Božie Mlyny. NEMEZIS. – Časť III. Európa. Winter is coming…  

Bismarck-1280x720Vojna medzi Nemeckom a Ruskom je obrovská hlúposť. A práve preto niekedy určite vypukne.
Nespoliehajte sa, že keď raz využijete slabosť Ruska, budete večne strihať dividendy. Rusi si vždy prídu po svoje peniaze. A keď prídu – nespoliehajte sa na Vami podpísané jezuitské zmluvy, ktoré Vás údajne chránia. Nie sú hodné ani toho papiera, na ktorom sú napísané. Preto sa s Rusmi dá hrať len poctivo, alebo vôbec.

So zlými zákonmi a dobrými úradníkmi sa vcelku dá riadiť krajina. Ale ak sú úradníci zlí, nepomôžu ani najlepšie zákony.

Nikdy nebojujte s Ruskom!

Otto von Bismarck

Kto chce kam, pomôžme mu tam...

 

Dovolím si, napriek skoršie avizovanej štruktúre štúdie, odsunúť chronologické zhrnutie situácie na Slovensku („Koniec slovenského Majdanu“) na najbližšie obdobie, takpovediac dezert príde na koniec obeda. Pretože posledné výlevy euroštruktúr z Kyjeva (konkrétne, požiadavka Rusku naplniť Minské dohody) dosvedčujú, že stav pacienta bruselského cvokhauzu začal byť kritický a vyžaduje detailnú analýzu. Takže podľa EÚ musí vlastne Rusko naplniť – ukončenie konfliktu a stiahnutie ťažkých zbraní z frontovej línie, obnoviť známo kým sabotované rokovania kontaktnej skupiny, federalizovať krajinu, organizovať obojstrannú amnestiu a všeukrajinské rokovania o vypracovaní novej ústavy so zakotvením špecifického štatútu Donbasu. Mária Zacharovová to na poslednom brífingu oprávnene okomentovala tak, že zrejme „...Eurokomisia žije v paralelnej realite“. Lavrov sa v Moskve stretne s Asociáciou európskeho biznisu v Rusku, a veľvyslanec EÚ na to stretnutie nepríde...Takže situácia je vážna, a preto nech sa naši mocipáni, ktorí možno s vzrušením masochistu očakávajú, že budem písať o Slovensku, ešte schladia, bolo by to pre nich z mojej strany sliškom mnogo česti. Takže teraz o Európe a o Slovensku neskôr. No a po obede bude ešte digestív – chronologicko-historická časť. Kapurková bude o Smere.

Skôr, než budeme pokračovať v našej politologickej esejistike, by som chcel ešte uviesť na pravú mieru pár drobností, ktoré zostali v predchádzajúcej časti nedopovedané. Tak napríklad, skutočnosť, že sa v prípade „samo“vraždy Violy Macákovej jedná o globálno-politický manéver, začína byť dodatočne viditeľná podľa sakrálnej symboliky a globálno-historických konotácií tejto donebavolajúco brutálnej udalosti. Nie nadarmo som uvádzal shakespearovské analógie na komédiu „Trojkráľová noc“ a jej hlavnú hrdinku Violu, keďže v anglickom origináli sa hra volá „TWELFTH Night“. Zatiaľ čo dvanásť nielenže symbolizuje biblický projekt a jeho stvoriteľov epochy Reformácie, ale aj Viola mala zlomený práve dvanásty stavec. Taktiež stojí za povšimnutie ILLÝRSKA paralela.

Hensel Europa Polyglotta

Lazarus Hungary-zn

Shakespearova Viola sa totiž uchádzala o srdce illýrskeho vojvodu ORSINA (ROSI-na?), zatiaľ čo Viola bola zavraždená v bratislavskom prístave, neďaleko od ktorého je obec Rusovce. V priloženej mape od G. Hensela „Europa Polyglotta“ sa dá vidieť, že praktický celá oblasť na juh od Dunaja, od Viedne až do Juhoslávie, bola v roku 1741, po stáročiach „hroznej tureckej nadvlády“, slovanská, charakterizovaná v rámci veľkého východoeurópskeho lingvistického agregátu ako „Sclavonico-Illyrica“. V dolnej časti mapy sú uvedené VTEDY POUŽÍVANÉ abecedy, medzi nimi aj Sclavonico-CyrillicaGlagolitico-Illyrica. Súčasník Petra I. Tatiščev o prvej slovanskej abecede (akiste prototypu pre Glagolitico-Illyrica? – pozn.), za autora ktorej až do etablovania v druhej polovici XIX. stor. cyrilometodskej verzie považovali sv. Hieronyma, píše – „Prvú (abecedu) ... Hieronymys z rodu slavenského r. 383 ustanovil a túto dodnes ešte v Illýrii, Dalmácii a Slavónii a iných tamojších slovanských národoch používajú, aj Biblia v nej vytlačená bola...“ Poznámky Tatiščeva sa dobre dopĺňajú s údajmi z mapy Gottfrieda Hensela, v tom zmysle, že v tomto priestore a v Uhorsku všeobecne boli až do polovice XVIII. stor. používané, paralelne s tzv. „Hunnorum Elementa“, hlavne cyrilika a hlaholika (o zavedení latinčiny, švabachu a biblickej češtiny budeme písať viac v chronologicko-historickej časti v súvislosti so sv. Štefanom Permským – pozn.). Už v skorších článkoch som bol vyslovil predpoklad, že v dobe Márie Terézie a neskôr sa zrejme početné hlaholické a hunské písomnosti stali predmetom masovej čistky. V článku „Pravoslávie v Uhorsku...“ ponúkam údaje a informácie o tom, nakoľko rozšírená bola tzv. „ruská viera“ v Uhorsku za Márie Terézie, ako aj dokumenty, z ktorých plynie, že vtedajší „Srbi" a vôbec pravoslávni poddaní koruny sa nazývali „slavnym narodom illiriko-rassianskim“, a ich reč, resp. liturgické písmo doslova zodpovedalo ruskej rečovej a literárnej norme vtedajšieho obdobia. Pravoslávna viera v Uhorsku, ktorej integrálnou súčasťou ešte v polovici XVIII. stor. bol polmesiac a ktorá používala arabčinu ako sakrálne písmo (....), sa vtedy volala aj „ruská“ viera, ako dosvedčuje ruský pas M. Baluďanského, „...uhorského šľachtica ruskej viery“. Kto ovláda ruštinu a vie čítať cirkevno-slovanské texty, nemá absolútne žiadny problém s „dešifráciou“ mnohých ikonografických a kovorytinových artefaktov, uvádzaných v predmetnej štúdii o uhorskom pravoslávii. Táto reč a toto písmo sa používali – paralelne s etruštinou v Taliansku, súdiac podľa G. Hensela(porovnaj s https://tech.sme.sk/c/22751561/vladli-pred-rimanmi-potom-zmizli-odhalili-povod-zahadnych-etruskov.html) – na Dolnej Zemi až do konca XVIII. stor. Až vtedy sa totiž definitívne zavŕšila tzv. „RE“-katolizácia, spojená s vymýtením starých jazykov a slovano-turkického bilingvizmu (územie horného Uhorska zrejme bolo podľa Hensela o dosť viac HUNGARICA, než Dolná Zem – pozn.), nanucovaním latiny a latiského obradu paralelne s novými národnými identitami, napr. Chorváti a Slovinci ako katolizovaní Srbi-Rasi-Raci... Preto neudivuje, že na pravom brehu Dunaja nachádzame obec RUSO-vce alebo neďaleko od Viedne mesto Retz. Retz alebo „Raetzen“ bol nemecký názov pre Srbov-Rusov na mape I. Lazarusa, ktorý, mimo iného, korunuje vrcholec viedenskej katedrály svätého Štefana zaujímavým symbolom – polkrížom a hviezdou. Ktovie, či nie práve preto je „protiturecká“ podstata post-reformačných Habsburgovcov tak podčiaknuto znázornená na vonkajšej strane tohto viedenského chrámu.

vienna turkish temple

Veď tí prísloveční Turci boli z veľkej časti pravoslávni Slovania. Tento sochársky počin pri stene viedenského chrámu mi rezonuje s dojmom, aký majú návštevníci súkromných komnát Veľmajstra Nemeckého rádu na hrade Bouzov, kde sú vyobrazené hlavy troch úhlavných nepriateľov Rádu – Jagal, der Pole; Preuss der Heide; Melek der Sarazin. (t.j. Jagellonec Poliak, Prus Pohan a Melek Saracén). Odporúčam taktiež sa prizrieť k vlajke osmanského vojska, obliehavšieho Viedeň r. 1683, ako je znázornená na tomto obrázku, a porovnať ju so súčasným srbským erbom

ottoman serb vienna serb coat of arms

 

Takže máme paralely:

-        shakespearovská Viola – illýrsky ORSINO-ROSINO

-        Slovenská Viola, ktorá zomrela neďaleko RUSOVIEC, t.j. sídla ILLIRIKO-RASSIANOV.

Zároveň som v kontexte Violy zabudol dodať, že sekta, kam chodila a z ktorej údajne (?) chcela ubziknúť, sa volá Apoštolská cirkev (novochronologická juxtapozícia „apoštolské“ kresťanstvo VS tzv. „rodové“ (pohanské) kresťanstvo – pozn.)

Taktiež som sa zmienil o tzv. „poslednom blogu HHHorca“, ktorého výplody s najdôležitejšími riadiacimi posolstvami veru dlho na Pravde.sk nevydržia. Krátko po našej poslednej publikácii sa táto entita ozvala blogom, kde sa písalo niečo v tom zmysle, že reku aj napriek tomu, že sa sťahujeme z Afganistanu, tak „...tu doma sme dobre U-KO-KOTVENí.“.

Posledná poznámka... V poslednom článku som povedal, že v USA nakoniec bankári odstavia ajťákov. Rozporuplné tvrdenie, hoci som v danom konkrétnom prípade len tlmočil Chazinovo stanovisko. Podľa posledných hlásení spoza mláky sa totiž môže zdať, že obraz zďaleka nie je, napriek globálnym útokom na Facebook, Twitter a Instagram a globálne koordinovanému zdaneniu IT-gigantov, taký očividný. Viď Bidenovo vyhlásenie, že sa nemôže zaručiť za solventnosť štátov (https://www.aktuality.sk/clanok/7te9h5l/biden-nemoze-zarucit-ze-sa-usa-vyhnu-nesolventnosti/). Upresním, čo mal Chazin na mysli. Vcelku pripúšťa, že bankári to už v štátoch vzdali a chystajú sa presťahovať do Berlína, ale ako majú vo svojom dlhoročnom zvyku, po nás nech ani tráva nerastie. Počítajú aj s možnou výmenou Bidena za K. Harrisovú, a s tým, že na ňu a jej neadekvátnu politiku neskôr doľahnú všetky trovy riadenia proti-trumpovského tábora. To, čo som možno ošemetne nazval „odstavením“, má lepšie vyjadrenie v anglickom pojme – out-manoevering.

V USA sa odohrávajú fundamentálne udalosti, vplývajúce na globálne riadenie. Podľa toho istého Pjakina bola „operácia COVID“ globálne plánovaná s tým, že mala byť spustená až po Trumpovom očakávanom víťazstve. Stranoviki však, rovnako ako s ISIL, začali samostatne dirigovať globálne plánované riadiace procesy a spustili COVID predčasne, aby si tým pomohli k Trumpovmu zvrhnutiu. GP je teraz nútený tento proces brzdiť, obzvlášť keď už vlastne poslúžil svojmu účelu – byť závojom, ktorým zahalili v podstate plánovanú globálnu demontáž svetovej ekonomiky, jej tzv. „reset“. To práve v tomto kľúči treba interpretovať „konšpirátorské“ vyjadrenia bývalého šéfa Vatikánskej banky Ettore Tedeschi (Hektor NEMEC – tal.) - https://www.hlavnespravy.sk/byvaly-vatikansky-bankar-pandemia-covid-19-sluzi-na-znizenie-rastu-populacie/2706774, ktorý prezradil, že COVID bol plánovaný na zníženie počtu svetovej populácie. Priam som mal v tejto „rímskej súvislosti“ flash-back z Bondovky „Spectre“, kde Craig asistuje na „utajenom“ šabaši tejto organizácie v Ríme. Len pripomeniem, že Spectre znamená prízrak alebo duch, t.j. to isté, čo FANTÓM-as. Teda globálna elita a GP. Tomuto „zasadaniu“ predsedal do tieňa zahalený muž (porovnaj s poslednou scénou z „Bieleho Tigra“ – pozn.). Ako pôsobivo mu na tom rímskom stretnutí referovali o vakcínach a migrantoch, zatiaľ čo tá Nemka mu s nacistickým pôvabom gesprochen, wie wir jetzt mit unseren Ueberwachungsfaehigkeiten staatlichen Nachrichtendiensten entgegenwirken koennen und vor dem Sieg stehen. A ja by som doplnil - und mit dem Programm der weltweiten Impfung beginnen koennen... (https://www.youtube.com/watch?v=Sc7QUGj0hcE)   Zároveň nevylučujem, že ten leak od Ettore Tedeschi bola svojrázna odpoveď globalistov-kontinentálov na očividnú močiarnu akciu so sexuálnym škandálom Rímsko-katolíckej cirkvi vo Francúzsku (https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/05/pedocriminalite-un-etat-des-lieux-devastateur-pour-l-eglise-catholique_6097197_3224.html). Smeruje to k tomu, že zo všetkých problémov budú čoskoro ľudia viniť liberálne a močiarne vlády, ktoré „proti“-covidové opatrenia zavádzali, ako sme si trúfli predpokladať ešte v štúdii „O krajine...“. Obávam sa, že mnohí Európania čoskoro pocítia na vlastnej koži, čo bolo v Rusku v deväťdesiatych rokoch všednou realitou. Ako minimum – zrútenie strednej triedy. Paralelne s tým sa nepokryte z nadnárodnej úrovne ustanovuje globálny fašistický Ordnung. Slovenský MOVIR tiež zapadá do tejto schémy a len potvrdzuje, že Slovensko je polygón pre testovanie nových globálnych sociálnych technológií, tých samých Ueberwachungsfaehigkeiten (https://www.hlavnespravy.sk/kontroverzny-projekt-monitorovania-osob-movir-co-to-je-a-ako-ma-fungovat-je-mozne-ze-bude-ludi-paralyzovat-technicka-univerzita-zatial-mlci/2709786).

V prípade Európy pritom dochádza k synchronizovanej kumulácii viacerých krízových faktorov do výbušného celku, ktorý štruktúrnu krízu mení na systémovú, hroziacu katastrofickým pochovaním tzv. „Západného projektu“ pod ťarchou mnohých problémov súčasne. V ekonomike to ilustrujú v lepšom prípade anglické pojmy stagflationBig Depression, v horšom ruský pojem PIZDEC. Vo fyzike sa tento jav volá aj efekt rezonancie, ktorý je ilustrovaný v prípadoch, kedy po mostoch mašírujú vojenské kolóny. Vojaci vtedy dostávajú príkaz NEDRŽAŤ krok, pretože rytmické, periodické opakovanie bárs aj malého hybného impulzu v dôsledku tzv. efektu rezonancie celý most rozkmitá tak, že môže spadnúť (https://youtu.be/kZNjbWy6c7c). A podľa chovania Orbána vidieť, že zrejme len ten, kto tvrdošijne NEDRŽÍ hubu a krok, prežije kolaps EÚ s najmenšími stratami. Plynová kríza, ktorej podstata je v príncípe vyčerpávajúco opísaná v preloženom a na zvedavcovi vystavenom článku A. Koreneva - http://www.zvedavec.org/komentare/2021/10/8869-gazprom-zablokoval-evropsky-plynovy-poker.htm, čiastočne ukázala matricu budúceho vývoja. Euroelita svojim bojom za „zelenú energetiku“ a v záujme „čelenia“ ruskému energetickému vplyvu schválila a nanucovala štátom „Tretí energetický balíček“, kde logika dlhodobých kontraktov je vystriedaná politikou „voľnej ruky trhu“ a situačného kupovania/predávania a kolísania spotových cien na burzách. V mene príslovečnej konkurencie, ktorá je podľa Krstného otca plytvaním. Desať rokov dozadu bol podiel trhovo kreovaných plynových kontraktov 17%. Dnes, vďaka debilným eurosmerniciam, je tento ukazovateľ na 87%. Ale plyn, jeho získavanie a preprava, ako aj obchod s ním nie je, jemne povedané, trhom hodiniek či windsurfov. Zo svojej strany „zelená energetika“ sa ukazuje ako vysoko nákladová a málo efektívna. No a máme tu zrazu tuhé zimy a horúce letá, veľa kúrenia a klimatizácie, rastúci dopyt po plyne pri 70-percentnom naplnení zásobníkov, viaznutie certifikácie Nord Streamu 2 s deadlinom v januári a nemožnosť navýšenia ruských dodávok cez Ukrajinu a existujúce trasy, keďže Rusi sa len stroho pridŕžajú dohôd, ich prioritou je vnútorná spotreba a stabilní partneri, a nechápu, prečo by mali do EÚ posielať plyn cez drahú a nespoľahlivú ukrajinskú plynovodnú sieť, keď sa stále nevedia dočkať povolenia na spustenie Nord Stream II. A to už majú zarezervované obrovské dodávky do Ázie, kam preorientovali trh už v roku 2015, hneď po prijatí predchádzajúcou EK Tretieho energetického balíka, keď začali stavať plynovod „Sila Sibíre“. No a brokeri a špekulanti spolu s rastúcim dopytom ženú cenu do nebies. Strategická porážka EÚ, ktorá doplatila na vlastnú krátkozrakosť, vlastné pravidlá a neskrotnú túžbu „nasoliť Rusom“. A nevylučujem, že keď sa nakoniec Borrel bude chcieť pod ťarchou okolností priplaziť do Moskvy k Lavrovovi na rokovanie o mimozmluvnom navýšení dodávok (alebo aj o iných veciach – pozn.), tak mu Rusi predložia podmienky ako Británii, t.j. odvolajte najprv tie svoje halucinácie o Navaľnom a jeho údajnom otrávení, a potom sa budeme rozprávať. Som fakt zvedavý, ako sa budú euroúradníci ondieť. Eurokomisia už teraz oznamuje ľuďom, aby sa pripravili na ťažkú zimu. Tlač a EP ešte zo zotrvačnosti vinia z nárastu cien Rusov, ale už im to nikto nežerie, všetci vedia, že to práve predošlá Eurokomisia ustanovila pravidlá, podľa ktorých dnes ceny bijú rekordy, to oni chceli „voľný trh“ a bránili NS II, oni torpédovali dlhodobé kontrakty v prospech spotových cien. Každý deň ich HONORU a rusofóbnej hystérie môže stáť ďalšie desiatkydolárov, o ktoré sa môže navyšovať špirála vcelku TRHOVÉHO zdražovania plynu, ďalšie stovky európskych podnikov, ktoré skrachujú, stovky tisícov ľudí, ktorí nebudú môcť splácať energie a ktorí už beztak majú dosť KORONY a „proti“-kovidových opatrení. V tej Británii s ich prázdnymi regálmi to už vyzerá jak v Rusku za perestrojky. A budú z toho zaslúžene viniť liberálne vlády a eurobyrokraciu.

