Tajné cíle Iluminátů podle Dr. John Colemana: skutečná detektivka naší doby

e-books_e-books_full01Dr. John Coleman je bývalý agent britské rozvědky MI-6. Narozen v Anglii, pracoval delší dobu v Jižní Africe. Později fungoval jako analysta světové politické situace a vydával časopis, ve kterém hodnotil světové dění. John Coleman byl jeden z prvních, kdo začal psát o „Výboru 300“ (Committee 300). V přednášce, která byla dána na internet v r. 2011, ale která se zdá být staršího data, někdy tak kolem r. 1995, mluví o tom, jak už tehdy převládal ve Washingtonu D.C. jakýsi druh anarchie a chaosu. Zdůvodňoval to tím, že federální vláda si přivlastnila moc, na kterou podle Ústavy nemá nárok a dnes vydává nové zákony, které jsou naprosto protiústavní.

Poprvé se o Výboru 300 zmínil německý socialista Walter Rathenau (1867-1922). Byl to finanční poradce německého císaře a francouzských Rothschildů. Byl tímto Výborem pověřen, aby zavedl v Německu socialismus. Rathenau tehdy prohlásil, „Existuje Výbor 300 mužů, kteří ovládají celý svět. Tito jsou známi pouze jeden druhému a nic se nestane bez jejich souhlasu.“ Někteří říkají, že byl za tento výrok zavražděn.

Britský král George III. (1738-1820), potomek severních Benátčanů pověřil zaměstnance firmy „East India Company“ jménem Adam Smith, aby vytvořil ekonomickou teorii „volného obchodu“ (free trade, neboli obchod bez dovozních daní a cla). Adam Smith byl oblíbenec Marxistů, socialistů a liberálů. Doufal, že se mu pomocí této teorie podaří zničit v Americe všechny malé podnikatele a malé výrobce, protože „volný obchod“ je jinými slovy pirátství. Logicky nemůže existovat a přetrvat nic, čemu by se dalo říkat volný obchod. Volný obchod je jednosměrná ulice, která dovoluje jiným zemím, aby nás zavalily jejich odpadem, ke škodě našich vlastních výrobců.

 

East India Co. byla ta nejmocnější obchodní firma světa. Vydělali neuvěřitelné množství peněz na obchodu s drogami. První makovice na opium pěstovali ve Kew zahradách v Kensingtonu, přímo v Londýně a pak je převezli do Indie a založili tam obrovské plantáže s mákem. Jejich rychlé lodě pak převážely nezpracované opium do Číny, kde s pomocí armády zavedli nové zákony pro opium a udělali z Číňanů národ závislý na drogách. V Číně založili náboženské misie, které se vůbec nezabývaly vírou, ale zkoušely navyknout Číňany na opium.

Na tom všem vydělali neuvěřitelné peníze. Jejich roční výtěžek z tohoto obchodu byl trojnásobek toho, co vydělaly dvě největší americké automobilky, Ford a General Motors. A o tyto peníze se podělilo všech 300 členů Výboru, kteří East India Co. vlastnili.

Tito lidé rovněž při každé příležitost sabotovali vnitřní vývoj Spojených Států. To oni vyzbrojili Indiány a vyzbrojili i ty, kteří byli proti starousedlíkům. Financovali americkou revoluční válku, taky zvanou válku Severu proti Jihu tím, že najali hessenské žoldnéře, aby bojovali proti obyvatelstvu.

 

Vláda Výboru nad světem a Nový světový řád

Tyto tři stovky mužů stále vedou svět a vedou ho železnou pěstí. Touto dobou jsou všichni z nich tak bohatí, že si to těžko dovedeme představit. Přesto chtějí stále víc a s pomocí svých služebníků a pomahačů sledují naprosto všecko, aby jim ani haléř neunikl. Na příklad, když bývalý ruský diktátor Leonid Gorbačev zakládal v Americe jeho nadaci, tak řekl před kamerami CNN a jiných medii: „Toto všecko dělám s plným souhlasem Výboru 300.“ Okamžitě bylo nahrávání přerušeno. Tito lidé nechtějí, aby kdo věděl, že vůbec existují.

Jejich cílem je jedna světová vláda, neboli Nový světový řád (NWO). Ten záměr vznikl již v dobách zmiňovaného Krále George III., který opravdu dal dohromady asi 50 zemí, které byly ochotny vstoupit do jeho budoucího světového diktátorství. Dnes tento Výbor zkouší docílit to stejné s pomocí jejich nesmírného bohatství a také skrze kontrolu a vlastnictví skoro všech hlavních bankovních institucí, politických organizací, pojišťoven, důlních operací a mnoho jiného. (Mimochodem, u nás v Ostravě se dolovalo pro Rothschilda, který doly vlastnil).

