Tag archív: Česká televize

Havlisticko-americká klika se bojí změn v ČT a chce svůj vliv získat přes iniciativu Svobodu médiím

havlomedia15. dubna 2015 vydala Iniciativa Svobodu médiím prohlášení následované řadou mediálních výstupu o tom, že svoboda médií, a to především veřejnoprávních, je u nás ohrožena a že je třeba změnit v Zákoně o ČT a ČRo způsob volby mediálních rad a že je třeba tuto volbu odpolitizovat. S tím se dá samozřejmě plně souhlasit. Problém je v tom, kdo za touto iniciativou stojí a jakou změnu chce uskutečnit.

Snímek obrazovky pořízený 2015-04-18 14:08:05

Kandidáti do Rady ČT se představili. Nastane změna? /VIDEO

Ve dnech 15. a 16.4.2015 proběhlo ve volebním výboru Poslanecké sněmovny veřejné slyšení kandidátů do Rady České televize. Z celkem 52 kandidátů možná 5 nebo 6 by mohlo něco podstatného v České televizi změnit. A rozhodovat o výběru 15ti lidí do druhého kola, ze kterého pak všichni poslanci vyberou 5 nových členů Rady ČT bude cca 6 poslanců.

Stížnost Poslanecké sněmovně na ČT a Radu ČT

ceska-televize1Vážené poslankyně a vážení poslanci, v nepříliš vzdálené době vás očekává jeden důležitý úkol, a to schvalování výroční zprávy o činnosti České televize, kterou jste, podle našich informací, obdrželi již 31.3.2015. V současné době ji mnozí z vás jistě studují a připravují se na její projednávání. V souvislost s uvedenými považujeme za svou povinnost přispět alespoň malým, možná i nepatrným dílem ke zdaru vašeho jednání. Proto si dovolujeme vám sdělit některé skutečnosti o vysílání ČT, zejména o jejím zpravodajstvím, a také i o našich poznatcích, které se týkají Rady ČT a současně vám postoupit některá naše materiály, jež se týkají uvedené problematiky.

Poslanec Valenta ke zprávě o ČT: Existuje mnoho nedostatků v hospodaření i objektivitě

Jiří Valenta, poslanec KSČM

V současné době se v Poslanecké sněmovně projednávají dvě zprávy o ČT. Jedna o hospodaření za r. 2013 a druhá o činnosti za r. 2014. K té první pronesl ve čtvrtek 9.4.2015 poslanec za KSČM řadu kritických připomínek, se kterými stojí za to se seznámit.

Fištejn a Kolář jsou podle šéfa zahr. zpravodajství ČT Kubala nestranní experti

Snímek obrazovky pořízený 2015-04-13 18:15:04Ve čtvrtek 9.4.2015 jsem se zúčastnil diskuze Zpravodajství ČT pod palbou. Protože se jednalo o akci Fakulty sociálních věd, tak v publiku byla většina studentů a pak i několik lidí včetně mne, kteří pak ve druhé polovině začali dávat otázky. Dotazy byly prakticky všechny kritické vůči práci zpravodajství. Šéfové zpravodajství však reagovali arogantně a s výsměchem, k čemuž jim značně pomáhalo zhlouplé publikum z řad budoucí intelektuální "elity".

(NE)Vyváženost diskuze o NATO v ČT – 7 ku 1

Snímek obrazovky pořízený 2015-04-08 11:06:34Ve dvou posledních vydáních pořadu ČT Politické spektrum se diskutovala otázka našeho vztahu k NATO s návazností na aktuální situaci. 28.3.2015 byli hosty tři představitelé "nastupující generace politiků." Všichni bez výjimky byli pro NATO. 4.4.2015 byli hosté tři členové mimoparlamentních stran. Proti současné aktivitě NATO vznášel argumenty pouze jeden host - Lubomír Ledl za SDS. Pokud vám počty nesedí, tak sám moderátor se osobně přihlásil k podpoře NATO. Kdepak je v zákoně o ČT uvedená: "rozmanitost politických názorů"?

Zpravodajství ČT pod palbou s redaktory zpravodajství – 9.4.2015 – 16h – Praha

Zpravodajstv ČT pod palbou - 9.4.2015Podle jakých kritérií se v České televizi vybírají témata do zpravodajství? A jak se zpracovávají? Věnuje se zpravodajství i menšinovým tématům? Jak informuje o mezinárodních konfliktech? A jak o české politické scéně? Má Česká televize objektivní zpravodajství? A čím se v posuzování objektivity a vyváženosti řídí? A co pro ni znamená veřejný zájem?

Jednání Rady ČT 25.3.2015 – Výroční zpráva o ČT schválena jako „nejobjektivnější“, Michal Hauser se zdržel hlasování

Snímek obrazovky pořízený 2015-04-01 16:51:08Ve středu 25.3.2015 probíhalo veřejné jednání Rady ČT, jehož součástí bylo především schvalování Výroční zprávy o ČT v r. 2014, která je nyní předložena Parlamentu ke odhlasování. Pokud Parlament zprávu neschválí, tak by mohla být i odvolána celá Rada ČT. K tomu však pravděpodobně, jako obvykle, nedojde.

Rada České televize – žába na prameni Pravdy v českých médiích

maxresdefaultVětšina televizních diváků a občanů České republiky nemá tušení, že něco jako Rada České televize, či další mediální Rady, existuje. Nevědí, že existuje nějaký Zákon o České televizi a nějaký Kodex České televize. Zprávy ze světa přijímají tak, jak je jim média hlavního proudu předkládají a pokud se přeci jen zamýšlejí nad tím, že by skutečnost mohla být odlišná od mediálního obrazu, tak si nad tím akorát někde popovídají se známými.

Snímek obrazovky pořízený 2015-03-26 13:50:54

Tisková konference k demonstraci proti průjezdu americké armády – 25.3.2015

Demonstrace proti průjezdu konvoje americké armády se v sobotu 28.3.2015 od 15h na Václavském náměstí v Praze zúčastní řada občanských iniciativ a politických stran. Na tiskové konferenci 25.3.2015 vystoupili: Eva Novotná, Václav Novotný (Ne Základnám), Lubomír Ledl, Milan Neubert (SDS), Petr Šminůnek (KSČM), Lenka Procházková (Evropané proti válce) Dana Feminová (Svět bez válek), Karel Růžička.

OBČANSKÝ PROTEST: Jsme proti demonstraci síly USA! Zrada a zbabělost politiků?

Protest proti demonstraci síly - 28.3.2015 - 15h - PrahaEvropa potřebuje mírová opatření, ne vojenské hry!
Přidejte se k protestu 28.3.2015 od 15h na Václavském náměstí v Praze.
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, členky a členové Parlamentu a Vlády ČR, média přinesla zprávu o zájmu Spojených států amerických posílit svoji vojenskou přítomnost ve střední a východní Evropě a uspořádat zde sérii společných vojenských cvičení armád zdejších států a USA.

Výzva k účasti na jednání Rady ČT v Praze 25.3.2015 od 13h

goebelsVážení čtenáři, zvu vás na další pravidelné jednání Rady České televize, na kterém se tentokrát bude projednávat opět zajímavý materiál a to je Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2014, jak je uvedeno na pozvánce. Vzhledem k tomu, že já už mám na jednání Rady ČT zakázáno mluvit, tak se pokuste někdo požádat Radu ČT emailem nebo telefonicky o vystoupení. Je třeba uvést téma stížnosti. Pak je třeba Radu konfrontovat s nezpochybnitelnými fakty: Na stížnosti veřejnosti Rada reaguje s velkým zpožděním nebo vůbec. A reakce prakticky vůbec nic neřeší a jsou jen ignorantskými výmluvami!

Snímek obrazovky pořízený 2015-03-12 17:34:06

Hana Marvanová / Michael Hauser – Potřebujeme ČT?

Česká televize je skvělá, úžasná, bezvadná, hospodárná, politicky nezaujatá prostě naše - Česká. Alespoň takto by se dalo na působení České televize pohlížet optikou dosavadních hodnocení Rady České televize, která si generálního ředitele Petra Dvořáka vždy cenila v kontextu odvedené práce, jako reprezentanta jedinečné veřejnoprávní instituce, což se projevilo i na přiznání maximálních výší finančních odměn.

Je normální, že ve zpravodajství České televize je tolik lidí s vazbami na USA?

10698396_526601297478740_5976518996122592030_nAno, zpravodajství České televize je pro-americké, neboli ovlivněné americkými zájmy, i když to např. členové Rady ČT vehementně popírají. A tak není na škodu se podívat na veřejně dostupné zdroje o lidem, kteří jsou za zpravodajství c ČT odpovědní.

Rada České televize se rozhodla umlčet veřejnost a zabránit konfrontaci s nepohodlnými názory

Snímek obrazovky pořízený 2015-03-11 22:15:12Úvodní část jednání Rady České televize z 11.3.2015 ukázala, že většina jejích členů se rozhodla se nadále nenechat obtěžovat stížnostmi veřejnosti a arogantně zakázala přednést můj dotaz, stejně tak i vystoupení další přítomných kolegů. Před jednáním jsem zaslal radnímu Michaelovi Hauserovi prosbu, aby navrhl mé vystoupení. Ten to udělal, tento návrh byl však většinou radních zamítnut.

Evropa potřebuje mírová opatření, ne vojenské hry

indexVážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, členky a členové Parlamentu a Vlády ČR, média přinesla zprávu o zájmu Spojených států amerických posílit svoji vojenskou přítomnost ve střední a východní Evropě a uspořádat zde sérii společných vojenských cvičení armád zdejších států a USA.