Archív rubrik: Z archivu – Historie BezCenzury

Neštruktúrne faktory riadenia v politike Vatikánu a Habsburgovcov na Slovensku pred 1918. Slovensko v prvej ČSR.

archívna snímka oslavy  2. Celoštátny nástup Hlinkovej mládeže v BratislaveSlovenské „ľudáctvo“ ako politický fenomén sa sformovalo a vykryštalizovalo počas prvej medzivojnovej ČSR. Jej vznik, rovnako ako jej zánik po Mníchovskom diktáte bol udalosťou globálnej politiky, a pre vyvodenie náležitého ponaučenia z tohto vývoja pre dnešok je nevyhnutné sa „odosobniť“ a nazerať na pohnuté dejiny našej československej vlasti nie z pohľadu vnútornej, ba ani zahraničnej, ale globálnej politiky. Podrobný výklad globalistického pozadia formovania, spravovania i rozpaduprvej ČSR bol nami predložený v článkoch.

„Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“ alebo o nevyhnutnosti ideologickej porážky „ľudáctva“.

bilboarObsah: Úvod. Slovensko ako projekt globálnej politiky. Neštruktúrne faktory riadenia v politike Vatikánu a Habsburgovcov na Slovensku pred 1918. Slovensko v prvej ČSR. Komparatívna analýza rozpadu medzivojnovej ČSR a ČSFR. Dubček a Štefánik – prečo MUSELI zomrieť.  Kto bol Mečiar a prečo doteraz nevydali jeho pamäte. O pravdepodobnostne-predurčiteľnom vývoji riadiacich procesov v supersystémoch a vyšších prioritách riadenia. O procese s J. Tisom. Trockisti v KSS a Demokratickej strane ako periféria GP. Stopa GP v retribučnom procese s Tisom. Povojnová konzervácia vírusu ľudáctva a jeho okamžitá resuscitácia po 1989. Tisova záveť. SNP ako najdôležitejšia historická udalosť na Slovensku XX. storočia a jeho globálno-politický význam. Vštepovanie marginality v slovenskej Ústave. Osobnostný a psychologický profil J. Tisu a jeho davo-elitárska protisocialistická indoktrinácia. Účel viedenského inštitútu „Pazmáneum“. Súčasnosť. Inštrumentalizácia Tisa a ľudáctva ako JEDINÁ MOŽNÁ záchrana topiacej sa „tradičnej“ pravice. Šiesta kolóna, tzv. „alternatívne médiá“. Čo bude, ak nastúpi Kotleba. Žilina ako centrum koncetrácie riadenia a sionizmu na SVK. Prečo Kotleba vyhral v Banskej Bystrici? Prečo chce GP mať zo Slovenska znovu „Tisov štát“ a čo treba urobiť na elimináciu tohto scenára?

Martin Luther King přežil střelbu, byl však zavražděn v nemocnici: rozhovor s Williamem Pepperem

mlk-2Na jeden zářný okamžik koncem 60. let jsme si skutečně mysleli, že můžeme změnit naši zemi. Identifikovali jsme nepřítele. Viděli jsme ho zblízka, měli jsme ho v zaměřovači a doufali jsme, že zvítězíme. Nepřítel byl dutý tam, kde my jsme byli plní. Veškerá tato substance byla zničena atentátníkovou kulkou. – William Pepper (strana 15, The Plot to Kill King – Spiknutí zabít Kinga)

baudyskoloc

Antonín Baudyš / Tomáš Koloc – Národ – Debatní klub

Co si kdo pod tímto pojmem představuje, co by si představovat měl a naopak co spíše, či určitě ne? Otázek kolem výkladu a správného pochopení slova národ je hodně. Jde o často používaný i zneužívaný termín, pod kterým se sjednocují společenství nebo naopak dochází k jejich diferenciaci a členění na menší „národnostní“ skupiny. Co tvoří základ národa? Jsou nějaké podmínky a pravidla, která umožňují každému najít cestu k zodpovězení otázek – co mám dělat – jak mám žít – jak se mám chovat – abych byl členem národa? Musí se člověk do národa narodit nebo se může stát členem národa v dospělosti?

Kirill Kolikov: Jak to (možná) bylo s Ježíšem aneb základem všech věcí a událostí jsou peníze

el-greco-christ-cleansing-the-templeZákladem všech věcí a událostí jsou peníze. Je tomu tak teď a nejinak tomu bylo i kolem roku nula. Starověké hospodářství bylo jen o málo jednodušší, než je hospodářství dnešní. Abychom mohli pochopit tajné pružiny, které vedly ke smrti jednoho z početných potulných židovských kazatelů, která nakonec posloužila jako zrnko, kolem něhož vykrystalizovalo jedno celé světové náboženství, musíme se aspoň trochu vyznat ve finančním systému Římské říše. Krista totiž, použijeme-li dnešní slovník, zabili tehdejší finanční oligarchové za to, že žádal ukončení valutových spekulací založených na inflaci a investování do reálných sektorů hospodářství. Krista prostě zabily velké peníze.

Winston Churchill a Rusko

churchillChurchill byl proslulý svou antisovětskou rétorikou, ale máme celkem sedm důvodů domnívat se, že přes to přese všechno měl Rusy upřímně rád.

1. Ruští předkové

Ať je to jak chce divné, ale britský premiér byl přímým potomkem Rjurikovičů. Abychom byli přesní, Anna Jaroslavovna byla jeho praprapraprapraprapraprapraprababička. Sám Sir Churchill jednou řekl: „K žádné zemi nebyl osud tak krutý, jako k Rusku. Jeho loď šla ke dnu, když byl přístav už na dohled. Sílu ruské říše lze změřit podle ran, které utrpěla, podle utrpení, která přežila, podle nevyčerpatelné energie, kterou vynaložila, i podle regenerace sil, které byla schopna. Car odchází ze scény. Jeho a jeho blízké podrobují utrpení a smrti. Jeho úsilí upadá, jeho činy odsuzují, jeho památku haní. Nikdo nebyl schopen odpovědět na těch několik jednoduchých otázek, na nichž závisel život a sláva Ruska. Když už mělo vítězství v rukou, padlo k zemi, stejně jako kdysi Herodes, požíraný červy.“

Palach – memento doby

Prague Student ProtestJe zapotřebí připomínat tento zoufalý protestní čin, nicméně je taktéž zapotřebí jej vysvětlovat v rámci doby a nedělat z něj něco jiného. Situace byla tenkrát naprosto specifická a nemyslím si, že dnes je zcela dobře chápána. Proto se pokusím jako pamětník tuto situaci objasnit.

sametokamura

Tomio Okamura a Ukradená revoluce (1-10)

Předseda SPD Tomio Okamura uveřejnil na svém youtubovém profilu sérii videí a komentářů vysvětlující některé deziformace šířené o sametovém předání moci a Václavu Havlovi polistopadovou politickou a mediální garniturou. Tento seriál navazuje na putovní výstavu téhož názvu a obsahu. Dosud uveřejněné části tohoto celkem 18ti-dílného seriálu jsou: Amnestie aneb Havlovy děti, Podpora vraždění jako odkaz Sametové revoluce, Sametová revoluce byla lidem ukradena, Výroky Václava Havla a realita, Ikona Václav Havel, Revoluce jako pimprlové představení, Revoluční pravidla dialogu, Už nikdy o nás bez nás, Demokracie – to je vláda spravedlnosti, Sociální spravedlnost = férovost.

Gótové za císaře Valena a poučení pro dnešní dobu

469304_article_photo_n0pDC9Q0_600xV roce 376, se objevila na dunajské hranici římské říše enormní masa mužů, žen a dětí. Byli to Gótští utečenci hledající asyl, tlačeni Atillovými hordami. Z mnoha důvodů – mezi jinými, Řím už nebyl tím čím býval – jim bylo dovoleno vstoupit na území Říše a nebyli pozabíjeni, zotročeni ani porobeni, jak podle pravidel té doby se dělo předešlým imigračním vlnám lidí. V následujících měsících tito utečenci přišli na to,  že Římská říše není žádným rájem, guvernéři jsou slabí a zkorumpovaní, že tam není dost bohatství pro všechny a bezpráví a chamtivost je dusila. A tak dva roky po tom co překročili Dunaj, ti samí Gótové zabili císaře Valena a zničili jeho armádu v boji u Adrianopole. O 98 let později jejich vnuci zbavili trůnu Romulus Augustulus, posledního římského císaře a zlikvidovali co zbylo z římské říše.

Banderoidi «se otírali» o historika Toločko, který prohlásil, že «biologičtí Ukrajinci »- jsou mýtus a že Ukrajina a Rusko mají společné dějiny

a94ef439a7952b98962b775129d73f3dNa Ukrajině si banderoidi «došlápli» na historika Petra Toločka. Aby ho zabili, jako Olese Buzinu, k tomu se neodhodlali, ale připravili ho o celoživotní dílo, když ho zbavili funkce ředitele Ústavu archeologie Národní akademie věd Ukrajiny, na jehož čele byl mnoho let. Po pravdě řečeno, štvanici na  akademika spustili už dávno: “vlastenci” nemohli překousnout jeho historicky argumentovaná prohlášení o historické minulosti Ukrajiny a Ruska, o rozptýlení mýtů o tripolské kultuře a podobně.

Adam Bartoš, židovská otázka a nevěstinec v Dachau

Národní-demokraté-v-Polné„Židé uprchli nebo byli vykázáni či se nějak na čas podřídili, než zase jejich moc vzrostla a zase to směřovalo k dalšímu pogromu. Nechci, aby se něco takového stalo, aby někdo Židům ubližoval a přisuzoval jim kolektivní vinu. Proto jsem pro nějakou dohodu s nimi.“ Adam B. Bartoš, Zpověď: Jsem antisemita? (2014), str. 78

31. března 2015 umístili Adam Bartoš a Ladislav Zemánek v Polné informační tabulku s textem: „Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“

marien

Marie Neudorflová – Vlastenectví a TGM – 3. 11. 2016

Přednáška historičky Marie Neudorflové o vlastenectví v českých zemích na počátku 20. století a v době vlády prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. To vše v porovnání s dnešním stavem „vlastenecké výchovy“ na českých školách.

Šťastnou cestu soudruhu Castro… a pozdravuj Che Guevaru!

fidelcheTrvalo mi několik dní, než jsem byl schopen si sednout a napsat tento článek. Smrt posledního z vítězných revolučních velikánů mne totiž opravdu zarmoutila. Castro pro mě symbolizoval poslední žijící ikonu hrdinů minulého tisíciletí. Idealistu, který pro své přesvědčení, že si jsou všichni lidé rovni, zahájil společně s Che Guevarou a dalšími 80 bojovníky zdánlivě beznadějný boj proti generálu Batistovi a jeho vojenské juntě, která tehdy společně s narkomafií vládla Kubě a nakonec, ačkoli se to zdálo zhola nemožné, za tři roky svou revoluci vyhrál!

Lenka Procházková – El Comandante /Divadelní hra

El Comandante

El Comandante

Divadelní hra Lenky Procházkové, kterou napsala po své návštěvě Kuby v roce 2010 na motivy střetu kubánského vůdce Fidela Castra se skutečností vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Hra nebyla nikdy uvedena ani nastudována, pouze jednou proběhlo veřejné čtení.

Tomáš Krystlík: CO V ČESKÉM DĚJEPISU CHYBÍ

co-v-ceskem-dejepisu-chybiTato kniha není dějepisem, nepopisuje historické děje v úplnosti, nýbrž přibližuje čte­náři fakta dějepisci vylhaná, zamlčovaná a překrucovaná. Text se výběrem témat za­mě­řuje na období, jejichž falešný výklad ovlivňuje českou mentalitu. Jak popsat stručně knihu, která je kompendiem fakt, o nichž se v běžném líčení české historie nedozvíte? Nejlépe snad poslouží průvodní slovo vydavatele…

Príbeh slovenského dvojkríža. Tajomstvo svätoštefanskej koruny. – Časť 4.

bible genealogyKde boli Memphis a Théby? – slepá ulička tradičnej lokalizácie. Stopy starozákonného Egypta a Chanaánu v Strednej Európe a na Balkáne. „Červení“ a „bieli“ žreci Egypta. Alba Greca a Alba Regalis v Uhorsku. Memphis a Théby. Egyptský panteón bohov – Ptah, Amon, Ra. Unikálna mapa „Pannonia et Illyrici veteris tabula“ A. Ortelia. Pannonia = Ptolemajovské kráľovstvo. Stopy po Egypte v európskej heraldike. Kresťania a „pohania“. Bieli a červení. O dvoch vetviach stredovekého kresťanstva. Kedy sa „kríž + polmesiac“ zmenil na dvojkríž? Kulikovská bitka roku 1382 ako rozhodujúca bitka o prijatie tzv. „bieleho“, apoštolského kresťanstva v Rímskej ríši, jej spojitosť s Uhorskom a Lotrinskom. Krym – grifon – Tartária. Čo znamená „Tercia Pars Regni“. Čo znamená „Nitra a Bihar“.