Nejen pochybná nová technologie, chemikálie, ale i živé organismy ve vakcínách

organ1Současné „vakcíny,“ nejsou žádné vakcíny, ale je to genetická manipulace základu člověka. Už to, samo o sobě je dost špatné a ještě dále jsou účinky těchto vakcín zhoršovány nejrůznějšími přídavnými látkami a dokonce i živými tvory. Dr. Carrie Madej studovala obsah lahviček s očkováním pod mikroskopem. Napřed nebylo vidět nic. Ale jak se tekutina přizpůsobovala teplotě místnosti, začaly se v ní objevovat různé barvy. Zářivá, ostře modrá se střídala s výraznou zelenou, fialkovou a jinými barvami. A pak mohla také vidět „tu věc,“ viz obrázek níže. Nikdo neví, co to je, ale říká se tomu „ta věc.“ Je to živý tvor a má asi osm chapadel, což ho dělá podobného chobotnici. Jak to Dr. Madej pozorovala, bylo zřejmé, že živočich si je vědom sám sebe a také že ví, že je sledován, takže má jakousi inteligenci. Dokonce se choval jako rozzlobený a v jednu chvíli se vztyčil nahoru, nad sklíčko mikroskopu a chapadlem ukazoval do bílého světla nahoře.

Dotazem u nanotech inženýrů zjistila, že střídání barev bylo zaviněno bílým světlem. K takovému úkazu dojde, když je bílým světlem ozářena tekutina, která má vlastnosti supervodivého materiálu, který je podobný „injekčně dopravenému počítačovému systému.“ Takže tak zvané očkování obsahuje počítačový systém!

Tvor, kterého v tekutině objevila je pravděpodobně nějaká odrůda vodního polypa, který se nazývá Hydra vulgaris. Je to nesmrtelný tvor, který nikdy nezahyne. Můžete ho rozřezat na kousky a promíchat, nebo posekat v mixéru a když se jednotlivé kusy dostanou zpátky k sobě, spojí se a je z nich ten stejný tvor, možná o kousek menší. Dokáže se také sám o sobě zmenšovat, anebo zvětšovat.

Dr. Franc Zalewski, který také Hydru v očkování objevil je toho názoru, že je do očkovaných dopravena ve formě zárodků. Grafen je na jejich údržbu a celý tvor se vylíhne až teprve nastanou příhodné podmínky. Roste poměrně rychle, za 4 dny je prakticky dospělý. Chapadla se zdají být z grafenu, ale nezdá se pravděpodobné, že by živý tvor mohl být smíšeninou živé látky a grafenu. Testování ale potvrdilo, že materiál chapadel je grafen.

Dr. John B. použil fázovaný kontrastní mikroskop k analyze dvou vzorků očkování. Objevil v nich velké množství drobných částic, z nichž ty větší byly asi 1 µm (mikrometr) velké. Pro porovnání, lidský vlas je 70-90 µm silný. Menší částice byly asi poloviční velikosti. Některé z nich se shlukovaly dohromady, viz obrázky níže.

organ2

Také našel objekty žížalovitých tvarů, tenké a dlouhé. Objevil větší částice, které odrážely světlo a byly různých tvarů. Některé části tekutiny byly krystalické, s krystaly uzavřenými v kapsulích (viz obr. 1, horní šipka). Různé částice měly rozdílné odrazové schopnosti světla (stejný obrázek, spodní šipka).

Další krystalické struktury v kapsulích různého tvaru jsou na prostředním obrázku. Jedna kapsule, která rovněž měla uvnitř krystalické objekty byla připojena k dlouhému, žížalovitému objektu (3. obrázek, žluté šipky). Průměr tohoto vlákna byl asi 10 µm.

Takže se naskýtá otázka: jsou tyto částice součástí očkování, anebo je to znečištění? Z jakého materiálu jsou a co je jejich funkce? Proč se nacházejí v očkovací látce, která má být správně přečištěna a sterilní?

