Čím se provinil A. Babiš – skončí jako D. Cameron? (a jako R. Fico?) Panama papers: Cameron a Brexit. Pandora papers – Babiš a dvourychlostní Evropa?

V4_leaders_Dec17Když jsem před dvěma dny napsala tento komentář ,nenapadlo by mě, že hned vzápětí budu mít opět důvod vložit odkaz, který jsem tam vložila a sice odkaz na svůj starší článek Čím se provinil A. Babiš - zopakuje osud Fica? A najednou je tady kauza Pandora papers. Chtěla jsem o tom původně napsat jen další komentář jakožto o související aktualitě, ale téma mi najednou přijde natolik významné, že jsem zvolila formu článku. Jak se uvádí např. zde, za projektem Pandora papers stojí přes 600 novinářů ze 117 zemí světa a na 150 médií, dokumenty m.j. zmiňují i asi 300 Čechů i více než 40 Slováků, jak ale můžeme sledovat, média, včetně světových, si nejvíce všímají Babiše . Co je pro mě ale důležité: "Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů koordinovalo i projekt Panama Papers z roku 2016."

Kdybychom se v čase ale vrátili právě do roku 2016, tak v té době jsem mohla napsat článek s parafrázovaným názvem "Čím se provinili D. Cameron". Takový jsem nenapsala, přesto jsem napsala jiné, popisující, že Brexit byl globalisty naplánovanou akcí k přeformátování Evropy, resp. že Brexit byl spouštěčem k realizaci dlouhodobých plánů globalistů o nové podobě Evropy - viz například závěrečná část článku pod názvem: "Rok 2016 - Panama papers, Coxová, brexit, konec vlády Camerona, vlastní armáda EU, americké volby" zde
A v souvislosti s rokem 2016 je nutné zdůraznit, že Brexit byl spouštěčem! - je to totiž důležité proto, že celý proces má pokračování, a to právě takové, že vším se mi potvrzuje, že přišla řada na Babiše (jako před ním na Fica). Ale nejdříve alespoň krátce k roku 2016 a ke Cameronovi.
Panama papers, Cameron a Brexit
b316d9c031bc4acbb1a1f9f8b10ebb72_18
Takhle to zní zcela nenápadně, cituji: "Britský premiér D. Cameron připustil, že při vysvětlování kauzy kolem Panamský dokumentů pochybil. Odmítl ale, že by se dopustil něčeho nezákonného. Původně tvrdil, že žádný majetek ve firmách v daňových rájích nevlastní, teď ale přiznal, že spolu s manželkou vlastnil akcie offshoreové společnosti svého zesnulého otce, v roce 2010 prý ale všechny prodal". Až potud informace, na jakou jako na "první dobrou" skočila (a vždy skočí) všechna média a výsledkem bylo, že davy volaly po rezignaci Camerona. Méně pozornosti už ale bylo věnováno tomu, že Cameronovi k jeho "nejničivějšímu týdnu v premiérském křesle" dopomohla jeho letáková kampaň za setrvání Británie v EU!!!
Tady si připomeňme, že Británie měla v EU postavení, jako žádná jiná země a že to byl právě Cameron, kdo pro ni v únoru vyjednal takové podmínky, že odcházet vůbec nepotřebovala (ostatně - dnes ten odchod ve velkém pociťuje). A tady jsme u první pointy: Globalisté mají plán o přeformátování Evropy, jeho spouštěčem měl být Brexit (izolace atlantické strany od Evropy, ve které vůdčí roli mají zaujmout Francie a Německo) a Cameron si přijde s tím, že žádný Brexit nechce. A přišla kauza Panama papers a Cameron se kál a hned v březnu 2016 Brexit spustil, ač s postojem" Já bych byl pro setrvání, ale musíme odejít". Aby to šlo lépe, byla vytvořena i sakrální oběť (Coxová), výsledkem ale bylo, že 23. června 2016 referendum o Brexitu proběhlo. Že s výsledkem "půl-napůl" a že jeho realizace se protáhla až do 31.1. 2020 (m.j. do doby spuštění korona-krize), to má další souvislosti a je to na dlouhé psaní, ale něco o tom později. Závěr této analogie s Babišem uzavřu tím, že hned po Brexitu Cameron odstoupil a jestli si při svém posledním projevu zpíval radostně, či spíše rezignovaně nad svou bezmocností, ať každý posoudí sám, video zde V souhrnu si dnes ale můžeme říct, že dnes si jen těžko někdo vzpomene, komu všemu kauza Panama papers zlomila vaz, protože nad tím vším ční, že vaz zlomila především Cameronovi. Nyní se ale v čase posuňme a podívejme se na kauzu Pandora papers - a na Babiše.
