku visegrádské čtyřky. "On měl na mysli samozřejmě investiční banku, ale já jsem tu myšlenku rozšířil na normální banku," uvedl Kubera."
   https://domaci.hn.cz/c1-66366760-primy-prenos-babis-jednal-v-praze-s-orbanem-podivejte-se-na-brifink-obou-premieru

   Takže vzhůru k obnově Rakouska-Uherska a diktátu Vídně (kde má Soros svou univerzitu), tedy k tomu, v čem byl Babiš brzdou. Ale proč volit skutečně konceptuálně, když volební hlasy lze úplně volně zahodit jen proto, že VK je konceptuálně úplně slepý.

   • Pozorovatelka napsal:

    A kde zůstala "konceptuální analýza" VK, že globalisté chtějí Babiše vyměnit za Bartoše a Piráty? Nějak mu nic nevychází - samozřejmě, protože v globálním dění se vůbec neorientuje. Proto VK nemůže brát v potaz ani takovou "maličkost" že na spadnutí je Polexit (jaká to "náhoda") - psala jsem o tom v komentářích zde
    http://www.nwoo.org/2021/09/18/patrime-na-zapad/#comment-2197575.

    A v potaz to brát nemůže, protože on mermomocí především hledá stranu, kterou by ze své anonymity mohl řídit. A když mu to nevyšlo s SPD, tak se upnul na Volného a když tomu aeronet za nějaký rozhovor vůbec nestál, tak mu zbyl jen ten A.B.Bartoš - no,tyhle hlasy mohly o volbách něco rozhodnout jako blázen... Tzv. "konceptuální analýzy" pana VK totiž jsou jen o jednom - o jeho egu.

   • Pozorovatelka napsal:

    A pod text, který jsem napsala v roce 2018, tzn. v době, kdy byl Babiš rovněž vláčen světovými médií, obzvláště těmi globalistickými, se znova podepisuji:

    "Na dění kolem A. Babiše můžeme vidět, jakým způsobem probíhají procesy, resp. o jaké procesy v současnosti jde. A když tady dlouhodobě varuji před Orbánem, tak stejně, jako jsem fandila R. Ficovi, tak dnes fandím A. Babišovi, a to proto, že dvourychlostní Evropu (“Novou Evropu”) považuji za podraz Globalistů (GP) vůči Rusku, ve kterém se východní Evropa opět má stát hlavním nástrojem. Více se mi do tohoto článku nevejde, ale to podstatné jsem řekla: A. Babiš v současnosti není v boji s neocony, ale v boji s Globalisty. A je velikým paradoxem, že z jeho likvidace se chtějí radovat ti, kteří v něm vidí zrádce právě proto, že jejich pohledem jde na ruku Číně…. no, to nevymyslíš…".
    https://aeronet.cz/news/cim-se-provinil-a-babis-zopakuje-osud-r-fica-odmitam-dvourychlostni-evropu-videa/

    No, a dílo bylo právě dokonáno. A VK si může blahopřát, jak místo hlasů Babišovi (a také SPD) aeroneťácké hlasy "koceptuálně" roztříštil tak, aby z nich ve věcech skutečně podstatných (a v rámci onoho klasického "politika je uměním možného"), docílil toho, že vítězem voleb se nakonec stala provídeňská/prorakouská ODS. Fakt good job...! A aby se mu to podařilo, aeroneťacký spolek postrašil Piráty a Bartošem s tím, že pouze a jen A.B. Bartoš to může změnit... no, srandy kopec nad takovým "konceptuálem"...Joo, ego je sviňa..

   • Pozorovatelka napsal:

    A ještě poslední -když je VK konceptuálně tak zdatný, proč nevaroval, že Babiše může porazit koalice "Spolu", tzn. pro-sudeťácký Fiala, prosudeťácká KDU-ČSL a stále pod velením Schwarzenberga pro-rakouská a prosudeťácká TOP09. Ne, to ne, a on za hrozbu označil pouze Piráty, přitom kdyby se konceptuálně skutečně orientoval, tak by mu muselo být jasné, že není v zájmu globalistů (Vídně) islamizovat i země V4 (V5) - kdyby už pro nic nic jiného, tak pro projekt "Třetí Řím".

