Výsledyk hledání pro: Maďari či Mongoli

Maďari či Mongoli? Novochronologický pohľad na „tatársky vpád“ roku 1241 – Časť II.

Lazarus Hungary„Vás milióny sú. Nás – počet bez limitov…
Len vyskúšajte zrážku s nami!
Ba hej, sme potomkami Aziatov, Skýtov,
So šikmými a zlostnými očami!“

Alexander Blok

Maďari či Mongoli? Novochronologický pohľad na „tatársky vpád“ roku 1241.

thurczy_tatrjrsO dôležitosti chronológie. Čím bol v skutočnosti „mongolský vpád“ do Uhorska roku 1241 (údajne)? Paradoxy a kontroverzie obdobia Bela IV. Všeobecné hypotézy o uhorských, českých a poľských dejinách dejinách v svetle „Novej Chronológie“.

Byzantské, pred-mongolské obdobie ľahlo do osnov uhorského, poľského a českého letopisectva. Jeruzalemské kráľovstvo križiakov v sv. Zemi. Paralelizmy v uhorskej, anglickej a francúzskej histórii, Bela III – Richard I. Levie Srdce, Ondrej II. Jeruzalemský alias Ján II. Bezzemok, Magna Charta libertatis a Zlatá bula sicílska Andreja II. Merovejci – Moravania. Chlodovik – Koljada – VG, t.j. Boh. Vogézy, Remeš a Champagne, t.j. Chan-pagan. Vojaci Ríše, katari, bougres-ogres. O lingvistickej a psycho-historickej machinácii Vatikánu s našimi dejinami v období XVIII-XIX. Stor.n.l. O otvorení pamätníku pri r. Slaná, ideologický odkaz Európy.

„Slováci v stredoveku odrážali útoky moslimských Tatárov…“

Zdroj: Prejav A. Danka ku Dňu Ústavy, 3.9.2017.

Metastázy „plazivého“ Majdanu na Slovensku. Časť I.

harabinnahradO vyšších a okultno-sakrálnych prioritách riadenia GP na Slovensku. Košice. SMER, Raši, Schuster a hlavná otázka Harabinovho prezidentstva.

Jób, 38:11
„A riekol som: Potiaľto prídeš a nie ďalej, a tu položia hať proti pýche tvojich vĺn!“

Žalm, 104:9
„Položil si hranice, aby neprekročili, aby sa nevrátili pokryť zem.“
„Prví budú poslední a poslední budú prví…“
„Et in Arcadia ego…“