Pandora papers, Babiš a dvourychlostní Evropa
S odstupem času můžeme pozorovat, jak významným prvkem se v rámci EU stávají země V4 na straně jedné a dominance Francie a Německa na straně druhé. Aktuálně můžeme přidat, jak atlantická strana světa pokročila v trhání se od Francie (viz aktuální aliance AUKUS ze září), ale také odchod USA z Afgánistánu, spojený s voláním EU po vlastní armádě. Ale jsou tady další plány globalistů o přeformátování Evropy. Hned v březnu 2017, tzn. po již "jako" odchodu Británie, přišla EU s pěti scénáři o budoucnosti EU a jedním z nich byl právě plán o dvourychlostní Evropě. Tady si ale připomeňme, že už v roce 2012 vznikl projekt "16+1", kde číslo "1" představuje Čínu. Hned po Brexitu byl tento projekt v říjnu 2016 spuštěn, jeho předstupněm, projektem rovněž z roku 2012, byl ale menší, a sice "Visegrad + země východní Evropy" (zde).
Co je ve všech těchto projektech spojujícím prvkem, je to, že 1) země V4 mají jako první připadnout pod vliv Číny (vzpomíná si ještě někdo, jak prezident Zeman předal čínskému prezidentovi symbolický klíč od Prahy, a že se tak stalo poté, kdy se čínskému prezidentovi poklonili britská královna a Obama a že jedinou zemí, kterou čínský prezident při této své cestě navštívil, bylo Česko?). A 2) že vliv Číny na oba projekty má být uplatněn především přes čínské finance - konktrétně přes čínskou Regionální rozvojovou banku. A Regionální rozvojová banka, financovaná Čínou, to dle mého není nic jiného, než právě projekt dvourychlostní Evropy, resp. odtržení východní Evropy od EU a ještě jinak - připojení zemí východní Evropy k postsovětským zemím plus připojení Evropy k Balkánu a dalším zemím směrem Východ (Euroasie). Přičemž ale vše s tím, že i tato část Evropy stále zůstane pod velením EU - nově ale s Německem a Francií v čele, jen se mi chce dodat, že zdánlivě, protože ve skutečnosti pod velením globalistické Vídně, která pracuje na obnově Rakouska-Uherska.
Tandem Merkelová - Orbán. A role Vídně
Tady je prostor krátce se podívat na dvě zásadní postavy celého procesu - na Merkelovou a Orbána, oba to poslušné žáky H. Kohla, který neučinil ani krok bez posvěcení Otty von Habsburka (a s ním bez posvěcení plánu Paneuropa podle Calergiho) - viz obrázky H. Kohl a Otto von Habsburg a H. Kohl a V. Orban (Kohla a Merkelovou si každý může dohledat).
mitHelmutKohl
kohl-orban-104-resimage_v-variantBig1xN_w-1472
Jako spojené nádoby, resp. jako ono již klasické tandemové řízení, Merkelová i Orbán kopou za stejné hřiště, byť to vypadá, že jsou nepřáteli, když jeden je pro migraci a druhý proti migraci. Ve skutečnosti ale oba pracují pro zájmy Vídně, jen s tím rozdílem, že zatímco Německo se s muslimy spojuje, Maďarsko (a V4) je odmítá. Ve skutečnosti ale oba kopou za to, aby se východní Evropa od EU trhla - avšak pouze "jako" trhla, protože pokud jde o Čínu a Írán, tak jsou oba na společné lodi! K čemuž připomínám, že jak pro Německo, tak pro Maďarsko není Rakousko nepřítel! (tzv. anšlus Rakouska Hitler popsal tak, že nikde se mu nedostalo vřelejšího přijetí, než právě v Rakousku a pokud jde o Maďarsko, to spolu s Rakouskem tvořilo onu velikou monarchii, po jejímž obnovení Orbán touží tak, že prohlásil, že Maďarsko je jedinou zemí, která ze všech stran sousedí s Maďary a který datum Trianonské smlouvy 4. červen v roce 2010 zavedl jako Den smutku ). Tady ale jde ještě o další věc, o tzv. Třetí Řím, po kterém "žádného dalšího již nebude" - aneb křesťanství ještě musí být načas udrženo, protože islamizace celé Evropy najednou by pro globalisty znamenala naprostý chaos a udrženo má být přes Moskvu (pravoslaví), přičemž jádrem evropské křesťanské části mají být právě země V4 - plus Rakousko! To je důvod, proč má Rakousko k migraci rovněž zdrženlivý postoj. a dále je to důvod, proč jsou především Maďarsku a Polsku antimigrační postoje tolerovány, resp. proč zemím V4 prochází odmítání migračních kvót. Ony ty postoje jsou ve skutečnosti žádoucí, protože mají posloužit právě pro globalisty naplánované rozdělení (federalizování) Evropy. A co je důležité: moc dobře to ví i Soros, se kterým Vídeň spolupracuje - .když byl vyhnán z Česka i z Maďarska, ve Vídni obdržel vyznamenání, m.j. za své působení ve východoevropských zemích, za pomoc disidentům a podporu svobodné společnosti prostřednictvím nadace Open Society Fundation., celé to ale pokračovalo tím, že právě do Vídně se přestěhovala jeho univerzita.
