Literatura a ke stažení

Upozornění: To, že jsou níže uvedené knihy na tomto seznamu, neznamená, že jejich obsahu bezvýhradně věřím a pokládám je za bezvýhradně pravdivé. Jsou zde proto, že se pokoušejí odpovědět na otázky, které jsou v mainstreamových médiích zakázány pokládat, nebo jsou odpovědi na ně nepravdivé či neúplné. Pro jednotlivce je nemožné veškerá, zde uvedená témata, dostatečně kvalitně nastudovat tak, aby mohl sám posoudit, kde je skutečná pravda. Ponechávám proto na samotných čtenářích, aby si udělali vlastní úsudek a měli možnost se podívat na příslušná témata jiným úhlem pohledu, než jak je běžné ve většině médií nebo ve školách či jiných institucích.

Prokazatelným faktem je totiž to, že mainstreamová média ani státní instituce nejsou pod řízením a kontrolou občanů České republiky a z toho důvodu není možné důvěřovat tomu, že poskytují informace v nezkreslené podobě a způsobem, který by byl pro český národ užitečný, tj. pravdivě, komplexně a bez cenzury důležitých témat, což bylo již bezpočtukrát prokázáno. Z toho důvodu jsme nuceni pátrat po Pravdě sami, byť s rizikem, že se dopustíme omylů. Přiblížíme se tak Pravdě více, než když budeme věřit těm, kdo nám prokazatelně a cílevědomě lžou.

Tento stav bude bohužel trvat tak dlouho, dokud nebude moc nad řízením tohoto státu v rukou jeho majitelů - občanů České republiky. Pokud má kdokoliv jakékoliv výhrady k jakýmkoliv materiálům zde uvedeným, nechť se vyjádří konkrétně zde v prostoru pro komentáře.

Jan Korál

 


Franceso Adessa

OSN – Hra na krviprelievanie? (1996) - Kniha talianskeho publicistu o OSN otvára informácie, ktoré sú šokujúce i varujúce zároveň.
Najmä dnes, kedy sme svedkami očividnej manipulácie medzinárodnej situácie veľmocami a lobbystickými ekonomickými skupinami, nám kniha OSN – hra na krviprelievanie otvára oči a uvádza nás do sveta úsilia o svetovládu. Najnovšia vojna o Irak - ktorá je zároveň demonštráciou moci U.S.A na zastrašenie odporcov ovládnutia sveta slobodomurárskou elitou – je tou najrukolapnejšou ilustráciou diania týchto dní.

Ke stažení - K zakoupení


Muammar Al-Kaddáfí

Al-Kaddafi kniha

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelená kniha (1975) - Muammar Kaddáfí své politické názory shrnul v takzvané Zelené knize, publikované ve třech dílech mezi roky 1975 a 1979. Vyjadřuje se zde k různým tématům od politiky přes společenskou morálku až po sport. Myšlenky obsažené v této knize považuje za ideál uspořádání státu i společnosti.

Ke stažení - K zakoupení


Alexander I. Asov

Asov Velesova kniha

 

 

 

 

 

 

 

 

Velesova kniha (2001) - Svatoruské védy sepsal mudrc Jagajlo Gan z rodu Stargorodských, v Novgorodě Velikém, v Suroži a Kyjevě v IX. století. Překlad a vysvětlivky A. I. Asov. Velesova kniha je Svatým písmem Slovanů.

Ke stažení - K zakoupení


Jacques Bergier

Bergier

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitro kouzelníků (2002) - Kultovní kniha, napsaná společně s Lousem Pauwelsem Jitro kouzelníků - podtitul Úvod do fantastického realismu – 1960. Kniha v 60. letech minulého století změnila dosavadní chápání historie. Jako jedna z prvních poukazuje na to, že možná není všechno takové, jak doposud vědci tvrdili. Je jedinečná svou hloubku pohledu na historii lidstva, objevují se v ní i pasáže o alchymii a nacistické pseudovědě. Je to ojedinělé dílo nevídaným množstvím fakt a různými pohledy na jednotlivé problémy. Na čtenáři je, aby si na ně udělal svůj vlastní názor. Obsahuje i pasáže o tajných společnostech, teoriích spiknutí, dovednostech alchymistů či hledání podstaty kamene mudrců.

Českého vydání se kniha dočkala v roce 1969 a přes svou vysokou cenu byl celý náklad 20 tisíc výtisků rozprodán. Lidé si ji kopírovali nebo přepisovali na stroji. V roce 1990 byla u nás znovu vydána v nákladu čtvrtmilionu výtisků a opět vzbudila velký zájem. Stala se biblí milovníků záhad.

Ke stažení - K zakoupení


Ivana Čornejová

Cornejova tovarysstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v Čechách (1995) - Ivana Čornejová se ve své knize pokusila postihnout osudy řádu Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích v rozmezí let 1556-1773. K napsání této knihy a vůbec ke studiu historie jezuitského řádu ji přivedla kniha Jiřího Šotoly „Tovaryšstvo Ježíšovo“, ze které je v knize také častokrát citováno. Autorka nás seznámila se životem Ignáce z Loyoly, především s událostmi, které ho ovlivnily natolik, že se rozhodl pro založení Tovaryšstva. Dozvídáme se zároveň o cestě jezuitů do českých zemí, o duchovních základech a vnitřním uspořádání řádu či o podobě jejich školského systému. Od samotné podoby společenství se dostáváme k bitvě na Bílé hoře, která znamenala již patrný zlom v rozmachu Tovaryšstva, až ke zrušení řádu papežem Klimentem XIV. v roce 1773. Součástí knihy jsou také dobové malby a portréty jezuitských představitelů.

Ke stažení - K zakoupení


Miroslav Dolejší

Dolejsi

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989 (1990) - Základní myslifikací je tvrzení, že 17.11.1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založení Charty 77.

