Archív rubrik: Z archivu – Historie BezCenzury

Vlastimil Podracký: Jan Baťa – Spolupráce

Bata-portrét1-650x400

Vynikající Baťova kniha pojednávající o Baťovském pojetí práce, je balzámem sebevědomí a racionálního přístupu k životu. Jan Baťa stejně úspěšně vedl rodinný podnik jako jeho předchůdce bratr Tomáš. Kniha vyzdvihuje význam spolupráce mezi lidmi. Abych přiblížil, jak si Baťa představoval spolupráci, uvedu příklad z knihy (volně zpracováno): Baťa zjistil, že podpatky na botách jsou špatně připevněny, běžel na příslušné pracoviště a hned poznal příčinu. Dělník přibíjel podpatky, aniž by je nahřál na určenou teplotu.

Co musí Srbsko splnit, aby mohlo být vstoupeno do Evropské unie

164808810_1293174637789711_5250732321858466977_n22. výročí bombardování Srbska bylo 24. března. Dvanáct dní před tím byla ČR vstoupena do NATO, jak jsme pochopili, aby projevilo součinnost s touto barbarskou akcí. Jako člen vlády jsem hlasoval proti přeletům přes území ČR a proti „vedlejším škodám“ (vraždění civilního obyvatelstva a ničení nevojenských objektů). Včera jsem se nemohl zúčastnit vzpomínkové akce před Velvyslanectvím Srbské republiky kvůli jednání Zemědělského výboru EP a on-line hlasování. Dnes se hlasuje o „Zprávě o zprávách Komise o Srbsku za roky 2019-2020“. Zpráva připomíná Srbsku, které před lety poslalo přihlášku do EU, nedostatečnou vstřícnost vůči tlaku Evropské komise.

Pripomíname si výročie najväčšieho zločinu NATO v Európe – I. časť

belehrad1999Hovoriť pravdu v čase všeobecného klamu je revolučný čin. George Orwell

Dnes začínam uverejňovať prvú časť dokumentu o zločinoch NATO proti bývalej Juhoslávii. Ospravedlňujem sa čitateľom, že materiál je trochu obsiahly, ale urobil som tak s cieľom vystihnúť dianie a súvislosti týchto udalostí tak, aby čitateľ dostal komplexný obraz. Obete agresie NATO ešte aj po vyše 20-tich rokoch umierajú na choroby zapríčinené bombardovaním. Preto je naša povinnosť dbať na to, aby tieto zločiny neboli nikdy zabudnuté a veriť, že raz sa zločinci dostanú pred spravodlivý súd...

Chybná interpretace VIRU

man-4957154_1920-980x560Navzdory většinovému přesvědčení žádné patogenní viry neexistují. Tvrzení o existenci virů a virových onemocněních jsou založena na historicky rozšířených dezinterpretacích, a nikoli na podvodu nebo na vědomé lži, jak jsem se domníval dříve. Nyní máme k dispozici nové, lepší, v pozitivním slova smyslu „vědecké“ vysvětlení původu, terapie a prevence nejen „virových“ onemocnění. Díky novým objevům je také snazší pochopit fenomén simultánního nebo následného výskytu příznaků u různých osob, který byl dosud interpretován jako nákaza a u kterého se věřilo tomu, že byl způsoben přenosem patogenů. Nyní tedy máme nový pohled na život (ve skutečnosti je to starý pohled) a na kosmologickou integraci biologických procesů.

Fantastická připomínka německé okupace Česko-Slovenska na ČT

hitlerhacha

Pamětníci 15. března 1939 si jistě museli protírat oči jestli sní nebo bdí, když ve stejný den ale o 82 let později, sledovali, jak tuto událost odprezentovali pro naši veřejnost pracovníci zpravodajské redakce České televize.

Naše politika jako pokračování politiky Druhé republiky

224017f182

Odbenešovávalo se u nás nejzaníceněji ve dvou našich obdobích. A obě ta období – bůhvíproč asi – patřila či patří do historických úseků našich mravně nejchatrnějších. Prvním z těch období byla éra tzv. Druhé republiky (1. říjen 1938 – 14. březen 1939), kdy šok ze zrady našich západních spojenců na Mnichovské konferenci vedl malověrné k hledání jejich viníků nikoli tam, kde skutečně byli, tzn. do hitlerovského Německa, Itálie, Anglie a Francie, ale (protože ti byli daleko a nebylo radno si je ještě víc pozlobit), mířil úder českých malověrných do řad těch, kteří byli tak říkajíc na ráně. Čili do řad veřejných osob a politiků, kteří od vzniku republiky vyznávali principy svobody a demokracie a už pouhým tímto faktem se nemohli s politikou hitlerovského státu ztotožňovat.

Fultonský projev : Churchill přidělil stigma dědiců Třetí říše Anglosasům

churchill5. března tohoto roku lze považovat za výročí události, která je v oficiální historiografii Ruska i Západu považována za výchozí bod studené války, která trvala až do pádu Sovětského svazu. Tou událostí byl projev na Westminster College ve Fultonu v USA Winstona Churchilla, v té době již bývalého předsedy vlády Velké Británie. Ve skutečnosti je vše samozřejmě mnohem komplikovanější - a konfrontace mezi Ruskem a anglosaským světem nezačala v roce 1946, a dokonce i spojenectví se SSSR, které bylo během druhé světové války nuceně vytvořeno Západem, nezačalo mít trhliny až po onom proslulém projevu. Fultonský projev se nestal zdrojem, nýbrž pouze jen začátkem další etapy globálních geopolitických procesů, které trvaly po staletí a trvají dodnes. Proto bychom si dnes měli osvěžit paměť.

Stanislav Novotný: Sonda do minulosti Tomáše Halíka. Padlý anděl ateismu nebo vznešený kazatel boží?

unnamed (3)Záznam z vysílání Svobodného vysílače, ve kterém Stanislav Novotný vypráví neuvěřitelné zajímavosti o katolickém knězi a držiteli Tempeltonovy ceny Tomáši Halíkovi a usvědčuje ho ze zkorumpovanosti a mocichtivosti. Historie Tomáše Halíka slouží jako skvělý nástroj k ilustrování prorůstání vlivu globalistů do české společnosti.

Nová kniha: Valerij Viktorovič Pjakin – O světě křivých zrcadel 2

book-OSveteKrivychZrcadel2Druhý díl knižního seriálu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel se věnuje problematice státu. Podrobně vysvětluje, co to vlastně je stát. Jakými vlastnostmi musí disponovat stát a jeho obyvatelstvo, aby bylo možno zajistit jeho vznik a udržitelný provoz. Jak je stát řízen. A jak to, že jedny státy vystupují v roli subjektů mezinárodního práva, zatímco jiné jsou jen zeměpisnými prostory, objekty soupeření řídících systémů nadnárodní úrovně. Jak si státy zajišťují vlastní zdrojovou stabilitu a jakým způsobem vnímat účastníky protistátních demonstrací.
V knize naleznete kapitoly popisující stát jako systém pro přežití národa, výklad pojmů suverenita, státy historické a konstruované. Zvláštní články jsou věnovány Kubě, Maďarsku, Jemenu, Československu, Číně a vnějšímu řízení Ruska.

Cyklem Generálové nám ČT pomáhá připravit se na příchod fašizmu

43ee44ee9a09de959c113e6318e90b03Jestliže Česká televize vyrobí jakýkoli program týkající se naší historie, můžete si být jisti jen jediným: Že totiž ani v tom nejnepatrnějším nepůjde o program, jehož cílem by snad mělo být rozšíření vašich historických vědomostí a znalostí, ale jedině o indokrinaci, čili nálev nového evropského pohledu do vaší hlavy. Ukuchtěného tak, aby se ve všech ohledech kryl s Usnesením o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, přijatém Evropským parlamentem loňského září, který jako hlavní svou tezi uvádí, že Druhá světová válka nezačala útokem Německa na Polsko v r. 1939, ale paktem o neútočení, uzavřeném v témže roce mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. Takže viníkem politováníhodného a hrůzného válečného konflikt není dle této teze už jen nacistické Německo, ale i SSSR a potažmo tedy i současné Rusko. Nu a protože když jsou viníci jednoho provinění dva, jsou vlastně viníky jen polovičními, což je pro Němce novým benefitem, který je v novém historickém výkladu Evropy nutno brát v co největší možné míře do úvahy.

Nová kniha: Rockefeller – Kampaň za Nový Světový Řád

rockefeller-obalPo generace byli Rockefellerové poháněni touhou po penězích a moci, která převyšuje i představy normálních lidí. John D. Rockefeller (1839–1937), ještě jako relativně mladý muž, založil Standard Oil Company. Skrz fúze a bezohledné rozdrcení konkurence, převážně prostřednictvím úplatků ze železničního průmyslu, ovládla jeho společnost americký ropný rafinérský průmysl.

Božie mlyny. Zločin a trest na Slovensku. Č.I.

 

don quijoteБлажен, кто видел этот мир в его минуты роковые.
Fjodor Ťutčev

Každý mierou svojho chápania pracuje pre seba, a mierou svojho nechápania v prospech toho, kto chápe viac.“
Všetko sa deje najlepším možným spôsobom, v priamej závislosti od úrovne morálky všetkých aktérov toho-ktorého procesu.“
KSB

Najhoršie ešte neprišlo. Počkajte, až Svedkovia Jehovovi zistia, že sme všetci doma...“ – pokus o vtip.

Čo je, to už nie je...“
V. Orbán na TK s I. Matovičom pri otvorení mosta Komárno-Komárom a majúc na mysli slovenskú štátnosť.

Skoro zapomenutý skandál: v roce 2009 dodala korporace Baxter do České republiky vakcíny infikované smrtelným virem, jen shodou okolností nedošlo ke katastrofě. Následně společnost koupil dnešní „mesiáš“ Pfizer!

pfizer

Kromě toho, že společnost Pfizer, která má dodat vakcíny proti onemocnění covid-19, byla opakovaně ve světě usvědčena z úmyslných pokusů na lidech, tak v roce 2014 koupila firmu Baxter ( https://www.pfizer.cz/press-releases/pfizer-prevzal-vakciny-spolecnosti-baxter ), která v roce 2009 málem vyvolala celosvětovou katastrofu ( https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/do-ceska-se-dostala-vakcina-nakazena-smrtelnym-virem-ptaci-chripky.A090216_212758_domaci_abr ). Baxter je spojována se dvěma velkými skandály. K prvnímu došlo v roce 2006, když se ukázalo, že hemofilové komponenty kontaminované virem HIV byly naočkovány desítkám tisíc lidí včetně tisíců dětí. Baxter pokračoval s prodejem vakcíny kontaminované HIV i potom, kdy se skandál provalil.

Vakcinace jako novodobé plynové komory

bayerPominu nyní dlouhé vysvětlování nacistické minulosti farmaceutických společností ve zločinném kartelu IG Farben, který fakticky ovládal Třetí říši a plánoval její válečné operace i zločiny proti lidskosti. V tomto stačí dodat, že ,, doktor smrt“ Josef Mengele testoval přípravky a metody pro Bayer/IG/Pfizer. Mengele a další nacističtí zločinci byli pouze bílými koníky a vykonavateli.

VLADIMIR PUTIN K ÚČASTNÍKŮM MEZINÁRODNÍHO FÓRA „POUČENÍ Z NORIMBERKU“

putinnorimberkNejprve bych chtěl upřímně poděkovat všem účastníkům mezinárodního fóra „Poučení z Norimberku“: politikům a státním činitelům, vědcům a odborníkům, právníkům, zástupcům muzejní společnosti a společenským organizacím. Vím, že jste přijeli z mnoha regionů Ruska a z různých zemí.

Sázky na Trumpa jsou stále nadějné

935542-trump-bidenDnes si málokdo ze seniorů, kteří přežívají v třetí miliardě vteřin, což znamená v přepočtu na roky někde okolo osmdesáti, jen matně vzpomíná na protektorátní plakáty s krvavým pařátem a textem: „Zachvátí-li tě, zahyneš!“ Bylo to varování evropským státům před komunismem a výzva k podpoře tažení Hitlera na východ. Bolševik Stalin útok na Rusko za cenu obrovských obětí odrazil a osvobodil Evropu od germánského fašismu, což v roce 1945 završil dobytím Berlína, přesto komunismus Evropu nezachvátil a ta byla pod dohledem vítězů naporcována.