Co má mytí mozku společného s grafenem a s elektromagnetickými frekvencemi

Press_pic_TallinnDigitalSummit-1200x674Proč investovala Evropská Unie 1 miliardu euro do projektu, zvaného „Grafenová hlavní loď“ (Graphene Flagship), což byla snaha nejen zkomercionalizovat grafen, ale také vytvořit z Evropy základnu pro technologie na bázi grafenu. Tento projekt byl největší výzkumný projekt dnešní doby, i když mnozí podezřívají, že Čína pracuje na výzkumu grafenu ještě pilněji. Ojedinělé vlastnosti grafenu přímo volají po jeho uplatnění v elektronice. Jeho nejčistší forma je jednu molekulu silná, má pevnost diamantu a přesto je pružná jako guma. Grafen má tu největší elektrickou a tepelnou vodivost, jaká byla kdy zaznamenána. Je to vodivost 10x vyšší, než jakou má měď. Také se vyznamenává největší pohyblivostí elektronů, která je asi 100x vyšší, než jakou má křemík, což samo předurčuje tento materiál pro použití v elektronice.

Grafen, který je přidán do současných očkování, je paramagnetický, takže nemůže způsobovat magnetizmus očkovaných. Údajně se stává magnetickým pouze za obrovských tlaků, které samozřejmě není možno v lidském těle docílit. Ale snad získává magnetické vlastnosti tím, když převezme teplotu těla – zatím to ale není nikým potvrzeno

Dnes je grafen s úspěchem používán ve filtračních systémech na vodu, jsou jím pokrývány motocyklové helmy, které chrání jednak proti nárazu, nebo vysokým teplotám. Další je tvárný bezdrátový sensor, který měří srdeční tep a jiné zdravotní parametry. Ovšem to, že nám budou grafen injekčně dopravovat do těla, to snad netušil nikdo. Grafen je totiž s lidským tělem neslučitelný, i když se v podstatě sestává ze stejných atomů jako naše orgány, tkáně a buňky. Jenže jeho troj-rozměrná podstata způsobuje neobvyklou reakci krevních bílkovin a biologických membrán a vede k těžkým trombotickým problémům, biodegradaci a k zápornému ovlivnění imunitního systému.

Přesto je grafen využíván v lékařství, protože jeho fyzikální vlastnosti ho dělají použitelným na dopravení látek přímo na místo a jeho vodivost ho činí využitelným jako bio-sensor. Enzym myeloperoxidáza, který se nachází v některých bílých krvinkách, rozkládá grafen a ten je pak snadno vyplaven z těla ven. Kupodivu, alkohol i kouření pomáhají příbytku tohoto enzymu.

 

Grafen a 5G technologie

Vodivost grafenu umožňuje snadné spojení s 5G technologií, protože tato forma uhlíku dobře funguje jako anténa. Ty řeči, že nás to má napojit na Internet věcí (Internet of Things) jsou podle některých pouhé zastírání pravdy. 5G síť je vojenská zbraň, je to smrtící síť a zvýšením jejího výkonu je možno vyhubit všecky očkované. Dnes už naši otrokáři nepotřebují plynové komory; pomocí 5G radiace nás mohou pomalu vraždit i v našich vlastních domovech a kdyby tento proces chtěli urychlit, stačí zvýšit výkonnost antén. Samozřejmě, vliv 5G působí i na neočkované, takže skutečný důvod pro tak mocně propagované očkování bude asi ještě jiný.

Příznaky vlivu 5G na člověka jsou ty stejné jako u každé chřipky. Ve skutečnosti, všecky chřipky jsou následkem vlivu elektrické energie. Příznaky se projevují dýchacími potížemi, dostaví se tlak na prsou, někdy kašel a rýma, bolesti a malátnost v celém těle.