Chazin tvrdí, že budúcnosť budú určovať nasledovní aktéri – USA, Rusko, Čína, India a subjekt, ktorý vznikne v Západnej Európe. Práve o to sa teraz vedie hlavný boj, a to medzi bankstermi, resp. v širšom zmysle americkými „stranovikami“, Londýnom a globalistami, keďže ako ukazuje prax, iných kompetentných subjektov riadenia v Európe v súčasnosti niet. Francúzsko a Nemecko ako suverénne štáty s vlastnou vôľou dávno v oute. Bankári, ktorí už zrejme mávli rukou na USA a chystajú sa po „odídení“ Bidena nechať vládnuť a zdiskreditovať sa Harrisovú a ajťákov, zatiaľ čo oni samotní sa vidia v Berlíne a Európe - jedinom mieste, kde ešte niečo zmôžu. Pretože v Európe prakticky absentuje nejaká adekvátna národno-suverenizačne orientovaná elita, nejaký vplyvný subjekt riadenia. Posledné nemecké voľby dopadli dobre pre bankárov, stranovikov (SPD, FDP), horšie pre globalistov a kontinentálov („Zelení“, AfD, the bigger part of CDU-CSU), zle pre nemecký národ. Najciteľnejšia porážka bola pre „Die Linke“, nuž nečudo, veď z pohľadu nemeckých elít bolo treba Wagenknechtovú vypnúť za každú cenu, ako RT Deutsch. Ešte ktovie, ako sa fušovalo s hlasmi, veď americký precedens je veľmi výpovedný. Preto aj Biden otvorene nazval Nemecko najdôležitejším spojencom. Výsledkom tohto boja o Západnú Európu bude buď víťazstvo Londýna, alebo Berlína a banksterov. GP sa tomu prizerá, v prípade Západnej Európy sa chystá vyhrať tam, kde sa dvaja bijú, vo Východnej Európe jeho vytrvalé úsilie o ustanovenie svojho riadenia na viacerých prioritách súčasne prebieha nezávisle od priebehu a výsledku boja o Európu západnú. Teda, prebiehalo až donedávna.
Víťazstvo banksterov v nemeckých voľbách totiž významne narušilo riadenie globalistov-kontinentálov v pre nich „tradičných“ doménach, a seriózne ohrozilo perspektívu budovania Medzimoria. Veď pozrite: 29. septembra boli ohlásené výsledky volieb v Nemecku. Hneď nato 9. októbra v ČR močiar porazil Babiša, ktorý súdiac podľa Kollára (https://www.noviny.sk/zahranicie/636000-boris-kollar-ak-by-som-bol-cech-volil-by-som-babisa-politici-reaguju-na-vysledky-volieb-v-cesku), sa profiloval viac ako globalista, než močiarnik. Na jeho výsledku sa zrejme v nemalej miere podpísala aj kauza Vrbětice a obzvlášť Pandora Papers. Zároveň v ten istý deň (9. októbra) abdikuje rakúsky kancelár Kurz. A následne 10. októbra, po rozhovore s Babišom, je so Zemanom zle. Všetko seriózne údery na stabilitu riadenia kontinentálneho krídla globalistov v našom regióne. Atlantisti a washingtonský močiar dosiahli v Nemecku a ČR ďalšie Pyrrhovo víťazstvo, v Rakúsku však Kurz ubránil aspoň integritu vlády – ten Ficov gambit z r. 2018 začali globalisti s obľubou aplikovať – tak v podaní Matoviča, ako aj teraz Kurza. Hej a aby sme nezabudli, v ten istý deň, kedy abdikoval Kurz, v správach RTVS hlásili, že ministerstvo vnútra obnovilo Matovičovi ochranku. Vo vetre cítiť, že už sa dlho v Rakúsku neohreje.

Ale späť k EÚ. Rusko sa po všetkých kauzách, sankciách, ultimátach a obviňovaniach, korunovaných hystériou z plynovej krízy, definitívne rozlúčilo s možnosťou mať s týmto globalistickým výtvorom normálne vzťahy, že by snáď tamojšie elity mohli dorásť aspoň do úrovne Bismarcka a pochopiť, že Európa môže byť silná a bezpečná len v spolupráci s Ruskom. Že pokiaľ sú vzťahy medzi Ruskom a Nemeckom dobré, je v Európe mier. Práve naopak, európske rusofóbne elity s jaskynným – pre naše pomery – zmýšľaním, svoje geopolitické pieskovisko pravdepodobnostne-predurčiteľne zahubia. A súdiac podľa výsledkov nemeckých volieb do Bundestagu, prejdú ešte roky, kým sa v Nemecku etabluje nejaká vplyvná suverenizačne orientovaná sila. Práve preto nedávno Lavrov na stretnutí s predstaviteľmi Európskeho biznisu v Rusku vyhlásil – že „vzťahy s EÚ začali byť v svojej negativite, degradácii a nepredvídateľnosti chronické a že EÚ za sedem rokov, čo uplynuli od ukrajinského Majdanu, premrhala veľa nevyužitých príležitostí pre rozvoj vzťahov...“ *   (http://eu.kommersant.ru/interview.html; https://www.mid.ru/posledniye_dobavlnenniye/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/4368405) A my doplníme – aj pre záchranu v budúcom svete.

Takže nech sa moskovský veľvyslanec EÚ Ederer nenaparuje, vraj „neochota Ruska reagovať na rastúci dopyt ohrozuje jeho povesť ako spoľahlivého dodávateľa“. Keď sa 5. októbra Lavrov stretával s európskymi podnikateľmi v RF, tak pán Ederer nemal gule sa tam ukázať. V princípe je to strata tváre EÚ, porovnateľná s tou, akú predviedla posledne EÚ v Kyjeve. EÚ nevie ani nechce riešiť problémy, ktoré sama spôsobila. Rusko nie je stranou Minských dohôd a požadovať po ňom ich naplnenie, ako robí EÚ, je schizofrénické. Je podlé nevšímať si 60 tisíc porušení zastavenia paľby, stovky apelácií Ruska a LNR-DNR k OBSE, masívne zbrojenie a prísun vojenskej techniky na ukrajinskú stranu frontu. Je podlé ignorovať, že ukrajinský vrchný veliteľ na Donbasse vojakom povolil strieľať bez koordinácie s veliteľstvom. Naopak európske vytvorenie vojenskej misie na Ukrajine, ktorým Brusel otvorene a neodvolateľne podporil Ozbrojený Zbrod Ukrajiny v ich doterajšej genocídnej vojne proti Donbasu a fašistickú politiku tamojšej bandy všeobecne, je krátkozraké a nebezpečné. Ja som čítal svoho času materiály ruského Vyšetrovacieho výboru, rozposlané diplomatickým misiám vo forme chronologizovaného bulletinu-obežníka, pojednávajúce o tom, ako ukrajinská SBU-gestapo mučila, brutálne a surovo, „separatistov“ v tisíckach; toto je na nový Norimberg, chlapci. Fakt do toho chcete ísť? Fakt eurobyrokratom nič nedocvaklo po návšteve Nulandovej v Moskve, ktorá sa konala pakticky hneď po kyjevskom ultimáte? Nik sa s Vami, nacistami, nebude rozprávať, ani len na úrovni Lavrovovho druhého zástupcu.

Takže ešte raz, je suverénne právo Gazpromu odmietať v terajších podmienkach drahý tranzit cez UKR, keď na spustenie čaká a je Európanmi aktívne sabotovaný NS II. Putin sa nejedenkrát nechal počuť, že kŕmenie Ukrajiny a iných protiruských tranzitných krajín nie je žiadnou ruskou povinnosťou. A to bol Putin okrem toho pri poslednom vyhlásení o tom, že RF zváži možnosť navýšenia dodávok pre Európu a ich obchodovania na petrohradskej burze (vďaka čomu klesla cena plynu z 1600 USD na 1200 USD) príliš štedrý a zmierlivý - https://tass.ru/ekonomika/12596119.   EÚ a NATO predsa nevynechajú jedinú príležitosť, aby Rusko nevykreslili ako výplod pekla a dovoľujú si vyjadrenia, ktoré sú rovnocenné casus belli. To asi preto bol Putin „štedrý“, lebo tí idioti sú snáď schopní aj vojnu vyhlásiť už čoskoro. Bol štedrý aj preto, lebo ide o plyn nad rámec zazmluvnených dodávok. A hlavne bol štedrý preto, lebo Rusko ešte stále nedosiahlo úplnú suverenitu, ako dosvedčuje svadba Georgija Romanova (Hohenzollerna) s Taliankou Bettariniovou v katedrále sv. Izáka v Sankt-Peterburgu, za prítomnosti európskej aristokratickej smotánky a čestnej stráže Ministerstva obrany RF. (romanov wedding I-II .jgp) Len pripomeniem, že deduško Georgija Vladimir Kirillovič, ktorého svojho času s veľkou pompou pochovával moskovský patriarcha v Petropavlovskej pevnosti Petrohradu, bol za vojny generálom SS a vyzýval všetkých „roduverných“ Rusov ku križiackej výprave proti boľševistickej hydre. https://m.metronews.ru/novosti/russia/reviews/kto-takoy-georgiy-romanov-metro-izuchilo-rodoslovnuyu-velikogo-knyazya-1841136/ Z tejto udalosti srší v skutočnosti väčšie nebezpečie, než z výplodov európskych geronotokratov na výlete v Kyjeve, hoci paralely s nacizmom v obidvoch prípadoch očividné. Veď uvidíte, najbližšie začne Západ štekať, že tie „extra“-dodávky sú kvôli fluktuácii cien na trhu príliš drahé. A ak Rusko nebude „civilizovanej“ Európe dodávať plyn za netrhové ceny, je to fuj-fuj kágebácka diktatúra. Ako dlho si myslíte, že bude táto taktika fungovať? Už teraz Eurokomisia vyhlásila, že „trh s plynom je nutné regulovať“ a problémy s dodávkami si členské štáty musia riešiť sami, zatiaľ čo F.Timmermans potvrdil, že Rusko nemá s rastom cien nič spoločné - https://www.hlavnespravy.sk/brusel-ukazal-cestu-z-energetickeho-pekla-cenova-regulacia-nepomoze-konkretne-kroky-su-na-vladach/2714288 (porovnaj s - https://www.hlavnespravy.sk/europska-unia-priznala-ze-kontrakt-gazpromu-a-madarska-neporusuje-jej-zakony/2713140; https://www.hlavnespravy.sk/manipuluje-rusko-s-trhom-europska-komisia-sa-vyjadrila-k-plynovej-krize/2717162). Inak povedané, sme neschopní, zvorali sme to, pomôžte si, ako viete. Núka sa otázka, ktorá nepochybne trápila aj členov Asociácie európskeho biznisu na stretnutí s Lavrovom – na kieho frasa nám vôbec je EÚ, keď tu nie je jej veľvyslanec, keď sú s ňou len samé problémy a keď nám aktívne bráni rozvíjať biznis?