    Jenže to jsou věci, které VK není schopen vidět anebo je ještě další možnost, že totiž manipulativně pracuje na tom, aby viděny nebyly. A ono se asi ani není čemu divit, když jeho přítel S.Bannon je podle všeho i přítelem Orbána
    https://hungarytoday.hu/wp-content/uploads/2019/03/d_mti20180524020-e1527179196925-1024x576.jpg

    VK tak uspořádal hon na Piráty v podstatě nežádoucí nicky), přitom ale uvolnil cestu k vítězství pro-sudeťáckých/pro-vídeňských představitelů, spojených do koalice "Spolu". Brzda těchto zájmů, Babiš, byla za velkého přispění VK odstraněna, tak VK může bouchnout šampaňo. A u něho se může radovat z vítězství havlistického a antiruského "Spolu", ať mu ale náhodou nekřivdím, tak možná zaplakat nad svou "konceptuální" slepotou. A s tím nad tím, kam to český národ přes své ego zájmy ve skutečnosti vede....

    • Pozorovatelka napsal:

     A už jen poslední tečka, kdo je vítězem dnešních voleb v Česku, tečka obrázková
     https://www.paneuropa.at/wp-content/uploads/2018/02/16.2.2018-2.jpg

     Přitom ale nesmíme napomenout na onen mnou zmiňovaný Třetí Řím, tzn.na roli pravoslavné církve, která má ještě načas udržet křesťanství, dobře popsáno např. zde
     https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/historie-moskva-treti-rim.A160424_220022_p_zahranici_wag

     A kdyby už jen onen Třetí Řím VK bral v potaz, muselo by mu být jasné, že hrozbou nejsou Piráti, ale právě koalice "Spolu" - tedy ta, o které VK v předvolebním čase nenapsal ani ťuk a místo toho jen dokola omílá to svoje Ž a ž....

     Výsledkem je to dávno hojně používané "nejlepší opozice je naše opozice". A VK v tom je nb. 1, jak se právě obzvláště dnes potvrdilo...

     • no one napsal:

      Jenom dodám, že nebyla náhoda, že na Babišově tiskovce dostala ze zahraničních médií prostor právě rakouská ORF.
      Uvidíme, co prezident Zeman, snad jeho zdraví vydrží, a nebude tak zle, jak to vypadá dneska (a i kdyby, pořád máme ještě horu Blaník :-D ).
      A ještě malý dodatek, Jiří Ovčáček na svém profilu dneska zveřejnil zajímavé věci. V dopoledních hodinách přidal fotku babočky (motýl, symbol) a navečer zveřejnil, že zítra 10.10. v 11:00 (!) se koná schůzka Babiš-Zeman.

      Závěrem Vás oba chci ještě jednou pozdravit a omlouvám se na svou nečinnost, jen mi prostě životní okolnosti nedovolily a stále nedovolují věnovat se tomuto koníčku tak, jako dříve, přičemž věřím, že se to změní co nejdříve a že se opět budu moc učit zapojováním se do zdejších diskuzí.

      • no one napsal:

       Tak bohužel se ty komentáře sem vložily obráceně. Můj první komentář je tedy o něco níže.

 19. no one napsal:

  @Pozorovatelka

  Po dnešním pro mě velmi smutném dni jsem sem prostě musel zavítat a alespoň Vás pozdravit, Pozorovatelko, a taky Jéňo.
  Bohužel se v mém osobním a hlavně pracovním životě věci vyvinuly tak, že jsem prakticky celé léto měl záležitostí k řešení nad hlavu a na sledování celosvětového dění prostě už nezbyl čas. V Pjakinovi jsem asi 7 dílů pozadu a s časem se to ještě víc zhoršilo od té doby, co jsem pracovně na stáži od září na 4 měsíce v Rakousku (jaká to náhodička, že zrovna tady, význam to má, ale bohužel v kontextu s dnešními volbami to nevyznívá úplně vesele). Nicméně doufám, že se to brzy zlepší a čas mi dovolí dohnat Pjakina a zase sem chodit častěji.
  I tak jsem alespoň po očku rychle vždycky prošel ty hlavní zprávy. A když člověk zná nebo má povědomí o těchto dlouhodobých (nízkofrekvenčních) procesech globálního dění, není pro něj složité jednotlivé střípky a ty tzv. zprávy "vysokofrekvenčního charakteru" (typu Pandora Papers, Maďarsko-Rusko-plyn, energ. krize v západní Evropě, Polsko a jeho vzepření se na zadní, Kurz a mohl bych pokračovat) zařadit do těchto procesů.
  Takže po přečtení Vašich posledních komentářů z dneška (zaregistroval jsem, že jste sepsala i nějaký ten článek, na jehož přečtení se už těším a doufám, že to bude co nejdřív) jsem moc rád, že jsme na věc měli úplně stejný názor, aniž bychom spolu nějak interagovali. A sice, že volba Babiše byla v současné situaci snad i to jediné možné správné vlastenecké řešení. Stejný pohled na věc před pár dny zveřejnili i paní Janka Štastná a P. Novák.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!