V r. 1980 byla americká Demokratická strana na tajném jednání ve Washingtonu D.C. informována o tom, že mají převzít cíle Socialistické strany, které jsou všecky založeny na Marxově Komunistickém manifestu z r. 1848. A Demokratická strana tento příkaz stále věrně vykonává.

Postupem času vytvořil Výbor další tajné organizace, jako na příklad „Královský institut mezinárodních vztahů“ (Royal Institute of International Affairs, RIIA), Římský klub (Club of Rome, Václav Havel byl jedním ze spoluzakladatelů) a mnohé jiné. RIIA je výkonná organizace Výboru, která dává příkazy všem, včetně Spojených Států do dnešního dne. Tak na příklad, každý sekretář státu a každý president je jimi vybírán. Třeba president Jimmy Carter byl „zvolen“ za presidenta proto, že se třikrát nervově zhroutil a tím pádem se zdálo, že to bude skvělý člověk k manipulaci.

Postup přenášení příkazů je následující: RIIA předá nové instrukce bance Morgan Guaranty na Wall Street a její vedoucí tyto předá sekretáři státu a sekretář státu předá nové příkazy americkému Presidentovi. Byla pouze jedna výjimka, když George Bush St. váhal, jestli má napadnout Irák či ne. Tehdy přiletěla britská Premiérka Margaret Thatcher do hlavního stanu Výboru 300, což je Aspen Institut v Coloradu. Odtud volala Bushe a řekla mu přímo: „George, pohni tou zadnicí a už ať jsi tam. To je příkaz.“

A Bush okamžitě zařídil neuvěřitelně hloupou a průhlednou propagandu a pak Amerika napadla Irák, čímž napadla národ, který jí nikdy ničím neublížil.

 

Výbor a tajné spolky

Je mnoho tajných spolků, které RIIA ovládá. Samozřejmě, mezi nimi jsou i Zednáři a Ilumináti, kteří jsou činní již dlouhé roky. 13 hlavních rodin v Americe jsou členy Iluminátů a rozhodují o všem, co se v zemi děje po politické stránce. Jako na příklad, americká pošta patří Rockefellerům, kteří mají příjem z každého odeslaného dopisu. Proto nemůžete přibalit třeba krátký lístek k balíku, ten musí být poslán zvlášť. Málokdo to ví.

Pak je zde Společnost ze Cincinnati (Society of Cincinnati), což je ultra tajný spolek, ke kterému patřil každý americký President bez ohledu na jeho politickou orientaci. Takže je ve skutečnosti jedno, kdo je v Bílém domě, protože RIIA skrze CFR (Council on Foreign Relations, neboli Koncil cizineckých styků) má dokonalou kontrolu každého z nich.

Nejmocnější organizace Výboru je již zmiňovaný Club of Rome (CoR). Tato organizace je nejvíc zákeřná a zhoubná ze všech a Spojeným Státům způsobila nesmírné škody. Vytvořením tohoto spolku pověřila RIIA Itala jménem Aurelio Peccei. Měl za úkol vytvořit klub, jehož hlavním zaměřením by bylo zničit průmysl a zemědělství ve Spojených Státech. Peccei pak napsal dokument, kde prohlásil, že na zemi je příliš mnoho lidí, což způsobila Amerika s jejich průmyslovým a zemědělským vývojem. Takže Amerika je vinna přelidněním planety. Podklady pro tuto práci si vypůjčil od Bertranda Russella (1872-1970), britského státníka, pracujícího pro Výbor 300, který napsal knihu: „Vliv vědy na společnost“ (The Impact of Science on Society).

CoR pak přišel s dokumentem „Nulový pokrok: po-průmyslový plán pro průmysl a zemědělství ve Spojených Státech“ (Zero Growth: a Post-Industrial Plan for Industry and Agriculture for the U.S.). Tento návod byl přijat jako platná americká strategie presidentem Carterem. Kniha v podstatě říká, že střední vrstva v Americe musí být zničena, protože by překážela nastolení Nového světového zřízení (NWO).

 

Důležitost střední vrstvy v národě a její zničení

Historie dokazuje, že každá vzpoura drobného lidu byla snadno potlačena. Ale střední vrstva dobře placených lidí, s jejich trvalým zaměstnáním, bez rizika výpovědi, kteří si mohou dovolit koupit mnohé věci, které si běžný člověk dopřát nemůže, to byl pro manipulátory tvrdší oříšek. Ten způsob, jak zničit střední vrstvu byl pomocí zničení průmyslu, který je živil. Tak na příklad, v r. 1970 postavila Amerika 5 000 lodí, s použitím dobrých amerických znalostí a dobré americké oceli (namísto firmy US Steel jsou dnes v Pittsburghu parky!). Nemusela na to dovážet materiál z Číny, nebo odjinud. Vloni (1994?) těch lodí vyrobili 270 a celá armáda 50 000 zručných a zkušených pracovníků přešla do stavu trvalé nezaměstnanosti.