Ke stažení - K zakoupení


Alexander Dugin

Velká válka kontinentů - Duginova studie spiknutí „atlantistů“ i obranného „spiknutí“ eurasijců v podstatě odpovídá eschatologickému boji dvou zcela protichůdných světů. „Pokolení lidské se rozdělilo na dva tábory. První tábor je království Boží na zemi, pravá to Církev Ježíše Krista. … Druhý tábor je královstvím Satanovým, jemuž jsou poddáni všichni ti, kdož se řídí neblahým vzorem svého vůdce…“ (Encyklika Lva XIII. Humanum genus z 20. 4. 1884).
Přestože je autorova koncepce postavena na jiném základě a je vcelku pochopitelně směrem navenek velkorusky „sebestředná“ a poplatná pravoslavné mystice, skrývá v sobě racionální jádro, podložené množstvím velice důležitých informací. Skutečnou Atlantikou, jak ji dnes můžeme vidět, jsou globalistické USA a spol. pod egidou židovské lobby se svými otevřenými i skrytými agenty v rozhodujících strukturách všech zemí světa.

Ke stažení - K zakoupení


David Duke

Duke probuzeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje probuzení (2009) - V této knize se David Duke ze všech sil a za použití citací ze stovek zdrojů snaží vysvětlit své důvody pro rasovou separaci. Třetinu knihy věnuje vědeckému rasismu, druhou třetinu tzv. židovské otázce, kdy se zabývá termínem, který nazývá židovským rasismem, a konečně v poslední třetině popisuje svůj život aktivisty od bouřlivých 60.let minulého století až po současnost.

Ke stažení - K zakoupení


George Robert Elford

Elfort garda

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďábelská garda I. (1971) - Brutální a šokující svědectví o nacistických žoldácích...
Jejich činy za druhé světové války byly nejkrvavější noční můrou dějin. Když šla Francie do války v džunglích severovýchodní Asie, popel druhé světové války ještě zcela nevyhasl. V tomto konfliktu bojovali v předních liniích zatracenci a žoldáci francouzské cizinecké legie. Nikdo nebyl v této mezinárodní armádě zoufalých a zatracených tak poskvrněn krví jako veteráni německých SS. Jejich činy ve Vietnamu byly tím nejstrašnějším tajemstvím - až do dnes.
Francouzi jimi opovrhovali, Vietnamci se jich báli a nenáviděli je. Němci ve Vietnamu nebojovali z patriotismu ani pro slávu, nýbrž proto, že bojovat pro Francii bylo lepší, než viset na šibenici. Toto je pravdivý příběh elitních zabijáků, jejichž disciplína, krutost a sebevražedná odvaha z nich učinily zbraň poslední instance. Odsouzeni k smrti za krveprolití spáchaná během druhé světové války, odpykávali si svůj trest - na smrtonosných bojištích ve Vietnamu.
Vzrušující a pravdivý příběh nacistického batalionu cizinecké legie...

Ke stažení - K zakoupení


Myron C. Fagan

Fagan Dejiny NWO

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějiny Nového světového pořádku - Poslední varování - Autor ve své senzační přednášce (tento přepis), odhaluje začátek plánu na zotročení lidstva jednosvětovou vládou, který před dvěma sty lety odstartoval Adam Weishaupt, odpadlý katolický kněz, který, s finanční podporou DOMU ROTHSCHILDŮ, vytvořil organizaci s názvem "ILUMINÁTI". Pan Fagan popisuje (SE ZDOKUMENTOVANÝMI DŮKAZY), jak se tito Ilumináti stali nástrojem Domu Rothschildů pro docílení "jednosvětové vlády", a jak každá válka za posledních dvě stě let byla vytvořena těmito Ilumináty.

Ke stažení - K zakoupení

Fagan Illuminati

 

 

 

 

 

Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy (přepis nahrávky) (1967) - Autor odhalil, jak tito muži naplánovali vytvoření „Organizace spojených národů“, která se měla stát „zastřešovacím“ orgánem tak zvané komunistické jednosvětové vlády.

Ke stažení - K zakoupení


Norman G. Finkelstein

Finkelstein

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmysl holocaustu - Úvaha o zneužití utrpení Židů (2006) - Americký politolog kritizuje současný trend mocenského zneužívání utrpení židovského obyvatelstva za 2.světové války.
V současnosti se holocaust stal nepostradatelnou ideologickou zbraní pro určité izraelské a židovské kruhy. Podle autora se tezí o historické výjimečnosti holocaustu Izrael, jedna z vojensky nejsilnějších zemí světa s otřesnou bilancí v oblasti lidských práv, obsadil do role permanentní oběti a stejný status si přivlastnila i nejúspěšnější etnická skupina ve Spojených státech. Hlavní motivy k oživování této historické události Finkelstein odhaluje dva. Na straně jedné si některé židovské organizace díky umělému udržování problematiky holocaustu neustále nárokují od určitých států finanční odškodnění. Druhým motivem je ospravedlňování zahraniční politiky Izraele, který se díky historické genocidě snaží na věčné časy stylizovat do role "státu-oběti"...

Ke stažení - K zakoupení


Fulcanelli

Fulcanelli

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemství katedrál (1926) - Esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla. Stěžejní dílo moderní alchymie zasvěcuje do hermetické tradice prostřednictvím symboliky sakrálních staveb. Překlad z původního francouzského vydání, s třemi předmluvami Eugéna Canselieta, F. C. H. a se 49 fotografiemi Pierre Jahana a frontispisem Juliena Champagne.

Ke stažení - K zakoupení


Petr Hájek

Hajek streda

 

 

 

 

 

 

 

 

Smrt ve středu (2009) - Autor klade otázky s otevřeností, která opouští vymleté břehy takzvané politické korektnosti a se stejnou otevřeností na ně hledá odpovědi v naší a evropské současnosti a nedávné historii. Objevuje často až „detektivní“ souvislosti, které spoluurčují charakter a východiska naší doby a nabízí například i metodu, jak se bránit mediálním mystifikacím a manipulacím.

Ke stažení - K zakoupení


Jan van Helsing

Helsing spolecnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajné společnosti (1. díl + 2. díl) (2013) - Věříte, že na světě existuje tajné spiknutí několika lidí? Jste otevření myšlence, že několik málo mocných organizací ovlivňuje dějiny lidstva? Na toto téma už byl napsán bezpočet knih, a přece je většina lidí nebere příliš vážně. Spisovatelé jako Jan van Helsing jsou označováni za konspirační teoretiky, kteří vidí strašidla tam, kde nejsou, a balamutí tak řadové občany. Janu von Helsingovi se podařilo dostat do kontaktu s aktivním, vysoce postaveným svobodným zednářem a přimět ho k interview. V něm detailně popisuje skryté působení celosvětového tajného společenství – vše se tedy dozvíte z první ruky!

