Archív rubrik: Kultura

Как было в России, на Юбилейном Всеславянском съезде 2017 г. и на корабле «Княгиня Анастасия»

18814467_989399567863102_1785899994370300221_oКогда в 1867 году , во времена правления Александра II, в Москву съехались представители славянских народов, включая и таких чехов, как Франтишек Палацкий, Франтишек Риегра, речь шла о ключевом событии- укреплении культурной и политической власти славянских народов, чем  тогда быладостаточно обеспокоена  австрийская монархия. Bcе сильнееслышалось то, как угнетаемы Славяне при власти германских монархов, как должны объединить свои усилия в достижении собственного суверенитета.

Všeslovanský zjazd 2017 a Matica slovenská

IMG_20170526_100258Plynutie času je nezvratné, akokoľvek by sme sa snažili, aj tá najaktuálnejšia udalosť sa stratí v minulosti. Práve kvôli našej pominuteľnosti sa každá generácia snažila zachovať pre budúce generácie skoncentrované vedomosti z dejín, vedy, kultúry a umenia. A zachytiť udalosti, ktorých význam by mali oceniť aj budúce pokolenia. Aj o tom mohli v dňoch 26. mája až 3. júna 2017 rozmýšľať delegáti Matice slovenskej, ktorí sa zúčastnili Jubilejného Všeslovanského zjazdu, ktorý sa konal na 150. výročie Slovanského zjazdu v Moskve z roku 1867. Matičná delegácia niesla nevdojak zaujímavú symboliku, veď Matica slovenská bola jediná kontinuálne existujúca inštitúcia, ktorá vyslala svojich zástupcov v roku 1867, ale aj o 150 rokov neskoršie.

slovane

Kdo jsou první slovanské kmeny – Kdo jsou Češi – Kdo jsou Rusové

Současné doba nás z mnoha různých důvodů nutí stále více pátrat po našich kořenech, po našem původu, po cestách, po kterých došli naši předkové až do země, ve které nyní žijeme. Potřebujeme vědět, odkud a proč přišli, jakým způsobem žili, co věděli a čemu věřili. Následující tři videa poskytují některé základní informace o různých slovanských kmenech a jejich zvycích. Vzhledem k tomu, že historie Slovanů je v mnohém nejasná a často cíleně zmanipulovaná, jedná se především o námět k dalšímu pátrání a studiu.

PREJAV T. E. ROSTASA NA ZJAZDE: VÝZVA NA ZALOŽENIE SLOVANSKÉHO MEDIÁLNEHO DOMU

tiborrostassDrahí bratia a sestry slovanských národov, sme synmi a dcérami starobylého kmeňa, ktorý si nadovšetko ctil a miloval vlastnú krv, ale aj zem, na ktorej po celé tisícročia múdro hospodáril. V našich génoch nikdy nebola zapísaná pustošiaca dobyvačnosť a tyrania iných – sme až príliš zviazaní láskou k blížnym a rodine. Našou najväčšou slabinou je malá súdržnosť a schopnosť postaviť majestátnu pevnosť, kde budú chránené všetky naše kmene túžiace žiť slobodný život suverénnych národov. Žiaľ, neraz v histórii sme boli podvedení a mnohí z našich vlastných radov zodvihli zbraň v hrôzostrašných vojnách brata proti bratovi. Vždy to bolo vinou tých, ktorí naše duše zaplavovali lživými slovami.

Slovanská Evropská unie?

DSCF8564Sjezd, který byl zahájen v Moskvě, pokračoval na palubě lodě po trase Uglič-Jaroslavl-Kiži-Valaam, a byl dokončen v Aleksandro- Něvské lavře v Sankt Peterburgu. Zúčastnilo se na něm více než dvěstě delegátů ze všech slovanských zemí. Byla to velmi srdečná setkání Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Srbů, Chorvatů, Slovinců, Bulharů, Čechů, Makedonců, Slováků, Rusínů, Poláků… Už po plenárním zasedání v Moskvě 26. května bylo lze cítit, s jakou důvěrou a nadějí se k Rusku obraceli Srbové i Rusíni, Ukrajinci i Bělorusové, představitelé lidových republik Luhanské a Doněcké. Jejich úlohy jsou stejné, jako před stovkami let – zachovat ruský svět, zachovat slovanské kultury a tradice, uhájit víru předků, historické území, národní vzdělání, cyrilici… Potěšující je, že i zástupci “západních” slovanských zemí, například doktor filologických věd, profesor Radmilo Marojevič (Srbsko), Barbara Kriger (Polsko), předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil (Česko), vydavatel, překladatel a osvětový pracovník Just Rugel (Slovinsko) hovořili o významu Ruska v slovanském světě. A vedoucí delegací desíti slovanských zemí hovořili v ruštině!