V Európe a jej riadiacich štruktúrach je, ako vidíme, úplné Matovičovo. Už to začína byť ohratá platňa. Všetky doterajšie kontrakty Rusi dodržiavajú, nenesú zodpovednosť za idiotské vnútroeurópske regulácie, za to, že Nemci uzatvorili svoje jadrové elektrárne a teraz sú nútení prechádzať na uhlie (paralelne s nátlakom na Poľsko v kontexte uhoľných baní – pozn.). A už vonkoncom nemôžu za skokový nárast cien a dopytu na plyn, ktorý už beztak presmerovali do Ázie, kde za tisíc kubíkov dávajú 2 000 USD. V tejto súvislosti sú pozoruhodné nedávne (https://rg.ru/2021/09/06/reg-sibfo/sergej-shojgu-rasskazal-o-stroitelstve-krupnyh-gorodov-v-sibiri.html) vyhlásenia ruského ministra obrany S. Šojgu, ktorý nazval budovanie nových miest v Sibíri (ako aj presťahovanie tam niektorých dôležitých výrobných a riadiacich kompetencií – pozn.) národnou prioritou RF na najbližšie desaťročia. Čo je to, ak nie vcelku hmatateľná perspektíva postupného vyhasínania kolektívneho Západu ako vplyvného globálneho hráča? Tam sa budú navzájom ruvať atlantisti a kontinentáli v poslednej vojne, odštartovanej požiarom v Nantes, kým ZLO nepožerie samo seba. EÚ sa zrúti v dôsledku efektu rezonancie, kedy absolútne nové geopolitické podmienky a prostredie spolu s neadekvátnosťou mafióznych elít a nepripravenosťou posledných tým zmenám čeliť, vrátane hospodárskej krízy a ochudobnenia ľudských más, ochotných ísť na barikády – to všetko spolu s infoleakmi o COVID-e môžu kriticky rozkolísať systém. Akože to hovoril ten Putin o kolapsoch ríš? Že Ríša je opojená svojou všemohúcnosťou, dovoľuje si považovať sa za „výnimočných“ a „nadradených“, povýšenecky, mentorsky a pokrytecky moralizovať a poučovať ostatných o „dobrom chovaní“ a myslí si, že drobné zlyhania, opičie pracky a collateral damage sú únosné. Ale tieto drobné zlyhania a škrípania sa stávajú chronickými, až raz nastane moment, kedy už systém koordinované plošné zlyhania nezvláda. To všetko v súčasnosti tvorí ingrediencie európskeho sudu s pušným prachom. Korením tejto výbušnej gebuziny je ideologizácia moslimských komunít a morálno-ideologický rozklad Európanov, sodomizácia, odnárodňovanie a boj proti „duchu Schillera“ v Nemecku + slniečkárska ofenzíva vo Francúzsku. Spolu s rusofóbiou a odmietaním kooperácie s Ruskom – this all simply cannot end well... Šojgu nám svojim vyjadrením vlastne dal na vedomie, že epicentrum svetového diania sa presunie na Východ, a Rusko tomu len prispôsobuje svoju politiku. Rusko totiž má, na rozdiel od ostatných, rodiacu sa novú politicko-historickú ideológiu a strategickú víziu budúcnosti. Európa, súdiac podľa jej kolektívnej maniakálno-depresívnej hystérie, žiadnu víziu budúcnosti nemá. Teda okrem „zelenej energetiky“ (t.j. ekonomicko-priemyselného kolapsu), redukcie domáceho obyvateľstva a jeho výmeny migrantmi, v spojení s digitálnym koncentrákom. A samozrejme, nacizmu, kam bez neho... Akú peknú vizitku ukrajinskí náckovia zanechali v meste Ivano-Frankovsk v predvečer summitu EÚ-Ukrajina v Kyjeve, keď vandalizovali tamojší vojenský sovietsky cintorín a strhli tabuľu s menami padlých, si prezrite tu - https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4903870#9; https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3387176.html. Podpis močiara a slobodurárov sa nezaprie, veď Ivano-Frankovsk je pojem, odvodený od IOANN TRÓJAN, alebo inak – sv. Ján Krstiteľ alias byzantský cisár Ján II Komnén. A slobodomurárstvo bolo formálne zlegalizované roku 24.júna 1717, v deň sv. Jána Krstiteľa. Navyše sa to udialo deň po víťazstve banksterov v nemeckých voľbách.

Chazin hovorí, že práve absencia strategickej vízie budúcnosti je príčinou súčasnej hystérie a schizofrénie euroelít. Toľko investovali do oživenia rasistickej rusofóbie – tohto antisemitizmu XXI. stor. – a hecovania vojny, a teraz sa budú musieť voľky-nevoľky s Putinom dohadovať. A možno stratiť tvár... Ja len pripomeniem známu poučku od Vladimíra Iľjiča – „Revolúcie nastávajú, keď nizy (plebs) viac nechce žiť po starom, a verchi (elita) nevie vládnuť po novom...“. Veď sa len pozrime na krátku chronológiu udalosti, ktoré tú hystériu Európy a „močiara“ potvrdzujú.

3. októbra médiá hlásia (https://www.trend.sk/spravy/eu-zvazuje-vojensku-vycvikovu-misiu-ukrajine-chce-prejavit-solidaritu), že EÚ zvažuje vyslanie vojenskej misie na Ukrajinu, následne 6. októbra NATO zredukovalo počet zamestnancov vojenskej misie RF v Bruseli o ôsmich ľudí, údajne pracujúcich pre tajné služby, takže ak by sa niečo na „východnom krídle“ zomlelo, krízová komunikácia žiadna, okrem „červenej linky“ (https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/603030-nato-odobralo-akreditaciu-osmim-ruskym-diplomatom-mali-pracovat-v-utajeni-pre-ruske-tajne-sluzby/). EÚ flirtuje s myšlienkou integrovať západný Balkán, ba Heger ešte dodá, že treba aj Ukrajinu, ale proces hapruje. To viete, kontinentáli majú dosť problémov s Ukrajinou na Slovensku. EK sa tu pomaly chystala zažalovať Rusko z rastu cien, rečniac o zelenej energetike a nutnosti prípravu na studenú zimu. Po nemeckých voľbách dostali navyše močiarnici druhý dych, a spustila sa kanonáda. Už 30. Septembra, deň po voľbách, zrušil Youtube videá z kanálu Russia Today Deutsch a „Der fehlende Part“ (https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wegen-falschinformationen-zur-corona-pandemie-youtube-loescht-kanaele-von-rt-deutsch-100.html). Normálne že info-Barbarossa. O týždeň Spolkový regulačný úrad v Nemecku 6. októbra vyhlási Nord Stream 2 AG ultimátum, aby definitívne rozptýlil pochybnosti, či jeho činnosť je v súlade s európskym zákonodarstvom, konkrétne ide o plynovú smernicu z roku 2019. Pritom sa Rusi súdia o to, či je možné retroaktívne aplikovať tieto smernice na starší projekt. https://www.hlavnespravy.sk/operatorovi-plynovodu-nord-stream-2-pohrozili-v-nemecku-sudnym-procesom/2704202 Paralelne s tým, v ten istý deň 6. októbra, bolo menom 54 krajín ohlásené ultimátum Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), adresované Rusku v kontexte toho chudáka Navaľného (https://svet.sme.sk/c/22756971/rusko-ma-10-dni-na-objasnenie-pokusu-o-otravu-navalneho.html), a pokračovalo to sankciami Europarlamentu za chemické zbrane z 11. októbra + obvinením Ruska, Číny a KĽDR z vedenia informačnej vojny (https://ria.ru/20211011/sanktsii-1753976534.html)

Poďme ďalej... EÚ v expresnom režime zvoláva summit s Ukrajinou, kde ten istý Borrel, bojaci sa Ruska ešte viac, než bezvýchodiskovosti a možného krachu Európy, vyhlásil, že je načase od debát a sankcií prejsť k navyšovaniu vojenskej sily. Veľká Británia sa chystá vyčleniť 1 mln libier na prácu s ruskou mládežou, zatiaľ čo tabloid „Sun“ v predvečer návštevy Nulandovej v Moskve (bezpochyby v otázke spečatenia osudu Ukrajiny – pozn.) píše o ruských špiónoch na zjazde konzervatívnej strany a – predovšetkým – ruských špiónoch, ktorí vykradli z Oxfordu vzorec na vakcínu Astra Zenecy. Chlapcom z ostrovov to už kuruje na hlavu, veď prečo by potom neskôr Astra Zeneca konzultovala so Sputnikom spoluprácu a technológie, vrátane výroby spoločnej vakcíny??! Ešteže sa aspoň „Daily Mail“ ospravedlnil.

