Výsledyk hledání pro: trower

trower-icaat

Barrie Trower: Mikrovlnné zbraně a pokusy na lidech

Dr. Barrie Trower je vědec, fyzik, učitel, odborník na mikrovlnné záření a bývalý agent britské MI5. Rozhovor o délce 30-ti minut vzniknul v květnu 2012 pro organizaci ICAAT, což je Mezinárodní centrum proti zneužívání tajných technologií. Dr. Trower hovoří o mikrovlnných zbraních, mobilních telefonech a kontrole lidské mysli (mind kontrol). Po celém světě dochází k enormnímu nárůstu rakoviny, leukémie, sebevražd a psychických poruch.

mobil

Barrie Trower – Rizika záření mobilních sítí na lidský organismus

Americký odborník, který se účastnil vývoje mikrovlnných zbraní v armádě USA, Barrie Trower, vypráví ve třech 10 minutových videích, že frekvence elektromagnetického vlnění, která byla zvolena pro přenos signálu mobilních telefonů a bezdrátových sítí Wi-Fi, je ta nejhorší možná, protože má destruktivní účinky na živé organismy. Tato skutečnost již byla mnohokráte potvrzena, ale stále je většinou populace a příslušnými úřady opomíjena.

barrie_trower_microwave_warfare

Barrie Trower, „Bezdrátová společnost“ (The Wireless Society), část 2.

Barrie Trower je britský fyzik a odborník na mikrovlnné (microwave) zbraně pro “Královské válečné loďstvo” (Royal Navy) a “Britskou tajnou službu” (British Secret Service). Během 1960-tých let byl vyškolen ve “Vládním mikrovlnném válečném zřízení” (Government Microwave Warfare Establishment). Barrie mluví o nebezpečí naší bezdrátové společnosti a vysvětluje ničivé dopady této technologie, na co je  používána a její možné využití pro budoucnost.

Barrie Trower, „Bezdrátová společnost“ (The Wireless Society), část 1.

Barrie Trower je britský fyzik a odborník na mikrovlnné (microwave) zbraně pro “Královské válečné loďstvo” (Royal Navy) a “Britskou tajnou službu” (British Secret Service). Během 1960-tých let byl vyškolen ve “Vládním mikrovlnném válečném zřízení” (Government Microwave Warfare Establishment). Barrie mluví o nebezpečí naší bezdrátové společnosti a vysvětluje ničivé dopady této technologie, na co je  používána a její možné využití pro budoucnost.

Barrie Trower – o destruktivním vlivu mikrovln na lidské tělo / EN

Barrie Trower is je britský fyzik a bývalý expert na mikrovlnné zbraně britského námořnictva a tajných služeb. Běhe, 60. let se účastnil výcviku s těmito válečnými zařízeními používajícími mikrovln. V přednášce na Konferenci otevřené mysli 2012 mluví o nebezpečí plynoucích ze zahlcení naší společnosti zářením na bezdrátovou komunikaci (WiFi, mobilní sítě) a popisuje technologii, která za tím stojí a její původ v bojovém výzkumu. Jako jeden z nejnebezpečnějších důsledků uvádí prokázaná poškození reprodukčních orgánů a buněk a tím destruktivní vliv na plodnost a dále vliv na tvorbu rakoviny.

Jak EU v OSN předstírá starost o lidi a přitom plánuje diktaturu

EU-at-UNGA-72Adobe-SparkTato krátká zpráva byla zveřejněna 15. září 2017 a objevila se pouze v Angličtině. Popisuje, jak se zástupci Evropské unie hodlají zúčastnit valného shromáždění Spojených národů (OSN) začínajícího 18.. září v New Yorku, kde chtějí společně s touto organizací usilovat o mír a bezpečnost, podporu lidských práv a o udržitelný rozvoj, čímž změní životy všech lidí na světě k lepšímu. Co skutečně znamená výraz “udržitelný rozvoj?” Někteří to vysvětlují jako “ekonomický rozvoj, který je veden s ohledem na ochranu přírodního bohatství.” A stránka OSN uvádí 17 bodů, které vedou k udržitelnému rozvoji.

