Covid-19: Původně zdravotní útok se změnil na vojenskou psychologickou operaci, neboli psyops

conference-du-dr-igor-shepherd-1Dr. Igor Shepherd studoval na vojenského lékaře sedm let pod Strategickou raketovou sekcí tehdejší sovětské armády. Jeho studia zahrnovala také dokonalou znalost zbraní hromadného ničení, biologických zbraní a jejich vlivu na lidskou populaci. V současné době podává svědectví o tehdejším výzkumu těchto zbraní, o jejich výrobě a použití. Z jeho informací je zřejmé, že všecko to, co dnešní vědci vydávají za „nové,“ Sověti vyráběli už před mnoha lety. Po pravdě řečeno, mnohý výzkum byl odtud vyvezen na Západ vědci samotnými, kterým se podařilo odtud odejít, stejně jako Dr. Shepherdovi.

Dr. Shepherd říká, že podle definice amerického Ministerstva obrany, psyops je: „použití propagandy a psychologických taktik k ovlivnění pocitů a chování.“ Chtějí ovlivnit pocity a chování. Jestliže mluvíme o změně chování, tak ta je docilována mytím mozků, což analogicky znamená, že psyops buď zahrnují, anebo přímo jsou mytí mozků.

Podle tohoto Ministerstva, psyops používají falešné (nahrané) situace, s  krizovými herci, za účelem vyprovokování citových reakcí, zúčastněnosti přihlížejících, snahy pomoci, nebo vzteku, rozrušení a také chtění vědět víc, vědět o co šlo. Tak na příklad, když vrazilo druhé letadlo do budovy WTC v New Yorku, 9/11, 2001, tak ten záběr, jak se letadlo blíží k budově a nakonec do ní vrazí (což byla počítačová animace, jak jsme se později dověděli), vysílali stále dokola a dokola, bez přestání – to bylo zjevné mytí mozků.

Anebo to, že se americké děti musí denně při začátku vyučování „modlit“ ke státnímu praporu a recitovat „Pledge of Allegiance,“ neboli Slib věrnosti, takže tato slova denodenně opakují, mnohdy i před každou vyučovací hodinou – to je také mytí mozků. A přitom soudy dovolily v jisté době pálení amerického praporu na veřejnosti a ještě to ukazovali v televizi, což vytváří rozpor mezi hodnotami a zmatek v celé populaci.

Také při genocidě ve Rwandě, v r. 1994, jedna skupina, v tomto případě milice Hutu vyvraždila skupinu druhou, jménem Tutsi, což byli občané státu. Za 3,5 měsíce vyvraždili 800 000 lidí, čímž dokázali, že i obyčejní lidé dovedou být donuceni ke spáchání neuvěřitelně krutých činů. Když se podíváme na to, jak k tomu došlo, tak zjistíme, že občané státu byli neustále bombardováni propagandou skrze radio a tisk. Školy pomohly, ihned vměstnaly propagandu proti Tutsi do učební látky. Časopisy byly plné kreslených obrázků, jak Tutsi zabíjí Huty a přitom pravý opak byl pravda. Jeden časopis zobrazil na první stránce velkou mačetu a k tomu bylo napsáno: „Co dělat s Tutsi?“ A pak, pod psychologickým nátlakem všude kolem, začali Hutu vraždit Tutsi ve velkém. Zabíjeli sousedy, přátele a někteří i své manželky. Jeden Hutu farář dokonce zabíjel své vlastní farníky.

Taková je moc propagandy a dobře naplánovaného mytí mozků.

 

To stejné se děje dnes, je to propaganda ve velkém

Zhruba to stejné se dělo v současné době v případě Covid-19 pandemie. Media o ničem jiném nemluvila, než o počtu nemocných a mrtvých, o tom, jak strašná a nakažlivá tato nemoc je. Varovné nápisy, pruhy na zemi v obchodech nás neustále upozorňovaly, že si musíme dávat pozor na ty ostatní, abychom se od nich nenakazili. Televize a internetové stránky, spolu s časopisy neustále předváděly světu rozsah této tragedie. A jak se říká, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Neustálé opakování toho všeho bylo klíčové v celosvětovém mytí mozků, co udržovalo všecky, kteří tomu věřili, ve stavu strachu a poslušnosti.

