Catherine Austin Fitts objasňuje finanční a politické důvody pro současnou katastrofální situaci

fitsJak říká paní Fitts, Covid nemá vůbec nic společného se zdravotní situací. Je to skryté předělání našeho vládního a finančního systému. V Americe jsou kdysi bohaté penzijní fondy vykradeny a 21 bilionů dolarů se prostě ztratilo. Nikdo neví kam se ty peníze poděly, nikdo neví kdo je vzal. V r. 1995 zkoušeli upravit státní rozpočet, aby výdaje nepřekračovaly příjmy, ale neuspěli. Proto boháči Ameriku vzdali, vytáhli odtud veškeré peníze a vyvezli je jinam. V Evropské unii došlo ve zhruba stejné době k tomu stejnému.

Jestliže stát nemá dost peněz na vyplácení penze svým lidem, pak má pouze dvě možnosti: buď zvýšit dobu, kdy jdou lidé do penze, anebo snížit délku života. A Covid, se všemi nefunkčními opatřeními, škodlivými PCR testy a smrtícím očkováním není nic jiného než snaha snížit délku života lidí po celém světě.

Řekněme to přímo, ti, kteří vedou tento svět, selhali. Vyrabovali co se dalo, jejich ekonomické návody se ukázaly být nefunkční a dokonce škodlivé a teď, když ve státních pokladnách nejsou žádné peníze, tak se nás zkoušejí zbavit, aby nás nemuseli později platit.

To, jak Schwab prorokuje, že v r. 2030 nebudeme vlastnit nic a budeme šťastni, tím nám říká, že do r. 2030 nás okradou o všecko co máme a budou ovládat naše myšlení buď drogami, léky, 5G spolu s injekcemi, nebo čímkoliv jiným.

 

Digitální peníze centrální banky

Digitální peníze by znamenaly další ztrátu svobody a zbavily by nás veškeré hotovosti. Všechno bychom platili nějakým čipem a vést záznamy o platbách, abychom věděli, kolik peněz nám zbývá, to není tak snadné, jak se na první pohled zdá. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk dovede na některé drobné platby zcela zapomenout, ale co je překvapující, člověk někdy dokáže zapomenout i na značně velké platby. Lidé jsou chybující, musíme si to přiznat. Ale stejně tak jsou stroje chybující a počítače jsou na tom ještě hůř. Stačí malá klička v programu, jako na příklad Windows, které si pokaždé dělají co chtějí, protože jsou ve skutečnosti virus a z doposud věrného počítače se stane to nejnespolehlivější zařízení co známe.

Digitální peníze by rovněž daly vládě dokonalou kontrolu nad tím, co kupujeme, kde to kupujeme a koho tím podporujeme. Mohli by nám platby určitým obchodníkům zablokovat, aniž by nám k tomu předložili důvody. Mohli by rovněž přidělit rozdílné daňové sazby na různé platby a finanční pokuty na individuální bázi. Banky by mohly zavést negativní úrok, aniž by to jim samotným jakkoliv ublížilo, takže když budeme mít v bance tisícovku, každý měsíc nám z ní něco ubyde, aniž bychom tyto peníze používali. A po čase nám tam nezůstane nic.

Pomocí digitálních peněz by mohl stát rovněž časově omezit vklady a my bychom pak museli peníze do určité doby spotřebovat, jinak by propadly státu jako pokuta z prodlení. Bylo by možné nám také diktovat jak utratit kolik a za co a povolovat platby pouze v určitých oblastech. Nemluvě o tom, že jedním kliknutím, ať už záměrným, nebo vlivem nepředvídatelné, nebo i předvídané (přírodní) katastrofy by nám mohli všecky peníze vypnout a my bychom neměli nic.

Globalisté dobře ví, že zavedení něčeho takového by způsobilo značný odpor obyvatelstva. Tento odpor by mohl být snadno vystupňován až na občanskou válku a to po celém světě. Proto se rozhodli způsobit chaos, k čemuž posloužil Covid-19 naprosto skvěle a pak nabídnout rozpolcenému a pochybami zmítanému lidstvu řešení ve formě nefunkčního a škodlivého očkování, universálního základního příjmu a digitálních peněz.