Toto celé sa reálne podobá na hystériu. Náš Matel má v Európe konkurenciu, najmä v Europarlamente. Len pár bodov na ilustráciu... Podľa - https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12597825 - je Europarlament presvedčený, že EÚ musí spolu s USA vypracovať spoločný prístup k vzťahom s Ruskom. Plynie to zo správy pre EP pod názvom „O budúcnosti vzťahov EÚ a USA“, vypracovanej chorvátskym europoslancom s výstižným menom Tonino Picula. Pán Picula, pôvodom z Chorvátska, bol zároveň menovaný predstaviteľom EP pre Západný Balkán a v danom návrhu vyzýva Európsky parlament a USA k vypracovaniu spoločného prístupu k vedeniu dialógu s Ruskou Federáciou, a taktiež k spolupráci za účelom „spoločného eliminovania početných hrozieb z ruskej strany“. Autor správy taktiež apeluje na USA a EÚ, aby „včasne a rozhodne prijímali opatrenia proti akýmkoľvek podrývačským činnostiam na území EÚ“ a taktiež navrhuje „členským krajinám aktivizovať spoluprácu medzi kontrarozviedkami a výmenu informácií“. Tomu sa hovorí kvázi-vojnová rétorika. A teraz príklad schizofrénie... Súčasne s tým považujú v EP za nutné usilovať sa spolu s USA o „spoluprácu v oblastiach, predstavujúcich spoločný záujem pre transatlantických partnerov, napríklad v sfére kontroly zbrojenia, vrátane jadrových síl stredného doletu. Inými oblasťami sú ochrana klímy, Irán a Afganistan. Europarlament taktiež apeluje na komisára Borrela, aby vypracoval stratégiu prístupu k vzťahom EÚ a RF, ktorá bude vo väčšej miere podporovať formovanie občianskej spoločnosti a upevňovať osobné kontakty s občanmi RF. Podľa europoslancov je tiež nevyhnutné nedvojzmyselne vyznačiť červené čiary v sfére spolupráce s ruskými štátnymi subjektmi.

K tomu len toľko, dokáže vôbec EP niečo sformulovať a zaujať stanovisko bez konzultácie s USA?

A aby sme nezabudli na nášho starého známeho, Vrcholného predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Josepa Borrela. Ten, vystupujúc 8. októbra v Madride na madridskom fóre „Nová ekonomika“, vyhlásil, že „...teraz vo svete existuje skupina krajín, ktoré sa snažia získať výhodu z tej-ktorej situácie. V tej skupine sú také dôležité krajiny ako Rusko, Turecko a India, ktoré boli kedysi ríšami, a znovu sa nimi chcú stať, osobitne Rusko a Turecko. Sú to veľké krajiny, vedia, že nikdy nebudú supermocnosťami, ale chcú byť a sú mocnosťami regionálnymi, ktoré majú vojenskú silu, a sú ju pripravené použiť a aj ju používajú.“ Ako vždy, odporúčam na dešifráciu tejto hatmatilky dôsledne aplikovať princíp „opice a zrkadla“, je to pekný autoportrét hysterickej EÚ a Borrel tu vyznieva ako ďalší Obama s jeho Ruskom ako regionálnou mocnosťou (porovnaj s vyjadreniami M. Ederera pre „Kommersant“, odkaz vyššie – pozn.)... A samozrejme, nechýbala ani schizofrénia, keď Borrel doplnil, že „..RF má výnimočnú dôležitosť pre EÚ“ a predpokladá, že je potrebné nájsť „vyváženú pozíciu vo vzťahoch s Moskvou“ a „snažiť sa spolupracovať v mnohých oblastiach“.

Pritom ešte 14. septembra, vystupujúc pred poslancami EP, tvrdil, že „...V každom prípade Rusko zostáva našim najväčším susedom a dôležitým globálnym hráčom. Nezmizne a nezmení sa lusknutím prsta (ako by si nepochybne mnohí v EP priali – pozn.)“. Borrel je za preskúmanie možnosti postupnej zmeny vzájomných vzťahov s tým, aby boli stabilnejšie a predvídateľnejšie. Taktiež spomenul dôležitosť spolupráce v niektorých oblastiach bezpečnostnej politiky, napríklad v oblasti iránskej jadrovej dohody, kde, podľa neho, Rusko zohráva konštruktívnu úlohu. Pritom však, ako vždy schizofrenicky, nezabudol podotknúť, že „Rusko by chcelo rozdeliť krajiny EÚ, preto musíme zostať jednotní. Mali by sme nielen usilovať o menej konfliktné vzťahy, ale aj podporovať takých ľudí ako Alexej Navaľnyj.“ No a nakoniec zabil – vraj „chcel by som myslieť na obnovenie partnerstva s Ruskom, ale momentálne je to vzdialená perspektíva

Už chápeme, ako to myslel Lavrov s tou chronickou degradáciou vo vzťahoch s EÚ a prečo Matovič nie je najväčší pomätenec na starom kontinente? Ivan Andrejevič Krylov napísal ešte jednu známu bájku – „Čokel a slon“, v ktorej sa pýta – „Akiste je čokel veľmi silný, keď šteká na slona“... Niekedy mám dojem, že eurobyrokrati sú všetko dietky z privilegovaných rodín, ktorí nevyrastali na normálnej ulici, nebili sa s vrstovníkmi vo dvore. Lebo každý, aj ten najtupší chalan, vedel, že vyhrážať sa druhému môžeš len vtedy, ak máš silu, ba ani vtedy to nie je rozumné. Kto je silný a istý v svojej sile, sa nikdy nevyhráža. Vyhrážky sú znakom slabosti, neschopnosti veci ujednať v normálnom režime. Akože chápem, že Európania štekali pod ochrannou rukou amerického Big Brother, druhá vec je - či budú štekať, akonáhle sa USA stiahnu? https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/13/americky-novinari-uznavaju-ze-usa-uz-nebudu-hegemonom-ako-si-predstavuju-prerozdelit-svet/; https://www.theamericanconservative.com/articles/a-too-big-nation-becomes-a-too-ambitious-empire/

S močiarom v Európe a vo Francúzsku to vyzerá veľmi zle. Macron a jeho kolegovia z Európskej rady a Eurokomisie sa zrejme inšpirovali pre nich skvelými výsledkami sociálneho experimentu, ktorý z ich priameho poverenia realizovali matovičovci na Slovensku počas prvej a druhej vlny (https://www.slovenskyreporter.sk/sef-europskej-rady-vyzyva-europske-krajiny-aby-isli-slovenskou-cestou-2/). Vo Francúzsku a inde začínajú zavádzať povinné očkovanie zdravotníkov, štátnych a iných zamestnancov. A nikto z iniciátorov týchto procesov zrejme nezohľadňoval výrazne nižší prah sociálnej bolesti vo vykŕmených západoeurópskych spoločnostiach než u nás, rovnako nikomu nedocvaklo, že je to pre nich ako politikov jednosmerná letenka. GP s týmito močiarnymi európskymi kádrami zahral parádny gambit, keď ich zlákal na COVID-fašizmus a zároveň si pripravil pôdu na ich skorú delegitimizáciu a odpis. Taký istý gambit sa zrejme chystá aj na novopečených víťazov nemeckých a českých parlamentných volieb, ktorí si vyžerú celú nastávajúcu galimatiu, ktorú nebudú vedieť rozriešiť. O čom inom, ak nie o blížiacom sa informačnom odhalení COVID-aféry svedčia publikácie v „Nature“ a „European Journal of Epidemiology“ o neefektívnosti očkovania? O čom inom svedčí marcová Rezolúcia Parlamentného Zhromaždenia Rady Európy a rezolúcia EK č. 2361 z 27. januára, kde je čierne na bielom napísané, že nátlak na očkovanie vládami je protiprávny? O čom inom svedčí fakt, že Haagsky súd prijal žalobu od slovenských, nemeckých a izraelských advokátov na postupy ich vlád v kontexte očkovania a COVID-hystérie? Aký si myslíte, že v správnom momente vynesie rozsudok? A varujem haagskych kolegov, že ak nebudú konať tak, ako treba, ale budú súdny proces preťahovať či sabotovať, skončia ako Holandsko, ktoré odročuje spravodlivosť vo veci MH17 a vykoledovalo si tým obvinenie (28.6.2021) z priameho sponzorovania teroristov (zatiaľ len tých v Sýrii) - https://news.rambler.ru/middleeast/42416531-gollandskiy-skandal-amsterdam-neskolko-let-podderzhival-terroristov-v-sirii/ Globalisti hackli holandské MZV a naservírovali nám famózny leak. Zároveň je v kontexte preťahovaného vyšetrovania MH17 (započatého v apríli 2020) pozoruhodné, že hneď po poslednom pojednávaní v danej veci (12.4.2021) do éteru unikla informácia, že holandskí novinári disponujú prepismi tf rozhovorov jedného z obvinených, ktoré jednoznačne dokazujú, že obviňovaný člen doneckej domobrany Sergej Dubinskij ešte dvanásť hodín po tragédii z júna 2014 nevedel o tom, čo sa stalo (https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/426005-gollandskie-zhurnalisty-zayavili-o-poluchenii-dostupa-k-razgovoram). Holandská prokuratúra vtedy dostala odročenie tri mesiace, aby si buď vymyslela ešte lepšiu lož, alebo sa nejak začala uzmierovať s krutou a pre tamojšie elity deštruktívnou pravdou. Čas vypršal, a keďže sa zrejme ondia, prišli tie Rusmi ozvučené leaky o prepojení Holandska na teroristov. Keď bude treba, a že bude a čoskoro, tak podobným spôsobom začnú nespochybniteľne informačne odpisovať v očiach západnej verejnosti všetkých, koho treba. Taktiež by som do tohto kontextu zaradil aj fenomenálny informačný leak na britský Foreign Office, ktorý zarezonoval vo februári, a ktorý čierne na bielom ukázal, že masívna informačná protiruská kampaň vo vybraných východeurópskych, bruselských a londýnskych médiách bola priamo koordinovaná a „úkolována“ britskými úradmi a zahraničnopolitickým rezortom - https://ria.ru/20210220/zakharova-1598323210.html. Studená sprcha pre všetkých „bojovníkov“ s ruskými dezinformáciami a propagandou, buď domácich v štýle „Evropských hodnot“ či infoteroristov zo Zomri.sk, alebo tých európskych typu EU East StratCom či kieho ďasa. Nemenej studená, ako keď museli zhltnúť fakt, že sa v Petrohrade v gescii ruského Generálneho Prokurátora konala konferencia európskych generálnych prokuratúr.

