Na jak dlouho je Covidové šílenství plánováno a jaké jsou naše možnosti ukončit je teď

d41586-020-01834-3_18088246Když my, lidé, kteří jsme jedna obrovská veličina pochopíme, že celý COVID-19 je podvod za účelem zničení světové ekonomie, okradení nás všech a převzetí světa jednou, nevolenou vládou a že tak zvané očkování je ještě větší podvod za účelem genocidy celosvětové populace, pak celá šaškárna s tak zvanou pandemií skončí málem okamžitě. Jestliže podstatné množství lidí pochopí tyhle skutečnosti a přestanou s globalisty spolupracovat, pak jejich hra na zdravotní katastrofu nemůže pokračovat, protože ztratí podstatu, ztratí základ, na němž byla vybudována a naplánována a ten základ je naše důvěra a spolupráce.

Ti, kteří celou pandemii navrhli dobře věděli, co od nás mohou očekávat, jak zareagujeme na jednotlivé body jejich plánu a byli si jisti, že uděláme přesně to, co čekají a nic jiného. Mají na to ty nejlepší psychology, znalce lidských povah a zkušené manipulátory, aby mohli naprosto přesně vyhodnotit jak zareaguje poblázněný protestující dav a jak zareaguje strachem zničený jednotlivec.

Přesto nás ve svém očekávání přecenili. Podle Rockefellerových dokumentů, běžně na internetu dostupných, byly demonstrace, vzpoury a odpor proti vládním nařízením očekávány již koncem minulého roku. A my jsme si nechali mýt mozky a ničit zdraví o celý rok déle. Tak hluboko jsme jako lidstvo klesli. Správně jsme se měli bouřit a dožadovat svých práv po prvních dvou týdnech karantény. Tehdy nám to všecko bylo předloženo jako že dva týdny nejsou nic a mezitím se situace zlepší. Jelikož se nezlepšila, pak zjevně karanténa nefungovala. Měli jsme okamžitě protestovat, odmítnout poslušnost a odmítnout další spolupráci s tak nesmyslnými nařízeními.

To je ten skutečný důvod, proč tak zvaná pandemie a smrtící očkování stále dál postupují. My sami dodáváme tomuto projektu životní mízu, my sami ho udržujeme na živu.

Na začátku byla dána ven myšlenka: je pandemie! Patřičné organizace kvůli tomu předem změnily definici slova „pandemie,“ aby se do ní vešla i obyčejná, mírná chřipka, ojedinělý vyvrtnutý kotník, anebo automobilová nehoda. A pak byly vydány příkazy, zákazy a nařízení a všecky vlády světa tyto nesmysly poctivě nanutily na své lidi. Jako ti paňácové, kývali poslušně hlavami i tam, kde nechápali o co jde a nařizovali nelogická a nevědecká opatření, která z lékařského hlediska neměla cenu papíru, na kterém byla napsána.

Někdy v budoucnu, asi tak za 30 let nám pak řeknou: „ale proč jste tomu slepě věřili? Proč jste si sami nezjistili o co jde? Vždyť to celé byl jeden katastrofální administrativní omyl – ta chřipka byla neobvykle mírná a skončila v půli května 2020.“ A bude to naprostá pravda, do písmene.

Možná se teď čertíte, že tomu tak není, v televizi říkají něco úplně jiného a vy přece globalistům nijak nepomáháte. A v tom spočívá ta hlavní chyba, že většina lidí nechápe, v čem jejich pomoc celé pandemii spočívá.

Před několika lety jsem byla v ČR a cosi jsem řekla sousedovi, o čem bylo již psáno v západním tisku, ale tehdy o tom v republice neměl ještě nikdo ponětí. Očividně mi nevěřil. Za několik dnů na to mne zastavil, celý šokovaný a povídal: „představ si, dneska říkali v televizi to, cos tehdy taky říkala. Takže je to pravda!“

Až to řekli v televizi, teprve pak to byla pravda.