 

Spotřebitelský systém světa

Náš současný ekonomický systém, který pro nás globalisté nastavili, je založen na spotřebitelství. Spoléhá na to, že lidé budou stále víc nakupovat a tím točit kolečky tohoto systému. Proto je zboží nekvalitní, aby muselo být brzy nahrazeno zbožím novým, které je ještě horší kvality než to předešlé. Jak čas postupuje, většina spotřebitelského zboží má horší a horší návrh, stále více pochybnou kvalitu, nekvalitní plastikové součástky, které snadno podléhají zničení, namísto dříve kovových částí. Plastik stárne a postupem času je schopen rozpadnout se sám od sebe, aniž by se ho kdo dotkl. Přesto je používán a často v kritických místech.

K tomu mocně přispívá burza, která je podle mého názoru původem velké části finanční a ekonomické zkázy na světě. To proto, že když firma má akcionáře, kterým musí pravidelně vyplácet podíly na jejich peníze, do firmy vložené, tak musí tato firma neustále produkovat víc, než by potřebovala sama, pro své přetrvání. Akcionáři chtějí lepší procenta než co je současný úrok v bance a tak se firma má co činit. Kdyby totiž neprosperovala, akcionáři, kteří mají větší počet akcií by mohli vedení, neboli majitele firmy odvolit a mohl by o všecko přijít. Takže podíly akcionářů jdou často z peněz, které by jinak byly použity na výzkum, na vylepšení produktů, jejich propagaci a uvedení na trh, zlepšení pracovních podmínek a nákup nového zařízení, lepší mzdy pro zaměstnance a mnoho jiného.

To opět podporuje čisté spotřebitelství, na kterém je naše současná společnost založena. Taková situace ale nemůže trvat do nekonečna, společnost toho druhu ničí sama sebe. Ve snaze předejít nejhoršímu byla vyvolána současná pandemie, s pomocí které zkoušejí neschopní ekonomové, zákonodárci a finančníci, kteří vedou tento svět zamaskovat své chyby a neúspěchy. Pak je universální základní příjem pro každého naprosto nutný, protože při znovu nastartování všeho by nikdo neměl peníze na kupování ničeho.

To celé je jeden plán, který zahrnuje jak Covid-19, tak finanční krach, očkování na ovládání populace s pomocí mikrovln 5G. Všecko to krásně zapadá do sebe jako dobře vyrobená skládačka. Ten plán je zničit současný systém ve prospěch globalistů, navodit v celosvětové populaci totální chaos, okrást všecky lidi na světě a posléze přijít se zdánlivě vše řešícím návrhem digitálních peněz a universálního základního příjmu pro každého.

Jenže globalisté zapomněli na jeden základní fyzikální zákon, který říká, že tlak vyvolává protitlak. Tak jak oni tlačí na nás, my tomuto tlaku úměrnou silou vzdorujeme. Takže lidé přestávají uznávat mnohé zákony a přestupují je. Náš systém nemá patřičnou úctu k nám, takže i my ztrácíme úctu k vládám a k těm, kteří jsou v pozici autority a rovněž ke globalistům samotným. Svět je značně nemorální, takže i my ztrácíme část své morálky a jsme schopni činů, kterých bychom se dříve neodvážili. Tím pádem se pro globalisty stáváme zjevnou hrozbou. Můžeme se kdykoliv obrátit proti nim a zničit je! Globalisté to samozřejmě ví a proto je pro ně stěžejní, abychom nedostali správné informace, abychom nevěděli kdo to všecko způsobuje a neznali jejich jména. Jenže informace se dnes přes veškerou censuru rozšiřují bleskovou rychlostí po celém světě. A to je jejich problém a naše plus.

