Výsledyk hledání pro: ilumináti

Nová kniha: Ilumináti 3 – Satanská posedlost

ilu3-obalPředehra.

Je to jako scénář pro sci-fi film z padesátých let minulého století. Lid-skost převzal satanský kult. Každý, kdo chce mít výhody, musí sloužit tomuto kultu vědomě nebo nevědomky. Naši političtí lídři jsou sexuálně vydíráni, aby zajistili loajalitu. Ačkoli tyto kultovní falické památníky a pyramidy jsou všude, nikdo si netroufá zmiňovat jejich jméno nebo označit jejich dominanci. Trpíme poznávací disharmonií. Jsme pod neustálým fyzickým útokem ze strany masových sdělovacích prostředků, které to nikdy neuznají. Spo-lečnost je obrovsky slepá a hluchá, když je vedena démony. Murphyho zákony jsou pravdivé. Když to může jít špatně, tak to tak  půjde. Pro lidstvo to platí. Západní společnost byla zkorumpována kultem. Úzká klika kabalistických bankéřů, Iluminátů nahradila Boha (tj. přírodní a morální zákony vesmíru) speciálními jmény „humanizmus“, „důvod“, „pokrok“. Od nynějška převrátí pravdu na faleš, boha na ďábla a uzákoní, že homosexualita, promiskuita, pedofilie, bestialita a incest jsou zdravé a při-rozené.

 

Nová kniha: „Ilumináti na cestě ke světovládě“

IluminátiPrávě vychází kniha Pavla Kopeckého „Ilumináti na cestě ke světovládě“. Publicista Pavel Kopecký, který publikuje především v internetovém magazínu Protiproud, přináší vzrušující putování dějinami tajného řádu, který již více než tři století ovlivňuje společenské a politické procesy ve světě. Ve své knize ukazuje, že tajný řád Iluminátů, který byl a není vyloučeno, že dosud stále je avantgardou svobodných zednářů, stojí za většinou světových revolucí i společenských změn ve světě již od 18 století. Velká francouzská revoluce stejně jako vnik Spojených států amerických jsou nerozlučně spjaty právě s vlivem Iluminátů.

Ilumináti odhaleni: Časová posloupnost velké americké konspirace (Nový světový řád)

Nový světový řád se odhaluje

V roce 1940 byl prolomen japonský rudý diplomatický kód a americké vojenské zpravodajství mohlo celých osmnáct měsíců před útokem na Pearl Harbor číst japonská diplomatická poselství. Zkoumání předválečných a poválečných dokumentů ukazuje, že USA měly k dispozici spoustu špionážních dat, a že prezident Roosevelt nejen že se nedozvěděl o chystaném útoku, ale ani s tím nebyl schopen cokoliv udělat.

Kandidatura D. Trumpa/Teda Cruze; ilumináti a jezuité

MW-EC732_Trump__20160106153153_ZHNejde ani o volby, ani o výběr - všechno je to divadlo. Je však kriticky důležité se podívat na „kandidáty“, aby bylo zřejmé, co se lidem prodává. Pro všechny, kdo mají oči k vidění, se zde prezentuje podání ruky typické pro tajný spolek Svobodných zednářů.

“Ilumináti byli amatéři” – Matt Taibbi vysvětluje, jak “je všechno cinklé”

Všechno
je
zmanipulované: Největší skandál všech dob je manipulace cen. Ilumináti
byli
amatéři. Druhý obrovský finanční skandál roku odhaluje skutečnou
mezinárodní
konspiraci: Neexistuje žádná cena, kterou by velké banky nemohly
zmanipulovat. Konspirační
teoretici celého světa –
věřící ve skryté ruce Rothschildů a Zednářů a Iluminátů – my skeptici
vám
dlužíme omluvu. Měli jste pravdu. Ti hráči mohou být snad trochu jiní,
ale ta
základní premisa je správná: Tento svět je cinknutá hra. Během
posledních
měsíců jsme to zjistili, to když se z finančního sektoru vyzvonily
celé
série korupčních příběhů, které ukazují, že největší banky světa
nejspíš
manipulují ceny, no, prostě skoro všeho.

Kartel Federálních rezerv: Část III: Kulatý stůl a Ilumináti

Poznámka: Tento díl se zabývá převážně tajnými společnostmi.
K pochopení tajných společností, stejně jako je to i u chápání
přírodních národů či starých civilizací, je nezbytné nutné se seznámit
s jejich mytologií a symbolikou. Ta tedy bude v této části
výrazně pojednávána, aniž by u toho byl nějaký interpretující výklad,
co si o ní myslet. To je ponecháno na čtenáři a jeho sklonech
k racionální skepsi či k mysticismu.

Ilumináti a postupné zotročování světa

Kolik už bylo na světě válek a utrpení? Kolik krve proteklo a kolik už bylo násilí? Kolik lidí už umřelo hlady a žízní? Celý svět je postupně uváděn do stále většího otroctví. Pociťuje to už nyní každý z nás, kdy je mnoho věcí ke koupi, ale jsou stále méně dostupné, protože máme čím dál méně peněz. Nadáváme na vládu a říkáme, že je za to odpovědna.

Secret Space – Ilumináti a dobývání vesmíru

Celovečerní dokument věnovaný výzkumu vesmíru a mimozemských entit. Historie v nečekaných souvislostech, výklad podpořený pracemi Davida Ickeho a ďalších. NASA a zednáři a nacismus a UFO a Irák - co to má společného..nu uvidíte.

Tajné cíle Iluminátů podle Dr. John Colemana: skutečná detektivka naší doby

e-books_e-books_full01Dr. John Coleman je bývalý agent britské rozvědky MI-6. Narozen v Anglii, pracoval delší dobu v Jižní Africe. Později fungoval jako analysta světové politické situace a vydával časopis, ve kterém hodnotil světové dění. John Coleman byl jeden z prvních, kdo začal psát o „Výboru 300“ (Committee 300). V přednášce, která byla dána na internet v r. 2011, ale která se zdá být staršího data, někdy tak kolem r. 1995, mluví o tom, jak už tehdy převládal ve Washingtonu D.C. jakýsi druh anarchie a chaosu. Zdůvodňoval to tím, že federální vláda si přivlastnila moc, na kterou podle Ústavy nemá nárok a dnes vydává nové zákony, které jsou naprosto protiústavní.

Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO

nephilim„Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů“ je název knihy, kterou napsal Dean Henderson a která vyšla v r. 2019. Je to kniha plná šokujících námětů a ještě více šokujících vysvětlení. K tomu ještě přispívá Hendersonova další kniha, „Illuminati Agenda 21: Luciferiánský plán na zničení Stvoření,“ z r. 2018. Tento článek, který má několik částí, je výtažek hlavních myšlenek z obou knih. Není lehké shrnout tolik informací do jednoho článku, proto žádám čtenáře o trpělivost, jelikož mám za to, že co nám autor sděluje, je pro nás důležité.

GloboKap a my

MasPro GloboKap 2020 byl rokem, kdy vládnoucí kapitalistické elity strhly roušku iluze halící demokracii a připomněly každému, kdo je pán a kdo je kmán, a názorně předvedly, co se stane každému, kdo se proti nim postaví. Lidská společnost se změnila k nepoznání. Ústavní práva byly zrušena. Protesty zakázány. Nesouhlas zcenzurován. Byrokrati vydávají edikty omezující základní aspekty našeho života…kam můžeme jít, na jak dlouho, kolik přátel můžeme vidět, jak dlouho smíme s nimi pobýt, zda můžeme trávit čas s příbuznými, s kým se můžeme intimně stýkat…seznam nemá konce.

Trojský kůň pro Rothschildy: liberálové, židé a svobodní zednáři

secretgovHysterická reakce na Donalda Trumpa naznačuje, že Trump ohrožuje plán Rothschildů na zotročení lidstva. Téměř před sto lety hrabě Arthur Cherep-Spiridovič (1858-1926), bývalý ruský generál, odstartoval kampaň na vzepření se proti této tyranii. „Předpokládám, že Hidden Hand (tj. samozvaný zasvěcený zástupce iluminátů, který si říká „Skrytá Ruka“, pozn. překl.) bude usilovat o můj život, neboť jsem odhalil jejich ďábelské skutky a zlověstné plány; ale nemůžeme se pokoušet zachránit svět a zůstat přitom v bezpečí. ...Křesťanská povinnost a rasová povinnost mě nutí, abych publikoval tuto knihu...“. Krátce poté, co napsal tato slova, byl hrabě zavražděn – byl nalezen s plynovou trubkou v ústech, aby to vypadalo jako sebevražda. Vrazi ale nevěděli, že je plyn vypnutý. V každém případě však byla jeho smrt označena za sebevraždu.

Teror černé šlechty: Z Benátek do Čech a do Londýna. Královské rody Evropy bezohledně odstraňují všechny, kteří se jim odvažují stát v cestě!

nobilitycollageVarování: Čtenáři, kteří se domnívají, že agenda jedné světové vlády začala s ilumináty, mohou být skutečně velmi překvapeni. Černá šlechta časově předchází ilumináty o více než 800 let a byla to právě ona, která přebudovala rozvíjející se svět ještě předtím, než se na scéně objevili ilumináti a svobodní zednáři.

David Icke v Lucerně

DSCF7931Dne 8.10.2016 se uskutečnila celodenní přednáška badatele Davida Icka plná nových informací na téma: „Život v přeludu a jak se z něj probudit“. Když jsem se dozvěděl o tom, že David Icke bude mít v pražské Lucerně celodenní přednášku, řekl jsem si, co nového by mi mohl asi říci, co ještě nevím?

Kondolence!

Ty si strčte do těch vašich obézních prdelí. Vy současní politici a ministři, včetně hlav států EU jste absolutně neschopni chápat realitu ve které se 21. století díky vám a vašich předchůdců nachází. Vás totiž nic jiného, než vaše lukrativní příjmy a následné enormní důchody nezajímá. Zřejmě ani potopa, protože doufáte, že nahrabete těch šekelů pro své děti a vnoučata tolik, aby nemuseli pracovat a žili buď z lichvy či z pronájmu nemovitostí, jenž za svého života vykřečkujete.

albet-pike

Hlavní čaroděj Iluminátů říkal: „My kontrolujeme Islám a použijeme ho ke zničení Západu“

Popis původního videa: V tomto krátkém dokumentárním filmu diskutujeme předpovědi Alberta Pike pro 3. světovou válku. Přesto, že existují internetové stránky s touto informací, věříme, že ta nejdůležitější část jeho předpovědi je ta, že Ilumináti použijí Islám k dosažení svých cílů. Albert Pike otevřeně přiznává, že Islám bude ten hlavní prvek ve válce proti Západu a že Ilumináti povedou Islám až do přímého střetnutí se Západem. Už jsme viděli, co Nový světový řád (NWO) udělal s Islámem, kdy tento použil na vyvolání krizových situací v Bruselu v Belgii a v Paříži ve Francii, kde již došlo k útokům. A toto všecko bylo naplánováno za tím účelem, aby bylo možno vyvolat 3. světovou válku. Přesně tak, jak naplánovali (a provedli) první a druhou světovou válku.