Schwabův Great Reset z Davosu a jeho dlouhé spáry

schwab2Davos je malebné městečko ve švýcarských Alpách, které získalo celosvětovou popularitu kvůli tomu, že se v něm usídlilo Světové ekonomické fórum neboli WEF (World Economic Forum). Zakladatelem WEF byl v r. 1971 Klaus Schwab (na obrázku níže), původně inženýr a ekonom z Německa. Výroční schůzky tohoto spolku, které se většinou konají v Davosu jsou vedeny se záměrem o předělání světa, který chtějí vybudovat z trosek toho starého znovu a mnohem lepší. V současné době se starají o vytvoření těch trosek. Tento plán by podle účastníků zmíněných setkání měl být veden nadnárodními korporacemi spolu s vládami a některými společenskými organizacemi. To je ovšem základní popis fašismu. Takže Schwab, coby současný fašista chce přebudovat celý svět a své nekalé schéma nazývá Great Reset.

Jednou za rok se v Davosu sejdou mnozí bohatí a významní tohoto světa. Asi tisíc privátních letadel a helikoptér pak zaplaví všecka letiště v okolí. Je to plýtvání pohonnými látkami ve velkém, takže zatím co tito manipulátoři nám přikazují abychom stále více šetřili, sami zcela bezostyšně plýtvají. Na příklad, v r. 2019 se v Davosu slétlo dohromady 600 soukromých letadel a velké množství vojenských letadel, v nichž přicestovalo 60 presidentů a premiérů různých států. Tato letadla plýtvají benzinem mnohem víc než čeho jsou schopny naše Škodovky, Volkswageny a cokoliv jiného. A to ještě zkouší Evropská unie vyjmout benzin, v letadlech používaný, z daňové povinnosti. Zjevně kvůli svým vlastním byrokratům, kteří takto cestují.

Takové soukromé letadlo spotřebuje skoro 2000 litrů benzinu na každou hodinu letu. Takže to, co vyplýtvají zbytečným létáním po světě chtějí pak abychom my nahradili tím, že budeme šetřit všude, kde to jde a že do r. 2050 snížíme vyměšování uhlíku na nulu. Jediný způsob jak snížit vyměšování uhlíku na nulu je přestat dýchat. Správně, takže jejich snaha je, abychom všichni, celosvětově přestali v brzké budoucnosti dýchat, neboli zemřeli.

Slavný výrok tohoto samorostlého filosofa Schwaba je, že „v roce 2030 nebudeme vlastnit nic a budeme šťastni.“ Nijak tento nesmysl nezdůvodňuje, nechává to jako otevřenou větu.

Ale proč bychom to dělali? Dnes máme všecko a je nám docela dobře! Kdyby Schwab a jemu podobní neustále nestrkali nosy do našich záležitostí, a nekazili všecko na co sáhnou, tak by nám bylo ještě mnohem líp. Takže měnit nechceme.

WEF je zjevně spolek, nastavený na okrádání lidí. Nejen že plánují okrást nás všecky, ale okrádají i návštěvníky jejich každoročního sletu (nedá se napsat sjezdu, když se tam všichni slétají letadly). Aby se mohl člověk zúčastnit jejich schůzky, musí být členem WEF a musí být pozván. Členství stojí asi 60 000 až 600 000 dolarů, není řečeno na jak dlouho. I vstupenka, opravňující k účasti na výročním setkání je řádně drahá, v r. 2020 stála 27 000 dolarů.

Jejich setkání v lednu 2021 bylo ve virtuální podobě a zúčastnilo se ho 1507 lidí z „nejvyšších vrstev vedení světa.“ Jejich diskuze se týkala:

 1. Navrhování soudržného, udržitelného a houževnatého ekonomického systému;
 2. Vedení zodpovědného přetvoření průmyslu a jeho růstu;
 3. Posílení správy našich globálních majetků (tím myslí to, co nám ukradnou);
 4. Podchycení technologií Čtvrté průmyslové revoluce;
 5. Zvýšení globální a místní spolupráce.

Tito lidé plánují „vybudovat všecko znovu a lepší,“ což je pochybný a ničím nepodložený záměr. Co lepšího můžeme čekat od těch, kteří napřed pokazili naprosto všecko, co pokazit šlo? Jejich „Great Reset“ není nic jiného než Nový světový řád (NWO), oblečený do jiného hávu, ale se stejnými, nesmyslnými zásadami a podmínkami. Vyznávání Satana nás při Velkém resetu nemine a to, že budeme o všecko okradeni zrovna tak.