Nevýhod je příliš mnoho. Jednak, převedením na digitální systém jedné centrální banky, kdy každý má pouze jeden jediný účet, ztratíme všecko. Podmínka universálního základního příjmu bude vzdát se veškerého majetku, jako jsou domy, byty, pole, auta, úspory, sbírky cenností, akcie a všecko ostatní, co člověk vlastní, včetně dědických práv a jiných nároků. Další problém je, že tento základní příjem bude založen stejně jako v Číně na společenském kreditu. Když někdo bude na současný systém nadávat a proti němu vystupovat, dostane minimum peněz, nebo žádné. Další podmínka tohoto příjmu má být očkování – ti neočkovaní nedostanou nic a je očekáváno, že zemřou hlady.

Mnozí mají za to, že tento plán je předurčen k neúspěchu. To proto, že pohádka o smrtícím a nebezpečném viru je neudržitelná a v současné době se hroutí na všech stranách. Přes veškerou censuru a terorizační kampaně medií a politiků, celý tento výmysl kolapsuje kam se člověk podívá. Poznáte to snadno podle toho, jak moc dalších nesmyslných a nepravděpodobných lží přibývá, jak narůstají další a další zákazy a příkazy a jak media a politikové zcela nestydatě lžou a ani se za to nestydí. Na příklad, to, že neočkovaní rozšiřují nemoci, je nesmyslná lež, mnohokrát prokázaná odborníky po celém světě a přesto to nezabrání mediím a politikům hlásat tyto a podobné bludy neustále do světa.

Aby tento systém, založený na lži a podvodu udrželi a ještě byli schopni zavést digitální peníze centrální banky, na to by musel být použit velmi složitý donucovací systém. Stále nové a nové příkazy by musely být vydávány, kontrola cen by byla neustálá a protože základní příjem by nebyl dostatečný, musel by být neustále zvyšován, což by vytvářelo trvalou inflaci.

Díky všem těmto lžím ale získáváme proti globalistům páku, protože jak se říká, každá lež má krátké nohy a daleko nedojde. Už kdysi dávno řekl americký president Lincoln:

„Některé lidi můžete klamat do nekonečna, zatím co všecky lidi můžete klamat pouze někdy. Ale nemůžete klamat všecky lidi neustále.“

- Abraham Lincoln

Naše zbraň proti nim je v rozšiřování těchto informací, aby co nejvíce lidí vědělo, o co doopravdy jde. Globalisté sice vlastní skoro všecky peníze světa, patří jim veškerá nerostná bohatství, mají na svoji podporu armádu a policii, ale jejich moc se nezakládá na ničem z toho, ani na těch zbraních ne. Jejich moc je založena pouze a jenom na nevědomosti většiny lidstva a na tom, že většina z nás nechápe, jak moc a ve kterých směrech jsou touto menšinou manipulováni. Jejich snaha uchvátit světovou moc a veškerý světový majetek je motivována pouze jejich chamtivostí, takže nevidí celek a musí nutně dělat jednu chybu za druhou. Naše vědomí o těchto přehmatech a schopnost analyzovat je, je další páka, kterou proti nim máme.

 

Názor neznámého myslitele na řešení současné situace

Určitě jste slyšeli mnohokrát o tom, jak hackeři napadli nějaký počítačový systém, jak okradli firmu, nebo jak vymáhají výkupné za uvolnění počítačové sítě. Ale určitě jste nikdy neslyšeli o tom, že by hackeři napadli některou banku, nebo jinou finanční instituci. Ne, o takových záležitostech se nedovíte, protože to jsou nebezpečné informace, které by ohrozily bankovní stabilitu a z toho důvodu jsou tajeny.

A přesto se to možná stalo a došlo k tomu ve velkém. Je zcela možné, že se neznámí hackeři dostali nejen na peníze, ale i na majetky všech těch bilionářů, všech globalistů a vykradli je. Takže globalisté zůstali chudí jako kostelní myš. Pak samozřejmě prvně přemýšlí o tom, kde přijít k dalšímu majetku, k dalším penězům, jak okrást všecky lidi zaráz, aby se aspoň částečně dostali do pozice moci, kterou měli předtím. Proto kolem sebe tlučou jako topící se kůň.

Pokud se něco takového nestalo a toto je prázdná úvaha, to neznamená, že globalisté se něčeho takového nebojí. Co kdyby se schopný hacker spojil na příklad se Severní Koreou a smluvil s nimi, že se o takto získaný majetek rozdělí na polovinu. Severní Korea by mu velice ráda poskytla útočiště a potřebnou ochranu, včetně nutné anonymity. Tam by mohl on sám, anebo jeho skupina v klidu pracovat, nikým neobtěžován a ještě podporováni samotnou vládou.

Jestli by se co takového podařilo? Samozřejmě že ano. Schopní hackeři by takový úkol stoprocentně zvládli. A nikdy by se nikdo nedověděl, kdo byli tito lidé.

Bill Gates a jeho společník se skrze počítač dostali na obrovské množství peněz, které patřily přímo americké vládě a vykradli je. Byly to biliony na biliony – odtud zřejmě pochází jeho majetek a základ firmy Microsoft. Gates byl kvůli tomu souzen vládou, ale nakonec mu z neznámého důvodu peníze nechali, za určitých podmínek. Málokdo ví, co jsou ty podmínky, ale můžeme usuzovat, že to znamenalo nainstalování zadních vrátek do jeho Windows, což umožnilo vládě a špionážním organizacím přístup ke každému počítači, ale také v tom mohla být povinnost propagace nefunkčního očkování a jiných, lidem škodlivých zásahů.

 

Zbavit se parazitů je to nejdůležitější

Paraziti vysávají ze svého hostitele životní mízu a ve skutečnosti ho zkoušejí tím zničit. To, že se tím připravují o obživu, si ve své krátkozrakosti neuvědomují. Každý parazit, pokud má verbální schopnosti, rovněž zkouší svého hostitele hanobit, spílat mu a ponižovat ho. Volá veřejně po jeho zničení a očerňuje ho, kde může. To je vlastnost parazitů a podle toho je můžeme snadno rozeznat.

Další parazit, kterého na sobě máme a kterého se potřebujeme zbavit, je Evropská unie. Ta z nás vyssává národní životní mízu a když ji necháme nadále řádit, jak se jí zlíbí, tak nás docela zbankrotuje, zničí, nahradí naše lidi Muslimy a černochy ze všech koutů světa a odstraní Českou republiku z mapy světa. To je jejich plán, to už bychom měli všichni vědět.

Procházet Czexitem ale možná není také lehké, když si uvědomíme čím prošla Británie. Je ovšem ještě další způsob (a možná mnoho jiných), jak se dostat ven snadno a rychle. Přestaneme jim jednoduše platit příspěvky. Přestaneme platit, přestaneme přispívat na svoji vlastní zkázu a potáhneme to jak nejdéle to půjde. Evropská unie bude samozřejmě bojovat, vymáhat poplatky, hrozit soudy a sankcemi, ale my stále nebudeme platit.

Až to dojde dost daleko, pak se nás tento neschopný, byrokratický celek sám rád zbaví. Už dnes se zkouší zbavit Polska jen kvůli tomu, že neuposlechlo příkazů z Bruselu. Polsko odmítlo poslouchat diktát, ven s ním! To ovšem zároveň dokazuje, že v této Unii nemají jednotlivé státy skoro žádnou pravomoc.

 

Další parazit je WHO

Parazitní organizace WHO, která utratí víc peněz na cestování jejích zaměstnanců než na výzkum nemocí a léků, i když si nadneseně říká Organizace pro světové zdraví, je další parazit, kterého je nutno se zbavit. Je naprosto nutné, aby Česká republika a všecky další země, které ještě neztratily zdravý selský rozum, z této organizace vystoupily a to jak nejdříve to jde.

Co pro nás dělá WHO? Nic, docela nic, než že bere finanční příspěvky a za to nám diktuje co smíme a co nesmíme. Zakázali pitvu zemřelých na údajnou koronu, protože nechtěli, aby se přišlo na ten obrovský podvod, který na nás nachystali. A všichni poslechli a pitvy se nekonaly, protože skoro všecky státy jsou členy WHO. Nanutili na nás roušky, karanténu a všecky ostatní nesmysly a dnes nás nutí do očkování.

Ale hlavně a přednostně: WHO vyhlásila pandemii a my všichni, jako jeden člověk, jsme poslechli jejich diktát. Proč? Protože jsme členové.

Takže je naprosto nutné se toho členství co nejdříve zbavit.

 

Atomová válka mezi Ruskem a Amerikou s Británií a NATO

Hrozba atomové války se mnohým zdá být někde daleko v minulosti, protože všichni jaksi věříme, že světové vlády během času pochopily, že je to válka sebezničení. Kdyby taková válka vypukla, pak na to doplatí i ti, co ji vyhrají.

Jenže to není ten případ. Jsou lidé, kteří kvůli momentálnímu krátkodobému zisku dovedou zničit celý zbytek života jak sobě, tak svým dětem a všem dokola. A tito lidé nám dnes vládnou. Jsou v Americe, jsou v NATO, v britské vládě a všude jinde a dnes – zdá se – se připravují na nukleární válku proti Rusku.

Současná americká vláda sice informovala Konferenci na odzbrojení (Conference on Disarmament) v Ženevě, že považuje za svoji přednostní a morálně zodpovědnou snahu snížit, anebo dokonce odstranit všecky nukleární zbraně, které vlastní. Ale ve skutečnosti začali výcvik s použitím jejich F-35A Lightning II. letadel na britské letecké základně v Lakenheath a přistavili jich tam celkem 27. Jsou to letouny, schopné shazování atomových bomb a první výcvik s falešnými bombami proběhl k plné spokojenosti všech zúčastněných. Takže na jedné straně slibují přestat a na druhé straně pilně zbrojí. Prý se připravují na „nové poslání v Evropě.“ Jinými slovy, chtěli by nejspíš napadnout Rusko.

Bomby, k tomuto účelu použitelné, jsou již skladovány na leteckých základnách Kleine Brogel v Belgii, Büchel v Německu, Aviano a Ghedi v Itálii, Volkel v Holandsku a Incirlik v Turecku.

NATO plně spoléhá na americké atomové zbraně, jejichž výroba je v současné době rozšiřována a bude stát neuvěřitelné množství peněz. Vláda ve Washingtonu a vláda v Londýně toto utrácení zdůvodňují tím, že Rusko a Čína jsou příliš velká hrozba pro svět a Rusko obzvlášť, že plánuje „zvýšit svůj globální vliv a působit destruktivně v celosvětovém měřítku.“ To je zjevný výmysl, obzvláště když si uvědomíme, že je to založeno na vyjádření ruského presidenta Vladimíra Putina, který navrhl, že Rusko je ochotno prodat svým evropským nákupčím víc plynu, než je smluvně stanoveno.“

Evropané s tímto vývojem situace nesouhlasí. Velké množství protestuje proti navýšení atomových zbraní v Evropě a jak výzkum ukázal, 74% Italů, 58% Holanďanů, 57% Belgičanů a 83% Němců požadují odstranění amerických atomových zbraní z jejich území. 77% Britů ještě navíc žádá naprosté odzbrojení.

Jestliže Amerika, Británie a NATO opravdu napadnou Rusko atomovými zbraněmi, pak je s námi se všemi konec. Protože Rusko se bude samozřejmě bránit. A kam budou střílet jejich střely? No přece tam, kde jsou nepřátelská vojska nejblíž ruských hranic. A my, protože jako největší oslové patříme k Evropské unii a k NATO a ještě ke všemu se nacházíme v přímé blízkosti ruských hranic, tak budou ty atomky házet přímo na nás.

Kdybychom v Evropské unii nebyli, pak bychom neměli americká, britská a NATO vojska na svém území a Rusové by na nás neútočili. Pak by sice jejich střely mohly lítat přes nás, ale dopadaly by na zem až v Německu.

Není to námět k zamyšlení?




Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!