Slovanská rodina je otevřená a solidární

2 (2)Na tři desítky dokumentů přijal jubilejní všeslovanský sjezd, který byl zahájen 26. května v Moskvě k poctě 150. výročí sjezdu Slovanů v roce 1867. Jeden z jeho českých účastníků, občanský aktivista Jan Korál, o letošním sjezdu vyprávěl na mimořádném semináři Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS) minulý čtvrtekPosluchači, kteří zcela zaplnili zasedací místnost Domu odborových svazů v Praze, vyslechli, k jakým závěrům sjezd dospěl, resp. jak bohaté a smysluplné byly diskuse účastníků. Ačkoli názory více než 220 delegátů sjezdu ze všech slovanských zemí byly na mnohé otázky různorodé, sjezdová atmosféra se vyznačovala otevřeností a solidárností se snahou si vzájemně pomáhat.

Prohlášení k pořadu Newsroom ČT24 z 18.6.2017 o Všeslovanském sjezdu v Rusku

ct24newsroomČeská televize odvysílala v neděli 18.6.2017 na kanále ČT24 od 22:05 pořad Newsroom ČT24. Jedním z hlavních témat byla reportáž s titulem „čeští dezinformátoři jezdí do Moskvy pro informace“, ve které jsem účinkoval jako hlavní osoba. Důrazně se ohrazuji vůči některým obviněním, které byly v této reportáži vysloveny a to následujícím způsobem:

Fotogalerie – Kiži

IMG_000431. května jsme vystoupili s naší výpravou na ostrov Kiži, na kterém jsou dřevěné památky ruské lidové architektury, často mnoho set let staré. Bylo větrno a deštivo, na což byli evidentně v jednom z místních obchůdku dobře připraveni a tak nám prodali pláštěnky po 100 rublech (cca 44 Kč). Uvnitř budov byly často hezké výstavy historického vybavení. Vzhledem k tomu, že se jedná o území v oblasti Karélie, kde jsou naleziště jedinečného minerálu šungit, zakoupil jsem zde za výhodnou cenu šungitovou pyramidu.

synek-petkov-koral

Přednáška – Všeslovanský sjezd v Rusku – 15.6.2017 – Jan Korál, Pavel Petkov, Petr Synek

V čtvrtek 15.6.2017 jsme pořádali očekávanou přednášku s diskuzí o zážitcích z Všeslovanského sjezdu v Rusku, který se konal od 28.5.2017 do 3.6.2017. Sál v Domě odborových svazů byl zaplněn. Diskuze byla živá a přitom kultivovaná a přínosná a dokonce ji oživili dva známí netrpělivci s duševní poruchou vyznačující se neschopností naslouchat a číst. Videozáznam a prezentace ke stažení je k dispozici v článku.

Otevřený dopis generálnímu řediteli Národního muzea – neodstranujte bustu Julia Fučíka

09002Vážený pane generální řediteli, před několika dny sdělovací prostředky informovaly o Vámi uvažovaném odstranění busty národního hrdiny Julia Fučíka z panteonu Vámi vedeného Národního muzea. Její místo by měly zaujmout, nejen v souvislosti s blížícím se 100. výročím vzniku Československé republiky naprosto skandálně, sochy Heinricha Clam-Martinice, Františka Josefa I. či Alžběty Bavorské.

Jan Campbell: Nedůvěra na lodi

slovanska_epopej_2Jubilejní slovanský sjezd začal plenárním zasedáním 26. května v sále knihovny V. I. Lenina v Moskvě v přítomnosti cca 220 osob ze 14 slovanských zemí. Obsáhlý odborně – tematický, kulturní a národnostně orientovaný program se realizoval na lodi. Během plavby z Moskvy do Petrohradu se nejenom četly referáty a probíhaly diskuse, ale promítaly se filmy, nabízely se koncerty a návštěvy několika historických lokalit: Uglič, Jaroslavl, Goricy, Kiži, Sbistroj, Valaam a Petrohrad. Více informací nabízí webová stránka ČMSS, semináře o sjezdu a také http://www.vybornarodnikultury.cz/category/150-jubilejni-vseslovansky-sjezd-v-moskve/. Ve svém příspěvku se soustředím na některé všeobecně platné aspekty, které se týkají průběhu a výsledků sjezdu, a které se často ignorují na základě idealizace a nedostatku kritického myšlení. Oč se jedná, proč trocha historie nikoho nezabije, a co by si měli podporovatelé slovanské myšlenky uvědomit?

Kultura – Nejsilnější zbraň Rusů

ushakova_otkrytie_vseslavjansokgo_sezda26. května byl v Moskvě zahájen jubilejní Všeslovanský sjezd, kterého se zúčastnili delegáti ze všech slovanských zemí. Sjezd byl věnován 150. výročí Moskevského slovanského sjezdu, který se konal v roce 1867 a jehož úkolem bylo spojit Slovany a stanovit naši další cestu ve světové historii. Je třeba poznamenat, že v roce 1867 slovanskou delegace srdečně přijal car Alexander II. a mnozí státníci Ruského impéria, významné ruské osobnosti vědy a kultury M. P. Pogodin, S. M. Solovjev, I. I. Srezněvskij, I. S. Aksakov, V. I. Lamanský a mnoho dalších. Předseda Všeslovanského svazu, ředitel Institutu ruské civilizace a šéfredaktor novin „Ruský věstník“ Oleg Anatoljevič Platonov se obrátil k účastníkům sjezdu s poukazem na to, že se dnes spojujeme, protože slovanskému lidu je osudem určeno stát se baštou jak na Východě, tak na Západě, a chránit mír po celém světě.