Skutečný význam proslovu presidenta Evropské unie z roku 2016

EU_Jean_Claude_Juncker_2016_06_25_03_24_17V proslovu z roku 2016, vyjevil „president“ Evropské unie, Jean-Claude Juncker několik klíčových cílů, kterými se tato nadnárodní organizace hodlá zabývat v tomto roce a nadále. Proč dávám slovo „president“ do uvozovek? Protože vedení nadnárodního celku, který si říká „Evropská unie“ nepodporuje roli, kterou má zákonný president zastávat. Slovo „president“ ve svém politickém slova smyslu je většinou vysvětlováno jako „volený hlavní úředník státního celku republiky.“ No a Evropská unie není ani republika a pan Juncker není volený, ale dosazený. Kdo ho dosadil? Kdoví!

nasa-future-war

Skryté tajemství nalezeno: Plán NASA na zničení lidstva

36 minutové video rozhovoru s dlouholetou aktivistkou Deborah Tavares z roku 2013 o veřejně přístupném dokumentu NASA na vedení "Války v budoucnosti", s výhledem do r. 2025. V dokumentu jsou vysvětleny a popsány všechny možné pokročilé technologie včetně technologií předpokládaných v budoucnosti. Obsahem jsou též strategie, jak zlomit odpor nespokojeného obyvatelstva v případě, že by se lidé bránili svému zotročení. Mnoho z popsaných technologií jde daleko za běžné představy o boji státu proti občanům.

Studie tvrdí: Mobilní telefony JSOU spojeny s rakovinou, dlouhodobé používání souvisí s Alzheimerem, Parkinsonem, bolením hlavy a podrážděním pokožky

2AFF89EE00000578-3181406-Warning_Radiation_from_wireless_devices_such_as_phones_and_table-a-6_1438360037279Záření z bezdrátových přístrojů jako jsou telefony a tablety mohou znamenat zdravotní riziko, tvrdí nově přezkoumané studie. Vědci tvrdí, že radiace způsobuje oxidační stres v těle - škodlivý proces, úzce spojovaný s degenerativními onemocněními. Autoři studií píší, že používaní mobilů by se mělo preventivně minimalizovat. Oficiální instrukce prohlašují, že zařízení "by mohla" způsobovat rakovinu

Mikrovlnné záření z mobilních telefonů a vysílačů, mikrovlnných trub a WiFi sítí – část 5.

babies-emfs-070Shrnutí:  Dnes existují na světě milióny antén-vysílačů pro mobilní telefony. Když k tomuto přičtete všecky ty iPads a iPods a jiná elektronická zařízení a ještě přidáte mobilní telefony, tato čísla jdou do miliard.

Mikrovlnné záření z mobilních telefonů a vysílačů, mikrovlnných trub a WiFi sítí – část 2.

babies-emfs-070Děti: Děti jsou obzvláště ohroženy mikrovlnným zářením, protože ani dnes není ještě známa bezpečnostní hladina těchto paprsků, která by byla použitelná pro dátě. Někteří vědci si mylně myslí, že děti jsou „malí dospělí“ a jednoduše propočítají dávku pro dospělé (jako třeba u léků, atp.) na velikost dětí. Ale toto není správné. Děti nejsou „malí dospělí,“ děti jsou nesmírně složité bytosti, které navíc jsou ve stavu neustálého vývoje.

Mikrovlnné záření z mobilních telefonů a vysílačů, mikrovlnných trub a WiFi sítí – část 1.

babies-emfs-070Většina tohoto materiálu byla vzata z přednášky Dr. Barrie Trowera, který je britský odborník na mikrovlnné válečné zařízení. Všechna níže uvedená fakta jsou založena na výsledcích vědeckého výzkumu a na dalších vědeckých materiálech.