OSN navrhne planetární regulaci vody a jídla

Autor: Mir.Pavlíček <(at)>, Téma: New World Order, Vydáno dne: 12. 03. 2012

Program životního prostředí Spojených národů (UNEP) zpracoval zprávu O předvídatelných procesech nadepsanou “21 závěrů pro 21. století” navrhující globální regulace potravin a vody, aby se tak řešily nadcházející nedostatky a hrozby. (UNEP)

Zpráva o životním prostředí vydaná minulý měsíc touto agenturou Spojených národů má určité kritiky, kteří spouští poplach tvrdíc, že tohle je důrazná výzva k nastolení “globální vlády” nad správou Země.

Zprávou „21 závěrů pro 21. století“ od Programu životního prostředí Spojených národů UNEP – Předvídatelné procesy kulminuje dvouletý proces úvah, do něhož se zapojilo 22 výzkumných vědců. Očekává se, že se dostane zvláštní pozornosti při nadcházejícím Konferenci Spojených národů Rio+20 o trvale udržitelném rozvoji, která proběhne v červnu v Riu v Brazílii.

Vědci, kteří tuto zprávu sepsali, říkají, že se zaměřili na identifikaci nadcházejících problémů v globálním životním prostředí a že to není o mandátu k jejich řešení.

Avšak kritici v 60 stránkách této zprávy už vidí číhající agendu apelující na úplnou přestavbu v tom, jak se budou potraviny a voda tvořit a distribuovat – což je cosi, o čem zpráva tvrdí, že je toho „naléhavě zapotřebí“, aby se lidská rasa nadále bezpečně krmila a napájela.

„Tohle je ještě utopičtější vzdušný zámek naléhající na ‚globální vládu‘ včetně toho, co uznávají za ‚nově uspořádané vládnutí‘, do něhož by měla patřit ‚aliance mezi environmentalisty a dalšími skupinami občanské společnosti,‘“ obvinil je Chris Horner autor knihy Rudě žhnoucí lži: Jak alarmisté globálního oteplování využívají hrozeb, podvodů a klamů, aby vás udržovali neinformované, který je i vedoucím výzkumníkem energetiky a životního prostředí svobodného trhu na Institutu konkurenceschopnosti podniků (CEI) ve Washingtonu DC.

„My ale nemluvíme o světové vládě,“

- říká profesor Oren Young

Ta Zpráva o předvídatelnostech jen navrhuje akce k záchraně lidstva před hladověním, planety před přehřátím a světové oceány před kolapsem – což jsou záležitosti, do nichž patří i nový „rámec ústavnosti“, „mezinárodní protokoly“ a „sdílená vize“ pro správu půdy a vody, která podstatně přeuspořádá již existující dohody a správní postupy.

Avšak tato skupina trvá na tom, že nejde o apel za globální vládu.

„My ale nemluvíme o světové vládě,“ říká Dr. Oren Young, profesor institucionální a mezinárodní vlády a environmentálních institucí na University of California v Santa Barbara a jeden z těch vědců, co tu zprávu vydali.

Říká, že ke konverzaci na tomto panelu patřily i otázky jako: „Jak tyto problémy vyřešíme, aniž bychom tenhle monstrózní orgán stvořili?“

Young řekl, že úkolem panelu nebylo nalézt odpovědi na všechny tyto otázky.

„Uvědomili jsme si, že součástí tohoto problému může být i sama vláda,“ řekl FoxNews.com. „Nemohli jsme ale zavřít oči a říci: ‚No dobře, všechno bude fungovat,‘ aniž bychom se na to byť i jen podívali.“

Dokonce ani environmentalisté si nemyslí, že celoplanetární shody se těší zvláštní popularitě.

„Nemyslím si, že zrovna teď vládně nějaká globální chuť na nové instituce … nebo po světové environmentální organizaci něco na způsob jako máme Organizaci světového obchodu,“ řekla Janet Redman spoluředitelka Sítě trvale udržitelné energetiky a ekonomiky u progresivního Institutu pro politické studie ve Washingtonu DC.

„Existuje spousta oblastí – zvláště bezpečnost potravin a oceánů – o nichž všichni říkají, že dělat to kousek po kousku není tím, co by tyhle environmentální otázky řešilo v širším smyslu.“

Jako celek by ale, říká, globální vláda nejspíš nefungovala.

„Myslím, že všichni souhlasí, že tohle ještě není ten správný čas,“ řekla Redman FoxNews.com.

Ministerstvo zahraničí už mnoho z těch otázek prezentovaných Panelem o předpověditelnosti zvažovalo ve svém vlastním prohlášení nadepsaném „Trvale udržitelný rozvoj pro příštích dvacet let z hlediska Spojených států pro RIO+20.

Tato politická vize byla v listopadu předložena Úřadu pro záležitosti oceánů a mezinárodního životního prostředí a vědy při OSN (OIES) a ta vyjasňuje, že ministerstvo zahraničí podpoří řešení globálního vládnutí – pokud tato budou řešit přehnaný rybolov v oceánech, přetvoření národních zákonů a vyhlášek k vyšší transparentnosti, řešení znečišťování půdy a oceánů, nebo i správu vody.

US rovněž naprosto podporují posílení UNEP jakožto „orgánu, jehož prostřednictvím mohou vlády spolupracovat na doporučených environmentálních politikách, šířit nejosvědčenější postupy a budovat národní kapacity pro správu, monitorování a vyhodnocování,“ tvrdí tohle prohlášení o vizi.

UNEP na tohle ovšem nestačí, jak tato agentura sama přiznala.

Vnitřní studie OSN, kterou Fox News získaly loni v červnu, zjišťuje, že tato organizace s ročním rozpočtem 450 milionů dolarů je administrativní binec, v němž nikdo neví, jak byly peníze utraceny či kolik veřejných a soukromých partnerů by pro ně v kterémkoliv daném okamžiku mohlo pracovat.

Otázky o schopnosti národů pracovat s globálními orgány, jako je OSN, a o tom, zda by měly podepisovat nadnárodní směrnice či mandáty, budou bezpochyby v době blížícího se summitu v Riu budit starosti.

Stejně jako se ve zprávě vznáší vládní řešení, jsou v tom i lokální řešení, k nimž patří lokální vlády, soukromý průmysl a podpora posuvu v tom, jak jedinci a komunity přistupují k životnímu prostředí v každodenním životě a na pracovištích.

Written By Kelley Vlahos
Published March 01, 2012
FoxNews.com

Zdroj: http://www.foxnews.com/scitech/2012/03/01/un-to-propose-planetary-regulations-water-food/?test=latestnews