Houstonský projekt likvidace Slovanů

239569469Dnes sice není Hitler, ale balkánským Srbům berou území, tak potřebná pro jejich rozvoj a pozdvižení (v Chorvatsku, v Bosně a Hercegovině i v samotném Srbsku připraveném o Kosovo a Metochii a rovněž v Černé Hoře), a nedovolí národu se sjednotit. Terčem však nejsou jen jižní Slované. Co třeba Lužičtí Srbové? A co Ukrajinci? A jak žijí Rusové v bývalých sovětských republikách? Jistě, otázek je mnoho, a odpovědi na ně bolestně chybí. A samotné téma vztahů mezi Západem a Slovany se jen zřídka a nanejvýš stydlivě nastoluje na internetových portálech, zatímco velká média je zcela obcházejí.

SLOVÁCI SA ZÚČASTNILI NA JUBILEJNOM VŠESLOVANSKOM ZJAZDE V MOSKVE VENOVANOM 150. VÝROČIU PRVÉHO MOSKOVSKÉHO SLOVANSKÉHO ZJAZDU V ROKU 1867

slovaci-sa-zucastnili-na-jubilejnom-vseslovanskom-zjazde-v-moskve-venovanom-150-vyrociu-prveho-moskovskeho-slovanskeho-zjazdu-v-roku-1867V RUSKOM HLAVNOM MESTE NA PRELOME MÁJA – JÚNA SA USKUTOČNIL JUBILEJNÝ VŠESLOVANSKÝ ZJAZD, KTORÝ BOL VENOVANÝ 150. VÝROČIU PRVÉHO MOSKOVSKÉHO SLOVANSKÉHO ZJAZDU V ROKU 1867. NA TOMTO ZJAZDE SA V HOJNOM POČTE ZÚČASTNILI AJ SLOVÁCI.

Vítr změn se obrátil – Budoucnost je v Rusku

moskva-tel-vezCo by mi dnes asi řekli příznivci Václava Havla, který si tolik stěžoval na pověstné čecháčkovství, na to, že když už se ona malomyslnost u někoho objeví, tak nejlepším lékem na ni je Rusko. Když se v roce 1867 sjeli v Moskvě u Alexandra II. představitelé slovanských národů, včetně českých osobností typu Františka Palackého či Františka Riegra, jednalo se o klíčovou událost v posilování kulturní a politické moci slovanských národů a tehdejší rakouské mocnářství z toho bylo velmi znepokojené. Mocně zaznívaly myšlenky o tom, jak jsou Slované pod nadvládou germánských panovníků utlačováni a že se musí spojit v úsilí o vlastní svrchovanost. Když 26. května 2017 v sálu moskevské státní knihovny promlouvali postupně vedoucí delegací a významné osobnosti ze všech slovanských zemí a hovořili o tom, jak naše národy trpí pod nadvládou EU, NATO a západních korporací, viděl jsem, že se jedná o přelomovou událost novodobých dějin a i že je to stovky let prakticky stejné.

Z výpravy na Všeslovanský sjezd 2017 jsem se vrátil, je toho mnoho co sdělit.

IMG_0261A nejen mnoho, co sdělit, ale také mnoho, co zařídit, probrat, povyprávět, promyslet, připravit, atd. Prosím tedy ještě o pochopení, že toho teď mnoho nezvládám vydávat. Tam jsme totiž měli často i problém s internetem. Ono když jedete na lodi po řece liduprázdnou tajgou nebo přes obrovská jezera, jejichž břehy občas ani nedohlédnete, tak tam ten mobilní signál zas tak často není. Opět tedy připomínám, že 15.6.2017 od 17h budu mít první představení zprávy o této výpravě a rád bych se na to co nejlépe připravil. Připravujeme i termín v Brně ještě teď v červnu. Všechny ostatní důležité zprávy beztak najdete i někde jinde, takže v tomto ohledu o nic nepřicházíte. Pracuji i na přípravě online přenosu, záznam bude samozřejmostí. Základní poselství je takové, že každý Slovan má v sobě část ruské duše a k té je potřeba nyní co nejdříve znovu nalézt cestu. Tím se pak vyřeší všechny nejdůležitější problémy, které dnes máme, ať už jde o osobní nebo společenskou úroveň. Jinak to ani nejde. A právě tato komunikace je dnes ohrožena a je potřeba ji co nejdříve obnovit a to na všech úrovních. Máme všichni dohromady všechny potřebné informace a nástroje k tomu, aby se tohle velmi rychle podařilo a stačí tedy jen chtít a něco pro to udělat. Kdo se chce dozvědět víc, budeme se těšit na shledanou :-) A uvnitř článku ještě něco: