Archív rubrik: Totalita a policejní stát

Za porážku v migrační ofenzivě proti Řecku se Erdogan mstí dalším zatýkáním kurdských opozičních politiků

90915580_983893398717838_2948004756712325120_oV Turecku probíhá hromadné zatýkání politiků, starostů a poslanců za opoziční levicovou stranu HDP, tedy převážně kurdskou stranu s voliči ve většinově kurdských oblastech na východě Turecka. Kurdů žije podle různých odhadů v Turecku až 20 miliónů. Starostové velkých měst, jako jsou Amed/Diyarbarkir, Van a dalších obcích a městech v tomto regionu, jsou poté, co vyhráli loňské komunální volby, odvoláváni jak na běžícím pásu. Loni na podzim, po zahájení invaze Turecka do severní Sýrie, oblasti pod kurdskou samosprávou, byl odvolán starosta města Diyarbarkir Adnan Selçuk Mızraklı, zvolený drtivou většinou hlasů, stejně jako Bedia Özgökçe Ertan, starosta obce Van; a Ahmet Türk, starosta města Mardin. To jsou starostové 3 největších „kurdských“ měst na jihovýchodě Turecka. Teď se k nim připojila i spolustarostka Amedu, Belgin Diken.

Jak přelstít Koronavirus (COVID19)

merlin_170897688_a14ebbe8-c857-40c8-ba76-3eb796db86c1-articleLargeJak víme, první případy zasažení Koronavirem byly zjištěny někdy v listopadu 2019 v Číně. Stalo se tak ve městě Wu-Chan a Číňané zprvu považovali tržnici s mořskými produkty a se živými zvířaty za zdroj této infekce. Později se vyskytly i případy, které s tržnicí neměly nic společného a bylo nutno hledat dalšího pachatele. Postupem času padlo podezření na americké vojáky, kteří tam byli v říjnu téhož roku na „Vojenských letních světových hrách“ a uvažovalo se, že tam tento virus rozšířili. Vyjádřil se tak mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-Tien.

Pravda a lež o koronaviru – hledáme odpovědi

960x0Průběžným sledováním celkové situace můžeme dojít k různým závěrům, nicméně je třeba se držet dostupných faktů (alespoň těch, které se tak tváří). Jeden fakt ale platí nesporně, že je nezbytné zachovat klid a jasné uvažování v jakémkoliv případě. Jenom to nám umožní správně nahlížet na věci, správně uvažovat a případně předvídat. Nepodléhat emocím, nepodléhat logice strachu, paniky a hysterie. Je třeba si oddělit skutečná holá a logická fakta od emocionálního přemýšlení, které je jen zástupným, kdy neplatí fakta, důkazy. To vede ke kladení otázek nesprávným způsobem. To brání pravdivému chápání věcí obecně a na základě nesprávného pochopení dochází k nesprávnému rozhodování.
davidicke

David Icke: Pravda za epidemií koronaviru – Uzamčení populace a ekonomický kolaps

Rozhovor s britským profesionálním konspiračním teoretikem Davidem Ickem. Světová pandemie koronaviru je dlouho připravovaná akce, která má celý svět silně posunout k orwelovskému Novému světovému řádu, ve kterém budou silně omezeny osobní svobody a možnosti odporu proti systému. Odstranění hotovosti, elektronický koncentrák, konec malého podnikání a vznik světových megakorporací, všudypřítomné sledování, nepřetržitý strach. Porovnejte skutečnou závažnost situace s nepřiměřeností přijatých opatření, sledujte pokrytecké chování vašich vlád, které tvrdí, že jde o ochranu vašeho zdraví. Důkazy o přípravě této akce.

HAMÁČKOVY PERLY

ADh5mpgUdN4Tak tady máme zase zprávu MV ČR o extremismu a předsudečné nenávisti (Projevy extremismu a předsudečné nenávisti https://www.mvcr.cz/clanek/pololetni-zprava-mv-o-extremismu.aspx) za druhé pololetí roku 2019. Tedy, na rozdíl od veřejných informací BIS jsou to zprávy poměrně nové. Hned v prvním odstavci této zprávy jsem se dočetl, že:

"Anarchisté a dogmatičtí komunisté procházejí obdobím stagnace a obtížně oslovují veřejnost."

Chvála Bohu, alespoň jsem se dozvěděl, kdo patří mezi extrémisty, případně kdo projevuje předsudečnou nenávist. Další perla na sebe nenechala dlouho čekat. Hned v kapitole 1.3. Projevy předsudečné nenávisti se podřízení ministra Hamáčka odvážně pustili do politologických úvah. Dovolím si ocitovat několik pasáží:

"Kauza kolem pomníku maršála Koněva v Praze ukázala, že tradiční politologické kategorie se rozmělňují a dřívější ideologičtí oponenti mohou nalézt v některých případech společné téma. Proti odstranění sochy tak společně protestovali dogmatičtí komunisté, příslušníci domobran, zástupci dezinformačních médií šířících nenávistné předsudky, protiimigranští a protimuslimští aktivisté, či bývalí neonacisté. ... Pojítkem těchto skupin je deklarovaný pozitivní vztah k vlasti a Rusku."

P.C.Roberts: Převálcuje první dodatek americké Ústavy cenzura?

Abby Martin

Abby Martin

Pamatuji si dobu, kdy cenzura v Americe byla ojedinělým jevem. Uplatňovala se za války. Uplatňovala se proti pornografii. Proti zobrazování násílí ve filmech. I tam jste sice násílí mohli vidět, ale nešlo o jev, který by byl běžný tak, jako je dnes. Dnes je cenzura všudypřítomná. Je všude. V USA je buď nakládana institucím shora, nebo tryská ode dna nahoru. Ta cenzura nakládaná shora směřuje např. k televizním společnostem, k tištěným médiím, ke googlu, facebooku a twitteru. A též k 28 státům Americké unie, a to v podobě zákonů, zakazujících kritiku Izraele či účast na jeho bojkotu. A též v podobě Trumpova vládního nařízení, zakazujícího federální podporu těch výchovných institucí, které připouštějí kritiku Izraele.

Nepřítel skrytý v taláru: kryje a organizuje vraždy, ruší celostátní volby, likviduje nepohodlné na objednávku, způsobuje krize, bere děti rodičům, blokuje efektivní řízení státu a garantuje že žádné změny nebudou!

JUSTICE(1)V současnosti hýbe ( žlučí ) společnosti bytová krize, přičemž si málokdo vzpomene, že deregulace nájemného přitom začala po zásazích Ústavního soudu v roce 2007 a regulované ceny skončily v roce 2012. Za každým zločinem proti veřejnosti lze vystopovat justiční mafii a její prašivé předáky.

Zákaz domobran – potvrzeno od Ministerstva vnitra

ACtcQAZOkmIV tomto týdnu z dílny ministerstva pravdy ovládaného islamofilem Al-Hamjdou vyšla další Situační zpráva o projevech extremismu za 2. pololetí 2019. Domnival jsem se, že po loňském slovním průjmu placeném z peněz daňových poplatníků, nelze klesnout v oficiální zprávě MV ještě hloubeji do sraček. Jak hluboce jsem se mýlil! Zpráva jednoznacně potrvrzuje, že Nadstavbový zákon ( námi správně přejmenovaný na “Zmocňovací” neboť paralela s nacistickým německem 30. let je více než zřejmá) je jednoznačně primárně namířen proti českým DOMOBRANÁM a nikoli třeba proti šarija hlidkam a Antifě, jak se nás někteří snaží přesvědčovat!

Ray McGovern: Německá televize odhaluje lži, do kterých byl Julian Assange lapen

AssangeMelzerZDFVýznamná německá televize ZDF odvysílala interview se zpravodajem OSN na problémy mučení Nilsem Melzerem, které objasnilo, jak se vyráběl důkaz o „švédském znásilnění“ proti Julianu Assangemu. Pravda o tom, jak se Assange ocitl v nejpřísnějším vězení v Londýně s vyhlídkou na jednosměrnou jízdenku k soudu v USA a zbytkem života za mřížemi, tak pronikla i k uším lidí dosud neinformovaných.

BREXIT? Je důvod k oslavě?

merlin_168174120_017df8fc-12a9-4dfe-826c-6e795a62bbbb-superJumbo"Velká" Británie, nebo spíše "Malobritánie", je i nadále v rukou liberálních a neomarxistických deprivantů. Stále je zamořena cizinci (nyní již "Brity"), kteří se svým náboženstvím prosákli do jejich politického systému a získávají čím dál více funkcí. Stále "britská" vláda ustupuje jejich náboženství (přesněji - zapomíná na "své" náboženské předsudky a podvoluje se těm předsudkům jejich). Stále tam máte "právo", v případě vašeho napadení, improvizovaně použít třeba část narvala (nebo jiného zvířátka), ale třeba za kasr vás odsoudí.

Současné školství likviduje mládež: výroba nerváků, feťáků a trosek

SKOLSTVIPo násobném zlatém vítězství Ester Ledecké se v Česku a to i v mainstreamových médiích rozvířily debaty, kde by naše děti byly, kdyby je ,,nezničilo základní školství“. V mnoha ohledech oprávněná otázka. Já jsem zásadně proti rušení povinného školství, ovšem pokud jde o pojem ,,povinná školní docházka“, tak zpozorním. Ten totiž goebbelsovsky podsouvá, že děti musí kamsi denně ( do škol ) docházet. Místo povinného učení, tak mají pouze povinnost docházet do přeplněné sběrny, jejichž manažeři považuji občany za ,,lidské zdroje“. Tato „docházka“ má s vědomostním, dovednostním a osobnostním rozvojem pramálo společného. Je to jeden z nástrojů masové biorobotizace dětí a zastavení osobnostního rozvoje mládeže.

NASAZOVÁNÍ CHOMOUTU

MG3jGrkqMHkDnes, v době kybernetické, v době, kdy inteligentní robotické stroje pomalu, ale jistě nahrazují lidskou pracovní sílu již asi málo občanů, zejména těch mladších ví, co je to chomout. Tak tedy pro připomenutí: chomout byl součástí koňského (volského, atd.) postroje. Nasazoval se na krk koním, případně volům či kravám předurčeným k těžké práci. Například k tažení vozů či pluhů při orbě. Kočí s pomocí tohoto chomoutu a opratí podstatně lépe a efektivněji ovládal toto spřežení. K tomu mu kromě homoutu pomáhal ještě bič, kterým občas neposlušné spřežení „umravnil“ tak, aby táhlo tím správným směrem.

POSTOJ VELENÍ ZEMSKÉ DOMOBRANY K PŘIPRAVOVANÉMU ZÁKONU PROTI DOMOBRANÁM

MG3jGrkqMHkVýznamným vnitropolitickým tématem se v prvních dnech nového roku stal návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, sněmovní tisk č. 669 (1). Tento návrh předložila skupina poslanců napříč politickými stranami a podle předkladatelů je cílem zákona „upravit nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky“. Ovšem v důvodové zprávě se hned na začátku uvádí cíl jiný: „znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky“.

Další rok nástupu univerzalismu

London Trans Pride 2019V končícím roce jsme byli v celé západní civilizaci svědky událostí, jejichž většina má v pozadí pokračující zásadní spor této doby mezi aktivistickým univerzalismem a konzervativní opozicí.

Probíhající spor a ideologické pozadí

Aktivistický univerzalismus neztratil na iniciativě, zvláště u nás, byť by se zdálo, že konzervativci obhajující lokalismus v Polsku, Maďarsku a v USA jsou na postupu. Poslední britské volby ukázaly, že Britové zvolili lokalismus a z EU opravdu odejdou. Tím více jsme v hledáčku univerzalistů my a vidíme jejich sílící tlak, protože my jsme nástupiště proti Polsku.

rostas

Vyjadrenia T. E. Rostasa po vynesení rozsudku

Pozrite si záznam vyjadrení T. E. Rostasa pred novinármi tesne po vynesení rozsudku za "hanobenie rasy a národa" a porovnajte si to s tým, koľko z toho reálne v mainstreamových médiách odznelo. Na videu sa vyjadruje aj Štefan Harabin.

Perzekuce obyvatelstva za mírového stavu, aneb 20 let režimního terorismu

exeV roce 1999, kdy již byly miliony českých akcionářů oloupeny převzetím a vytunelováním investičních fondů, započal proces vytváření tzv. otevřeného koncentračního tábora na principu fungování nacistické okupační správy v židovských ghettech. Během dvou dekád se tento jed postaral o celkové zastavení růstu životní úrovně v ČR a přímým výsledkem je mj. 4 500 000 exekucí na 900 000 domácností, další statisíce jsou mimo oficiální statistiky či jsou pozastaveny, 1800 exekucí zahájených každý den, tisíce sebevražd ročně a rozvrácené rodiny.