Aby sme sa však ešte vrátili do Francúzska, s ktorým je to ešte horšie než s Nemeckom, keďže močiar do jeho riadiacich štruktúr prenikol oveľa intenzívnejšie... Krajina v duchu svojho absolutizovaného poňatia nespútanej slobody, vyžadovanej rovnosti a bratstva medzi civilizačne odlišnými frakciami spoločnosti kráča k vyústeniu svojich dejín. Reálny stav sa ponáša na tlejúcu občiansku vojnu, a hoci Le Penová má lepšie vyhliadky, než kedykoľvek predtým, krajinu obzvlášť v prípade jej víťazstva strasie tak, ako ešte nikdy od čias Napoleona. Znovu zopakujem, že medzi zasvätenými kruhmi francúzskych silových zložiek nie je žiadnym tajomstvom, že Londýn a Amerika skrze svojich agentov (častokrát zamestnancov ambasády) priamo a nestydato dirigujú a koordinujú lídrov moslimských komunít, rozdávajú im peniaze a zbrane. Plus gešeft s drogami, samo sebou. To aj preto tie otvorené listy francúzskej generality, ktoré podporila značná časť dôstojníckeho zboru. Čo ešte? Celoštátne protesty proti povinnému očkovaniu nikoho neprekvapia, veď demonštrovanie je v istom zmysle francúzskym národným športom nemenej, ako pétanque. Čo však je prekvapivé aj v kontexte našich predošlých štúdií („O krajine..., c.II“), je tématika Rwandy.

Francúzsko totiž uznalo svoju zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť na rwandskej genocíde z rokov 1993-95 (https://www.bbc.com/news/world-europe-57270099). V poňatí kolektívneho Západu, ktorý sa v svojich najlepších časoch nikdy a nikomu za kolonializmus a genocídy neospravedlňoval, je to neskutočný downfall. A netýka sa to len Francúzska. Vlna „kajania sa za genocídy a prekliatu, rasizmom prešpikovanú koloniálnu minulosť“ sa prehnala aj po Nemecku, ktoré si, čuduj sa ty svete, z histórie posledných sto päťdesiat rokov na ospravedlnenie za genocídu vybralo práve africkú Namíbiu (https://www.deutschlandfunk.de/versoehnungsabkommen-mit-namibia-deutschland-erkennt.2897.de.html?dram:article_id=497979). Je to posledný výkrik močiara v duchu neoliberálnej kultúrnej revolúcie proti „white supremacism“-u, pokus o pokorenie Francúzska a Nemecka, ideologická príprava pre hecovanie nevraživosti a nepokojov imigrantských komunít v obidvoch krajinách. Z  toho istého súdku sú aj odhalenia o masových hroboch detí kanadských Indiánov v tamojších katolíckych školách Britskej Kolumbie, ktoré si kládli za cieľ predovšetkým odcudzovanie detí svojim identitám, čo popri brutálnom zaobchádzaní zo strany personálu viedlo k mnohým úmrtiam a vážnym osobnostným krízam. Zatiaľ sme vymenovali len prípady prestížnej ujmy, ktoré postihovali akoby predstaviteľov kontinentálnych európskych štruktúr a elít, ale rovnaký osud čoskoro postihne aj Britániu, ktorá je ešte vo svojej bezočivosti natoľko spupná a pokrytecká, že bude Východoeurópanov obviňovať z rasizmu, čo náhľadne ukázali zápasy Celticu proti Slávii a Maďarom. UEFA už prekročila všetky medze a správa sa arogantne a nevyberavo ako Medzinárodný olympijský výbor. Rovnako ako EÚ, tieto štruktúry svojou politikou dosiahnu akurát zničenie profesionálneho športu a svojej riadiacej úlohy v ňom.

slavia kamara uefa I slavia kamara uefa II slavia kamara uefa III slavia kamara uefa IV

Nie tak dávno totiž RTVS „Dvojka“ uviedla vo večernom prime-time zaujímavý dokumentárny film „Odložený prípad Hammarskjold“ v koprodukcii Belgicka, Dánska, Švédska a Nórska o pozadí leteckej katastrofy zo septembra r. 1961, v ktorej na území Konga zahynul vtedajší generálny tajomník OSN Dag Hammarskjold. Stalo sa to tesne predtým, než v rokoch 1962-63 došlo k masívnej dekolonizácii a počet členov OSN násobne vzrástol. Cesta k tomu však bola tŕnistá a deti vo všetkých socialistických krajinách vtedy počúvali o slávnom Patriceovi Lumumbovi, ktorý viedol konžské oslobodzovacie hnutie proti Belgičanom a bol za to aj zavraždený. Hammarskjold letel do provincie Katanga, aby zjednal mier medzi tamojšími rebelmi a Kinshasou. Predmetný film spovedá juhoafrických členov nájomnej armády žoldnierov-hrdlorezov, ktorí so šokujúcou úprimnosťou rozprávajú o tom, že predmetná letecká havária bol atentát na generálneho tajomníka OSN z dielne britskej MI6. A že AIDS bola umelo vytvorená biologická zbraň, ktorou v JAR a inde očkovali nič netušiace africké obyvateľstvo. To je, prosím, film belgicko-škandinávskej koprodukcie z roku 2019. Ten Rezník je chlapík, že takéto veci púšťa.

bohemian rhapsody

 

queen of bohemia

 „Queen of Bohemia“, Gerrit van Hotnhorst

Sami si z toho urobte záver, k čomu sa asi v kontexte COVIDU schyľuje. Ktorý, ako som sa odvážil tvrdiť ešte v „O krajine..., č. I-II“, bol zrejme spustený „korunovanou“ inštitúciou močiara – pretoža KORONA = Crown. Aká to náhodička, že akurát netflixový seriál „Koruna“ o britskej kráľovskej rodine získal cenu Emmy. Aj Chazin tvrdí, vraj sa o spustení COVIDU rozhodovalo v poslednej inštancii v Británii. Ako vyššie píše nami citovaný Herbert Wells, elity si fakt hádžu masky dole, zatiaľ čo ľudia si ich navliekajú... Nebudem sa teraz baviť o tom, či je ten belgicko-škandinávsky film pravdivý alebo nie, akurát len na mňa film pôsobil mierne sileným dojmom, má totiž zjavnú protibritskú zameranosť. Síce to pekne zapadá do súčasného globálneho procesu odpisu močiara a Britskej ríše (pozri, napr., film „Bohemian Rapsody“ a porovnaj s obrázkom „Queen of Bohemia“ vo Windsore – pozn.)**, ale súčasne s tým film vykazuje svoju cynickú, podčiarknuto politizovanú, jednostrannú zaujatosť, rovnako ako v prípade s „ospravedlneniami“ za Rwandu a Namíbiu. To nám fakt chcete nahovoriť, že MI6 to urobila (vraždu gen. tajomníka OSN) na vlastnú päsť? Že juhoafrickí a iní žoldnieri a hrdlorezi (medzi nimi veľa bývalých nacistov) nepôsobili v konžskej Katange aj v záujme Belgicka? Že sme nečítali Forsythovho „Šakala“? Že generálny tajomník OSN a dekolonizačná vlna nevadila všetkým západným koloniálnym mocnostiam? Myslíte si, že sme zabudli, ako sa tí istí Belgičania vyznamenali v Kongu, kde ľuďom odsekávali ruky v desaťtisícoch? Ne m’en voulez pas, Belgica. Mais cest ma reponse, a vous, a l'egard de Chovanec et la facon dont vous disposez de cette sale affaire.   Že sme zabudli na umelo vyvolané hladomory v Britskej Indii, obzvlášť v Bengálsku v rokoch 1942-43, ktorým padlo za obeť od 3 do 5 mln ľudí? O najväčšej genocíde dvadsiateho storočia počas Druhej svetovej vojny ani nehovoriac – a nemyslím tým holokaust... Rusi už naplno pracujú na tomto fronte, otvárajúc archívy a ak budú Európania naďalej veľkohubí a povýšeneckí, spoliehajúc na to, že budú Rusko ovládať ako za Kataríny II, dočkajú sa niečoho ale veľmi že nepríjemného ***. Quant aux Russes, ils ont, contrairement á Vous, imbéciles, appris leurs lecons, et on ne peut plus attentivement.

Každopádne, vo Francúzsku a v euroinštitúciách je močiar oveľa silnejší, než v Nemecku, aj napriek posledným voľbám. Preto na nich nastávajúci výbuch a s ním súvisiaci odpis močiarnych kreatúr dopadne oveľa horšie. Vidíme to už v priamom prenose na príklade decimácie francúzskeho vojensko-technologického sektora v kontexte AUKUS. Spomínam si v tomto kontexte na nepriateľské výroky ministra Le Driana o tom, že Sputnik je veľmi fuj a to, že on, jeho veľkomožnosť, nevidí žiadny „extraordinárny“ nárast fašizmu a neonacizmu na Ukrajine, ktorý by sa vymykal celoeurópskemu priemeru. V kontexte Sputniku podobne vyzneli aj vyjadrenia Leyenovej. Ak teraz ešte aj EÚ neuzná výsledky ruských parlamentných volieb, Rusko začne v praxi ukazovať, že jeho slová o „zbytočnosti dialógu s EÚ“ nadobudnú reálne kontúry. Kolektívny západ na čele s USA sa snaží torpédovať OSN-centrický medzinárodný poriadok, sformovaný v dôsledku Druhej svetovej vojny, a je im úzko v mantineloch existujúceho medzinárodného práva. Otvorene hovorí, že sa mu nepáči stabilný vnútorný rozvoj Ruska a upevnenie jeho pozícií na medzinárodnej aréne, pričom naň vyvíja tlak pomocou širokej palety nelegitímnych nástrojov - od jednostranných sankcií a informačných provokácií po zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny a nerešpektovanie jej zákonov. Naopak, Rusko advokuje nevyhnutnosť ustanovenia globálnej multipolarity, budovanie vzájomných vzťahov na základe princípov vzájomnej výhodnosti, konštruktívnej a na dôvere založenej spolupráce, obojstranného rešpektovania suverenity a nemiešania sa do vnútorných záležitostí v zmysle medzinárodného práva. Európa naopak presadzuje koncept „efektívneho multilateralizmu“, ktorý má nahradiť princíp multipolarity a považuje za vzor takéhoto multilateralizmu EÚ a systém jej fungovania. Čiže kde existuje pätnásť hviezdičkových vyvolených a zvyšok druhotriedne kŕmených a bezostyšne drancovaných kolónií, ako napríklad Slovensko, ktoré najprv skrz Majdan a Matoviča ovládnu, vycicajú a zničia, potom mu ohlásia bankrot a ustanovia „spásonosnú“ komisiu, ktorá nám bude predpisovať tvrdé „rekonvalescenčné kritériá“, až skončíme ako Grécko. A keď sa budeme ondieť, vždy je tu Orbán, Felvidék a možnosť novej Viedenskej arbitráže. Nech si nikto nič nenahovára v súvislosti s tým, že Maďarsko formálne cúvlo vo veci skupovania pôdy v zahraničí, tá „ruská“ vlajka na stretnutí s Hegerom, ako správne a pohotovo postrehol M. Tkáč, je demonštráciou ich večne živej iredenty, veď je to vlajka slovenského štátu, kedy dolniaky boli sami viete koho...

wien arbitrage borders I

wien arbitrage borders II

Toto je ten „efektívny multilateralizmus“, ktorým sa vystatuje EÚ. Slabosť celej reťaze sa posudzuje podľa jej najslabšieho článku, všakže? To práve preto je dnes SVK, vedené Matovládou k bankrotu, ukazovateľom politického pulzu Európy. Ten Fico pustil naposledy von fantastickú informáciu, keď povedal, že mal telefonáty s členmi EK a tí sa tvárili, že nič nevedia a nemôžu uveriť jeho informáciám o tom, ako u nás dochádza k likvidácii právneho štátu. Oni si vážne myslia, že naši ľudia, ako povedal Blanár – „serú ženo“??!!. Všetko vedia a chcú to uhrať na blbečkov, údiv asi rovnaký, ako keď Fico svojho času konfrontoval Junckera s dvojitou kvalitou potravín. Veď čo už len stoja tie správy EK o právnom štáte, v ktorých šteká na Poliakov a Maďarov, ale na Slovensku vidí „pozitívny progres“??! (...) Že všetko vedia, že vládu kontrolujú a že im genocída Slovákov a zničenie Slovenska vôbec nevadí, potvrdila samotná arogantná nacistka von der Leyenová, a vonkoncom tým nemyslím ten crux ansata, okolo ktorého bolo toľko hluku. Šéfka Eurokomisie totiž počas onoho pamätného pobytu na Slovensku, po tom, ako sa porozprávala s tými, s kým bolo treba, podľa slov Smeru bola pred sídlom zastúpenia EK na Slovensku očakávaná predstaviteľmi strany, ktorí jej chceli predložiť zoznam sťažností na súčasnú vládu. Leyenová sa nechala počuť, že vraj na také veci „nemá čas.“ Kto by sa čudoval, však? Slovensko je v istom zmysle, rovnako ako Grécko, VIZITKOU EÚ a úspešnosti jej riadenia skrz korumpované, zdegenerované a mafiózne elity. Je to, ako hovorievajú Rusi, zostrelený letec. Ktorý chce ustanoviť, namiesto platného medzinárodného práva, tzv. „poriadok, založený na pravidlách“ (pozri - https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4801890). Som fakt zvedavý, ako budú európski advokáti týchto paradigiem s ich veľkohubými vyhláseniami vyzerať, až prídu o americký dáždnik. Aby sme znovu citovali I.A. Krylova – „Znať, moska-to siľna, raz laet na slona...“ Netreba byť génius, aby človek pochopil, že už aj v G20 sa čoraz viac krajín prikláňa práve k ruskému konceptu globalizácie a vidia v Rusku obhajovanom medzinárodnom práve účinnú obranu pred „trovami“ nových, konjunktúrne formulovaných západných „pravidiel“. A netreba byť vedúcim prognostického ústavu SAV, aby človek pochopil, že ak to takto bude ďalej pokračovať, tak jednoducho budú len bilaterálne vzťahy Ruska s európskymi krajinami, a EÚ jednoducho nebude.

V Nemecku tomu rozumejú lepšie, preto tak vytrvalo obhajovali NS II, preto sa nemecký minister zdravotníctva J. Spahn sa o „Sputniku“ vyjadroval nepomerne zhovievavejšie, než Le Drian, preto Bavorsko a iné Landsregierungen vyhlásili, že ak EMA „Sputnik“ neschváli, zaobstarajú si ho sami a na mienku EÚ a jej štruktúr sa vykašlú. Zrejme tomu budeme čoskoro svedkami vo svetle močiarnej nepríčetnosti, demonštrovanej EMA zdržiavaním licencovania Sputniku v kontraste s povolením tretej dávky od Pfizeru. Odvážim sa dodať, že keď Západ svojho času odmietol Slovensko ako možné sídlo EMA v prospech Holandska, bolo to aj preto, lebo šéfovia EMA už vtedy vedeli, aká pandémia príde a ako im to Fico bude môcť skomplikovať.

Verte mi, nik z tých mocností, o ktorých ste si mysleli, že sú našimi „bratmi a pomocníkmi“ v budovaní svetlých európskych zajtrajškov, nepochybuje o reálnom stave našej štátnosti, do ktorého nás z veľkej časti sami dotlačili, a nik z nich NEVÁHA túto slabosť našej štátnosti využívať vo svoj prospech a zneužívať proti nám. Je mi ľúto, ale je to tak – staré inštinkty nemeckých, rakúskych, maďarských a poľských elít, teda minimálne vo vzťahu k nám a Čechom, historicky neslabnú.

Avšak čoskoro sa zmenia sa pravidlá hry. Veľkohubí náckovia z EÚ a Východnej Európy prídu o atlantický dáždnik, a som zvedavý, ako sa budú vykrúcať. Ako tvrdí Chazin, vo východnej Európe si všetci budú navzájom vyjasňovať vzťahy, riešiť, kam majú vstúpiť a ku komu pridružiť a presviedčať seba a svet o svojej dôležitosti a nenahraditeľnosti pre nové formácie. A uprostred toho bude globalistami podporovaný Orbán budovať nové Uhorsko – peniazmi a silou. Ak náhodou niekto zabudol, mainstreamové maďarské noviny «Magyar Nemzet» dva dni po poslednej Lavrovovej návšteve v Budapešti (počas ktorej mal príhovor pred zborom maďarských veľvyslancov) publikujú článok, v ktorom otvorene uvažujú o HUXIT-e. (https://m.gazeta.ru/politics/2021/08/23_a_13904516.shtml; https://magyarnemzet.hu/english/2021/08/its-time-to-talk-about-huxit) Posledne sa zas vynorili špekulácie o POL-exite. Projekt EÚ a Ukrajina v ich anglosaskej projekcii definitívne končí, globalisti tento moment veľmi vtipne vypichli na ceremónii tridsaťročného výročia «ukrajinskej nezávislosti», kde sa hrala, popri ukrajinskej, aj európska hymna s beethovenou hudbou na slová Schillerovej «Ódy pre radosť». https://youtu.be/QevsRQa3Wzo. Teda ten trúbkar je fakt génius. Obdobné poníženie zažila EÚ posledne u Erdogana, kde sa nenašlo kreslo pre Uršulu, ktorú Nemci ešte za jej rozkladného pôsobenia v nemeckom Bundeswehri za jej militantnú rétoriku začali častovať prezývkou Flinten- Uschi. EÚ je globalistický projekt so svojimi historicky danými – anglosaskou, nemeckou a sionistickou – dimenziami, ktorý však periféria londýnskeho a washingtonského močiara svojou politikou a obsadením najvyšších riadiacich postov privádza ku krachu.