 

Ke stažení - K zakoupení

Helsing ruce pryc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruce pryč od této knihy (2011) - Kniha německého autora se zabývá záhadnými přírodními jevy a rolí „tajných společenstev“ ve světě. Máte-li pocit, že se světem, v němž žijeme, není něco v pořádku, zajímáte se o jeho poslední tajemství a toužíte se to dozvědět přímo od života – je to VAŠE kniha!

Ke stažení - K zakoupení


Martin Herzán

Herzan svetovlada

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalitní světovláda (2010) - Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají oči. Jedno je jisté – lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálům jedné globální světovlády.

Ke stažení - K zakoupení


Frank Hills

Hills USA

 

 

 

 

 

 

 

 

USA v rukou Velkého bratra - Na přelomu druhého a třetího tisíciletí neexistuje asi žádná země, která by už neupadla do nastražené léčky svých úhlavních nepřátel a nebyla by cíleně vedena k zániku. Téměř všechny národy již dávno postoupily svou suverenitu a výsostná práva nadstátním organizacím jako OSN, Světové obchodní organizaci či Mezinárodnímu měnovému fondu, čímž se samy degradovaly na hříčku v rukou mocných oligarchů a globalistů. Z megakoncernů a internacionálních finančních institucí se staly nové velmoci, které se už nemusejí ohlížet na státní hranice a nacionalismus, a proto také bezohledně provozují svou lidem nepřátelskou politiku.

Ke stažení - K zakoupení


Andrew Carrington Hitchcock

Hitchcock synagoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synagoga Satanova (2009) - K vydání této knihy nás vedl nárůst extremismu a antisemitských nálad. Chceme-li s takovými extremistickými pohnutkami úspěšně bojovat, musíme znát a pochopit to, z čeho vycházejí. Knihu A. C. Hitchocka nelze považovat za vysloveně antisemitistickou, poněvadž je dostupná i v Německu či Rakousku, kde je přístup k antisemitismu a rasismu oproti jiným zemím mnohem tvrdší. Český překlad je určen především historikům, politologům a taktéž pro všechny, kteří se zajímají o historii judaismu a s ním ruku v ruce antisemitismu. Informace obsažené v knize mohou být, až na některé výjimnky, ve většině pravdivé.

Ke stažení - K zakoupení


Noam Chomsky

Chomsky intervence

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervence (2008) - Intervence patří mezi Chomského nejlepší knihy. Je typickou ukázkou autorova ostře kritického pohledu na domácí i zahraniční politiku Spojených států, Izraele a Británie. Chomsky formou stručných esejů/kapitol, majících podobu téměř deníkových záznamů, zachycuje období po 11. září 2001 prakticky až po dnešek. První esej Lekce, ze které jsme se nepoučili, je datován 4.9.2002 a poslední, dodatečná kapitola Alternativy pro Ameriky, je z 29. prosince 2006. Komentované události jsou většinou známé a mnohé z nich měly bezprostřední dopad i na českou zahraniční politiku, byly rozsáhle komentovány v českých médiích a předmětem domácí politické diskuse.

Ke stažení - K zakoupení

Chomsky moc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc a teror (2007) - Volné pokračování knihy 11.9., které vzniklo u příležitosti natáčení japonského snímku Moc a teror: Noam Chomsky v dnešní době. Jedná se o soubor rozhovorů a přednášek, ve kterých se Noam Chomsky vyjadřuje nejen k otázkám Blízkého východu, ale k postavení Spojených států ve světě v souvislosti s jejich zahraniční politikou obecně. Jako obvykle neopomíná své výklady ve správnou chvíli okořenit konkrétními příklady, kterými dokáže vyrazit dech, stejně jako typicky kousavými, leč trefnými a vtipnými komentáři.

Ke stažení - K zakoupení

Chomsky hegemonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegemonie nebo přežití: Americké tažení za globální nadvládou (2006) - Kde se vzal všudypřítomný terorismus? Proč žije svět ve strachu? Známou odpověď denně nabízejí oficiální média a politici západních mocností. S jinou přichází Noam Chomsky v knize Hegemonie nebo přežití. Je terorismem spíše odpálení bomby v autobuse anebo napadení státu, který pouze nehodlá sledovat politickou linii suveréna? Jistě obojí, ovšem následky jsou neporovnatelné. Kuba, Nikaragua, Panama, Vietnam, Irák – oficiálně vojenské intervence ve jménu světového míru. Podle Chomského však šlo o preventivní zničení narušitelů suverenity USA. Právě v touze Spojených států po světové hegemonii vidí autor největší nebezpečí pro Zemi. Jsou to USA, kdo terorismus živí a kdo jej, ovšem ve skutečně masovém měřítku, uplatňuje. Nenasytnost hegemona více než kdy jindy staví svět na hranu přežití. Uzrál čas, kdy by se uctivé přitakávání krokům USA mělo změnit v kritickou debatu. Tato kniha k ní vybízí.

Ke stažení - K zakoupení

Chomsky-CMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk, moc a spravedlnost (2005) - V roce 1971 se Noam Chomsky a Michel Foucault zúčastnili v Holandsku televizní debaty, která v jistém smyslu představovala setkání dvou významných myšlenkových okruhů. Na jedné straně lingvista a politický aktivista vycházející z racionalistické tradice a optimistické představy o člověku a možnostech společnosti, na straně druhé zpochybňující hlas filozofa hledajícího vystoupení ze systému v krajních situacích a upozorňujícího na podmíněnost lidské aktivity převládajícími mocenskými vztahy a panujícím diskurzem.
První část debaty se věnuje lidské přirozenosti, roli jazyka a možnostem výkladu dějin vědy. Chomsky hájí představu o tvořivé lidské přirozenosti a o schopnostech člověka rozvíjet vědění, na kterou Foucault reaguje upozorňováním na problémy spojené s pojmem lidské přirozenosti a na roli nedoceňovaného kolektivního vědění oproti „objevům“ jednotlivců.
Ve druhé části se oba myslitelé věnují politickým tématům. Vystupují jako stoupenci zásadní společenské změny. Chomského vize však vychází ze svobodomyslného, anarchistického pojetí socialismu, zatímco Foucault byl v té době ovlivněn maoistickou verzí marxismu. Výměna politických názorů je „pokračováním diskuse o lidské přirozenosti jinými prostředky“ a zároveň sporem o to, jakým způsobem dosáhnout společenské změny a na jaké hodnoty se přitom odvolávat.
Český překlad doplňují dvě eseje, které s odstupem více než třiceti let a z odlišných politických pohledů diskusi interpretují. Politolog Pavel Barša vykládá spor z perspektivy postrevoluční politiky, redaktor časopisu A-kontra Ondřej Slačálek jej zvažuje z hlediska možností světové revoluce.

Ke stažení - K zakoupení

Chomsky 119

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9. (2001) - Kniha 11.9. je souborem rozhovorů, které Noam Chomsky poskytl americkým a evropským novinářům po útoku spáchaném na Světové obchodní centrum a Pentagon v roce 2001 a ve kterých, stejně jako ve svých článcích a přednáškách od dob války ve Vietnamu, označuje Spojené státy za vedoucí teroristickou zemi v moderních dějinách světa, a to na základě jednoduchých, nicméně odzbrojujících argumentů, vycházejících , nehledě na hledisko čistě morální, z detailních znalostí událostí, na kterých nesou USA velký či rozhodující podíl.

Ke stažení - K zakoupení

ba_orig_3286415933_knihy-ostatne-knihy-n-chomsky-perspektivy-moci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektivy moci (1998) - Sbírka přednášek pronesených v Austrálii. Autor se zde věnuje jak lingvistickým tématům, tak problematice lidských práv na Středním Východě a na Východním Timoru, od roku 1975 protiprávně okupovaném indonéskou armádou. Pozoruhodné jsou i kapitoly "Spisovatelé a odpovědnost intelektuála" a "Cíle a vize", v nichž Chomsky mapuje situaci světa v polovině 90. let.

Ke stažení - K zakoupení


David Icke

Icke nekonecna laska

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen Nekonečná Láska je skutečná ... a vše ostatní je iluze! (2005) - Projevený svět, který vnímáme - jakýsi "matrix" - je pouze malou částí celé skutečnosti, jež je nám však díky zapomnění skryta. Odhalení snového světa, o němž se domníváme, že je naší realitou.

Ke stažení - K zakoupení


Kamil Jurkovič

Jurkovic revoluce v leceni rakoviny

 

 

 

 

 

 

 

 

Revoluce v léčení rakoviny (2003) - Autor pojednává o léčbě onkologických onemocnění blokádou metabolismu nádorů. Je to alternativa léčení, která se objevila nejen u nás, ale také nezávisle v Americe. Léčba probíhá za současné podpory imunitního systému a enzymoterapie.

Ke stažení - K zakoupení


Shelley Klein

Klein tajne spolecnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejkrutější tajné společnosti v dějinách (2006) - Anglická žurnalistka zkoumá historický vývoj a fungování tajných společností nejrůznějšího charakteru (od náboženských spolků po organizace s politickými cíli).
Některé tajné společnosti mají neškodnou, někdy i charitativní povahu, avšak jiné naopak pouze prahnou po moci a prosazují své vlastní sobecké zájmy. Kleinová se zaměřuje na organizace, jež se ve svých aktivitách nezastaví před ničím. Výklad tudíž pojednává o různých sektách (např. Řád Chrámu slunce, Óm šinrikjó), rasistických organizacích (kupř. Ku-Klux-Klan), teroristických skupinách (např. Kolektiv socialistických pacientů), nacistických spolcích (Odessa) a zločineckých strukturách (Camorra).

Ke stažení - K zakoupení


Grigorij Klimov

Klimov bozi narod

 

 

 

 

 

 

 

 

Boží národ (1989) - Série přednášek z vyšší sociologie pod názvem „Boží národ“, které se věnují analýze toho, co se nazývá „židovská otázka“.

Ke stažení - K zakoupení


Jaroslav Kmenta

Kmenta Mrazek 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmotr Mrázek II - Krakatice (2008) - Volné pokračování strhujícího příběhu o vládci českého podsvětí Františku Mrázkovi, jehož zabil nájemný vrah v roce 2006. Kniha vůbec poprvé do nejmenších detailů odhaluje, jak prorostl organizovaný zločin do vysoké politiky. Autor čerpal z autentických podkladů včetně odposlechů.

Ke stažení - K zakoupení

Kmenta Mrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmotr Mrázek (2007) - Kniha je faktografickým příběhem o bývalém vládci českého podsvětí Františku Mrázkovi, jehož zabil nájemný vrah v lednu 2006.Kniha přináší celou řadu dosud nepublikovaných informací, včetně tajných materiálů policie a odposlechů.
V listopadu 2008 vyšlo volné pokračování pod názvem "Kmotr Mrázek II. - Krakatice", v listopadu 2009 pak závěrečný díl této trilogie "Kmotr Mrázek III. - Válka kmotrů".

Ke stažení - K zakoupení


Vladimír Krychtálek

Bolševici, Beneš a my (1941) - Co byl versailleský mír? Bylo to jednostranné rozhodnutí, kterým Anglie a Francie po světové válce uspořádaly Evropu tak, jak jim to nejlíp hovělo. Byla to soustava taková, že umožňovala Anglii hospodářské ovládání evropského trhu a kontrolu dovozu surovin, politicky pak dávala jí možnost hrát dále, jako už po několik století, úlohu rozhodčího podle zásady: ke komu se přidám, ten vyhraje. Francii zaručovala vojenskou převahu nad každým státem v Evropě.

Ke stažení - K zakoupení


Gabriele Kuby

Kuby sex revolucia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globálna sexuálna revolúcia (2012) - Publikace analyzuje současnou situaci a příčiny útoků na tradiční rodinu a celou společnost. Knihu by si měli přečíst učitelé, politici, kněží a každý, kdo chce znát jasnou argumentaci v oblasti rodinné etiky, objasňující nebezpečí gender ideologie a homosexualismu.
Kniha paní Kuby se snaží otevírat lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj společnosti. Globální sexuální revoluce je tu poprvé představena v souvislostech: myšlenkoví průkopníci od dob Francouzské revoluce, obrat od feminismu k gender-ideologii, strategické globální prosazení gender-ideologie v prostředí OSN, EU a národních vlád. Politické znásilnění jazyka, epidemické rozšíření pornografie, zrušení všech morálních norem. Platí to, o čem hovoří podtitul knihy: všechno se nabízí jako svoboda, přitom ale vede k jejímu zničení.“ Kniha popisuje současnou kulturní revoluci a společenské změny. Ukazuje slepou uličku, do které se dostává naše dnešní společnost a hledá východisko z ní.

Ke stažení - K zakoupení


Alfred M. Lilienthal

Lilienthal sionismus

 

 

 

 

 

 

 

 

Sionismus (1978) - Alfred Lilienthal je nadšeným zastáncem názoru, že izraelský stát může perspektivně přežít pouze tehdy, dojde-li k „desionizaci“ tamějších politických kruhů a jestliže se Izraelci smíří s vidinou dvounárodního, sekulárního a demokratického státu, jehož tmelem bude každodenní dialog občanů dvou politických táborů, dvou kulturních pospoli-tostí, dialog, bořící po léta pěstovanou nedůvěru a nenávist.

Ke stažení - K zakoupení


Erich Ludendorff

Ludendorff eliminace

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství (1933) - „Jakýkoli komentář by zde dojem jen oslabil,“ říká Ludendorff v poněkud jiné souvislosti. Přesto se domníváme, že několik slov úvodem nebude od věci.
Ludendorff psal předkládané dílo o zednářstvu pro Němce své doby, kteří tehdy ještě úplně neztratili národní vědomí, a zednářskou i židovskou otázku si právě od zednářů nenechali namluvit jako blouznivý výmysl patologických „antisemitů“. Autor se tedy rozhodně nemýlí, když píše, že jeho dílo bude mít platnost navždy, a opravdu nás přes odstup generací jasnozřivě poučuje o skutečné podstatě zednářstva.

Ke stažení - K zakoupení


Texe Marrs

Marrs lucid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt L.U.C.I.D. - Už není kam se schovat. V tomto ohromujícím odhalení autor, Texe Marrs, rozplétá záhadu Projektu L.U.C.I.D., mrazivý program směřující k pohlcení celého světa.Brzy každá osoba na Zemi - dokonce i novorozené děti - obdrží univerzální biometrickou identifikační kartu. Těm, kteří budou odporovat, bude do mozku chirurgickým zásahem vsazen biočip pro kontrolu vědomí. Program ISO 9000 vyžaduje, aby všechno vyrobené zboží bylo označeno číslem Šelmy, 666.
Projekt L.U.C.I.D. zplnomocňuje americký skrytý fašistický establišment (státní zřízení) k použití své masívní moci, počítačových databází ke kontrole bankovních kont a transakcí a monitorování intimních detailů ze života lidí. Špionážní družice, skryté miniaturní videokamery a interaktivní televizní soupravy budou sledovat každý náš pohyb. Naše telefonní hovory budou odposlouchávány a zaznamenávány do pamětí vzdálených počítačů. Všechna data budou centrálně sbírána a vyhodnocována Centrálním Gestapem, kde byrokraté bez tváře budou vydávat příkazy policii, armádě a zpravodajským službám. Toto je nový, globální policejní stát, tvořený FBI, KGB, CIA, DEA, DIA, NSA, IRS, EPA, OSHA, NCIC, USDA, FDA, NRO, BATF, FINCEN, INS, DOJ, WTO, Europolem, Interpolem, Mossadem a MAB.

Ke stažení - K zakoupení


Andrew Gavin Marshall

Globální moc a globální vláda (2009) - Lidstvo je na pokraji vstupu do nejbouřlivějšího období v naší historii. Vyhlídky na globální krizi, dříve nevídanou; skutečně globální válku, v měřítku dříve nepředstavitelném; společenský kolaps, pro který země světa budují totalitní policejní státy, aby mohly kontrolovat populaci, se zvyšují každým dnem.

Ke stažení - K zakoupení


Neil Z. Miller

Miller ockovani

 

 

 

 

 

 

 

 

Co možná nevíte o očkování (2002) - Autor je novinář v oboru lékařského výzkumu. Kniha obsahuje stovky důležitých informací a více než devět set odkazů na jejich původní zdroje.

Ke stažení - K zakoupení


Michael Morris

Morris co nesmite vedet

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nesmíte vědět! (2010) - Peníze vládnou světu! Kdo však vládne penězům?
Malá skupinka privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu. Ovládají nejen FED nebo ECB ale i nadstátní organizace UNO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond anebo BIZ. Manipulují ceny zlata i stříbra, naprogramovali krizi nemovitostí i bankovního sektoru a cíleně řídí svět na pokraj propasti. Již staletým cílem této peněžní elity je vláda nad světem alias nový světový řád! Žádná oběť není tak velká aby jej zastavila. Úplně veřejně plánují kromě jiného, dle jejich názoru, nutnou redukci obyvatel naší planety.

Ke stažení - K zakoupení


Gustáv Murín

Murin mafia bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mafia v Bratislave (2008) - Táto kniha opisuje začiatky organizovaného zločinu tzv. mafiánskeho typu v 90. rokoch na Slovensku. Jej úlohou je preto zmapovať s odstupom času úvodnú etapu novej, demokratickej éry tejto spoločnosti, poznačenú, žiaľ, anarchiou a dočasnou nadvládou zločinu na všetkých úrovniach – od vládnych špičiek až po pouličných vrahov.