CoR toto docílil tím, že nanutili na Ameriku „volný obchod“ ve formě mezinárodních smluv NAFTA a GATT. Každý, kdo tyto dvě smlouvy podepsal, je vlastizrádce.

 

Nemoci vyvinuté na zničení lidstva

„Global 2000“ plán byl přijat vládou Spojených Států jako jejich oficiální návod. Je to plán na světovou genocidu, který rovněž vypracoval CoR. Vyžaduje vyhubení jedné poloviny světové populace do r. 2050. To byl důvod, proč začali vyvíjet AIDS, které vyzkoušeli v Africe a kde tím zničili celá obrovská, zalidněná území. Hned po AIDS přišli s Vibrio cholerou, což je další smrtelná nemoc. Ten, kdo ji dostane ráno a není ihned léčen velkými dávkami drahých antibiotik, tak druhý den zemře. V Indii zabila tato epidemie miliony lidí.

Poté vyvinuli smrtelnou odrůdu malarie, kterou někteří američtí vojáci dostali v Somálsku. Tato nemoc, podobně jako HIV, napadá imunitní systém. A pak přišli s černým morem. Ten byl rozšířen v některých částech Kalifornie s pomocí rozložených skalárních vln a extrémně nízkých frekvencí. Některé indiánské reservace byly rovněž zasaženy, což způsobilo velkou úmrtnost.

 

 

Benátky a jejich význam

V celé této záležitosti jsou velmi důležité Benátky, protože to je, odkud členové Výboru, kterým se přezdívá „Černá Nobilita“ přišla. Nemá to nic do činění s barvou kůže, ale jsou považování za „černé“ kvůli jejich temným činům a temné historii. Když kdysi dávno, ve středověku, zničil černý mor více než polovinu evropské populace a ani jeden z Černých Benátčanů neonemocněl. Chránili se proti této nebezpečné nemoci užíváním jakési purpurové hmoty, smíchané s cukrem a také používali radiaci extrémně nízkých frekvencí, která fungovala na té bázi, že každý živý organismus má svůj vlastní vibrační cyklus. Vibrační cykly nebezpečných virů pak byly zdvojnásobeny, což tyto viry zabilo. Stejná technologie samozřejmě zničí rakovinu a jiné nemoci.

Američan Royal Rife tyto vibrace prozkoumal a sestavil návod na jejich použití. Jenže jeho laboratoř byla vládními agenty vypálena, zařízení zničeno a on sám dohnán k zoufalství. Lékaři, kteří jeho přístroje používali, museli tyto odevzdat, jinak by přišli o lékařské oprávnění.

Dnešní lékařská profese, která byla pod vedení Rockefellerů dokonale zkoruptována, spolu se všemi farmaceutickými firmami nechtějí abychom o těchto věcech věděli. Ve skutečnosti nechtějí abychom byli zdraví, protože tím by jejich zdroj příjmů vyschl.

Historie rodin Černé nobility sahá až do 11. století a Černí Guelfové (Guelph) jsou ti nejhorší z nich. Anglická královna Alžběta je z rodiny Guelfů. V r. 1935 si změnila jméno na Windsor (wind-vítr, sor od sorcerer, neboli čarodějník, říkají někteří), aby za sebou zahladila stopy.

Je důležité tyto informace znát, protože pokaždé, když je nějaká finanční krize, je to následkem setkání Černých Guelfů. Tito se setkají na jachtě anglické královny, která k tomu účelu zakotví v Benátkách a všichni světoví bankéři se tam sejdou, aby rozhodli co udělají, lépe řečeno co provedou, aby si podrželi kontrolu na celosvětovou situací. A pak se rozjedou do svých domovů, vydají příkazy a celá jimi plánovaná akce se dá do pohybu, po celém světě zaráz.

A my všichni se zlobíme na Moskvu, protože je nám stále propagandou vštěpováno, že všichni démoni se nacházejí právě tam a přitom to není vůbec pravda.

 

Socialisté a intriky

Koncem 19. století poslal spolek socialistů, který se nazývá „Fabiánská společnost“ (Fabian Society) tehdejšího Premiéra Anglie jménem Ramsay MacDonald do Ameriky, aby vypátral, jaké jsou tam překážky pro jejich socialistický plán. Když přišel zpátky tak hlásil, že existují dvě hlavní překážky: v Americe je velmi silná střední vrstva a pak je tam jejich Ústava. To obojí musí být zničeno, aby mohla být Amerika převedena na socialismus.