Čtvrtá průmyslová revoluce je krycí název pro spojení člověka s počítačem a vytvoření cyborga, neboli robota. Schwab sám to vyjádřil následovně:

„Čtvrtá průmyslová revoluce konečně změní nejen to, co děláme, ale také to, kdo jsme. Ovlivní to naši totožnost a všecko, co je s ní spojeno: naše chápání soukromí, vlastnictví a také naše spotřebitelské zvyky, čas, který věnujeme práci a odpočinku, jak vyvíjíme naše kariéry, pěstujeme své znalosti a zručnost, jak se setkáváme s lidmi a udržujeme přátelství.“

Je zbytečné cokoliv z toho vysvětlovat. Pouze si představte, že všecko to je myšleno proti nám, proti našim názorům a zvyklostem, k naší škodě a ztrátě. Neboli: nebudeme mít nic a budeme šťastni. Jak zařídí Schwab a spol. to „štěstí,“ jestli karabáčem, nebo drogami, či propagandou, není jisté. Někteří jsou toho názoru, že to znamená těžké vymytí mozků.

Tito lidé, kteří se každoročně v Davosu scházejí, žijí v jiném světě. Je to virtuální svět, asi jim ho Zuckerberg dodal o trochu dříve než nám, protože zjevně nechápou svět skutečný. Propagují a chtějí nastolit tak zvaný „podílnický kapitalismus“ (stakeholder capitalism), který je zaměřen pouze na co největší výnosy ze své činnosti, aby mohl uspokojit akcionáře a zároveň řešit veškeré problémy současné doby, neboli vládnout národu, ve kterém se nachází. Chtějí prakticky docílit, aby soukromé korporace nahradily volenou vládu, jak již bylo řečeno na začátku.

Toto schéma již bylo vyzkoušeno a podobně jako komunismus, nikdy neuspělo a jeho výsledek byl pokaždé skrz naskrz ztrátový.

Davos je v současné době ten hlavní propagátor systému na digitální biometrickou identifikaci člověka, o kterém tvrdí, že udělá společnost a průmysl více efektivní a produktivní a zajistí větší bezpečnost. Součástí tohoto projektu je také digitální ID s informací o očkování. To celé je samozřejmě nesmysl, biometrická identifikace není schopna zajistit vůbec nic a větší efektivnost a produktivitu už vůbec ne. Je to pouze a jenom na zotročení nás, kdy budeme na každém kroku hlídáni kamerami a všecko co uděláme, řekneme, koupíme, zahodíme, vezmeme do ruky, nebo se toho jen dotkneme, půjde někam do éteru na náš digitální záznam, na náš digitální posudek tak, jak tomu bylo za komunistů.

V jeho knize „Covid-19: The Great Reset,“ Schwab píše, že koronavirová pandemie by měla být využita na „ekonomický, společenský, geopolitický a technologický reset.“ To by mělo zajistit nastolení jedné, celosvětové vlády, urychlit převod na digitalizování všeho, včetně lidstva a ještě by se to mělo postarat o změnu klima. Jak, to tento myslitel neříká.

 

To ale není to hlavní …

Uvědomte si, že všech 190 vlád celého světa jednalo a stále jedná s vymyšlenou Covidovou pandemií tím stejným způsobem a všichni ve stejný čas. Není to značně podezřelé? Jak to, že všecky vlády stále dál nutí na své občany a podnikatele očkování, které již zavraždilo miliony lidí po celém světě? Nestydatě předstírají, že je to na naši ochranu a přitom se jedná o biologickou zbraň na vyhubení lidstva. A přesto, politikové se stále dál chovají jakoby skutečně vznikaly další a další varianty nějaké ubohé chřipky, což není technicky absolutně možné. Lžou jako nedospělí školáci a vůbec se za to nestydí.

Je možné, že to všecko můžeme přičítat vlivu WEF. Jak píše ekonom Ernst Wolff, Davos vede již celá léta školu pro diktátory. Již v r. 1992 založil Schwab „Školu pro mladé globální vedoucí“ (Young Global Leaders‘ school) a hned první rok se tam přihlásilo velké množství dnes známých, vesměs liberálních politických osobností, jako jsou Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair. V současné době existuje celkem 1 300 absolventů této školy, kteří jsou rozmístěni po celém světě a ze svých pozic rozšiřují globalistické a fašistické myšlenky našich manipulátorů, které jim Schwab a jeho pomocníci za dobu „studií“ vtloukli do hlav.