Ke stažení - K zakoupení


Petr Mutinský

Historické kořeny současného judaismu - V současné době se otázka judaismu (tj. česky židovství) stává opět středem kritické pozornosti. Bohužel ve velmi zkreslené podobě. Stejně jako v mnoha jiných oblastech, je u většiny článků, ale i odborných publikací, na první pohled patrná absence znalostí a zejména hlubšího pochopení historických kořenů.
Minimální pozornost bývá věnována náboženské, nebo lépe řečeno ideové podstatě talmudu; naopak je jednostranně akcentována otázka hospodářská (přes svoji nepopíratelnou důležitost), která do věci vnáší ze strany odpůrců judaismu často zavádějící princip rasismu. Dochází pak i k takovým absurditám, že se např. píše o "arabském antisemitismu!" Z chronologického hlediska se pak český čtenář v posledních desetiletích seznamoval s judaismem obvykle jen v souvislosti s arabskoizraelským konfliktem. Zatímco v nedávné minulosti sdělovací prostředky nešetřily odsouzení sionismu (bez hlubšího objasnění) tohoto "nástroje světového, zejména amerického imperialismu", v dnešní době jsme svědky jevu právě opačného. Výše uvedené skutečnosti jsou ještě umocněny - vedle obtížného přístupu k pramenům - rostoucí neznalostí klasických jazyků: latiny, řečtiny, o hebrejštině ani nemluvě.

Ke stažení - K zakoupení


George Orwell

Orwell 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 (1949) - 1984, dnes již klasické dílo antiutopického žánru, je bezesporu jedním z nejpozoruhodnějších románů 20. století a brilantní analýzou všech totalitních systémů. ''Anti-utopie'' má i svého ''antihrdinu'': je jím Winston Smith, obyčejný, ne příliš statečný člověk, který si nepřeje nic světoborného: chce jen poznat skutečnou, ne zmanipulovanou podobu minulosti, věřit tomu, co vidí na vlastní oči a mít svobodu tvrdit, že dva a dva jsou čtyři...
Životní úroveň je bídná a zhoršuje se. Winston pracuje na Ministerstvu pravdy, jež se zabývá manipulováním minulosti, upravování dokumentů tak, aby byly stále platné. Winstonovou prací je upravovat stará čísla novin. Oceánie vede střídavě válku se zeměmi Eurasie a Eastasie. Pokud se změní situace, ze spojence se stal nepřítel a z nepřítele spojenec, Winston a další úřednící přepisují všechny články, které v minulosti vyšly. Velký bratr totiž nikdy nemění svá rozhodnutí, má absolutní pravdu. Podobně se přepisují předpovědi průmyslové výroby, válečného vývoje apod. Ve skutečnosti se nelze spolehnout na pravdivost ani u letopočtu.
Winston se nedokáže bránit myšlenkám na minulost. Postupně začíná pátrat, jaký byl život před nastolením diktatury Strany a domnívá se, že nebyl takový, jak jej líčí oficiální propaganda. Přemýšlí o své matce a sestře, které zmizely, když byl malý kluk. Začíná si psát deník. Dobře ale ví, že jej na každém kroku i v soukromí sleduje ideopolicie pomocí všudypřítomné techniky. Stejně jako všechny ostatní členy Strany. Myšlenky proti Straně jsou ideozločin, který se tvrdě trestá. A člověka může prozradit i pouhý výraz tváře či mluvení ze spaní. Děti jsou ve stranické organizaci vychovávány k udávání rodičů.

Ke stažení - K zakoupení


Victor Ostrovsky

Ostrovsky lsti a klamem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lstí a klamem: Znepokojivý pohled do nitra Mosadu (1989) - Victor Ostrovsky bol agentom Mossadu. Bol vybraný ako jeden z mohých, ktorý je dostatočne shopný byť dôstojníkom, kacom, Mossadu. V knihe veľmi detailne (počas služby si písal denník) popisuje prijímacie konanie, ktorým musel prejsť, niekoľko operácií, na ktorých sa zúčastnil a taktiež pár známych a zaujímavých operácií Mossadu...
Prvá tretina knihy hovorí o veľmi tvrdom prijímacom konaní, kde sú verbovaní muži nekompromisne testovaní. Kadeti sa učia umeniu nadväzovať nové kontakty, učia sa sledovať a ako odhaliť sledovanie... Musia si vymyslieť novú identitu, ktorú používajú potom v operáciách. Kadetov cvičia najlepší dôstojníci Mossadu, ktorí sú v spravodajskej komunite tak známi, že už nemôžu ísť do žiadnej operácie.
Posledná časť knihy je venovaná zaujímavým operáciám Mossadu, niektorým známym, niektorým neznámym...

Ke stažení - K zakoupení


Peter B. Podolský

Podolsky slobodomurarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby (2007) - Medzi slobodomurárstvom a židovstvom je ešte užší a priaznivejší vzťah ako medzi slobodomurárstvom a protestantizmom.

Ke stažení - K zakoupení


Paul Polansky

bou?e

 

 

 

 

 

 

 

Bouře (1994) - Americký autor vypráví o osudu českých Romů v době 2.světové války.
Román je příběhem česko-romské rodiny z jižních Čech. Otec-Čech pracoval na panství českého šlechtice. V blízkosti nich byl vybudován pracovní tábor zprvu určený pro kriminální živly, později do něho byli deportováni Židé a Romové. Romská matka a 5 jejich dětí byly násilím do tábora umístěni. Otec se s pomocí ostatních cikánů snažil rodinu zachránit. Rodina byla ale deportována do Osvětimi, navrátila se pouze jediná dcera. Autor v románu odsuzuje českou společnost i její elity za postoje vůči Romům a za kolaboraci s Němci.

Ke stažení - K zakoupení


Sergej O. Prokofjev

Prokofjev

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě (2012) - Z hlediska zkoumání zde konaného spočívá vlastní problém v boji lidstva se zlem, ať již toto zlo vystupuje v jakékoli podobě a kdekoli, v tomto: Pokud se lidé neobrátí vědomě a z vlastní svobody k duchovému světu a pokud nepochopí, že nemohou zvládnout nadcházející problémy prostředky současné materialistické civilisace, nýbrž jen s pomocí a účastí duchových bytostí, nebude žádná krize na Zemi skutečně překonána.

Ke stažení - K zakoupení


Andreas von Rétyi

Retyi-vedeli

 

 

 

 

 

 

 

 

Věděli příliš mnoho, museli zemřít (2010) - Mezi zavražděnými nejsou v žádném případě jen tajní agenti, nepohodlní vědci a zvědaví žurnalisté, ale i nešťastníci, kteří se jen náhodně ocitli v nesprávný čas na nesprávném místě. Obzvláště šokující je počet lidí, kteří přišli o život za záhadných okolností okolo 11. září 2001. Tucty jich museli zemřít. O čem věděli? Jakým tajemstvím přišli na stopu? A především o těchto případech pojednává tato kniha. Tajné služby s mimořádnou brutalitou a nemilosrdně umlčovali i ty, kteří chtěli vyskočit takzvaně z jedoucího vlaku nebo ty, kteří věděli až nebezpečně mnoho. Informace představují moc, jenže ten, kdo ví už příliš mnoho, může se stát pro nejmocnější nepohodlným. Pak ovšem zemřou nejen ti, kteří se podíleli na tajných projektech a operacích, ale také ti, kteří jen náhodou uviděli to, co vidět neměli. Závěry vyšetřování záhadných úmrtí bývají téměř identické: Sebevražda nebo tragická nehoda. Policejní vyšetřování proběhne nedbale, důkazy se ztratí, rekonstrukce ani konfrontace se neprovádějí. V roce 1988 se zřítilo letadlo nad skotským Lockerbie. V troskách zemřelo 270 osob, mezi nimi pět „nebezpečně“ informovaných agentů CIA, kteří ztratili důvěru svých nadřízených. Při přistávacím manévru se dne 24. 11. 2001 na curyšském letišti se zřítilo letadlo, v němž zahynuli tři příliš zvědaví mikrobiologové. Při zřícení letadla Sibiřských aerolinií do Černého moře 4. 10. 2001 zemřelo všech 78 osob, mezi nimi skupina vědců, kteří byli podle zasvěcených pozorovatelů takto „nenápadně“ odstraněni. Americký expert na antrax dr. Wiley zemřel za záhadných okolností 15. 11. 2001, podle oficiální zprávy se zřítil opilý v pronajatém voze z mostu do Mississippi. Sebevraždu podle policejní zprávy „spáchal“ v roce 2008 v USA také dr. Ivins, jenž byl předtím podezírán z rozesílání vraždících dopisů s antraxem. Britský zbrojní expert dr. Kelly se 15. 7. 2003 vyjádřil pochybovačně o možné existenci zbraní hromadného ničení v Iráku, a o tři dny později byl nalezen mrtev. Závěr vyšetřování: Sebevražda. Překotná a navíc brutální poprava Saddáma Husseina vyhlíží spíše jako záminka k odklizení nepohodlného svědka.

Ke stažení - K zakoupení

Retyi-1109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teror a lži: 11. září 2001 (2009) - Co skrývá FBI a americké tajné služby? – proč zmizel důležitý důkazní materiál? – proč zabránil Dick Cheney sestřelení letadel? – proč se právě 11. září konalo několik cvičení na obranu proti teroristickým útokům? – kde bylo 9/11 naplánováno? – co připravovali tajemní technici ve WTC? – mohly se mrakodrapy rychlostí volného pádu zřítit bez záměrného odstřelu? – proč explodovala podzemní patra WTC? – existuje horká stopa do Pákistánu? – jak je to s oním tajemným nákladním letadlem? – byli únosci uneseni? – proč byla dokonale ochromena americká obrana? – proč se nesmí mluvit o supertermitu? – proč musela být zničena budova WTC 7? – je účastníkem spiknutí 9/11 i Mossad? – kdo byli kameramani čekající na nárazy letadel do WTC? – naletěl do Pentagonu skutečně bezpilotní letoun? – co ve skutečnosti ukazují počítačové simulace? – pracují americké úřady se zfalšovanými daty? – jakou roli hrál Usáma bin Ládin ve skutečnosti? – proč jsou zastrašováni a pronásledováni svědci? – proč se brání nezávislému šetření?
Autor osvětluje apokalyptické události z hlediska nejnovějších historických poznatků a řadu let po útocích skicuje dramatický obraz, o kterém hromadné sdělovací prostředky, jež se do značné míry přidržují oficiálního jednotného výkladu, zarytě mlčí.
Hovoří s pracovníky tajných služeb a experty, zabývá se málo známými skutečnosti a důsledně rekonstruuje stopy, na jejichž základě předkládá čtenáři řetězec přesvědčivých důkazů o tom, že v oficiálních „studiích“ o 11. září byla falšována data, zamlčovány stěžejní informace, pronásledováni a umlčováni důležití svědci a spěšně odstraňovány nežádoucí indicie.
Skutečně vše nasvědčuje tomu, že tento gigantický útok byl řízen tajnými silami v řadách americké vlády.

Ke stažení - K zakoupení


Scott Ritter

Ritter

 

 

 

 

 

 

 

Cíl Írán (2008) - Kniha odhalující skutečnou podstatu americko-íránského konfliktu. Bývalý příslušník americké námořní pěchoty, raketový poradce generála Schwarzkopfa v první válce v Zálivu a v letech 1991 až 1998 jeden z nejvyšších zbraňových inspektorů v Iráku vyvolal v roce 2005 senzaci svou knihou Iraq Confidential, v níž otevřeně napadl tvrzení Bushovy administrativy o iráckých zbraních. Ritterova nejnovější práce je čtivá, s hlubokou znalostí problematiky podaná analýza podstaty a perspektiv současných napjatých vztahů mezi USA a Íránem. Nechybí ani posouzení přístupu dalších velmocí a Mezinárodní jaderné agentury.

Ke stažení - K zakoupení


Robin de Ruiter

R. Ruiter; Tøináct satanských pokrevních dynastií - Konec svobod

 
Třináct satanských pokrevních dynastií - Konec svobody národů se blíží (II. díl) (2009) - Tato kniha má přispět k poučení lidí o skutečných mocenských poměrech za kulisami světového dění. Jde o neobvyklé dílo, jehož četba změní způsob nazírání na historii i na vidění dnešní doby. Kniha byla přeložena do mnoha jazyků a publikována ve více než 100 zemích. Ve Francii je zakázaná. V Německu vychází ve dvou dílech.