RIIA proto dostala na presidentské místo socialistu Woodrow Wilsona, kterého potom řídili z Anglie s pomocí Williama Wisemana, vedoucího oddělení pro Severní Ameriku u MI-6, který předával informace Wilsonovu důvěrníkovi, plukovníkovi Edwardovi House.

MI-6 je ta nejstarší zpravodajská služba na světě. Jejich lidé zaučovali CIA, Vatikánskou rozvědku, francouzskou zpravodajskou službu a i israelský Mossad. Kapitán Hill z MI-6 nejen že zavedl a vycvičil Mossad, ale v Rusku pomohl Bolševikům vycvičit jejich špionážní aparát.

Americký generál Douglas MacArthur byl skvělý voják, oddaný patriot a křesťan. Když byl v době korejské války v Koreji (1950-53), spolu s generálem George E. Stratemeyerem navrhl plán, který by vyřídil Čínu ze hry na dalších 50 let. Předložil tento plán Washingtonu, kde fanatický socialista Dean Rusk okamžitě informoval presidenta Trumana, že na něco takového nemůže přistoupit. Když se Truman ptal proč, Rusk odpověděl: „ty sám dobře víš, že všecko, co se týká Číny musí být odsouhlaseno RIIA a oni by něco takového nechtěli.“ Takže MacArthur nedostal povolení k provedení jeho plánu a následkem toho bylo 50 000 Američanů zbytečně zabito při válce Koreji, což bylo všecko na příkaz z RIIA. MacArthur byl brzy na to vyřazen z vojenské služby.

President Kennedy a další

S presidentem Kennedym to bylo trochu jiné. Bylo by bývalo snadné ho odstranit formou srdeční mrtvice, nebo nějakým jiným, zdravotně podmíněným způsobem. Ale skrytí manipulátoři potřebovali vytvořit příklad pro další presidenty, proto zvolili veřejnou popravu. Z toho důvodu byl Kennedy brutálně popraven před celým davem diváků, což provedla britská MI-6 pod vedením Williama Stephensona a jeho pobočníka, kanadského občana, majora Louis Mortimer Bloomfielda. Stephenson vedl americkou rozvědku během 2. války z budovy RCA v New Yorku.

RIIA se dále postaralo o to, aby každý sekretář státu a každý president jednal v souladu s jejich zájmy a ne v souladu se zájmy amerického lidu. Nemyslete si, že lidé volí presidenta. Tito jsou vybráni již předem, dávno předtím, než se o nich vůbec dovíme. Aspen Institut uplatňuje přísnou kontrolu všeho politického dění v Americe.

 

 
25 Komentářů k Tajné cíle Iluminátů podle Dr. John Colemana: skutečná detektivka naší doby

 1. Definitiva napsal:

  Viem, že ma VK vymaže, preto dávam na známosť aj tu:

  Výborne sa zabávam. Západná filozofia vyznáva jedného boha, jeden názor. Buď, alebo. Buď čierne. alebo biele. Môžete veriť iba jednému bohu. Nič medzi tým. Buď vírus existuje, alebo neexistuje. A zatiaľ na Západe vyhráva živý nákazlivý vírus, všetko ostatné je zakázané, popierané, kriminalizované. Aj na Aeronete. Aeronet /aj s Dr. Pekovou/je len technikáliou Západu, ktorý potrebuje v ľuďoch udržiavať vieru v živý vírus, v nákazu, vakcínu.
  Ázia pozná filozofiu aj, aj. Aj to, aj to. Aj biele, aj čierne. Vírus môže byť, ale aj nemusí byť a poďme skúmať, diskutovať, poďme poznávať, poďme robiť vedu.

  Zdravý rozum káže:
  Virus, žiadny, dodnes vedeckými metódami dokázaný nebol
  Dôkazné bremeno je na tých, ktorí hlásajú živý infekčný vírus.
  To čo neexistuje, sa dokázať nedá.
  Z prvej vety vyplýva, že nemôže existovať nákaza, ani špecifická imunita proti nej a rovnako je nemožné vyrobiť vakcínu proti niečomu, čo neexistuje.
  Fakty, vedecké štúdie naopak potvrdzujú, že nebol dokázaný prenos nákazlivej choroby z chorého na zdravého človeka, ani u Španielskej chrípky, ani u kiahní, tbc, HIV, sezónnej chrípky, ani besnoty, tetanu... To znamená, že neexistujú ani bakteriálne nákazy.
  Fakty, vedecké štúdie naopak potvrdzujú, že neexistuje špecifická imunita proti nákazám a vedci ani neodporúčajú zisťovať účinnosť tzv. vakcín hľadaním špecifických protilátok proti antigénu vo vakcíne.
  Len na okraj, do vakcíny sa pridávajú jedy, aby sa zosilnila zápalová reakcia, tvorba protilátok. Medicína tým sama seba usvedčuje z klamstva, lebo organizmus nereaguje tvorbou protilátok na antigény vo vakcíne, čiže nepokladá ich za nebezpečné. Ale reaguje na jedy, tvorí zápal a obrannú reakciu. To je jasný dôkaz o nefunkčnosti vakcín.

  Naopak fakty potvrdzujú prítomnosť bojových biologických látok, S-proteín, grafén....
  Faktom je, že S-proteín bol patentovaný na patentovom úrade USA ako jed!!! už pre 20-timi rokmi.
  Fakty potvrdzujú, že existujú choroby u ľudí, tie sú zvládnuteľné bežne používanými liekmi.
  Fakty hovoria o mediálne falošných, podvodných správach, tiež o úmyselnej zámene diagnózy korona za bežnú chrípku a ostatné civilizačné choroby.
  Doteraz medicína mala zásadu, že choroba je definovaná klinickými príznakmi. Dodnes medicína nedefinovala žiadne nové ochorenie zvané korona pandémia, vždy sa to točí len okolo už existujúcich chorôb a ich príznakov.
  Mimo tému: Západná medicína programovo neurčuje príčinu ochorenia, určuje len klinické príznaky, tie vyhlasuje za diagnózu a tieto príznaky potláča chemickými liekmi. Ázijská medicína vôbec nerieši chorobu z pohľadu nákazy, tá akoby nebola príčinou choroby.

  Aeronet je súčasťou korona psychózy, živý myšlienku existencie korona choroby, imunity, vakcíny ...
  Aeronet to robí alebo zámerne, alebo nechtiac, t.j. ako zombie. Priznať si omyl nie je hanba. Aj ja som žil v omyle, študoval som klamstvá. Zmyslom žitia je hľadanie pravdy, tá porazí každého nepriateľa, aj svetovládu.

  • .lak napsal:

   Ti co z legendy živobytí žijí to nedají z ega že by žili z omylu a černá bude bílá "demokradticky a hotovo dvacet a zazvonil zvonec, pohádky je konec. Navíc přes hejble kšeftu kupčíků a penězoměnců pindos nejede vlak. Businessmani nadcvičí poblitiky korupcí a arogancí moci, nebo je zametou deep statem tiskárny banksterů. Peníze si sice tisknou ale aby měli """pravdu především asi i právě proto. A peněžní modloslužebnictví mamona má otroky i z těch na-pakovaných možná nejfanačtiněji.

   Za rouhání a kacířství mají inkvizice konqisty svědků kovidových středně těžké tortury i více a mnozí ztelpaní školastikou odpadových workoholiků fachidioty i sebezáhub zběsilostí posedlosti výseku v formanty se neopovažují dopouštět "trestného činu :lol: nezdebilnění.

  • Janko napsal:

   Vyborny pravdivy clanok,bravoo

 2. proud napsal:

  Kdyz to napisu zjednodusene ze svyho pohledu. Existuje tu seda globalni vlada,kdo je to je mi celkem jedno,musi bejt,prozatim,stejne na ni nedosahnu,dulezity je vedet ze realne je.Tim mam odbytyho GP a ty jeho neblizsi co mu slouzej.Pak me zajima co chce. Snizit pocet obyvatel cirka o dve tretiny(je to vic),protoze spoustu z nich zjeho pohledu zbuhdarma zivi.Dal jakym zpusobem toho hodla dosahnout a dosahuje.To mi ukazuje na kazdym kroku.
  A konecne me zajima jeho plan,paklize se mu to povede.Pozavirat zbytek ovcanu delniku do lagru kde budou makat za chleba a vodu a jakysi proklamovany "bezpeci". V tom horsim pripade,v tom lepsim je to stejny,jen bez tech lagru,ale nepochybuju o tom ze casem jen ve vymezenejch oblastech kde mu nebudou prekazet pri jeho kratochvilich.
  Co mi z toho vychazi? Totalni zotroceni vsech zbylejch pro par "panu",ktery na ne budou makat,budou si je mnozit podle potreby a nepotrebny likvidovat,na co je zivit kdyz mu k nicemu uz nebudou,logicky.Pochopitelne to nebudou delat primo oni,ale zase ovcani sobe navzajem.Az tak to jde zjednodusene popsat na par radcich. A ted co s tim,a proto tady tusim ony weby co se tim denim zaobiraj mame!!! Svoje predstavy jsem uz podaval nescetnekrat,ale chybej mi predstavy ostatnich,abysme na nich mohli makat a vylepsovat je,vybrat ty nejlepsi pro vsechny,protoze vsichni je pak budeme pouzivat a o nich si rozhodovat.To by melo bejt to uplne hlavni,pred placem nad vsema jednotlivostma a kazdou zvlast!!!

  • proud napsal:

   Docela by me zajimalo,jestli jeste existuje ten mikroskop,nebo aspon podrobnej plan na jeho postaveni..............

 3. weissbach napsal:

  Autorce:
  Možná by bylo dobré takto slepě nepřebírat emerické zdroje, protože jsou plné bludů a nepřesností, což je dobrá potrava pro popírače "konspirací".
  Je to psáno pro ty, které produkuje emerický /ne/vzdělávací systém.
  Sto roků sem, sto roků tam...
  Šup deset hrušek mezi jabka.
  Tudy cesta nevede.

  • Jane K. napsal:

   Weissbach, nechápu o čem mluvíte. Označte jeden jediný blud v tomto článku obsažený.

   • weissbach napsal:

    Dobře, uvedu jeden:
    "Financovali americkou revoluční válku, taky zvanou válku Severu proti Jihu tím, že najali hessenské žoldnéře, aby bojovali proti obyvatelstvu."
    Nejednalo se o tzv. válku Severu proti Jihu, ale o tzv. Americkou revoluci od roku 1776. Hessenské žoldnéře najala Británie ve válce se vzbouřenými koloniemi.
    Chyba vznikla buď při překladu, nebo přímo v originálu, protože konkrétně americké zdroje si v přesnosti moc nelibují.
    Nedávno jsem viděl dokument o husitech, který natočil "profesor historie na americké univerzitě", kde klidně tvrdil, že pražskou defenestraci 1618 provedli husité jako odvetu za upálení Husa....
    Byla to jen technická poznámka Vaše články mám rád, proti Vám nic nemám.
    Jde mi o kvalitu reálií v textu, obsah jako takový jsem nehodnotil a má poznámka byla v přátelském duchu.

    • proud napsal:

     U severu proti jihu toho bylo vic,tvrdi ze obcanska,pravda je ze se chtely USA a dolar trhnout od Britanie a bejt "spravedlivejsi",s tim nemohly britsky banky nikdy souhlasit......proto potazmo i ono zabijeni prezidentu....ovsem co to tam prevzali siozidi a sion,je vsechno jinak ;-)

 4. .lak napsal:

  Upoutávka na odkaz: /poměrně sofistikované shrnutí covidismu/

  Pandemie a reakce na ni posloužily elitě k několika účelům:
  K zakrytí deprese způsobené lichvářským drancováním našich ekonomik, které provádějí rentiéři-kapitalisté a nepřítomní vlastníci, kteří neprodukují vůbec nic, co by mělo pro společnost nějakou hodnotu. Místo toho, abychom měli velmi předvídatelný Occupy Wall Street Part II, Elity a jejich poskoci se mohli postavit v televizi a vykreslit se jako moudří a všemocní spasitelé namísto loupeživého spolku podlých pozemkových pirátů, jimiž jsou.

  Artur 30.9.2021 17:30:59 Odpovědět
  Píše vám Spartakus

  https://odysee.com/@karpiCz:f/spartakuv-covidopis-cesky:7

 5. .lak napsal:

  …katastofické zprávy o nedostatku všeho…
  A co myslíte? Tržníci taky plánují? No bodejť na odstranění konkurencí. A počítat umějí, zahlédli peníze z vytvořených rozpočtů zemí a přerozdili to migrantům protože domorodcům moc nazbyt co by “střední třídě nezbývá tak mají penězovod od zglajtšaltovaných a které celky dluhovým systémem hází do pravěku. O tom že mají bureše na tyči s hákem volského krožku nemusíte pochybovat a nehledě toho že jede své zájmy keci o blahu okolí jsou jasně dané systémem a i bláhovým snem. To že si čechrá peří s Orbánem je v rovině proklamací ale na rozdíl od něj zápřahu i v nemožnosti realizace.
  Smutný závěr: voli volí voly. Podlokajníci podlokajníkům a potom se všichni diví co to mají před očima za realizaci kafilérie a smeťáku.

  Tohle před necelými 4. roky tedy bylo pro mnohé nemožné, no ale je to tu.
  https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ

 6. proud napsal:

  Neni kam to dat,ale i sem se to docela hodi,trochu jinej soudek,ale vsechno souvisi se vsim:
  Takova pomerne "prehlidnutelna" vec,pro ty neznali,ale uz se tim dost ukazuje,vitejte v zacinajicim stredoveku: https://www.biosferaklub.info/v-cine-dochadza-k-velkym-vypadkom-elektriny/ , a zamyslete se co vsechno nepujde bez elektriny a co budete delat..........Co jste se naucili a mate v hlave,nebo to mate na papire,mate,co je v PC a na internetu muze relativne rychle ZMIZET!

 7. proud napsal:

  Tak se tak zamejslim,kolik energie pobere ono hledani kdo za co muze,namisto premejsleni a uvadeni do praxe co s tim a jak v tom komukoliv zabranit...............

 8. Papež Termitišek II. napsal:

  Jede to a Uš tam sou i kuželky ! mažoretki, teenki
  Zděss i B 52 mjůzzička z Ameriky * https://www.youtube.com/watch?v=xqfL6_6qEJY

 9. proud napsal:

  Co me prastilo pres oci:
  "Moc si stěžujeme

  Neustálé stěžování si na vše a věčně špatná nálada, která je prý patrná, je dalším nešvarem, jenž cizinci na Češích pozorují. „Vadí mi, že si lidé hodně stěžují, ale sami nedělají nic, aby se situace zlepšila. Ačkoliv jsou si vědomi svých problémů, děti jsou vychovávány ke stejnému způsobu myšlení – stěžovat si a nic s tím dál nedělat," popisuje svůj názor na českou populaci Kolumbijka Sandra Choles.".......Docela bomba,ze? Nepisu o tom uz dyl? Kecy,drby,plac,ale nedela se nic,nebo jen picoviny! Uz i ta Kolumbijka si toho vsimla...........

 10. .lak napsal:

  S korytem vás nedbají s hroší kůží. Probuďte se letatargie kde vás chtějí mít!!

  https://aeronet.cz/news/operace-pandora-papers-byla-spustena-5-dni-pred-volbami-v-cr-s-cilem-dosadit-k-moci-piratskou-stranu-za-kazdou-cenu-v-pozadi-operace-stoji-george-soros-a-jeho-open-society-foundations/

  Martik
  Respektuji volbu. Jen pro jistotu uvedu, že všechny hlasy pod 5 % se následně kvůli rozpočítání obsazenosti sněmovny proporciálně rozdělí subjektům, které se do ní dostaly.
  Jinými slovy si buďte jist, že skoro polovina Vašeho hlasu spadne Pirátům Spolu pod Stanem.

  1OdpovězŘíj 5, 2021 10:12
  nejásej-te mladíci
  Návštěvník
  nejásej-te mladíci
  A když ta mlčící většina volit nepůjde tak si to prostě rozdělí ti s drzým čelem vlastně jednotně pro big pharmu a lockdowny sekery a likvidace hospodářství 2. biliónů za rok a za letošek vám zaplatit účet vystaví “dárečci klubáci do nového roku co vás s covid apartheidem rauškařů, ti co je shazují ihned za dveřmi od kamer. Skořápkáři v houfu mimikranti ve sněmovně vyjma Volného a Bojka.

  0OdpovězUpravŘíj 5, 2021 11:27

 11. .lak napsal:

  Z ae i o pandemiománii/trotlů úžer.

  Člověk
  Žádné očkování není prospěšné, žádné nefunguje a nefungovalo, ani to dávné, ‘komunistické’. Nemoci vymizely zlepšením životních podmínek. Člověk po naočkování (i starou) vakcínou např. proti tetanu má VYŠŠÍ pravděpodobnost onemocnění PRÁVĚ TOU nemocí, “proti” které je naočkován. Což je již i dokázáno studiemi, a je to jasně patrné i ze statistik výskytu onemocnění v závislosti na datech zavedení vakcinací (zvýšení nemocnosti po zavedení vakcín).

  Takový tetanus byl kdysi mnohem více rozšířen (a dnes je ještě přítomen jen ‘díky’ vakcíně “proti” tetanu) jen proto, že lidé kdysi velice používali a chovali koně, krávy a jinou zvířenu. K tomu žádná hygiena, zima, hlad atd. Výkaly byly všude i na cestách. V podstatě bydleli neustále na hnoji a výkaly a spóry z nich i vdechovali, od narození. Takže tělo měli s velmi nečistou a hustou krví, proto ty patogeny “měly co žrát”. Patogen není příčina nemocí, ale důsledek. A naopak, patogeny jsou velmi potřebné a přímo prospěšné, jsou to čističi, jen se nesmí (právě vnitřním znečištěním organismu a tak poskytnutím jim žrádla) přemnožit, viz proto je silná imunita dětí, které jsou v čistém prostředí, ale OBČAS se pořádně vyválejí v hnoji, hrajou si na válku kozími i kravskými boby a plují na starém rybníce v děravých neckách, v dešti kloužou po stráni, hrají si na stavitelé přehrad, vysušovače louží pomocí skákání a vodníky. Ovšem JEN po část dne, pak dojde ke kompletní očistě, vysušení, převleku a spánku v naškrobených bílých peřinách. Takže vnitřní prostředí jejich těla zůstává čisté a taktéž pokud není nijak zatíženo vakcinací, “léky”, otravinami, elektrosmogem atd.

  Tento přístup vytváří silnou imunitu, tedy: maximální množství druhů patogenů v těle a minimální množství jedinců patogenů v těle, jenž je vnitřně čisté, takže patogeny tam nemají co žrát. A těch pár jedinců (co nejvíce nejrůznějších druhů) patogenů je možné (a potřebné) získat právě tím (krátkým válením se v nejrůznějších nečistotách), že patogen neobejde imunitní brány organismu (nosní, plicní, žaludeční sliznice, pokožka) a tím se může imunita učit = posilovat. Přitom zůstává tělo stále dostatečně vnitřně čisté, tedy hnojem jen OBČAS prolézt, ale nesetrvat v něm celý život, takže se patogeny z těla zase rychle vystěhují, poučí imunitu neobcházením imunitních bran a poté se zbylé malé množství patogenů uzavírá do spánku, do spór a zůstává tak jen jejich neškodné formy a nepatrné množství, kdyby náhodou – jste se vnitřně znečistili, např se nechali čímkoliv naočkovat, dali se na konzumaci hamburgerů, velice laciné korporátní tlačenky, cenově velmi “výhodných” párků, pití vody z Gangy bez plata Ivermektinu a Praziquantelu, barevné bonbóny, na Ig Farben “léky”, drogy apod.

  Viz Dr. Antoine Béchamp a nebo krásně, jednoduše a uceleně tyto mechanismy s principy popisuje a dokládá ve své přednášce Anita Peteková.

  Z tohoto hlediska je imunitně vynikající pobyt ve velkých kolektivech, imunitní žvýkačky, obchoďáky, MHD aj.

  Když nasypete vagón semínek kaktusů do lesa Evropy, nebo vagón semínek pampelišky na poušť, nevyroste nic, protože nemají vhodné prostředí.

  Nikdy nikde neexistovala epidemie nemocí (přenosné nemoci). Ale existovala epidemie: kadění do vody a pití toho (cholera), epidemie podvýživy s bydlením ve studených, plesnivých dírách, až se z toho začaly rozpadat plicní buňky (tubera), epidemie drogování s vakcinací a “léky” (aids), epidemie tuposti se zlodějinou (kovid), epidemie snahy zakrýt globální katastrofy pro vyrobení si ‘nároků na dědictví’ po obrech (mor), epidemie “léčby” otravou rtutí po znečištění pohlavních orgánů (syfilis), atd. Dokonce jeden profesor vypil sklenici tuberkulozních bacilů a nechal skupinu lidí, aby jim silní tuberáci kašlali dlouho do obličeje a – nic, zůstali zdrávi.

  Když navštívíte bezdomovecký brloh a půl dne tam pobydete s deseti tuberáky, zůstanete s jistotou zdraví, ale když začnete s nimi dlouze chlastat místo jídla a tam v plesnivé díře přespávat pravidelně po delší dobu, tak ‘chytnete’ tuberu, i kdyby tam s vámi žádný tuberák nebyl a vy jste si to tam denně vydesinfikovali ‘uranem’, neboť tubera ve vás vznikne i z vašich Bionů = Mikrozymů = Somatidů, např. z těch rozpadlých plicních buněk a to právě PROTO, aby vám POMOHLA uklidit tu špínu v těle z pobytu v brlohu.

  Celá epidemiologie je komplet podvod!

  Nakažlivost nemocí je finančně lukrativní lež. Nic víc.

  Neexistují žádné epidemie, ale existují hromadně prováděné intoxikace, překyselení, podvýživy, dehydratace, nedostatek slunce atd.

  Začněte pít vodu ze záchodu (po použití) a bydlet nad ČOVkou a dostanete takovou choleru a tyfus, že by vás politovali i ve středověku, přičemž nenakazíte nikoho, i kdybyste nadělali do stupaček ve 12ti patrovém paneláku a nebo do klimatizace maxi obchodního domu.

  Od počátku života platí, že: patogen (parazit) (včetně i těch velkých, němců, ‘židů’ apod.) je ničím, vnitřní prostředí (těla i rodin) je vším.

  28 OdpovězŘíj 6, 2021 13:46
  nejásej-te mladíci
  Návštěvník
  nejásej-te mladíci
  1+*
  Ale není to prvoplánově dětsky jednoduše pojaté opitím rohlíkem, školasticky. A výchovně. Máte problém, hostone s bl..i. :-)

  0OdpovězUpravŘíj 6, 2021 16:39

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!