A my v ČR a SR musíme byť preto práve teraz dvoj-, ak nie trojnásobne bdelí, pozorní, vytrvalí a chladnokrvní, pretože Amerika odchádza a na rozdiel od Rusov za sebou bude chcieť tresnúť dverami tak, že spadne celý dom. Myslím tým predovšetkým Východnú Európu. Vraj „členské krajiny“ EÚ... Keď je to tak, prečo má oficiálna zástava EÚ len pätnásť hviezd? Do celého sveta kričíte, že ste spolok „alter anstaendiger Europaer“ a nejakých druhotriednych apanáž...Napriek tomu všetkému sa odvážim tvrdiť, že naše národy majú lepšiu historickú perspektívu, než Západná Európa. Máme totiž cieľ – ČSSR II, a na presadenie tohto subjektívneho cieľa budeme využívať objektívne okolnosti - stret mocenských záujmov močiara a globalistov v ČR a SR. Nateraz poviem len, že zatiaľ čo kontinentáli sú arci-nepriateľom myšlienky ČSR, “britský”, resp. Benátsky segment močiara + veční blúdilci Sionu potenciálne o takejto formácii uvažujú. O tom, ako získať späť stratenú Vlasť a nehrať podľa cudzích pravidiel, ako aj o tom, že idea ČSR je tu, žije a počítajú s ňou na najvyšších úrovniach globálneho riadenia, si porozprávame v ďalšej časti. Každopádne, Rusko, ktorého konceptuálnou mocou už teraz operujeme, nám už poslalo signál, že dobre chápe, čo sa na Slovensku deje, a že túto našu ideu vníma a podporuje - https://www.slovanskenoviny.sk/v-rusku-si-lide-pamatuji-na-hrdinstvi-slovenskych-vlastencu-v-moskve-predali-vecny-ohen-slovensku/amp/

 

 

PRÍLOHY

*…Prikladám úryvky z vyjadrení Veľvyslanca EÚ v Moskve Markusa Ederera pre ruský “Kommersant”: “…Implementácia Minských dohôd zostáva kľúčovou podmienkou k vylepšeniu vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Preto som mal dobré vnímanie toho, kde sa nachádzame. A preto ma neprekvapilo to, čo som tu uvidel. Vzťahy medzi EÚ a Ruskom, ako sa mi zdá, sú na najnižšej úrovni od skončenia Studenej vojny. Sú, pravdaže, niektoré náznaky stabilizácie situácie. Avšak očividne chýba vzájomná dôvera a máme veľmi odlišné chápanie toho, ako sme do tohto štádia došli...“

“…EÚ uvalila na Rusko vlastné sankcie, a mala na to príčiny. Ako sme nejedenkrát podčiarkovali, sankcie nie sú samoúčelné – potrebujeme ich, aby sme Rusko primäli k naplneniu Minských dohôd. To je hlavná úloha sankcií EÚ. Momentálne neplánujeme ďalšie sankcie...“

„Ak sa pozriete na text Minských dohôd, tak je tam jasne napísané, kedy sa malo začať prímerie. Ale jedna z bojujúcich strán vtedy zúfalo chcela obsadiť Debaľcevo. A boje pokračovali, kým táto oblasť nebola obsadená, hoci v tom čase dohody o zastavení paľby už mali nadobudnúť silu. To je to, čo som mal na mysli. Rusko má podstatný vplyv na predstaviteľov jednotlivých regiónov Luganskej a Doneckej oblasti (všimnite si tú terminológiu – pozn.), inými slovami – na separatistov. A preto očakávame, že Moskva ich bude všetkými spôsobmi tlačiť k naplneniu Minských dohôd. Aj Kyjev musí, zo svojej strany, plniť záväzky, ktoré na seba prebral. Čiže my v EÚ očakávame, že obidve strany konfliktu budú plniť Minské dohody, ale na to je potrebná politická vôľa. A tej je zatiaľ nedostatok.“ Dodáme, že z ďalšieho kontextu interview je očividné, koho Markus Ederer viní za nedostatok politickej vôle a dôvery medzi EÚ a RF.“

„Avšak tento bod o zastavení paľby stále nebol splnený, nebudem konkretizovať, koho vinou. Ak by sa podarilo rozmiestniť v Donbasse mierotvoreckú misu, zjednodušilo by to proces zastavenia paľby... Ako som už hovoril, ak by sa podarilo dohodnúť na mierotvoreckej misii a odobrila by ju BR OSN, umožnilo by to posunúť sa v implementácii prvých bodov Minských dohôd. Ale EÚ nie je súčasťou BR OSN, a nezúčasťňujeme sa na rokovaniach Surkov-Walker. EÚ je v týchto otázkach zastupovaná krajinami „Normandského formátu“, Nemecko a Francúzsko, a preto, samozrejme, vieme o tom, čo sa deje. Celkove dúfame v to, že myšlienku s mierotvorcami sa podarí realizovať.“

**… odvážime sa tvrdiť, že film “Bohemian Rhapsody” je akousi globalistickou labuťou piesňou pre Britskú ríšu, resp. Queen… Paralely vcelku zjavné – na vrchole moci je "skupina”, tí “champions of the world” nahlodávaná rozpustilosťou a drogami, a skôr či neskôr sa dozvedá osudový ortieľ. Porovnaj so slovami, pripisovanými kráľovnej na stretnutí s patriarchom Cyrilom – “One must now make the necessary preparations as the war drums sound ever closer. My beloved country is about to enter the darkest period in its history, as a grand war shall be unleashed in the East, and one cannot presume who will live and die in these final days…”  Podobne, ako Queen, či F. Mercury, ktorý už vedel o svojom konci, rozhodla sa aj Britská ríša usporiadať rozlúčkový kovidový koncert, ktorý si teraz všetci vyžierame. Nuž, vtip je v tom, že jedna z najbrutálnejších tajných okultných organizácií Britskej ríše sa volá Bohemian Grove. Sakrálnosť tradície Bohémie v rituálnej praktike anglo-sionistov spočíva v tom, že práve povstaním protestantov v Prahe odštartovala Tridsaťročná vojna, ktorej výsledky položili začiatky kapitalizmu. A navyše, manželka českého protestantského kráľa – Alžbeta Stuartová, ktorá spolu s rodinou po porážke jeho prívržencov na Bielej Hore utiekla do Anglicka, dostala prezývku “Winter Queen”, lebo vládli v Prahe necelý rok, to práve ona je vyobrazená na windsorskom obraze ako “Queen of Bohemia”. Povšimnutiahodný je tiara vo forme polmesiaca na hlave Alžbety. Alžbeta bola druhým dieťaťom a najstaršou dcérou Jakuba VI. a I., Kráľa Škótska, Anglicka a Írska, a jeho ženy Anny Dánskej. Jej babičkou bola známa Mary, kráľovná Škótov. So smrťou Anny, Kráľovnej Veľkej Británie a posledného stuartovského monarchu v r.1714, Alžbetin pravnuk po dcére Sofii Hannoverskej zdedil britský trón ako Juraj I – zakladateľ Hannoverskej dynastie.

elizabeth stuart

 

***… vo svetle faktov, zistených kolektívom autorov “Novej Chronológie” sa javí, že obdobie Kataríny II bolo v mnohom realizáciou “západného projektu” v Rusku, kedy “Nemci” dominovali, resp. obsadili mnohé oblasti štátnej správy Romanovského Ruska. Dobre o tom svedčí komparatívna tabuľka členov ruskej Adadémie vied z druhej polovice XVIII. Stor., podľa ktorej Lomonosov bol jedným z dvoch jediných Rusov, ktorí boli jej členmi. Práve za Kataríny došlo k nelegitímnemu palácovému prevratu z r. 1762 proti Petrovi III, odstráneniu iných, než anglofilských konkurentov na trón (posledný omyl s Pavlom I. tiež udusili anglickým vankúšom – pozn.), vedeckému schváleniu Millerovej “normanofilskej” verzie ruských dejín spolu s tými bájkami o “mongolo-tatárskom” jarme a pod. Práve za Kataríny prvýkrát Romanovci vstúpili za Ural, keď vojensky porazili Moskovskú Tartáriu vo vojne, ktorú potom nazvali “povstaním” Pugačeva. Súčasne s porážkou Pugačeva vznikli Spojené štáty, ktoré začali s Romanovcami požiarať euroázijsko-americkú Tartáriu požierať z dvoch strán. Navyše, počas vlády Kataríny došlo k jednému menej známej udalosti, ktorá je však mimoriadne dôležitá z pohľadu globálneho riadenia na vyšších prioritách, akéhosi koordinovania globálno-historického procesu.

crimean voyage I

 

crimean voyage II

crimean voyage III

Je totiž známe, že po rusko-tureckej vojne 1668-1774 Rusko získalo územie tzv. “Novorossie”. Paralelne s tým r. 1783 vyhlásilo protektorát nad Krymom. Pár rokov nato sa z iniciatívy Kataríny (alebo skôr globalistov – pozn.) konala známa “Cesta na Krym”, obrovská procesia kočiarov a sprievodov, kedy celý diplomatický zbor a cársky dvor Peterburgu putoval na novonadobudnutý Juh “pozrieť sa, ako sa veci majú”. To práve s touto udalosťou sa spájajú historky o Potemkinovských dedinách, keďže knieža Potemkin bol novomenovaným správcom Novorossie. Každopádne, okrem toho, že táto cesta mala plniť funkciu inšpekcie, zároveň existujú seriózne dôvody sa domnievať, že spĺňala aj istú okultno-sakrálnu a koordinačnú funkciu pre predstaviteľov európskych post-reformačných monarchických elít. Krym nie je len pre nič za nič strategický a svätý, naviac sa tu s veľkou pravdepodobnosťou narodil Ježiš Kristus. No a na tom Katkinom podujatí sa zúčastnili aj pruský kráľ a rakúsky cisárovič Jozef II. Akiste tu došlo ku koordinácii politík týchto troch dynastií na vyšších prioritách – konkrétne “germanizácia” Slovanov. V Rakúsku a Rusku zároveň ideovo-historický boj proti dedičstvu Turecka a Tartárie, naprv. v rámci vymýtenia slovano-turkického bilingvizmu. Z toho súdku je vštepovanie nových národných identít na územiach, ktoré Habsburgovci dobyli na Turkoch v spojenectve s Ruskom, alebo dominancia maloruských duchovných v Ruskej pravoslávnej cirkvi. A tak Srbi, ktorí odjakživa tvorili jadro tureckých vojsk, dostali svojho Vuka Karadžiča a svoj národný protiturecký epos. Rovnako ako my, Poliaci, Česi a Maďari. A pritom tu všade máme ľudí s priezviskami Turek a každé tretie mesto v Čechách na mape S. Muenstera je označené symbolom polmesiaca.

Muenster_Bohemia

O slovenskej heraldike s jej neodmysliteľnými polmesiacmi ani nehovorím. A ak sa znovu pozriete na lingvistickú mapu G. Hensella, zistíte, že celá Malorossia a Novorossia používala v polovici XVIII.stor. arabské písmo, zatiaľ čo v Kryme bola “Sclavonicum et Teutonicum mixta…”. Históriu píšu víťazi.

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!