Archív rubrik: Vzdělávání/Školství

Vizionář J.V.Stalin: kdyby se prosadila jeho koncepce, dnes bychom nečelili celospolečenské krizi. Tzv. proces ,,Destalinizace“ a mýty o ,,krvelačném diktátorovi“ jsou součástí hybridní války vedené Západem proti Rusku a zemím bývalého Východního bloku!

stalinStalin pochopil, že proces obměny technologií a praktických návyků se začíná zrychlovat. V době života J.V.Stalina byl tento proces přibližně stejně dlouhý jako proces generační obměny lidských pokolení. Za celou historii lidstva se přitom během jednoho cyklu technologické obměny vystřídalo více pokolení, které si tak mohli praktické návyky relativně snadno předávat za existence toho stávajícího technologického paradigmatu a jedno povolání jim poskytovalo záruku obživy po celý život. ,, Problém“ Stalinova řešení byl, že podkopával samotné základy davo-„elitarismu“, a to se nelíbilo ani mnohým funkcionářům a byrokratům v KSSS. Ještě větší problém : tato řešení jsou dnes potřeba víc, než kdy jindy a bez realizace těchto principů se bude společenská krize proměňovat v katastrofu.

Současné školství likviduje mládež: výroba nerváků, feťáků a trosek

SKOLSTVIPo násobném zlatém vítězství Ester Ledecké se v Česku a to i v mainstreamových médiích rozvířily debaty, kde by naše děti byly, kdyby je ,,nezničilo základní školství“. V mnoha ohledech oprávněná otázka. Já jsem zásadně proti rušení povinného školství, ovšem pokud jde o pojem ,,povinná školní docházka“, tak zpozorním. Ten totiž goebbelsovsky podsouvá, že děti musí kamsi denně ( do škol ) docházet. Místo povinného učení, tak mají pouze povinnost docházet do přeplněné sběrny, jejichž manažeři považuji občany za ,,lidské zdroje“. Tato „docházka“ má s vědomostním, dovednostním a osobnostním rozvojem pramálo společného. Je to jeden z nástrojů masové biorobotizace dětí a zastavení osobnostního rozvoje mládeže.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 28. – MÁŠA VYHRÁLA NOVOROČNÍ BĚH

KODAK Digital Still CameraPřišel jsem 29.12.2019 na velkou zkoušku novoroční pohádky do Centra kultury a lidové tvořivosti v Alčevsku (LLR). Zajdu do vstupní haly a co nevidím! V hale je několik lidí a dětí se startovními čísly na prsou. Co to? V pohádce budou vystupovat běžci? Hned jsem si představil, jak běžci běhají po podiu. Ale brzy se ukázalo, že běžci se připravují k Novoročnímu běhu.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 23. – NOVÁ GENERACE ALČEVSKÝCH GYMNASTEK

KODAK Digital Still CameraKdyž jsem viděl 12.12.2019 na nedávných závodech ve sportovní gymnastice děvčat v Lugansku (LLR) novou mladou krev z Alčevska (a úspěšnou), bylo mi jasné, že se na ni musím jít v Alčevsku podívat. Tak jsem se 18.12.2019 po dvou letech vypravil do sportovní haly v Alčevsku, kde trénují sportovní gymnastky. Za ty dva roky se mnoho změnilo. Starší (kolem 15 let) i o něco mladší gymnastky (12-13 let), mezi které patřila i Máša Mogilná (13), již skončily, odešli i někteří trenéři. Vybavení nářadím bohužel zůstalo stále stejné, skromné. I v těchto obtížných podmínkách zde ale dorůstá nová generace výborných gymnastek (8-10 let).

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 22. – KIRA ZAZPÍVALA NA BESEDĚ

KODAK Digital Still CameraPoprvé jsem 17.12.2019 navštívil Alčevské sociálně-ekonomické gymnázium-2.ZŠ (LLR). Do 8.V zde chodí členka pěveckého souboru Eťud-Tais Kira Rubanova. No a do 8.B chodí nám známá bývalá sportovní gymnastka a stále sportovkyně (lezení, orientační běh) Máša Mogilná (přešla sem z 11.ZŠ).

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 21. – MÁŠA A NOVÁ OKNA V 5.TŘÍDĚ

PVEawigiN0U16.12.2019 přišli ráno páťáci z naší družební 13.ZŠ Naděžda v Alčevsku (LLR) do školy a ve své třídě zírali na nová okna! To díky Máše a českým přátelům! Příběh je dojímavý. Děti v září 2019 přišly na 2.stupeň, do nové třídy (místnosti). Ve třídě byla stará nevyhovující okna. Na pořízení nových však nepřišly peníze. Rodiče začali tedy sbírat peníze na nová okna, pomalu po rublech. Sebrat dostatek peněz by trvalo velmi dlouho (pokud by se vůbec peníze daly dohromady). Přemýšlivá Máša z této třídy dostala nápad. Nikomu o tom neřekla. Napsala mi: "V naší nové třídě je pěkně, je velká, jen okna jsou shnilá. Nová okna stojí 14 tisíc jedno a naši rodiče peníze nikdy nedají dohromady." Více jsme se o oknech nebavili.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 20. – SOUBOJ DONĚCKÝCH A LUGANSKÝCH GYMNASTEK

KODAK Digital Still CameraVe sportovní hale Zarja v Lugansku (LLR) se 12.12.2019 konala Otevřená soutěž Luganské vysoké školy tělesné výchovy ve sportovní gymnastice děvčat. Soutěže se zúčastnilo 46 děvčat ve věku od 8 do 15 let z Lugansku, Alčevska, Sverdlovsku, Antracitu ( vše LLR) a Doněcka (DLR). Setkal jsem se zde s devíti známými gymnastkami (včetně nedávné vítězky Mezinárodní soutěže v cirkusovém umění v Jekatěrinburku Milany Verzilovy) a dvěma trenérkami z Doněcku.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 19. – VESNUŠKY, ZADORINKY, KRESLÍŘI A HUDEBNÍCI

KODAK Digital Still CameraPerevalská dětská škola umění (LLR). Zatímco na jaře t.r. jsem do této školy přišel na výroční koncert (přičemž jsem si také prohlédl školu, navštívil děti ve výtvarném oddělení, zazpívaly mně Vesnušky a zatancovaly Zadorinky), tentokrát jsem přišel hlavně na zkoušku Vesnušek. Ale i tentokrát byl program mé návštěvy mnohem bohatší. Ředitelka DŠU Natalia Kurson mě postupně zavedla do různých oddělení, kde děti kreslily, zpívaly, tancovaly a hrály na hudební nástroje.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 18. – BESEDY V 6.ZŠ V ROVEŇKÁCH

KODAK Digital Still CameraZnovu jsem po půl roce přijel do Roveněk (LLR), kde jsem 10.12.2019 v 6.ZŠ pokračoval v besedách o České republice. Tentokrát v 5.A a 5.B. S dětmi z těchto tříd se už znám, neboť jsem v květnu t.r. zhlédl na školním hřišti jejich hodinu tělocviku (běh na 50 m) a v červnu jsem je na školním táboře učil hry českých dětí. Však mi to děti hned připomněly. V 5.A se také učí Polina Kurinnaja, příbuzná dcerky mých známých Ksjuši (ta chodí už do 8.B).

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 17. – DĚTI Z NAŠÍ DRUŽEBNÍ ŠKOLY

KODAK Digital Still CameraSvátek pro mě nastal 6.12.2019. Navštívil jsem naší družební 13.ZŠ Naděžda v Alčevsku (LLR). První hodinu jsem strávil na hodině literatury v 5.třídě. Probírali poemu Nikolaje Někrasova "Moroz, Krasnyj nos“. Děti byly velmi vnímavé. Druhou hodinu jsem s 5.třídou šel do nedaleké místní knihovny Vasilevka na pořad o encyklopediích. Knihovnice děti seznámila s různými druhy encyklopedií, děti si encyklopedie prohlížely. Poté děti vyhledávaly různá slova. Nataša dostala za úkol vyhledat slovo Československo, hned mi to hlásila. Heslo rychle našla, prohlížel jsem si s ní mapu Československa a popisoval fotografie. Nakonec proběhla soutěž v rychlém vyhledání hesla. Děti pořad zaujal a některé (např. Nataša) prohlásily, že si přijdou do knihovny encyklopedie prohlížet.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 14. – U POLINY V SEDMÉ TŘÍDĚ

KODAK Digital Still CameraPokračuji v návštěvách škol v Alčevsku (LLR), kam chodí členové studia Eťud-Tais. Po návštěvě 4.školy-gymnázia (Alina, Petr, Lejla) jsem 2.12.2019 navštívil 3.školu, kam chodí do 7.třídy Polina Labutina. V této škole jsem ještě nebyl. Paní ředitelku jsem krátce seznámil s činností naší Společnosti přátel LLR a DLR a Českého kulturního centra Julia Fučíka v Lugansku. Když jsem prohlásil, že bych rád na besedu do 7.třídy k Polině, paní ředitelka ji velmi chválila. Je výbornou žákyní, je svědomitá a aktivní. Navštěvuje mnoho kroužků (kromě zpěvu a tance i hudební školu, kde se učí hrát na housle). Potom mě paní ředitelka vzala na hodinu do 7.třídy. Hned ve dveřích jsem viděl usmívající se Polinu, sedící v první lavici v řadě u okna. Moc si přála, abych přišel k nim do třídy.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 13. – KRÁSNÉ PRVKY VZDUŠNÝCH AKROBATEK

KODAK Digital Still CameraZnovu jsem navštívil 30.11.2019 trénink vzdušných akrobatek v Domě kultury Puškina v Doněcku (DLR). Byl jsem tu již na jaře. Setkal jsem se s přáteli- s trenérem Viktorem Michajlovičem Vovkem a s akrobatkami. Kromě první skupiny si mě všechny akrobatky pamatovaly. Viktorovi a Dianke (9) jsem předal Haló noviny se svým článkem o jarním tréninku vzdušných akrobatek. V novinách byla i fotografie Dianky. Na tréninku byli jak Daša (9), tak sportovní gymnastky z Dinama Milana (8) a Táňa (11). Pár Milana a Sergej se připravoval na festival, který bude tento týden v Jekatěrinburgu.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS 9. – TRÉNINK GYMNASTEK DINAMA DONĚCK

KODAK Digital Still CameraZnovu jsem přišel 28.11.2019 mezi své přátele-gymnastky a trenéry Dinama v Doněcku (DLR). Přinesl jsem řediteli Dinama Viktoru Michajloviči Gridasovovi a gymnastkám Polině Dynnikové, Vike Azarové, Amalke a Milaně Haló noviny s mým článkem o závodech na jaře 2019. V novinách je i fotografie Poliny a Viky. Řediteli, trenérkám i gymnastkám se moc líbilo, že o nich vyšel článek v českých novinách. Malým gymnastkám jsem rozdal lentilky.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ DONBAS – 4. BESEDA VE 4.ZŠ V ALČEVSKU

KODAK Digital Still CameraDo této školy-gymnázia v Alčevsku (LLR) jsem se vrátil po dvou letech. Vzpomínám na besedy o České republice před dvěma lety pro tehdejší 7.třídy (již tehdy tam byla Lejla Abudan, to jsem však ji ani Eťud-Tais ještě neznal, Lejla si mě ale pamatuje). Co všechno se za ty dva roky odehrálo! A 20.11.2019 se konala pro 9. (a také 8.) třídy beseda o ČR opět, ovšem za jiných okolností. Beseda byla o cestě a koncertech skupiny Molodo Zeleno Studia populární písně Eťud-Tais z Alčevska do ČR. Dvě členky Molodo Zeleno totiž navštěvují tuto školu: Lejla třídu 9.B a Alina Povolockaja třídu 8.B. S Alinou chodí do třídy ještě Pjotr Sevosťjanov z Eťud-Tais.

BABIŠ a UČITELÉ, PUTIN a NEZISKOVKA

Toto napsal před chvílí premiér Babiš na svou zeď na fb:
"Nechápu výhrůžky stávkou. Vůbec. A jsem zvědav, jak budou odboráři vysvětlovat rodičům dětí, proč chtějí právě teď zavřít na den školu. V době, kdy se o učitele tak staráme. Po důchodcích jsou nejvíc preferovaní, plníme slib, že v roce 2021 budou mít pedagogové přes 45 tisíc." A dále napsal: "Navíc, příští rok jdou k těm 11 miliardám ještě další peníze. 2,2 miliardy navíc na platy nepedagogů." Konceptuálně znalejší lidé si jistě všimli těch dvou číslovek, které použil.

Velká ,,docentská“ loupež“ a napálená společnost

vykazPo roce 1989 nejenže zmizely desetitisíce svazků STB, ale především byly rázem staženy desítky ( stovky? ) milionů knih a prací z veřejných knihoven, univerzit, škol a dalších institucí po celém Československu. Byly odvezeny do sběru surovin a šly hned do stoupy. Autorům těchto publikací, často vydávaných státními nakladatelstvími ve statisícových i miliónových nákladech, se tím velmi ulevilo. Valná jejich část získala diplomy, tituly a vědecké hodnosti i společenské postavení pracemi v ,,oborech": ,,vědecký komunismus", ,,marxistická filosofie", ,,marxistická sociologie" , ,,marxistická biologie" a ,,politická ekonomie". Tyto tituly a hodnosti jim zůstaly, vzdělání jim zaplatil režim a nyní mohli v klidu převléknout kabáty do modra nového režimu a kázat přitom mladým generacím o odpovědnosti a mnohdy o tom, jak mají investovat do svého vzdělání. Takové neskutečné chucpe!