Takže – děláte to taky tak? Pak nahráváte globalistům na sto procent. Zapomínáte, že televize je ten nejdůležitější a nejúčinnější nástroj propagandy, jaký mají globalisté v rukou. Pomocí televize nás uchlácholili, že jsme po dvou týdnech karantény neprotestovali proti dalším nesmyslným nařízením. Pomocí televize nám dodali falešné zprávy o vakcíně: „vždyť je to to stejné jako pokaždé, tak proč kolem toho dělat rozruch?“ I velice vzdělaní odborníci tvrdili na kameře: „no, tak ty děti naočkujeme, vždyť to pokaždé pomohlo, tak proč ne teď.“

Všichni televizním lžím uvěřili, nebo skoro všichni. Málokdo pochopil, že proto bylo očkování vždycky povinné, aby se nepoznal rozdíl mezi očkovanými dětmi a neočkovanými. Nikdo nepátral a nezjišťoval, jestli očkování opravdu pomáhá, anebo škodí.

A přitom – každé „očkování“ je nesmírně škodlivé, protože interferuje s naším vlastním a dokonalým imunitním systémem a nutí náš organismus vytvářet umělé protilátky, proti nemoci, která v přírodě neexistuje. Až pak přijde skutečná nemoc, která tyto umělé protilátky, vytvořené na podstatě geneticky změněného základu rozpozná, pak na to mnozí i zemřou. Bohužel, nikde pak není uvedeno „zemřel na následky očkování.“ To je totiž přísně tajné.

Sami jistě dobře víte, že ti, kteří dostanou některou dětskou nemoc jako na příklad spalničky, když jsou starší, tak mohou této nemoci podlehnout. To není kvůli tomu, že by spalničky byly u starších lidí účinnější než u dětí. To je kvůli tomu, že nemoc reaguje na již vytvořené umělé protilátky, které způsobí v těle nemocného vážný konflikt. To je zaviněno dřívějším očkováním.

 

Do kdy mají globalisté pandemii naplánovanou

Podle Světové banky (World Bank), která je nástroj mezinárodních finančníků, neboli globalistů, to celé divadelní představení zvané „Covid-19“ má skončit 31. března 2025 (viz dokument, str. 6). Uvědomte si skutečný význam této věty: to byla Světová banka, která vydala tento dokument, což je plán jak zacházet s Covidem, který současně určuje dobu trvání. To byli mezinárodní finančníci, banksteři a ne zdravotní organizace a zdravotní personál, kteří přišli se strašákem „pandemie.“ Až teprve následkem jejich příkazu skočily všecky zdravotní organizace na tribunu a začaly hlásat do světa globalistické lži o pandemii.

Skutečný pokyn k vyhlášení „pandemie“ přišel podle znalců z Wall Street, z americké burzy cenných papírů. To je, kde sídlí výkonný orgán tajné, celosvětové vlády.

 

Zpráva Světové banky o situaci, aneb velkovýroba propagandy

Podle shora zmíněného dokumentu Světové banky s názvem „Mezinárodní banka pro předělání a vývoj a mezinárodní vývojářská společnost“ (Zpráva č. PCBASIC0219761, dále „Zpráva“), který je ve skutečnosti „Odhad strategické připravenosti a programu odezvy na Covid-19,“ který byl vydán 2. dubna 2020, tito lidé uvolnili miliardy dolarů na „program odezvy na Covid-19.“ Tento program se sestává z půjček (na úrok!) postiženým státům a v té době již uznával změnu klima jako další možnost (dalšího strašáka), ale ještě ji nezahrnoval do rozpočtu (str. 8).

Už tehdy, v dubnu 2020 psali o tom, že Covidová pandemie „dramaticky zvyšuje úmrtnost po celém světě,“ což byla čistá lež, protože úmrtnost za minulý rok je ve většině států stejná a v některých místech dokonce nižší, než za roky předtím (str. 12).

Přiznávají, že od prosince 2019, což bylo 4-5 měsíců před datem vydání této 63-stránkové Zprávy, a tady musíme brát v úvahu, že její sepsání nebylo provedeno za týden. S přihlédnutím k současným administrativních metodám, napsání této zprávy muselo trvat několik měsíců, což posunuje její vznik na dávno předtím, než byla pandemie vyhlášena. Takže od prosince 2019 se podle nich koronavirová chřipka zázračně rozšířila během několika týdnů z Číny do celého světa.