Když tuto část shrnu, tak Babiš se neprovinil tím, že je proti migraci, protože takové postoje zemí V4 jsou plánem globalistů. Neprovinil se ani tím, že jde na ruku Merkelové a už vůbec ne tím, že snad jde na ruku americkým neokonům. Babiš se totiž provinil tím, že odmítá dvourychlostní Evropu. Přeloženo: Babiš trvá na tom, aby Česko zůstalo zcela rovnoprávným členem EU (totéž chtěl i Fico) . Tím je proti federalizaci Evropy tak, aby byla tvořena vyspělejší a bohatší západní částí na straně jedné a zaostalejší a chudší na straně druhé. A brzdou v tomto plánu je hlavně tím, že odmítá, aby onu zaostalou a chudou východní Evropu financovala Čína, resp. aby tato část naplno připadla pod čínský vliv. A právě v tom je jeho postoj velmi odlišný (a byl i Ficův) - na rozdíl od Maďarska a Polska., přičemž hlavní personou je i v tomto dění Orbán.
Brexit byl prvním krokem, dvourychlostní Evropa je pokračováním globalistických plánů
Jak je to všechno mazané, o tom svědčí skutečnost, že Maďarsko bylo první zemí, která po roce 1989 zavedla s Čínou bezvízový styk. Po migrační vlně v roce 2015 začal hlas Maďarskasílit, což znělo zemím V4 líbivě, (a s tím nelze nesouhlasit), ve skutečnosti ale na pozadí této líbivosti už běžel jiný plán - odtržen zemí V4 od EU, resp. federalizace EU. V té době ale půda ještě nebyla připravena, protože nejdříve bylo nutné odtrhnout Británii plus zrušit vliv USA v Evropě plus dostat do čela EU Německo a Francii. K tomu v roce 2016 posloužili Cameron a Trump, resp. Farage a Trump.
farage-trump-whore-of-babylon-hand-sign
Další pokračování od kroku jedna ke kroku dvě následovalo. Hned po Brexitu EU představila pět scénářů pro další vývoj v Evropě, přičemž jedním z nich byl právě plán dvourychlostní Evropy. A dvourychlostní Evropa, to je právě vznik čínské Regionální rozvojové banky pro východní Evropu, resp. projekt "16+1". Toto téma začalo být aktualizováno hned v roce 2017 a V. Orbán, hlavní to globalistický aktér dění ,před summitem V4 v červenci 2018 v Sofii a již ve formátu 16+1, řekl zásadní větu: "Jestli střední Evropa nedostane peníze od EU, obrátíme se na Čínu". Před summitem se vyjádřil i Babiš: "Regionální rozvojová banka není potřeba, nejdříve musíme dát do pořádku české banky". Summit byl ale zajímavý ještě tím, že se jej zúčastnilo i Rakousko, k čemuž Babiš řekl: "Setkání jsem se účastnil poprvé. Myslím si, že je to velice důležitá forma setkání zemí střední a východní Evropy zastoupených premiéry s Čínou. Důležitost potvrzuje i to, že například Rakousko tady mělo zastoupení ve formě pozorovatele. Řecko usiluje o to se přidat k tomuto formátu“ . Babiš však vůči vzniku Regionální rozvojové banky držel pořád odmítavý postoj, načež v listopadu 2018 Orbán přijel do Prahy, kde ale Babiš pořád trval na svém "Odmítám dvourychlostní Evropu" (videa v mém již odkazovaném článku z roku 2018 "Čím se provinil Babiš" ). Ruku v ruce s příjezdem Orbána do Prahy se do Babiše rovněž v listopadu 2018 pustila i světová média - psaly o něm globalistický Washington post i Sudetendeutschen Zeitung, přidal se i britský The Guardien a další. A to nemluvě o tom, jak Babiš po celý čas současně byl (a stále je) v hledáčku EU. Summit 2018 ale proběhl, po něm však následoval Pražský summit V4/V5 , který proběhl 16. ledna 2020". Ale k tomu se od roku 2018 posuňme do velmi důležitého roku 2020, který velmi, velmi souvisí právě s Brexitem.
Rok 2020 - korona, odchod Británie z EU a nový rozpočet EU
Po summitu z července 2018 následoval další důležitý, a to v lednu 2020 v Praze, tentokrát už ovšem s tím, že Rakousko se jej už zúčastnilo jako součást V4 - V4 se tak už téměř oficiálně stala V5. Co je v tom ale důležité a velmi vhodné pozornosti? Pražský, summit V4/V5 proběhl 16. ledna 2020. A důležité je to proto, že v té době zbývaly už jen dva týdny k reálnému odchodu Británie z EU! Praktický dopad tohoto kroku přitom měl být ten, že pro Británii tím skončí povinnost odvádět do EU jakékoliv finance. Přeloženo: nastal čas, aby finanční příspěvky Británie byly pro Evropu nahrazeny financemi z Číny! - a to přesně podle plánu globalistů o tom, že britské centrum moci má nahradit Čína. Orbán to moc dobře chápal od začátku, Polsko také, na Slovensku byl mezitím odstraněn Fico, takže tam už to bylo vyřešeno, a jen ten Babiš pořád ne a ne to pochopit.
Přičemž s rokem 2020 přišla ještě jedna velmi důležitá věc - v tomto roce měla EU sestavit rozpočet na roky 2021-2027, tzn. na příštích sedm let. Jaká to "náhoda", že ve stejném roce, konkrétně 31. ledna 2020, Británie konečně odešla z EU, a jaká to další "náhoda", že v únoru téhož roku svět zasáhla korona krize, údajně pocházející z Číny! Na pozadí těchto "náhod" EU svůj rozpočet na příštích sedm let sestavovala velmi dlouze a velmi komplikovaně a - světe div se - největší brzdou byl opět Babiš. Když v únoru 2020 proběhl mimořádný summit EU k rozpočtu, Česká televize si pozvala "odborníka", který konstatoval, že požadavky premiéra Babiše jsou "mimořádně nadsazeně". Jaké byly ty "mimořádně nadsazené" požadavky českého premiéra, k tomu vkládám citaci, která hovoří za vše: "Podle premiéra je rozpočet výhodný pouze pro bohaté země" (dodejme - pouze pro země západní Evropy). K tomu Babiš říká: "Já jsem měl teďka míting, kde byly i země jako Francie, Nizozemsko, Luxenbourg a další ... a já si myslím, že bychom měli zůstat v jednoduché rovině a říct si nejdříve, kolik se zaplatí a až potom to rozdělit... Rozpočet EU je snad jediný na světě, kde se nejdříve rozděluje a až potom se hledají zdroje.... to neexistuje nikde na světě... z rozpočtu budou dostávat nejvíce bohaté země...není to o tom, jestli ustupovat nebo neustupovat, mě se se nelíbí, že země, které v minulosti měly možnost si vybudovat infrastrukturu a dnes mají vyšší nezaměstnanost a nižší růst než my, tak mají vlastně výhodu... nám se nelíbí, že EK hovoří hlavně o green dealu, o nových technologiích...my máme plán na 320 milionů Eur a to je naše priorita a o tom budeme s kolegy diskutovat..." Zkrátím to - video je zde a ač jej doporučuji celé, k pozornosti dávám obzvláště čas od 08:50, kde hovoří Babiš.
Nežádoucí Babiš aneb ještě jednou parafrázovaně: Čím se provinil Babiš - zopakuje osud Camerona?
Nový rozpočet EU byl nakonec přijat až v prosinci 2020, tzn. téměř po roce vyjednávání a byl to nejvyšší čas, pokud měl od ledna 2021 začít platit. Abychom v tom ale nevynechali roli Číny (a to její globální roli), v květnu 2021 EU přijala ještě plán na oživení ekonomiky po Covidu-19, a to nástrojem zvaným Next Generation EU. Ve zprávě EU se k 31. květnu 2021 uvádí: " Dnešek je pro EU velkým dnem. Všech 27 členských států oznámilo Radě ratifikaci rozhodnutí o vlastních zdrojích. V důsledku toho vstupuje toto rozhodnutí v platnost 1. června 2021. Next Generation EU začíná zítra! EU je nyní schopna získat nezbytné finanční prostředky na evropské sociální a hospodářské oživení.Nemůžeme si dovolit plýtvat časem. Do konce června musíme zajistit rychlé schválení prvních plánů pro oživení a odolnost" . No, tak to bychom měli - od 1. června 2021 mohou být globalisté spokojení: Británie je pryč, přes koronu, ve které jediná Čína obstála bez velkých dopadů a ztrát, byl posílen její vliv (resp. výměna role Británie za Čínu) a jediné, co zbývá, je odstranění toho českého Babiše, který nepochopil to, co dávno tomu pochopily Maďarsko a Polsko.
K tomu si znova přidejme, jak tažení EU proti Babišovi neustále pokračuje. A jak od toho slavného dne EU ze dne 31. května 2021 uplynuly cca čtyři měsíce, tak několik dnů před volbami v Česku je najednou Babiš opět (!) propírán ve všech světových médiích. Komu snad uniklo, tak znova zdůrazňuji, že za projektem Pandora papers stojí stejní lidé, jako stáli za Panama papers. A k tomu zdůrazňuji, že zatímco dnes po všech těch, kteří byli v rámci Panama papers odhaleni, ani pes neštěkne, všem (nebo přinejmenším většině těch, které zajímají širší souvislosti) v paměti jistě utkvělo především to, že jediným, komu akce Panama papers zlomila vaz, byl D. Cameron. A historie se opakuje tentokrát tak zjevně, že každý soudný a přemýšlivý člověk by se nad tím měl zamyslet: nejen ve světě, ale hlavně v Česku je všem sice říkáno, že těch odhalených lidí a firem je cca 300, ale že o těch se dozvíme až později (po volbách?), zatímco Babiš musí být v centru odhalení hned, protože je to (jak zaznělo i ve včerejších UK na čt 24), je to člověk tzv. "vyčnívající". Já bych to ale obrátila: Všichni odhalení, ač dosud ještě nezveřejněni, jsou jen zástěrkou k tomu, aby byl odstraněn Babiš.
Babiš totiž vadí stejně jako vadil Cameron, který chtěl zachovat Británii v EU. A protože to nebylo v souladu s plány globalistů o Nové Evropě (New Europe), na Camerona vytáhli Panama papers. Rozhodně tím neobhajuji zájmy Británie, chci tím jen říct, že v rámci plánů globalistů je Babiš brzdou vyššího levelu plánů globalistů (pokračování Brexitu). A že právě proto na něj stejní lidé, kteří stáli za akcí Panama papers, vytáhli akci Pandora papers. Jestli se v tom Babiš (podobně jako Cameron) choval vlastenecky, to nechám na posouzení každého, můj názor ale je, že Babiš se choval nejvlastenečtěji ze všech českých politiků ( a to jsem nikdy nebyla a nejsem jeho slepou fanynkou a mám k němu spoustu výhrad, ale tento hon na Babiše je mi velmi, velmi proti srsti m.j. už proto, že Čína je novým nástrojem proti Rusku a Babiše chválím za to, že na tuto vlnu dlouhodobě odmítá nastoupit).
Související:
PS1: Sorosova univerzita je od roku 2020 ve Vídni, více zde
PS2: Ve Vídni je centrum plánu Paneuropa, což znamená, že Soros a Vídeň jsou jedna ruka, což ale také znamená, že stejně jako Vídeň ani Soros NECHCE islamizaci východní Evropy.
PS3: Jak po odchodu z EU dopadla Británie, to můžeme právě sledovat. A ne, že bych to Británii nepřála, já jen, že Babiš bojoval právě za to, aby Česko odchodem z EU (federalizací EU) na tom jednou nebylo stejně, resp. aby nebylo závislé na Číně (a Íránu) tak, jak si to globalisté přejí s tím, že Nová hedvábná stezka obejde Rusko.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!