Výzkum na universitách v Italii, v Americe a v Rusku zjistil, že 5G milimetrové vlny mohou být absorbovány dermatologickými buňkami v pokožce, které pak fungují jako antény a jsou hlavním činitelem pro vytvoření koronavirů v lidských buňkách. Naše DNA je složeno z nabitých elektronů a atomů a má strukturu podobnou induktoru. Tento reaguje na elektromagnetické vlny zvenčí, které způsobí přídavné vlnění v buňkách, jejichž tvar je podobný pěti- nebo šestihrannému základu DNA. Vlnění způsobí proděravění tekutin v buněčném nukleu. Na jejich zaplnění jsou vytvářeny další pěti- a šestihranné základy, které se mohou spojit dohromady a pak vytvářejí stejné struktury jako koronavirus.

Záznam o tomto výzkumu byl okamžitě zdiskreditován a stažen. Jako důvod je udáváno, že dokument nepřináší skutečné důkazy. Je obhajována virová teorie, která nebyla nikdy funkční a dnes již víme, že je nepravdivá. Takže opět, censura skutečných informací nám brání dovědět se pravdu. Důkazů pro tento mechanismus je víc než dost, všichni ti, kteří skutečně onemocněli koronou by měli postačit.

 

Ovládání mikrovlnných antén

Španělští mikrobiologové a jiní vědci objevili informace o počítačovém programu, který je používán na ovládání funkcí bezdrátových 5G antén. Tento program určuje čas, kdy má anténa vydávat patřičnou radiaci, které části jejího okolí budou ovlivňovány a jakou silou.

Když jsou 5G antény nainstalovány, tak žádný program nemají. Ale později se dostaví další pracovníci, o kterých nikdo neví kdo jsou a odkud přišli a tito nainstalují software (program). Program spojuje každou anténu s hlavním centrem, odkud je na dálku řízena. Pak je určeno ve kterou hodinu dne bude anténa vydávat jaké frekvence, jak dlouho a kdy tato činnost skončí. Tímto způsobem je ovlivňován termostat celého okolí, anebo pouze jeho vybrané části.

Už jen to, že tak zvaná koronavirová chřipka vypukla v čínském městě Wuhanu přímo v době, kdy tam spustili první a největší 5G síť, která zastřešila celé město, už to by nám mělo něco říct. A pak lidé padali na ulicích jako mouchy zjara, jak nám bylo ukázáno v různých videích. Nikdo neví, co se s nimi pak stalo, jestli se probrali, nebo zemřeli. Čínská komunistická vláda se velmi dobře stará, aby se žádné takové informace nevynesly ven, mezi lidi. Je možno ale odhadnout co se stalo podle jiných ukazatelů. Jeden z nich jsou mobilní telefony, z nichž 20 milionů přestalo být v té době zaráz placeno. To znamená, že experiment ve Wuhanu si mohl vyžádat kolem 20 milionů lidských životů.

 

Elektromagnetické frekvence mají i jiné využití

Elektromagnetické vlny mohou být používány k ovládání myšlení, k navozování stresových situací a i k přímému útoku jak na jednotlivce, tak na celé lidské skupiny. S jejich pomocí, s použitím tak zvaných Zbraní přímé energie (Direct Energy Weapons), anebo akustických zbraní je možno přivést mnohé k naprostému šílenství, nebo je donutit spáchat činy, které by jinak neudělali a to aniž by věděli, že jsou manipulováni.

Tyto metody jsou samozřejmě vrcholně neetické a protilidské, což je důvod pro jejich utajování. Nijak to ale neodrazuje vojenské badatele, pro které zjevně život druhého člověka nemá tu stejnou cenu jako život jeho vlastní a životy členů jeho rodiny a pilně pracují na dalších a dalších zbraních, které by nás, obyčejné lidi zotročily, donutily k činnosti, se kterou nesouhlasíme, nebo nás terorizovaly, či přímo zničily. Jsou za svoji práci dobře placeni a to jim zjevně stačí.

Podle plánů našich tajných manipulátorů je zde snaha zbavit se dvou třetin celosvětové populace pomocí elektromagnetických zbraní, atomových zbraní, očkování, hladomoru a jiných prostředků. Dnes již mají technologii, aby ten zbytek, co přežije, napojili pomocí čipů, implantovaných do mozku na satelity a 5G antény a ovládali je pomocí počítačů. V Americe jsou všecky části armádního výzkumu plně zainteresovány v tomto vývoji a je jedině správné předpokládat, že Rusko a mnohé jiné země dělají totéž.

