Tag archív: ČT

Českou televizi mrzí, že ve zpravodajství o Mali chybí informace o koloniálních zájmech Francie a těžebních korporací

21. února 2013 jsem napsal do ČT stížnost na ne-objektivitu zpravodajství o příčinách konfliktu v Mali. Odpověď Martina Kojdy diváckého centra je jako obvykle nic neříkající a nic neřešící. A tak jsem mu odepsal zprávu, která ho třeba alespoň o kousek posune k probuzení svědomí.

Česká televize odmítá občanům povolit záznam svých vlastních zpráv a pořadů

 Ve vzduchu českého mediálního prostředí krystalizují další závažná témata: Komu patří obsah vysílání České televize? Proč by si nemohli občané ČR pro vlastní nekomerční potřeby archivovat obsah vysílání ČT, jehož je ČT tvůrcem? Jak zjistit, kdo je zodpovědný za obsah a formu zpravodajství? Proč není možné publikovat obsah zpravodajství v textové podobě, když tento text díky čtecím zařízením má ČT k dispozici.

Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti zpravodajství České televize

Adresát:

Rada České  televize
se sídlem na  adrese:
140 70 Praha 4, Kavčí  hory

Podávám tímto podnět k prošetření vysílání
neobjektivních a nevyvážených zpráv v rámci hlavního zpravodajství České
televize (Události) ze dne 11.09.2010, týkající se útoků na věže Světového
obchodního centra (dále jen WTC) v New Yorku a budovu Pentagonu ve
Washingtonu D.C., ke kterým došlo dne 11.09.2001 ve Spojených státech
amerických.

Česká televize dosud neodpověděla na petici

Česká televize dosud neodpověděla na
petici, ačkoliv má tuto
povinnost dle petičního zákona. Od 11. září 2010 to je více než 30 dnů. Dalším
krokem tedy bude stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, popř. další
právní kroky.

Otázkou zůstává, co budeme dělat, pokud bude ČT dělat
mrtvého brouka až do 11. září 2011 a bude stále opakovat svoji ohranou a
vylhanou historku o tom, co se stalo 11. září 2001 v USA a kdo je za to
zodpovědný?

Otevřený dopis Jiřímu Janečkovi /a dalším/ do ČT

Dobrý den,

reaguji na Vaše slova /viz zpráva níže/ o vyváženosti programu ČT a kvalitě zpravodajství.

Domnívám se, že ve velice důležité oblasti zahraničního zpravodajství je zpravodajství ČT velmi nekvalitní a velmi nevyvážené. Tisíce lidí se pro důležité informace musí obracet na alternativní zdroje informací.

Videa z demonstrace u České televize 11. září 2010

Video k akci:

Petice proti cenzuře v České televizi

Připravili jsme návrh petice pro Českou Televizi. Připomínky a návrhy pište, prosím, nejlépe do komentářů, popř. na email.
Přibližně za týden bychom ji chtěli začít podepisovat na internetu, postupně i na
veřejnosti.