Ke stažení - K zakoupení

R. Ruiter; Tøináct satanských pokrevních dynastií - Pøíèina toli

 
Třináct satanských pokrevních dynastií - Příčina tolika bídy a zla ve světě (I. díl) (1999) - „Třináct satanských pokrevních dynastií“ je vlastně pokračováním španělské verze mé knihy „El Poder detrás de los Testigos Jehová“, vydané r. 1994. Již po jejím dopsání mi bylo jasné, že jsem se v ní nemohl dostatečně hluboko zabývat problematikou „skryté moci, stojící za Společností strážné věže (Svědky Jehovovými)“. Proto musela přijít tato nová kniha.

Ke stažení - K zakoupení


Adrian Salbuchi

Skrytá tvář globalizace - „Globalizace“ je v podstatě pokrytecký zmírňující výraz či eufemismus pro něco, co bývalí američtí prezidenti W. Wilson, F. D. Roosevelt, H.S. Truman a George H. W. Bush – v různých obdobích moderní historie – nazývali „Nový světový řád“.

Ke stažení - K zakoupení


Nidal Saleh

Saleh nedotknutelni

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedotknuteľní - Príbeh jednej knihy (2009) - Voľné pokračovanie šokujúcej publikácie Proč se vraždí v Izraeli". Prečo sa nedarí vyriešiť konflikt na blízkom východe? Môžu si židia dovoliť skutočne všetko?

Ke stažení - K zakoupení

Saleh proc se vrazdi

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč se vraždí v Izraeli? (1999) - O co ve skutečnosti vlastně jde v Izraeli? Sionismus legendy ve službách koloniální politiky.

Ke stažení - K zakoupení


Israel Shahak

Shahak historie zidu

 

 

 

 
Historie a náboženství Židů (1997) - Ve své nejpoučnější a nejvíce zneklidňující knize odhaluje profesor Shahak skryté praktiky a názory ortodoxních Židů. Z této víry podle něj vychází celý sionismus, jenž podstatně ovlivňuje politiku a činnost izraelské vlády. My všichni jsme si vědomi paradoxního stavu, kdy převážně sekulární stát zakládá svůj raison d’etre a budoucí směřování na biblickém textu. Hloubka antipatie ortodoxních Židů vůči „nevěřícím“, a zvláště vůči křesťanství (a Ježíšovi), připadne mnoha milionům lidí celého světa velmi překvapivá, a zvláště pak Američanům, kteří Izrael nekriticky obdivují. Ať už si o situaci v Izraeli myslíte cokoli, ať už vyznáváte jakékoli náboženství nebo filosofickou víru, ať je vaše přesvědčení jakkoli hluboké, tato kniha vás zcela jistě zaujme.
O autorovi: Profesor Israel Shahak, emeritní profesor organické chemie na hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, je jednou z nejpozoruhodnějších osobností na současném Středním Východě. Poprvé jsem ho potkal před pětadvaceti lety, kdy se země vzpamatovávala z války v roce 1967 a poté v roce 1973, a začali jsme si pravidelně psát. Narodil se v Polsku, přežil koncentrační tábor, ze kterého se mu podařilo uprchnout. Okažitě po skončení druhé světové války odjel do Palestiny. Stejně jako všichni mladí Izraelci té doby sloužil každé léto krátkou dobu v ozbrojených službách, tak jak to vyžadoval izraelský zákon. Za pomocí pronikavého, neústupného, zvídavého a ke kořenům věci směřujícího intelektu budoval kariéru univerzitního lektora a výzkumníka v obasti organické chemie – studenti jej opakovaně zvolili nejlepším učitelem, a za své akademické výkony obdržel mnoho cen – a současně si začal uvědomovat, jak politika sionismu a praktiky státu Izrael vede k utrpení a ztrátám nejen pro Palestince, kteří přišli o Západní Břehy Jordánu a pásmo Gazy, ale také pro mnoho ne-židovských obyvatel (tj. palestinskou minoritu), kteří nechtěli opustit zemi po vyhnání v roce 1948, zůstali ve svých domovech a stali se občany Izraele. To ho přivedlo k systematickému studiu povahy státu Izrael a jeho historie, zapojil se do ideologické a politické debaty, která, jak zjistil, je velkou neznámou pro většinu neizraelitů, zejména židů žijících v diaspoře, pro které představoval Izrael vysněnou demokratickou a zázračnou zemi, jenž si zasluhuje bezpodmínečnou podporu a obranu.

Ke stažení - K zakoupení


Josef Vít

Je politika snižování daní to pravé

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomie – věda nebo náboženství? - Kniha o tom, že ekonomové nejsou žádní vědci - jsou to jen slouhové kapitálu a svoje teorie vymýšlí, aby podpořili co nejefektivnější vykořisťování lidí. Jsou to jen loutky přežvykující schválené dogma.

Ke stažení - K zakoupení


John A. Warden

Suta Zaliv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo zvítězil v "Zálivu"? (1998) - Knihu válečného pilota a veterána vietnamské války Johna A. Wardena přeložil Josef Šuta.
Čtenář se dozví o základních principech vedení leteckých operací, což mu pak usnadní pochopení a umožní vlastní analýzu událostí minulých, přítomných i budoucích spojených s vojenským letectvem a jeho použitím. "The Air Campaign" je srozumitelná každému příznivci letectví, protože je psána přístupnou formou a všechny teoretické vývody jsou doloženy četnými historickými příklady.
Přináší-li překlad Wardenovy knihy základní principy, pak další část ukazuje konkrétní aplikaci teorie v praxi a analyzuje válku v Perském zálivu z hlediska leteckých operací. Poprvé v české letecké literatuře jsou zde publikována konkrétní hodnocení použití leteckých sil v "Zálivu" a některé statistické údaje. Například úplný přehled vzdušných vítězství spojenců, ale i letounů, které spojenci v "Zálivu" ztratili.
Pozorný čtenář získá po přečtení této knihy nový pohled na tak aktuální problémy, jakými jsou například vstup České republiky do NATO.

Ke stažení - K zakoupení


Ostatní

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud