Profesor bioetiky: Krmte populaci drogami, dokud nepřijme Zelený světový řád - ‘Green World Order’

Autor: Mir.Pavlíček <(at)>, Téma: Podvod s globálním oteplováním a zelený fašismus, Vydáno dne: 14. 03. 2012

“Farmaceutické posílení empatie a altruismu” potřebného k řešení klimatické změny. Nový článek vydaný v Etika, politika a životní prostředí argumentuje, že by se měla seriózně uvážit možnost masového zdrogování populace, aby se stala daleko environmenántálně uvědomělejší, přičemž se zároveň navrhuje, že novorozenci by se měli modifikovat genetickým inženýrstvím, aby byli menší tak, aby omezili svou uhlíkovou stopu.

V interview s The Atlantic vedoucí autor tohoto článku profesor bioetiky z New Yorku  S. Matthew Liao argumentuje, že aby se pomohlo bojovat s klimatickou změnou, je zapotřebí lidi podrobit „biomedicíncké modifikaci“.

Z jejich logických závěrů vyvozuje Liao návrhy, které překonávají cokoliv, co napsal Aldous Huxley v Novém odvážném světě z roku 1932 – tj. v antiutopickém románu o budoucí vědecké diktatuře, která drogami, genetickými manipulacemi a medicínsky lidstvo dotlačí do naprosto otrocké povolnosti.

S projevy lítosti nad tím, že uhlíkové daně neudělají nic s omezením uhlíkových emisí, Liao navrhuje další metody včetně „farmakologicky vyvolané nesnášenlivosti k masu“, kdy by lidé brali drogy, co by přivodily extrémní nevolnost, či by nosili implantáty, co by „stimulovaly imunitní systém k odmítání běžných dobytčích protejnů.“

Aby se snížila osobní „uhlíková stopa“ a zajistila se nižší konzumace, Liao navrhuje zavedení politiky podobné, leč daleko pružnější, než je ta čínská s politikou jednoho dítěte - buď dvě středně velké děti či tři malé děti.

Toho by bylo dosaženo „předimplantovanou genetickou diagnózou“, kdy by se embrya implantovala podle váhy, nebo se využilo „drog ke snížení či zvýšení exprese otcovských či mateřských genů tak, aby to žádoucně ovlivnilo porodní váhu.“

Po dotazu, zda jsou genetické manipulace novorozenců etické či férové, Liao odpověděl citací potřeby řešit „klimatickou změnu“ jakožto daleko naléhavějším morálním problémem.

Liao následně navrhuje, že zdrogování veřejnosti by mohlo pozitivně ovlivnit její „vůli“ k odevzdávání peněz charitám jako Oxfam, které podporují agentu globálního oteplování, prostředky „farmakologické podpory empatie a altruismu“.

„Např. já bych mohl vědět, že bych měl poslat šek Oxfamu, ale kvůli slabosti vůle bych ten šek nikdy nemusel vypsat. Kdybychom ale zvýšili mou schopnost empatie drogami, tak bych možná mohl překonat svou slabou vůli a ten šek vypsat,“ říká Liao.

Samozřejmě, že podávání těch samých drog by šlo použít k tomu, aby někdo více inklinoval k čemukoliv. Podle toho, jaká autorita má kontrolu, by to pro ní v podstatě představovalo příležitost chemicky vykastrovat svobodnou vůli.

Na konci interview Liao objasňuje, že farmakologický průmysl je nadšený potenciálním finančním přílivem z této nečekané strany od „biomedicínckých modifikací“.

„Nedávno jsem o tomto článku mluvil na Yale a v auditoriu byl muž, který pracoval pro farmakoceutickou společnost; ten si zjevně myslel, že pro modifikace jako tyto by mohl být ohromný trh,“ konstatoval.

Ross Andersen z Atlantic nezvládl zpochybnění těchto Liaových myšlenek právě proto, co reprezentují – nástroj pro tvrdou vědeckou diktaturu leč zabalenou do trendy, liberálního sentimentálně na city hrajícího balíčku.

Autoři tohoto článku zdůrazňují, že všechno tohle by bylo „dobrovolné“ a nikoliv vynucené. Ovšem jak už jsme viděli u agendy očkování, rodiče, kteří zkouší chránit své děti před napícháním nebezpečného očkování či jakéhokoliv medicínského trendu, co je zrovna v módě, se potýkají s důsledky téměř stejnými, jako kdyby očkování bylo nucené, jelikož státní a medicínský establišment  se do tohoto obtěžování zapojily a mají ve stejné míře v tom trestání prsty.

Liaova obhajoba farmakologického „vylepšení“ populace není v žádném případě prvním podstrčením něčeho takového. Už v roce 1977 současný vědecký car Bílého domu John P. Holdren napsal ve své knize Ekověda, že populace by se měla sterilizovat drogami léčícími z plodnosti, aby se tak pomohlo v záchraně planety.

Užitečnost masového zdrogování jako prostředku vytvoření tvárné populace se rovněž protlačovala i přes média, když se umožnilo, aby nápad s přidávání lithia do pitné vody jakožto „stabilizátoru nálady“, dostal podání jako seriózně věrohodný. Další prominentní profesoři a psychiatři rovněž apelovali na to, aby se do pitné vody přidávaly psychotropické léky.

Tohle značí, že už podruhé během týdnů se podávají šokujícně ne-etická doporučení od bio-etiků, jimž se dostává palcových titulků. Ta předchozí kontroverze se točila kolem článku publikovaného v Žurnále medicínské etiky, který argumentoval, že by se měly rozšířit potraty, aby se průchodnějším stalo i usmrcování novorozenců.

Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
Tuesday, March 13, 2012

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/bioethics-professor-drug-the-population-into-accepting-green-world-order.html