 

Přídavná strategie a naše krátkozrakost

Další taktika zahrnovala izolaci, kdy byli lidé odkázání pouze sami na sebe, na své myšlenky a na všudypřítomná media. Media se samozřejmě postarala, aby ještě dále formovala myšlení těchto vězňů, kteří se sice ničím neprovinili, ale přesto byli vězněni. Spolu s injekcemi, lživě vydávanými za očkování, začala další kapitola strategie a to popuzování jednoho proti druhému. Najednou jsme to byli my proti nim. Jedni byli očkovaní, druzí ne. Jedni nosili roušky, druzí ne. A společnost se rozdělila na několik táborů, všecky nenávistné jeden vůči druhému kvůli strachu z jakési neviditelné nemoci, do nekonečna popouzeni televizí, varovnými nápisy, výhrůžkami při neuposlechnutí a později i policií, která uposlechnutí vynucovala.

Obrovské množství PCR testů jen dosvědčuje, jak moc byli všichni lidé poslušní příkazu shora, jak se hrnuli k testování, jen aby jim někdo jiný řekl že jsou zdrávi nebo ne, protože sami to přece nemohou poznat!

Vůbec se nikdo nezajímal o to, co ty testy jsou, jestli náhodou nemohou být záměrně upravené, aby nemoc způsobovaly, nikdo nepodezříval tu špinavou hru, kterou s lidmi vláda, politikové a také zdravotní pracovníci hráli. To, že jim vatovou tyčinku strkali zdravotníci až málem do mozku a že po takovém testu hodně z nich onemocnělo nikoho nezastavilo, aby znova a znova nežádal o oficiální potvrzení, že mu nic není.

Když člověk srovná naši situaci, tak na tom nejsme o nic lépe než váleční zajatci, protože to je, jakému nátlaku a teroru jsou podrobováni. To je, jak jsou jim vymývány mozky.

Nanucení roušek na lid je sadistický čin, protože každý z nás nutně potřebuje kyslík k přežití. Kdyby se byl býval s něčím takovým vytasil Hitler v Německu, tak by ho ještě dnes za to soudili, trestali, hanobili a plivali po něm. A tady na nás naši vlastní lidé, naše vlastní vláda, politikové a zdravotní personál nanutí taková brutální zvěrstva, jako na příklad nucenou sterilizaci, hromadnou vraždu, vraždění dětí a nemluvňátek, ubližování dětem rouškami v době, kdy pro správné vyvíjení mozků nutně potřebují kyslík, o zákeřných, škodlivých a nefunkčních PCR testech ani nemluvě. To všecko je docilováno pomocí pokusných injekcí, neprokázaných a nevyzkoušených, o kterých ani jejich tvůrci neví, co mohou způsobit, které nemá nikdo na světě nárok nutit někomu jinému. Nikdo na světě, nikdy a nikde!

Ti, kteří si injekce píchnout nenechali jsou bráni jako vyvrhelové společnosti. Je jim říkáno, že škodí druhým, že jsou sobci, když nedokážou pro své spoluobčany nic udělat, že jsou zločinní, protože roznáší nemoci. Další a další lži, i když pravý opak je pravda. Očkovaní jsou ti, kteří jsou sobci a myslí jen na vlastní ochranu a vůbec se nestarají, co způsobují druhým tím, že roznášejí právě ty nemoci, proti kterým ten vpich dostali. Matky s dětmi, nebo ty těhotné po vpichu zabíjí své děti, ničí jejich budoucnost a sterilizují jak sebe, tak i je. Potraty kvůli injekcím jsou na obrovském vzestupu, který není nikde hlášen a ani není sledován.

 

Podvod na podvod, ať už z Číny, či odjinud

A přitom celá pandemie byl podvod od začátku do konce. Najednou zde máme bájný „virus,“ který nikdy nikdo neviděl, nikdy nikdo neizoloval, který byl poskládán dohromady počítačem a jeho hrůzostrašné odrůdy. Byl to vymyšlený virus, kouzelnický trik na důvěřivou populaci, která bere všecko, co řeknou v televizi za svaté písmo.

Dr. Shepherd, který osobně zná přísné podmínky a jejich dodržování v laboratořích v Rusku a v Číně říká, že neexistuje možnost, že by nějaký virus nebo cokoliv jiného z některé laboratoře záhadně unikl. Do těchto míst nemá absolutně nikdo přístup kromě těch, kteří tam pracují. Kdyby už se stalo, že by odtud něco „uniklo,“ pak to bylo záměrné.

Ve skutečnosti vůbec nezáleží odkud tento tak zvaný virus přišel. I kdyby nám dali jinou historku, tak to zase bude pouhá fantazie mediálních zdrojů a těch, kteří jim přikazují co smějí a co ne. Všichni dohromady přitom přehlídli, že loňský Covid-19 je naprosto stejný jako ten, který jsme měli v r. 2003. Toto potvrdil i Mezinárodní výbor na taxonomii virů, který vydal prohlášení v listopadu 2020, že „Rozdíly mezi tím, co bylo nazýváno 2019-nCoV a virem 2003 SARS jsou nedostačující, takže není možno prohlásit, že jsou to rozdílné druhy virů.“

A přesně v r. 2003 podala CDC žádost o patent, kde prokazovali vlastnictví tohoto patogenu (jedu) a všeho, co s ním souvisí. Jejich mluvčí se tehdy vyjádřil, že „Důvod pro patentování je zabránit jiným, aby mohli tuto technologii kontrolovat.“

Jakou technologii měl na mysli? Přece se mělo jednat o virus a to není žádná „technologie.“ Jenže oni mysleli technologii, která s tím souvisí, jako biologické zbraně, neboli očkování.

 

Testování na Covid

Testování pomocí PCR testů je další podvod, uvalený na důvěřivou populaci. Už to, že tento test vyhodnocuje „falešné kladné případy“ nasvědčuje, že je něco hodně v nepořádku. Test porovnává trošku nosního hlenu nebo slin testovaného s jakýmsi vzorkem, o kterém nikdo ani neví co je a odkud přišel a který opět slátal dohromady počítač, takže veškeré výsledky jsou velice pochybné. CDC a jiné organizace tohoto druhu musely notně manipulovat informace, platit nemocnicím a lékařům za každý případ, který byl „Covid,“ jen aby udrželi aspoň zdání pandemie. Nakonec to došlo tak daleko, že se přestaly sčítat případy běžné chřipky a všecko by Covid. Zlomená noha – Covid! Sebevražda – Covid! Autonehoda – Covid!

Už jen to, že populace Spojený států, která čítá 330 milionů občanů měla 680 000 úmrtí na Covid. Oproti tomu Čína, která má 1,4 miliard občanů měla pouze 4 700 úmrtí. Tady něco rozhodně nesedí – někdo nám lže a je těžké zjistit kdo. Pravděpodobně obě strany lžou.

 

mRNA Technologie není nová

Už před 40 lety pracovali v tehdejším Sovětském svazu jejich výzkumné ústavy na mRNA sekvencování s pomocí rekombinační DNA (rDNA) technologie, což je známo jako genetické inženýrství. Používali jak mRNA, tak microRNA (miRNA) a tímto způsobem dokázali navodit opravdu strašlivé epidemie v populaci nepřítele a také těžké a debilizující nemoci, jako je třeba roztroušená skleróza.

DNA je molekule, která obsahuje genetický kód organismu a všechny jeho zděděné informace. Nachází se v každé buňce, v jejím nukleusu, stejně jako mRNA, jehož úkolem je přenášet informace, které DNA vydává. Patřičné bílkoviny jsou pak podle tohoto návodu buňkami vyráběny. Náš genetický kód máme každý pouze svůj vlastní, pouze pro náš život. Je v něm zaznamenáno všecko, od barvy očí, nebo jaké vlasy máme, to všecko je v něm. Jestliže by byl tento genom jakýmkoliv způsobem změněn, pak přestáváme být lidmi. Člověk pak přestane být člověkem. A to je přesně účel, pro který byly všecky současné mRNA vakcíny vyrobeny.

Pomocí laboratorně upravených patogenů a spolu s rDNA a mRNA, sovětští vědci už dříve kombinovali části DNA z různých typů organismů a tím vytvářeli nebezpečné, smrtící a nakažlivé druhy nových patogenických mikroorganismů. Tyto zahrnovaly i lékům odolný antrax, geneticky změněný mor, chimerické druhy neštovic a spalniček (složené z různých genotypů). Jejich vědci také přišli na to, jak ovlivňovat činnost imunitního systému tím způsobem, že ho neustále nadužívali, až byl dokonale vyčerpán a nebyl schopen funkce. Tvor s takto zkompromitovaným imunitním systémem pak onemocní při sebemenším podnětu a jeho organismus není schopen s nemocí bojovat.

Tento objev měl pro Sověty obrovský význam, protože to byla ideální „tichá zbraň“ na tajné, hromadné vyhubení. Dnešní očkování proti Covidu způsobují to stejné. Tím, že je organismus očkovaných přelstěn a je donucen k trvalé výrobě patogeních látek, pak jeho imunitní systém napadá tyto zdánlivé vetřelce, aniž by věděl, že napadá a ničí své vlastní buňky, které má správně ochraňovat. Neustálým drážděním imunitního systému, k čemuž takto dochází, je zároveň jeho funkčnost ničena a je přeprogramován k nečinnosti

 

Takže dnešní vakcíny jsou biologická válečná zbraň, použita proti nám

Stejně jako dříve v Sovětském svazu, ani dnes vědci, kteří tyto vakcíny vynalezli a vyrobili, neznají jejich celkový vliv a už vůbec nevědí nic o dlouhodobých účincích. Sověti tuto technologii vyrobili jako zbraň; jako co ji vyrobili současní vědci? Rozhodně ne jako staré, tradiční očkování, na to můžeme směle zapomenout.

Sice je nám neustále nalháváno, že tato očkování jsou bezpečná a vyzkoušená – ale jak moc bezpečná jsou, když byla v tajnosti patentována, způsobují nesčetná úmrtí a zdravotní potíže na celý zbytek života u těch, kteří přežijí. A jak vyzkoušená mohou být, když byla navržena vloni, neprošla standartními procesy a testováním a ani nebyla odsouhlasena k použití. Všecka tato očkování jsou pouze povolena pro nouzové případy.

mRNA technologie může být použita ve kterémkoliv jiném očkování proti čemukoliv jinému. Je to nástroj na globální depopulaci skrze sterilitu, kterou způsobuje, skrze imunologické komplikace a u některých jako přímo smrtící zbraň. Může být používána na rasově podmíněné vyhubení, na změnění lidské pohlavní sestavy, dokáže vytvořit bezpohlavního člověka, může být použita na změnu chování, nebo změnu chromosomové integrace, na vložení cizích genetických kódů do člověka, na vytváření nádorů. Tyto injekce dokážou zdebilizovat miliony lidí a ještě s jejich souhlasem. Je to vynikající válečná strategie, kdy prostředek, který měl zabránit infekci nějakou chřipkou, člověka zabíjí.

 

Všecko ve znamení “udržitelnosti” (sustainability)

Slovo „udržitelnost“ je kódové slovo a znamená něco zcela jiného, než co slovníky říkají. Slovníkové vysvětlení říká, že je to „způsob, jak využívat zdroje takovým způsobem, aby nedošlo k jejich vyčerpání.“ Jenže skutečný význam je podrývat vlády, aby mohly být snadno převzaty dosazenými (nevolenými) lidmi.

Skoro všecky organizace, vysoké školy, korporace, farmaceutické firmy a i vlády jednají v současné době podle zásad „udržitelnosti.“ Podstata tohoto druhu udržitelnosti byla v r. 1987 popsána v brožurce „Agenda 21,“ což byl ve skutečnosti plán na jednu světovou vládu, která měla být nastolena do r. 2021. Hodně lidí to četlo, ale málo z nich pochopilo nebezpečí, které tento plán znamenal. Takže když pak v r. 1992 byl celý plán předložen členům OSN na jejich tehdejším sjezdu, nazvaném „Earth Summit,“ zástupci všech 177 národů tento plán odsouhlasili svým podpisem. Jestli věděli co podepisují není jisté, přece nemohli být tak nerozumní podepsat takové šílenství, ovšem to je neomlouvá; rozumný člověk nepodepisuje něco, čemu nerozumí.

V r. 2015 bylo zjevné, že plánování se trochu vymklo z ruky a tak byl dokument přejmenován na Agenda 2030. Takže teď chtějí jednu, celosvětovou vládu do r. 2030.

Jak chtějí tito lidé zajistit, že nebudeme nadužívat zdroje až do jejich vyčerpání? Na to je jednoduchá odpověď: když bude méně lidí, bude méně zdrojů vyčerpáno. Takže Agenda 2030 se zabývá předně a hlavně depopulací, neboli genocidou lidstva. Méně lidí je rovněž snadnější ovládat, zvláště když jsou od sebe odděleni rouškami a karanténami, tím pádem se nemohou smluvit na nějaké protistátní činnosti.

To je důvod, proč jak Čína, tak sovětské Rusko páchaly genocidu na svých vlastních lidech. To je, proč Čína povoluje pouze 2 děti na rodinu, proč všichni američtí presidenti vydávají peníze na podporu potratových klinik, které ročně zavraždí pouze v Americe asi 360 000 dětí. To je proč Bill Gates dává látky do očkování, které sterilizují ženy a způsobují potraty. Vražda je obhajitelný sport pro farmaceutické firmy, které jsou všecky součástí plánu na „udržitelnost.“

 

NATO na to chce jít z jiného směru

NATO je pevně odhodláno dát se do boje bez fyzických zbraní. Jejich nová zbraň je založena na psychologickém ovlivňování vnímání, myšlení, získávání informací a zkušeností. Pomocí těchto metod chtějí ovládnout lidskou společnost a podrobit si ji, aniž by k tomu používali přesvědčování, nebo donucování. V takové válce se lidská mysl stane bojovým polem. Ten záměr je nejen změnit to, co si lidé myslí, ale také změnit jak myslí a jak jednají. Když je toto prováděno správně, pak je možno změnit názory lidí natolik, že jsou v souladu s názory útočníka.

Je to možno docílit pomocí správných informací na správných místech a ve správný čas, s použitím pokročilých psychologických metod na vytvoření těchto informací. Všecky ty smartphony, společenská media, digitální zprávy umožňují použití psychologických útoků na člověka dříve nevídaným způsobem. Strategie se zakládá na rozšiřování pochybností, zveřejňování protichůdných zpráv, svádění veřejného názoru na špatnou cestu, radikalizování různých skupin, ať už rasových, nebo náboženských či jiných a popuzování lidí jednoho proti druhému.

Na příklad tak zvaný „bot,“ což je od slova robot (mn.č. bots), stojí za zmínku. Bots jsou dnes všude a je jich obrovské množství. Mohou to být živí lidé, mohou to být automatizované počítače. Bots sledují internetové stránky a vyhledávají klíčová slova. Když nějaké najdou, napojí se na stránku a do komentářů dají poznámku, která se pokouší ten či onen nepohodlný názor zdiskreditovat. Když na jejich připomínku někdo odpoví, zúčastní se diskuze, ale pouze za jedním účelem, aby zpochybnili to, co těm tam nahoře, kteří je platí, nevyhovuje. Celé obrovské kanceláře, plné těchto botů jsou dnes činné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, kdy hlídají, aby do světa neproniklo něco, co by těm, co nás z úkrytu ovládají, nesedělo.

I automatičtí, počítačoví botové jsou neuvěřitelně schopní, dovedou diskutovat kdejaký námět a mají slovníkové znalosti, protože – jsou to přece počítače!

Na příklad, dívka na obrázku je robot a jmenuje se Sophia. Již od r. 2016 ohromuje všecky nejen tím, jak lidsky vypadá, ale také tím, jak hladce dovede jednat. Dokáže vést diskuze s lidmi v několika řečech, zúčastňuje se nesčetných televizních vystoupení a dokáže mluvit o čemkoliv.

sophia

Jsou i jiní roboti, někteří dovedou vařit, jiní uklízet a jsou i takoví, kteří rutinně provádějí operaci mozku. Sophia je společenský robot a není sama, je jich už několik. Také bojovní roboti jsou dnes používáni, neboli vojáci. Jsou prakticky nesmrtelní není možno je zabít, protože nejsou živí. Dovedou střílet do terče líp než kdejaký ostrostřelec a v přímém boji nemají protivníka. Krátké video to ukazuje.

V tomto směru má NATO jaksi pravdu. Když postavíte proti sobě dvě armády robotů, jaká možnost je vyhrát takovou válku?

Takže budeme mít zprávy, které nejsou vůbec pravdivé (jakobychom je už neměli), budeme sledovat vylhané příběhy ze života (jakoby to už tady nebylo), závažné informace budou plné sporných faktů (jakoby to už neexistovalo), a tak dále. Chytře umístěné emocionální vsuvky budou zavádět lidi špatným směrem a zdánlivě přes všecky kontroly uniklé oficiální dokumenty budou informovat o vylhaných situacích a vylhaných projektech.

V tom případě by bylo nejlepší vypnout nadobro televizi, zrušit všechny účty na společenských stránkách a začít číst starší knihy, které vznikly v dobách, kdy ještě tyto podvody neexistovaly. Možná taky „Člověče nezlob se“ a lecjaká skládačka, hra šachu, navlékání korálek, pletení, kreslení a malování, výroba ze dřeva, stavění modelů, nebo obdělávání zahrádky se postupem času uplatní. Rozhodně by to přispělo k naší normálnosti.

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!