Tím pádem se naše mozky stávají součástí bojového pole, kdy manipulací je rovněž možno psychicky ovlivnit jedince, aby na příklad proti své vůli vystoupili proti organizaci, kterou založili, anebo nahrávali globalistům v jejich plánu na naše zotročení.

Na příklad, všecko střílení ve školách a v obchodních domech, kde jsou vražděni nevinní lidé bláznivými jedinci, mohou být výsledky takového ovládání mozku patřičného útočníka. Proto ho pokaždé policie zlikviduje, aby nezůstal naživu a nevypovídal, protože mnoho informací by se tímto způsobem dostalo ven. Stejně tak pálení domů, hlavně v Kalifornii, kdy domy shoří, auta na ulici se roztaví na kovové kaluže a přitom stromům se nic nestane – to je Zbraň přímé energie v plné šíři.

Pouze v r. 2010 bylo podáno 800 patentů, týkajících se neurotechnologie, což byl dvojnásobek těch, které byly podány rok předtím. Je možno předpokládat, že s každým dalším rokem se tento počet jen zvyšuje.

Jedna z těchto zbraní, zvaná „Hlas Boha“ (Voice of God) je zařízení, které vysílá hlas přímo do mozku a to dává pocit, že sám Bůh k nám promlouvá. Tato zbraň působí na dálku a dokáže promlouvat k jednomu jedinému člověkovi z celého davu. Byla prvně vyzkoušena v Iráku, kde zmíněný hlas byl považován za hlas Allaha. Nikdo jiný z okolních lidí nic neslyšel, než jeden, určitý člověk.

I extrémně nízké elektromagnetické frekvence mohou značně ublížit lidskému organizmu. Je dokázáno, že elektromagnetické pole o 100 Hz a 5,6 mT dokáže po 45 minutách narušit DNA buněk v laboratorní misce. Lidé jsou těmto frekvencím vystaveni denně, neboť je vydávají mnohé elektrické spotřebiče, dnes i mnohá elektrická auta, nebo vlaky. Skoro všichni strojvedoucí elektrických lokomotiv mají leukemii a jiné těžké nemoci.

V kombinaci s rentgenovými paprsky je frekvence 100 Hz ještě víc škodlivá a vznik rakoviny je znám. Také genetické ublížení je toho následek a byly zjištěny i neurodegenerativní choroby.

 

Jak škodlivé jsou mobilní telefony

Geny, životní prostředí a chování každého jedince určují délku jeho života a i případný výskyt nemocí. Stres, způsobený námi samotnými a naším okolím rozhodne, jestli se genetické předpoklady projeví, či ne. Jedním z těchto stresorů jsou i radiové frekvence elektromagnetických vln.

Myslet si, že vyzařování mobilních telefonů je neškodné, což je propagováno jak vládou, tak i telekomunikačním průmyslem, je velký omyl. Tato nepravda je založena na mylném názoru, že ne-tepelné biologické vlivy neexistují. Je uvažováno, že všecky biologické vlivy na člověka mohou být pouze tepelné podstaty.

Na vysvětlenou, každý vliv je považován za ne-tepelný, když není následován zvýšením teploty. Ne-tepelné vlivy záleží na mnoha podmínkách, jako jsou délka doby vystavení, doba trvání jednotlivých úseků, na jaký druh organismu je vliv uplatňován, přítomnost přídavného magnetického pole.

Jenže z důvodu, že ne-tepelné vlivy nejsou brány v úvahu i když existují, stejně jako není brán zřetel na dlouhodobý vliv tohoto záření, nemohou být současné bezpečnostní předpisy brány jako právoplatné. Nesmíme rovněž zapomínat, že většina mikrovlnných signálů, které jsou v mobilní komunikaci používány, nebyla nikdy nikým testována co do záporných vlivů.