Další významné osobnosti, které tuto školu absolvovaly jsou:

 • Jacinda Ardern, Premiérka Nového Zealandu, která uzavřela celou zemi a přikázala povinné očkování na bázi jednoho jediného případu korony;
 • Emmanuel Macron, současný francouzský president;
 • Sebastian Kurz, minulý rakouský kancléř;
 • Viktor Orbán, maďarský premiér, údajně velmi dobrý přítel George Sorose;
 • Jean-Claude Juncker, bývalý premiér Luxembourgu a bývalý president Evropské komise;
 • Annalena Baerbock, vedoucí německé strany Zelených;
 • Gavin Newsom, kalifornský guvernér;
 • Peter Buttigieg, americký ministr dopravy;
 • Bill Gates
 • Jeff Bezos;
 • Chelsea Clinton, dcera bývalého amerického presidenta Williama J. Clintona;
 • Richard Branson, britský podnikatel, který vlastní asi 400 firem;
 • Richard Werner, německý ekonom;
 • Gregor Hackmack, německý vedoucí „change.org;“
 • Larry Fink, ředitel BlackRock, největší investiční firmy na světě.

Je jich mnohem víc, samozřejmě. A všichni tito přikyvovači z povolání se projevili naprosto stejně: každý z nich v rámci svých možností propagoval tvrdou karanténu, trvalé roušky a povinné očkování. Jelikož při přijímacím rozhovoru do Schwabovy „školy“ jsou noví uchazeči podrobeni důkladným zkouškám, je pravděpodobné, že je to za účelem vybrat z nich ty, kteří jsou ochotni udělat pokaždé to, co jim bylo přikázáno a jsou odhodláni se ze všech sil vynasnažit o nastolení Nového světového řádu.

Mezi těmito lidmi nenajdeme člověka pevného charakteru, který by byl skutečnou vedoucí osobností, schopen svých vlastních rozhodnutí a ochoten nést jejich následky. Všichni absolventi jsou tvární, přizpůsobiví lidé, kteří přičinlivě vykonávají příkazy shora. Mnozí, když je jim předložena otázka, na kterou nebyli během svých „studií“ připraveni, tak nejsou schopni odpovědět; zjevně nedovedou sami na svých myslet. Proto mohli zavést tak nesmyslná opatření proti nějaké obskurní chřipce, zničit průmyslovou a obchodní podstatu států a jejich ekonomii.

V r. 2012 založil Schwab a WEF další instituci, kterou nazval „Společnost globálních tvůrců“ (Global Shapers Community), kde opět shromáždil všecky pravděpodobné vedoucí osobnosti z celého světa, všechny mladší než 30 let. Asi 10 000 účastníků již prošlo tímto programem a jejich schůzky se konají po celém světě, v asi 400 hlavních městech. Kdoví, kolik odtud vzešlo vymytých mozků, které nám dnes vládnou a vnucují nesmyslná nařízení. Není to snadné zjistit, protože málokterý absolvent má účast v těchto „školách“ ve svém CV. Novinář a ekonom Wolff tuto zmínku objevil v CV pouze jednoho z nich, Richarda Wernera, německého ekonoma.

Další pozoruhodností je, že CV absolventů Schwabových škol předtím, než se zúčastnili WEF sponsorovaných studií je většinou velmi strohé a ubohé. To ukazuje na to, že až teprve jako absolventi jsou považováni za dostatečně zpracované, aby mohli zastávat vyšší politická, hospodářská a korporační místa. Teprve až se naučili co mohou říkat a co ne, teprve pak jim byla svěřena důvěra, spojená s vyššími funkcemi.

Ernst Wolff zjistil, jak tyto školy postupují. Zpočátku se členové jednotlivých tříd setkávají několikrát do roka a posléze se zúčastní 10-denního školení na Obchodní škole v Harvardu. Je možné, že skrze styky se svými „spolužáky“ si vytvoří široký okruh známostí po celém světě, s jehož pomocí později nasměrují svoji vlastní kariéru. Nějakým způsobem je jim snad i umožněno využívání kontaktů WEF, které zahrnují veškeré vysoce postavené osobnosti dnešního světa.

 

Proč digitální finance?

Je pravděpodobné, že nejen špatné spekulace z minula, ale také následky karantény zanechaly mnohé státy na pokraji finančního krachu. Proto byly nuceny si vypůjčit peníze od lichvářské instituce IMF (International Monetary Fund) a až půjčky přijdou k proplacení, pak tyto vlády čekají těžké problémy. Budou pravděpodobně donuceny nastolit digitální měnu, což je způsob jak okrást všecky své občany o všecko, co tito vlastní.

Takže je možné, že zničení ekonomie jednotlivých států bylo přesně na to, aby jejich lidé přijali digitální peníze. Snad proto nemuselo mít Švédsko karanténu a Švýcarsko mělo karanténu jen velmi mírnou, protože jejich lidé již jsou s digitálními penězi srozuměni a nemusí k tomu být donuceni formou zničení ekonomie státu.

Pokud bude vše pokračovat podle globalistického plánu, tak dojde k další vlně karantén, která má za úkol dokončit zkázu a zajistit zničení průmyslu a veškerého podnikání. Toto bude následováno obrovskou vlnou nezaměstnanosti, kdy pak vlády nabídnou občanům základní universální příjem a digitální peníze. Podmínka bude, že se všichni musí vzdát všeho, co vlastní a jejich majetek ve formě domů, pozemků, firem, aut a veškerého vybavení a zařízení, strojů a výrobních prostředků, připadne státu. Pozbydou úspory, sbírky, akcie a veškeré cennosti a též ztratí nárok na jakékoliv dědictví po předcích. Další podmínka pro obdržení základního universálního příjmu bude nechat se očkovat.

Ti, co se nepodřídí, budou ponecháni osudu, bez peněz, bez přístřeší, bez možností, bez potravy, beze všeho, co je potřeba k přežití. O nevýhodách tohoto systému a o nevýhodách digitálních peněz již bylo pojednáváno v těchto článcích dříve. O výhodách pojednáváno nebylo, protože žádné nejsou.

Na světě pak vzniknou pouze dvě společenské třídy: třída vládnoucí a pak všechen ten zbytek. Ať jste kdo jste, ať znáte koho znáte, máte vliv, nebo ne, máte peníze nebo ne, i vy se stanete součástí toho zbytku. My všichni, jak tady jsme, budeme tvořit ten zbytek. Protože na to, abyste patřili k vládnoucí třídě, se do ní musíte narodit. A kdybyste se do této třídy narodili, pak nebudete číst tyto zprávy na internetu, ale budete se věnovat zcela jiným záležitostem.

Pokud by vám někdo říkal, že tomu tak není a že z toho či onoho důvodu máte možnost patřit k té vyšší společenské třídě, pak spolehlivě lže. Potřebuje vás využít, zneužít a pak odhodit.

My všichni, tak, jak tady jsme, jsme ten budoucí zbytek! „The remnant,“ jak píše americký ekonom Gary North.

Novinář a ekonom Wolff je toho názoru, že tomuto je možno čelit pouze tím, že budeme všecky kolem sebe informovat, aby věděli, co se skutečně děje a co nám hrozí. Čím víc nás bude, kteří budeme znát celou pravdu o koronavirovém podvodu, který byl na nás uvalen za účelem totálního zotročení a za účelem manipulace celých národů, čím víc nás bude vědět odkud fouká vítr, tím větší možnost máme dostat vedení státu do vlastních rukou a zbavit se zrádců, kteří tam doposud sedí.

 

Arcibiskup se také zúčastnil

Katolický arcibiskup Carlo Maria Viganó vydal právě výzvu přes YouTube, kde navrhuje, aby lidé vytvořili protiglobalistické společenství a společně se postavili proti Novém světovému řádu, který globalisté zkoušejí zavést. Již v minulosti napsal arcibiskup dopis tehdejšímu presidentovi Trumpovi, kde ho varoval, že protesty kvůli zabití nadrogovaného černocha George Floyda jsou součástí věčného spirituálního boje mezi dobrem a zlem.

Jak víme z minulých článků, tyto protesty měly svůj účel a sice aby zbankrotovaly všecky majitele obchodů a domů v tak zvané „Zóně příležitosti,“ což je předem vyhrazený prostor, většinou v centru měst, kam pak mohou miliardáři převádět peníze bez daní. Je to popsáno v článku „Great Reset a co s tím má co společného Covid, roboti, americké volby a Antifa,“ druhá část, ze 3. ledna 2021 a je to v podstatě záznam rozhovoru s Catherine Austin Fitts.

Arcibiskup Viganó napsal tehdejšímu presidentovi Trumpovi ještě jeden dopis, který začínal slovy: „Budoucnost celého světa je ohrožována globálním spiknutím proti Bohu a lidstvu.“ Že jeho snaha nic nedocílila, to už dnes víme. I Trump byl součástí šachové hry, kterou hraje někdo jiný a my jsme v ní pouhé figurky.

 

Ti, co jsou při nás a ti, co jsou proti nám

Seznam firem, které je radno bojkotovat je na stránce zde.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!