Zamyslete se prosím, kdyby se jednalo o skutečně nakažlivou nemoc, ta není schopna se tak rychle rozšířit po celém světě, ani když uvážíme leteckou dopravu, zásilkovou poštu, přelety ptactva a nezákonné přechody hranic divokou zvěří a pašeráky. Žádná, ani sebevíc infekční nemoc není schopna se tak rychle a systematicky rozšířit naprosto všude, i do nejzapadlejších vesniček, než když je rozšířena uměle (např. skrze chemtrails), ale hlavně: skrze propagandu.

A k tomu musíme dále přičíst skutečnost, že výskyt této nemoci byl celosvětově zjišťován pomocí testů, které jsou snadno manipulovatelné, takže dávají přesně ty výsledky, které současná propaganda vyžaduje. Mnohé testy byly rovněž záměrně infikovány a obsahovaly velice škodlivé látky, včetně pozdějšího očkování. Tímto způsobem byla postupně diagnoza Covidu změněna na příznaky skoro všech chorob, které lidé mohou mít.

worldometer

Sledujte sami na výše uvedeném grafu (ze str. 13 zmíněného dokumentu), jak byl průběh nemoci ve všech zemích skoro stejný. Vysvětlení je jednoduché, protože všichni zaráz testovali každého, kdo jim neutekl tím stejným, nefunkčním testem, který je snadné zmanipulovat podle potřeby. Aby netestovali, když ty testy kupovali od WHO organizace již od r. 2017. Propaganda pomohla tím, že všem nahnala strach a každý se honem honem utíkal nechat testovat, jakoby sám nevěděl jestli mu něco je, nebo ne. Takže tam, kde chtěli dokázat, že karanténa a roušky pomohly, jednoduše v tom státě snížili počet testovacích cyklů a výsledek byl zaručen. To, že počet úmrtí za r. 2020 byl stejný, nebo někde i nižší, než každý jiný rok, tyto manipulátory usvědčuje.

Měla jsem Covid sama, mám to lékařsky potvrzeno. Dostala jsem ho 30. prosince 2019, ještě předtím, než byl vyhlášen nouzový stav a než kdo znal výraz „Covid.“ Jak to mohlo z Číny dorazit tak rychle do našeho zapadlého městečka, kde žije pouhých pár lidí a nikdo z nich nemá styky s nikým zvenčí, když žádný virus nepřežije nízké prosincové teploty? Celá moje rodina to tehdy ode mne chytila, mají rovněž lékařsky potvrzeno, že nemoc prodělali. Příznaky onemocnění neměl nikdo z nich než já, která jsem ztratila chuť na celé 2 měsíce. Všecko jídlo chutnalo jako nadrcená křída. Moje 98 let stará babička měla přeskakování u srdce, které má velmi často, pokaždé když se něčeho přejí, nebo se rozčílí a které přešlo během dvou – tří hodin. Nemoc jsme pravděpodobně dostali následkem požití vánočního cukroví od sousedky, která stejně tak neměla žádné příznaky a její rodina také ne.

 

Pokračování Zprávy Světové banky

Na str. 14 tohoto oficiálního dokumentu je doslova psáno, že „od 29. března 2020 tato nemoc vyústila v odhadovaných 685 623 potvrzených případů a 32 137 potvrzených úmrtí. Z toho bylo 145 696 těch, kteří se uzdravili. Tato věta je naprosto fantastická ukázka propagandy!

Jednak, celá Zpráva má datum vydání 2. dubna 2020. Mezi tímto datem a 29. březnem jsou pouhé 3 dny. Je naprosto nemožné, aby bylo tolik případů Covidu a tolik úmrtí za tak krátkou dobu. To samo by muselo doslova bít do očí, jak by to ovlivnilo celkovou roční úmrtnost za r. 2020, ale jak již bylo napsáno dvakrát, tato byla stejná, nebo dokonce nižší než jindy.

Další problém je, že tato čísla jsou „odhadována“ a přitom jsou to „potvrzené případy.“ To samozřejmě nesedí dohromady. Tak buď je to odhad, nebo potvrzený případ. A když potvrzený případ, kdo ho potvrdil? Snad nefunkční a manipulovatelný PCR test? Takové potvrzení nemá ve skutečných vědeckých kruzích žádnou hodnotu. Takové potvrzení je pouze pro šarlatány a pro politiky, což často bývá to stejné. A jako další, jaká byla v té době hladina onemocnění a úmrtnost na běžnou, každoroční chřipku. Žádná? Nulová? To pak vysvětluje těm, kteří ještě dovedou myslet, naprosto všecko.

Je velmi pomocné se ve všech zprávách soustředit na detaily, protože z těch je možno snadno a rychle vyčíst co je pravda a co ne. Je taky možné, že to je způsob, jak nám globalisté dávají najevo, že ta patřičná informace není pravdivá. Možná byste se divili, kdybyste si takové večerní televizní zprávy nahráli na video a pak zkusili text přepsat, tak, jak to dělají ti, kteří píšou titulky na videa. Při tak důkladném studiu toho, co bylo řečeno a co každému běžnému divákovi unikne, to byste se nemálo podivili, kolik nepravdy a konfliktů můžete najít. Obzvlášť, kdybyste si ty informace zkoušeli ověřit.

Celý zbytek Zprávy, kterou Světová banka vydala, je plný lži a nepravdy. Je zbytečné se tím dále zabývat. Předstírají, že chtějí pomáhat chudým, které tato epidemie poškodí nejvíc a přitom zakázali produkci, vzali lidem zaměstnání, vzali jim obživu a donutili je psychicky strádat v domácím vězení, zvaném karanténa. Obávají se ještě více zvýšeného nárůstu nemocí a úmrtí a přitom pro jistotu přikázali, aby jiné běžné chřipky nebyly vůbec evidovány, za účelem navýšení úmrtí na Covid. Také zakázali pitvu zemřelých, aby se náhodou nepřišlo na to, na co skutečně zemřeli. Veškerá úmrtí, ať to byly dlouhodobé choroby, nemoci z povolání, zlomeniny, nehody nebo úrazy, to všecko bylo vedeno jako úmrtí na Covid, protože nemocnice za to dostávaly příplatky od vlády. Majitelé pohřebních ústavů jak v Anglii, tak v Americe vypovídají, že měli od jara až do září finanční potíže, protože bylo obzvláště málo úmrtí.

Propaganda je ohavná věc a slušní lidé by se k ní nikdy neměli snižovat. Jenže jsou tito manipulátoři slušní lidé? Jsou to vůbec lidé? Je hodně těch, kteří o tom pochybují.

 

Další plány a skrytá snaha, o které nikdo nemluví

Některé části plánu globalistů na naše zotročení jsou veřejné a všude se o nich mluví; jiné jsou tajné a ne každý je podezřívá. Jejich snaha zničit celosvětovou ekonomii, zastavit veškerou produkci, připravit všecky lidi o zaměstnání a nahnat je na sociálku, ta je zjevná a tito tvorové se s ní nijak netají. Pak chtějí zavést „základní universální plat“ pro všecky, což hodlají financovat z toho, co nám ukradnou. Ukrást nám chtějí naprosto všecko co vlastníme, byty, domy, chalupy, pole, zahrady, auta, zařízení obydlí, starožitnosti, sbírky, akcie, finanční podíly, autorské honoráře a samozřejmě také všecky úspory a jiné finanční prostředky. Máme prý se ale z toho radovat, protože tím nám odpadne placení dluhů.

Pěkně děkuji, to budou draze vykoupené dluhy!

Prý pak budeme šťastni, jak říká Schwab, ředitel WEF, čímž se proslavil a vstoupil do historie jako největší fantasta tohoto století. Asi nám chtějí vymýt dokonale mozky a udělat z nás blbečky – pak se budeme radovat i z toho, když nám někdo uštědří facku.

Ty tajné plány jsou částečně podle Marxe-Engelse, kdy má být rozpuštěna rodina a rodinný svazek učiněn nezákonný. Manželský stav bude nahrazen dočasnými epizodami s nahodilými partnery, asi tak, jako když se psi potkají na rohu. Je rovněž tajná snaha „znárodnit“ ženy, což podle Engelsovy bujné fantazie bylo jak kdysi prvotně pospolná společnost fungovala. Asi ve svém vývoji ustrnul na úrovni puberťáka, který nikdy nepřestal snít o zvláštně zajímavých a velice neobvyklých pohlavních zkušenostech.

Děti mají připadnout státu. Už dále nebudou přiváděny na svět obvyklým způsobem, ale budou uměle vyvíjeny v laboratořích, takřka na zakázku. Budou geneticky upravené k tomu, aby měly přesně ty vlastnosti a schopnosti, které si současná nevolená, diktátorská vláda bude přát. Stát je bude vychovávat podle svého a rodiče je nikdy ani neuvidí.

 

Zdiskreditovat vládu

Tím, že se naše vlády ponížily natolik, že na nás nanutily nesmyslná a nevědecká opatření, ve snaze zabránit šíření obyčejné chřipky, o čemž skuteční lékařští odborníci říkají, že není možno žádným způsobem docílit, tím ze sebe politikové udělali ty největší osly. Úcta lidu vůči nim hluboko klesla a až vyjde celá pravda o této šarádě najevo, až všichni pochopí, co se skutečně stalo a o co doopravdy šlo, pak se může stát, že budou i vážně ohroženi.

To je ovšem ten tajný účel: zdiskreditovat vlády, zdiskreditovat politiky a ponížit je před lidmi na úroveň hlupáků. Pak, až se na ně na všecky řádně naštveme, pak je očekáváno, že budeme rádi souhlasit s jednou, celosvětovou vládou, která nám bude předkládána jako vláda odborníků a znalců, vědců a profesionálů, kteří každý z nich budou dokonale rozumět svému oboru a ještě ke všemu budou mít na mysli pouze naše dobro!

Jak se říká v Americe: když je něco příliš dobré na to, aby to mohla být pravda, pak je to příliš dobré na to, aby to mohla být pravda.

Byli jsme kdysi samostatný stát a nevedli jsme si tak docela zle. Neměli jsme dluhy a na příklad před 2. světovou válkou jsme na tom byli mnohem lépe než Němci a většina ostatních sousedů. Pak přišla Evropská unie, velký nadnárodní celek a je nám mnohem hůř. Máme dluhy a nevedeme si tak, jak bychom měli a chtěli. S ještě větším celkem to bude jenom horší, protože nikdo z lidí, ani s tím největším vládním aparátem není schopen úspěšně vést tak obrovský útvar.

Podívejte se jen na carské Rusko, byly části, které byly na vysoké úrovni, ale jinde trpěli lidé hladem. To proto, že car nemohl v žádném případě obsáhnout spravování tak obrovského území a zjistit proč si někde lidé nevedou, jaké jsou tamnější podmínky a zařídit nápravu. Pak přišli komunisté, což byli političtí amatéři a babralové a bylo to ještě horší. Pak třeli bídu všichni, až na pár vyvolených soudruhů.

Jedna vláda není schopna vést tak obrovské území. Její zaměstnanci nemohou v žádném případě obsáhnout různorodost zvyků, zásad, zákonů a lidských povah jednotlivých zemí. A stejně tak nepomůže zgleichschaltovat všecky na ty stejné otroky, se stejnými zájmy, zásadami, názory a přesvědčením.

Ledaže by – samozřejmě – všem vymyli mozky a udělali z nich cyborgy, neboli poloroboty, což je přesně, co pro nás globalisté plánují.

Gerald Celente, americký ekonomický a finanční poradce říká, že na to, aby vláda dobře fungovala a měla opravdu na mysli dobro národa, bychom je měli přestat platit. Pak by samozřejmě šli do vyšších politických pozic jen ti, kteří mají s národem dobré úmysly a tyto uvést v činnost je jim milejší než peníze.

Sama bych řekla, uzákonit pro všecky plat podle stupnice pro administrativní, nebo technické, či jiné pracovníky, přesně podle funkce, kterou vykonávají. Přísné stíhání v případě úplatků, nebo jiných finančních machinací. A také: zákaz prodeje piva a alkoholu na území vládních orgánů a i v jejich blízkosti, aspoň do 500 metrů.

 

Takže teď, když toto všecko víme, jak z toho ven?

Je to celkem jednoduché a konspirační realista David Icke nám to řekl již na začátku r. 2020: přestat spolupracovat. Když všichni, anebo aspoň podstatná část z nás pochopíme o co celou dobu šlo, když si uvědomíme, že to celé byl mega-podvod a se zdravotní krizovou situací to nemělo vůbec nic společného, když budeme vědět, že injekce, lživě vydávané za očkování jsou pouze na to, aby nám zkrátily život a vlády nám pak nemusely vyplácet penzi a pojišťovny životní pojistky, pak se zbavíme chomoutu, který nám globalisté upevnili na krk a s pomocí kterého nás ovládají: zbavíme se strachu. Pak pozbydeme strach, protože nepřítel už nebude neviditelný a nepředvídatelný, ale zjevný a proti takovému se dá bojovat.

Přestaneme se bát, protože budeme znát skutečnou podstatu všeho, co se kolem nás děje. Přestaneme hltat zprávy v televizi, protože budeme vědět, že to jsou většinou nehorázné lži, spojené s nestydatou propagandou. Přestaneme věřit senzacechtivcům, politikům a jim podobným, protože pochopíme o co jim jde a do jaké slepé uličky nás chtějí nahnat.

Jakmile v televizi začnou mluvit o Covidu, bylo by asi dobré přepnout na jiný kanál. Věřte, že nepotřebujete vědět, co říkají, protože to stejně není pravda. A když i na jiném kanále bude dominovat Covid, pak můžete přepínat dále, knoflík tam na to máte. Když se všichni zblázní a budou Covidovat ve velkém, máte vždycky možnost to celé vypnout.

Ovšem uvědomte si – a s tím vědomím sledujte všecko v televizi – že převážná většina toho, co tam vidíte, je nějaký druh propagandy. I filmy obsahují propagandu. Válečné filmy jsou reklama na válku, lidská dramata jsou návody ke zpackání vlastního života a k vytváření deprese, psychologické zápletky jsou na popletení zdravého selského rozumu, aby pak nechápal skutečnou lidskou psychologii. Hledejte to v tom a určitě to najdete. Zkuste jít dál, za všecky ty tympány a dramatické, alarmující úvodní znělky, za prolínající se hypnotické obrazce a výmluvná a přitom nic neříkající slova hlasatelů, kteří – aniž byste to věděli – mluví přímo k vašemu podvědomí, protože kritické vědomí bylo právě uvrženo kmitočtem obrazovky, tak zvaným „bílým hlukem“ a dobře naprogramovanými prolínačkami do hypnotického stavu.

 

Jako další …

Jako další je potřeba rozšiřovat tyto informace mezi co největší množství lidí. Čím víc nás bude, kteří procitneme z umělého spánku a pochopíme o co jde, tím víc nás přestane spolupracovat s globalisty a skákat podle jejich diktátu. Když budou dělat všecko pro to, aby v nás vyvolali strach, my si pak můžeme dovolit nebát se, ale vysmát se jim do očí.

Je jasné, že ze začátku, když budete lidem říkat skutečnou pravdu, nebudou vám věřit a možná si budou myslet, že to nemáte v hlavě v pořádku. Mnozí nám také nikdy neuvěří, protože jejich mysl nedokáže obsáhnout tak obrovské množství zla. „Přece v televizi to neříkali, tak jak by to mohla být pravda.“ Když David Icke začal lidem říkat pravdu a psát o tom knihy, všichni ho považovali za blázna. Když ho potkávali na ulici, ťukali si na čelo a zcela provokativně se mu posmívali. Po čase pochopili, že on měl pravdu a oni ne. Dnes by ho nejradši objímali na potkání, potřásají si s ním rukama a jsou šťastni, když s nimi promluví pár slov.

Všichni píšou a bádají co přijde dále, co bude dalšího, s čím se teď na nás vytasí. Nechápou, že my jsme ta veličina, my všichni, kteří určujeme, co bude dál, jestli „oni“ vytáhnou znovu do boje, anebo zalezou zpátky do svých krysích děr a tam se budou užírat svým neúspěchem. Pouze na nás záleží, jak se situace vyvine. Když budeme nadále slepě věřit všemu, co nám media předloží a jednat podle toho, pak bude všecko pokračovat stejným směrem jako doposud, od špatného k ještě horšímu.

Dr. Michael Yeadon to vidí správně, když říká, že globalisté jsou na veškeré naše reakce předem připraveni. Proto je nutno udělat něco, co nečekají. Něco, co by nikdy nepředpokládali. Na příklad, soudit jejich pomocníky a to ne organizace, ale přímo jedince. Také by pomohlo nějakým způsobem zařídit, aby se začali bát. Nesměli by se samozřejmě nikdy dovědět, kdo je původcem jejich obav, jestli je to ojedinělá osoba, nebo organizace, jak velkou moc má, kde se nachází a odkud získává informace. Kdyby tuto hrozbu, v jakékoliv formě, zažilo pár z nich zaráz, začali by se opravdu bát – aby ne, vždyť to je jejich metoda, kterou úspěšně využívají proti nám. To bychom se pak divili, jak rychle by se svět změnil a jak by všecko začalo opět dobře fungovat.

Další způsob je, jak již bylo řečeno, rozšířit všechny tyto informace mezi lidi, aby jich co nejvíc pochopilo o co jde a naučili se tyto události dekódovat. Globalisté totiž pokaždé inzerují předem co chtějí provést a když nepřijde žádná odezva od nás, tak to udělají. Tam, kde jsou odhaleni, se nestane nic. Takže kdyby co nejvíc z nás začalo po těchto signálech pátrat a je zveřejňovat, mohli bychom jim tímto způsobem úspěšně mařit jejich plány.

 

Očkování a jeho následky, těm je třeba zabránit

Podle toho, co říkají skuteční odborníci na celou situaci, nám teď hrozí obrovská katastrofa. Všecka tak zvaná očkování jsou nesmírně škodlivá, což víme. Je to navíc pouhá první část celého projektu, je to příprava na jeho závěrečnou fázi. Očkování obsahují geneticky změněné viry (pro nedostatek lepšího výrazu), které se v přírodě nevyskytují. Kdyby tyto viry v jejich skutečné podobě byly nějakým způsobem rozprášeny po světě, došlo by k obrovskému konfliktu s umělými protilátkami, který se nazývá cytokinová bouře a té by skoro všichni očkovaní podlehli. Někteří podezřívají, že to mohou být chemické přípravky, ale také radioaktivní odpad. Očkovaní jsou upraveni na značnou přecitlivělost na radioaktivní odpad. Ti, kteří byli očkováni jednou, mají imunitní systém oslabenu na pouhou polovinu, ale ti, co byli očkováni třikrát, nemají imunitu vůbec žádnou. Očkování ji nadobro zničilo.

Je uvažováno, že až procenta očkovaných dostoupí určité výše, pak bude něco takového spuštěno. Takže by bylo dobré zabránit, aby procenta očkovaných této výše (cokoliv to je) dosáhla. Na příklad v Americe, tam již jsou operátoři, vyslaní k tomu účelu z Číny na místě a připraveni a čekají pouze na pokyn, aby zahájili obrovskou genocidu. O situaci v Evropě toho moc nevím, tam jsou zpravodajské zdroje umlčovány dřív, než stačí promluvit a ten zbytek nic neví, nebo předstírá, že nic neví.

Musíme proto informovat každého, koho můžeme. Musíme dát lidem vědět, aby se nenechávali očkovat, aby nevěřili televizním lžím a musíme jim předložit celou pravdu, tak jak je. Čím víc nás bude vědět, co se za tímto podvodem skrývá, tím větší možnost budeme mít zabránit této konečné katastrofě a našemu totálnímu zotročení globalisty.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!