 

Hrotová bílkovina, lipidy a nemrznoucí směs

Že hrotová bílkovina (spike protein) je pro lidský organismus jedovatá, je známo. Přesto ji naše buňky začnou hromadně vyrábět poté, co je jim doručen příkaz ve formě cizího mRNA. mRNA je velmi citlivá látka, kterou je možno zničit i pouhým dechem. Proto musí být pro doručení na místo určení obalena ochrannou nano-lipidovou vrstvou.

Tato nano-lipidová ochranná vrstva pod názvem „ALC 1035“ je další (jedna z mnoha) škodlivých látek v současném očkování. OSHA (americké bezpečnostní směrnice) varuje, že tento materiál může být nebezpečný a sice:

  • Při styku s pokožkou je nutno vyhledat lékařskou pomoc;
  • Při vdechnutí, pokud nastanou dýchací potíže, je nutno použít srdečně-plicní kříšení;
  • Při rozlití, evakuace všech je nutná;
  • Chemické, fyzikální a toxikologické vlivy nebyly dosud prozkoumány;
  • Tento produkt nebyl dostatečně ověřen pro použití v lékařství; zatím je použitelný pouze pro výzkum.

A tak ho dali lidem do očkování!

Další škodlivá látka je polyetylen glykol, neboli PEG, což je odvozenina od kysličníku etylenu. PEG je aktivní látka v nemrznoucí směsi pro auta. Je to rovněž látka, která byla před několika lety přidávána podvodně do některých vín a způsobila mnoho srdečních potíží, záchvatů a mrtvic, než se na to přišlo. Je těžké uvěřit, že bude něco takového přidáváno do očkování a ještě ke všemu jako jeho hlavní součást. To je obrovská nezodpovědnost, anebo přímo zločin. Vysvětluje to samozřejmě mohutný výskyt srdečních nemocí u očkovaných.

SM-102 přísada v očkování má ještě horší vliv. Je to umělý lipid, který spolu s dalšími lipidy je použit na vytvoření ochranného obalu pro mRNA ve vakcínách. Bezpečnostní směrnice samotného výrobce této látky udávají SM-10 jako jedovatou při spolknutí, jedovatou při vdechnutí, smrtelnou při kontaktu s pokožkou a zdravotní riziko při používání. Tato látka rovněž způsobuje poškození srdce, ledvin a jater, neplodnost, poruchy centrálního nervového systému, může způsobovat anemii, poškození lidského zárodku a rakovinu. Produkt je označen lebkou a zkříženými hnáty, což znamená, že je velice jedovatý.

A tak ho dali lidem do očkování!

 

I v krvi očkovaných se nacházejí nesrovnalosti

Dr. Zandré Botha rovněž našla mnoho zvláštností v krvi svých očkovaných pacientů. Předně zjistila, že se jejich krev chová zcela jinak před očkováním a po něm. Na obrázku níže je krev 58. leté pacientky před očkováním a stejná krev po něm. Na obrázku po očkování je vidět, jak se krvinky shlukují ve sloupce a sráží se dohromady – to je jak se formují krevní sraženiny. Kromě obvyklých žížalovitých tvarů, tmavých skvrn a lesklých předmětů nejrůznějších tvarů našla také podivné, mechanicky vypadající kroužky (viz 3. obrázek). Tyto se chovaly jako živé, pohybovaly se sem a tam a také se chvěly. Co je to zač, z jakého materiálu a co je jejich účel, nikdo neví.

krev

 

Nejen nové vakcíny, ale celý nový člověk

V r. 1992 prorokovali dva vědci z NASA: „objeví se se nový organismus. Bude sice umělý, ale bude jaksi živý. Bude navržen lidmi a když se bude rozmnožovat, tak se vyvine v něco zcela jiného, než byla jeho původní forma. Období jeho vývoje bude velice krátké a jeho vliv na lidstvo a na biosféru může být obrovský. Bude to mít mnohem větší vliv než vynález atomových zbraní.“

Jinak řečeno, objeví se nový člověk. Bylo to upozornění na to, že NASA, spolu s mnoha dalšími organizacemi, firmami, výzkumnými ústavy, vládami a jinými celky a spolky zkoušejí změnit člověka. Velice rádi by ho změnili na něco jiného, než co zrovna je. Rádi by z něho měli nemyslícího robota, napojili ho na počítač a ovládali jeho myšlení a činnost.

Číňané vyvinuli tak zvanou mikrobiální elektro-chemickou buňku, což je druh baterie, která má schopnost pohánět člověka a řídit ho, ať je živý, nebo mrtvý. Docílili to tak, že vzali bakterii e-coli (eschericia coli), kterou máme každý ve střevech a do ní přidali uhlík, pravděpodobně grafen. E-coli je jednoduchá buňka, je to protoplasma, která nemá nukleus, ale má asi 90 miliard atomů. Grafen sám je bezmocný, ale kvůli svým vynikajícím elektrickým vlastnostem vytváří spolu s e-coli továrnu na energii. Tímto způsobem z nás chtějí dostat maximální výkon.

Už to, že hrotová bílkovina otevře jednotlivé buňky a vpustí dovnitř nanoboty. Tyto dokážou měnit věci, upravovat je, ale i ničit, aniž by k tomu potřebovaly nějakou pomoc zvenčí. Spolu s 5G, která má vliv na náš organismus již na atomické úrovni, se náš systém stává ovladatelný počítačem na dálku. Ta snaha je zrychlit lidský vývoj těch, které očkování nezabije, jak nejvíc to jde. Není přesně známo kterým směrem bude tento vývoj postupovat, ale s největší pravděpodobností to nebude k našemu prospěchu a my budeme urychleně vpraveni do úlohy žijícího, ale nemyslícího robota.

bodyNET

V současné době potřebují tito manipulátoři ze všeho nejvíc změnit naše morální chápání a morální zásady, protože jinak by jim jejich zločinné a nemorální zásahy do našich životů neprošly. Zjevně se jedná o snahu vymýtit z nás ty slabší a zranitelnější, starší, nemocné a jinak znevýhodněné a z toho zbytku vytvořit supermany. Říká se jim „integrované lidské bytosti,“ které jsou změněny s pomocí tak zvaného „bodyNET“ a v podstatě jsou to cyborgové, což je smíšenina robota a člověka.

Wikipedia popisuje bodyNET jako pružné, polovodičové materiály, které obsahují „smart“ jednotky, jako jsou obrazovky, sensory a dokonce i mobil. Tento materiál může být vpraven do člověka jako implant, nebo vpleten do kůže, či použitý jako oblečení. bodyNET má mnoho funkcí; dokáže přímo v našich tělech, na buněčné úrovni vytvářet látky, dříve produkované pouze laboratorně.

Ta snaha je vytvořit v nás rekombinované DNA, což je uměle vytvořené DNA, na které byly použity části z jiných organismů. Je rovněž možno přímo uvnitř našich těl vyrábět ATP (adenosin 5-trifosfát), což je hlavní molekula, která skladuje a předává buňkám energii spolu s kyslíkem. Jestliže je zvýšeno množství ATP a přísun kyslíku, pak buňky dostanou mnohem více energie a takový člověk, nebo lépe řečeno cyborg má pak daleko větší sílu.

Stejným způsobem je možno vyrábět nejrůznější potřebné látky, přímo v lidských tělech, jako na příklad indolové chemikálie, což jsou zápachy a látky jako dopamin, katecholamin, adrenalin. Když někdo bude vzteklý, dostane automaticky dávku uklidňujícího prostředku, kterou si sám uvnitř svého těla vyrobí a bude po vzteku. Tímto způsobem nás chtějí udržovat stabilní a snadno kontrolovatelné, což je samozřejmě naprosto proti lidské povaze a proti normálnosti člověka. Takže ten, kdo přijme bodyNET, se dobrovolně vydává do otroctví neznámému a neviditelnému otrokáři.

Útok proti Americe – aerosolem rozprašované jedy

Dr. Fauci a EcoHealth Alliance (Peter Daszak) vyvinuli ve Wu-chanu asi 180 různých odrůd koronavirové biologické zbraně, což je samozřejmě vlastizrada, protože tím vydali novou biologickou zbraň do rukou Číně, zjevnému nepříteli Spojených států. Skupina čínských vědců, která tyto zbraně vyvinula, se poté vydala do Ameriky a v současné době již překročila hranice a rozmístila se na předem určená místa v hlavních městech. Přinesli s sebou zesílené MERS bio zbraně, které mají 30% úmrtnost a plánují na daný povel tyto rozstřikovat ve formě aerosolu na obydlená města. Aerosolová směs je vyrobena k tomu účelu, aby prošla pokožkou a doručila hrotovou bílkovinu přímo do našich buněk.

Současný příliv nezákonných emigrantů do severní Ameriky je skvělá kamufláž pro tuto akci a to je jak se tito vědci do Ameriky dostali.

MERS byl původně vyvinut americkým vojenským výzkumným ústavem DARPA a tito ho měli uschován jako poslední možnost obrany pro extrémní situace. Fauci a EcoHealth jim tuto látku nějakým způsobem ukradli a použili ji ve Wu-chanu, kde za peníze daňových poplatníků byly její škodlivé účinky ještě více zesíleny. Částice MERS, HIV, SARS a jiné viry byly pak spojeny dohromady za účelem vytvoření biologické zbraně, která je přitahována lidskými ACE2 přijímači (receptors).

DARPA odmítla tento výzkum ve Wu-chanu finančně podporovat, ale Fauci a Daszak získali peníze od těch globalistů, kteří podporují depopulaci.

SARS-CoV-2 (Koronavirus) nebyl nikdy navržen k tomu, aby někoho zabil; byl to pouhý strašák. Na zabíjení byl plánován MERS, což je super smrtelná biologická zbraň, kterou je snaha rozšířit jako další. Čínští operátoři, kteří tuto zbraň přinesli do Spojených států skrze mexické stezky pašeráků drog čekají pouze na signál, který bude pravděpodobně vydán v hlavních amerických novinách New York Times. Tyto noviny, stejně jako většina Demokratů, polovina amerického Kongresu a Senátu, plus Big Tech a Big Pharma jsou již dlouho upláceni Čínskou komunistickou stranou. Bílý dům sám je dokonale kontrolován čínskými komunisty a Biden není nic jiného než jejich loutka.

Čína je velmi zadobře s jihoamerickými pašeráky drog a má s nimi úmluvu, že budou pomáhat s převáděním jejich lidí do Ameriky. Za to jim Číňané přislíbili kus jižní části Ameriky, který dostanou poté, až Čína celou zemi převezme.

Jelikož hodně lidí má v současné době imunitní systém zničen tak zvanými vakcínami proti Covidu, je očekáváno, že na takto rozšířenou biologickou zbraň zemře mnohem víc než původně odhadovaných 30%.

Biochemikové dobře věděli, že Covid byl pouhý strašák, použitý k tomu účelu, aby se lidé nechali houfně očkovat. V očkování již jsou obsaženy látky, které budou aktivovány další, tentokrát skutečnou zbraní, což je právě MERS. MERS je druhá část této biologické zbraně proti nám, která tyto škodlivé látky uvede v činnost a pak usmrtí všecky, kteří tyto injekce dostali. To bude vydáváno za nakažení neočkovanými a následně v Americe rozjedou akci s uvězněním neočkovaných v koncentračních táborech. Lidé budou vybíráni na bázi nefunkčních PCR testů, které vždycky vyhodnotí přesně to, co si jejich operátoři přejí. V současné době mají být uvězněni nejen ti, kteří mají koronu, ale i lidé, kteří mají jiné nemoci.

Rozšiřování sprejované látky v amerických městech je plánováno s pomocí drónů. Napřed bude nutno vyvolat ve městech nějaký druh chaosu, aby si lidé nevšimli, že je na ně něco sypáno shora. Zároveň mají být vysláni agenti, kteří rovněž využijí vzniklé paniky a budou zabavovat zbraně. Dojde k únosům lidí a dětí, kteří budou všichni převezeni do koncentračních táborů. Zároveň mají být popravováni členové politické opozice.

Jestli se opravdu toto všecko stane, jestli se to lidem nepodaří odvrátit, tak bude s Amerikou konec. Problém je, že toto všecko je generální zkouška. Afrika už je napůl vyřízena, Asie na tom není o moc lépe, na Rusko zatím ještě nemohou dostat své špinavé pracky, takže po Americe je na řadě Evropa.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!