Nejvíc ohroženy jsou v tomto směru děti a dospívající mladí lidé, už kvůli tomu, že jsou nejčastějšími uživateli mobilních telefonů. Také jejich anatomie způsobuje, že jsou více ohrožení než dospělí. Další ohrožené jsou těhotné ženy a pak ženy celkově.

Elektromagnetické frekvence způsobují vytváření určitých druhů kyslíku, jako jsou O2, HO, ale také H2O2, O3 a ovlivňují jeho stabilitu. Když tento tak zvaný reaktivní kyslík, nebo také reaktivní dusík přijdou do styku s bílkovinami, tyto podlehnou okysličení, což vyústí ve změnu a v degeneraci aminových kyselin a bílkoviny tím ztratí funkčnost. Značné okysličení bílkovin je možno najít v mozku Alzheimerových pacientů.

Také v tucích způsobují reaktivní kyslíky a dusíky okysličení, které je nazýváno peroxidace tuků. Odpadní látky v důsledku tohoto procesu, jako jsou hydroxylové radikály, mohou narušit DNA. Peroxidace tuků hraje klíčovou roli u degenerativních nemocí a způsobuje zrychlené stárnutí.

Jestliže není k dispozici dostatečné množství antioxidantů, anebo když je škoda, spáchaná na DNA příliš značná, genetické regulační procesy jsou tím znevýhodněny a pak dochází k patogenickým následkům. Pravděpodobnost vzniku rakoviny je tím zvýšena, neboť onkogeny jsou současně aktivovány. Ublížení mitochondriální DNA je smrtelné, protože toto DNA je desetkrát více zranitelné okysličovacím stresem.

Bylo provedeno velké množství testů a studií, které dokázaly, že vliv elektromagnetických vln vede ke DNA a chromosomálnímu narušení. Genetický škodlivý vliv závisí na mnoha podmínkách a jejich vliv je tak různorodý, že ho není snadné vyhodnotit. Jedna věc je však jistá, ohrožení na zdraví zde je a je značné.
5 Komentářů k Co má mytí mozku společného s grafenem a s elektromagnetickými frekvencemi

 1. .lak napsal:

  No nejenom grafen, mají to z jedových chýší "vymazlené.

  Šlakenzí doyč :lol:

  Eso u tiejšn press :yes:
  https://aeronet.cz/news/americka-cdc-zahajila-desive-obvolavani-neockovanych-americanu-podle-databaze-neockovanych-osob-aby-se-nechaly-ockovat-anebo-celily-konsekvencim-vzapeti-americke-ministerstvo-zdravotnictvi-vyvesilo/
  Historik
  Šel jsem si koupit 5 piv, bez hahru. Trvalo 10 vteřin, než to začalo.

  8 OdpovězŘíj 1, 2021 18:19
  nejásej-te mladíci
  Návštěvník
  nejásej-te mladíci
  Dal jsem si pelyněk pravý, půl litru denně po doušcích. Má se pít s medem kvuli hořkosti. Mne to chutná neoslazené. :-)) Tři noci nespím a jsem fit, jak to žere parazity. Labolatorní spike protein z chemtrails i když potkat odpíchnuté s produkcí pozměněným genomem mRNA a podat ruku je o alergii imunitního systému na toxikované. MaJí prý proti neočkovaným 250 násobnou nálož toxinů ale jeví se s mrtvým imunitním systémem který s tím nebojuje zdraví, aidsáci.

  0OdpovězUpravŘíj 2, 2021 11:50
  pražská vlaštovka
  Přátelé milí

  • .lak napsal:

   Proč to seklo fakt nevím.

   dnes ve městě (Vídeň)jsem zase viděla nesčíslně chudáků..
   duševně nemocných lidí přibylo,drží se nad vodou jak mohou,pravděpodobně už několikrát odchyceni,vakcinováni,mrzačeni,z jednoho zoufalství pŕevedeni jsou do ještě hlubšího a temnějšího sklepení.
   Líčit zde ,co jsem viděla teď nebudu,poněvadž by to vydalo za velmi depresivní čtení a zrovna tak se nebudu rozepisovat, jak jak se přimo před očima v posledních měsících mění vzhled města se svým obyvatelstvem a skupinami určitých struktur …Tu hrůzu není možno nevidět.Všechna úroveň (v čemkoli) jde razantně dolů.Dneškem kupř.přestávají dalším 200.000cům lidí
   vyplácet podporu v nezamėstnanosti
   a tito přestupují na nejnutnější notstandhilfe..,kdyby alespoň byly tyto osoby samy,ale ony jsou to rodiny s dětma…viktorianská Anglie a Dickensův Londýn jsou proti tomu hadr…vůbec si neumím představit co ti lidé budou dělat a že je jich čímdál více..problémem je také znovuobnovená a zesílená, ubíjející buzerace v práci a lidé,kteří nejsou ještě zapíchnuti jsou vlastně teď v situaci,že vyhazov čekají každy den a nové síly se ze strachu už ani nehlásí o misto a rovnou se hlásí na notstand.
   Naši vrazi také uvažují,že se příjemci těchto sociálních dávek buď nechaji vakcinovat nebo nedostanou nic.
   Lidé jsou už ze všeho tak vyděšení a znejištění,že se pochopitelně bohužel ta nervozita promítá do všeho a podle toho vypadá jak soužití v rodinách,tak i na ulici,v obchodech,v dopravě apod. ..

   vše posmutnělo,lidé jsou nemocni..
   ale ne covidem…
   co bude dál?přestáváme si tu vědět rady,ale zatím přežíváme..
   zítra jedu do Čech

 2. .lak napsal:

  Damdydamci. :lel:

  Engener opravář praček co byl v německu opravář praček a kradl tam v domácnostech a ho tam nezavřeli z "razystyckých důvodů tak byl tady jako dálkový inženýr architekt na služební cestě. Vím to nabízeli mi maturitu stavebního mistra za dva litry. Přijel se slávou a s talismanem a na hypnózu tam tam byli u něj takřka všichní. Což mne uvádělo stejně v úžas jako výsledek voleb v součastnosti s dárečky.

  U generací 30. let pedagogiky funkční nevzdělanosti zpraciváním formantů se tomu člověk zdráhal věřit ale výsledek vytřel nenaprogramovaným zrak.

  :-) https://www.youtube.com/watch?v=XbIMk-8O8KM
  PaVo
  Tak podívej, Kadele: já jsem dost kritický člověk, a taky všechno, co pan VK řekne, neberu. Jako příklad uvedu, že z budoucnosti lze měnit minulost. Přednese teorii, která lidi táhne, to je podle mne úlet nebo záměr, nevím, neřeším. Nedá podklady, tak to neberu. Nebo odkazy na programovací filmy, v čem mu navíc pomáhá jeden přispěvatel, který přinese i úryvky z nich, to taky kritizuji a některé z těchto mi admin ani nepustil. Taky si myslím, že správná alternativa by měla psát články i o těch, kteří proti tomu fašismu u nás i ve světě bojují, ať už žalobami či jinak, prostě čtenáře by to povzbudilo. Jenže to je hodně pracné a máme čím dál větší problémy s penězi, takže se mu to ani nevyplatí, i jiné servery jsou na tom podobně. Takže dělá analýzy převažujícího dění.

  Co se týká politických článků, tak to sedí, a co je vidět, je zkrátka vidět. Máš nárok v diskuzi vyvracet argumenty, co nesedí, jenže ty sis přišel sem jenom připrsknout nálepku, tak to je ubohé, a vlastně tím se nejen shazuješ, ale i zesměšňuješ.

  TADY je klíčová věta z článku: Hlavním výsledkem voleb je, že SPOLU a PirátiSTAN budou mít ve sněmovně bezpečně a minimálně 108 poslanců, a tím pádem budou mít parlamentní a celkem jistou většinu.

  Globalistický projekt u nás jede naprosto podle programu, se podívej i v jiných zemích, počínaje USA ( viz Biden ), je stejný, jde o to, aby v čele zemí byli totální hňupové , kteří nebudou
  schopni přemýšlet a mít nejmenší snahu něco řešit, budou jen tupě poslouchat. Nebo se podívej na Slovensko, totální schizouš a psychopat Matovič rozjel fašismus, a debilka Čaputové podepíše cokoliv, bere notičky i od pápeža a leze mu do řiti. A jestli to nevíš, tak Slovensko zavírá hranice, posílá po vesnicích falešné doktory, aby v doprovodu policie a dokonce vojáků, napíchávali lidi smrtelnými jedy.
  No a před volbami bylo jasné, že je třeba u nás dosadit stejné debily, což se taky stalo, a jde vyloženě o podvod, protože Spolu je akorát koalice těch nejubožejších duševních mrzáků, co budou prosazovat prostřednictvím Pirátů svinstva z 2.SV, které Soros osobně praktikoval ( tj. udával majetné židy za nic, jen aby je odvezli do koncentráků a on se pak šábl o jejich majetek s ostatními, přesně tak se dostal do USA s nakradenými penězi). Stejný princip prosazuje s neočkovanými lidmi, do izolačních táborů, kde je stejně násilím nacpou jedy, po kterých zemřou a fašisti jejich majetek shrábnou.

  Když už jsme u té schizofrenie, ta se dá i u zdravých lidí vyvolat strachem, dlouhotrvajícím strachem a upínáním se na víru, kterou začnou vidět jako realitu. Jednoduše z toho blázní. Lidi, co se chodí očkovat, ti jsou schizofrenici všichni. Oni sami mají po očkování problémy se zdravím, vidí kolem sebe lidi po těch fukcínách umírat, ale oni přesto jdou se opět očkovat, protože chtějí věřit, že ta další už jim pomůže, třeba i od těch potíží, co jim přinesly. To je jednoznačně rozdvojenost mysli, a dlužno říct, že schizofrenie nemá vliv na inteligenci lidí. Jde o dlouhodobou zátěž mozku, která je mu nepřirozená ( naprosto stejné je to s narkomany ) a ten přetížený mozek prostě to nevydrží. ( Tady si neodpustím poznámku pro ty, co věří na nějaké otvírání filtrů mozku, ne, jde o poškození mozku).

  Víc jak 840 příspěvků? Tak to tady dlouho nebylo( jestli vůbec . Volby nemá smysl vůbec řešit, protože to jede u nás jako na Slovensku a kdekoliv jinde, kde mají globalisti své koně. Jestli si někdo myslí, že chodí volit, tak já mu na to řeknu, že akorát chodí ze sebe nechat dělat vola.

  4OdpovězŘíj 11, 2021 10:47

  Jen mnozí možná věřili že tady dominion buď fachčit nebude, ale teoreticky mají možná voli-či dost.

 3. proud napsal:

  Zajimavy jak je ten clovek vlastne prostej a jednoduchej,trochu grafenu a elektriny a "neni",mi chce nekdo nakukat?:-)))))))))))

 4. .lak napsal:

  VERITAS DEI VINCIT
  Pamatujete jak jsem psala o dopravní nehodě poblíž trafostanice? Osobní auto přímo pod kamion ale na uplné rovině. To jentak neuvidíte. Ted to samý. Tak kdoví čím to je…

  https://www.novinky.cz/krimi/clanek/ridic-zemrel-po-srazce-v-protismeru-zkolaboval-za-volantem-40374739

  “Starší řidič zemřel v úterý po 17. hodině za volantem na trase mezi Velešínem a Netřebicemi na Českokrumlovsku. Zřejmě zkolaboval za jízdy a jeho osobní automobil následně narazil v protisměru do nákladního vozidla.”

  12 OdpovězŘíj 13, 2021 0:01
  holyvůdů
  Návštěvník
  holyvůdů
  Grafenobot? Neplést s boot botem usociopatálizace bossingostalkingovým kádrovákem slabikáře gramatikem brutopýrem. Zoxidovaným jak mu asi na smeťáku hulvátskému hejkalovi zateklo pod kryt. :lol:

  https://www.youtube.com/watch?v=UWzA_VGcOKw

  0OdpovězUpravŘíj 13, 2021 9:31

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!